Міської комплексної програми профілактики правопорушень на 2018-2020 роки

Переглядiв: 98

УКРАЇНА

БОГОДУХІВСЬКА МІСЬКА РАДА

ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

 

XXII СЕСІЯ VIІ СКЛИКАННЯ

Р І Ш Е Н Н Я

 

15.12.2017                                         Богодухів                            № 710- VIІ

 

Про затвердження Міської комплексної програми

профілактики правопорушень на 2018-2020 роки

 

З метою удосконалення системи профілактики правопорушень координації дій на цьому напрямку органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, правоохоронних відомств, державних контролюючих органів, громадських інститутів та населення, захисту конституційних прав і свобод громадян, забезпечення правопорядку та безпеки на території міста Богодухова, зниження тиску злочинного середовища на громадян, недопущення загострення криміногенної ситуації в місті, створення умов для продуктивного та ефективного розвитку економічного, промислового, культурного та науково-технічного потенціалу, керуючись статтею 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», враховуючи рекомендації комісій з питань регламенту, законності, правопорядку, депутатської    діяльності, етики та взаємодії з органами місцевого самоврядування, з гуманітарних питань та соціального захисту населення, з питань бюджету, з питань соціально-економічного розвитку міста, промисловості, транспорту, зв’язку, міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Затвердити Міську комплексну програму профілактики правопорушень на 2018-2020 роки (додається).

2. Централізованій бухгалтерії Богодухівської міської ради врахувати обсяги фінансування щодо забезпечення заходів Міської комплексної програми профілактики правопорушень на 2018 рік.

3. Контроль за виконанням рішення покласти на комісії з питань регламенту, законності, правопорядку, депутатської    діяльності, етики та взаємодії з органами місцевого самоврядування (голова Векленко В.І.) з гуманітарних питань та соціального захисту населення (голова Рогинська Л.І.).

 

 

Міський голова                    оригінал підписано                       М.ГОЛУБ

 Додаток

до рішення  міської ради

від 15.12 2017  №710_-VIІ

(XXII сесія VII скликання)

 

Міська комплексна Програма профілактики правопорушень

на території міста Богодухова на 2018-2020 роки

 

Одним із важливих завдань органів місцевої влади та місцевого самоврядування є діяльність, спрямована на захист конституційних прав та свобод громадян, захист населення від протиправних посягань, що полягає у визначенні та реалізації комплексних заходів, спрямованих на усунення причин та умов, що сприяють правопорушення, координації зусиль діяльності на цьому напрямку органів влади та правоохоронних, інших державних контролюючих органів, широке залучення до цієї роботи громадськості та населення.

Ефективність проведення органами влади, правоохоронними органами та представниками громадського суспільства заходів щодо забезпечення правопорядку та безпеки на території Богодухова, обумовлена системністю їх проведення на основі детального аналізу криміногенної ситуації в місті та застосування комплексних підходів до їх вирішення шляхом планування профілактичних заходів в рамках програми. Позитивний характер такої практики підтверджується статистичними даними про характер криміногенної ситуації міста, тенденціями його розвитку, динамікою та структурою кримінальних правопорушень, ставленням суспільства до проблем злочинності, а також залучення до участі у правоохоронній діяльності все більшої кількості громадян та громадських організацій.

Системна реалізація Програми профілактики правопорушень у місці Богодухів, безперервний характер проведення передбачених нею заходів щодо забезпечення правопорядку на території Богодухова дозволили стабілізувати криміногенну ситуацію та гарантувати рівень безпеки населення в цілому. Проводилася профілактична робота з особами, які раніше притягувались до кримінальної відповідальності, що дало змогу значно зменшити рівень рецидивної злочинності та недопущення скоєння ними повторних злочинів.

З урахуванням позитивного ефекту, одержаного від реалізації програмних заходів, доцільно зберегти та продовжити напрацьовану систему аналізу стану правопорядку на території обслуговування, виявлення проблемних питань, які негативно впливають на стан правопорядку в місті, та визначення комплексних заходів, спрямованих на їх вирішення. Особливо, враховуючи те, що, незважаючи на заходи що вживаються, якісне удосконалення системи охорони громадського порядку, криміногенна ситуація на території Богодухова залишається стабільною.

У зв’язку із продовженням військового протистояння в окремих районах Луганської та Донецької областей, зберігається високою ймовірність терористичних загроз, у тому числі під час проведення масових заходів, у місцях перебування значної кількості громадян, спостерігається підвищена активність діяльності екстремістських настроїв, передусім серед молоді. У зв’язку із цим питання протидії терористичним проявам є одним із першочергових в роботі правоохоронних органів та органів влади, передусім щодо забезпечення безпеки критичної інфраструктури та об’єктів життєзабезпечення населення.

Потребують продовження заходи щодо встановлення засобів розгалуже системи відеоспостереження, основним призначенням якої має стати постійни моніторинг обстановки, зокрема в місцях масових скупчень громадян, забезпечення негайного реагування на виявлені в ході моніторингу правопорушення. Необхідно вирішити питання щодо оптимальних методів обробки інформації, що надходить засобами відеоспостереження, що обумовлює необхідність створення спеціалізованого програмно-апаратного комплексу для накопичення відеоданих. Основним робочим засобом системи має стати інтелектуальна складова, яка надасть можливість не лише організовувати збереження відеоінформації на серверах та, у разі необхідності, її перегляд, а також дозволить організувати безпосередній доступ до кожної відеокамери на детальній інтерактивній карті району, відобразити об’єкти та осіб, які можуть впливати на розвиток ситуації в кожному конкретному випадку, а також спрогнозувати подальший розвиток ситуації та організувати швидке вжиття необхідних заходів реагування силами нарядів охорони правопорядку, бригадами комунальних та спеціальних служб, що найближче знаходяться від місця вчинення правопорушення тощо.

В умовах реформування правоохоронної системи нагальною є необхідність удосконалення їх технічного оснащення, об’єднання зусиль силових відомств, координації їх дій з діяльністю органів влади, у тому числі шляхом затвердження Програми профілактики правопорушень в місці Богодухів на 2018-2020 роки, що дозволить здійснювати цю роботу на плановій та системній основі, сконцентрувати наявні можливості на першочерговий завданнях, спрямованих на боротьбу зі злочинністю, профілактику правопорушень, забезпечення громадського порядку, безпеки громадян та правопорядку в місті.

 

2. Мета та завдання Програми.

Основною метою програми є удосконалення системи профілактики правопорушень координація дій на цьому напрямку органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, правоохоронних відомств, державних контролюючих органів, громадських інститутів та населення з метою захисту конституційних прав і свобод громадян, забезпечення правопорядку та безпеки на території міста Богодухів, зниження тиску злочинного середовища на громадян, недопущення загострення криміногенної ситуації в місті, створення умов для продуктивного та ефективного розвитку економічного, промислового, культурного та науково-технічного потенціалу.

Для досягнення визначеної мети потребують вирішення пріоритетні завдання:

безперервний моніторинг криміногенної ситуації та забезпечення своєчасного реагування на негативні зміни;

аналіз соціальних та економічних проблем, інших чинників, які впливають на криміногенну ситуацію, визначення заходів щодо мінімізації їх негативних наслідків;

вивчення та провадження у практичну діяльність світового досвіду профілактики правопорушень та протидії злочинності;

удосконалення взаємодії органів влади та правоохоронних органів у питаннях профілактики та попередження правопорушень;

надання допомоги в удосконаленні матеріально-технічного забезпечення правоохоронних та інших органів, що приймають участь у забезпеченні правопорядку;

залучення до організації системи забезпечення громадського порядку науковців, представників громадських інститутів, підтримання ініціативи громадян з цих питань;

профілактична робота з керівниками громадських об’єднань з метою попередження радикальних та екстремістських проявів, усунення причин та умов, що сприяють тероризму, екстремізму, роз’яснення руйнівних та негативних наслідків цих проявів;

контроль за міграційними потоками, удосконалення системи контролю цих процесів з метою зниження рівня незаконної міграції;

боротьба з незаконним обігом спирту, лікеро-горілчаної продукції, профілактика правопорушень на побутовому ґрунті, на ґрунті зловживання алкогольними напоями;

запровадження системних заходів попередження захисту дітей від протиправних посягань, втягнення неповнолітніх у протиправну діяльність, попередження бездоглядності, безпритульності, жебракування серед дітей;

визначення методів удосконалення профілактичної роботи з особами, які раніше притягувалися до кримінальної відповідальності, створення системи заходів для соціальної адаптації осіб, які повернулися з місць відбування кримінального покарання, усунення причин та умов, які обумовлюють їх повернення до протиправної діяльності;

реалізація комплексних заходів у галузі безпеки дорожнього руху;

посилений контроль ситуації у громадських місцях;

системна реалізація заходів щодо патріотичного, культурного, морального спортивного виховання громадян, передусім дітей, підлітків та молоді, залучення до процесів виховання представників громадськості та правоохоронців;

запровадження комплексних заходів, спрямованих на формування довіри між населення, органами влади, правоохоронними органами, у тому числі у питаннях побудови правового суспільства.

 

3. Очікувані результати:

зниження рівня корупції серед службових осіб органів виконавчої влади, місцевого самоврядування, працівників правоохоронних, державних контролюючих органів, органів, наділених дозвільними та владними повноваженнями, у тому числі зловживань при використанні бюджетних коштів та земельних ресурсів;

підвищення рівня вуличної безпеки; зниження долі тяжких та особливо тяжких злочинів у громадських місцях та на вулицях;

зниження рівня дитячої злочинності;

зниження рівня аварій на автошляхах, зменшення кількості постраждалих внаслідок ДТП;

ліквідація незаконного грального бізнесу;

зниження рівня порушень авторського права, правил реалізації алкогольної, тютюнової, лікеро-горілчаної продукції, спирту, нафто-газової сировини, видобутку та використання природних ресурсів; правопорушень у сфері моралі.

З.Механізми досягнення результатів:

Скоординована та узгоджена реалізація виконавцями визначених програмою заходів у встановлені терміни; відповідальність виконавців за якісне виконання завдань та ефективне використання бюджетних асигнувань, виділених на реалізацію програми;

реалізація Програми з урахуванням заходів, передбачених іншими документами;

постійний та системний контроль ефективності реалізації заходів, передбачених Програмою шляхом надання виконавцями піврічних письмових звітів про виконання програми, а також шляхом звітування про хід виконання програми перед громадськістю.

Практичні заходи комплексної Програми профілактики правопорушень

 

І.Організаційне та правове забезпечення діяльності з профілактики правопорушень

1.1.        Забезпечити постійний моніторинг стану громадського порядку та безпеки на території міста, вивчення структури та динаміки правопорушень, а також проведення на основі аналізу комплексних та цільових профілактичних заходів, спрямованих на зниження рівня правопорушень, захист громадян від
протиправних посягань;

1.2.        Організувати проведення координаційних нарад за участю керівників правоохоронних органів, представників громадських інститутів з питань профілактики правопорушень, спільне визначення заходів, спрямованих на профілактику правопорушень;

1.3.        Організувати проведення спільного прийому громадян начальниками територіальних підрозділів органів внутрішніх справ та керівниками місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування з метою визначення проблемних питань щодо стану громадського порядку та громадської безпеки та визначення заходів щодо їх вирішення;

1.4.        Забезпечити інформування громадян про заходи щодо профілактики правопорушень.

 

2. Профілактичні заходи щодо попередження правопорушень у громадських місцях та житловому секторі

2.1. На підставі загальної потреби, враховуючи особливості території міста, продовжити заходи щодо обладнання місць масового перебування громадян (вокзали, ринки, великі підприємства, розважальні заклади тощо), масового відпочинку громадян, громадських місць, де найбільш часто відбуваються правопорушення, системами відеонагляду, а також стаціонарних переговорних апаратів термінового виклику спеціальних служб (поліції, ДСНС, медичної допомоги) з виведенням сигналу, який від них надходить, до органів внутрішніх справ або служби «112» з метою оперативного реагування на надзвичайні події 2.2 Організувати інформування населення, у тому числі через засоби масової інформації, про необхідність вжиття заходів щодо посилення охорони власного майна, встановлення охоронної сигналізації, домофонів, укріплення вхідних дверей, встановлення кодових замків на під’їздах житлових будинків тощо з метою попередження квартирних крадіжок та інших крадіжок майна з житла громадян;

2.3.    Надати допомогу в забезпеченні мобільних патрульних нарядів, автомобілів чергової частини, паливо-мастильними матеріалами з метою здійснення постійного патрулювання місць з ускладненою оперативною обстановкою, та забезпечення негайного реагування групами швидкого реагування на всі повідомлення громадян;

2.4.    Організувати проведення заходів щодо освітлення вуличної мережі, під’їздів житлових будинків, придомової території, зупинок автотранспорту з метою зниження рівня вуличної злочинності;

2.5.    Забезпечити своєчасне інформування правоохоронних органів про виявлення зброї, вибухових предметів, випадки застосування озброєння, проведення несанкціонованих розкопок, несанкціонованої організації тренувальних баз на території обслуговування;

2.6.    Провести роз’яснювальну роботу з керівниками суб’єктів підприємницької діяльності, що надають охоронні послуги, з метою залучення їх можливостей до здійснення заходів з охорони громадського порядку та безпеки під час проведення культурно-спортивних та релігійних заходів за участю значної кількості громадян;

2.7.        З використанням можливостей державних засобів масової інформації
забезпечити на системній основі інформування громадян про засоби, способи та
методи забезпечення особистої безпеки.

3.           Профілактичні заходи щодо попередження терористичних та
екстремістських проявів вилучення зброї, боєприпасів, вибухових речовин,
що перебувають у незаконному обігу:

3.1.      Організувати проведення координаційних нарад за участю керівників державних органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, правоохоронних органів, підрозділів ГУДСНС з метою координації дій відомств щодо забезпечення безпеки на території області, протидії екстремізму та тероризму недопущення вчинення терористичних актів на об’єктах життєзабезпечення, критичної інфраструктури та у місцях масового перебування громадян;

3.2.      Забезпечити розміщення повідомлень про безвісне зникнення громадян у засобах масової інформації, доведення їх до працівників житлово-комунальної сфери з метою активізації роботи щодо встановлення їх місцезнаходження.

 

4.           Соціальні профілактичні заходи щодо попередження правопорушень, що вчиняються громадянами у стані алкогольного сп’яніння

4.1. Із залученням підрозділів поліції, органів охорони здоров’я, освіти провести роз’яснювальну роботу у ЗМІ, організувати поширення друкованих матеріалів, розміщення соціальної реклами щодо попередження розповсюдження та зловживання     алкогольними,     слабоалкогольними     напоями, вживання наркотичних, психотропних препаратів, їх аналогів, токсичних та інших одурманюючих речовин.

 

5. Ресурсне забезпечення Комплексної програми профілактики правопорушень на 2018 рік.

№ п/п

Найменування заходів

Обсяг ресурсів

1 Придбання паливно — мастильних матеріалів

50,0 тис. грн

2 Придбання  та встановлення відеоспостереження

60,0 тис.грн

3 Обслуговування системи відео спостереження

10,0 тис.грн

 

Секретар міської ради           оригінал підписано                   З.ЗІНЬКОВСЬКА