internet buy 10k followers on photo instagram
purchasing 100k followers and likes on instagram
buy 5000 instagram followers additional hints
do you know same day online loans in Waco TX
best place to buy check my site real 5000 followers
1000 instagram buy followers on website
instagram Followers review
do you know make a quick online loan with guaranteed approval
buy Windows 10 Key microsoftwarestore Canada Goose jas canada goose outlet https://www.airbrushhenk.nl airbrushhenk.nl canada goose jas canada goose outlet
Переглядiв: 28

ФАКСИМІЛЕ ЯК АЛЬТЕРНАТИВА ОСОБИСТОГО ПІДПИСУ

Сучасні темпи роботи підприємств призводять до збільшення об’ємів документообігу та збільшення кількості документів, які подаються на підпис керівнику. Підписуючи цілу купу паперу, керівник позбавлений можливості уважно ознайомитися зі змістом кожного документу. Для того щоб уникнути такого витрачання часу, у деяких випадках, замість власноручного підпису керівника, використовується факсиміле. Проте, не завжди використання факсиміле є законним.

  1. Підписання договору.

Використання при вчиненні правочинів факсимільного відтворення підпису допускається у випадках, встановлених законом або за письмовою згодою сторін у якій мають міститися зразки відповідного аналога їхніх власноручних підписів (ч. 3 ст. 207 Цивільного кодексу).

Аналогічні положення містить Закон України «Про електронну комерцію» у якому зазначено, що електронний правочин може бути підписаний за допомогою використання аналога власноручного підпису (факсимільного відтворення підпису за допомогою засобів механічного або іншого копіювання) за письмовою згодою сторін, у якій мають міститися зразки відповідних аналогів власноручних підписів якщо можливість такого підписання передбачено актом цивільного законодавства або за домовленістю сторін (ст. 12 Закону України «Про електронну комерцію»).

Таким чином, законодавство передбачає можливість використання факсимільного відтворення підпису лише у тому випадку, коли сторони договору домовилися про те, що такий підпис є допустимим, така домовленість містить зразки відповідного аналога їхніх власноручних підписів, або якщо право на використання такого підпису прямо встановлено законодавством.

Якщо договір не буде підписано належним чином, то вважається, що договір не укладений у письмовій формі.

Слід зауважити, що недотримання письмової форми договору не тягне за собою автоматичного визнання його недійсним. По-перше, не для всіх договорів встановлена обов’язкова письмова форма. Договір, для якого законом не встановлена обов’язкова письмова форма, вважається вчиненим, якщо поведінка сторін засвідчує їхню волю до настання відповідних правових наслідків, що може підтверджуватися письмовими доказами (електронними та паперовими листами) та поясненнями сторін (ч. 2 ст. 205 Цивільного кодексу України). По-друге, якщо договір, для якого законом встановлена його недійсність у разі недодержання вимоги щодо письмової форми, укладений усно і одна із сторін вчинила дію, а друга сторона підтвердила її вчинення, зокрема шляхом прийняття виконання, такий правочин у разі спору може бути визнаний судом дійсним (ч. 2 ст. 218 Цивільного кодексу України). Наприклад, якщо сторони не уклали письмового договору підряду, але підрядник виконав роботу, виставив рахунок замовнику, а замовник оплатив роботу, то такий договір може бути визнано дійсним не дивлячись на те, що він не укладений у письмовій формі.

Пленум Вищого господарського суду України у Постанові від 29.05.2013 року №11 «Про деякі питання визнання правочинів (господарських договорів) недійсними» звертає увагу на те, що недодержання форми правочину, якої вимагає закон, тягне за собою недійсність правочину лише у разі, коли це прямо передбачено законом. У таких випадках правочин є нікчемним. Наприклад нікчемними є наступні договори, які не укладені в письмовій формі: правочин щодо забезпечення виконання зобов’язання (неустойка, порука, гарантія, застава, притримання, завдаток), договір страхування, кредитний договір, договір щодо розпоряджання майновими правами інтелектуальної власності та ін.

  1. Підписання та візування внутрішніх документів підприємства.

На сьогодні в Україні діє Національний стандарт України «Державна уніфікована система документації. Уніфікована система організаційно-розпорядчої документації. Вимоги до оформлення документів. ДСТУ 163-2003». Цей стандарт серед усього іншого встановлює вимоги до реквізитів документів та поширюється на організаційно-розпорядчі документи, постанови, розпорядження, накази, положення, рішення, протоколи, акти, листи тощо, створювані в результаті діяльності як органів державної влади України, так підприємств, установ, організацій усіх форм власності. Зазначений стандарт не передбачає можливості застосування аналогу власноручного підпису під час складання та погодження організаційно-розпорядчої документації. Більше того, стандарт передбачає, що гриф затвердження, резолюція, віза, відмітка про засвідчення копії документа, відмітка про виконання документа, тощо мають містити підпис який складається з назви посади особи, яка підписує документ, особистого підпису, ініціалу(-ів) і прізвища.

Слід зазначити, що положення Цивільного кодексу України мають вищу силу ніж положення Національного стандарту України. Тому, враховуючи частину третю статті 207 Цивільного кодексу України (щодо можливості використання факсимільного відтворення підпису), підприємство може розробити внутрішнє положення про порядок ведення діловодства на підприємстві. Такий порядок може передбачати випадки коли використання факсиміле є допустимим. Проте, слід пам’ятати, що ті документи, видання яких може бути комусь не вигідним та які можуть бути оскаржені, слід складати таким чином, щоб не існувало підстав для визнання таких документів недійсними.

 

Порушують ваші права? Ви потребуєте допомоги в судах,  і не маєте грошей на адвоката  — звертайтеся в Богодухівський місцевий центр з надання безоплатної вторинної правової допомоги, який працює з понеділка по п’ятницю з 08-00 до 17-00,  за адресою: м. Богодухів, вул. Покровська, 5. тел. (05758) 3-01-82, 3-03-25.

   Єдиний телефонний номер системи безоплатної правової допомоги 0-800-213-103 (безкоштовно зі стаціонарних та мобільних телефонів).

Поділіться своїми думками

© 2013 Богодухівська міська рада. Всі права захищені.
Використання матеріалів сайту і автоматизоване копіювання інформації сайту будь-якими програмами без письмового дозволу заборонено.
Создание сайтов студия Art-Lemon.