internet buy 10k followers on photo instagram
purchasing 100k followers and likes on instagram
buy 5000 instagram followers additional hints
do you know same day online loans in Waco TX
best place to buy check my site real 5000 followers
1000 instagram buy followers on website
instagram Followers review
do you know make a quick online loan with guaranteed approval
Переглядiв: 92

Декларація по ПДВ за березень 2013 року (за 1 квартал 2013 року) подається за оновленою формою!

Змінами, що були внесені до наказу Міністерства фінансів України від 25.11.2011р. №1492  наказом Мінфіна від 17.12.12р. № 1342, які чинні з 5 лютого 2013 р. та  застосовуються з 1 квітня 2013 р. затверджено нову форму декларації по ПДВ та оновлено Порядок заповнення і подання податкової звітності з податку на додану вартість.

Відтепер до податкової звітності з податку на додану вартість належать:

- податкова декларація з податку на додану вартість;

- уточнюючий розрахунок податкових зобов’язань з податку на додану вартість у зв’язку з виправленням самостійно виявлених помилок;

- копії записів у реєстрах виданих та отриманих податкових накладних в електронному вигляді;

- розрахунок податкових зобов’язань, нарахованих отримувачем послуг, не зареєстрованим як платник податку на додану вартість, які постачаються нерезидентами, у тому числі їх постійними представництвами, не зареєстрованими платниками податків, на митній території України.

Податкова декларація з податку на додану вартість – одна замість чотирьох різних форм декларацій, вона уніфікована, удосконалена, із врахуванням змін, унесених до податкового законодавства Тобто, оновлена єдина форма декларації буде застосовуватись платниками податку на додану вартість, як для відображення результатів діяльності та проведення розрахунків з державним бюджетом, так і для відображення діяльності у сфері сільського та лісового господарства, а також рибальства відповідно до статті 209 Кодексу, діяльності переробних підприємств та діяльності сільськогосподарських підприємств відповідно до п. 209.18 статті 209 Кодексу.

Розрізняються декларації за видами діяльності за відповідним кодом, який платник ПДВ має зазначити позначкою „Х” у спеціальному полі для відміток про вид декларації.

Код 0110 – проставляється, якщо подається загальна ( бюджетна) декларація.

Її подають у встановлений термін усі платники ПДВ, незалежно від наявності оподатковуваних операцій та спецрежимів оподаткування.

За кодами 0121, 0122, 0123  подають  декларації платники, які використовують спец режими по ПДВ згідно із статтею 209 (сільське, лісове та рибне господарство). До такої декларації включаються лише ті операції, які стосуються спецрежиму.

Сільгосптоваровиробники, які не перебувають на спецрежимі згідно із статтею 209, та здійснюють продаж молока, худоби, птиці, вовни власного виробництва, а також молоко- та м’ясопродуктів, вироблених у власних переробних цехах декларують вказані операції у декларації під кодом 0130.

Позначку „Х” напроти коду 0140 проставлятимуть переробні підприємства.

Таким чином, переробні підприємства, підприємства, які зареєстровані як суб’єкти спеціального режиму оподаткування, і сільськогосподарські підприємства, які здійснюють діяльність відповідно до п. 209.18 статті 209 Податкового кодексу, подають, крім декларації з податку на додану вартість з відміткою «загальна» за кодом 0110 для розрахунків з державним бюджетом, ще й декларацію з податку на додану вартість з відміткою про спеціальний режим оподаткування для відображення відповідного виду діяльності платника. І бюджетна, і спецрежимна декларації подаються незалежно від наявності операцій (проведення господарської діяльності)  протягом звітного періоду. Платникам ПДВ, які застосовують спецрежими оподаткування або особливий порядок сплати ПДВ слід звернути увагу на те, що в спецдеклараціях змінюється нумерація рядків.

Тобто, платник ПДВ, який перебуває на загальній сплаті ПДВ подає податкову декларацію з позначкою «0110″, незалежно від того, чи проводив він діяльність чи ні. Якщо діяльності не було та відсутні дані для заповнення декларації, у її рядках  має бути проставлений прочерк (для паперової форми звітності).

Платник ПДВ, який перебуває на спецрежимі має подавати дві декларації  — загальну з позначкою «0110″,  та декларацію з відміткою, яка відповідає спец режиму, також незалежно від того, чи відбувалася у звітному періоді діяльність. Якщо підприємство, яке перебуває на спецрежимі у звітному періоді не працювало – подається 2  декларації з прочерками- і бюджетна і спец режимна.

Переробні підприємства за звітний період подаватимуть дві декларації: одну — для розрахунків з державним бюджетом, в якій, зокрема, відображатимуться операції з вивезення за межі митної території України продукції у митному режимі експорту та, відповідно, суми бюджетного відшкодування за звітний період, другу — для відображення діяльності платника, пов’язаної з переробкою молока та тварин, закуплених у живій вазі.

Копії записів у реєстрах виданих та отриманих податкових накладних в електронному вигляді подаються щомісячно, незалежно від звітного періоду, на якому перебуває платник ПДВ та від того, чи проводилася у звітному місяці господарська діяльність. Тобто, якщо подається декларація з прочерками, до неї додається копія реєстру в електронному вигляді також з прочерками.

Нова форма реєстру виданих та отриманих податкових накладних та порядок його ведення затверджені наказом Міністерства фінансів України від 17.12.2012р. № 1340, який набрав чинності 1 березня 2013 року.

Повідомлення про делегування філіям (структурним підрозділам) права виписки податкових накладних та ведення частини реєстру отриманих та виданих податкових накладних подається платниками у разі наявності у них філій (структурних підрозділів) разом з декларацією за перший звітний (податковий) період року і надалі разом з декларацією за той звітний (податковий) період, у якому відбулися зміни у переліку філій (структурних підрозділів).

Обсяги послуг, отриманих від нерезидента на митній території України вказуються лише у декларації з позначкою «0110″. У деклараціях 0121 — 0123/0130/0140 вказані операції не декларуються, оскільки податкові зобов’язання, що виникають при отриманні послуг від нерезидента на митній території України, не відносяться до податкових зобов’язань, що відображаються у вказаних деклараціях.

Якщо протягом звітного періоду проводилися експортні операції (заповнено рядок 2.1 декларації) до декларації такого звітного періоду додаються оригінали митних декларацій (примірники декларанта).

Якщо податкова звітність подається в електронному вигляді, оригінали митних декларацій (примірників декларанта) подаються окремо у порядку, визначеному для подання податкової звітності у паперовому вигляді.

У разі якщо митне оформлення товарів, вивезених за межі митної території України, здійснювалося з використанням електронної митної декларації, така електронна митна декларація надається органом державної митної служби органу державної податкової служби в порядку, затвердженому Кабінетом Міністрів України, в електронній формі з дотриманням умови щодо реєстрації електронного підпису відповідно до закону.

Оновленою редакцією Порядку заповнення і подання податкової звітності змінено порядок формування сільськогосподарськими підприємствами, які перебувають на спец режимі згідно із статтею 209 податкового кредиту за товарами, послугами та основними фондами, які одночасно використовуються в оподатковуваних та пільгових операціях. Відтепер, у разі якщо придбані чи виготовлені товари/послуги та основні фонди, використовуються сільськогосподарським підприємством частково для виготовлення сільськогосподарських товарів (послуг), а частково для інших товарів/послуг, то сума сплаченого (нарахованого) податкового кредиту розподіляється виходячи з питомої ваги вартості сільськогосподарських товарів/послуг у загальній вартості усіх товарів/послуг, поставлених за 12 попередніх послідовних звітних (податкових) періодів ( було – виходячи з частки використання таких товарів в операціях сільськогосподарського виробництва та відповідно в інших операціях). Питома вага  вартості сільськогосподарських товарів/послуг до вартості всіх товарів/послуг розраховується у додатку 9, який подається до декларацій 0121 — 0123.

Указаний розподіл відбувається у тому періоді, у якому здійснювалось відповідне виготовлення та/або придбання, а розподілені суми включаються до значень рядків 10, 12, 13 декларацій 0110 та 0121 — 0123 відповідно.

Сільгосптоваровиробники, які не перебувають на спецрежимі згідно із статтею 209, та здійснюють продаж молока, худоби, птиці, вовни власного виробництва, а також молоко- та м’ясопродуктів, вироблених у власних переробних цехах та декларують вказані операції у декларації під кодом 0130, у разі часткового використання виготовлених або придбаних товарів для виробництва вказаної продукції, а частково для інших товарів/послуг, то сума сплаченого (нарахованого) податкового кредиту розподіляється виходячи з частки використання таких товарів/послуг в операціях такого виробництва та відповідно в інших операціях.

Розподіл відбувається у тому періоді, в якому здійснювалось відповідне виготовлення та/або придбання, а розподілені суми включаються до значень рядків 10, 12, 13 декларацій 0110 та 0130 відповідно.

Коригування сільськогосподарськими та переробними підприємствами раніше задекларованого податкового кредиту за товарами, послугами та основними фондами у зв’язку зі зміною напрямку їх використання відображається у рядку 16.2 та проводиться виходячи із балансової (залишкової) вартості необоротних активів та вартості залишків товарів, що використовуються чи підлягають використанню в сільськогосподарському або переробному виробництві, що склалася станом на початок звітного (податкового) періоду, відповідно до частки використання таких товарів/послуг, необоротних активів в операціях сільськогосподарського або переробного виробництва та в інших операціях (для сільськогосподарських підприємств виходячи з питомої ваги вартості сільськогосподарських товарів/послуг, розрахованої відповідно до вимог пункту 209.15.1 статті 209 розділу V Кодексу).

Отже, оновлена форма декларації дає можливість перенесення податкового кредиту як із загальної декларації до скороченої, так й навпаки, оскільки в рядку 16.2 декларації не обумовлено його значення ( допускається як від‘ємне, так й  чи додатне), на відміну від попередньої форми декларації, де було передбачено перенесення податкового кредиту лише із загальної декларації до скороченої.

Якщо сільгосптоваровиробник протягом звітного періду здійснив експортні операції, суми ПДВ, включені до складу податкового кредиту за операціями, пров’язаними з експортом на підставі бухгалтерської довідки відображаються у рядку 16.3 декларацій 0121-0123. Суми ПДВ у бухгалтерській довідці обраховуються виходячи із суми, фактично сплаченої (нарахованої)  постачальникам товарів/послуг, вартість яких була включена до складу виробничих факторів, за рахунок яких сформований податковий кредит за сільгосптоварами, що були експортовані.

Зараз декларація по ПДВ має 9 додатків, вони уніфіковані, у шапці додатків зазначаються коди залежно від виду діяльності та вони подаються у разі заповнення даних у відповідних рядках декларації в залежності  від ситуації та діяльності платника ПДВ.

Додаток 1 — Розрахунок коригування сум податку на додану вартість (Д1) – подається до декларацій за всіма кодами, у випадку коли відбувається коригування податкових зобов’язань та податкового кредиту згідно із нормами статті 192 ( перегляд ціни, повернення товарів чи авансів), й, відповідно,  у декларації по ПДВ мають бути заповнені рядки 8.1, 8.1.1, 16.1., 16.1.1, 16.1.2, 16.1.3.

Підставою для заповнення додатку 1 слугують розрахунки коригування кількісних і вартісних показників до податкової накладної, що виписуються постачальником товарів/послуг при зміні компенсації їх вартості.

У додатку 1 суми за кожним розрахунком наводяться у гривнях з копійками , а в підсумкових рядках суми проставляються в гривнях без копійок з відповідним заокругленням за загальновстановленими правилами.

Додатки 2, 3, 4 заповнюються тільки в разі подання загальної декларації 0110.

Додаток 2 — Довідка щодо залишку суми від’ємного значення попередніх податкових періодів, що залишається непогашеним після бюджетного відшкодування, отриманого у звітному податковому періоді, та підлягає включенню до складу податкового кредиту наступного податкового періоду (Д2) – подається разом із декларацією по ПДВ, якщо у ній заповнено р.22 та містить розшифровку суми, яка декларується у р.22 декларації  за періодами виникнення складових залишку від’ємного значення.

Додаток 3 —  Розрахунок суми бюджетного відшкодування (Д3) – подають платники ПДВ, які у звітному періоді мають право на отримання бюджетного відшкодування.Такі платники складають додаток 3 та заповнюють р.23 податкової декларації по ПДВ. Обов’язковою умовою є наявність заповненого рядка 22 декларації та відсутність обмежень, установлених пунктом 200.5 Податкового кодексу України.

Додаток 4 —  Заява про повернення суми бюджетного відшкодування (Д4) – подається у разі, коли платник ПДВ прийняв рішення щодо повернення суми бюджетного відшкодування на рахунок у банку (повністю або частково) та заповнив р.23.1 декларації по ПДВ.

Додаток 5 „Розшифровки податкових зобов’язань та податкового кредиту в розрізі контрагентів”, у якому слід відобразити податкові зобов’язання, які задекларовані у рядку 1 декларації по ПДВ та податковий кредит ( рядки 10, 14.1 та 15) декларації по ПДВ в розрізі контрагентів (покупців та постачальників), не зазнав суттєвих змін. Якщо зазначені рядки не заповнені, додаток 5 не подається. Якщо протягом звітного періоду з одним контрагентом було проведено декілька операцій постачання чи придбання активів, то у додатку 5 проставляється у відповідному розділі одним рядком індивідуальний податковий номер такого контрагента та загальна сума щодо всіх проведених операцій з ним операцій. Якщо протягом звітного періоду від постачальника надійшли податкові накладні, виписані у різних звітних періодах, тоді на такого постачальника заповнюються рядки відповідно до періодів виписування податкових накладних. Якщо придбаний товар або послуга одночасно використовується в оподатковуваних та пільгових  операціях, то одному контрагентові – постачальникові виділяють два рядки – один – у першому підрозділі, другий – у другому підрозділі розділу ІІ.  Заповнення даних у розрізі контрагентів здійснюється у гривнях з копійками, а при заповнення підсумкових рядків округлення проводиться за загальновстановленими правилами. Операції, які не відображаються у рядку 1 та рядках 10, 14.1 та 15 декларації по ПДВ у показниках додатку 5 не відображаються.

Довідка, в якій розшифровуються пільгові операції — (додаток 6) подається платниками, які:

 - здійснюють операції, що не є об’єктом оподаткування або звільнені від оподаткування (заповнюють рядок 3 або 5 декларації по ПДВ);

- надають послуги, місце постачання яких знаходиться за межами України   (заповнено рядок 4 декларації по ПДВ) – р.4 заповнюється тільки у декларації 0110; У деклараціях 0121 — 0123/0130/0140 рядок 4 не заповнюється, оскільки місцем постачання сільськогосподарських послуг, що є результатом здійснення діяльності, на яку відповідно до пункту 209.17 статті 209 Кодексу поширюється дія спеціального режиму оподаткування у сфері сільського та лісового господарства, а також рибальства, та які надаються безпосередньо платником податку — суб’єктом такого спеціального режиму, є митна територія України.

- є підприємствами (організаціями) інвалідів.

Крім того, у разі наявності операцій з постачання товарів/послуг у підприємств та організацій, які засновані громадськими організаціями інвалідів, до яких застосовується пільговий режим оподаткування, передбачений пунктом 197.6 статті 197 розділу V чи пунктом 8 підрозділу 2 розділу XX Кодексу, до звітної декларації декларації вказаних підприємств також додається додаток 6.

Найбільше зазнав змін Додаток 7, у якому проводиться розрахунок (перерахунок) частки використання товарів/послуг, необоротних активів в оподатковуваних операціях.

Відповідний розподіл суми податку на додану вартість для визначення частини податкового кредиту здійснюється відповідно до визначеної у таблиці 1 додатку 7 частки використання товарів/послуг та/або необоротних активів в оподатковуваних операціях.

Визначена частка використання товарів/послуг та/або необоротних активів в оподатковуваних операціях застосовується протягом поточного календарного року при визначенні податкового кредиту і заповненні рядка 15.1 (колонка Б) декларації.

Перерахунок частки використання товарів/послуг в оподатковуваних операціях виходячи з фактичних обсягів проведених протягом року оподатковуваних та неоподатковуваних операцій здійснюється у порядку та за формою згідно з таблицею 2 «Перерахунок частки використання товарів/послуг та необоротних активів в оподатковуваних операціях» додатку 7.

Результати перерахунку сум податкового кредиту відображаються у податковій декларації за останній звітний (податковий) період року. Перерахунок частки використання необоротних активів в оподатковуваних операціях здійснюється за підсумками одного, двох і трьох календарних років, що настають за роком, в якому вони почали використовуватись (введені в експлуатацію), у порядку і за формою відповідно до таблиці 3 додатку 7 «Перерахунок частки використання необоротних активів в оподатковуваних операціях”.

Четверта таблиця додатку 7 заповнюється платниками ПДВ, які   застосувують касовий метод визначення податкових зобов’язань і податкового кредиту відповідно до пункту 187.10 статті 187 розділу V Кодексу. Такі платники здійснюють розподіл сум податку на додану вартість, нарахованого (сплаченого) у зв’язку з отриманням товарів/послуг, при постачанні яких застосовуються одночасно і касовий метод, і загальні правила визначення податкових зобов’язань і податкового кредиту у порядку і за формою відповідно до таблиці 4 додатку 7.

Нововведенням є те, що рядки 15, 16.1.2, 16.1.3, 16.4 і новий рядок 16.6  можуть бути заповнені й в спецдеклараціях. Відповідно, до таких декларацій слід подавати додаток 7, якщо придбані товари, послуги чи необоротні активи будуть одночасно використовуються в оподатковуваних  та пільгових операціях.

У разі відмови постачальника надати податкову накладну (порушення ним порядку заповнення та/або порядку реєстрації в Єдиному реєстрі податкових накладних) до декларації додаються Заява про відмову постачальника надати податкову накладну (порушення ним порядку заповнення та/або порядку реєстрації в Єдиному реєстрі податкових накладних) за формою згідно з додатком 8 та копії документів, передбачених пунктом 201.10 статті 201 розділу V Кодексу.

При цьому, якщо платники подають звітність по ПДВ в електронній формі, копії первинних документів, які засвідчують факт сплати податку у зв’язку з придбанням товарів/послуг необхідно подати до податкової  окремо, у порядку, визначеному для подання податкової звітності в паперовому вигляді. Подання додатку 8 ( на відміну від інших додатків) не пов’язано із заповненням тих чи інших рядків декларації по ПДВ, й про те, що він подається слід зробити позначку в спеціально відведеному для цього полі декларації по ПДВ.

Додаток 9 — Розрахунок питомої ваги вартості сільськогосподарських товарів/послуг до вартості всіх товарів/послуг подається до декларацій 0121 — 0123/0130.

Форма уточнюючого розрахунку теж одна, доповнена новими рядками. Чітко прописано, що сума уточнення рядка 24 (як додатна, так і від’ємна) враховується при обчисленні значень рядків 21.2 та 24 декларації за звітний період, у якому подано уточнюючий розрахунок. Крім того, у разі виправлення показника рядка 20.2 декларації значення із графи 6 такого рядка враховується при визначенні значення рядка 21.1 декларації за звітний період, у якому подано відповідний уточнюючий розрахунок.

Відділ взаємодії із засобами масової інформації та громадськістю ДПС у області

Поділіться своїми думками

© 2013 Богодухівська міська рада. Всі права захищені.
Використання матеріалів сайту і автоматизоване копіювання інформації сайту будь-якими програмами без письмового дозволу заборонено.
Создание сайтов студия Art-Lemon.