Про затвердження рішення виконавчого комітету від 21.01.2014 № 03

Переглядiв: 189

ОПРИЛЮДНЕНО 01.02.2014

БОГОДУХІВСЬКА МІСЬКА РАДА

ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

 XL СЕСІЯ VІ СКЛИКАННЯ

Р І Ш Е Н Н Я

 

31.01.2014                                      Богодухів                              № 1667- VІ

 

Про затвердження рішення виконавчого комітету

від 21.01.2014 № 03  «Про виконання бюджету

за    2013 рік»

Відповідно до пункту 4 статті 82 Бюджетного кодексу України,    статті 28 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» міська рада

В И Р І Ш И Л А:

 

1. Затвердити рішення виконавчого комітету 21.01.2014 № 03  «Про виконання бюджету за    2013 рік»

2. Контроль за виконанням цього рішення покласти на  комісію з питань бюджету міської ради (Н.Лещенко).

 

 

Міський голова                                                 Н.ОЛЕКСЕНКО

 

 

  Затверджено

                                         рішенням Богодухівської міської ради

                       від 31.01.2014 року № 1667- VI

              (ХL сесія VI кликання)

 

Звіт про виконання міського бюджету

за 2013 рік

 За 2013рік до міського бюджету   надійшло доходів в сумі 11041101 грн., що становить 96,3 % до затверджених з урахуванням змін показників, або  на 426527 грн. більше.  З них до загального фонду надійшло доходів 7885400  грн , що становить 92,4 % до уточнених показників, до спеціального  — 3155701 грн, що становить 110,8 % виконання,  або надійшло більше плану 307373 грн..

Кошти, що надійшли до міського бюджету   спрямовувались в першочерговому порядку на виплату заробітної плати з нарахуваннями -   5286651 грн.   або 66 % в загальній структурі видатків, оплату спожитих бюджетними установами  енергоносіїв – 726320 грн. або 10 %, інші невідкладні витрати (медикаменти, харчування)  — 456138 грн. або 5,7 %   та інші видатки- 1540157 грн.., або 19,2 %, в тому числі  благоустрій міста -  1236912грн.

Видаткова частина загального фонду  бюджету за 2013 рік виконана на     93 % до уточнених показників бюджету.

Станом на 1 січня 2014 року заборгованість по заробітній платі працівникам бюджетних установ відсутня.

Освіта

За рахунок коштів міського бюджету,  станом на 1 січня 2014 року утримується 6 дошкільних навчальних закладів та централізована бухгалтерія. Штатна чисельність працівників  склала 124 одиниць.

Видатки по загальному фонду бюджету по галузі „Освіта” склали 5529474 грн., що становить  96 % до уточнених  показників. Погашена кредиторська заборгованість в сумі 28058 грн. Станом на 1 січня 2014 року кредиторська заборгованість за загальним фондом складає – 98781 грн., з неї прострочена 20003 грн., за спеціальним фондом заборгованість складає  90020 грн. Кредиторська заборгованість виникла по причині відсутності технічного ліміту в органах ДКСУ.

Всього на заробітну плату було спрямовано 3207006 грн., в т.ч. на виконання ст..57- 296948 грн., з них за вислугу років-209820 грн., оздоровлення — 79666 грн., винагорода за сумлінну працю – 7462 грн.

Забезпечена оплата за спожиті енергоносії на загальну суму 644135 . грн.., в тому числі на оплату водопостачання 32549 грн., електроенергії – 172805 грн., природного газу — 416695 грн. ,інші енергоносії – 20000 грн.

Витрати на харчування дітей склали 842368.грн., в тому числі за рахунок плати батьків за утримання дітей у дошкільних навчальних закладах – 386229 грн.

У 2013 році середня вартість харчування дітей у дошкільних навчальних закладах склала : ясельні групи 7,14 грн., середньовікові 10,88 грн., виконано 82589 дітоднів.

Соціальний захист та соціальне забезпечення

До складу видатків на соціальний захист включені такі витрати бюджету:

- інші видатки по соціальному захисту населення, надання одноразової грошової допомоги громадянам міста,25% знижка інвалідам по зору І групи за спожити енергоносії  –  59833 грн.;

- фінансова підтримка міської ради ветеранів та ветеранської організації «Єдність» — 25100 грн..;

- виплата стипендій обдарованій молоді – 8400 грн..

Культура і мистецтво

За рахунок коштів міського бюджету,  станом на 1 січня 2014 року утримується  бібліотека – філія та  клуб в  с. Семенів Яр.

Видатки загального фонду по галузі склали  110330 грн., що становить 94,8 % планових  показників. Погашена кредиторська заборгованість в сумі 523 грн. Станом на 1 січня 2014 року кредиторська заборгованість виникла у зв’язку з відсутністю технічного ліміту в органах ДКСУ і  складає 578 грн.

Забезпечена оплата  за спожиті енергоносії на загальну суму 21700 грн..

Органи місцевого самоврядування

За рахунок коштів міського бюджету, станом на 1 січня 2014 року утримується міська  рада з чисельністю 12   штатних одиниць.

Видатки на утримання органів місцевого самоврядування за звітний період  виконані на 85,1 % планових показників та склали 1033214 грн.  з них заробітна плата з нарахуваннями склала 855912.грн., оплата за енергоносії – 62571 грн.. Погашена кредиторська заборгованість в сумі 35900 грн. Станом на 1 січня 2014  року кредиторська заборгованість складає 60995 грн., з неї прострочена 47729 грн. Кредиторська заборгованість виникла у зв’язку з відсутністю технічного ліміту в органах ДКСУ.

 

Благоустрій міста

Видатки на благоустрій міста  за 2013 рік склали 1203219 грн.. За  рахунок коштів міського бюджету проведені видатки на виплату заробітної плати з нарахуваннями працівникам благоустрою, оплати за використану електроенергію для освітлення міста, інші видатки . Погашена кредиторська заборгованість 24684 грн. Станом на 1 січня 2014  року кредиторська заборгованість складає 4547 грн., яка виникла у зв’язку з відсутністю технічного ліміту в органах ДКСУ

Спеціальний фонд міського  бюджету

Спеціальний фонд   міського бюджету  виконано в сумі 1174044 грн., в тому числі:

 

 

Видатки за рахунок власних надходжень бюджетних установ

Видатки бюджетних установ за рахунок власних надходжень склали     387292 грн… Власні надходження бюджетних установ використовувались відповідно до рішення про місцевий бюджет за напрямами передбаченими  постановою Кабінету Міністрів України від 17.05.2002 р. № 659 „ Про затвердження переліку груп власних надходжень бюджетних установ, вимог щодо їх утворення та напрямів використання”. Питому вагу у видатках складають витрати на харчування дітей у дошкільних навчальних закладах – 386229 грн..

Бюджет розвитку

Видатки по бюджету розвитку склали 378330 грн., з них 27221 грн. це погашена кредиторська заборгованість за 2012 рік. Станом на 1 січня 2014 року кредиторська заборгованість складає 97220 грн., з неї прострочена заборгованість 97220 грн., яка виникла у зв’язку з відсутністю технічного ліміту в органах ДКСУ.

Видатки за рахунок коштів цільового фонду

             На проведення заходів у місті, придбання подарунків використано 56766 грн., з них 11037 грн., кредиторська заборгованість за придбані товари у 2012 році, на звітну дату кредиторська заборгованість складає 53394 грн., з неї  прострочена  47894 грн., яка  виникла у зв’язку з відсутністю технічного ліміту в органах ДКСУ.

 

Видатки на утримання доріг комунальної власності

             На утримання  доріг комунальної власності та утримання доріг комунальної власності використано 250080 грн..

 

Видатки на охорону навколишнього природного середовища

За рахунок коштів охорони навколишнього природного середовища проведено видатки на загальну суму 101576 грн. (контейнери для збору ТПВ та контейнерні майданчики).

Пропонується прийняти до відома звіт про виконання бюджету за дев’ять місяців 2013 року по доходах:

Загального фонду – 7885400 грн.;

Спеціального фонду – 3155701 грн.;.

За видатками:

Загального фонду – 8009266 грн.;

Спеціального фонду – 1174044грн.

 

 

Головний бухгалтер                                                       Т.Дереведмедь