5 квітня 2016 року

Переглядiв: 432

РЕЄСТРАЦІЯ  РІШЕНЬ

ВИКОНАВЧОГО КОМІТЕТУ

БОГОДУХІВСЬКОЇ  МІСЬКОЇ  РАДИ

5 квітня 2016 року

 

№ з/п

Назва питань, що розглядалися

Номер рішення

Про затвердження Положення про реєстрацію помічника фізичній дієздатній особі, яка за станом здоров’я не може самостійно здійснювати свої права та виконувати обов’язки

№75

Про утворення складу комісії та затвердження Положення

з найменування або перейменування об’єктів міського

підпорядкування, увічнення пам’яті видатних діячів та подій,

встановлення пам’ятних знаків і меморіальних дощок на

території Богодухівської міської ради

№76

Про затвердження переліку назв вулиць, провулків, площ, розташованих на території Богодухівської міської ради, які підлягають перейменуванню

№77

Про надання дозволу на порушення об’єктів благоустрою на території міста Богодухова, пов’язаних з розриттям дорожнього покриття АК «Харківобленерго» Богодухівський РЕМ

№78

 

 

 

 

УКРАЇНА

БОГОДУХІВСЬКА МІСЬКА РАДА

ХАРКІВСЬКОЇ  ОБЛАСТІ

 

В И К О Н А В Ч И Й   К О М І Т Е Т

Р І Ш Е Н Н Я

05.04.2016                                           Богодухів                                         № 75

Про затвердження Положення про реєстрацію помічника фізичній дієздатній особі, яка за станом здоров’я не може самостійно здійснювати свої права та виконувати обов’язки

З метою визначення порядку реєстрації помічника фізичній дієздатній особі, яка за станом здоров’я не може самостійно здійснювати свої права та виконувати обов’язки, відповідно до ст. 78 Цивільного кодексу України від 16.01.2003 № 435-IV із змінами, Правил опіки та піклування, затверджених спільним наказом Державного комітету України у справах сім’ї  та молоді, Міністерства освіти України, Міністерства охорони здоров’я України, Міністерства праці та соціальної політики України від 26.05.1999 № 34/166/131/88, керуючись ст.ст.  34,  52, 59, 73 Закону України від 21.05.1997 № 280/97-ВР «Про місцеве самоврядування в Україні» із змінами, виконавчий комітет Богодухівської міської ради

В И Р І Ш И В :

1. Затвердити Положення про реєстрацію помічника фізичній дієздатній особі, яка за станом здоров’я не може самостійно здійснювати свої права та виконувати обов’язки (додається).

2. Здійснити в установленому порядку оприлюднення цього рішення у місцевих засобах масової інформації та на офіційному веб – сайті Богодухівської міської ради.

3. Визначити, що дане рішення набирає чинності, з дня його офіційного оприлюднення у місцевих засобах масової інформації та на офіційному веб – сайті Богодухівської міської ради.

4. Контроль за виконанням рішення покласти на опікунську раду при виконкомі Богодухівської міської ради та заступника міського голови Мальовану О.А.

Міський голова                         М.ГОЛУБ

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

Рішення виконкому

Богодухівської  міської ради

05.04.2016 № 75

 

ПОЛОЖЕННЯ

про реєстрацію помічника фізичній дієздатній особі, яка за станом здоров’я не може самостійно здійснювати свої права та виконувати обов’язки

1.   Загальні положення

1.1. Положення про реєстрацію помічника фізичній дієздатній особі, яка за станом здоров’я не може самостійно здійснювати свої права та виконувати обов’язки (далі – Положення) визначає порядок реєстрації помічника фізичній дієздатній особі, яка за станом здоров’я не може самостійно здійснювати свої права та виконувати обов’язки через тяжку хворобу, фізичні вади, похилий вік тощо.

Наявність у фізичної дієздатної особи, яка за станом здоров’я не може самостійно здійснювати свої права та виконувати обов’язки дітей, братів, сестер, інших родичів, які за законом зобов’язані утримувати її та турбуватися про неї, не є перешкодою для реєстрації її помічника.

1.2. Положення розроблене відповідно до Закону України від  21.05.1997 № 280/97-ВР «Про місцеве самоврядування в Україні» із змінами,  ст.78 Цивільного кодексу України від 16.01.2003 № 435-IV із змінами, Закону України від 01.06.2010 № 2297-VI «Про захист персональних даних» із змінами, Правил опіки та піклування, затверджених спільним наказом Державного комітету України у справах сім’ї  та молоді, Міністерства освіти України, Міністерства охорони здоров’я України, Міністерства праці та соціальної політики України від 26.05.1999 № 34/166/131/88.

1.3. Згідно цього Положення реєструється помічник фізичній дієздатній особі, що за станом здоров’я не може самостійно здійснювати свої права та виконувати обов’язки, яка зареєстрована та проживає на території Богодухівської міської ради.

1.4. Помічником може бути дієздатна фізична особа. Питання щодо оплати послуг помічника визначається за домовленістю фізичної дієздатної особи, яка за станом здоров’я не може самостійно здійснювати свої права та виконувати обов’язки та обраного нею помічника.

1.5.Помічник має право:

на одержання пенсії, аліментів, заробітної плати, поштової кореспонденції, що належать фізичній особі, яка потребує допомоги;

вчиняти дрібні побутові правочини в інтересах особи, яка потребує допомоги, відповідно до наданих йому цією особою повноважень;

представляти особу в органах державної влади, органах місцевого самоврядування та організаціях, діяльність яких пов’язана з обслуговуванням населення;

представляти фізичну особу в суді лише на підставі окремої довіреності.

1.6. Реєстрація помічника фізичної дієздатної особи, яка за станом здоров’я не може самостійно здійснювати свої права та виконувати обов’язки здійснюється безоплатно.

 

2. Порядок реєстрації помічника

2.1. Для призначення помічника фізичній дієздатній особі до виконавчого комітету міської ради, як органу опіки та піклування, подається наступний пакет документів:

фізичною дієздатною особою, яка за станом здоров’я не може самостійно здійснювати свої права та виконувати обов’язки:

- заява на ім’я голови виконавчого комітету міської ради;

- копія паспорта (1,2,11-16стор.);

- довідка про присвоєння реєстраційного номеру облікової картки платника податків;

- довідка з місця реєстрації (проживання) фізичної особи;

- довідка лікувальної установи про стан здоров’я фізичної дієздатної особи, яка за станом здоров’я не може самостійно здійснювати свої права та виконувати обов’язки (висновок лікувально-консультативної комісії);

- згода на обробку персональних даних.

фізичною особою, яка бажає бути помічником над фізичною дієздатною особою, яка за станом здоров’я не може самостійно здійснювати свої права та виконувати обов’язки:

- заява на ім’я голови виконавчого комітету міської ради;

- копія паспорта (1,2,11-16стор.);

- довідка про присвоєння реєстраційного номеру облікової картки платника податків;

- довідка з місця реєстрації (проживання) фізичної особи;

- довідка лікувальної установи про стан здоров’я фізичної дієздатної особи, яка за станом здоров’я може самостійно здійснювати свої права та виконувати обов’язки (висновок лікувально-консультативної комісії);

- характеристика (з місця роботи або місця проживання) на фізичну особу, яка бажає бути помічником над фізичною дієздатною особою, яка за станом здоров’я не може самостійно здійснювати свої права та виконувати обов’язки.

2.2. Питання реєстрації помічника фізичній дієздатній особі, яка за станом здоров’я не може самостійно здійснювати свої права та виконувати обов’язки розглядається опікунською радою при виконкомі Богодухівської міської ради (далі — опікунська рада).

2.3. Секретар опікунської ради:

- приймає заяву та пакет документів для реєстрації помічника фізичній дієздатній особі, яка за станом здоров’я не може самостійно здійснювати свої права та виконувати обов’язки;

- виносить заяву на розгляд опікунської ради;

- при позитивному вирішенні питання опікунською радою, готує проект рішення виконавчого комітету міської ради про реєстрацію помічника фізичній дієздатній особі, яка за станом здоров’я не може самостійно здійснювати свої права та виконувати обов’язки;

- видає заявнику копію рішення (або витяг з нього) виконавчого комітету міської ради про реєстрацію помічника;

- видає помічникові фізичної дієздатної особи посвідчення з зазначенням прав помічника за зразком (додаток 1);

- реєструє посвідчення помічника в «Книзі реєстрації посвідчень помічника фізичної дієздатної особи», яка має бути прошнурована, пронумерована та скріплена печаткою виконкому Богодухівської міської ради за зразком (додаток 2);

- при негативному вирішенні питання заявнику направляється лист про відмову у реєстрації помічника фізичній дієздатній особі.

2.4. При вирішенні питання щодо реєстрації помічника опікунська рада на своє засідання запрошує фізичну дієздатну особу, яка за станом здоров’я не може самостійно здійснювати свої права та виконувати обов’язки та особу, яка не заперечує стати помічником та заслуховує їх пояснення.

2.5. Строк дії виданого посвідчення помічника може бути обмежений строком, визначеним в довідці лікувальної установи про стан здоров’я фізичної дієздатної особи (висновку лікувально-консультативної комісії), на який, за станом здоров’я, вона потребує постійного стороннього догляду та нездатна до самообслуговування.

2.6. Подовження дії посвідчення помічника здійснюється у тому ж порядку, що й для першої його видачі.

3.    Припинення повноважень помічника

3.1. Звільнення помічника від виконання обов’язків здійснюється на підставі рішення виконкому Богодухівської міської ради у наступних випадках:

- на вимогу фізичної дієздатної особи,  яка  перестала потребувати допомоги помічника;

- на вимогу помічника, у зв’язку з неможливістю виконання ним обов’язків помічника;

- у разі смерті фізичної дієздатної особи або помічника;

- у разі призначення у встановленому законом порядку вказаній особі опікуна чи піклувальника;

- у разі влаштування підопічної особи до медичного закладу чи закладу соціального захисту населення;

- у разі закінчення терміну дії посвідчення помічника.

 

Положення про реєстрацію  помічника фізичній дієздатній особі, яка за станом здоров’я не може самостійно здійснювати свої права та виконувати обов’язки, розроблено опікунською радою при виконкомі Богодухівської міської ради з питань забезпечення прав повнолітніх осіб, які потребують опіки (піклування).

 

Керуючий справами

виконкому міської ради                               А.Щербак

 

 

 

 

УКРАЇНА

БОГОДУХІВСЬКА МІСЬКА РАДА

ХАРКІВСЬКОЇ  ОБЛАСТІ

 

В И К О Н А В Ч И Й   К О М І Т Е Т

Р І Ш Е Н Н Я

05.04.2016                                           Богодухів                                 № 76

 

Про утворення складу комісії та затвердження Положення

з найменування або перейменування об’єктів міського

підпорядкування, увічнення пам’яті видатних діячів та подій,

встановлення пам’ятних знаків і меморіальних дощок на

території Богодухівської міської ради

 

З метою дотримання чинного законодавства щодо найменування або перейменування об’єктів міського підпорядкування, увічнення пам’яті видатних діячів та подій, встановлення пам’ятних знаків і меморіальних дощок, відповідно до рішення міської ради від 29.03.2013 № 1223-VI «Про міську комісію з питань топоніміки та охорони історико-культурного середовища», на виконання Закону України «Про присвоєння юридичним особам та об’єктам права власності імен (псевдонімів) фізичних осіб, ювілейних та святкових дат, назв і дат історичних подій», постанови Кабінету Міністрів України від 24.10.2012 № 989 «Про затвердження Порядку проведення громадського обговорення під час розгляду питань про присвоєння юридичним особам та об’єктам права власності, які за ними закріплені, об’єктам права власності, які належать фізичним особам, імен (псевдонімів) фізичних осіб, ювілейних та святкових дат, назв і дат історичних подій», керуючись п.41 ч.1 ст.26, ст.37 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», виконком міської ради

ВИРІШИВ:

1.  Утворити комісію з найменування або перейменування об’єктів міського підпорядкування, увічнення пам’яті видатних діячів та подій, встановлення пам’ятних знаків і меморіальних дощок та затвердити її персональний склад, що додається.

2. Затвердити Положення про комісію з найменування або перейменування об’єктів міського підпорядкування, увічнення пам’яті видатних діячів та подій, встановлення пам’ятних знаків і меморіальних дощок, що додається.

3. Рішення виконавчого комітету від 23.04.2013 №103 «Про комісію з найменування або перейменування об’єктів міського підпорядкування, увічнення пам’яті видатних діячів та подій, встановлення пам’ятних знаків і меморіальних дощок на території Богодухівської міської ради» вважати таким, що втратило чинність.

4. Контроль за виконанням рішення покласти на заступника міського голови Мальовану О.А.

 

Міський голова                                             М.ГОЛУБ

 

Провідний спеціаліст апарату міської ради                                         В.Тризна

Додаток

до рішення виконавчого

комітету міської ради

від 05.04.2016 №______

 

ПОЛОЖЕННЯ

про комісію з найменування або перейменування об’єктів міського підпорядкування, увічнення пам’яті видатних діячів та подій, встановлення пам’ятних знаків і меморіальних дощок на території

Богодухівської міської ради

 

1. Комісія з найменування або перейменування об’єктів міського підпорядкування, увічнення пам’яті видатних діячів та подій, встановлення пам’ятних знаків і меморіальних дощок (далі — Комісія) створюється з метою глибокого фахового вивчення і підготовки для розгляду на засіданнях виконкому міської ради питань щодо найменування або перейменування об’єктів міського підпорядкування, увічнення пам’яті видатних діячів та подій, встановлення пам’ятних знаків і меморіальних дощок у місті.

2. До складу Комісії входять фахівці в галузі історії, географії, мовознавства, краєзнавства, громадські діячі, депутати міської ради.

3. Комісія створюється у складі голови, його заступника, секретаря та членів Комісії. Кількісний та персональний склад Комісії затверджується на засіданні виконавчого комітету міської ради.

4. Подання щодо найменування або перейменування об’єктів міського підпорядкування розглядаються комісією за наявності таких документів:

1) інформаційної довідки про фізичну особу, ювілейну, святкову чи історичну дату або назву історичної події, що пропонується присвоїти юридичній особі або об’єкту права власності;

2) розрахунків та кошторису витрат, пов’язаних з присвоєнням юридичній особі або об’єкту права власності імені фізичної особи, ювілейної та святкової дати, назви і дати історичної події;

3)  узагальнених зауважень і пропозицій, що надійшли під час громадського обговорення.

4) у разі якщо у фізичної особи, ім’я якої пропонується присвоїти юридичній особі або об’єкту права власності, є родичі (діти, вдова, вдівець, а якщо їх немає — батьки, рідні брати та сестри), додається також їх письмова згода на присвоєння імені.

5. Подання про присвоєння юридичним особам та об’єктам права власності імен фізичних осіб, ювілейних та святкових дат, назв і дат історичних подій підлягає реєстрації в день його надходження. Відмова у прийнятті або реєстрації подання про присвоєння юридичним особам та об’єктам права власності імен фізичних осіб, ювілейних та святкових дат, назв і дат історичних подій забороняється

6. Право подавати свої пропозиції щодо найменування (перейменування) мають як фізичні, так і юридичні особи (тобто ініціатором можуть виступати, наприклад жителі відповідної адміністративно-територіальної одиниці або ж частини цієї одиниці окремо, відповідні підприємства, установи та організації, в т.ч. громадські та ін.). Ініціатива має бути оформлена належним чином у документі, що подається до виконавчого комітету міської ради (наприклад лист, протокол тощо).

7. Робота Комісії проводиться гласно. У засіданнях комісії можуть брати участь депутати міської ради, представники засобів масової інформації та громадськості міста.

8. Під час розгляду питань про присвоєння юридичним особам та об’єктам права власності, які за ними закріплені, об’єктам права власності, які належать фізичним особам, імен (псевдонімів) фізичних осіб, ювілейних та святкових дат, назв і дат історичних подій проводиться громадське обговорення відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 24.10.2012 № 989.

9. Засідання Комісії скликається в разі потреби. Засідання вважається правомочним, якщо в ньому беруть участь не менше половини членів Комісії.

10. Рішення Комісії вважається ухваленим, якщо за нього проголосували не менше 3/4 членів Комісії, присутніх на засіданні. Рішення Комісії носять рекомендаційний характер.

11. На підставі рішень Комісії приймаються рішення виконавчого комітету Богодухівської міської ради. Виконавчий комітет Богодухівської міської ради розглядає питання про найменування або перейменування об’єктів міського підпорядкування, увічнення пам’яті видатних діячів та подій, встановлення пам’ятних знаків і меморіальних дощок та виносить їх на розгляд міської ради тільки після попереднього обговорення та прийняття рішення Комісією.

12. Голова Комісії керує роботою Комісії, головує на її засіданнях, затверджує протокол комісії.

13. Організаційне забезпечення роботи Комісії здійснює виконавчий комітет Богодухівської міської ради.

 

 

    Керуючий справами виконкому міської ради                             А.ЩЕРБАК

 

 

Мальована О.

Додаток

до рішення виконавчого

комітету міської ради

від 05.04.2016 №______

 

СКЛАД

комісії з найменування або перейменування об’єктів міського підпорядкування, увічнення пам’яті видатних діячів та подій, встановлення пам’ятних знаків і меморіальних дощок на території

Богодухівської міської ради

 

Мальована

Ольга Анатоліївна

- заступник Богодухівського міського голови, голова Комісії
Зіньковська Зоя Миколаївна - секретар Богодухівської міської ради,

заступник голови комісії

Ворвуль

Володимир Володимирович

- заступник Богодухівського міського голови, секретар Комісії
Козловський Ярослав Володимирович - директор КЗ Богодухівської районної ради «Районний краєзнавчий музей» (за згодою)
Волошко Алла Миколаївна - завідувач сектора культури Богодухівської райдержадміністрації, заступник голови Комісії (за згодою)
Карнаух Леонід Іванович - пенсіонер (за згодою)
Мірошниченко Микола Сергійович - історик (за згодою)
Саранча Валентина Павлівна - історик (за згодою)
Сердюк Леся Павлівна - депутат Богодухівської міської ради
Перепелиця Дмитро Миколайович - юрист (за згодою)
Якуба Тетяна Вікторівна - депутат Богодухівської міської ради

 

 

    Керуючий справами виконкому міської ради                             А.ЩЕРБАК

 

 

 

 

УКРАЇНА

БОГОДУХІВСЬКА МІСЬКА РАДА

ХАРКІВСЬКОЇ  ОБЛАСТІ

 

В И К О Н А В Ч И Й   К О М І Т Е Т

Р І Ш Е Н Н Я

 

05.04.2016

Богодухів

               № 77

 

Про затвердження переліку назв вулиць, провулків,

площ, розташованих на території Богодухівської

міської ради, які підлягають перейменуванню

 

Керуючись пунктом 1) статті 37 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» про вирішення питань адміністративно-територіального устрою щодо найменування (перейменування) вулиць, провулків, площ, розташованих на території Богодухівської міської ради, виконком міської ради

В И Р І Ш И В:

1. Затвердити перелік назв вулиць, провулків, площ, розташованих на території Богодухівської міської ради, які підлягають перейменуванню:

вулиці: Дем’яна Бєдного, Карла Лібкнехта, Карла Маркса, Островського, Руднєва, Димитрова, Колгоспна, Пролетарська, Червоний Яр;

провулки: Карла Лібкнехта, Колгоспний, Тельмана, Димитрова, Руднєва, Пролетарський, Червоний Яр;

площа: Червона.

2. Провести громадські обговорення щодо найменування (перейменування) назв вулиць, провулків, площ, розташованих на території Богодухівської міської ради, які підлягають перейменуванню.

3. Контроль за виконанням рішення покласти на заступника міського голови Мальовану О.А.

 

Міський голова                                     М.ГОЛУБ

 

 

 

 

УКРАЇНА

БОГОДУХІВСЬКА  МІСЬКА  РАДА

ХАРКІВСЬКОЇ  ОБЛАСТІ

 

В И К О Н А В Ч И Й   К О М І Т Е Т

Р І Ш Е Н Н Я

 

­­05.04.2016                          Богодухів                                      №78

 

Про надання дозволу на порушення обєктів

благоустрою на території міста Богодухова,

повязаних з розриттям дорожнього покриття

АК «Харківобленерго» Богодухівський РЕМ

 

Розглянувши заяву начальника Богодухівський РЕМ Говорухи С.М. про надання дозволу на порушення об’єктів благоустрою пов’язаних з розриттям дорожнього покриття для проведення ремонту із заміною пошкодженої ділянки кабельної лінії 10 кВ, що живить центральну частину м.Богодухова за адресою: м.Богодухів, перехрестя вул.Троїцької та вул.Загорулька, відповідно до Типового порядку видачі дозволів на порушення об’єктів благоустрою або відмови в їх видачі, переоформлення, видачі дублікатів, анулювання дозволів, затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України від 30.10.2013 № 870, керуючись ст. 31 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», виконком міської ради

  В И Р І Ш И В:

1. Надати дозвіл Богодухівський РЕМ (начальник Говоруха С.М.) на порушення об’єктів благоустрою, пов’язаних з розриттям дорожнього покриття для проведення ремонту із заміною пошкодженої ділянки кабельної лінії 10 кВ, що живить центральну частину м.Богодухова за адресою: м.Богодухів, перехрестя вул.Троїцької та вул.Загорулька (додаток – дозвіл № 8).

2. Встановити термін дії даного дозволу – до 05.06.2016 року.

3. Контроль за виконанням заявником благоустрою території після завершення земляних робіт, пов’язаних з розриттям дорожнього покриття, покласти на КП «Богодухівжитло».

 

 

Міський голова                                М.ГОЛУБ