Переглядiв: 193

ПРОЕКТУВАЛЬНИК                                                                                                                                       ЗАМОВНИК

ПП «ГРАДПЛАНПРОЕКТ»                                                            виконавчий комітет Богодухівської міської ради

                                                                                              Харківської  області

 

 

 

КВАЛІФІКАЦІЙНИЙ СЕРТИФІКАТ СЕРІЇ АА № 002975

 

 

ДЕТАЛЬНИЙ ПЛАН ТЕРИТОРІЇ

розташованої в межах м. Богодухів: вул. Харківська,

(зі сходу та півночі), пров. Харківський (з півдня),

вул. Оверченка (з заходу)

 

 

 

 

 

 

А. ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

 

Склад детального плану

розділу

Назва розділу

Позначення

РОЗДІЛ 1

ПП «ГРАДПЛАНПРОЕКТ»

А

Текстові матеріали

037 — 08\18- ПЗ

 

1.

Пояснювальна записка

Б.

Графічні матеріали

037 – 08 \18  ГП

1.

Схема розташування території у планувальній структурі району (М 1:5000).

ГП-1

2.

План існуючого використання території поєднаний з схемою планувальних обмежень (М1:1000).

ГП-2

3.

 

Проектний план (М1:1000). План червоних ліній (М 1:1000).

ГП-3

4.

Схема організації руху транспорту і пішоходів                        (М 1:1000).

ГП-4

5.

Схема інженерної підготовки території та вертикального планування (М 1:1000). Кресленням поперечних профілів вулиць (М1:200).

ГП-5

6.

Схема інженерних мереж, споруд і використання підземного простору (М 1:1000).

ГП-6

В.

 

Вихідні дані

Г.

 

Матеріали на електронних носіях  Креслення та пояснювальна записка детального плануСD-диск

РОЗДІЛ 2

ТОВ НТВК «Україна»

Охорона навколишнього природного середовища – звіт про стратегічну екологічну оцінку детального плану території

РОЗДІЛ 3

ПП «ГРАДПЛАНПРОЕКТ»

Основні положення детального плану території

037 — 08\18- ПЗ.ОП

А

 

Текстові матеріали

Б.

Графічні матеріали

 

 

 

 

РОЗДІЛ 1 Склад пояснювальної записки

1. Вступ.

2. Загальні положення.

3. Стислий опис природних, соціально-економічних і містобудівних умов.

4. Стисла історична довідка.

5. Оцінка існуючої ситуації.

6. Розподіл території за функціональним використанням, розміщення забудови, структура забудови, яка пропонується.

7. Характеристика видів використання території.

8. Пропозиції щодо встановлення режиму забудови території.

9. Містобудівні умови і обмеження забудови території.

10. Основні принципи планувально-просторової організації території.

11 .Вулично-дорожня мережа, транспортне обслуговування, організація руху транспорту і пішоходів.

11.1 Червоні лінії.

11.2 Заходи з урахування потреб мало мобільних груп населення.

12. Інженерне забезпечення території, розміщення інженерних мереж.

13. Інженерна підготовка та інженерний захист території.

14. Комплексний благоустрій та озеленення території.

15. Містобудівні заходи щодо поліпшення стану навколишнього середовища.

16. Техногенна та пожежна безпека.

17. Заходи щодо реалізації детального плану.

18. Перелік вихідних даних.

19. Техніко-економічні показники детального плану.

 

1. ВСТУП

Детальний план території розташованої в межах м. Богодухів: вул. Харківська (зі сходу та півночі), пров. Харківський (з півдня),вул. Оверченка (з заходу), виконано  на підставі:

-        договору на виготовлення проектно-містобудівної документації між замовником та ПП «ГРАДПЛАНПРОЕКТ»,  за участю інвестора ТОВ «ВІВОС ВІКТОРІЯ»;

-        завдання на проектування;

-        державних вимог, наданих департаментом містобудування та архітектури Харківської ОДА.

Детальний план містить графічні і текстові матеріали, склад яких відповідає ДБН Б.1.1-14:2012 «Склад та зміст детального плану території».

В проекті враховані державні інтереси при їх узгодженні з приватними та громадськими.

Пропозиції детального плану мають бути реалізовані протягом нормативного розрахункового терміну (15-20років),  та найближчі 5-7 років (згідно п. 4.6 ДБН Б.2.2-12:2018) з врахуванням можливих інвестиційних намірів будівництва для відповідної території.

Рішення детального плану не суперечать функціональному призначенню та містобудівному зонуванню території, що визначені у генплані м. Богодухів. Топографічну основу проекту складає геодезична зйомка М 1:500, виконана у 2018 році.

2. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ:

Запровадження, визначених Законом України «Про регулювання містобудівної діяльності» раціональних засобів управління використанням і забудовою території шляхом планування території є найактуальнішим з цих завдань, його вирішення сприятиме наповненню місцевих бюджетів, заохоченню інвестицій і пожвавленню місцевої економіки, розвитку територій сільських рад.

Внаслідок виконання вимог ст. 21 Закону України «Про основи містобудування», «Визначення територій та використання земель для містобудівних потреб», не тільки розширюються управлінські можливості органу влади — можливість вирішення численних питань щодо розміщення усіх видів забудови, регулювання її характеристик, здійснення необхідного контролю, залучення інвестицій тощо, але й зростатиме активність та свідомість членів громади.

Відповідно до Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності» детальний план території уточнює положення містобудівного об’єкту в структурі району та визначає планувальну організацію і розвиток відповідної території.

Детальний план території розробляється з метою вирішення деяких питань:

-        уточнення планувальної структури і функціонального призначення території, просторової композиції, параметрів забудови, тощо;

-        формування принципів планувальної організації забудови;

-        функціональне призначення, режим та параметри забудови, розподіл територій згідно з державними будівельними нормами, стандартами і правилами;

-        містобудівні умови та обмеження за відсутності плану зонування території;

-       доцільність, обсяги, послідовність використання території;

-        черговість та обсяги інженерної підготовки території;

-        систему інженерних мереж;

-        порядок організації транспортного і пішохідного руху.

Розроблення детального плану здійснено на підставі наступних нормативних документів:

-        ДБН Б.1.1-14:2012 «Склад та зміст детального плану території»;

-        ДБН Б.2.2-12:2018 «Планування і забудова міських і сільських поселень»;

-       ДБН Б.1.1-22:2017  «Склад та зміст зонування території»;

-       ДСТУ Б Б.1.1-17:2013 «Умовні позначення графічних документів містобудівної документації»;

-        Державні санітарні правила проектування та забудови населених пунктів.1996р.;

-       ДБН В.2.3-5:2018 «Вулиці та дороги населених пунктів»;

-       ДСТУ Б В.1.1-36:2016 «Визначення категорій приміщень, будинків та зовнішніх установок за вибухопожежною та пожежною безпекою»;

- ДБН В.2.5-74:2013.              Водопостачання. Зовнішні мережі та споруди.Основні положенняпроектування.

- ДБН В.2.5-75:2013. Каналізація. Зовнішні мережі та споруди. Основні положення проектування,тощо.

  1. Стислий опис природних, соціально – економічних і містобудівних умов.

Богодухівський район — район на північному заході Харківської області України, на межі із Сумською областю. Населення — майже 40 тисяч осіб. Історія району тісно пов’язана з історією усієї Слобідської України. На Богодухівщині народилися засновник Харківського університету Василь Каразін, письменник Микола Хвильовий. У Богодухівському районі є кілька природних пам’яток і садово-парковий комплекс із палацом у Шарівці.

Богодухівський район є складовою Харківської області України, розташований на північному заході області. На півночі межує з Великописарівським і Охтирським районами Сумської області, на півдні — з Валківським, на заході — із Краснокутським, та із Золочівським і Дергачівським районами Харківської області на сході.

Районом проходить автошлях  Е40, М03. Районний центр — місто Богодухів.

Територією району протікають 10 річок: Мерла (найбільша), Крисинка, Рябинка, Мерчик, Мокрий Мерчік, Братениця, Куп’єваха, Івани, Мандричина, Криворотівка.

Богодухівський район розташований у зоні помірно-континентального клімату. На клімат району впливають повітряні маси, що надходять з Атлантичного та Північного Льодовитого океанів. Для цього клімату характерні відносно тепле літо і порівняно тепла зима, при достатній вологості протягом усього року. Середня багаторічна температура повітря близько +7,2°, найхолоднішими місяцями є січень -6,9° та лютий -6,8°.

Середня місячна температура липня +19,8°, серпня +19,1°. Абсолютний максимум +37°.Середньорічна кількість опадів — 552 мм; норма опадів за рік — 500 мм. Середнє число днів з опадами протягом року — 161 день.

Середньорічна вологість повітря — 75 %. Найбільша вологість припадає на холодну пору року (листопад — лютий 85-90 %), найменша вологість у травні 56-60 %. 100 % вологість спостерігається при туманах у період з листопада по травень, а з них особливо часто— у грудні.

Богоду́хів — місто районного підпорядкування, центр Богодухівського району Харківської області. Розташований на північному заході Харківської області. Відстань до обласного центру фізично — 58 км, залізницею — 77 км, асфальтованою дорогою — 62 км (автошлях Р 46). Через місто проходять залізнична лінія і асфальтована дорога ХарківСуми (автошлях Р45).

Місто Богодухів розташоване на північному заході від обласного центру м. Харкова на 50° пн.ш. і 35° с.д., в лісостеповій зоні України. Площа лісових масивів близько 20% від загальної площі району. Богодухів розташований на правому, підвищеному, порізаному балками та ярами мальовничому березі річки Мерла, яка орієнтована в широтному напрямку. Колись це була повноводна ріка, але з часом вона обміліла. Лише весною вона іноді розливається і виходить із берегів, що призводить до підтоплення ближніх поселень та пасовищ. Висота міста над рівнем моря 186 м.

Місто Богодухів розташоване в зоні помірно-континентального клімату.

Великих промислових забруднюючих підприємств немає, проте через місто проходить залізнична колія, та автодорога ХарківСуми, що впливають на забрудненість атмосфери.

4 Стисла історична довідка

До виникнення міста тут існувало поселення, відоме як Дяків Острог, котре вперше згадане 1571 року. 1662 року на місці Дякова острога була збудована прикордонна фортеця для оборони Слобожанщини та Півдня від нападу татар. 1668 року фортеця називалася Богодухівська Гать. Сучасна назва релігійного походження вперше зустрічається в царському указі від 21 червня 1672 року.

Датою виникнення міста вважають 1662

У 1781 Богодухівська слобода отримує статус міста. У цьому ж році затверджується герб Богодухова.

5. Оцінка існуючої ситуації

Детальним планом території розглядається земельна ділянка (кад. номер 6320810100:00:005:0037; 6320810100:00:005:0008; 6320810100:00:005:0206) площею 1,8824 га в межах сформованого виробничого вузла в межах населеного пункту, що  знаходиться південно – західній частини м. Богодухів та межує:

- з півночі –   житлова садибна забудова;

- зі сходу – житлова садибна забудова, пров. Харківський;

- з півдня – проїзд (під’їзд);

- з заходу — житлова садибна забудова по  вул. Оверченка.

Детальний план території розроблений в цілях забезпечення сталого розвитку території, виділення елементів планувальної структури території проектування, встановлення меж зон розміщення об’єкту капітального будівництва виробничого призначення ТОВ «Богодухівський молзавод» (майновий комплекс орендовано у ТОВ «ВІВОС ВІКТОРІЯ»).

Використання території:Територія розглянутого підприємства  спланована у відмітках 127,29 – 129,80 з ухилом у північно — східному напрямку. Територія забудована, насичена підземними і надземними інженерними мережами.

Характеристика будівель: Містобудівна ситуація даної території раніше вже була сформована як елемент виробничої зони населеного пункту, з існуючими об’єктами (лист графічної частини  ГП 2).

Нежитлові будівлі, про інвентаризовані «Бюро технічної інвентаризації» та належать інвестору ТОВ «ВІВОС ВІКТОРІЯ» код ЄДРПОУ: 37686021 згідно з Витягом з Державного реєстру прав на нерухоме майно про реєстрацію прав та їх обтяжень.

Поверховість існуючих виробничих будівель та споруд – 1-2 пов.

На даний час, значна частина будівель експлуатується та знаходиться у задовільному будівлі. Щільність забудови площадки підприємства відповідає вимогам ДБН Б.2.2-12, тобто становить 51% (при min показнику 37- 45%).

Об’єкти культурної спадщини: На розглянутій  земельній ділянці відсутні пам’ятники історії та монументального мистецтва, що взяті під охорону держави.

На території розташована пам’ятка археології місцевого значення – поселення Богодухів (взята під охорону держави наказом МКУ від 28.11.2013р. № 1224, охор. № 8829-Ха).

Об’єкти природно – заповідного фонду. В зоні впливу об’єктів, передбачених даним ДПТ відсутні об’єкти природно – заповідного фонду, як існуючі, так і перспективні.

Інженерне обладнання.

Інженерна інфраструктура підприємства включає наступні інженерні мережі, а саме:

- електромережа 10кВ; 0,4кВ – охоронна зона 10м та 2м з обох боків;

- каналізаційна мережа напірна та самопливна;

- мережа господарсько-питного водопроводу;

- свердловина  з баштою;

- газопровід високого та низького тиску, ГРП.

Транспорт.

Об’єкт будівництва знаходиться поза зоною транспортних коридорів місцевого, регіонального або національного значення.

Планувальні обмеження

При цьому детальним планом передбачене встановлення обмежень на використання наявних на території проектування охоронних зон загальноміських інженерних мереж ( поза межами виробничого майданчику):

- для лінії електромереж 10кВ — по  10,0м в обидві сторони від мережі;

- для лінії електромереж 0,4кВ — по  2,0м в обидві сторони від мережі;

- для водоводу – по 5,0м в обидві сторони від мережі;

- для тепломережі – ДБН В.2.5-39;

- каналізаційної мережі – по 3,0м в обидві сторони від мережі;

- газової мережі – по 2,0м в обидві сторони від мережі низького тиску; по 4,0м в обидві сторони від мережі середнього тиску; по 7,0м в обидві сторони від мережі високого тиску;

- для кабельної мережі – по 0,6м в обидві сторони від мережі.

Проведеним аналізом існуючого стану природного та урбанізованого середовища в цілому не виявлено інших обмежень для реалізації запланованої на даній території містобудівної діяльності.

В цілому, територія, яка розглядається має вигідне містобудівне розміщення в структурі міської зони м. Богодухів: сформована вулично – дорожня мережа; розвинута інженерна інфраструктура.

6. Розподіл території за функціональним використанням, розміщення забудови, структура забудови, яка пропонується.

Проектним рішенням передбачається будівництво складу зберігання готової продукції, реконструкція існуючої котельні з будівництвом додаткових технологічних приміщень, удосконалення транспортної мережі та інженерного забезпечення території підприємства.

Нове будівництво зумовлено удосконалення технологічних процесів обробки та переробки молока та  умов зберігання виготовленої продукції, в межах визначених виробничих потужностей підприємства.

Відстань між будівлями, спорудами, в тому числі інженерними мережами, прийнята не менше мінімально допустимих, при цьому щільність забудови зберігається 51%.

Перелік основних і допоміжних об’єктів проектного майданчику, що передбачено забудувати визначено у графічній частині ДТП  (див. ГП – 3).

Ступень вогнестійкості будівель та споруд –  ІІ, категорія за пожежною безпекою В, Д. Поверховість будівель – один поверх.

Будівлі, які проектуються розміщені так, що забезпечують роботу технологічного обладнання в послідовності з технологічним процесом. Схема компоновки технологічного обладнання дозволяє вести будівництво комплексу в одну чергу, один пусковий комплекс.

Запропоновані графічною частиною ДПТ параметри об’єкту, визначені на підставі аналогів, наданих замовником. Відхилення від рішення ДПТ можуть корегуватись на наступних стадіях проектування. Конкретні параметри повинні бути обґрунтовані в технологічній частині проекту (допускається уточнення контуру забудови, уточнення поверховості, благоустрою, що визначаються ескізами намірів забудови та містобудівними розрахунками з відповідною ув’язкою з рішеннями ДПТ) та погоджені відповідно вимог чинного законодавства. В разі необхідності, відповідно до вимог нормативної документації, у затверджений ДПТ можуть бути внесені зміни у встановленому законом порядку.

7. Характеристика видів використання території.

Межі детального плану території прийняті згідно завдання на проектування та визначених меж сформованої території наступними ділянками: кад. номер 6320810100:00:005:0037; 6320810100:00:005:0008; 6320810100:00:00:0206. Загальна площа території, що розглянута ДПТ становить 1,8824 га.

Відповідно до довідок:

1) № 958\164-18 від 23.08.2018 року Держгеокадастру відділ у Богодухівському районі Харківської області, із звітності з кількісного обліку земель та розподіл їх за власниками земель,  землекористувачами, угіддями станом, має наступні характеристики:

Місце розташування земельної ділянки –м. Богодухів, вул. Оверченка, 33, Богодухівської міської ради на території Богодухівського району Харківської області;

Правовий статус земельної ділянки  – для розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд підприємств переробної, машинобудівної та іншої промисловості, комунальна власність;

Цільове призначення земельної ділянки – землі підприємств іншої промисловості, капітальна одноповерхова, під спорудами, під проїздами, проходами та площадками;

Агровиробничі групи ґрунтів, бонітету – не визначена;

Номер кадастрової зони та кадастрового кварталу – 6320810100:00:005:0206;

Загальна площа земельної ділянки – 1,6029га;

Додаткова інформація –.

2) № 957\164-18 від 23.08.2018 року Держгеокадастру відділ у Богодухівському районі Харківської області, із звітності з кількісного обліку земель та розподіл їх за власниками земель,  землекористувачами, угіддями станом, має наступні характеристики:

Місце розташування земельної ділянки –м. Богодухів, вул. Оверченка, 33, Богодухівської міської ради на території Богодухівського району Харківської області;

Правовий статус земельної ділянки  – для розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд підприємств переробної, машинобудівної та іншої промисловості, приватна власність;

Цільове призначення земельної ділянки – землі промисловості, транспорту, зв’язку, енергетики, оборони та іншого призначення, землі під промисловою забудовою;

Агровиробничі групи ґрунтів, бонітету – не визначена;

Номер кадастрової зони та кадастрового кварталу – 6320810100:00:005:0008;

Загальна площа земельної ділянки – 0,10га;

Додаткова інформація –.

3) № 956\164-18 від 23.08.2018 року Держгеокадастру відділ у Богодухівському районі Харківської області, із звітності з кількісного обліку земель та розподіл їх за власниками земель,  землекористувачами, угіддями станом, має наступні характеристики:

Місце розташування земельної ділянки –м. Богодухів, вул. Оверченка, 31, Богодухівської міської ради на території Богодухівського району Харківської області;

Правовий статус земельної ділянки  – для розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд підприємств переробної, машинобудівної та іншої промисловості, комунальної власністі;

Цільове призначення земельної ділянки – землі промисловості, транспорту, зв’язку, енергетики, оборони та іншого призначення, землі під будівлями та спорудами промислових підприємств;

Агровиробничі групи ґрунтів, бонітету – не визначена;

Номер кадастрової зони та кадастрового кварталу – 6320810100:00:005:0037;

Загальна площа земельної ділянки – 0,1795га;

Додаткова інформація –.

8.Пропозиції щодо встановлення режиму забудови території.

Режим використання території проектування визначається з урахуванням наявних планувальних обмежень.

Режим забудови території обумовлений необхідністю сталого розвитку території, виділення елементів планувальної структури території проектування, встановлення параметрів розвитку елементів планувальної структури та меж зон розміщення об’єкту капітального будівництва, визначення меж земельної ділянки. При цьому детальним планом передбачене встановлення обмежень на використання наявних на території проектування санітарно — захисних та охоронних зон інженерних мереж.

Згідно матеріалам скорочення (оптимізації) нормативної санітарно – захисної зони ТОВ «Богодухівський молзавод» в встановлено  на захід та схід по території підприємства – 30м від найближчих джерел викидів; для інших сторін – 50м. (Висновок державної санітарно – епідеміологічної експертизи № 23.03.2016р – 05.03.02-07\9251 – див. Додаток).  Розрахункова СЗЗ визначена по межі підприємства.

На наступних стадіях проектування, необхідно визначити перелік шкідливих впливів, що очікуються, на навколишнє середовище в процесі будівництва та експлуатації проектних об’єктів та території проектування. У проектній документації необхідно визначити (уточнити та\або підтвердити)  розмір санітарно – захисної зони (за необхідності й для її складових частин — обладнання, мереж тощо) на основі обчислення забруднень навколишнього середовища в процесі її експлуатації у відповідності до вимог ДБН А.2.2-1.

Лабораторні натурні виміри є обов’язкові для врахування при подальшому проектуванні та реконструкції об’єктів підприємства.

8.1 Пропозиції щодо збереження та охорони культурної спадщини.

На фізичну або юридичну особу, діяльність якої негативно позначається на стані пам’ятки (створює загрозу знищення, руйнування, пошкодження, спотворення пам’ятки), покладається обов’язок вжити заходів, погоджених з відповідним органом охорони культурної спадщини, для запобігання такій загрозі та підтримання пам’ятки в належному стані за власні кошти (ст. 29 Закону України «Про охорону культурної спадщини»).

Юридичні та фізичні особи зобов’язані забезпечити збереженість пам’яток на землях, якими вони користуються, та укладати з органами охорони культурної спадщини охоронні договори (ст. 25 Закону України «Про охорону культурної спадщини»).

Будівельні, меліоративні, шляхові та інші роботи, що можуть призвести до руйнування, знищення чи пошкодження об’єктів культурної спадщини, проводяться тільки після повного дослідження цих об’єктів за рахунок коштів замовників зазначених робіт (ч. 1 ст. 37 Закону України «Про охорону культурної спадщини»).

Якщо під час проведення будь-яких земляних робіт виявлено знахідку археологічного або історичного характеру, виконавець робіт зобов’язаний зупинити їх подальше ведення і протягом однієї доби повідомити про це відповідний  орган  охорони  культурної спадщини, на території якого проводяться земляні роботи (ст. 36 Закону України «Про охорону культурної спадщини»).

У межах території пам’ятки (охор. № 8829-Ха) встановлюється єдиний режим використання, що відповідає наступним вимогам:

заборонено змінювати призначення пам’ятки, її частин та елементів, робити написи, позначки на ній, на її території без дозволу органу охорони культурної спадщини;

дозволяється здійснювати наукові археологічні дослідження;

дозволяється збереження недоторканих (резервних) ділянок культурного шару для їх дослідження у майбутньому;

дозволяється здійснювати роботи із благоустрою території без проведення земляних робіт;

дозволяється виконання протизсувних заходів за умови обов’язкового проведення перед зазначеними роботами наукового археологічного дослідження;

дозволяється прокладання та обслуговування інженерних мереж за умови дотримання трас уже існуючих комунікацій, а також глибини їх залягання;

дозволяється ремонт та обслуговування існуючих автомобільних шляхів, тротуарів та алей за умови збереження глибини їх залягання;

дозволяється проведення будівельних робіт без порушення ґрунтового покриву, або у межах існуючих фундаментів за умови збереження глибини їх залягання;

у виняткових випадках, за відповідними проектами, погодженими з органом охорони культурної спадщини, допускається нове будівництво на незабудованих територіях за умови відсутності на цих ділянках об’єктів, що потребують консервації та музеєфікації in situ;

у виняткових випадках дозволяється виконувати термінові аварійні роботи на інженерних комунікаціях, які зачіпають ділянки недослідженого або незабудованого культурного шару об’єкта археології, без дозволу органу охорони культурної спадщини, однак з подальшим повідомленням останнього;

будівельні, меліоративні, шляхові, земляні та інші роботи (окрім означених вище), що можуть призвести до руйнування, знищення чи пошкодження об’єкта культурної спадщини, проводяться тільки після повного дослідження цього об’єкта за рахунок коштів замовників зазначених робіт та за дозволом органу охорони культурної спадщини;

юридичні та фізичні особи, у користуванні яких перебуває об’єкт археології, зобов’язані сприяти і не перешкоджати будь-яким роботам з виявлення, обліку та вивчення археологічних об’єктів або предметів;

допускається проведення туристичних екскурсій;

забезпечення вільного доступу на територію пам’ятки археології для органу охорони культурної спадщини та його представників;

проекти землеустрою щодо відведення земельних ділянок погоджуються відповідним органом охорони культурної спадщини;

науково-проектна документація на будівництво, реконструкцію будівель і споруд погоджується відповідним органом охорони культурної спадщини.

 

9. Містобудівні умови і обмеження забудови території:

На час розроблення детального плану території актуальна містобудівна документація м. Богодухів, зокрема в межах ділянки проектування, відсутня. За відсутності місцевої містобудівної документації  загальні містобудівні умови та обмеження забудови земельної ділянки визначаються  детальним планом території.

ПРОЕКТ

Загальні дані

Назва об’єкта будівництва

Будівництво складу готової продукції та реконструкція існуючої котельні

з будівництвом додаткових технологічних приміщень

Загальні дані:

1

Вид будівництва, адреса або місцезнаходження земельної ділянки : реконструкція, нове  м. Богодухів, вул. Оверченка, № 31,  № 33

2

Інформація про замовника: ХХХХХХ**

**Замовник проектно – кошторисної документації.

3

Відповідність цільового та функціонального призначення земельної ділянки містобудівній документації на місцевому рівні – відповідає (землі промисловості, транспорту, зв’язку, енергетики, оборони та іншого призначення, землі промисловості)

Містобудівні умови та обмеження:

1

граничнодопустима висотність будинків, будівель та споруд у метрах: визначається проектною документацією (не більше 15м)

2

максимально допустимий відсоток забудови земельної ділянки: Згідно з профільним ДБН, галузевих будівельних норм за типом об’єкту та протипожежних та санітарних вимог. Максимально допустимий відсоток забудови визначається мінімально допустимі  відстанями між будівлями, спорудами, в тому числі інженерними мережами, при цьому щільність забудови  площадки підприємства повинна бути не менше мінімальній 37-45%

3

максимально допустима щільність населення в межах житлової забудови

відповідної житлової одиниці (кварталу, мікрорайону): не визначається

4

мінімально допустимі відстані від об’єкта, що проектується, до червоних ліній, ліній регулювання забудови, існуючих будинків та споруд:

min допустимі  відстані від об’єкту до червоних ліній – 20м.

При визначенні відставній між існуючими будівлями  необхідно враховувати вимоги розрахунків інсоляції, освітленості та шумозахисту, а також протипожежні вимоги.

5

планувальні обмеження (охоронні зони пам’яток культурної спадщини, межі історичних ареалів, зони регулювання забудови, зони охоронюваного ландшафту, зони охорони археологічного культурного шару, в межах яких діє спеціальний режим їх використання, охоронні зони об’єктів природно-заповідного фонду, прибережні захисні смуги, зони санітарної охорони:

 

1. Згідно матеріалам скорочення (оптимізації) нормативної санітарно – захисної зони ТОВ «Богодухівський молзавод» (Висновок державної санітарно – епідеміологічної експертизи № 23.03.2016р – 05.03.02-07\9251 – див. Додаток).  Розрахункова СЗЗ визначена по межі підприємства.

До початку проектування обов’язковому порядку необхідно провести лабораторні дослідження щодо оцінки існуючого санітарно — гігієнічного стану земель, водного й повітряного басейнів, рівнів шумового, електромагнітного й радіаційного забруднення тощо. В разі виявлення порушення концентрації забруднюючих речовин або рівнів впливу, в проекті передбачити заходи щодо запобігання впливу шкідливих чинників на здоров’я населення.

Лабораторні натурні виміри є обов’язкові для врахування при подальшому проектуванні та реконструкції об’єктів підприємства.

2. Вимоги щодо використання території пам’ятки (охор. № 8829-Ха) – згідно з ЗУ «Про охорону культурної спадщини». Будівельні, меліоративні, шляхові та інші роботи, що можуть призвести до руйнування, знищення чи пошкодження об’єктів культурної спадщини, проводяться тільки після повного дослідження цих об’єктів за рахунок коштів замовників зазначених робіт (ч. 1 ст. 37 Закону України «Про охорону культурної спадщини»).

6

охоронні зони об’єктів транспорту, зв’язку, інженерних комунікацій, відстані від об’єкта, що проектується, до існуючих інженерних мереж:

 

Майданчикові інженерні мережі для забезпечення технологічного процесу та роботи об’єкту слід проектувати у відповідності до вимог чинного законодавства, нормативних актів тощо.

Відстані від об’єкта, що проектується, до існуючих інженерних мереж слід визначати відповідно вимог ДБН Б.2.2-12 (Додаток И.1, И.2).

 

10. Основні принципи планувально-просторової організації території.

Основними принципами планувально-просторової організації даної території є:

-   розміщення вищезазначених об’єктів з урахуванням містобудівної ситуації, що склалася на діючому підприємстві та суміжних територіях;

-   максимально зручне розташування об’єкту;

-   створення оптимальної схеми дорожньо-транспортного руху;

-   створення оптимальних мікрокліматичних і санітарно-гігієничних умов;

-   максимальне збереження природного ландшафту;

-  дотримання норм санітарно-екологічної безпеки при здійсненні всього комплексу необхідних операцій щодо поводження з відходами.

За результатами інженерно-будівельної оцінки територія сприятлива для забудови, придатна для зведення проектних будівель і споруд .

 

11. Вулично — дорожня мережа, транспортне обслуговування, організація руху транспорту і пішоходів

Зручність, безпека та оптимальна доступність — основні вимоги, які є критерієм при організації схеми руху транспорту для підприємства.

Розглянута виробнича територія розташована в зоні існуючих підприємств виробничого вузла  і забезпечена достатньою мірою транспортною інфраструктурою. Основний заїзд та пішохідні підходи на територію здійснюється  з пров. Харківському  та  вул. Оверченка. Розглянута територія забезпечена протипожежними під’їздами і майданчиками розворотів з бетонним  покриттям. Внутрішні проїзди, під’їзди, радіуси поворотів і майданчики розворотів відповідають габаритним і іншим технічним характеристикам автомобільного транспорту підприємства та  проїзду пожежних машин. В межах території всі проїзди з твердим покриттям. Контрольно — пропускні пункти КПП підприємства існуючі. Відстань від входу (КПП) до основних виробничих об’єктів  не перевищує нормативній. Постійні автостоянки для службового (технологічного та спеціалізованого) транспорту розташовано в межах території виробничого комплексу.

В розглянутому  кварталі  існує сформована мережа вулиць загальноміського та місцевого значення. Вулиці, які обмежують проектну територію, мають достатній рівень благоустрою, внутрішньо квартальні проїзди мають здебільшого гравійне або тверде покриття. Пішохідний рух по території організується тротуарами та пішохідними доріжками з збереженням вже визначених напрямків пішохідного руху.

 

11.1 Червоні лінії

В документації розроблено план червоних ліній. Креслення виконано в масштабі М:1000. Координати зняті аналітичним методом з основного  креслення детального плану території за допомогою Bricscad. Обчислення ліній, довжин та їх елементи надаються в табличній формі і винесені на кресленні ГП -4.

 

11.2 Заходи з урахування потреб мало мобільних груп населення

Базовим нормативним документом, що регламентує забезпечення безперешкодного доступу маломобільних груп населення до об’єктів соціальної інфраструктури, є ДБН В.2.2-17:2006 «Будинки і споруди. Доступність будинків і споруд для маломобільних груп населення».

На підприємстві, в разі використання праці осіб з обмеженими можливостями, які користуються кріслами – колясками, слід передбачити обладнання входів у виробничі, адміністративно-побутові та інші допоміжні будівлі пандусами з похилом не більше між 1:12 та іншими спеціалізованими підйомними пристроями.

 

12.Інженерне забезпечення території, розміщення інженерних мереж.

Розглянута територія забезпечена інженерними комунікаціями, які прокладені вздовж вулиць, що обмежують квартал, а також вздовж деяких внутрішньо квартальних вулиць і проїздів. При необхідності передбачити заміну комунікацій зі збільшенням їхньої пропускної спроможності.

Умови використання охоронних зон інженерних мереж (стороннього землекористувача) необхідно визначити згідно технічних умов організацій, що обслуговують дані мереж, згідно з вимогами чинного законодавства.

Водопостачання.

Існуюче водопостачання виробничого об’єкту  здійснюється від існуючих водопровідних мереж підприємства (локальних водозаборів) та централізованих мереж міста. На території підприємства розташовано дві свердловини. На підприємство оформлено «Дозвіл на спеціальне водокористування». Зона суворого режиму (1-й пояс санітарної охорони) для існуючих свердловин  не організовано. Детальним планом передбачено огорожа 1-го поясу зони санітарної охорони водозабору (15м). Передбачено огородження на висоту 2 м — глухе і на 0,5 м — з колючого дроту або металевої сітки.

Теплопостачання та газопостачання

Опалення автономне (діюча котельна), згідно сучасних енергозберігаючих технологій та програм енергозбереження від існуючої котельні підприємства.

Газопостачання від існуючих мереж.

Каналізація. Підприємство каналізоване та має основні мережі (самопливні і напірні колектори) та споруди (КНС) в межах території. Каналізування об’єкта здійснюється на очисні очисних споруд виробничої каналізації ( блочно – модульний комплекс (БМК) -400), по очистки  промислових стічних вод ТОВ «Богодухівський молзавод» (промисловий майданчик м. Богодухов по вул. Овчаренка, 16).

Організація відведення дощових вод з даної території розрахована з урахуванням рельєфу місцевості та спрямована на відвід скидів у водовідвідну мережу, яку передбачається побудувати. Враховуючи рельєф території, дощові стоки передбачається відводити самопливом в дощові лотки з подальшим скидом в закриту каналізаційну систему.

При розробці подальших стадій проектування необхідно передбачити заходи щодо організації  каналізування відповідно до чинного законодавства та будівельних і санітарних норм.

Санітарне очищення.

Для підтримки задовільного санітарного стану проектної території утворюється система очистки від твердих побутових відходів шляхом їх вивозу відповідно договорів з комунальними службами району або міста. Роздільний збір твердих побутових відходів передбачений по системі сміттєзбірників, згідно з якою сміття збирається у змінні контейнери та вивозиться спецмашинами.

На території та у виробничих будівлях передбачити місця для складування та зберігання промислових відходів. Виділення та упорядкування місць тимчасового складування промислових відходів передбачити згідно вимог діючого законодавства. Вивіз за договором спеціалізованою організацією за межі території підприємства.

Електропостачання. Розрахункову потужність всього об’єкту на даній стадії проектування визначити неможливо, так як визначення конкретних площ забудови об’єктів та технологічного устаткування, не є завданням детального плану, а визначається на наступних стадіях проектування.

Електропостачання об’єкту можливо здійснити від існуючих мереж. Трансформаторні підстанції – існуючі на розглянутій території.

Телефонізація, зв’язок. Забезпечити відновлення обладнання мереж єдиної національної системи зв’язку, телефонного і провідного мовлення, системами оповіщення людей про пожежу та керування евакуацією згідно з нормами і стандартами.

Місця вводу основних мереж інженерного забезпечення в будівлі та місця їх прокладки від точки врізки в існуючі мережі визначатимуться проектними рішеннями при розробці робочого проекту об’єкту.

 

13. Інженерна підготовка та інженерний захист території.

Під час подальшого проектування об’єкту слід передбачити загальні та спеціальні заходи щодо інженерної підготовки території, які забезпечать необхідні умови для будівництва та експлуатації будинків та споруд, а також зростання зелених насаджень тощо.

При проектуванні вертикального планування слід передбачати найменший обсяг земляних робіт і мінімальне переміщення ґрунту в межах освоюваної ділянки.

На майданчику необхідно передбачати зняття (як у насипу, так і виїмку), складування та тимчасове зберігання родючого шару ґрунту, де він не буде порушений, забруднений, підтоплений або затоплений при виробництві будівельних робіт або при експлуатації підприємств, будівель або споруд. Умови зберігання і порядок використання знятого родючого шару ґрунту визначається органами, що надають у користування земельні ділянки.

Стічні поверхові води, які містять нафтопродукти, очищаються на місцевих установках та використовуються для поливу газонів.

Вертикальне планування території, в цілому, повинно забезпечувати допустимі для руху всіх видів транспорту уклони на проїздах з раціональним балансом земельних робіт.

14. Комплексний благоустрій та озеленення території.

Територія має належний благоустрій і озеленення території. Вільні від забудови та покриття території підлягають озелененню та благоустрою (освітлення території, місця відпочинку та ін.). Для благоустрою відповідної території підприємство використало декілька видів озеленення: об’ємне — чагарники, партерне — газони, квітники.

Огорожа території – існуюча.

15. Містобудівні заходи щодо поліпшення стану

навколишнього середовища.

Стан навколишнього середовища розглянутих територій, визначається санітарним станом повітря, води, ґрунту, акустичним режимом, благоустроєм території.

Для мінімізації техногенного навантаження на природне середовище, необхідно передбачити  природоохоронні заходи загального характеру: ретельний благоустрій і озеленення території, замощення тротуарів, облаштування під’їздів з твердим покриттям.

Для забезпечення оптимальних санітарно-гігієнічних умов територій рекомендується ряд інженерно-планувальних заходів:

- додержання нормативних санітарних розривів між будівлями, додержання санітарно захисних зон виробничих територій;

-       дотримання норм санітарно-екологічної безпеки при здійсненні всього комплексу необхідних операцій щодо поводження з відходами;

-        мінімально можливий (на сьогоднішній день) обсяг утворення та видалення відходів; максимально можливу (на сьогоднішній день) їх утилізацію;

-       виключення забруднення природних компонентів при поводженні з побутовими та виробничими відходами.

Згідно до кваліфікації основних типів підприємств по санітарній кваліфікації у відповідності з ДСП «Планування та забудова населених пунктів» нормативний  розмір санітарно – захисної зони (СЗЗ)  – становить 50м (V клас санітарної класифікації) для виробничої території. Підприємством виконані заходи по скороченню (оптимізації) нормативної санітарно – захисної зони, згідно з якими встановлено: на захід та схід по території підприємства – 30м від найближчих джерел викидів; для інших сторін – 50м. (Висновок державної санітарно – епідеміологічної експертизи № 23.03.2016р – 05.03.02-07\9251 – див. Додаток).  Розрахункова СЗЗ визначена по межі підприємства.

Проектна документація відповідних підприємств розробляється, з зобов’язковою розробкою розділу робочого проекту з оцінки впливу на навколишнє середовище(ОВНС).

Детальний план території розробляється на діюче підприємство з уже визначеними санітарними розривами, санітарно – захисними зонами в межах діючих потужностей. Детальним планом території не розглядається збільшення потужностей виробництва, а визначається планувальна організація підприємства. У разі реконструкції підприємства з провадженням нових технологій та природноохоронних заходів, а також збільшення потужностей, СЗЗ необхідно бути переглянути на підставі розрахунків та лабораторних досліджень на умовах визначених чинним законодавством.

Рослинний шар ґрунту, що утворюється внаслідок влаштування фундаментів, проїздів, мереж, проведення вертикального планування, використовується для покращення родючості землі.

До початку проектування обов’язковому порядку необхідно провести лабораторні дослідження щодо оцінки існуючого санітарно — гігієнічного стану земель, водного й повітряного басейнів, рівнів шумового, електромагнітного й радіаційного забруднення тощо. В разі виявлення порушення концентрації забруднюючих речовин або рівнів впливу, в проекті передбачити заходи щодо запобігання впливу шкідливих чинників на здоров’я населення.

16. Техногенна та пожежна безпека.

При визначенні заходів щодо техногенної безпеки, пов’язаних із запобіганням можливості виникнення аварій на об’єкті, проектування слід здійснювати з урахуванням вимог Кодексу цивільного захисту України, Правил техногенної безпеки у сфері цивільного захисту на підприємствах, в організаціях, установах та інших нормативних документів.

Необхідність розроблення у проекті розділу щодо інженерно-технічних заходів з техногенної безпеки визначається у завданні на проектування відповідно до технічних умов на інженерне забезпечення згідно Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності». Окремі види інженерно – технічних заходів цивільного захисту можуть міститись у спеціальних державних програмах і розроблятись за окремими вимогами (за завданням на проектування на наступних стадіях згідно вимог ДБН В. 1.2-4-2006).

Підприємства, що мають затверджену проектну документацію, у якій інженерно – технічні заходи цивільного захисту не були передбачені, повинні розробляти окремо розділи інженерно – технічного захисту до проектів (робочих проектів) указаних підприємств.

Діючою містобудівною документацією – генеральним планом м. Богодухів (розробленого «УкрНДІ Дніпросільгосп» 1989р), а саме розділом інженерно – технічних заходів цивільного захисту (цивільної оборони) на виробничій території розглянутого підприємства було передбачено розміщення ПРУ на 24 особи загальною площею 14,4м2, та засобів оповіщення населення -сигнальної сирени (див додаток – викопіювання з відповідного розділу).

Проектування інженерно – технічних заходів цивільного захисту (цивільної оборони на діючих підприємствах здійснюється  при розроблення проектно — кошторисної документації на нове будівництво, розширення, реконструкцію та технічне переоснащення підприємств, будівель та споруд. На наступних стадіях проектування необхідно отримати вихідні данні на розробку розділу інженерно – технічного захисту до проекту (робочого проекту) вказаного підприємства.

Усі будівлі та споруди підлягають обстеженню та паспортизації згідно з нормативними документами з питань обстеження, паспортизації, безпечної та надійної експлуатації виробничих будівель та споруд.

Оцінка рівня захисту і контроль безпеки промислових підприємств здійснюється на стадіях:

-         відведення земельної ділянки під будівництво — з метою перевірки принципової можливості забезпечення безпеки на відведеній та прилеглих територіях;

-         проектування — з метою прогнозу очікувального рівня безпеки;

-         будівництва, коли здійснюється авторський та технічний контроль та при введені підприємства в експлуатацію;

- експлуатації підприємств.

Пожежна безпека об’єктів забезпечується комплексом проектних рішень, спрямованих на попередження пожежі, а також створення безпечних умов роботи підприємства, евакуацію людей і матеріальних цінностей.

З метою забезпечення протипожежної безпеки містобудівною документацією  визначено необхідні заходи, що обов’язкові для врахування при подальшому проектуванні та експлуатації будівель та споруд:

-  встановлення протипожежних щитів з навісним устаткуванням;

-        до будівель і споруд по всій їхній довжині забезпечено під’їзди пожежних автомобілів: з одного боку — при ширині будівлі або споруди до 18 м і з двох сторін — при ширині більше 18 м. У випадках, коли за виробничих умов не потрібно пристрою доріг, під’їзд пожежних автомобілів передбачено за спланованою поверхні, укріпленої по ширині 3,5 м в місцях проїзду;

-        проїзди та внутрішньо майданчикові шляхи повинні мати тверде покриття;

-        забезпечення нормативних протипожежних розривів між будівлями та спорудами в межах проектування (відстані для проектної будівлі ІІ ступеня вогнестійкості з виробництвом категорії В можливо зменшити до 6м при додержані вимог таб. 15.3 (примітка) ДБН Б.2.2-12:2018);

- забезпечення нормативних протипожежних розривів між будівлями та спорудами при сумарній площі забудови (поверху) що не перевищує нормованої площі поверху, в межах протипожежного відсіку, включаючи незабудовану площу між об’єктами в межах проектування;

  • - зовнішнє гасіння пожежі виробничої території здійснюється на підприємстві з пожежних резервуарів ємкістю 2х90 м.куб. При подальших стадіях проектування виконати розрахунок необхідності  облаштування зовнішніх мереж протипожежного водопостачання з відповідним встановленням пожежних гідрантів на кільцевому водоводу, з розрахунку радіуса обслуговування 200м;

- додержуватись відстаней від найближчих підземних мереж у відповідності до ДБН. У відповідності з будівельними нормами і правилами всі інженерні мережі (водоводи, каналізаційні, лінії електропередач, газопроводи, лінії зв’язку) необхідно забезпечити санітарними та охоронними зонами, щоб уникнути пошкоджень, аварій та інших можливих несправностей та нещасних випадків.

- лінії електромереж до понижуючих підстанцій на виробничих територіях  напругою до 35кВ слід виконувати кабелем, якщо мережі не відповідають наступних вимогам, а саме: найменші відстані від високовольтних проводів повітряних ліній до поверхні землі, будинків і споруд, збудованих з негорючих матеріалів: до поверхні землі – 7м; до будинків і споруд 3м (нормальний режим); до поверхні землі 5,5м (обрив провода у сусідньому прогоні). Лінії електропередачі не повинні перешкоджати безпечній роботі пожежних авто дробин і колінчастих підйомників. (п.11.3.11 ДБН Б.2.2-12:2018).

- додержуватись відстаней  від комплектних трансформаторних підстанцій у відповідності до вимог ДБН, тощо.

- до початку будівництва провести перевірку будівельного майданчику на вибухонебезпечні вироби.

Витрати води на зовнішнє пожежогасіння при кількості одночасних пожеж (одна пожежа) визначено за вимогами ДБН В.2.5-74:2013 і складає:

-        для розглянутої виробничої території  – 15 л/с.

На теперішній час пожежогасіння на території м. Богодухів забезпечується пожежним депо ДПРЧ-51 по охороні Богодухівського району.

Відстань до розглянутої території  – 1,8 км, в залежності від напрямку прибуття, що відповідає нормативному радіусу обслуговування 2км (для підприємств з виробництвами категорій В, що займають більше між 50% площі забудови або із розрахунку прибуття пожежно – рятувальних підрозділів до місця виклику за час, що не перевищує (в межах населених пунктів)- 10хв.).

На наступних стадіях проектування слід забезпечити повний обсяг заходів з пожежної безпеки відповідно до вимог чинного законодавства.

17.Заходи щодо реалізації детального плану

Здійснення забудови обґрунтовується спеціальними техніко-економічними розрахунками, містобудівними і санітарно-гігієнічними вимогами.

У рамках інвестиційного проекту з використанням новітніх технологій і передового досвіду, будівництво сучасного комплексу надасть переваги у соціально-економічному розвитку відповідної території та прилеглих до неї населених пунктів.

Планова діяльність підприємства можлива лише при додержання умов санітарно законодавства та на умовах  визначених в матеріалах скорочення (оптимізації) нормативної санітарно – захисної зони ТОВ «Богодухівський молокозавод». Тобто здійснювати в обов’язковому порядку необхідні лабораторні дослідження щодо оцінки існуючого санітарно — гігієнічного стану земель, водного й повітряного басейнів, рівнів шумового, електромагнітного й радіаційного забруднення тощо, з відповідним підтвердженням достатності розмірів цих зон. В разі виявлення порушення концентрації забруднюючих речовин або рівнів впливу передбачити заходи щодо запобігання впливу шкідливих чинників на здоров’я населення.

А саме, у  випадках, коли розрахунками не підтверджується розмір нормативної санітарно-захисної зони або неможлива її організація в конкретних умовах, необхідно приймати рішення про зміну технології виробництва, що передбачає зниження викидів шкідливих речовин в атмосферу, його перепрофілювання або закриття.

Виходячи з вимог Закону «Про регулювання містобудівної діяльності» з метою організації комплексної забудови території, яка є засобом забезпечення громадських та приватних інтересів, детальним планом розвинуто та уточнено функціональне та цільове використання території, щодо необхідності організації проведення робіт та спрямування фінансування на ефективне використання наявної території. Відповідний детальний план території розробляється на діюче підприємство з уже визначеними санітарними розривами, санітарно – захисними зонами в межах діючих потужностей. Детальним планом території не розглядається збільшення потужностей виробництва, а визначається планувальна організація території підприємства.

Розроблений детальний план території підлягає громадським слуханням. Порядок проведення громадських слухань щодо врахування громадських інтересів під час розроблення проектів містобудівної документації на місцевому рівні затверджений постановою Кабінету Міністрів України.

Детальний план території не підлягає експертизі. Режим забудови територій, визначених для містобудівних потреб, обов’язковий для врахування під час розроблення землевпорядної документації.

Затверджений детальний план є підставою для оформлення вихідних даних на проектування об’єкту.

18. Перелік вихідних даних.

1.Рішення Богодухівської міської ради  Харківської області від 01.06.2018р. № 883-УІІ
2. Завдання на розроблення детального плану території
3. Державні вимоги щодо забезпечення державних інтересів під час розробки детального плану території
4. Довідка із звітності з кількісного обліку земель про наявність земель та розподіл їх за власниками земель, землекористувачами, угіддями
5. Інші матеріали

Примітка: Вихідні дані щодо параметрів об’єктів надавались інвестором – ТОВ «ВІВОС ВІКТОРІЯ»

Інформація щодо містобудівних рішень Схеми планування Харківської області, діючого генерального плану м. Богодухів, Державних та регіональних інтересів для врахування під час проектування детального плану території, надавались Департаментом містобудування та архітектури Харківської обласної державної адміністрації.

19. Основні техніко-економічні показники детального плану

№ п\п

Найменування

Кіл.

Од.

вим.

Примітка

Площа території, що розглянута ДТП,

в тому числі:

1,8824

га

 

1

Площа виробничого комплексу (в межах огорожі) 1,8824

га

 

1.1

Площа забудови 0,9583

га

 

1.2

Площа основних проїздів та під’їздів, тротуарів  (в межах розглянутої території) 0,0959

га

 

1.3

Площа незабудованих територій 0,8282

га

 

1.4

Щільність забудови 51

%

 

Примітка: Наведені техніко-економічні та технологічні показники щодо щільності забудови, загальної площі будівель та споруд, можуть дещо коригуватись. Окремі показники можуть уточнюватись інвестором при складанні завдання на проектування.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ВИХІДНІ ДАННІ

 

 

ГРАФІЧНІ МАТЕРІАЛИ

Викопіювання з містобудівної документації

(з Розділу ІТЗ генерального плану м Богодухів)