Переглядiв: 54

УКРАЇНА

БОГОДУХІВСЬКА МІСЬКА РАДА

ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

 

ХXХІII СЕСІЯ VII СКЛИКАННЯ

Р І Ш Е Н Н Я

22.02.2019                                                    Богодухів                                      №  1193- VII

 

Про затвердження рішення виконавчого комітету

від 21.02.2019 № 20 «Про виконання міського бюджету

за   2018 рік»

 

             Заслухавши звіт головного бухгалтера централізованої бухгалтерії міської ради Дереведмедь Т.В. про виконання бюджету за 2018 рік, відповідно до пункту 4 статті 82 Бюджетного кодексу України,    п.23  статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» міська рада

В И Р І Ш И Л А:

1. Затвердити рішення виконавчого комітету 21.02.2019 № 20 «Про виконання  міського  бюджету за 2018рік» ( додається).

2. Контроль за виконанням цього рішення покласти на  комісію з питань бюджету міської ради (Григорович П.О.).

Міський голова                         оригінал підписано                        М.ГОЛУБ

ЗВІТ

Про  виконання бюджету міста за 2018 рік

            Бюджет міста сформовано на основі положень Бюджетного кодексу та діючого законодавства. Особливою відзнакою його формування є розрахунок Міністерством фінансів показників надходження доходів по формулі, з застосуванням індексу відносної податкоспроможності.

ДОХОДИ

           З початку  2018 року в бюджет міста надійшло 36638,165 тис.грн. доходів з урахуванням трансфертів, одержаних з бюджету вищого рівня , що складає   105,7  відсотки  річних     планових призначень .

           Доходна частина бюджету міста без врахування вищевказаних трансфертів, тобто власні доходи загального та спеціального фондів за  2018 рік  виконані в обсязі 23610,643 тис.грн., або 105,7 відсотки   річних призначень. При цьому доходи загального фонду склали 20991,565 тис.грн., або 105,6  відсотки  планових призначень.  Доходи спеціального фонду за  2018  рік склали  2619,080 тис.грн., або 106,5  відсотки до планових призначень .

 Структура та виконання доходної частини міського бюджету за  2018 рік

Затверджено з урахуванням змін на 2018 рік , тис. грн. Фактичні надходження, тис. грн. Виконання% Відхилення, тис. грн.
Всього доходів 35697,308 36638,165 105,7 +1276,599
Загальний фонд 19875,3 20991,565 105,6 +1116,265
Субвенції 13363,262 13027,520 - -
Спеціальний фонд 2458,746 2619,080 106,5 +160,334

Фактичні надходження, тис. грн.Виконання Затверджено з урахуванням змін на 2018 рік , тис. грн.

%Відхилення, тис. грн.

 Всього доходів35697,30836638,165105,7+1276,599Загальний фонд19875,320991,565105,6+1116,265Субвенції13363,26213027,520—Спеціальний фонд2458,7462619,080106,5+160,334

У структурі доходів міського бюджету доходи загального фонду складають 57,3 відс., субвенції – 35,6 відс., доходи спеціального фонду – 7,1 відс.

Структура та виконання доходної частини міського бюджету по загальному фонду за  2018 рік

  Затверджено з урахуванням змін на 2018 рік , тис. грн. Фактичні надходження, тис. грн. Виконання% Відхилення, тис. грн. 
Податок на нерухоме майно 1282,2 1332,660 103,9 +50,460
Плата за землю 4441,2 4531,575 102,0 +90,375
Податок на прибуток підприємств та фінансових установ комунальної власності   0,349 +0,349
Єдиний податок 7976,8 8438,623 105,8 +461,823
Акцизний податок з реалізації суб`єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів 1697,1 1835,985 108,2 +138,885
Пальне 2312,8 2481,072 107,3 +168,272
Пальне 557,2 603,679 108,3 +46,479
Рентна плата за спеціальне використання лісових ресурсів (крім рентної плати за спеціальне використання лісових ресурсів в частині деревини, заготовленої в порядку рубок головного користування) 21,4 36,714 171,5 +15,314
Транспортний податок з юридичних осіб 21,0 68,103 324,3 +47,103
Державне мито 162,0 165,442 102,2 +3,442
Плата за надання адміністративних послуг 946,0 1004,571 106,2 +58,571
Надходження від орендної плати за користування цілісним майновим комплексом та іншим державним майном 84,0 107,580 128,1 +23,580
Адміністративні штрафи та інші санкції 347,2 349,851 100,8 +2,651
Інші надходження 26,4 35,359 133,9 +8,959
Всього доходів 19875,3 20991,563 105,6 +1116,263

Фактичні надходження, тис. грн.Виконання Затверджено з урахуванням змін на 2018 рік , тис. грн.

%Відхилення, тис. грн.

 Податок на нерухоме майно1282,21332,660103,9+50,460Плата за землю4441,24531,575102,0+90,375Податок на прибуток підприємств та фінансових установ комунальної власності

 0,349 +0,349Єдиний податок7976,88438,623105,8+461,823Акцизний податок з реалізації суб`єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів

1697,11835,985108,2+138,885Пальне2312,82481,072107,3+168,272Пальне557,2603,679108,3+46,479Рентна плата за спеціальне використання лісових ресурсів (крім рентної плати за спеціальне використання лісових ресурсів в частині деревини, заготовленої в порядку рубок головного користування)21,436,714171,5+15,314Транспортний податок з юридичних осіб21,068,103324,3+47,103Державне мито162,0165,442102,2+3,442Плата за надання адміністративних послуг946,01004,571106,2+58,571Надходження від орендної плати за користування цілісним майновим комплексом та іншим державним майном

84,0107,580128,1+23,580Адміністративні штрафи та інші санкції347,2349,851100,8+2,651Інші надходження26,435,359133,9+8,959Всього доходів19875,320991,563105,6+1116,263

Надходження доходів загального фонду за  2018 рік до відповідного періоду минулого року збільшились на 3354,636 тис. грн.

Основними джерелами, котрі формують доходну частину загального фонду місцевого бюджету є:

- єдиний податок;.

- акцизний податок ;

- плата за землю;

-  податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки;

За  2018 рік до спеціального фонду міського бюджету надійшло 2619,080 тис. грн., або 106,5 відс.  річних планових показників з урахуванням внесених змін.

Надходження сум екологічного податку склало 718,708 тис.грн., або 124,5 відс. річних планових призначень.

Кошти від продажу землі.Надходження склали 807,955 тис. грн..

Кошти від продажу майна. Надходження склали 51,0 тис. грн..

До цільового фонду ( кошти забудовників) надійшло 216,545 тис. грн..

Плата за послуги, що надаються бюджетними установами надійшло  650,308 тис.грн. або 88,7 відс. до річного плану.

Інші джерела власних надходжень бюджетних установ (благодійні внески, гранти і дарунки) склали 174,564 тис. грн..

Виконання видаткової частини міського бюджету за 2018 рік

Видаткова частина загального і спеціального фондів міського бюджету за  2018 рік  складає 22918,1 тис.грн.

Структура видаткової частини міського бюджету за  2018 рік

 

 

Касові видатки, тис. грн.

 

 

Відсоток виконання

Загальний фонд 28971,194 97,4
Спеціальний фонд 9633,618 94,2
Всього видатків 38604,812 96,6

Відсоток виконанняЗагальний фонд28971,19497,4Спеціальний фонд9633,61894,2Всього видатків38604,81296,6Касові видатки, тис. грн.

Структура видатків загального фонду міського бюджету за  2018 рік

 Галузь Фактична сума видатків за 2018р., тис. грн. Питома вага, відс. (%)

 

Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності рад та їх виконавчих органів 3568,187 12,3
Освіта 13569,206 46,8
Соціальний захист та соціальне забезпечення 671,407 2,3
Житлово-комунальне господарство 6088,798 21,0
Культура та мистецтво 389,682 1,3
Надання фінансової підтримки громадським організаціям інвалідів і ветеранів 8,2 0,04
Інші субвенції 2594,123 10,8
Інші заходи в галузі культури і мистецтва 252,092 0,9
Членські внески до асоціацій органів місцевого самоврядування 8,030 0,03
Організація та проведення громадських робіт 44,924 0,2
Забезпечення діяльності водопровідно-каналізаційного господарства 699,439 2,4
Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету 1042,738 3,6
Реалізація інших заходів щодо соціально-економічного розвитку територій 34,368 0,12
Всього 28971,194 100,0

 Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності рад та їх виконавчих органів3568,18712,3Освіта13569,20646,8Соціальний захист та соціальне забезпечення671,4072,3Житлово-комунальне господарство6088,79821,0Культура та мистецтво389,6821,3Надання фінансової підтримки громадським організаціям інвалідів і ветеранів8,20,04Інші субвенції2594,12310,8Інші заходи в галузі культури і мистецтва252,0920,9Членські внески до асоціацій органів місцевого самоврядування8,0300,03Організація та проведення громадських робіт44,9240,2Забезпечення діяльності водопровідно-каналізаційного господарства699,4392,4Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету1042,7383,6Реалізація інших заходів щодо соціально-економічного розвитку територій 34,3680,12Всього28971,194100,0

Основну питому вагу або 49,1 відс. обсягу видатків загального фонду бюджету спрямовано на утримання установ та здійснення заходів у системі освіти, культури і мистецтва, благоустрій, утримання доріг комунальної власності, Забезпечення діяльності водопровідно-каналізаційного господарства 27,1 відс..

Економічна структура видатків загального фонду міського бюджету за  2018 рік.

Економічна спрямованість видатків Фактична сума видатків за  2018р., тис. грн. Питома вага, відс. (%)

 

Оплата праці з нарахуваннями 13774,249 47,5
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар 384,864 1,3
Медикаменти та перев’язувальний матеріал    
Продукти харчування 1083,492 3,1
Оплата комунальних послуг та енергоносіїв 1726,019 3,7
Поточні трансферти підприємствам 7888,770 27,2
Інші виплати населенню 671,407 2,3
Поточні трансферти органам державного управління інших рівнів 2594,123 9,0
Інші видатки 848,270 2,9
Всього 28971,194 100,0

За рахунок поточних трансфертів підприємствам проведено видатки на: Оплата праці з нарахуваннями13774,24947,5Предмети, матеріали, обладнання та інвентар384,8641,3Медикаменти та перев’язувальний матеріал  Продукти харчування1083,4923,1Оплата комунальних послуг та енергоносіїв1726,0193,7Поточні трансферти підприємствам7888,77027,2Інші виплати населенню671,4072,3Поточні трансферти органам державного управління інших рівнів2594,1239,0Інші видатки848,2702,9Всього28971,194100,0

- фінансування житлово-комунального господарства за 2018 рік із загального фонду виділено 6088,798 тис. грн., ;

- утримання та розвиток інфраструктури доріг – 1042,738 тис. грн. За рахунок поточних трансфертів органам державного управління інших рівнів перерахована субвенція –2594,123 тис. грн..

 Структура видатків спеціального фонду міського бюджету за  2018 рік

Галузь Касові видатки за 2018р., тис. грн. Питома вага, відс. (%)

 

Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності рад та їх виконавчих органів 49,260 0,5
Освіта 1132,372 11,8
Благоустрій населених пунктів 985,575 10,2
Землеустрій 68,950 0,7
Розроблення схем планування та забудови територій (містобудівної документації) 242,115 2,5
Забезпечення діяльності водопровідно-каналізаційного господарства 100,0 1,0
Внески до статутного капіталу суб»єктів господарювання 360,682 3,7
Виконання інвестиційних проектів за рахунок субвенцій з інших бюджетів 408,023 4,2
Природоохоронні заходи за рахунок цільових фондів 998,353 10,4
Капітальні трансферти органам державного управління інших рівнів 170,0 1,8
Виконання інвестиційних проектів в рамках здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій 1368,753 14,2
Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок субвенції з державного бюджету 2855,424 29,6
Будівництво інших об’єктів соціальної та виробничої інфраструктури  комунальної власності 680,428 7,1
Реалізація інших заходів щодо соціально-еколномічного розвитку територій 213,683 2,2
Всього 9633,618 100

До  видатків спеціального фонду міського бюджету належать   власні надходження бюджетних установ. За 2018 рік такі видатки складають 879,428 тис. грн.   це видатки, які проведені за рахунок коштів, отриманих як плата за послуги, що надаються бюджетними установами  704,864 тис. грн.. та кошти, отримані за іншими джерелами власних надходжень  174,564 тис. грн… Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності рад та їх виконавчих органів49,2600,5Освіта1132,37211,8Благоустрій населених пунктів985,57510,2Землеустрій68,9500,7Розроблення схем планування та забудови територій (містобудівної документації)242,1152,5Забезпечення діяльності водопровідно-каналізаційного господарства100,01,0Внески до статутного капіталу суб»єктів господарювання360,6823,7Виконання інвестиційних проектів за рахунок субвенцій з інших бюджетів408,0234,2Природоохоронні заходи за рахунок цільових фондів998,35310,4Капітальні трансферти органам державного управління інших рівнів170,01,8Виконання інвестиційних проектів в рамках здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій1368,75314,2Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок субвенції з державного бюджету2855,42429,6Будівництво інших об’єктів соціальної та виробничої інфраструктури  комунальної власності680,4287,1Реалізація інших заходів щодо соціально-еколномічного розвитку територій213,6832,2Всього9633,618100

У звітному періоді виконано78169 дітоднів. Середня  відвідуваність склала 313 дітей у день.

Від плати за харчування звільнено 64 дитини, з них на 50% — 36 дітей,  100% – 28 дітей.

Середня вартість харчування за 2018 рік склала:

для дітей молодшого віку 14,82 грн., старшого віку 23,07 грн.

Таким чином, виконання міського бюджету за  2018 рік складає:

по доходах з урахуванням сум, одержаних з інших бюджетів  у сумі – 36638,165 тис.  грн., у тому числі:

за загальним фондом – 29792,117 тис. грн.;

за спеціальним фондом – 6846,048 тис.грн.;

по видатках – 38604,812 тис.грн., у тому числі:

за загальним фондом – 28971,194 тис. грн.;

за спеціальним фондом – 9633,618 тис. грн.

Головний бухгалтер                                    Т.Дереведмедь