31 жовтня 2019 року

Переглядiв: 296

31 жовтня 2019 року

Про виконання бюджету за дев’ять місяців  2019 року

№174

Про підсумки виконання Програми соціально-економічного розвитку населених пунктів Богодухівскої міської ради за 9 місяців 2019 року

№175

Про надання одноразової грошової допомоги

№176

Про пільгове перебування дітей у дошкільних навчальних закладах Богодухівської міської ради

№177

Про затвердження лімітів на використання води та скид стічних вод

№178

Про заходи щодо безаварійного пропуску осінньо-зимових дощових паводків, льодоходу і весняної повені на території Богодухівської міської ради у 2019-2020 роках

№179

Про затвердження ліміту використання води на 2020 рік

№180

Про затвердження лімітів на використання води та скид стічних вод

№181

Про затвердження лімітів на скид стічних вод

№182

Про затвердження уточненого ліміту використання води на 2019 рік

№183

 Про затвердження індивідуальних технологічних нормативів використання питної води для Богодухівського професійного аграрного ліцею

№184

Про надання дозволу К__ на газифікацію житлового будинку, розташованого за адресою: м.Богодухів, вул.___

№185

Про забезпечення дровами

№186

Про затвердження протоколу засідання житлової комісії від 24.10.2019 року

№187

Про дозвіл Ш__ на підключення до централізованої системи водопостачання домоволодіння, розташованого за адресою: м.Богодухів, __

№188

Про надання дозволу на порушення об’єкту благоустрою на території міста Богодухова Б___

№189

Про надання дозволу на порушення об’єкту благоустрою на території міста Богодухова ТОВ «МК М’ясний»

№190

УКРАЇНА

БОГОДУХІВСЬКА  МІСЬКА  РАДА

ХАРКІВСЬКОЇ  ОБЛАСТІ

В И К О Н А В Ч И Й   К О М І Т Е Т

Р І Ш Е Н Н Я

                                                                                    31.10.2019                            Богодухів           № 174

Про виконання бюджету за девять місяців  2019 року

Заслухавши звіт головного бухгалтера централізованої бухгалтерії міської ради Дереведмедь Т.В. про виконання бюджету за дев’ять місяців 2019 року, з метою  інформування виконавчого комітету з цього питання, керуючись статтею 28 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» виконком міської ради

В И Р І Ш И В:

1. Інформацію про виконання бюджету за дев’ять місяців 2019 року взяти до відома:

      по доходах з урахуванням сум, одержаних з інших бюджетів  у сумі – 26444,6 грн., у тому числі:

за загальним фондом – 24196,0 тис. грн.;

за спеціальним фондом – 2248,6 тис.грн.;

по видатках 26809,7 тис.грн., у тому числі:

за загальним фондом – 24135,6 тис. грн.;

за спеціальним фондом – 2674,1 тис.грн.

2. Це рішення подати на затвердження сесії Богодухівської міської ради.

 

Міський голова     оригінал підписано      М.ГОЛУБ

 

ЗВІТ

Про  виконання бюджету міста дев»ять місяців 2019 року

            Бюджет міста сформовано на основі положень Бюджетного кодексу та діючого законодавства. Особливою відзнакою його формування є розрахунок Міністерством фінансів показників надходження доходів по формулі, з застосуванням індексу відносної податкоспроможності.

                                                                            ДОХОДИ

           У звітному періоді  2019 року в бюджет міста надійшло 16699,9 тис.грн. доходів з урахуванням трансфертів, одержаних з бюджету вищого рівня , що складає   52,9  відсотків  до  річних     планових призначень .

           Доходна частина бюджету міста без врахування вищевказаних трансфертів, тобто власні доходи загального та спеціального фондів, за дев»ять місяців 2019 року  виконані в обсязі 25856,2 тис.грн., або 79,6  відсотків  до річних призначень. При цьому доходи загального фонду склали 18245,5 тис.грн., або 102  відсотки до планових призначень.  Доходи спеціального фонду за дев»ять місяців 2019  року склали  1277,5 тис.грн., або 137,2  відсотки до планових призначень,, власні надходження бюджетних установ складають 588,4 тис. грн.

 Структура та виконання доходної частини міського бюджету за дев»ять місяців 2019 року

Затверджено з урахуванням змін на дев»ять місяців  2019 року , тис. грн. Фактичні надходження, тис. грн. Виконання% Відхилення, тис. грн.
Всього доходів

25233,2

26444,6

104,8

+623,0

Загальний фонд

17884,2

18245,5

102

+361,3

Субвенції

6418,2

6333,2

98,7

-85,0

Спеціальний фонд

930,8

1277,5

137,2

+346,7

Власні надходження бюджетних установ

588,4

            У структурі доходів міського бюджету доходи загального фонду складають 70,6 відс., субвенції – 24,5 відс., доходи спеціального фонду – 4,9 відс, власні надходження 2,2 відс.

 Структура та виконання доходної частини міського бюджету по загальному фонду за дев»ять місяців 2019 року

Затверджено з урахуванням змін на дев»ять місяців 2019 року , тис. грн. Фактичні надходження, тис. грн. Виконання% Відхилення, тис. грн.
Податок на нерухоме майно

898,4

1342,7

149,5

+444,3

Плата за землю

3869,2

4615,7

119,3

+746,5

Податок на прибуток підприємств та фінансових установ комунальної власності

0,6

+0,6

Єдиний податок

8001,4

7042,4

88

-959,0

Акцизний податок з вироблених в Україні підакцизних товарів (продукції)

399,7

418,0

101,3

+18,3

Акцизний податок з ввезених на митну територію України підакцизних товарів (продукції)

1780,9

1792,2

100,6

+11,3

Акцизний податок з реалізації суб’єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизними товарами

1606,0

1474,7

91,8

—131,3

Рентна плата за спеціальне використання лісових ресурсів (крім рентної плати за спеціальне використання лісових ресурсів в частині деревини, заготовленої в порядку рубок головного користування)

71,4

124,6

174,5

+53,2

Трантспортний податок з юридичних осіб

85,0

95,4

112,2

+10,4

Державне мито

123,0

93,2

75,8

-29,8

Плата за надання адміністративних послуг

879,7

932,6

106

+52,9

Надходження від орендної плати за користування цілісним майновим комплексом та іншим державним майном

67,0

79,2

118,2

+12,2

Інші надходження

3,0

122,2

4073,3

+119,2

Рентна плата за користування надрами для видобування корисних копалин загальнодержавного значення

1,5

6,7

446,7

+5,2

Транспортний податок з фізичних осіб

31,0

37,5

121

+6,5

Кошти від продажу прав на земельні ділянки несільськогосподарського призначення, що перебувають у державній або комунальній власності, та прав на земельні ділянки, які знаходяться на території Автономної Республіки Крим

1,5

+1,5

Адміністративні штрафи та штрафні санкції за порушення законодавства у сфері виробництва та обігу алкогольних напоїв та тютюнових виробів

64,0

64,0

100

Адміністративні штрафи та інші санкції

3,0

2,3

76,7

-0,7

Всього доходів

17884,2

18245,5

102,0

+361,3

За дев»ять місяців 2019 року до спеціального фонду міського бюджету надійшло 1277,5 тис. грн., або 137,2 відс.  річних планових показників.

           Надходження сум екологічного податку склало 511,2 тис.грн. або 106,5 відс. річних планових призначень.

            Кошти від продажу землі.Надходження склали 756,2 тис. грн..

Власні надходження бюджетних установ:

-          плата за послуги, що надаються бюджетними установами надійшло  541,1 тис.грн. або 62,3 до річного плану;

-          благодійні внески, гранти і дарунки  47,4 тис.грн.

            Офіційні трансферти за звітний період отримані у сумі 6333,2 тис.грн. (98,7 відс. до річних бюджетних призначень), це інша субвенція на утримання закладів освіти та культури,  реалізація міні-проектів обласного конкурсу «Разом в майбутнє».

     Виконання видаткової частини міського бюджету за дев»ять місяців 2019 року

            Видаткова частина загального і спеціального фондів міського бюджету за дев»ять місяців 2019 року  складає 26809,7 тис.грн.  або  52,6  відсотків  до річних бюджетних призначень.

 Структура видаткової частини міського бюджету за  дев»ять місяців  2019 року

Касові видатки, тис. грн. % від загальної суми
Загальний фонд

24135,6

90

Спеціальний фонд

2674,1

10,0

Всього видатків

26809,7

100,0

 

           На видатки загального фонду спрямовано   24135,6 тис.грн., відсоток виконання складає   49,1,0 відс. річних планових показників,  на видатки спеціального фонду спрямовано 1941,1 грн. або 73,9 відсотки  до річних планових призначень.

 Структура видатків загального фонду міського бюджету за перше півріччя 2019 року

  Галузь Фактична сума видатків за  перше півріччя 2019р., тис. грн. Питома вага, відс. (%)
Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності рад та їх виконавчих органів

2083,6

14,0

Освіта

7186,3

48,3

Соціальний захист та соціальне забезпечення

449,0

3,0

Житлово-комунальне господарство

3188,6

21,4

Культура та мистецтво

394,1

2,6

Утримання та розвиток інфраструктури доріг

623,9

4,2

Інші субвенції

864,7

5,8

Соціально-економічний розвиток територій

86,5

0,6

Інші видатки

7,9

0,05

Всього

14884,6

100,0

                Основну питому вагу або 72,3 відс. обсягу видатків загального фонду бюджету спрямовано на утримання установ та здійснення заходів у системі освіти, культури і мистецтва, житлово-комунального господарства.

               Економічна структура видатків загального фонду міського бюджету за перше півріччя 2019 року.

Економічна спрямованість видатків

Фактична сума видатків за дев»ять місяців 2019р., тис. грн.

Питома вага, відс. (%)

Оплата праці з нарахуваннями

11863,1

49,2

Предмети, матеріали, обладнання та інвентар

235,5

0,9

Медикаменти та перев’язувальний матеріал
Продукти харчування

903,5

3,7

Оплата комунальних послуг та енергоносіїв

1083,3

4,5

Поточні трансферти підприємствам

7336,4

30,4

Інші виплати населенню

721,4

3,0

Поточні трансферти органам державного управління інших рівнів

1205,7

5,0

Інші видатки

786,7

3,3

Всього

24135,6

100,0

               Протягом дев’яти місяців 2019 року фінансування загального фонду в першу чергу здійснювалося за захищеними  статтями видатків.

Структура видатків спеціального фонду міського бюджету за девять місяців 2019 року

Галузь Касові видатки за дев»ять місяців 2019р., тис. грн. Питома вага, відс. (%)
Освіта

1117,2

41,8

Природоохоронні заходи

804,5

30,1

Заходи  із землеустрою

291,7

10,9

Інша економічна діяльність

276,8

10,4

Утримання та розвиток інфраструктури доріг

42,9

1,6

Житлово-комунальне господарство

141,0

5,3

Всього

2674,1

100,0

                Власні надходження бюджетних установ  за дев»ять місяців  2019 року склали 580,2 тис. грн.,  це видатки, які проведені за рахунок коштів, отриманих як плата за послуги, що надаються бюджетними установами  та інших надходжень,  гранти і дарунки 49,4 тис. грн..

Середня вартість харчування за дев»ять місяців 2019 року склала:

 для дітей молодшого віку 17,50 грн., старшого віку 26,90  грн.

У звітному періоді виконано 61840 дітоднів. Середня відвідуваність складає 332 дітей, з них звільнених від плати за харчування  на 100 % 42 дітей, 50 % 48 дітей.

Таким чином, виконання міського бюджету за дев»ять місяців 2019 року складає:

по доходах з урахуванням сум, одержаних з інших бюджетів  у сумі – 26444,6 грн., у тому числі:

за загальним фондом – 24196,0 тис. грн.;

за спеціальним фондом – 2248,6 тис.грн.;

по видатках 26809,7тис.грн., у тому числі:

за загальним фондом – 24135,6 тис. грн.;

за спеціальним фондом – 2674,1 тис.грн.

Головний бухгалтер                                            Т.Дереведмедь

УКРАЇНА

БОГОДУХІВСЬКА МІСЬКА РАДА

ХАРКІВСЬКОЇ  ОБЛАСТІ

В И К О Н А В Ч И Й   К О М І Т Е Т

Р І Ш Е Н Н Я

31.10.2019                                       Богодухів                                             № 175

Про підсумки виконання Програми

соціально-економічного розвитку населених

пунктів Богодухівскої міської ради

за 9 місяців 2019 року

Заслухавши інформацію заступника міського голови Ворвуля В.В. про виконання Програми соціально-економічного розвитку населених пунктів Богодухівскої міської ради за 9 місяців 2019 року, керуючись ст.27 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», виконком міської ради

В И Р І Ш И В:

1. Інформацію про виконання Програми соціально-економічного розвитку населених пунктів Богодухівскої міської ради за 9 місяців 2019 року взяти до відома.

2. Виконавчому комітету, працівникам апарату міської ради, керівникам комунальних підприємств виконкому міської ради продовжити роботу щодо реалізації Програми соціально-економічного розвитку населених пунктів Богодухівскої міської ради на 2019 рік.

 

Міський голова     оригінал підписано      М.ГОЛУБ

 

Про підсумки виконання

Програми економічного та соціального розвитку населених пунктів

 Богодухівської міської ради на 2019 рік

 

Програма економічного і соціального розвитку населених пунктів Богодухівської міської ради на 2019 рік (далі – Програма) затверджена рішенням Богодухівської міської ради від 21.12.2018 р №1174-VII (XXXII сесія VII скликання). В цілому Програма спрямована на підвищення якості життя громадян територіальної громати шляхом поліпшення стану навколишнього природного середовища, комунальних доріг, благоустрою міста, реконструкції об’єктів житлово-комунального та соціального призначення, залучення інвестицій в розвиток міста.

 РОЗВИТОК  ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНОГО  ГОСПОДАРСТВА

КП «Богодухівжитло»

На благоустрій міста та ремонт доріг з міського бюджету протягом 9 місяців 2019 року профінансовано 7 309,7 тис. грн. загального та спеціального фондів ( у  2018 році -12 377,0 тис. грн.), з них були використані: на оплату праці працівників з благоустрою з нарахуваннями – 2 307,8 тис. грн., придбання паливно-мастильних матеріалів -735,9 тис. грн., запасні частини та матеріали – 322,8 тис. грн., електротовари (лампи, світильники тощо) – 239,1 тис. грн., матеріали та обладнання для поточного ремонту доріг – 1604,6 тис. грн., матеріали та інвентар – 766,5 тис. грн., оплату енергоносіїв та послуг з водопостачання – 519,3 тис. грн., оплату послуг сторонніх організацій – 749,1 тис. грн., створення та ремонт елементів благоустрою – 64,6 тис. грн., та інше.

Виконано значний обсяг робіт в галузі вуличного освітлення.

За кошти міського бюджету замінено та встановлено 171 світильник з світодіодними лампами, прокладено 0,8 км дроту. На оплату спожитої електроенергії на потреби зовнішнього освітлення використано – 511,4 тис.грн.

На кінець вересня 2019 року мережа вуличного освітлення нараховувала 1925 світильників, з них 1581 – енергозберігаючих (у 2018 році- 1436 шт). Робота з заміни світильників триває.

В галузі дорожнього господарства на придбання асфальтно-бетонної суміші, щебеню, ЩПС тощо використано коштів з міського бюджету 1579,9 тис. грн, в тому числі придбано пісок та сіль для для посипання доріг міста під час ожеледиці в зимовий період на суму 203,0 тис. грн., за рахунок яких виконано:

-поточний (ямковий) ремонт доріг по вулицях Кооперативна, Міліцейська, Спортивна, Троїцька, Молодіжна, Гомолко, Молокова, Українська, 8-го Мехкорпусу, Охтирська, Загорулька, Катукова, на підйомі вулиць Дем’янівська та Покровська, площах Соборності,  Незалежності (парковка), облаштування ділянки тротуару по вулицях Спортивна, Катукова, з’їзд з вулиці Харківської на вулицю 8-го Мехкорпусу, з’їзд на вулицю Шевченка з вулиці Заводська, Робітнича та до будинків 60/1, 62-64 по вулиці Шевченка, для чого було використано 464 тони асфальтобетонної суміші та 36 тон щебеню;

- грейдерування узбіччя вулиць Благовіщенська, Піщана, Харківська Набережна, Дружби, Суворова, Лозівська, Третяківська, Віталія Сахна, Замісцева (частково), Бєляєва (частково),  Короленка (частково), провулках Лозівський, Латіна (частково);

-розмітку пішоходних переходів, місць зупинок, осьових ліній на міських дорогах;

-очищення доріг від снігу та посипання вулиць піщано-соляною сумішшю в зимовий період з залученням спецтехніки КП «Богодухівжитло», а також техніки СФГ «Дручинський і К», СФГ «Лада» та ДП БСУК Комбінат №7;

- поточний ремонт водопропускної споруди по річці Дем’янівка та пішохідного містка по вулиці Центральній;

- поточний ремонт тротуарів на площі Незалежності, вулиці Шевченка,2;

- виготовлено проектно-кошторисну документацію та  експертизу проекту для проведення облаштування тротуарів на площі Соборності від світлофору до Будинку культури,  до пам’ятного знаку Воїнам, що віддали своє життя за Україну» в Центральному парку, від поліклініки по вулиці Чернієнка  до площі Свято-Духівська та  меморіалу на площі  Соборності.

Протягом звітного періоду здійснено інвентаризацію технічного стану дитячих ігрових та спортивних майданчиків, яких вже нараховується по місту і селах міської ради 61 одиниця, визначена необхідність в ремонті окремих елементів майданчиків та згідно з договором з Богодухівським електромеханічним заводом виконано ремонт ігрових майданчиках вартістю 91,0 тис. грн. Також додані нові елементи до спортивно-ігрового дитячого майданчика на вулицях Охтирська 27/3 (дві гойдалки), Млинова, 47 (дві гойдалки, грибок без лавки, пісочниця, гойдалка-балансир). Крім того, було встановленно огорожу на дитячому майданчику по вулиці Охтирській, 27/3.

На виконання основних заходів щодо реалізації Програми благоустрою територій населених пунктів Богодухівської міської ради на 2019 рік та відповідно до звернень громадян було проведено обстеження шахтних колодязів, два з яких виробничими засобами Богодухівського електромеханічного заводу облаштовані новими матеріалами (вулиці Покровська, 109, перехрестя вулиці  Віталія Сахна та провулку Круглого) на суму 28,4 тис. грн.

Працівниками КП «Богодухівжитло» підтримувались у належному стані пам’ятники, парки, сквери, місця відпочинку, висаджувались і доглядались квіти, оперативно скошувалась трава. Протягом звітного періоду відповідно до отриманих погоджень спиляно 44  аварійних дерев, кроновано 22 дерева, крім того проводилась обрізка сухих гілок дерев по місту.

Під час підготовки до купального сезону на міському ставку «Копань» проведено лабораторне обстеження води та дна водойми, облаштовано та забезпечено функціонування рятувального поста.  Регулярно проводилось викошування трави збирання та вивезення ТПВ з території пляжу. Якість води в ставку постійно моніторилась санітарною службою.

В галузі санітарного очищення. Переважна більшість території населених пунктів міської ради охоплена місцями для збору твердих побутових відходів. Вивезення ТПВ здійснюється відповідно до схеми санітарної очистки за затвердженими графіками. Територія санітарної очистки міста вдосконалюється, розширюється зона збору ТПВ, поповнюється матеріально-технічна база, необхідна для цього виду діяльності. Протягом 9 місяців 2019 року замінено новими 10 контейнерів, ще 9  контейнерів планується встановити до кінця року.

Послуги із збирання та вивезення ТПВ за укладеними договорами надаються: населення — 4330 абонента або 7283 особи; інші – 145 абонента, з них ФОП – 84, бюджетні організації — 15, інші юридичні особи — 46. Протягом 9 місяців 2019 року кількість споживачів даної послуги з числа будинків приватного сектору за укладеними договорами зросла на 46 абонентів. Проблема з добровільним укладенням договорів на вивезення ТПВ продовжує існувати. Фактичне наповнення контейнерів побутовими відходами значно перевищує нормативний обсяг відповідно до укладених договорів.

Видалення відходів на даний час здійснюється шляхом його збирання та вивезення на Комплекс по управлінню комунальними відходами, діяльність на якому здійснює КП ”Господар” Богодухівської районної ради. Перевезення ТПВ здіснюється трьома спеціально обладнаними для цього транспортними засобами: сміттєвозами КО 413 з боковим завантаженням на базі автомобілів ГАЗ 3309  та МАЗ. Протягом 9 місяців 2019 року зібрано і вивезено з території санітарної очистки міста 14,4 тис. куб.м. твердих побутових відходів і 3,1 тис. куб. м. негабаритних відходів.

В житловому фонді обліковується на балансі КП “Богодухівжитло” 89 будинків загальною площею 80,0 тис.кв.м. Підприємством надаються послуги з утримання будинків і споруд та прибудинкових територій (5 послуг) 1226 абоненту. Впродовж 9 місяців 2019 року проводилась робота з забезпечення послуг належної якості, виконувались заходи щодо комплексної підготовки житлових будинків до зимового періоду в межах послуг, що надаються. Зокрема, здійснено перевірку димових та вентиляційних каналів будинків житлового фонду за договором з приватним підприємцем та з видачею актів ДПО. За результатами обстеження було виконано поточний ремонт ганку в будинках  №62 по вулиці Шевченка, та №6-П по вулиці 8-го Мехкорпусу, а також поточний ремонт покрівлі з заміною примикань до димових та вентиляційних каналів в буд.№6 по вул. 8 Мехкорпусу.

З причин недофінансування та відсутності технічної можливості КП «Богодухівжитло» не були виконані заплановані Програмою благоустрою на 2019 рік роботи:

-з очищення струмка річки Демянівська від провулку Кленівського до річки Мерло, очищення водовідвідних каналів по вулиці Шевченка (до магазину «Радуга»), по вулиці Ломоносова, від вулиці Віталія Сахна до річки Мерло, від вулиці Набережна до річки  Мерло (частково), нагорно-ловчого каналу від вулиці Лозівської до вулиці Гомолка та водовідвідних каналів нагорно-ловчого каналу до річки Мерло;

-виготовлення проектно-кошторисної документації на облаштування тротуару по вулиці Шевченка від світлофору до повороту на місто Харків;

- не було придбано техніку, інструменти та обладнання для ремонту доріг.

КП «Богодухіввода»

Протяжність міських водопроводів  становить 75,5 км. Централізованним водопостачанням користується 63 % мешканців території міської ради, за 9 місяців 2019 року кількість абонентів збільшена на 71 споживача, з них 64 -з категорії населення. Загальна кількість споживачів послуги станом на 1 жовтня 2019 року налічує 4951 абонент, з них населення — 4814, бюджетні установи -29, інші (госпрозрахункові) -108 абонентів. Протягом 2019 року КП «Богодухіввода» збільшило обсяги надання послуг  з водопостачання в порівнянні з аналогічним періодом 2018 року на 23,8%, або на 13,4 тис. м3, водовідведення на 14,3%, або на 0,8  тис. м3. Всього реалізовано  води 114,6 тис. м3 (півріччя 2018 р. – 101,2 тис.м3).

Протяжність системи водовідведення по місту становить 12,25 км. Послугами міської каналізації забезпечені 21,1 %  мешканців. Обсяги каналізації збільшилися на 14,3%, або на 0,8  тис. м3.

Послуги з вивезення рідких відходів (РПВ) асенізаційними машинами надаються  37,9% мешканців міста, що на 12 % менше рівня 2018 року, в тому числі обсяг вивезення РПВ комунальним підприємством зменшився на 3,2 % , та складає 6,3  тис. м3. Зменшення обсягу вивезення РПВ пов’язане з будівництвом (реконструкцією) очисних споруд юридичними особами (МК «Мясний» та «Богодухівський молокозавод»).

Обсяги надання послуг із знешкодження рідких побутових відходів (РПВ) на очисних спорудах збільшився  на 14.7 % і склав за 9 місяців 4,1 тис. м3 (2018 р. -  3.1 тис.м3).

Комунальним підприємством «Богодухіввода» в 2019 році проводились планові оганізаційно-технічні заходи з підтримання мережі водопостачання та водовідведення в місті в належному стані для забезпечення населення якісними послугами:

-оперативно ліквідовано 59 поривів водопровідної мережі, що на 3 випадки менше ніж в аналогічному періоді 2018 року;

-виконано ремонтні роботи внутрішньо-будинкових водопровідних та каналізаційних мереж в багатоквартирних будинках та дитячих садках;

- з міського бюджету виділено 87 тис. грн. для придбання та створення резервного фонду глибинних насосів. Придбаний насос 8-40-180  встановлено на водозаборі вул. Катукова, насос  8-40-150 утримується як резервний;

- встановлено та прийнято на абонентський облік 86 нових та повірених лічильників;

- встановлено 3 внутрішньобудинкових лічильника води, до кінця року заплановане встановлено ще у 5 будинках. Складність встановлення будинкових лічильників у будинках обумовлена необхідністю повної реконструкції системи будинкового вводу, пов’язаної з тим, що в них відсутні підвали, натомість є по декілька окремих вводів у будинок;

- на очисних спорудах по вулиці Комарова завершені роботи з очищення та ремонту мулової карти, проведені роботи з гідродинамічного промивання мереж каналізації; завершуються роботи з обладнання мулової карти додатковим гравійним фільтром для забезпечення фільтрування стічних вод, що підвозяться асенізаційними машинами, вартість робіт 38 тис. грн.;

- проводиться робота з організації встановлення інтегральних лічильників з їх підключенням до АСКОЕ та погодинним обліком споживання енергоносіїв за графіком. В цьому питанні є проблеми: нерозуміння  енергопостачальної компанії у виконанні умов встановлення інтегральних лічильників та формування звітності відповідно до нових правил на енергоринку;

- проведено реконструкцію  мережі водопостачання та частини внутрішньо будинкової мережі житлового будинку №75В по вул. Демьянівська;

- продовжується робота з розробки проектної документації на будівництво централізованої системи водовідведення в м.Богодухів. Для завершення робіт необхідно отримати право власності на земельну ділянку для будівництва КНС №2, без якого неможливо отримати технічні умови для стандартного підключення об’єкта електроживлення;

- в стадії закінчення реконструкція системи водопостачання мікрорайону на вул. Індустріальна. Замінено 30 м. п. водопроводу, відновлено водопостачання до 3-х приватних будинків;

- замінено 3 пожежних  гідрантів (вул.Комарова, вул.Героїв Чернобільців, вул. Центральна біля 1 ліцею); проведено ремонт оглядових колодязів (вул. Замісцева, вул. Шевченко, вул. Спортивна, вул. Пушкінська);

- розпочаті роботи з встановлення водовідведення дощових вод по вул. Шевченка;

- подано на експертизу проектно-кошторисну документацію на об’єкти: «Реконструкція насосної станції Південна», «Реконструкція системи водопостачання водозабору ВАТ «Богодухівське».

Всі заходи з реконструкції системи водопостачання і водовідведення, які виконувались КП «Богодухіввода» протягом року, були націлені на оптимізацію витрат та енергозбереження, що при постійному зростанні цін на енергоносії і інші матеріали дало фінансову можливість забезпечувати повноцінну виробничу діяльність.

  РЕАЛІЗАЦІЯ ЗЕМЕЛЬНОЇ РЕФОРМИ  ТА ПОЛІТИКА  МІСЬКОЇ РАДИ В ЗЕМЕЛЬНИХ ВІДНОСИНАХ

Загальна площа земель території міської ради становить 8352,4 га, в тому числі в  межах населених пунктів -2119,1 га. Землі сільськогосподарського призначення, на яких здійснюють свою діяльність товариства, фермерські господарства та одноосібники становлять  5593 га або 67%. За межами міста в оренді знаходиться 16 земельних ділянок площею 415,4 га, в основному це землі сільськогосподарського призначення, договори на оренду яких укладає района державна адміністрація. З числа забудованих земель станом на 01.10.2019 на території міста  в оренді знаходиться 156 земельних ділянок площею 50 га.

Протягом 2019 року міською радою укладено 7 договорів оренди землі та додаткових угод до них, з них — 5 нових договорів ( в тому числі 3 за результатами аукціону), 2 договори переукладено на нового власника майна, дію 1 договора продовжено За звітний період припинено дію 9 договорів оренди земельних ділянок,  які були продані за встановленою процедурою.

Надходження від плати за землю в січні-вересні  2019 року склали 25,3%  надходжень до загального фонду міського бюджету — 4615,7 тис.грн., що на 1045,1  тис.грн. або 29,3% більше рівня  2018 року, в тому числі  2763,6 тис.грн. орендної плати та 1852,1 тис.грн. земельного податку. Збільшення плати за землю відбулось завдяки початку дії нової нормативної грошової оцінки, яка виконана ТОВ «ЗЕМІНФОРМ», затверджена міською радою в березні 2018 року, вступила в дію з 1 січня 2019 року, а також  новим  ставкам земельного податку, встановленим  міською радою на 2019 рік відповідно до Податкового Кодексу України  в червні 2018 року.

Відповідно до поданих заяв власників нерухомості у 2019 році продано 7 земельних ділянок, Дві земельні ділянки, вільні від забудови, продані за процедурою аукціону. Також продано на земельних торгах право оренди на три земельних ділянки, вільних від забудови.  Всього за 9 місяців від продажу землі разом зі сплатою ростроченого платежу до міського бюджету надійшло 756,2 тис.грн., що на 199,7 тис.грн більше аналогічного періоду минулого року.  Отримані від продажу кошти направлені на оплату робіт з виготовлення Генерального плану міста. В поточному році реалізовується другий етап з його виготовлення: проведено аерозйомку, здійснюється дешифрування  ортофотопланів та перенесення електронної версії на паперові карти, з яких саме і буде складатись Генеральний план Богодухова.

Продовжується робота щодо виготовлення землевпорядної документації по ДНЗ міста та Семеноярському клубу.

 РОЗВИТОК ПІДПРИЄМНИЦТВА 

Підприємствами малого та середнього бізнесу, фізичними особами-підприємцями надаються майже всі необхідні мешканцям міста послуги.Мережа побутових послуг, торгівлі і громадського харчування в місті Богодухові досить розвинена і щороку набирає вищого рівня. Протягом звітного періоду в місті відкрито ще один  об’єкт торгівлі. На кінець звітного періоду в місті працюють 149 приватних магазинів та кіосків, з них: продовольчих – 63, непродовольчих – 73, 13 із змішаним асортиментом, 15 приватних аптек і ветаптек, 11 закладів громадського харчування (ресторани, кафе, бари), 40 об’єктів побутового обслуговування населення, 9 АЗС та АГЗС. Відповідно до затверджених міською радою Правил торгівлі на ринках надають торгівельні місця ринки:  продовольчих і промислових товарів -ТОВ «Богодухівський ринок», промислових товарів — БГКТ «Підприємець», ринок торгівлі сільськогосподарською продукцією  ПП «Гранд».

Для покращення якості пасажироперевезень змінюються вимоги до перевізників щодо забезпечення автобусних маршрутів транспортними засобами середньої та великої місткості.

В сфері міських пасажироперевезень продовжували здійснюють свою діяльність два перевізника: КП «Богодухівжитло» та ПП Дубонос Н.В. Загальна довжина перевезень по місту складає 29 км. Щоденно на п’яти маршрутах загального користування, якими здійснюються перевезення мешканців міста з с. Семенів Яр, району колишнього колгоспу «Перемога», с.Мусійки, вул. Космічної, вул. Катукова до  центру міста та до центральної районної лікарні, працюють 5 автобусів. На всі маршрути, міською радою здійснено конкурсний відбір перевізників, затверджені графіки руху, тарифи.

Міська рада в межах своїх повноважень постійно працює над створенням комфортних умов для роботи  фізичних осіб-підприємців, малого та середнього бізнесу. За встановленою процедурою за конкурсом надаються в оренду приміщення та споруди комунальної власності, у  відведені законодавством терміни надаються дозволи на розміщення зовнішньої реклами, приймаються рішення щодо надання земельних ділянок в оренду,  продаж, передачу у власність, встановлюються оптимальні ставки місцевих податків і зборів. З метою зменшення податкового тягара  та у зв’язку зі збільшенням рівня мінімальної заробітної плати ставка  єдиного податку для платників 2 групи  зменшена з 20 до 12 відсотків, зменшені відсоткові ставки податку на нерухоме майно, відмінне від земельного податку.

ІНВЕСТИЦІЙНА ПОЛІТИКА

В рамках проведення  конкурсу міні-проектів Харківської обласної ради «Разом в майбутнє» в 2019 році реалізовані 4 проекти:

-«За крок до європейського дитсадка» (утеплення фасаду і декоративного облаштування будівлі ДНЗ 33)-275 тис.грн., з міського бюджету 124,0 тис.грн.;

-«У «Ялинці» цікаво гуляти, світ прославляти» (встановлення павільйону і елементів дитячих ігрових майданчиків в ДНЗ №5) -199 тис.грн., з міського бюджету 90,0 тис.грн.;

-«Затишок у нашій оселі» ОСББ «Фортуна» — 91 тис.грн., з міського бюджету 41,0 тис.грн.;

-«Комфорт і тепло в оселі завжди» ( заміна покрівлі будинку в ОСББ «Височінь») -291,4 тис.грн., з міського бюджету 130,0 тис.грн.

На реалізацію проектів з обласного бюджету профінансовано 428,2 тис.грн, з міського бюджету -385,38 тис.грн., внесоку конкурсантів -42,82 тис.грн.

Іде до завершення  за кошти районного бюджету розробка проектно-кошторисної документації «Будівництво системи водовідведення в м. Богодухів Харківської області»- 680,4 тис. грн.

Решта проектів та конкусних пропозицій, поданих міською радою до включення до Плану заходів на 2018-2020 роки з реалізації Стратегії розвитку Хпрківської області на період до 2020 року та за іншими напрямками, своїх зацікавлених інвесторів поки що не знайшли

 ФІНАНСОВА ТА БЮДЖЕТНА ПОЛІТИКА

Протягом 9 місяців 2019 року зберігається позитивна динаміка надходжень доходів до загального фонду бюджету міста. Бюджет м. Богодухова  поповнився на 18245,5 тис. грн. власних надходжень, що на 2828,1 тис.грн. більше ніж за аналогічний період 2018 року. Традиційно найбільша частка в доходах загального фонду бюджету міста належить місцевим податкам і зборам – 71,5% і складає                      13038,3 тис.грн., що на 2589,3 тис.грн. більше за відповідний період минулого року.

Акцизного податку, що зараховується до бюджету міста за 9 місяців звітного року надійшло 3684,9 тис.грн., що на 69,2 тис.грн. більше ніж у відповідному періоді попереднього року.

Відповідно до внесених змін у законодавчі акти України щодо розширення повноважень органів місцевого самоврядування та оптимізації надання адміністративних послуг було збільшено коло адміністративних послуг, що надаються. В результаті, до бюджету міста за звітний період зараховано 932,6 тис.грн., що на 204,8 тис.грн. більше за відповідний період 2018 року.

Видатки міського бюджету направлені на стабільну роботу бюджетних установ та якісне надання адміністративних послуг мешканцям міста. За січень-вересень  поточного року використано                   24135,6  тис.грн. (з урахуванням трансфертів з бюджетів всіх рівнів), що на 60% більш аналогічного періоду 2018 року.

 За січень-вересень за загальним фондом з міського бюджету було профінансовано видатків на загальну суму 24135,6 тис.грн., у тому числі на розвиток житлово-комунального господарства — 4642,9 тис.грн., соціальний захист населення — 721,4 тис.грн., утримання закладів освіти — 10830,1 тис.грн., розвиток культури та спорту- 714,4 тис.грн., утримання доріг — 1806,8 тис.грн., тощо.

 Районному бюджету передана субвенція з міського бюджету у сумі 1130,7 тис. грн., державному 75,0 тис.грн.

 За рахунок міського бюджету надані пільги окремим категоріям громадян з житлово-комунальних послуг.

Своєчасно виплачена заробітна плата працівникам бюджетних установ, проведена оплата енергоносіїв, які споживаються бюджетними установами, заборгованість станом на 01.10.2019 відсутня.

 ДЕМОГРАФІЧНИЙ СТАН ТА ЗАЙНЯТІСТЬ НАСЕЛЕННЯ

Чисельність населення території Богодухівської міської ради станом на 1 січня 2019 року становила 17016 чол., в тому числі: м.Богодухів 15561 чол., с.Мусійки 585 чол., с.Семенів Яр 722 чол., с.Москаленки 135 чол., с. Паляничники 13 чол.  Протягом 9 місяців 2019 року народилось  48 чол, померло 202 чол. З врахуванням міграції населення міста і сіл міської ради зменшилось  на 165 чол. і склало 16851 чол.

Реалізація державної політики щодо регулювання ринку праці, сприяння зайнятості населення та забезпечення соціального захисту громадян від безробіття здійснювалась на основі діючої нормативно-правової бази у сфері зайнятості населення з метою збалансування попиту і пропозиції робочої сили, зменшення рівня безробіття, досягнення продуктивної зайнятості населення.

Протягом  9 місяців 2019 року послугами служби зайнятості скористалися 681 громадянин міста Богодухова. За сприяння центру зайнятості працевлаштовано 358 осіб, у тому числі шляхом виплати допомоги по безробіттю одноразово – 5 безробітним особам. Професійне навчання за направленням служби зайнятості під замовлення роботодавців  проходило 92  особи з числа безробітних.

Важливим економічним стимулом роботодавців є компенсація єдиного внеску роботодавцям на створення додаткових робочих місць. Районним центром зайнятості надано компенсацію єдиного соціального внеску 6 роботодавцям по 6  працевлаштованим безробітним, в тому числі по 1 безробітним з числа осіб, які мають додаткові гарантії у сприянні працевлаштуванню. До участі в громадських роботах залучено 23 безробітних. Для організації цих робіт витрачено коштів всього 117,8 тис.грн, в т.ч. місцевого бюджету –31,8 тис.грн., фонду соціального страхування на випадок безробіття – 54,4 тис.грн. Також протягом січня-вересня центром занятості за зверненням підприємств проводилася робота по залученню безробітних до інших роботах тимчасового характеру за кошти підприємств. Протягом року до таких робіт було залучено 119 безробітних громадян.

Профорієнтаційними послугами Богодухівським районним центром зайнятості охоплено всіх  випускників навчальних закладів, які знаходяться на території міста.

СОЦІАЛЬНИЙ  ЗАХИСТ

Відповідно до Бюджетного кодексу України, законів України „Про місцеве самоврядування в Україні“, „Про державний бюджет України на 2019 рік», „Про місцеві державні адміністрації“, іншого чинного законодавства та враховуючи статус міста Богодухова, як міста районного підпорядкування, питаннями соціального захисту населення в районі займається управління праці та соціального захисту населення Богодухівської районної державної адміністрації. Тому допомоги за рахунок субвенцій з державного бюджету, призначення субсидій, відшкодування житлово-комунальним підприємствам вартості послуг, отриманих пільговими категоріями громадян, проводить відповідно управління праці та соціального захисту населення.

Враховуючи низький рівень доходів громадян та велику кількість пільгових категорій  населення, міська рада щорічно  передбачає у міському бюджеті видатки на соціальні програми та заходи.

Для реалізації повноважень у сфері соціального захисту відповідно до Комплексної програми соціального захисту населення у 2019 році з міського бюджету було використано 755,4 тис. грн., в тому числі:

- на матеріальну допомогу – 673,0 тис.грн., учасникам АТО – 22,0 тис.грн.;

- на підтримку творчої та обдарованої молоді – 27,0 тис.грн.;

- сім’ї загиблого учасника АТО –10,0 тис.грн.;

- матеріальна допомога на поховання – 23,4 тис.грн.

До Дня захисника України учасникам АТО та ООС буде виплачено – 165,0 тис.грн.

Субвенція районному бюджету на виплату 50% компенсації вартості продуктів харчування за фізіологічними нормами громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи та віднесені до категорії 1 та 2 – 156,0 тис.грн.

ОСВІТА

У комунальній власності міської ради знаходяться 6 дошкільних навчальних закладів, у яких виховується – 625 дітей у 25 групах. Їх обслуговують 135 працівників. На фінансування галузі «Освіта» за 9 місяців  2019 році із загального та спеціального фондів використано 11390,6 тис. грн.

Відповідно до Програми «Дошкільна освіта на 2019-2020 роки» та затверджених заходів протягом 9 місяців  2019 року виконано:

в ДНЗ №3 – в рамках реалізації конкурсу міні-проектів «Разом в майбутнє» утеплення фасаду, декоративно облаштовано будівлю закладу;

в ДНЗ №5 – встановлення прогулянкового павільйону та елементів спортивного дитячого майданчика (конкурс «Разом в майбутнє»), поточний частковий ремонт цоколя фундаменту будівлі, пофарбовано підлогу та обладнання, поклеєні шпалери в коридорах та групових кімнатах;

в ДНЗ №6 – заміну покрівель гаражу та передпокою кімнати для прання білизни, утеплення зовнішньої стіни адміністративного корпусу, утеплення димових та вентиляційних каналів топкової, капітальний ремонт підлоги у роздягальні та утеплення внутрішньої і зовнішньої стіни роздягальні старшої групи, поточний ремонт групових кімнат, роздягалень, кімнат для проведення санітарно-гігієнічних процедур;

в ДНЗ№7 –поточний ремонт групових кімнат;

в ДНЗ №8- ремонт даху, замінено 2 вхідних дверей, ремонт цегляних споруд на входах у приміщення, заміну плитки на сходах, штукатурні роботи, підготовку котельні до опалювального сезону, косметичний ремонт всіх приміщень ДНЗ.

в ДНЗ №9 – капітальний ремонт коридору середньої та старшої групи (заміна дверей, підлоги, електропроводки, обшивка стін і стелі гіпсокартоном, поклейка шпалер),  частковий ремонт на харчоблоці та пральні.

Для всіх ДНЗ міста міською радою було придбано фарбу.

Заасфальтовано під’їзди до ДНЗ №№3 та 6 та доріжки на території ДНЗ №7.

У всіх ДНЗ виконані протипожежні заходи та підготовку топкових до роботи в опалювальний сезон. Заготовлені картопля та овочі. Укладені договори з газопостачальними підприємствами та залишки твердого палива в ДНЗ № 3 та ДНЗ №8 дали можливість вчасно розпочати опалювальний сезон.

Вихованці ДНЗ забезпечені необхідним для їх нормального росту і розвитку збалансованим харчуванням, з дотриманням натурального набору продуктів та затверджених норм харчування. Витрати на харчування за 9 місяців  2019 року склали 1483,7 тис.грн., в тому числі бюджетні кошти в сумі 903,5 тис. грн., батьківська плата – 580,2 тис.грн грн., благодійна допомога – 12,0 тис.грн. Розмір плати для батьків за перебування дітей у дошкільних навчальних закладах міської ради на 2019 рік становить 40 відсотків від вартості харчування на день.   Вартість харчування на день для дітей молодшого віку 17,50  грн., старшого віку – 26,90 грн.

Від плати за харчування дітей звільнені батьки або особи, які їх замінюють, у сім’ях, у яких сукупний дохід на кожного члена сім’ї за попередній квартал не перевищував рівня прожиткового мінімуму  (гарантованого  мінімуму),  який  щороку  встановлюється  законом  про  Державний  бюджет України для визначення права на звільнення від плати за харчування дитини у комунальних дошкільних навчальних закладах.

Безкоштовним харчуванням забезпечувались також діти-сироти, діти, позбавлені батьківського піклування, діти-інваліди, діти із сімей, які отримують допомогу відповідно до Закону України «Про державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім’ям», діти учасників бойових дій (43 дитини). Розмір плати для батьків, у сім’ях яких троє і більше дітей зменшувався на 50% (48 дітей).

Централізованою бухгалтерією міської ради своєчасно здійснювались розрахунки за спожиті енергоносії, виплачувалась заробітна плата працівникам освіти. Були забезпечені виплати, передбачені ст.57 Закону України «Про освіту».

З міського бюджету була надана субвенція на оплату за харчування дітей 1-4 класів закладів освіти розташованих на території Богодухівської міської ради, крім пільгового контингенту, у розмірі 591,7 тис.грн., на харчування дітей у пришкільних таборах – 237,0 тис.грн.

КУЛЬТУРА ТА СПОРТ

Протягом 9 місяців 2019 року були проведені культурно-масові заходи відповідно до Програми  забезпечення проведення  масових і спортивних  заходів, відзначення пам’ятних дат та ювілеїв, вшанування видатних  людей по Богодухівській міській раді на 2018-2020 роки. Спільно з сектором культури райдержадміністрації та районним будинком культури міською радою проводились культурні заходи з нагоди народних та державних свят, професійних днів, вшановувались кращі представники трудових колективів міста, здійснювались урочисті прийоми у міського голови.

На утримання та заробітну плату Семеноярського сільського клубу у 2019 році використано 317,5 тис. грн. Аматори художньої самодіяльності Семеноярського клубу протягом року брали активну участь в  культурно-масових заходах міста та району.

До Міжнародного дня захисту дітей, випускних вечорів у закладах освіти міста, обдарованим дітям та медалістам, міською радою вручено грамоти та цінні подарунки.

Відповідно до Програми розвитку фізичної культури і спорту на території Богодухівської міської ради, виділялись кошти на вручення призів. Міська рада брала активну участь в проведенні спортивних заходів на території міста. Серед команд закладів середньої освіти району проведені змагання з баскетболу, присвячені пам’яті видатного спортсмена та тренера Ярошенка Бориса Сергійовича, призерам придбані баскетбольні м’ячі високої якості.  У рамках заходів до 76-ї річниці Перемоги над нацизмом у Європі, проведено міську військово-патріотичну гру, присвячену пам’яті воїна-інтернаціоналіста Віталія Сахна, за участі навчальних закладів міста Богодухова. Усі команди учасники гри отримали сертифікати на придбання спортивного інвентаря. Богодухівська волейбольна команда «Драйв» виборола чемпіонство в четвертій лізі чемпіонату міста Харкова серед чоловічих волейбольних команд сезону 2018-2019 років. Проведені змагання з шахів, присвячені 76-й річниці визволення Богодухова від фашистських загарбників та Дню міста. На День міста проведені змагання з пляжного волейболу у двох вікових групах та кросліфтингу. Переможці нагороджені грамотами, медалями та заохочувальними призами.

  ВІДКРИТІСТЬ ВЛАДИ, РОЗВИТОК ІНФОРМАЦІЙНОГО ПРОСТОРУ.

Богодухівська  міська рада протягом 2019 року здійснювала свою діяльність керуючись принципами демократичного врядування на місцевому рівні, постійно працювала над забезпеченням ефективності роботи в частині відкритості і прозорості. Відкритість і прозорість діяльності органів міського самоврядування забезпечується через можливість доступу членів міської громади до повної, об’єктивної, достовірної інформації про цю діяльність в обсягах та у порядку, встановлених законом, а також передбачає здійснення громадського контролю і вплив громадськості на формування і реалізацію політики у місті Богодухові через прийняття владними органами та посадовими особами рішень, здійснення ними дій або утримання від них, як неправомірних.

Вся робота здійснювалась з дотриманням виконання вимог Закону України „Про доступ до публічної інформації“. Протягом року постійно наповнювавсь офіційний портал міської ради. Місцева громада заохочувалась до участі в процесі прийняття рішень, городяни запрошувались до діалогу.

На офіційному порталі міської ради публікувались проекти рішень та рішення міської ради, виконавчого комітету, забезпечувавсь зворотній електронний зв’язок.Таким чином, створені умови для прозорості процедури прийняття нормативних документів. Забезпечено систематичне та оперативне оприлюднення й оновлення інформації про діяльність міської ради, виконкому та міського голови.

З боку громадськості відчувалась не тільки зацікавленість до роботи міської ради, але й реальний жорсткий  громадський контроль за прийнятими рішеннями виконавчого комітету та міської ради.

Активне використання засобів масової інформації дозволяє значно підвищити інформованість населення, вирішувати проблеми на стадії їх виникнення, при необхідності оперативно вживати відповідних заходів. На оприлюднення нормативно-правових актів, новин, подяк, анонсів, оголошень апарату міської ради та привітань міського голови  в районній  газеті «Маяк»  з міського бюджету, використано 41,5 тис.грн.

Тісний зв’язок населення з міською радою здійснювавсь через  взаємодію   квартальних, що представляють інтереси жителів відповідних територій. 23 квартальних на добровільних засадах організовують населення у здійсненні заходів з проведення робіт з благоустрою, озеленення та утримання  в належному стані садиб, дворів, вулиць, місць відпочинку. Також квартальні сприяють депутатам міської ради в організації зустрічей з виборцями, розглядають звернення громадян, ведуть облік населення за віком, місцем роботи і навчання,  надають характеристики, довідки, розносять  повістки, повідомлення про сплату податків та інше.

Міською радою забезпечується право богодухівців  бути присутніми на відкритих засіданнях міської ради та міськвиконкому при обговоренні питань, пов’язаних з розробкою планів економічного та соціального розвитку населених пунктів Богодухівської міської ради, проекту бюджету, проектів міських цільових програм та інших рішень, що представляють суспільний інтерес загальноміського значення. Відповідно до заяв ініціативних групп населення та згідно з законами  України «Про місцеве самоврядування в Україні» (стаття 14) і «Про органи самоорганізації населення» (статті 3,8,9,14) Богодухівська міська рада дала дозвіл на створення органів саморганізації населення: «Сільський комітет «Паляничники –Дейнеко» і «Квартальний комітет «Східний».

На виконання Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо розширення повноважень органів місцевого самоврядування та оптимізації надання адміністративних послуг» в 2019 році послугу з реєстрації/зняття з реєстрації місця проживання отримали 395 громадян із них 192 зареєстрованих, 203 знятих з реєстрації, видано 1340 довідок з цих питань.

Керуючий справами виконавчого комітету міської ради                     А.ЩЕРБАК

 УКРАЇНА

БОГОДУХІВСЬКА  МІСЬКА  РАДА

ХАРКІВСЬКОЇ  ОБЛАСТІ

В И К О Н А В Ч И Й   К О М І Т Е Т

Р І Ш Е Н Н Я

        31.10.2019                                  Богодухів                                №176

Про надання одноразової грошової допомоги

Розглянувши подання заступника районної ради ветеранів України Мороз Л.Л., відповідно до Комплексної Програми соціального захисту населення Богодухівської міської ради на 2019-2020 роки, затвердженої рішенням міської ради від 22.02.2019 №1194 (XXXIII сесії VII скликання), керуючись статтями 34, 59, 91 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», виконком міської ради

В И Р І Ш И В:

1. Надати грошову допомогу довгожителям територіальної громади м.Богодухова з нагоди особистого ювілею (90 років) у жовтні та листопаді 2019 року:

з/п

П.І.П.

Адреса

Розмір допомоги (грн.)

С вул.

500

Г вул.

500

О вул.

500

Л вул.

500

Х пров.

500

Ч пров.

500

Г вул.

500

2. Централізованій бухгалтерії міської ради (Дереведмедь Т.В.) виплату зазначеної  допомоги здійснити за рахунок коштів загального фонду бюджету, передбачених у бюджеті на соціальний захист.

3. Контроль за виконанням рішення покласти на заступника міського голови Мальовану О.А.

Міський голова     оригінал підписано      М.ГОЛУБ

УКРАЇНА

БОГОДУХІВСЬКА МІСЬКА РАДА

ХАРКІВСЬКОЇ  ОБЛАСТІ

 

В И К О Н А В Ч И Й   К О М І Т Е Т

Р І Ш Е Н Н Я

 

31.10.2019                                       Богодухів                                                     №177

Про пільгове перебування дітей у дошкільних навчальних

закладах Богодухівської міської ради

 

Розглянувши протокол комісії з розгляду питань встановлення пільг з плати для батьків за перебування дітей у комунальних дошкільних навчальних закладах міста від 31.10.2019  №9, з метою своєчасного надання пільг з плати для батьків за перебування дітей у комунальних дошкільних навчальних закладах міської ради, недопущення порушень чинного законодавства з цього питання, відповідно до статей 33, 35 Закону України «Про дошкільну освіту», пункту 2.3 Порядку встановлення плати для батьків за перебування дітей у державних і комунальних дошкільних та інтернатних навчальних закладах, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 21.11.2002 № 667 і зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 06.12.2002 за № 953/7241, рішенням Богодухівської міської ради від 21.12.2018 № 1171-VII «Про встановлення вартості харчування та розміру плати для батьків за перебування дітей у дошкільних навчальних закладах міської ради на 2019 рік» (ХХХІІ сесія VIІ скликання), керуючись статтею 32 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», виконком міської ради

ВИРІШИВ:

1. Зменшити на 50% розмір плати за харчування дитини з багатодітної родини Б__2016 р.н. у дошкільному навчальному закладі(яслах-садку) №7 «Теремок» міської ради.

2. Зменшити на 50% розмір плати за харчування дитини з багатодітної родини К__2014 р.н. у дошкільному навчальному закладі (яслах-садку) №6 «Дзвіночок» міської ради.

3. Зменшити на 50% розмір плати за харчування дитини з багатодітної родини К__.2017 р.н. у дошкільному навчальному закладі (яслах-садку) №9 «Берізка» міської ради.

4. Забезпечити безкоштовним харчуванням дитину із малозабезпеченої  сім’ї  І__2014 р.н. у дошкільному навчальному закладі (яслах-садку) №5 «Ялинка» міської ради.

5. Забезпечити безкоштовним харчуванням дитину із сім’ї учасника бойових дій Д__, 2014р.н.  у дошкільному навчальному закладі (яслах-садку) №3 «Веселка» міської ради.

6. Контроль за виконанням рішення покласти на заступника міського голови Мальовану О.А.

Міський голова     оригінал підписано      М.ГОЛУБ

 

 

УКРАЇНА

БОГОДУХІВСЬКА  МІСЬКА  РАДА

ХАРКІВСЬКОЇ  ОБЛАСТІ

В И К О Н А В Ч И Й   К О М І Т Е Т

Р І Ш Е Н Н Я

31.10.2019                                             Богодухів                                   № 178

Про затвердження лімітів на використання води

та скид стічних вод

 

Розглянувши лист Кукси В.В. про затвердження лімітів на використання води та лімітів на скид стічних вод на 2019 рік, узгоджених з Харківським регіональним управлінням водних ресурсів, погоджених КП «Богодухіввода», відповідно до статті 25 Водного Кодексу України, Наказу Міністерства природи від 16.03.2015 №78, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 03.04.2015 №382/26827, на підставі Порядку ведення державного обліку водокористування, з метою обліку скиду  речовин у водні об’єкти організаціями та установами всіх форм власності, відповідно до порядку, встановленого  Правилами приймання стічних вод підприємств і організацій у комунальну систему каналізації м.Богодухів, затвердженими рішенням Богодухівської міської ради від 18.01.2013 № 1173-VІ (ХХVІІ сесія VІ скликання), керуючись статтею 40 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», виконком міської ради

     В И Р І Ш И В:

1. Затвердити ліміти використання води на 2019 рік Куксі В.В., магазин (додається).

2. Затвердити ліміти на скид стічних вод у міську систему каналізації на 2019 рік (вивезення спеціалізованим транспортом) Куксі В.В., магазин (додається).

3. Контроль за виконанням рішення покласти на заступника міського голови Ворвуля В.В. та директора КП “Богодухіввода” Слесарєва В.В.

 

Міський голова     оригінал підписано      М.ГОЛУБ

 

УКРАЇНА

БОГОДУХІВСЬКА  МІСЬКА  РАДА

ХАРКІВСЬКОЇ  ОБЛАСТІ

В И К О Н А В Ч И Й   К О М І Т Е Т

Р І Ш Е Н Н Я

31.10.2019                                             Богодухів                            № 179

Про заходи щодо безаварійного пропуску осінньо-зимових

дощових паводків, льодоходу і весняної повені на території

Богодухівської міської ради у 2019-2020 роках

На виконання розпорядження першого заступника голови Богодухівської районної державної адміністрації від 15.10.2019 №230 «Про заходи щодо безаварійного пропуску осінньо-зимових дощових паводків льодоходу і весняної повені в районі у 2019-2020 роках», з метою запобігання безаварійного пропуску дощових паводків, льодоходу і весняної повені на території Богодухівської міської ради у 2020 році, керуючись статтею 40 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», виконком міської ради

В И Р І Ш И В:

1. Затвердити План організаційних і практичних заходів щодо безаварійного пропуску осінньо-зимових дощових паводків льодоходу і весняної повені на території Богодухівської міської ради у 2019-2020 роках (додаються).

2. Контроль за виконанням рішення покласти на заступника міського голови відповідно до розподілу обов’язків, члена виконкому міської ради Глущенка Р.А., директора КП «Богодухіввода» Слесарєва В.В., в.о.начальника КП «Богодухівжитло» Назаренка Ю.М.

 

Міський голова     оригінал підписано      М.ГОЛУБ

                                                                                                                                                                                             Додаток до

                                                                                                                                                                                             рішенням виконавчого комітету

                                                                                                                                                                                             Богодухівської міської ради 31.10.2019  № ______

ПЛАН

організаційних і практичних заходів щодо безаварійного пропуску осінньо-зимових дощових паводків льодоходу і весняної повені на території Богодухівської міської ради у 2019-2020 роках

№ п/п

Заходи

Виконавці

Термін виконання

1 Уточнення (узгодження) порядку інформаційної взаємодії під час пропуску весняної повені, льодоходу та осінньо-зимових дощових паводків Міська рада спільно з відділом містобудування, архітектури, житлово-комунального господарства та цивільного захисту районної державної адміністрації, Богодухівський районний відділ Головного управління ДСНС України у Харківській області, Богодухівська гідрометеорологічна станція, Краснокутське міжрайонне управління водного господарства

До 29.11.2019

До 14.02.2020

2 Забезпечити оперативне висвітлювання в засобах масової інформації та офіційному веб-порталі Богодухівської міської ради з питань:про розвиток і хід весняного паводка, пропуску льодоходу і повені;про правила поведінки населення в цих умовах;

про заходи, що вживаються для забезпечення захисту населення і об’єктів господарювання

Міська рада спільно з відділом містобудування, архітектури, житлово-комунального господарства та цивільного захисту районної державної адміністрації, Богодухівський районний відділ Головного управління ДСНС України у Харківській області

на період проходження льодоходу та весняної повені

3 Проведення попереджувальних заходів щодо запобігання нещасним випадкам серед рибалок у період льодоставу, проходження льодоходу та повені на річках і водоймах міста Міська рада спільно з відділом містобудування, архітектури, житлово-комунального господарства та цивільного захисту районної державної адміністрації, Богодухівський відділ поліції  ГУНП в Харківській області, районною організацією Українського товариства мисливців та рибалок, КП «Богодухівжитло»

на період проходження льодоходу та весняної повені

4 Організація оперативних груп для виконання робіт з пропуску льодоходу та паводків, забезпечення їх інвентарем та транспортом КП «Богодухівжитло», КП «Богодухіввода»

до 20.11.2019

до 20.02.2020

5 Провести обстеження енергозабезпечення мереж зовнішнього освітлення та здійснити заходи щодо їх надійної роботи в надзвичайних ситуаціях КП «Богодухівжитло»

до 20.11.2019

до 20.02.2020

6 Привести у готовність автотранспортну техніку, асенізаційні машини, землерийну техніку, пересувні та стаціонарні відкачуючі установки, генератори для землерийних та рятувальних робіт. Перевірити готовність плавзасобів. КП «Богодухівжитло», КП «Богодухіввода»

до 20.11.2019

до 20.02.2020

7 Провести обстеження та очищення водовідвідних канав у найбільше небезпечних ділянках (вул.Центральна, вул.Шевченка, вул.Харківська), зон можливого підтоплення КП «Богодухівжитло»

до 15.03.2020

8 Проведення заходів щодо готовності до роботи водозаборів господарсько — побутового призначення, водопровідно — каналізаційних споруд і мереж комунального господарства у період осінніх паводків та весняної повені. Забезпечення санітарного нагляду за станом джерел питного водозабезпечення КП «Богодухівжитло»,КП «Богодухіввода»,Держпродспоживслужба у Богодухівському районі

до 27.11.2019

до 14.02.2020

9 Провести перевірку стану та готовності гідротехнічних споруд на річці Мерла та ставу Копань, здійснення гідрологічних спостережень під час осінньо-зимових дощових паводків та льодоходу Краснокутське МУВГ, КП «Богодухівжитло», КП «Богодухіввода»

до 20.11.2019

до 20.02.2020

10 Встановити оптимальний режим роботи водогосподарських систем міста з урахуванням наповнення водосховищ, ставків Краснокутське МУВГ

до 20.11.2019

до 20.02.2020

 

 

 

Керуючий справами виконкому міської ради                             А.ЩЕРБАК

УКРАЇНА

БОГОДУХІВСЬКА  МІСЬКА  РАДА

ХАРКІВСЬКОЇ  ОБЛАСТІ

В И К О Н А В Ч И Й   К О М І Т Е Т

Р І Ш Е Н Н Я

 

31.10.2019                    Богодухів                                 №180

Про затвердження ліміту

використання води на 2020 рік

         Розглянувши заяви щодо затвердження ліміту використання води на 2020 рік, узгоджений з Харківським регіональним управлінням водних ресурсів, погоджених КП «Богодухіввода», відповідно до статті 25 Водного Кодексу України, Наказу Міністерства природи від 16.03.2015 №78, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 03.04.2015 №382/26827, на підставі Порядку ведення державного обліку водокористування, керуючись статтею 40 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, виконком міської ради

ВИРІШИВ:

         1. Затвердити ліміт використання води на 2020 рік:

1) ФОП Миргород О.В. (додається);

2) ФОП Власеенко О.В., перукарня (додається);

3) Перепелиці Миколі Івановичу, ветаптека (додається);

4) ФОП Мартиненко Ю.В., стоматкабінет (додається);

5) Відділ агропромислового розвитку Богодухівської РДА (додається);

6) ТОВ «АПІ-ПЛЮС» (додається);

7) ФОП Хирний К.В., крамниця (додається);

8) ФОП Тищенко О.О., магазин «М’ясо» (додається);

9) ФОП Мирошниченко О.Г., стоматкабінет (додається);

10) Тищенко О.П., магазин «Садиба» (додається);

11) ФОП Чокотило К.І., ломбард (додається);

12) ФОП Ляшенко Т.Л., магазин «ЖУК» (додається);

13) ФОП Каплуновський О.О., майстерня з ремонту телерадіоапаратури (додається);

14) ФОП Дейнеко В.В., перукарня (додається);

15) ТОВ «Богодухівський молзавод» (додається);.

16) Богодухівський районний суд (додається);

17) ФОП Гапоненко С.Ю., АУП ІТП (додається);

18) ФОП Гапоненко Т.М., перукарня (додається);

19) ФОП Дейнеко А.М., перукарня (додається);

20) ФОП Дьомкіна Ю.В. (додається);

21) ФОП Зміївський Д.А., будмаркет «Будівельник» (додається);

22) Фінансове управління Богодухівської РДА (додається);

23) ФОП Панов О.Ф., меблевий та столярний цеха (додається);

24) Лященко Ю.П., школа автомобілістів (додається);

25) ТОВ Корпорація «Ліскор», магазин «Свіже м’ясо» (додається);

26) Мальченко Л.Ф., магазин (додається);

27) ФОП Тризна М.Г., магазин «Софі» (додається).

2. Контроль за виконанням рішення покласти на заступника міського голови відповідно до розподілу обов’язків та директора КП “Богодухіввода” Слесарєва В.В.

 

Міський голова     оригінал підписано      М.ГОЛУБ

 

УКРАЇНА

БОГОДУХІВСЬКА МІСЬКА РАДА

ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

 

В И К О Н А В Ч И Й  К О М І Т Е Т

Р І Ш Е Н Н Я

31.10.2019                                          Богодухів                                   №181

Про затвердження лімітів на використання води

та скид стічних вод

Розглянувши листи керівників установ, підприємств, організацій про затвердження лімітів на використання води та лімітів на скид стічних вод на 2020 рік, узгоджених з Харківським регіональним управлінням водних ресурсів, погоджених КП «Богодухіввода», відповідно до статті 25 Водного Кодексу України, Наказу Міністерства природи від 16.03.2015 №78, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 03.04.2015 №382/26827, на підставі Порядку ведення державного обліку водокористування, з метою обліку скиду  речовин у водні об’єкти організаціями та установами всіх форм власності, відповідно до порядку, встановленого  Правилами приймання стічних вод підприємств і організацій у комунальну систему каналізації м.Богодухів, затвердженими рішенням Богодухівської міської ради від 18.01.2013 № 1173-VІ (ХХVІІ сесія VІ скликання), керуючись статтею 40 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», виконком міської ради

     В И Р І Ш И В:

1. Затвердити ліміти використання води на 2020 рік:

1) КП «Богодухівжитло»  (додається);

2) Кукса В.В., магазин (додається);

3) Богодухівська районна рада (додається);

4) КЗ «Районний будинок культури» (додається);

5) Управління соціального захисту населення Богодухівської РДА (додається);

6) ФОП Сластін С.Б., стоматкабінет (додається);

7) ФОП Денчик Н.П., крамниця (додається);

8) КЗОЗ «Богодухівський медичний коледж» (додається);

9) ПП «Богодухівський народний архів» (додається);

10) ТОВ «Маяк-Медіа» (додається);

11) Богодухівська районна державна адміністрація (додається);

12) ТОВ «Олдіс-М», колишній готель (додається);

13) Богодухівська районна філія Харківського обласного центру зайнятості (додається).

2. Затвердити ліміти на скид стічних вод у міську систему каналізації на 2020 рік (вивезення спеціалізованим транспортом):

1) КП «Богодухівжитло»  (додається);

2) Кукса В.В., магазин (додається);

3) Богодухівська районна рада (додається);

4) КЗ «Районний будинок культури» (додається);

5) Управління соціального захисту населення Богодухівської РДА (додається);

6) ФОП Сластін С.Б., стоматкабінет (додається);

7) ФОП Денчик Н.П., крамниця (додається);

8) КЗОЗ «Богодухівський медичний коледж» (додається);

9) ПП «Богодухівський народний архів» (додається);

10) ТОВ «Маяк-Медіа» (додається);

11) Богодухівська районна державна адміністрація (додається);

12) ТОВ «Олдіс-М», колишній готель (додається);

13) Богодухівська районна філія Харківського обласного центру зайнятості (додається).

3. Контроль за виконанням рішення покласти на заступника міського голови Ворвуля В.В. та директора КП “Богодухіввода” Слесарєва В.В.

 

Міський голова     оригінал підписано      М.ГОЛУБ

 

УКРАЇНА

БОГОДУХІВСЬКА МІСЬКА РАДА

ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

 

В И К О Н А В Ч И Й  К О М І Т Е Т

Р І Ш Е Н Н Я

31.10.2019                                          Богодухів                                   № 182

Про затвердження лімітів на скид стічних вод

Розглянувши лист про затвердження лімітів на скид стічних вод на 2020 рік, узгоджених з Харківським регіональним управлінням водних ресурсів, погоджених КП «Богодухіввода», відповідно до статті 25 Водного Кодексу України, Наказу Міністерства природи від 16.03.2015 №78, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 03.04.2015 №382/26827, на підставі Порядку ведення державного обліку водокористування, з метою обліку скиду  речовин у водні об’єкти організаціями та установами всіх форм власності, відповідно до порядку, встановленого  Правилами приймання стічних вод підприємств і організацій у комунальну систему каналізації м.Богодухів, затвердженими рішенням Богодухівської міської ради від 18.01.2013 № 1173-VІ (ХХVІІ сесія VІ скликання), керуючись статтею 40 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», виконком міської ради

     В И Р І Ш И В:

1. Затвердити ліміти на скид стічних вод у міську систему каналізації на 2020 рік (вивезення спеціалізованим транспортом):

1) Виробничому структурному підрозділу «Сумське територіальне управління» філії «Центр будівельно-монтажних робіт та експлуатації будівель і споруд» АТ «Українська залізниця» (додається);

2) ТОВ «Рибоконсервний завод «Екватор» (додається).

2. Контроль за виконанням рішення покласти на заступника міського голови Ворвуля В.В. та директора КП “Богодухіввода” Слесарєва В.В.

 

Міський голова     оригінал підписано      М.ГОЛУБ

 

УКРАЇНА

БОГОДУХІВСЬКА  МІСЬКА  РАДА

ХАРКІВСЬКОЇ  ОБЛАСТІ

В И К О Н А В Ч И Й   К О М І Т Е Т

Р І Ш Е Н Н Я

 

31.10.2019                            Богодухів                        №183

Про затвердження уточненого ліміту

використання води на 2019 рік

         Розглянувши заяву щодо затвердження уточненого ліміту використання води на 2019 рік, узгоджений з Харківським регіональним управлінням водних ресурсів, погоджених КП «Богодухіввода», відповідно до статті 25 Водного Кодексу України, Наказу Міністерства природи від 16.03.2015 №78, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 03.04.2015 №382/26827, на підставі Порядку ведення державного обліку водокористування, керуючись статтею 40 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, виконком міської ради

ВИРІШИВ:

         1. Затвердити уточнений ліміт використання води на 2019 рік фінансовому управлінню Богодухівської РДА (додається).

2. Контроль за виконанням рішення покласти на заступника міського голови відповідно до розподілу обов’язків та директора КП “Богодухіввода” Слесарєва В.В.

Міський голова     оригінал підписано      М.ГОЛУБ

 

УКРАЇНА

БОГОДУХІВСЬКА  МІСЬКА  РАДА

ХАРКІВСЬКОЇ  ОБЛАСТІ

В И К О Н А В Ч И Й   К О М І Т Е Т

Р І Ш Е Н Н Я

 

31.10.2019                    Богодухів             №184

Про затвердження індивідуальних технологічних нормативів

використання питної води для Богодухівського професійного аграрного ліцею

 

Розглянувши лист директора Богодухівського професійного аграрного ліцею Ярошенка В.Я. від 22.10.2019 №320 про затвердження поточних індивідуальних технологічних нормативів використання питної води для Богодухівського професійного аграрного ліцею, погоджених Департаментом екології і природних ресурсів Харківської ОДА, Сектором у Харківській області Державного агентства водних ресурсів України, керуючись статтею 29 Закону України «Про питну воду і питне водопостачання в Україні», статтею 28 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», виконком міської ради

В И Р І Ш И В:

1. Затвердити для Богодухівського професійного аграрного ліцею індивідуальні технологічні нормативи використання питної води піднятої із свердловини.

 

Міський голова     оригінал підписано      М.ГОЛУБ

 

УКРАЇНА

БОГОДУХІВСЬКА  МІСЬКА  РАДА

ХАРКІВСЬКОЇ  ОБЛАСТІ

В И К О Н А В Ч И Й   К О М І Т Е Т

Р І Ш Е Н Н Я

31.10.2019

Богодухів

№185

Про надання дозволу К____ на газифікацію житлового будинку,

розташованого за адресою: м.Богодухів, вул._____

 Розглянувши заяву К__  з проханням надати дозвіл на газифікацію житлового будинку за адресою: м.Богодухів, вул.___ та інші надані документи, з метою забезпечення належного соціально-економічного розвитку території міста Богодухова та керуючись статтею 319 Цивільного Кодексу України, статтею 40 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», виконком міської ради

В И Р І Ш И В:

1. Дозволити К__ газифікацію житлового будинку за адресою: м.Богодухів, вул.__, після виготовлення проектної документації.

 

Міський голова     оригінал підписано      М.ГОЛУБ

 

УКРАЇНА

БОГОДУХІВСЬКА  МІСЬКА  РАДА

ХАРКІВСЬКОЇ  ОБЛАСТІ

В И К О Н А В Ч И Й   К О М І Т Е Т

Р І Ш Е Н Н Я

31.10.2019

Богодухів

№186

Про забезпечення дровами

З метою соціального захисту населення територіальної громади міста та поліпшення матеріального становища учасників АТО, що звернулися із заявою про забезпечення дровами, керуючись статтею 34 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», виконком міської ради

В И Р І Ш И В:

1. Богодухівському КП «Богодухівжитло» забезпечити завезення 2-х складометрів дров із запасів від спиляння дерев по місту, а саме:

№ з/п

П.І.П.

Статус

Адреса

1.

М

Учасник АТО

м.Богодухів, вул.

2.

Б

Учасник АТО

м.Богодухів, вул.

3.

О

Багатодітна родина

м.Богодухів, вул.

2. Контроль за виконанням рішення покласти на заступника міського голови відповідно до розподілу обов’язків та в.о.начальника КП «Богодухівжитло» Назаренка Ю.М.

Міський голова     оригінал підписано      М.ГОЛУБ

 

УКРАЇНА

БОГОДУХІВСЬКА  МІСЬКА  РАДА

ХАРКІВСЬКОЇ  ОБЛАСТІ

В И К О Н А В Ч И Й  К О М І Т Е Т

Р І Ш Е Н Н Я

31.10.2019                                            Богодухів                                         №187

Про затвердження протоколу засідання житлової комісії від 24.10.2019 року

 

Розглянувши протокол засідання житлової комісії міськвиконкому від 24.10.2019 року, керуючись Житловим кодексом Української РСР, Правилами обліку громадян, які потребують поліпшення житлових умов, і надання їм жилих приміщень в Українській РСР, постановою № 5 виконавчого комітету Харківського облвиконкому та президії обласної ради профспілок від 11.01.1985 року, пунктом 14 статті 12, пунктом 18 статті 13  Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту», статтею 30 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», виконком міської ради

В И Р І Ш И В:

1. Згідно з підпунктом 4 пункту 44  Правил обліку громадян, які потребують поліпшення житлових умов, і надання їм жилих приміщень в Українській РСР, пунктом 14 статті 12 Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту» поставити на квартирний облік Т__, 1992 р.н., склад сім’ї – 3 чол. (дружина – Т__, 1989 р.н., син – Т__, 2019 р.н.) та включити до списку громадян, які мають право на першочергове одержання житла.

2. Відповідно до пункту 1 статті 40 ЖК Української РСР (поліпшення житлових умов, внаслідок якого відпали підстави для надання іншого жилого приміщення) зняти з квартирного обліку:

- Г__, склад сім’ї 1 чол.;

- О__, склад сім’ї 4 чол., згідно з заявою.

Відповідно до пункту 2 статті 40 ЖК Української РСР (виїзд на постійне проживання в іншу місцевість) зняти з квартирного обліку:

- Т__, склад сім’ї 1 чол.;

- О__, склад сім’ї 3 чол.;

- Є__, склад сім’ї 1 чол.;

- Х__, склад сім’ї 1 чол.;

- О__, склад сім’ї 1 чол.

У зв’язку зі смертю зняти з квартирного обліку:

- М__;

- Т__;

- К__.

Виключити Ч__ із списків осіб, які користуються правом першочергового одержання жилих приміщень, оскільки вона втратила вказане право, у зв’язку зі смертю дитини-інваліда Ч__.

3. Включити до складу сім’ї Н__, яка перебуває на квартирному обліку в пільговій черзі, дочку Н__, 2019 року народження та включити Н__. до списку громадян на одержання позачергового житла, оскільки сім’я має п’ятьох дітей.

4. Включити до складу сім’ї М__, яка перебуває на квартирному обліку в пільговій черзі, сина М__, 2015 року народження, дочку Д__, 2017 року народження та виключити зі складу сім’ї синів М__, М__, оскільки вони мають свої сім’ї та проживають окремо, колишнього чоловіка К__.

 

Міський голова     оригінал підписано      М.ГОЛУБ

 

УКРАЇНА

БОГОДУХІВСЬКА  МІСЬКА  РАДА

ХАРКІВСЬКОЇ  ОБЛАСТІ

В И К О Н А В Ч И Й   К О М І Т Е Т

Р І Ш Е Н Н Я

 

31.10.2019

Богодухів

         № 188

Про дозвіл Ш__ на підключення до централізованої системи

водопостачання домоволодіння, розташованого за адресою: м.Богодухів, ___

Розглянувши заяву Ш__ про дозвіл на підключення до централізованої системи водопостачання домоволодіння, розташованого за адресою: м.Богодухів, ___ та технічні умови підключення, з метою забезпечення належного соціально-економічного розвитку території міста Богодухова, відповідно до Типового порядку видачі дозволів на порушення об’єктів благоустрою або відмови в їх видачі, переоформлення, видачі дублікатів, анулювання дозволів, затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України від 30.10.2013 № 870, керуючись Законом України «Про благоустрій населених пунктів», статтею 319 Цивільного Кодексу України, статтею 40 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», виконком міської ради

В И Р І Ш И В:

1. Дозволити Ш__ підключити домоволодіння, розташоване за адресою: м.Богодухів, ___ до централізованої системи водопостачання, яка проходить по ___, після виготовлення проектно-кошторисної документації.

2. Всі роботи проводити за рахунок замовника.

3. Зобов’язати замовника проводити роботи згідно з технічними нормами, врізку у водопровідну мережу виконувати силами спеціалізованого підприємства.

4. Утримувати в робочому стані оглядовий колодязь, запірну арматуру і водопровід за рахунок замовника.

5. Роботи проводити в присутності представника КП «Богодухіввода».

6. Зобов’язати Ш__ встановити водяний лічильник.

7. Надати Ш__ дозвіл на порушення об’єктів благоустрою, пов’язаних з проведенням земляних робіт, підключенням та прокладання водопровідних труб до домоволодіння, розташованого за адресою: м.Богодухів, ___ (додаток – дозвіл №22).

8. Контроль за підключенням домоволодіння, розташованого за адресою: м.Богодухів, ___ до централізованої системи водопостачання покласти на КП “Богодухіввода”.

9. Контроль за відновленням заявником порушених об’єктів благоустрою покласти на КП «Богодухівжитло».

Міський голова     оригінал підписано      М.ГОЛУБ

 

УКРАЇНА

БОГОДУХІВСЬКА  МІСЬКА  РАДА

ХАРКІВСЬКОЇ  ОБЛАСТІ

В И К О Н А В Ч И Й   К О М І Т Е Т

Р І Ш Е Н Н Я

­­31.10.2019                        Богодухів                      №189

Про надання дозволу на порушення обєкту

благоустрою на території міста Богодухова

Б__

 

Розглянувши заяву Б__ про надання дозволу на порушення об’єкту благоустрою за адресою: м.Богодухів, вул.___, у зв’язку з проведенням робіт з ремонту водопровідного вводу, відповідно до Типового порядку видачі дозволів на порушення об’єктів благоустрою або відмови в їх видачі, переоформлення, видачі дублікатів, анулювання дозволів, затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України від 30.10.2013 № 870, керуючись підпунктом 17 пункту а) статті 30 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», виконком міської ради

  В И Р І Ш И В:

1. Надати дозвіл Б__ на порушення об’єкту благоустрою за адресою: м.Богодухів, вул.__ у зв’язку з проведенням робіт з ремонту водопровідного вводу  (додаток – дозвіл № 21).

           2. Встановити термін дії даного дозволу – до 31.12.2019 року.

3. Б__ зобов’язана привести об’єкт благоустрою у належний стан після закінчення робіт пов’язаних з ремонтом водопровідного вводу, передбачених пунктом 2 частини другої статті 19 Закону України “Про благоустрій населених пунктів”.

4. Роботи проводити в присутності представника КП «Богодухіввода».

5. Контроль за виконанням заявником благоустрою території після завершення земляних робіт, пов’язаних з порушенням об’єкту благоустрою, покласти на КП «Богодухівжитло».

Міський голова     оригінал підписано      М.ГОЛУБ

 

 

УКРАЇНА

БОГОДУХІВСЬКА  МІСЬКА  РАДА

ХАРКІВСЬКОЇ  ОБЛАСТІ

В И К О Н А В Ч И Й   К О М І Т Е Т

Р І Ш Е Н Н Я

­­31.10.2019                             Богодухів                          №190

Про надання дозволу на порушення обєкту

благоустрою на території міста Богодухова

ТОВ «МК М’ясний»

 

Розглянувши заяву ТОВ «МК М’ясний» від 23.10.2019 №193/1 про надання дозволу на порушення об’єкту благоустрою за адресою: м.Богодухів, вул.Підлісна, 2 у зв’язку з проведенням робіт з ремонту водопровідної мережі та встановлення об’єктового пожежного гідранту, відповідно до Типового порядку видачі дозволів на порушення об’єктів благоустрою або відмови в їх видачі, переоформлення, видачі дублікатів, анулювання дозволів, затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України від 30.10.2013 № 870, керуючись підпунктом 17 пункту а) статті 30 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», виконком міської ради

  В И Р І Ш И В:

1. Надати дозвіл ТОВ «МК М’ясний» на порушення об’єкту благоустрою за адресою: м.Богодухів, вул.Підлісна, 2 у зв’язку з проведенням робіт з ремонту водопровідної мережі та встановлення об’єктового пожежного гідранту  (додаток – дозвіл № 20).

           2. Встановити термін дії даного дозволу – до 31.12.2019 року.

3. ТОВ «МК М’ясний» зобов’язане привести об’єкт благоустрою у належний стан після закінчення проведення робіт пов’язаних з ремонтом водопровідної мережі та встановленням об’єктового пожежного гідранту, передбачених пунктом 2 частини другої статті 19 Закону України “Про благоустрій населених пунктів”.

4. Контроль за виконанням заявником благоустрою території після завершення земляних робіт, пов’язаних з порушенням об’єкту благоустрою, покласти на КП «Богодухівжитло».

 

Міський голова     оригінал підписано      М.ГОЛУБ