Про затвердження П Р О Г Р А М И

Переглядiв: 76

    

 

УКРАЇНА

БОГОДУХІВСЬКА МІСЬКА РАДА

ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

 

ХХІV СЕСІЯ VІI СКЛИКАННЯ

Р І Ш Е НН Я

 

23.03.2018                                          Богодухів                            № 849-VII

 

Про затвердження П Р О Г Р А М И

виконання робіт із оцінки запасів питних підземних

вод на водозаборі КП «Богодухіввода» у м.Богодухів,

Харківської області з затвердженням запасів у ДКЗ

України  на 2018-2022 роки

 

Розглянувши клопотання Слесарєва В. В., директора КП «Богодухіввода» щодо затвердження Програми та з метою  організації та координації спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади з геологічного вивчення та забезпечення раціонального використання надр на основі державних комплексних або цільових програм, міжгалузевих і галузевих планів, проектів, відповідних норм і правил, проведення робіт по геологічному вивченню надр, що виконуються згідно з державними програмами, керуючись статтею 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» міська рада

В И Р І Ш И Л А:

1.  Затвердити П Р О Г Р А М У  виконання робіт із оцінки запасів питних підземних вод на водозаборі КП «Богодухіввода» у м.Богодухів,Харківської області з затвердженням запасів у ДКЗ України  на 2018-2022 роки.  (додається)

     2.Контроль за виконанням рішення покласти на постійну депутатську комісію з питань паливно-енергетичного комплексу, комунальної власності, будівництву та житлово-комунального господарства (голова Аліксейчик М.В.).

Міський голова                     оригінал підписано                    М.ГОЛУБ

 

                                                                                              

ЗАТВЕРДЖЕНО

                                                            рішенням    Богодухівської міської ради

                                                            від “23”_03.2018   № 848-VII

                                                            (ХХІV  сесія  VII скликання)

1.       Загальні положення

Геологічне вивчення надр здійснюється з метою одержання даних про геологічну будову надр, процеси, які відбуваються в них, виявлення і оцінки корисних копалин, вивчення закономірностей їх формування і розміщення, з’ясування гірничо-технічних та інших умов розробки родовищ корисних копалин і використання надр для цілей, не пов’язаних з видобуванням корисних копалин.

Проведення робіт по геологічному вивченню надр організується та координується спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади з геологічного вивчення та забезпечення раціонального використання надр на основі державних комплексних або цільових програм, міжгалузевих і галузевих планів, проектів, відповідних норм і правил.

Геологічне вивчення надр, передбачене державними програмами, здійснюється, як правило, за рахунок коштів, що відраховуються видобувними підприємствами до державного бюджету за раніше виконані геологорозвідувальні роботи. В окремих випадках геологічне вивчення надр може виконуватись за рахунок прямих видатків державного та місцевих бюджетів.

Органи місцевого самоврядування на місцях сприяють проведенню робіт по геологічному вивченню надр, що виконуються згідно з державними програмами, розробляють та реалізують відповідні територіальні програми.

Програма «Виконання робіт з оцінки запасів питних підземних вод на водозаборі КП «Богодухіввода» у м.Богодухів, Богодухівського району Харківської області з затвердженням запасів у ДКЗ України на 2018-2022 роки (далі — Програма) розроблена на виконання Кодексу України «Про надра» та спрямована на реалізацію державної політики щодо надрокористування та забезпечення населення якісною питною водою.

Розроблення Програми обумовлено потребою приведення нормативно-правової бази у сфері питного водопостачання у відповідність стандартам та вимогам керівних документів України з питань водопостачання та надрокористування.

2. Сучасний стан надрокористування та родовища корисних копалин

     Надра — це частина земної кори, що розташована під  поверхнею суші та дном водоймищ і простягається  до  глибин,  доступних  для геологічного  вивчення  та  освоєння.

Державний фонд  надр  включає як ділянки    надр,    що використовуються, так і ділянки надр, не залучені до використання, в  тому  числі  континентального  шельфу  і  виключної  (морської) економічної зони.

Родовища корисних  копалин  -  це  нагромадження  мінеральних речовин в надрах, на поверхні землі, в джерелах вод та  газів,  на дні водоймищ,  які  за  кількістю,  якістю  та  умовами  залягання є придатними для промислового використання.

Усі родовища корисних копалин, у  тому  числі  техногенні,  з запасами,  оціненими  як  промислові,  становлять  Державний  фонд родовищ  корисних  копалин,  а  всі  попередньо  оцінені  родовища корисних копалин — резерв цього фонду.

Державний фонд родовищ корисних копалин є частиною державного фонду надр.

Державний фонд родовищ корисних копалин формується  Державним комітетом України по геології і використанню надр.

Корисні копалини за своїм значенням  поділяються  на  корисні копалини  загальнодержавного  і  місцевого  значення.   Віднесення корисних  копалин  до  корисних  копалин   загальнодержавного   та місцевого значення здійснюється  Кабінетом  Міністрів  України  за поданням Державного комітету України по  геології  і  використанню надр.

Користувачами  надр  можуть  бути  підприємства,    установи, організації, громадяни України, а також іноземні юридичні особи та громадяни.

Надра надаються у користування для:

геологічного вивчення,   в  тому  числі  дослідно-промислової розробки родовищ корисних копалин загальнодержавного значення;

видобування корисних  копалин;

будівництва та експлуатації підземних споруд, не пов’язаних з видобуванням корисних копалин,  у тому числі споруд для підземного зберігання нафти,  газу та інших речовин і матеріалів, захоронення шкідливих речовин і відходів виробництва, скидання стічних вод;

створення геологічних територій та об’єктів, що мають важливе наукове,  культурне,   санітарно-оздоровче    значення    (наукові полігони, геологічні  заповідники,  заказники,  пам’ятки  природи, лікувальні, оздоровчі заклади та ін.);

задоволення інших потреб.

Надра надаються у постійне або тимчасове користування.

Постійним визнається  користування  надрами  без  заздалегідь встановленого строку.

Тимчасове користування надрами може бути короткостроковим (до п’яти  років)  і  довгостроковим  (до  двадцяти  років).  У   разі необхідності строки тимчасового  користування  надрами  може  бути продовжено.

Перебіг  строку  користування  надрами  починається  з    дня одержання спеціального дозволу (ліцензії) на користування надрами, якщо в ньому не передбачено інше.

Ліцензування діяльності щодо користування надрами — це єдиний порядок надання спеціальних дозволів  (ліцензій)  на  користування ділянкою надр з відповідною метою.

Спеціальні дозволи (ліцензії) на користування надрами у межах конкретних  ділянок  надаються   спеціалізованим    підприємствам, установам і організаціям, а також громадянам, які мають відповідну кваліфікацію, матеріально-технічні та  економічні  можливості  для користування надрами.

Надання  спеціальних  дозволів  (ліцензій)  на   користування надрами здійснюється після попереднього погодження  з  відповідною Радою народних депутатів питання про надання земельної ділянки для зазначених потреб, крім випадків, коли у наданні земельної ділянки немає потреби.

У  разі  виконання  окремих  видів  робіт,    пов’язаних    з користуванням надрами,  особами,  не  зазначеними  у  спеціальному дозволі  (ліцензії),  відповідальність    за    виконання    умов, передбачених спеціальними дозволами (ліцензіями), несе суб’єкт, що отримав спеціальний дозвіл (ліцензію).

Спеціальні  дозволи  (ліцензії)  на   користування    надрами надаються Державним комітетом України по геології  і  використанню надр  за  погодженням  з  Міністерством   охорони    навколишнього природного середовища України, як правило, на конкурсних засадах в порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України.

Для    геологічного    вивчення,    в    тому    числі    для дослідно промислової    розробки    родовищ    корисних    копалин загальнодержавного значення, надра надаються  у  користування  без надання гірничого відводу  після  одержання  спеціального  дозволу (ліцензії) на геологічне вивчення надр.

Дослідно-промислова  розробка  родовищ    корисних    копалин загальнодержавного значення  здійснюється  з  метою  уточнення  їх окремих  гірничо-геологічних  та    інших    параметрів,    вибору раціональних методів видобування мінеральної сировини на  підставі проекту цих робіт, погодженого з Державним  комітетом  України  по нагляду за охороною праці. Видобуті під  час  дослідно-промислової розробки  корисні  копалини  підлягають  реалізації  у  загальному порядку.

Геологічне вивчення надр здійснюється з метою одержання даних про геологічну будову  надр,  процеси,  які  відбуваються  в  них, виявлення і оцінки корисних копалин, вивчення  закономірностей  їх формування і розміщення,  з’ясування  гірничо-технічних  та  інших умов розробки родовищ корисних копалин  і  використання  надр  для цілей, не пов’язаних з видобуванням корисних копалин.

Проведення робіт по геологічному вивченню надр  організується та  координується  Державним  комітетом  України  по  геології   і використанню надр на основі  державних  комплексних  або  цільових програм, міжгалузевих і галузевих  планів,  проектів,  відповідних норм і правил.

Геологічне вивчення надр, передбачене державними  програмами, здійснюється, як правило, за  рахунок  коштів,  що  відраховуються видобувними  підприємствами  до  державного  бюджету  за    раніше виконані  геологорозвідувальні  роботи.   В    окремих    випадках геологічне вивчення  надр  може  виконуватись  за  рахунок  прямих видатків державного та місцевих бюджетів.

Місцеві Ради народних депутатів і органи виконавчої влади  на місцях сприяють проведенню робіт по геологічному вивченню надр, що виконуються  згідно  з  державними  програмами,  розробляють    та реалізують відповідні територіальні програми.

Для визначення  промислової цінності родовищ і оцінки запасів корисних копалин по кожному родовищу  встановлюються  кондиції  на мінеральну  сировину,  що  становлять сукупність вимог до якості і кількості корисних  копалин,  гірничо-геологічних  та  інших  умов розробки родовища.

Кондиції на мінеральну сировину розробляються  з  урахуванням раціонального використання всіх корисних копалин, а також  наявних у  них  цінних  компонентів  і  підлягають  експертизі   Державною комісією України по запасах корисних копалин.

Порядок  розробки    кондицій    на    мінеральну    сировину встановлюється Державною  комісією  України  по  запасах корисних копалин.

Запаси корисних копалин розвіданих родовищ,  а  також  запаси корисних копалин, додатково розвіданих у процесі розробки родовищ, підлягають експертизі та оцінюються Державною комісією України  по запасах  корисних  копалин  у  порядку,  встановленому   Кабінетом Міністрів України.

Ділянка надр КП «Богодухіввода» в адміністративному відношенні розташована на території Богодухівської міської ради, разом з селами Семенів Яр, Мусійки , Москаленки , Паляничники Богодухівського району Харківської області.

Безпосередньо водозабірні свердловини розташовані на території міста Богодухів і села Семенів Яр.

Водозабір складається з 13-ти діючих експлуатаційних свердловин глибиною 95,0-870,0 м , які обладнані на водоносний горизонт у відкладах бучацької та канівської світи та водоносний комплекс у альб-сеноманських відкладах.

Експлуатація підземних вод здійснюється з метою забезпечення централізованого господарсько-питного водопостачання населення та підприємств , що розташовані на території міської ради.

У 2009-2017 роках загальний водовідбір коливався в межах 589,04-733,70 м3/добу.

Перспективна потреба в підземних водах для КП « Богодухіввода» Богодухівської міської ради згідно з дозволом на спеціальне водокористування  складає 1772,14 м3/добу або 591,389 тис.м3/рік.

У зв’язку з отриманням спеціального дозволу на користування надрами № 4863 від 04 жовтня 2017 року та на виконання умов Угоди № 4863 від 04 жовтня 2017 року між КП «Богодухіввода» та Державною службою геології та надр України про користування надрами з метою геологічного вивчення, в тому числі дослідно-промислової розробки родовищ корисних копалин потрібно провести геолого-економічну оцінку запасів питних підземних вод.

3. Мета та основні завдання Програми

 

Геолого-економічна оцінка запасів питних підземних вод водоносного горизонту у відкладах бучацької та канівської світи та водоносного комплексу у альб-сеноманських відкладах на водозаборі КП «Богодухіввода» і затвердження їх в ДКЗ України за промисловими категоріями.

4. Напрями реалізації Програми

 

Виконання Програми здійснюється за такими основними напрямами:

  1. Розробка проектно-кошторисної документації на геологічне вивчення в т.ч. дослідно-прмислову експлуатацію підземних вод;
  2. Проведення комплексу геологорозвідувальних робіт;
  3. Проведення дослідно-промислової розробки;
  4. Проведення лабораторних робіт: хімічні аналізи проб води, спектральні аналізи проб ґрунтів;
  5. Проведення камеральних робіт: складання геологічного звіту, підготовки матеріалів і складання ТЕО;
  6. Затвердження запасів корисних копалин у ДКЗ України.

Для реалізації Програми необхідне нормативно-правове та науково-технічне та фінансове забезпечення, здійснення органами місцевого самоврядування та КП «Богодухіввода» основних завдань (додаються), передбачених цією Програмою.

Науково-технічне забезпечення Програми включає розроблення проектно-кошторисної документації на геологічне вивчення та проведення геологічного вивчення надр ділянки водозабору КП «Богодухіввода».

                5. Етапи реалізації Програми

 

Програма розрахована до 2022 року і виконуватиметься в два етапи.

На першому етапі (2018-2022 рр.) передбачається:

-                      Розробка проектно-кошторисної документації на геологічне вивчення в т.ч. дослідно-прмислову експлуатацію підземних вод;

-                      Проведення комплексу геологорозвідувальних робіт;

-                      Проведення дослідно-промислової розробки;

-                      Проведення лабораторних робіт: хімічні аналізи проб води, спектральні аналізи проб ґрунтів;

На другому етапі (2021-2022 рр.) передбачається:

-                      Проведення камеральних робіт: складання геологічного звіту, підготовки матеріалів і складання ТЕО;

-                      Затвердження запасів корисних копалин у ДКЗ України.

 

  1. 6.       Механізм реалізації Програми

 

6.1. Організаційне забезпечення реалізації Програми

 

 Організацією виконання Програми відповідно до своїх повноважень здійснює КП «Богодухіввода» як надрокористувача.

Безпосереднє виконання Програми здійснюється спеціалізованими організаціями за господарськими договорами з КП «Богодухіввода».

Контроль виконання програми здійснюється Держгеонадра України та виконавчим комітетом Богодухівської міської ради.

 

6.2. Фінансове забезпечення Програми

 

Фінансування Програми здійснюється за рахунок:

-                                коштів місцевого бюджету (з урахуванням заходів, які фінансуються в рамках програми і проектів, що реалізуються);

-                                коштів КП «Богодухіввода», в порядку, установленому законодавством;

Загальний обсяг фінансових ресурсів, необхідних для реалізації програми, всього становить — 645,67 тис.  грн.

В тому числі по роках:

Перший етап  (2018 — 2020 рр.) всього – 454,83 тис. грн.

Наступні етапи (2021-2022 рр.) всього – 190,84 тис. грн.

          

Орієнтовні обсяги фінансового забезпечення

до програми Богодухівської міської ради  «Виконання робіт з оцінки запасів питних підземних вод на водозаборі КП «Богодухіввода» у м.Богодухів, Богодухівського району Харківської області з затвердженням запасів у ДКЗ України » на 2018-2022 роки.

 

Найменування показника

Джерела фінансування

Прогнозний обсяг фінансування ресурсів для виконання завдань, тис.грн.

Усього тис.грн.

перший етап

другий етап

2018

2019

2020

2021-2022

2021-2022

1

2

3

4

5

6

7

8

1. Розробка проекту на геологічне вивчення і дослідно-промислову експлуатацію підземних водСупровід узгодження

Міський бюджет

39.51

39.51

-

-

-

-

2.Еколого-гідрологічне обстеження водозабору та суміжної території в межах зон санітарної охорони з відбором проб ґрунтів та води

Міський бюджет

9.44

9.44

-

-

-

-

3.Контрольні заміри дебіту та рівнів , відбір проб води(інспектування режимних спостережень )( 3 дн * 2 чол* 6 етап)

Міський бюджет

40.44

40.44

-

-

-

-

4.Заміри рівнів та дебіту , відбір проб води під час дослідно-фільтраційних робіт

Міський бюджет

121.32

-

121.32

-

-

-

5.Хімічні аналізи проб води, у т. ч.

 

6. за стандартним переліком

Міський бюджет

Кошти підприємства

80.0

16,0

-

3,2

20.0

3,2

20.0

3,2

40.0

6,4

-

-

9. за спеціальним переліком(ДержСанПін 2.2.4-171-10)

Міський бюджет

 135.0

-

45.0

45.0

45.0

-

10.Спектральний аналіз ґрунтів

Міський бюджет

2.86

-

-

-

2.86

-

11. Збір , аналіз та обробка матеріалів взаємодіючих водозаборів

Міський бюджет

10.26

-

-

-

10.26

-

12. Камеральна обробка результатів дослідно- фільтраційних робіт

Міський бюджет

71.82

-

-

-

-

71.82

13. Камеральна обробка режимних спостережень за динамікою та хімічним складом підземних вод

Міський бюджет

 

10.26

-

-

-

-

10.26

14.Гідрогеологічне обґрунтування та оцінка експлуатаційних запасів підземних вод ( підрахунок запасів підземних вод , санітарно-екологічне обґрунтування експлуатації водозабору та прогноз якості води на розрахунковий період експлуатації).

Міський бюджет

 

46.17

-

-

-

-

46.17

15. Побудова карт , розрізів, графіків

Міський бюджет

15.39

-

-

-

-

15.39

16. Складання звіту (текст, текстові додатки). Складання ТЕО експлуатації водозабору

Міський бюджет

 

30.78

-

-

-

-

30.78

17. Супровід та захист звіту в ДКЗ України. Здача звіту у ДНВП Геоінформ

Міський бюджет

 

16.42

-

-

-

-

16.42

Разом без ПДВ  

645.67

92,59

189.52

148,85

104.52

190,84

7. Контроль за виконанням Програми

 

                Контроль за виконанням цієї Програми здійснює виконавчий комітет Богодухівської міської ради.

Громадський контроль за ходом реалізації Програми здійснюється відповідно до Кодексу України «Про надра».

Контроль за використанням коштів, спрямованих на реалізацію заходів Програми, здійснюється відповідно до законодавства.

 

8. Очікувані результати від реалізації Програми

 

    Виконання Програми дасть можливість забезпечити:

-                            реалізацію державної політики у сфері видобутку корисних копалин, надрокористування та питного водопостачання;

-                            приведення нормативно-правової бази у сфері питного водопостачання у відповідність стандартам та вимогам керівних документів України з питань водопостачання та вимог щодо ліцензованої діяльності;

-                            охорону і раціональне використання джерел питного водопостачання та поступове їх відновлення;

 

           10. Ступінь досягнення очікуваних результатів

 

Оцінка результативності реалізації Програми – це визначення можливого ступеня досягнення очікуваних результатів.

Очікувані результати оцінюються за Показниками моніторингу, з урахуванням майбутніх змін з видобутку та реалізації питної води, у разі виконання запланованих Програмою заходів.

 

 

 

 

 

Директор КП «Богодухіввода»                         В.В.Слесарев