Переглядiв: 14

УКРАЇНА

БОГОДУХІВСЬКА МІСЬКА РАДА

ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

 

ХXІII СЕСІЯ VII СКЛИКАННЯ

Р І Ш Е Н Н Я

 

16.02.2018                                        Богодухів                                  №  782- VII

 

 

Про  затвердження Програми безоплатної правової

допомоги населенню Богодухівської

міської ради на 2018- 2019 роки

 

Керуючись пунктом 22 частини 1 статті 26, ст. 38-1 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», відповідно до статей 9,12 Закону України «Про безоплатну правову допомогу», Богодухівська міська  рада

ВИРІШИЛА:

1. Затвердити Програму безоплатної правової допомоги населенню Богодухівської міської ради на 2018- 2019 роки (далі – Програма, додається).

2. Головному  бухгалтеру Дереведмедь Т.В. врахувати  фінансування Програми в міському бюджеті на 2018 рік.

3. Координацію роботи щодо виконання заходів програми покласти на Богодухівський місцевий центр з надання безоплатної вторинної правової допомоги.

4. Контроль за виконанням рішення покласти на  постійну депутатську  комісію з питань регламенту, законності, правопорядку, депутатської діяльності та депутатської етики та взаємодії з органами місцевого самоврядування  (голова Векленко В.І.)

МІСЬКИЙ ГОЛОВА                  оригінал підписано                                                 М. ГОЛУБ

 

                    Додаток

до рішення міської ради від 16лютого 2018 року №782-VII

(ХХІІІ сесія VII скликання)

 

ПРОГРАМА

БЕЗОПЛАТНОЇ ПРАВОВОЇ ДОПОМОГИ НАСЕЛЕННЮ БОГОДУХІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ на 2018- 2019 роки

 

1. Загальні положення

Міжнародний пакт про громадянські та політичні права, Конвенція про захист прав людини і основоположних свобод, Конвенція про статус біженців, Конвенція про правову допомогу та правові відносини у цивільних, сімейних та кримінальних справах та інші міжнародні акти, а також Конституція України передбачають обов’язок держави забезпечити безоплатну та ефективну правову допомогу особам, які її потребують, і встановити мінімальні вимоги до надання такої допомоги.

Програма безоплатної правової допомоги населенню Богодухівської міської ради  на 2018- 2019 роки передбачає створення рівних можливостей для доступу осіб до безоплатної правової допомоги, а в разі необхідності – до правосуддя, для захисту порушених прав.

2. Мета Програми

Метою цієї Програми є розроблення та здійснення комплексу заходів правового, організаційного та економічного характеру, спрямованих на забезпечення доступу до безоплатної правової допомоги осіб, які мають на неї конституційне право і потребують такої допомоги. Підвищення рівня правової освіченості населення міста Богодухова, зокрема соціально вразливих верств.

3. Основні завдання Програми

3.1. Надання допомоги в забезпеченні доступу особи до безоплатної вторинної правової допомоги та медіації.

3.2. Створення комплексної інформаційно-аналітичної системи забезпечення надання безоплатної правової допомоги.

3.3. Проведення інформаційно-роз’яснювальної роботи серед суб’єктів права на безоплатну правову допомогу, адвокатів, органів, уповноважених здійснювати затримання, арешт чи взяття під варту осіб, органів місцевого самоврядування та громадських організацій.

3.4 Забезпечення функціонування мережі центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги.

3.5. Проведення інформаційно-роз’яснювальної компанії серед населення з питань законодавства та щодо можливостей захисту порушених прав у судовому порядку;

3.6. Створення постійно діючих виїзних консультаційних пунктів для надання безоплатної правової допомоги населенню Богодухівської міської ради.

3.7 Створення та забезпечення діяльності школи правової освіти для депутатів та квартальних Богодухівської міської ради.

       4. Строки виконання Програми

Початок дії Програми – січень 2018 року, закінчення – грудень 2019 року.

5. Нормативно-правове забезпечення Програми

- Конституція України;

- Закон України «Про безоплатну правову допомогу»;

- Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні»;

6. Ресурсне забезпечення Програми

Фінансування Програми здійснюється за рахунок коштів міського бюджету в межах асигнувань на бюджетний рік та інших джерел, не заборонених чинним законодавством.

7. Виконавці Програми

Богодухівська міська рада та Богодухівський місцевий центр з надання безоплатної вторинної правової допомоги.

 8. Основні заходи програми

8.1. Забезпечення в Богодухівській міській раді функціонування постійно діючого виїзного консультативного пункту для надання безоплатної правової допомоги населенню Богодухівської міської ради.

Термін виконання: постійно  протягом дії програми

    Виконавці:

                                                             Богодухівська міська рада

                                                             Богодухівський

                                                                    місцевий центр з надання БВПД

8.2. Забезпечення діяльності школи правової освіти для депутатів та квартальних Богодухівської міської ради.

Термін виконання: згідно з графіком, що затверджується Богодухівським міським головою                           Виконавці:

                                                             Богодухівська міська рада

                                                             Богодухівський

                                                                    місцевий центр з надання БВПД

8.3. Підготувати та поширювати методичні рекомендації, витяги з нормативних актів щодо функціонування системи безоплатної правової допомоги.

Термін виконання: постійно  протягом дії програми

Виконавці:

                                                                           Богодухівська міська рада

                                                             Богодухівський

                                                                    місцевий центр з надання БВПД

8.4. Налагодження зворотного зв’язку з жителями Богодухівської міської ради, в тому числі з використанням Інтернет ресурсів.

Термін виконання: 2018 рік                               Виконавці:

                                                    Богодухівська міська рада

                                                             Богодухівський

                                                                    місцевий центр з надання БВПД

8.5. Забезпечення у приміщенні Богодухівської міської ради на інформаційному стенді розміщення інформаційних матеріалів про порядок доступу громадян до безоплатної вторинної правової допомоги та засоби зв’язку з Богодухівським місцевим центром з надання безоплатної вторинної правової допомоги.

Термін виконання: постійно  протягом дії програми

    Виконавці:

                                                                           Богодухівська міська рада

                                                             Богодухівський

                                                                    місцевий центр з надання БВПД

8.6. Розроблення та виготовлення пам’яток, буклетів, плакатів щодо прав громадян та їх обов’язків, роз’яснення вимог чинного законодавства.

Термін виконання: постійно протягом дії програми

    Виконавці:

                                                                         Богодухівська міська рада

                                                             Богодухівський

                                                                    місцевий центр з надання БВПД

8.7. Створити в районній газеті «Маяк» постійну рубрику з консультування громадян з найбільш актуальних правових питань (оформлення спадщини, призначення субсидій, пенсій, виділення земельних ділянок та ін).

Термін виконання: Постійно                    Виконавці:                                                                                                                                       Богодухівський

                                                                    місцевий центр з надання БВПД

         8.8. Проведення серед населення Богодухівської міської ради широкої інформаційно-роз’яснювальної роботи з питань права та законодавства (втому числі вуличного інформування та консультування), з застосуванням інноваційних методів право просвітництва, зосередження зусиль на подолання правового нігілізму, організація лекцій, семінарів, бесід, диспутів, круглих столів з зазначених питань.

Термін виконання: постійно                             Виконавці:

                                                                           Богодухівська міська рада

                                                             Богодухівський

                                                                    місцевий центр з надання БВПД

8.9. Забезпечення на території Богодухівської міської ради громадянам з особливими потребами надання адресної безоплатної правової допомоги, втому числі забезпечення транспортом.

Термін виконання: постійно  протягом дії програми

    Виконавці:

                                                                           Богодухівська міська рада

                                                             Богодухівський

                                                                    місцевий центр з надання БВПД

8.10. Розроблення та виготовлення стендів, банерів, холдерів та ін. для розміщення соціальної реклами з метою інформування населення про систему безоплатної правової допомоги та діяльність Богодухівського місцевого центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги.

Термін виконання: протягом дії програми

 Виконавці:

                                                                        Богодухівська міська рада

                                                             Богодухівський

                                                                    місцевий центр з надання БВПД

8.11. Забезпечення обладнаним приміщенням, оргтехнікою (компютер, принтер, сканер, телефон), ксероксним папером для оформлення відповідних документів при наданні безоплатної правової допомоги населенню Богодухівської міської ради, в тому числі для функціонування постійно діючого консультативного пункту.

Термін виконання: постійно  протягом дії програми

    Виконавці:

                                                                           Богодухівська міська рада

                                                             Богодухівський

                                                                    місцевий центр з надання БВПД

9. Очікувані кінцеві результати виконання Програми

Виконання Програми дасть змогу:

- забезпечити роботу постійнодіючого виїзного консультаційного пункту для надання безоплатної правової допомоги населенню Богодухівської міської ради;

- значно спростити доступ громадян до безоплатної правової допомоги, зокрема для захисту порушених прав у судовому порядку;

- підвищити правову обізнаність громадян;

- забезпечити гарантоване Конституцією України право на правову допомогу;

- розширити сферу послуг для жителів територіальної громади міста Богодухова;

-  створити належні умови для надання безоплатної первинної правової допомоги;

- забезпечити системний доступ до якісної безоплатної правової допомоги, згідно вимог чинного законодавства;

- сприяти  залученню інтелектуальних ресурсів (ідеї, проекти, інновації), підвищити рівень поінформованості суб’єктів права на безоплатну правову допомогу, органів місцевого самоврядування та громадських організацій щодо відповідних прав та обов’язків.

 

 

10.  Фінансування заходів Програми

 

з/п

Термін фінансування

Орієнтовний обсяг фінансування (тис. грн.)
1. 2018

25,0

2. 2019

25,0

  ВСЬОГО:

50,0

 

Cекретар ради         оригінал підписано                 З.Зіньковська