рішення бюджет

Переглядiв: 72

УКРАЇНА

ХАРКІВСЬКА ОБЛАСТЬ

БОГОДУХІВСЬКА МІСЬКА РАДА

 

ХІХ СЕСІЯ VІІ СКЛИКАННЯ

Р І Ш Е Н Н Я

 

21.07.2017                                                   Богодухів                                      № _545__- VІІ  

 

Про внесення змін  до рішення  міської  ради

від 23.12.2016  року № 331 – VII «Про міський бюджет на 2017 рік»

та додатків до нього із змінами

Відповідно до статті 77 Бюджетного кодексу України, статті 28 Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні ” Богодухівська міська рада

 

В И Р І Ш И Л А:

 

1.Внести зміни до рішення міської ради від 23.12.2016  року № 331 – VII «Про міський бюджет на 2017 рік»та додатків до нього із змінами, внесеними рішенням міської ради від 24.01.2017р. №373-VII (ХV  сесія VII скликання), від 03.03.2017р. №  402-VII (ХVІ сесія VII скликання),  від 21.04.2017р. №  455-VII (ХVІІ сесія VII скликання), від 02.06.2017 року № 497-VII (ХVІІІ сесія VII скликання)виклавши його у новій редакції:

1. « Визначити на 2017 рік:

-  доходи міського бюджету у сумі 22593,88 тис. грн., в тому числі доходи загального фонду міського бюджету  20583,64 тис. грн., з них інша субвенція 6432,8 тис. грн., в т.ч. утримання дошкільних навчальних закладів – 6392,4 тис. грн., утримання клубних закладів – 40,4 тис. грн., доходи спеціального фонду міського бюджету 2000,24 тис. грн., у тому числі бюджету розвитку  100,0 тис. грн. згідно з додатком 1 до цього рішення;

- видатки міського бюджету у сумі 24793,08 тис. грн., в тому числі видатки загального фонду міського бюджету  22385,04 тис. грн., видатки спеціального фонду міського бюджету 2408,04 тис. грн. згідно з додатком  2 до цього рішення.

- дефіцит загального фонду міського бюджету в сумі 1791,4 тис. грн. згідно з додатком 7 до цього рішення;

- дефіцит спеціального фонду міського бюджету в сумі 407,8 тис. грн. згідно з додатком 7 до цього рішення

2.Визначити оборотний залишок бюджетних коштів міського бюджету  у сумі 377,3 тис. грн.

3. Затвердити на 2017 рік міжбюджетні трансферти з міського бюджету згідно з додатком 6 до цього рішення.

4. Затвердити на 2017 рік  перелік об’єктів, фінансування яких буде здійснюватися за рахунок коштів бюджету розвитку згідно з додатком  5 до цього рішення.

5. Затвердити перелік захищених статей  видатків загального фонду міського бюджету на 2017 рік за їх економічною  структурою:

оплата праці працівників бюджетних установ;

нарахування на заробітну плату;

придбання медикаментів та перев’язувальних матеріалів;

забезпечення продуктами харчування;

оплату комунальних послуг та енергоносіїв;

поточні трансферти  населенню.

6. Затвердити у складі видатків міського бюджету кошти на реалізацію місцевих (регіональних) програм у сумі 920,0 тис. грн. згідно з додатком  3 до цього рішення.

7. Відповідно до статей 43 та 73 Бюджетного кодексу України надати право міському голові отримувати у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України в органах Державної казначейської служби України у Харківській області:

- позики на покриття тимчасових касових розривів міського бюджету, пов’язаних із забезпеченням захищених видатків загального фонду, в межах поточного бюджетного періоду за рахунок коштів єдиного казначейського рахунку на договірних умовах без нарахування відсотків за користування цими коштами з обов’язковим їх поверненням до кінця поточного бюджетного періоду.

8. Розпоряднику та одержувачам  коштів міського бюджету забезпечити в першочерговому порядку потребу в коштах на оплату праці працівників бюджетних установ відповідно до встановлених законодавством України умов оплати праці та розміру мінімальної заробітної плати; на проведення розрахунків за електричну енергію, водопостачання, водовідведення, природний газ та послуги зв’язку, які споживаються бюджетними установами. Затвердити ліміти споживання енергоносіїв у натуральних показниках для кожної бюджетної установи виходячи з обсягів відповідних бюджетних асигнувань згідно з додатком  4 до цього рішення.

9.Установити, що у загальному фонді міського бюджету на 2017 рік до доходів належать надходження, визначені статтею 69 Бюджетного кодексу України.

10. Установити, що джерелами формування спеціального фонду міського бюджету на 2017 рік у частині доходів є надходження, визначені  ст. 69-1 Бюджетного кодексу України.

11. Дозволити  міському голові здійснювати на конкурсних засадах розміщення тимчасово вільних  коштів міського бюджету на депозитних рахунках.

12. Установити, що розпорядник та одержувачі коштів міського бюджету беруть бюджетні зобов’язання та здійснюють платежі за загальним фондом бюджету тільки в межах бюджетних асигнувань, встановлених кошторисами та планами використання бюджетних коштів, враховуючи необхідність виконання бюджетних зобов’язань минулих років, узятих на облік органами Державної казначейської служби України.

Зобов’язання, взяті розпорядником та одержувачами бюджетних коштів без відповідних бюджетних асигнувань або з перевищень повноважень, встановлених рішенням Богодухівської міської ради про міський бюджет, не вважаються бюджетними зобов’язаннями і не підлягають оплаті за рахунок бюджетних коштів. Взяття таких зобов’язань є порушенням бюджетного законодавства. Витрати бюджету на покриття таких зобов’язань не здійснюються.

За наявності простроченої кредиторської заборгованості із заробітної плати, а також за спожиті комунальні послуги та енергоносії розпорядники бюджетних коштів у межах бюджетних асигнувань за загальним фондом не беруть бюджетні зобов’язання та не здійснюють платежі по інших заходах, пов’язаних з функціонуванням бюджетних установ (крім захищених видатків бюджету), до погашення такої заборгованості.

13. Установити, що керівники бюджетних установ утримують чисельність працівників та здійснюють фактичні видатки на заробітну плату, включаючи видатки на премії та інші види заохочень чи винагород, матеріальну допомогу, лише в межах фонду заробітної плати, затвердженого для бюджетних установ у кошторисах та планах використання бюджетних коштів.

14. Установити, що господарські підприємства і організації, які належать до комунальної власності територіальної громади м. Богодухова, або у статутних фондах яких є частка комунальної власності сплачують до загального фонду міського бюджету частину чистого прибутку (доходу) відповідно до порядку і нормативу, які встановлені  рішенням міської ради від 02.06.2017 року № 494-VІІ (ХVIII сесія VII  скликання).

Частина  чистого прибутку (доходу) сплачується до міського бюджету наростаючим підсумком щоквартальної фінансово-господарської діяльності у 2016 році.

Господарські підприємства і організації, які належать до комунальної власності територіальної громади м. Богодухова, або у статутних фондах яких є частка комунальної власності подають розрахунок частини  чистого прибутку (доходу) разом з фінансовою звітністю, складеною відповідно до положень (стандартів) бухгалтерського обліку, до органів Державної фіскальної служби у строки, передбачені для подання декларації з податку на прибуток.

15. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну депутатську комісію з питань бюджету ( Григорович П.О.)

16. Додатки № 1-7 до цього рішення є його невід’ємною частиною».

МІСЬКИЙ ГОЛОВА                                                        М.ГОЛУБ

 

 

Пояснювальна записка до рішення  від 21.07.2017 року № 545 -VII «Про внесення змін  до рішення  міської  ради від 23.12.2016  року № 301 – VII «Про міський бюджет на 2017 рік» та додатків до нього

На розгляд сесії виноситься такі питання:

Збільшення дохідної частини міського бюджету за рахунок субвенції з районного бюджету на фінансування переможців обласного конкурсу міні – проектів розвитку територіальних громад « Разом в майбутнє» на 328580 грн.:

№ з/п КБК Сума  уточнення
Загальний фонд
1 41035000 інші субвенції

+23340

Спеціальний фонд
2 41035000 інші субвенції

+305240

всього

+328580

Дані надходження направити на :

Спів фінансування переможців обласного конкурсу міні – проектів розвитку територіальних громад « Разом в майбутнє»:

Загальний фон:

- реалізація мініпроекту  » Наша оселя – комфортна, безпечна оселя» – 23340 грн. КПК 0106052 КЕКВ 2610;

Спеціальний фонд:

- реалізація мініпроекту  «Сучасному дитсадку — бути» – 99788 грн. КПК 0101010 КЕКВ 3110;

- реалізація мініпроекту  «У Берізці тепло всім: і дорослим і малим» – 29114 грн. КПК 0101010 КЕКВ 3110;

- реалізація мініпроекту  «Наш сучасний дошкільний заклад» – 88911 грн. КПК 0101010 КЕКВ 3132;

- реалізація мініпроекту  «Дружна громада – міцна держава» – 87427 грн. КПК 0106060 КЕКВ 3210.

Провести перерозподіл затверджених асигнувань:

Зменшити видатки за КФК 7420 КЕКВ 2282 на 25500 грн.

Збільшити видатки за КФК 7310 КЕКВ 2240 на 25500 грн.

 

Головний бухгалтер                       Т.Дереведмедь

Додаток № 1

до  рішення міської ради

«Про міський бюджет на 2017 рік»

Від 21.07.2017 року № 545-VII

Доходи Богодухівського міського бюджету на 2017 рік

(грн.)

Спеціальний фонд

Код      Найменування згідно з класифікацією доходів      Всього          Загальний

бюджету                                                           фонд              Всього        в т.ч. бюджет

розвитку

1                                           2                                             3                     4                     5                      6

10000000  Податкові надходження                                       13415500,00    13375500,00       40000,00              0,00

11000000  Податки на доходи, податки на прибуток, податки   14600,00          14600,00              0,00                 0,00

на збільшення ринкової вартості

11020000  Податок на прибуток підприємств                           14600,00          14600,00              0,00                 0,00

11020200  Податок на прибуток підприємств та фінансових      14600,00          14600,00              0,00                 0,00

установ комунальної власності

13000000  Рентна плата та плата за використання інших           6400,00           6400,00              0,00                 0,00

природних ресурсів

13010000  Рентна плата за спеціальне використання лісових      6400,00           6400,00              0,00                 0,00

ресурсів

13010200  Рентна плата за спеціальне використання лісових      6400,00           6400,00              0,00                 0,00

ресурсів (крім рентної плати за спеціальне

використання лісових ресурсів в частині деревини,

заготовленої в порядку рубок головного

користування)

14000000  Внутрішні податки на товари та послуги                4330100,00      4330100,00            0,00                 0,00

14020000  Акцизний податок з вироблених в Україні                226100,00        226100,00             0,00                 0,00

підакцизних товарів (продукції)

14021900  Пальне                                                                 226100,00        226100,00             0,00                 0,00

14030000  Акцизний податок з ввезених на митну територію     816000,00        816000,00             0,00                 0,00

України підакцизних товарів (продукції)

14031900  Пальне                                                                 816000,00        816000,00             0,00                 0,00

14040000  Акцизний податок з реалізації суб`єктами               3288000,00      3288000,00            0,00                 0,00

господарювання роздрібної торгівлі підакцизних

товарів

18000000  Місцеві податки                                                   9024400,00      9024400,00            0,00                 0,00

18010000  Податок на майно                                                4258700,00      4258700,00            0,00                 0,00

18010100  Податок на нерухоме майно, відмінне від                 40000,00          40000,00              0,00                 0,00

земельної ділянки, сплачений юридичними

особами, які є власниками об`єктів житлової

нерухомості

18010200  Податок на нерухоме майно, відмінне від                 20000,00          20000,00              0,00                 0,00

земельної ділянки, сплачений фізичними

особами, які є власниками об`єктів житлової

нерухомості

18010300  Податок на нерухоме майно, відмінне від                 203000,00        203000,00             0,00                 0,00

земельної ділянки, сплачений фізичними

особами, які є власниками об`єктів нежитлової

нерухомості

18010400  Податок на нерухоме майно, відмінне від                 455000,00        455000,00             0,00                 0,00

земельної ділянки, сплачений юридичними

особами, які є власниками об`єктів нежитлової

нерухомості

 

Спеціальний фонд

Код      Найменування згідно з класифікацією доходів      Всього          Загальний

бюджету                                                           фонд              Всього        в т.ч. бюджет

розвитку

1                                           2                                             3                     4                     5                      6

18010500  Земельний податок з юридичних осіб                      650000,00        650000,00             0,00                 0,00

18010600  Орендна плата з юридичних осіб                           1932400,00      1932400,00            0,00                 0,00

18010700  Земельний податок з фізичних осіб                          350000,00        350000,00             0,00                 0,00

18010900  Орендна плата з фізичних осіб                                600000,00        600000,00             0,00                 0,00

18011100  Транспортний податок з юридичних осіб                  8300,00           8300,00              0,00                 0,00

18050000  Єдиний податок                                                   4765700,00      4765700,00            0,00                 0,00

18050300  Єдиний податок з юридичних осіб                          478900,00        478900,00             0,00                 0,00

18050400  Єдиний податок з фізичних осіб                             3719800,00      3719800,00            0,00                 0,00

18050500  Єдиний податок з сільськогосподарських                567000,00        567000,00             0,00                 0,00

товаровиробників, у яких частка

сільськогосподарського товаровиробництва за

попередній податковий (звітний) рік дорівнює або

перевищує 75 відсотків

19000000  Інші податки та збори                                            40000,00             0,00              40000,00              0,00

19010000  Екологічний податок                                              40000,00             0,00              40000,00              0,00

19010100  Надходження від викидів забруднюючих речовин в  10000,00             0,00              10000,00              0,00

атмосферне повітря стаціонарними джерелами

забруднення

19010200  Надходження від скидів забруднюючих речовин       15000,00             0,00              15000,00              0,00

безпосередньо у водні об`єкти

19010300  Надходження від розміщення відходів у спеціально   15000,00             0,00              15000,00              0,00

відведених для цього місцях чи на об`єктах, крім

розміщення окремих видів відходів як вторинної

сировини

20000000  Неподаткові надходження                                     1032000,00       622000,00        410000,00             0,00

22000000  Адміністративні збори та платежі, доходи від           601600,00        601600,00             0,00                 0,00

некомерційної господарської діяльності

22010000  Плата за надання адміністративних послуг             361600,00        361600,00             0,00                 0,00

22012500  Плата за надання інших адміністративних послуг    350000,00        350000,00             0,00                 0,00

22012600  Адміністративний збір за державну реєстрацію         11600,00          11600,00              0,00                 0,00

речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень

22080000  Надходження від орендної плати за користування    85000,00          85000,00              0,00                 0,00

цілісним майновим комплексом та іншим

державним майном

22080400  Надходження від орендної плати за користування    85000,00          85000,00              0,00                 0,00

цілісним майновим комплексом та іншим

майном, що перебуває в комунальній власності

22090000  Державне мито                                                      155000,00        155000,00             0,00                 0,00

22090100  Державне мито, що сплачується за місцем                90000,00          90000,00              0,00                 0,00

розгляду та оформлення документів, у тому числі

за оформлення документів на спадщину і

дарування

22090400  Державне мито, пов`язане з видачею та                    65000,00          65000,00              0,00                 0,00

оформленням закордонних паспортів (посвідок)

та паспортів громадян України

24000000  Інші неподаткові надходження                                30400,00          20400,00          10000,00              0,00

24060000  Інші надходження                                                  30400,00          20400,00          10000,00              0,00

 

Спеціальний фонд

Код      Найменування згідно з класифікацією доходів      Всього          Загальний

бюджету                                                           фонд              Всього        в т.ч. бюджет

розвитку

1                                           2                                             3                     4                     5                      6

24060300  Інші надходження                                                  20400,00          20400,00              0,00                 0,00

24062100  Грошові стягнення за шкоду, заподіяну                    10000,00             0,00              10000,00              0,00

порушенням законодавства про охорону

навколишнього природного середовища

внаслідок господарської та іншої діяльності

25000000  Власні надходження бюджетних установ                400000,00            0,00             400000,00             0,00

25010000  Надходження від плати за послуги, що надаються   400000,00            0,00             400000,00             0,00

бюджетними установами згідно із законодавством

25010100  Плата за послуги, що надаються бюджетними         400000,00            0,00             400000,00             0,00

установами згідно з їх основною діяльністю

30000000  Доходи від операцій з капіталом                            1245000,00           0,00            1245000,00       1245000,00

33000000  Кошти від продажу землі і нематеріальних активів  1245000,00           0,00            1245000,00       1245000,00

33010000  Кошти від продажу землі                                       1245000,00           0,00            1245000,00       1245000,00

33010100  Кошти від продажу земельних ділянок                   1245000,00           0,00            1245000,00       1245000,00

несільськогосподарського призначення, що

перебувають у державній або комунальній

власності, та земельних ділянок, які знаходяться на

території Автономної Республіки Крим

Разом доходів                                                                     15692500,00    13997500,00      1695000,00       1245000,00

40000000  Офіційні трансферти                                             6901380,00      6596140,00        305240,00        305240,00

41000000  Від органів державного управління                        6901380,00      6596140,00        305240,00        305240,00

41030000  Субвенції                                                             6901380,00      6596140,00        305240,00        305240,00

41035000  Інші субвенції                                                      6901380,00      6596140,00        305240,00        305240,00

Всього доходів                                                                    22593880,00    20593640,00      2000240,00       1550240,00

Секретар                                                                                                       З.М.Зіньковська

 

Додаток № 2

                                                                                                                                                                        до рішення міської ради

                                                                                                                                                                 «Про міський бюджет на 2017 рік»

                                                                                                                                                                     Від 21.07.2017 року №545-VII

 

РОЗПОДІЛ

видатків Богодухівського міського бюджету на 2017 рік

(грн.)

Код          Код          Код       Найменування головного розпорядника,                              Загальний фонд                              Спеціальний фонд      

програмної ТПКВКМБ   ФКВКБ3    відповідального виконавця, бюджетної                                                                                                      

класифікац       /                          програми або напряму видатків                        видатки               з них              видатки                  видатки     з них     видатки                                   з них                       РАЗОМ

ії видатків ТКВКБМС                згідно з типовою відомчою/ТПКВКМБ /                  споживанн                                 розвитку              споживанн розвитку

та            2                                    ТКВКБМС                     Всього          я          оплата    комунальн                   Всього          я   оплата комунальн                               бюджет

кредитуван                                                                                                            праці      і послуги                                    праці і послуги                                                                                                          розвитку

ня місцевих                                                                                                                             та                                            та

бюджетів1                                                                                                                        енергоносі                            енергоносі

ї                                               ї

1            2            3                             4                              5              6              7              8              9             10             11      12           13           14                           15                            16

0          0100          0      Державне управління                    2836000,00 2836000,00 1747800,00  220700,00      0,00       35000,00       0,00    0,00        0,00     35000,00 35000,00                                    2871000,00

0          0170       0111    Організаційне, інформаційно-         2836000,00 2836000,00 1747800,00  220700,00      0,00       35000,00       0,00    0,00        0,00     35000,00 35000,00                                    2871000,00

аналітичне та матеріально-

технічне забезпечення діяльності

обласної ради, районної ради,

районної у місті ради (у разі її

створення), міської, селищної,

сільської рад та їх виконавчих

комітетів

0          1000          0      Освіта                                      10558200,00 10558200,00 6050800,00 1794100,00     0,00      831713,00 400000,00    0,00        0,00    431713,00                                   431713,00 11389913,00

0          1010       0910    Дошкільна освіта                         9741400,00 9741400,00 5381300,00 1794100,00     0,00      831713,00 400000,00    0,00        0,00    431713,00                                   431713,00 10573113,00

0          1190       0990    Централізоване ведення                  816800,00  816800,00  669500,00      0,00          0,00          0,00          0,00    0,00        0,00        0,00    0,00                                           816800,00

бухгалтерського обліку

0          3000          0      Соціальний захист та соціальне        960000,00  960000,00      0,00          0,00          0,00          0,00          0,00    0,00        0,00        0,00    0,00                                           960000,00

забезпечення

0          3202       1030    Надання фінансової підтримки         69300,00    69300,00       0,00          0,00          0,00          0,00          0,00    0,00        0,00        0,00    0,00                                           69300,00

громадським організаціям

інвалідів і ветеранів, діяльність

яких має соціальну спрямованість

0          3240       1050    Організація та проведення               40000,00    40000,00       0,00          0,00          0,00          0,00          0,00    0,00        0,00        0,00    0,00                                           40000,00

громадських робіт

0          3400       1090    Інші видатки на соціальний захист    850700,00  850700,00      0,00          0,00          0,00          0,00          0,00    0,00        0,00        0,00    0,00                                           850700,00

населення

0          4000          0      Культура і мистецтво                    358400,00  358400,00  124000,00  121800,00      0,00       55000,00       0,00    0,00        0,00     55000,00 55000,00                                     413400,00

0          4090       0828    Палаци і будинки культури, клуби    358400,00  358400,00  124000,00  121800,00      0,00       55000,00       0,00    0,00        0,00     55000,00 55000,00                                     413400,00

та інші заклади клубного типу

0          6000          0      Житлово-комунальне                    4488940,00  70000,00       0,00          0,00     4418940,00  442027,00      0,00    0,00        0,00    442027,00                                                342027,00  4930967,00

господарство

0          6052       0620    Забезпечення функціонування          218240,00      0,00          0,00          0,00      218240,00      0,00          0,00    0,00        0,00        0,00    0,00                                           218240,00

водопровідно-каналізаційного

господарства

0          6060       0620    Благоустрій міст, сіл, селищ            4270700,00  70000,00       0,00          0,00     4200700,00  442027,00      0,00    0,00        0,00    442027,00                                                342027,00  4712727,00

0          6300          0      Будівництво                                    0,00          0,00          0,00          0,00          0,00       93000,00       0,00    0,00        0,00     93000,00 93000,00                                     93000,00

 

Код          Код          Код       Найменування головного розпорядника,                              Загальний фонд                              Спеціальний фонд      

програмної ТПКВКМБ   ФКВКБ3    відповідального виконавця, бюджетної                                                                                                      

класифікац       /                          програми або напряму видатків                        видатки               з них              видатки                  видатки     з них     видатки                                   з них                       РАЗОМ

ії видатків ТКВКБМС                згідно з типовою відомчою/ТПКВКМБ /                  споживанн                                 розвитку              споживанн розвитку

та            2                                    ТКВКБМС                     Всього          я          оплата    комунальн                   Всього          я   оплата комунальн                               бюджет

кредитуван                                                                                                            праці      і послуги                                    праці і послуги                                                                                                          розвитку

ня місцевих                                                                                                                             та                                            та

бюджетів1                                                                                                                        енергоносі                            енергоносі

ї                                               ї

1            2            3                             4                              5              6              7              8              9             10             11      12           13           14                           15                            16

0          6310       0490    Реалізація заходів щодо                     0,00          0,00          0,00          0,00          0,00       93000,00       0,00    0,00        0,00     93000,00 93000,00                                     93000,00

інвестиційного розвитку території

0          6600          0      Транспорт, дорожнє господарство,   1721000,00  221000,00      0,00          0,00     1500000,00  305000,00      0,00    0,00        0,00    305000,00                                                305000,00  2026000,00

зв`язок, телекомунікації та

інформатика

0          6610       0451    Регулювання цін на послуги            221000,00  221000,00      0,00          0,00          0,00          0,00          0,00    0,00        0,00        0,00    0,00                                           221000,00

місцевого автотранспорту

0          6650       0456    Утримання та розвиток                  1500000,00     0,00          0,00          0,00     1500000,00  305000,00      0,00    0,00        0,00    305000,00                                                305000,00  1805000,00

інфраструктури доріг

0          7300          0      Сільське і лісове господарство,        225500,00  225500,00      0,00          0,00          0,00       50000,00       0,00    0,00        0,00     50000,00 50000,00                                     275500,00

рибне господарство та мисливство

0          7310       0421    Проведення заходів із                    225500,00  225500,00      0,00          0,00          0,00       50000,00       0,00    0,00        0,00     50000,00 50000,00                                     275500,00

землеустрою

0          7400          0      Інші послуги, пов`язані з                 423500,00  423500,00      0,00          0,00          0,00      190000,00      0,00    0,00        0,00    190000,00                                                190000,00  613500,00

економічною діяльністю

0          7420       0490    Програма стабілізації та                 423500,00  423500,00      0,00          0,00          0,00          0,00          0,00    0,00        0,00        0,00    0,00                                           423500,00

соціально-економічного розвитку

0          7470       0490    Внески до статутного капіталу             0,00          0,00          0,00          0,00          0,00      190000,00      0,00    0,00        0,00    190000,00                                                190000,00  190000,00

суб`єктів господарювання

0          8000          0      Видатки, не віднесені до основних     813500,00  813500,00      0,00          0,00          0,00      106500,00      0,00    0,00        0,00    106500,00                                                106500,00  920000,00

груп

0          8370       0180    Субвенція з місцевого бюджету         50000,00    50000,00       0,00          0,00          0,00          0,00          0,00    0,00        0,00        0,00    0,00                                           50000,00

державному бюджету на виконання

 програм соціально-економічного

та культурного розвитку регіонів

0          8600       0133    Інші видатки                                10000,00    10000,00       0,00          0,00          0,00          0,00          0,00    0,00        0,00        0,00    0,00                                           10000,00

0          8800       0180    Інші субвенції                              753500,00  753500,00      0,00          0,00          0,00      106500,00      0,00    0,00        0,00    106500,00                                                106500,00  860000,00

0          9100          0      Цільові фонди                                 0,00          0,00          0,00          0,00          0,00      299800,00 289800,00    0,00        0,00    10000,00                                        0,00      299800,00

0          9110       0511    Охорона та раціональне                     0,00          0,00          0,00          0,00          0,00      299800,00 289800,00    0,00        0,00    10000,00                                        0,00      299800,00

використання природних ресурсів

0                         0      Усього                                      22385040,00 16466100,00 7922600,00 2136600,00 5918940,00 2408040,00 689800,00    0,00        0,00    1718240,00                                 1608240,00 24793080,00

Секретар                                                                                                                   З.М.Зіньковська

1 Заповнюється у разі прийняття відповідною місцевою радою рішення про застосування програмно-цільового методу у бюджетному процесі.

Структура коду програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів зтверджена наказом Міністерства фінансів України від 02.12.2014 № 1195 (зі змінами).

2 Код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів / Тимчасової класифікації видатків та кредитування для бюджетів місцевого самоврядування, які не застосовують програмно-цільового методу, затвердженої

наказом Міністерства фінансів України від 02.12.2014 № 1195 (зі змінами).

3 Код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету, затвердженої наказом Міністерства фінансів України від 14.01.2011 № 11 (зі змінами).

 

Додаток № 3
до  рішення  міської ради
від21.07.2017 № 545 -VII
Перелік місцевих (регіональних) програм, які фінансуватимуться за рахунок коштів
міського бюджету  у 2017 році1
(тис. грн.)/грн.
Код тимчасової класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету Найменування
згідно з типовою відомчою/типовою програмною3/тимчасовою класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету
Найменування місцевої (регіональної) програми Загальний фонд Спеціальний фонд Разом загальний та спеціальний фонди
міська рада 920 000,0 0,0 920 000,0
міська рада 920 000,0 0,0 920 000,0
0103400 інші видатки на соціальний захист Комплексна програма соціального захисту населення 850 700,0 850 700,0
103202 фінансова підтримка ветеранських організацій Комплексна програма соціального захисту населення 65 300,0 65 300,0
103202 фінансова підтримка ветеранських організацій Програма підтримки учасників бойових дій на території інших держав 4 000,0 4 000,0
0,0
0,0
Всього 920 000,0 0,0 920 000,0
                              Секретар ради                                                                                      З.М.Зіньковська
Додаток № 4
до   рішення  міської ради
від 21.07.2017 № 545 -VII
Ліміти споживання  енергоносіїв у фізичних обсягах -  розпорядникам коштів міського бюджету                                        на   2017 рік
№ п/п У п р а в л і н н я Л і м і т   с п о ж и в а н н я,  в т. ч.
теплопостачання, тис. Гкал водопостачання та водовідведення, тис.м3 електроенергія, тис.кВт/год природний газ, тис.м3 тверде паливо, тонн дрова,                  м3
1. Богодухівська міська рада 0,20 91,37
2. дошкільні начальні заклади: 0,00 2,15 159,60 123,80 30,00 0,00
3. ДНЗ №  3 0,23 17,10 15,00
4. ДНЗ № 5 0,35 27,50 37,50
5. ДНЗ № 6 0,21 17,60 19,50
6. ДНЗ № 7 0,24 19,90 22,50
7. ДНЗ № 8 0,82 50,00 14,20 15,00
8 ДНЗ № 9 0,30 27,50 30,10
9
10 Семено Ярський клуб 1,56 12,2
11
Р А З О М 0,00 2,35 252,53 136,00 30,00 0,00
          Перший заступник голови обласної ради                      Секретар ради З.М.Зіньковська
Додаток № 5
до   рішення міської ради
від 21.07.2017 № 545 -VII
Перелік об’єктів, видатки на які у 2017  році будуть проводитися за рахунок коштів бюджету розвитку
(тис. грн.)/грн.
Код тимчасової класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету Найменування
згідно з типовою відомчою/типовою програмною3/тимчасовою класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету
Назва об’єктів відповідно  до проектно- кошторисної документації тощо Загальний обсяг фінансування будівництва Відсоток завершеності  будівництва об’єктів на майбутні роки  Всього видатків на завершення будівництва об’єктів на майбутні роки Разом видатків на поточний рік
Міська рада 1 619 929,0 0,0 0,0 1 403 600,0
міська рада 1 619 929,0 0,0 0,0 1 403 600,0
0101010 дошкільна освіта капітальний ремонт покрівлі ДНЗ № 3 53 500,0 53 500,0
0107310 проведення заходів із землеустрою виготовлення експертних грошових оцінок земельних ділянок з метою їх продажу 50 000,0 50 000,0
0106060 благоустрій міст, сіл, селищ капітальний ремонт автовишки 100 000,0 100 000,0
0106310 реалізація заходів щодо інвестиційного розвитку територій виготовлення ПКД на реконструкцію насосної станції Південна 58 000,0 58 000,0
0106310 реалізація заходів щодо інвестиційного розвитку територій розробка ПКД з реконструкції вуличної та внутрішньо будинкової системи водовідведення  житлових будинків вул. Загорулька,18, Шевченка,30 20 000,0 20 000,0
0106310 реалізація заходів щодо інвестиційного розвитку територій розробка ПКД  на реконструкцію водопроводу на пл.. Незалежності 15 000,0 15 000,0
108800 інші субвенції закупівлю системи неінвазивної вентиляції новонароджених з комплексом масок та назальних канюль типу SIPAP 106 500,0 106 500,0
0101010 реалізація мініпроекту  «Наш сучасний дошкільний заклад» капітальний ремонт  внутрійньої системи водовоідведення 80 200,0 80 200,0
0101010 реалізація мініпроекту  «Сучасному дитсадку — бути»" придбання дитячого ігрового обладнання 127 538,0 27 750,0
0101010 реалізація мініпроекту  «У Берізці тепло всім: і дорослим і малим» придбання віконних рам та дверних блоків 42 164,0 13 050,0
0106060 реалізація мініпроекту  «Дружна громада — міцна держава» придбання спортивного та  ігрового майданчика 166 427,0 79 000,0
0106060 благоустрій міст, сіл, селищ капітальний ремонт дороги по вул.Заводській 305 000,0 305 000,0
0106060 благоустрій міст, сіл, селищ придбання елементів спортивних та  ігрових майданчиків 175 600,0 175 600,0
0104090 палаци і будинки культури, клуби та інші заклади клубного типу придбання сценічних костюмів та музичного обладнання 55 000,0 55 000,0
0101010 дошкільна освіта придбання мультимедійного обладнання та оргтехніки 40 000,0 40 000,0
0100170 організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забензпечення діяльності придбання мультимедійного обладнання та оргтехніки 35 000,0 35 000,0
0107420 поповнення статутного фонду підприємств реконструкція водопроводу по пл. Незалежності 190 000,0 190 000,0
Всього 1 619 929,0 0,0 0,0 1 403 600,0
Секретар ради                                           З.М.Зіньковська
Додаток № 6
до   рішення міської радиВід 21.07.2017 року №545 – VIІ
Міжбюджетні трансферти  зміського бюджету  місцевим/державному бюджетам  на 2017 рік
(тис. грн.)/грн.
Код бюджету Назва місцевого бюджету адміністративно-територіальної одиниці Субвенція  з районного бюджету Субвенції з міського бюджету
Субвенція загального фонду на: субвенія спеціального фонду на:
виготовлення детального плану забудови для будівництва міжжрайонної льодової арени благоустрій території біля спортивного майданчика із штучним покриттям  харчування  учнів 1-4 класів, без   пільгового контингунту відшкодуваннякомпенсації за пільговий проїзд окремих категорій громадян автомобільним транспортом загального користування  на міських маршрутах  КП «Богодухівжитло» та ФОП Дубонос Н.В харчування дітей Богодухівської гімназії № 1, Богодухівського колегіуму № 2, Богодухівського ліцею № 3 та Семеноярської ЗОШ І-ІІ ступенів у пришкільних таборах інша субвенція районному бюджету на експлуатаційне утримання (ямковий ремонт) автодороги загального користування Богодухів-Сінне-Братениця км 0+000-км3+500 комплексної міської програми профілактики правопорушень програма поліпшення матеріально-технічної бази Богодухівського РВ ГУ ДСНС України в Харківській області закупівлю системи неінвазивної вентиляції новонароджених з комплексом масок та назальних канюль типу SIPAP
державний бюджет
районний бюджет 400000 159000 94500 100000 106500
районний бюджет
обласний бюджет
районний бюджет
державний бюджет 30000 20000
районний бюджет
районний бюджет
міський бюджет 100000 40000
Всього 100000 40000 400000 159000 94500 100000 30000 20000 106500
Секретар ради                 З.М.Зіньковська

Додаток № 7

до прроекту рішення міської ради

«Про міський бюджет на 2017 рік»

Від 21.07.2017 року № ____-VII

 

Фінансування Богодухівського міського бюджету на 2017 рік

(грн.)

Спеціальний фонд

Загальний

Код     Найменування згідно з класифікацією фінансування     Всього           фонд                          в т.ч. бюджет

Всього        розвитку

бюджету

1                                               2                                                3                  4                  5                  6

200000    Внутрішнє фінансування                                                   2199200,00     1791400,00      407800,00       58000,00

205000    Фінансування за рахунок залишків коштів на рахунках                 0,00              0,00              0,00              0,00

бюджетних установ

205100    На початок періоду                                                            49859,00           0,00           49859,00           0,00

205200    На кінець періоду                                                              49859,00           0,00           49859,00           0,00

208000    Фінансування за рахунок зміни залишків коштів бюджетів        2199200,00     1791400,00      407800,00       58000,00

208100    На початок періоду                                                          34843104,00   29051280,00    5791824,00      34162,00

208200    На кінець періоду                                                            32643904,00   27259880,00    5384024,00      -23838,00

600000    Фінансування за активними операціями                                2199200,00     1791400,00      407800,00       58000,00

602000    Зміни обсягів бюджетних коштів                                         2199200,00     1791400,00      407800,00       58000,00

602100    На початок періоду                                                          34892963,00   29051280,00    5841683,00      34162,00

602200    На кінець періоду                                                            32693763,00   27259880,00    5433883,00      -23838,00

Секретар                                                           З.М.Зіньковська