25 вересня 2015 року

Переглядiв: 445

РЕЄСТРАЦІЯ  РІШЕНЬ

ВИКОНАВЧИХ КОМІТЕТІВ

БОГОДУХІВСЬКОЇ  МІСЬКОЇ  РАДИ

за 2015 рік

 

№ з/п

Назва питань, що розглядалися

Номер рішення

25 вересня 2015 року

Про хід виконання Програми підтримки організації громадських робіт з благоустрою та озеленення території міста Богодухова на 2015 рік

№203

Про стан забезпечення в Богодухівській міській раді виконання Закону України «Про доступ до публічної інформації»

№204

Про роботу комісії створеної рішенням виконкому від 26.08.2015 №194 (голова Панов Ф.І.)

№205

Про надання одноразової адресної грошової допомоги

№206

Про зменшення розміру плати для батьків за перебування дітей у дошкільних навчальних закладах міської ради

№207

Про затвердження протоколу засідання житлової комісії від 24.09.2015 року

№208

Про присвоєння поштових адрес

№209

Про надання дозволів на розміщення зовнішньої реклами

№210

Про надання дозволу КП «Богодухівжитло» на улаштування навісу для збереження виробничого автотранспорту, розташованого за адресою: м.Богодухів, вул.Жовтнева, 9

№211

Про відновлення вуличного освітлення та відкриття точки обліку електроенергії

№212

Про встановлення режиму роботи магазину «Продукти-772» по пл.Кірова, 20/1 в м. Богодухові

№213

Про надання дозволу на газифікацію квартири

№214

Про надання дозволу на улаштування каналізаційного вигребу до квартири

№215

Про дозвіл на підключення до централізованої системи водопостачання

№№216, 217, 223

Про затвердження лімітів на скид стічних вод у міську систему каналізації

№218

Про затвердження розрахунків води для задоволення господарсько-питних (санітарно-гігієнічних) потреб працівників та розрахунку технологічного нормативу використання води на 2015 рік

№219

Про дозвіл на видалення насаджень

№220

Про надання дозволу на порушення об’єктів благоустрою на території міста Богодухова, пов’язаних з розриттям дорожнього покриття

№№221, 222

Про надання допомоги у завезенні дров

№224

Про передачу внутрішньобудинкових систем водопостачання та водовідведення з балансу КП «Богодухіввода» на баланси ОСББ «Берізка-2011», «Оселя-2011», «Левада-2011»

№225

Про надання дозволу ПАТ «Харківське підприємство автобусних станцій» на встановлення дорожнього знаку

№226

 

УКРАЇНА

БОГОДУХІВСЬКА МІСЬКА РАДА

ХАРКІВСЬКОЇ  ОБЛАСТІ

В И К О Н А В Ч И Й     К О М І Т Е Т

Р І Ш Е Н Н Я

 25.09.2015                                         Богодухів                               № 203

 

Про хід виконання Програми підтримки

організації громадських робіт з благоустрою

та озеленення території міста Богодухова на 2015 рік

Заслухавши інформацію заступника начальника Богодухівського районного центру зайнятості Карлашової І.О. про хід виконання Програми підтримки організації громадських робіт з благоустрою та озеленення території міста Богодухова на 2015 рік, з метою запобігання розвитку безробіття, сприяння працевлаштуванню громадян, які потребують соціального захисту, залучення безробітних до оплачуваних громадських робіт та керуючись ст. 34 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Законом України «Про зайнятість населення», виконком міської ради

В И Р І Ш И В:

1. Інформацію про хід виконання Програми підтримки організації громадських робіт з благоустрою та озеленення території міста Богодухова на 2015 рік взяти до відома.

2. Рекомендувати керівникам комунальних підприємств виконкому міської ради  «Богодухіввода» і «Богодухівжитло» забезпечити реалізацію державної політики у сфері зайнятості населення та виконання Програми підтримки організації громадських робіт з благоустрою та озеленення території міста Богодухова на 2015 рік, зокрема щодо активізації роботи із залучення безробітних до оплачуваних громадських робіт, спрямованих на вирішення поточних і перспективних завдань розвитку міста.

3. Виконавчому комітету при формуванні бюджету міської ради на 2016 рік передбачити кошти на організацію громадських робіт з благоустрою та озеленення території міста Богодухова.

4. Контроль за виконанням рішення покласти на виконавчий комітет Богодухівської міської ради.

 

Заступник міського голови                           І.КОВАЛЕНКО

 

 

Інформація

Богодухівського РЦЗ про стан виконання міської Програми підтримки організації громадських робіт з благоустрою та озеленення території міста Богодухова на 2015 рік

Програма міської підтримки організації громадських робіт з благоустрою та озеленення міста Богодухова на 2015 рікспрямована на:

- запобігання безробіттю і його скорочення шляхом підвищення економічної заінтересованості  підприємств і організацій у створенні  додаткових робочих місць, переважно з гнучкими формами зайнятості;

- поліпшення системи відтворення робочої сили у поєднанні з розвитком робочих місць, професійної орієнтації, підготовки, перепідготовки і підвищення кваліфікації населення, ефективне використання трудових ресурсів;

- захист безробітних та їх сімей від негативних наслідків безробіття та забезпечення зайнятості громадян, які потребують соціального захисту і нездатні на рівних умовах конкурувати на ринку праці.

Фінансування Програми здійснюється за рахунок коштів місцевого бюджету та коштів Фонду загальнообов’язкового державного соціального страхування на випадок безробіття рівними частинами пропорційно сумі витрат на їх організацію. У 2015 році кошти міського бюджету — 35000 грн.; кошти Фонду – 35000 грн.

Базовими підприємствами для організації виконання Програми визначено Комунальне підприємство «Богодухівжитло» та Комунальне підприємство «БОгодухіввода», з якими укладено договори на організацію громадських робіт та передбачено направлення 45 безробітних.

Протягом січня-серпня2015 року Богодухівським РЦЗ використано26,8 тис. грн. коштів місцевих бюджетівта 26,8 тис. грн. коштів.В громадських роботах приймало участь 40 осіб відповідно до укладеного договору.

Протігом січня –серпня 2015 р. послугами служби зайнятості скористалися 847 мешканців міста Богодухова.За сприянням  центру зайнятості працевлаштовано 589 осіб.Професійне навчання за напрвленням служби зайнятості під замовлення роботодавця проходило 112 осіб з числа безробітних.

Важливим економічсним стимулом роботодавців е компенсація єдиного внеску роботодавцям на створення додаткових робочих місць.Протягом січня-серпня 2015 р. районним центром зайнятості працевлаштовано 24 особи з числа безробітних,які мають додаткові гарантії у сприянні працевлаштуванню по 19 ПОУ міста Богодухова.

Для подальшої співпраці та на засадах соціального партнерства Богодухівський районний центр зайнятості просить Вас при затвердженні бюджету на 2016 рік виділити кошти на організацію громадських робіт у 2016 році, з метою виконання державної політики у сфері зайнятості населення в інтересах територіальної громади.

Директор Богодухівського РЦЗ                                          Н.В.Лещенко

 

 УКРАЇНА

БОГОДУХІВСЬКА МІСЬКА РАДА

ХАРКІВСЬКОЇ  ОБЛАСТІ

 В И К О Н А В Ч И Й   К О М І Т Е Т

Р І Ш Е Н Н Я

25.09.2015                                           Богодухів                                        № 204

 

Про стан забезпечення в Богодухівській міській раді виконання Закону України «Про доступ до публічної інформації»

З метою забезпечення належного виконання вимог Закону України «Про доступ до публічної інформації» виконком Богодухівської міської ради виконує свої повноваження, дотримуючись умов прозорості та відкритості діяльності Богодухівської міської ради, як розпорядника інформації. Виконавчий комітет міської ради здійснює роботу щодо оприлюднення публічної інформації та розгляду запитів на інформацію. Протягом 9 місяців 2015 року на інформаційному веб-сайті міської ради оприлюднено рішень сесій міської ради – 161, рішень виконавчого комітету – 54, проектів нормативно-правових актів – 3, документів, що містять публічну інформацію – 17.

Протягом 9 місяців 2015 року до міської ради надійшло 12 запитів на інформацію, які були своєчасно в терміни опрацьовані відповідно до статті 20 Закону.

Враховуючи вищевикладене, відповідно до Закону України «Про доступ до публічної інформації», Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», виконком міської ради

ВИРІШИВ:

1. Заступникам міського голови, керуючому справами виконкому міської ради:

1) вживати невідкладних заходів щодо надання своєчасної, достовірної, точної та повної інформації під час задоволення запитів на інформацію, розпорядником якої є Богодухівська міська рада;

2) посилити контроль за перебігом розгляду запитів на інформацію у комунальних службах виконкому міської ради.

2. Керуючому справами виконкому міської ради забезпечити на належному рівні опрацювання, аналіз та контроль щодо задоволення запитів на інформацію та надання консультацій під час оформлення запитів.

3. Члену виконавчого комітету Зіньковській З.М. забезпечувати оприлюднення інформації, розпорядником якої є Богодухівська міська рада, на офіційному веб-порталі міської ради.

4. Контроль за виконанням рішення покласти на членів виконавчого комітету Зіньковську З.М., Коваленка І.В., Рогинську Л.І., Щербак А.М.

 

Заступник міського голови                           І.КОВАЛЕНКО

 

УКРАЇНА

БОГОДУХІВСЬКА  МІСЬКА  РАДА

ХАРКІВСЬКОЇ  ОБЛАСТІ

 В И К О Н А В Ч И Й  К О М І Т Е Т

Р І Ш Е Н Н Я

 25.09.2015                                          Богодухів                                         №  205

 

Про роботу комісії створеної рішенням виконкому від 26.08.2015 №194 (голова Панов Ф.І.)

Розглянувши листи директора КП «Богодухіввода» Слесарєва В.В. від 21.09.2015 № 391, від 23.09.2015 № 396 щодо правомірності дії комісії, лист прокурора Богодухівського району  від 23.09.2015 № 04-34-1238 вих.15, лист комісії, створеної рішенням виконкому від 26.08.2015 №194 (голова Панов Ф.І.) від 25.08.2015 №1 про перешкоджання роботі комісії та продовження терміну її роботи, керуючись ст.40 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», виконком міської ради

 В И Р І Ш И В:

1. Комісії (голова Панов Ф.І.) під час роботи чітко дотримуватися вимог рішення виконавчого комітету від 26.08.2015 № 194 та вимог законодавства України.

2. За пропозицією голови комісії Панова Ф.І. виключити зі складу комісії Кондратенко Світлану Володимирівну та включити Павелко Тамару Анатоліївну, члена громадського об’єднання «Богодухівська народна варта» (за згодою).

3. Рекомендувати голові комісії Панову Ф.І. залучити до роботи комісії юриста.

4. Продовжити термін роботи комісії та надати до 20.10.2015 року письмовий звіт про результати проведеної роботи на розгляд чергового засідання виконавчого комітету Богодухівської міської ради.

5. На черговій сесії Богодухівської міської ради порушити клопотання щодо виділення коштів на проведення аудиту розрахунку економічно обґрунтованих планових витрат і тарифів на послуги з централізованого водопостачання та водовідведення спеціалізованим підприємством.

6. Контроль за виконанням цього рішення покласти на виконавчий комітет Богодухівської міської ради.

 

Заступник міського голови         І.КОВАЛЕНКО

БОГОДУХІВСЬКА МІСЬКА РАДА

ХАРКІВСЬКОЇ  ОБЛАСТІ

В И К О Н А В Ч И Й   К О М І Т Е Т

Р І Ш Е Н Н Я

 

25.09.2015

Богодухів

               № 212

 Про відновлення вуличного освітлення та

відкриття точки обліку електроенергії

Розглянувши колективне звернення жителів вул.Оксенича, Леніна, пров.Червоний Яр, Ударного, Колгоспного про відновлення вуличного освітлення, керуючись пунктом 7 статті 30 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», виконком міської ради

В И Р І Ш И В:

1. Доручити КП «Богодухівжитло» (начальник Ярошенко Н.М.):

- здійснити відновлення вуличного освітлення із заміною відкритої електромережі на ізольовану по вул.Оксенича, Леніна, пров.Червоний Яр, Ударному, Колгоспному;

- встановити на вищезазначених вулицях та провулках необхідну кількість світильників та вузол обліку електроенергії.

2. Контроль за виконанням рішення покласти на заступника міського голови Коваленка І.В.

 

Заступник міського голови                                       І.КОВАЛЕНКО

                                                                 УКРАЇНА

БОГОДУХІВСЬКА МІСЬКА РАДА

ХАРКІВСЬКОЇ  ОБЛАСТІ

В И К О Н А В Ч И Й   К О М І Т Е Т

Р І Ш Е Н Н Я

 

25.09.2015

  Богодухів

               № 213

 

Про встановлення режиму роботи магазину «Продукти-772» по пл.Кірова, 20/1 в м. Богодухові

Розглянувши заяву районного керуючого ТОВ «АТБ-МАРКЕТ» Лисюка М.А. про затвердження режиму роботи магазину «Продукти-772» ТОВ «АТБ-МАРКЕТ», розташованого за адресою: м. Богодухів, пл.Кірова, 20/1, керуючись п.п. 4) п. б) ст. 30 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», виконком міської ради

В И Р І Ш И В:

1. Встановити за погодженням з власником режим роботи магазину «Продукти-772» ТОВ «АТБ-МАРКЕТ», розташованого за адресою: м.Богодухів, пл.Кірова, 20/1, а саме: цілодобово, без вихідних.

2. Зобов’язати районного керуючого ТОВ «АТБ-МАРКЕТ» Лисюка М.А. дотримуватись встановленого режиму роботи.

3. Контроль за виконанням рішення покласти на членів виконавчого комітету Пушкаря М.Б. та Шахбазяна А.Є. відповідно до розподілу обов’язків за напрямками.

 

Заступник міського голови                                І.КОВАЛЕНКО

 

УКРАЇНА

БОГОДУХІВСЬКА  МІСЬКА  РАДА

ХАРКІВСЬКОЇ  ОБЛАСТІ

  В И К О Н А В Ч И Й   К О М І Т Е Т

Р І Ш Е Н Н Я

 25.09.2015                    Богодухів                        № 226

 

 

Про надання дозволу ПАТ «Харківське

підприємство автобусних станцій» на

встановлення дорожнього знаку

 

Розглянувши листа директора ПАТ «Харківське підприємство автобусних станцій» Гузненкова Г.О. (вх.№966/4 від 11.08.2015) про встановлення знаку «Поворот направо заборонено» при в’їзді на територію Богодухівської автостанції по вул.Леонова, листа начальника ВДАІ з обслуговування Богодухівського району (м.Богодухів) ГУ МВС України в Харківській області Думчикова О.І. від 17.09.2015 № 52/352, з метою забезпечення безпеки руху маршрутних автобусів та недопущення дорожньо-транспортних пригод, керуючись ст. 40 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», виконком міської ради

 

  В И Р І Ш И В:

1.  Надати дозвіл ПАТ «Харківське підприємство автобусних станцій» (директор Гузненков Г.О.) встановити знак «Поворот направо заборонено» при в’їзді на територію Богодухівської автостанції.

2. Рекомендувати ПАТ «Харківське підприємство автобусних станцій» при в’їзді на територію автостанції встановити дорожній знак «Автовокзал чи автостанція» та автоматичний шлагбаум відповідно до чинного законодавства.

3. Контроль за виконанням рішення покласти на заступника міського голови Коваленка І.В.

 

Заступник міського голови                                       І.КОВАЛЕНКО