25 січня 2018 року

Переглядiв: 445

РЕЄСТРАЦІЯ  РІШЕНЬ

ВИКОНАВЧОГО КОМІТЕТУ

БОГОДУХІВСЬКОЇ  МІСЬКОЇ  РАДИ

№ з/п

Назва питань, що розглядалися

Номер рішення

25 січня 2018 року

Про виконання бюджету за 2017 рік

№ 1

Про роботу із зверненнями громадян, що надійшли до Богодухівської міської ради та комунальних підприємств «Богодухівжитло» та «Богодухіввода» в 2017 році

№ 2

Про затвердження списків громадян, які перебувають на квартирному обліку

№ 3

Про організацію безоплатних суспільно-корисних робіт для порушників, на яких судом накладено адміністративне стягнення

№ 4

Про організацію безоплатних суспільно-корисних робіт для засуджених осіб

№ 5

Про організацію та проведення заходів з нагоди свята Масляної

№ 6

Про надання одноразової грошової допомоги

№ 7

Про присудження персональних стипендій Богодухівської міської ради «Надія Богодухова» творчій та обдарованій учнівській молоді за підсумками 2017року

№ 8

Про пільгове перебування дітей у дошкільних навчальних закладах Богодухівської міської ради

№ 9

Про надання дозволу на порушення об’єкту благоустрою на території міста Богодухова АК «Харківобленерго» Богодухівський РЕМ

№ 10

Про надання дозволу на порушення об’єктів благоустрою на території міста Богодухова, пов’язаних з розриттям дорожнього покриття КП «Богодухіввода»

№ 11

Про затвердження протоколу засідання житлової комісії від 25.01.2018 року

№ 12

Про затвердження ліміту використання води на 2018 рік

№ 13

Про затвердження лімітів на використання води та скид стічних вод

№ 14

Про внесення змін до складу адміністративної комісії при виконавчому комітеті міської ради

№ 15

Про внесення змін до складу комісії щодо  присвоєння чи зміни поштових адрес при виконавчому комітеті міської ради

№ 16

Про внесення змін до складу комісії з розгляду земельних спорів з приводу суміжного землекористування при виконавчому комітеті міської ради

№ 17

УКРАЇНА

БОГОДУХІВСЬКА  МІСЬКА  РАДА

ХАРКІВСЬКОЇ  ОБЛАСТІ

 В И К О Н А В Ч И Й   К О М І Т Е Т

Р І Ш Е Н Н Я

 

25.01.2018                           Богодухів                            № 1

Про виконання бюджету за 2017 рік

Заслухавши звіт головного бухгалтера централізованої бухгалтерії міської ради Дереведмедь Т.В. про виконання бюджету 2017 рік, з метою  інформування виконавчого комітету з цього питання, керуючись статтею 28 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» виконком міської ради

В И Р І Ш И В:

1. Інформацію про виконання бюджету за 2017 рік взяти до відома:

по доходах з урахуванням сум, одержаних з інших бюджетів  у сумі – 28432,1 грн., у тому числі:

за загальним фондом – 24133,1 тис. грн.;

за спеціальним фондом – 4299,0 тис.грн.;

по видатках – 26513,6 тис.грн., у тому числі:

за загальним фондом – 23442,1 тис. грн.;

за спеціальним фондом – 3071,5 тис. грн.

2. Це рішення подати на затвердження сесії Богодухівської міської ради.

 

Міський голова   Оригінал підписано                               М.ГОЛУБ

 

ЗВІТ

Про  виконання бюджету міста за 2017 рік

            Бюджет міста сформовано на основі положень Бюджетного кодексу та діючого законодавства. Особливою відзнакою його формування є розрахунок Міністерством фінансів показників надходження доходів по формулі, з застосуванням індексу відносної податкоспроможності.

                                                                            ДОХОДИ

З початку  2017 року в бюджет міста надійшло 28432,1 тис.грн. доходів з урахуванням трансфертів, одержаних з бюджету вищого рівня, що складає   113,2  відсотка  до  річних     планових призначень .

Доходна частина бюджету міста без урахування вищевказаних трансфертів, тобто власні доходи загального та спеціального фондів 2017 рік  виконані в обсязі 21620,2 тис.грн., або 117,3  відсотка  до річних призначень. При цьому доходи загального фонду склали 17636,9 тис.грн. або 111,4  відсотка до планових призначень.  Доходи спеціального фонду за 2017  рік склали  3983,3 тис.грн., або 148,8  відсотків до планових призначень.

Структура та виконання доходної частини міського бюджету за 2017 рік

 

 

Затверджено з урахуванням змін на  2017 рік , тис. грн.  

Фактичні надходження, тис. грн.

Виконання

%

Відхилення, тис. грн.

 

Всього доходів 25420,0 28342,1 111,5 +3012,1
Загальний фонд 15831,5 17636,9 111,4 +1805,4
Субвенції 6911,9 6811,9 98,5 -100,00
Спеціальний фонд 2676,6 3983,3 148,8 +1306,7

У структурі доходів міського бюджету доходи загального фонду складають 62,2 відс., субвенції – 24,0 відс., доходи спеціального фонду – 14 відс.

Структура та виконання доходної частини міського бюджету по загальному фонду за  2017 рік

 

 

Затверджено з урахуванням змін на 2017 рік , тис. грн.  

Фактичні надходження, тис. грн.

Виконання

%

Відхилення, тис. грн.

 

Податок на нерухоме майно 963,4 1179,0 122,4 +215,6
Плата за землю 4366,3 4386,3 100,5 +20,0
Податок на прибуток підприємств та фінансових установ комунальної власності  

14,6

14,6 100  
Єдиний податок 5707,4 6266,0 109,8 +558,6
Акцизний податок з вироблених в Україні підакцизних товарів (продукції)  

481,6

568,4 118 +86,8
Акцизний податок з ввезених на митну територію України підакцизних товарів (продукції) 1892,7 2191,0 115,8 +298,3
Акцизний податок з реалізації суб’єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизними товарами  

 

1430,1

1674,3 117,1 +244,2
Рентна плата за спеціальне використання лісових ресурсів (крім рентної плати за спеціальне використання лісових ресурсів в частині деревини, заготовленої в порядку рубок головного користування) 16,7 16,7 100  
Транспортний податок з юридичних та фізичних осіб 24,9 25,0 100 +0,1
Державне мито 204,1 232,2 113,8 +28,1
Плата за надання адміністративних послуг 588,7 712,9 121,1 +124,2
Надходження від орендної плати за користування цілісним майновим комплексом та іншим державним майном  

85,0

102,9 121,0 +17,9
Адміністративні штрафи та інші санкції 34,9 40,6 116,3 +5,7
Інші надходження 21,1 32,0 151,7 +10,9
Торговий патент   -0,5   -0,5
Кошти, що передаються (отримуються), як компенсація із загального фонду державного бюджету бюджетам місцевого самоврядування відповідно до вимог пункту 43 розділу VI `Прикінцеві та перехідні положення` Бюджетного кодексу України та постанови Кабінету Міністрів України   195,5   +195,5
Всього доходів 15831,5 17636,9 111,4 +1805,4

За 2017 рік до спеціального фонду міського бюджету надійшло 3983,3 тис. грн., або 148,8 відс.  річних планових показників.

Надходження сум екологічного податку складає 692,1 тис.грн. або 1384,2 відс. річних планових призначень.   Цільові фонди. Надходження склали 16,4 тис. грн.

Кошти від продажу землі. Надходження склали 2503,9 тис. грн..

Кошти від продажу комунального майна. Надходження склали 67,0 тис. грн..

Плата за послуги, що надаються бюджетними установами надійшло  512,2 тис.грн. або 116 відс. до річного плану .

Офіційні трансферти за звітний період отримані у сумі 6811,8 тис.грн., це інші субвенції на утримання закладів освіти та культури, фінансування об’єктів, переможців обласного конкурсу міні-проектів «Разом у майбутнє».

Виконання видаткової частини міського бюджету за 2017 рік

Видаткова частина загального і спеціального фондів міського бюджету за 2017 рік  складає 26513,6 тис.грн.  або  95,5  відсотки  до річних бюджетних призначень з урахуванням змін.

Структура видаткової частини міського бюджету за 2017 рік

 

 

Фактичні надходження, тис. грн.  % від загальної суми
Загальний фонд 23442,1 88,4
Спеціальний фонд 3071,5 11,6
Всього видатків 26513,6  

Структура видатків загального фонду міського бюджету за 2017 рік

без урахування трансфертів (коштів, що передаються до інших бюджетів)

 Галузь Фактична сума видатків за 2017р., тис. грн. Питома вага, відс. (%)

 

Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності рад та їх виконавчих органів 2986,0 13,6
Освіта 11085,3 51
Соціальний захист та соціальне забезпечення 770,9 3,5
Житлово-комунальне господарство 4600,9 21
Культура та мистецтво 256,4 1,2
Надання фінансової підтримки громадським організаціям інвалідів і ветеранів 67,3 0,3
Утримання та розвиток інфраструктури доріг 895,6 4,1
Програма економічного та соціального розвитку 283,3 1,2
організація та проведення громадських робіт 40,0 0,2
Відшкодування вартості проїзду у міському автотранспорті 214,0 1
Розробка генерального плану міста 224,2 1
Інші видатки 9,8 0,04
Водопровідно-каналізаційна дільниця 495,5 2,3
Всього 21929,2  

Основну питому вагу або 65,3 відс. обсягу видатків загального фонду бюджету спрямовано на утримання установ та здійснення заходів у системі освіти, культури і мистецтва.

Економічна структура видатків загального фонду міського бюджету за 2017 рік.

без урахування трансфертів (коштів, що передаються до інших бюджетів)

Економічна спрямованість видатків Фактична сума видатків за 2017р., тис. грн. Питома вага, відс. (%)

 

Оплата праці з нарахуваннями 10679,1 48,7
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар 577,7 2,6
Медикаменти та перев’язувальний матеріал    
Продукти харчування 979,2 4,5
Оплата комунальних послуг та енергоносіїв 1642,3 7,5
Поточні трансферти підприємствам 67,3 0,3
Інші виплати населенню 770,9 3,5
Житлово-комунальне господарство 5136,4 23,4
Інші видатки 2076,9 9,5
Всього 21929,2  
Субвенція органам виконавчої влади 1512,9 6,5
Разом видатків загального фонду 23442,1  

Структура видатків спеціального фонду міського бюджету за 2017 рік

Галузь Фактична сума видатків за 2017р., тис. грн. Питома вага, відс. (%)

 

Освіта 1234,1 40,2
Організаційне, інформаційно аналітичне та матеріально технічне забезпечення діяльності рад та їх виконавчих органів 28,3 0,9
Землеустрій 64,2 2,1
Охорона та раціональне використання природних  ресурсів 271,4 8,8
Палаци і будинки культури, клуби та інші заклади клубного типу 29,7 0,96
Поповнення статутного фонду 190,0 6,2
Субвенція районному бюджету 106,5 3,5
Житлово-комунальне господарство 1147,3 37,3
Всього 3071,5  

Середня вартість харчування за 2017 рік склала:

для дітей молодшого віку 12,95 грн., старшого віку 20,04  грн.

Таким чином, виконання міського бюджету за  2017 рік складає:

по доходах з урахуванням сум, одержаних з інших бюджетів  у сумі – 28432,1 грн., у тому числі:

за загальним фондом – 24133,1 тис. грн.;

за спеціальним фондом – 4299,0 тис.грн.;

по видатках – 26513,6 тис.грн., у тому числі:

за загальним фондом – 23442,1 тис. грн.;

за спеціальним фондом – 3071,5 тис. грн.

 

Головний бухгалтер                                                       Т.Дереведмедь

УКРАЇНА

БОГОДУХІВСЬКА МІСЬКА РАДА

ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

В И К О Н А В Ч И Й  К О М І Т Е Т

Р І Ш Е Н Н Я

 

25.01.2018                                       Богодухів                                           № 2

 

Про роботу із зверненнями громадян, що надійшли до Богодухівської міської ради та комунальних підприємств «Богодухівжитло» та «Богодухіввода» в 2017 році

Протягом 2017 року Богодухівською міською радою проводилась робота, спрямована на забезпечення виконання Закону України «Про звернення громадян», Указу Президента України від 07 лютого 2008 року № 109 «Про першочергові заходи щодо забезпечення реалізації гарантування конституційного права на звернення до органів державної влади та місцевого самоврядування», розпоряджень і доручень голови Богодухівської РДА з даного питання, власних рішень.

Вживалися заходи щодо забезпечення системної роботи із зверненнями громадян як пріоритетного напрямку діяльності міської ради.

В цілому до міської ради протягом 2017 року надійшло 885 звернень, що на 11,5% більше порівняно з 2016 роком. З них поштою – 421, що становить 47,6% від їх загальної кількості, 464 звернення або 52,4% надано на особистих прийомах.

За видами звернень домінують заяви щодо вирішення певних питань, які складають 96%, 3,5% — скарги, 0,5% — пропозиції. Протягом року надійшло 3 повторних звернень, дублетних звернень не було.

Всього у зверненнях за 2017 рік порушено 896 різноманітних питань. Найбільш поширені питання, що порушуються заявниками:

- комунального господарства 27,7% (2016 -27%);

- соціального захисту 26% (2016 -34%);

- житлові 17% (2016 -10%);

- аграрної політики і земельних відносин 7% (2016 -6%).

Із загальної кількості питань (885), порушених у зверненнях громадян, що надійшли до міської ради протягом 2017 року, 463 (51,7%) питання вирішено позитивно, 416 — надані відповідні роз’яснення.

У 2017 році надійшло 38 колективне звернення, що на 13 менше, ніж у 2016 році. Порушувалися в основному питання ремонту доріг, водозабезпечення, ремонту колодязів, ремонту багатоквартирних будинків та інше.

До органів влади вищого рівня громадянами міста надіслано 45 звернень, з них: 15 – на урядову гарячу лінію, 28 – до райдержадміністрації, 2 – до райради.

Особлива увага приділялася вирішенню проблем, з якими зверталися інваліди війни, учасники війни, інваліди I, II, III групи (201), дітей війни (142), ветеранів праці (14), громадяни, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи (5), багатодітні сім’ї, одинокі матері та інші громадяни, які потребують соціального захисту та підтримки (39).

На всі листи, що надійшли до міської ради, заяви громадян, подані на особистому прийомі, вжито заходів, визначених чинним законодавством. Всі звернення, що надійшли до міської ради, зареєстровані відповідно до вимог Інструкції з діловодства за зверненнями громадян в органах державної влади і місцевого самоврядування, об’єднаннях громадян, на підприємствах, в установах, організаціях незалежно від форм власності, в засобах масової інформації, затвердженої Постановою Кабінету Міністрів від 14 квітня 1997 року № 348 та взяті на контроль.

Після розгляду порушених у зверненнях та на особистих прийомах питань заявникам направлялись відповіді у письмовій формі.

Усі звернення розглянуті та проаналізовані. Аналіз і узагальнення питань, що порушуються у зверненнях громадян, здійснюються постійно, застосовується Класифікатор звернень громадян, затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 24 вересня 2008 року № 858.

З метою інформування населення в приміщенні міської ради розміщенні інформаційні стенди, також постійно оновлюється інформація на офіційному веб-порталі Богодухівської міської ради.

На належному рівні у 2017 році проводилась робота зі зверненнями громадян на комунальних підприємствах виконкому міської ради.

Протягом 2017р. до КП «Богодухіввода» надійшло 305 звернень громадян, з них:

- безпосередньо до підприємства — 288 (94,4 % від загальної кількості);

- до міської ради — 12 (3,4 % від загальної кількості);

- до ХОДА — 2 (0,7 % віл загальної кількості);

- до Богодухівської РДА -3(1 % від загальної кількості).

За підсумками роботи із зверненнями громадян на протязі 2017 року позитивно вирішено загалом 285 проблемних питань.

Найбільш поширені питання, з якими звертаються абоненти:

- ремонтні роботи водопровідних мереж – 21;

- ремонтні роботи каналізаційних) мереж – 11;

- роз’яснення та надання інформації на запит -5;

- послуги відділу обліку та реалізації води (пере пломбування, роз пломбування, монтаж, демонтаж водяних лічильників) – 162;

- підключення до мережі водопостачання (новий абонент) – 9;

-  помилково сплачених коштів – 16;

- обслуговування внутрішньо будинкових мереж – 53;

- відключення водопроводу -3;

-послуги екскаватора — 2.

До КП «Богодухівжитло» впродовж всього 2017 року, надійшло – 186 звернень громадян, з них — 110 через міську раду, решта — 76 безпосередньо до підприємства.

Звернення надійшли з питань:

- благоустрою – 92 (49%) (ремонт колодязів — 11, ремонт доріг та тротуарів — 28, спилення дерев, обрізання гілок -16, вуличне освітлення — 7, завезення дров — 2, порушення правил благоустрою — 23, тощо)

- проведення поточного та капітального ремонту житлових будинків, ремонт покрівлі на будинках, елементів благоустрою – 23 (12%);

- організація роботи з вивезення твердих побутових відходів мешканців приватного сектора міста та житлового фонду – 61 (32,8%);

Впродовж   2017 року забезпечено виконання — 152 звернень громадян, знаходяться на контролі — 15, не виконано — 19 (з причини відсутності фінансування щодо проведення капітального та поточного ремонту житлових будинків, а саме даху, ремонту доріг, тротуарів, обладнання колодязів).

На підприємствах затверджено графіки особистого прийому громадян, забезпечено їх виконання, створено умови для реалізації конституційних прав громадян на письмове звернення та обов’язкове одержання відповіді на нього або особистий прийом. Виявляються та усуваються причини скарг громадян, вирішуються питання про відповідальність осіб, з вини яких допущені порушення; вживаються заходи щодо практичного розв’язання питань, порушених громадянами.

Враховуючи вищевикладене, керуючись Законами України «Про звернення громадян», пунктом 1 частини б) статті 38 «Про місцеве самоврядування в Україні», актами Президента та Уряду стосовно забезпечення реалізації конституційного права на звернення, посилення персональної відповідальності посадових та службових осіб за належною організацією роботи із зверненнями громадян щодо задоволення їх повсякденних запитів та життєвих потреб, виконком міської ради

В И Р І Ш И В:

1. Розглядати стан роботи із зверненнями громадян не рідше 1 разу на півріччя.

2. Заступникам міського голови, керуючому справами виконкому міської ради:

1) Вжити невідкладних заходів щодо недопущення випадків порушень термінів розгляду звернень громадян, надання необґрунтованих і неповних відповідей на звернення громадян, безпідставної передачі розгляду звернень іншим органам.

2) Забезпечити безумовне дотримання графіків особистого прийому громадян.

3) Установити особистий контроль за ходом розгляду звернень громадян у підвідомчих установах та підприємствах.

4) Посилити роз’яснювальну роботу серед населення міста, у тому числі на сторінках газети «Маяк» та офіційному веб-порталі Богодухівської міської ради, щодо повноважень міської ради та виконавчого комітету.

3. Керуючому справами виконкому міської ради:

1) Забезпечити контроль за виконанням постанови Кабінету Міністрів України від 24.09.2008 № 858 «Про затвердження класифікатора громадян» та Інструкції з діловодства за зверненнями громадян в органах державної влади і місцевого самоврядування, об’єднаннях громадян, на підприємствах, в установах, організаціях незалежно від форм власності, в засобах масової інформації, затвердженої Постановою Кабінету Міністрів від 14 квітня 1997 року № 348.

2) Здійснювати контроль за дотриманням чинного законодавства в роботі із зверненнями на комунальних підприємствах «Богодухівжитло» та «Богодухіввода».

4. Контроль за виконанням рішення покласти на заступників міського голови та керуючого справами виконкому міської ради.

 

Міський голова   Оригінал підписано                М.ГОЛУБ

УКРАЇНА

БОГОДУХІВСЬКА МІСЬКА РАДА

ХАРКІВСЬКОЇ  ОБЛАСТІ

В И К О Н А В Ч И Й     К О М І Т Е Т

Р І Ш Е Н Н Я

 25.01.2018                                          Богодухів                        №3

Про затвердження списків громадян, які

перебувають на квартирному обліку

 

Керуючись ст. 30 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Житловим кодексом України, Правилами обліку громадян, що потребують поліпшення житлових умов, та надання їм житлових приміщень в Українській РСР, постановою № 5 виконавчого комітету Харківського облвиконкому та президії обласної ради профспілок від 11.01.1985 року, виконком міської ради

        В И Р І Ш И В:

1. Затвердити списки громадян, які відповідно до законодавства потребують поліпшення житлових умов та перебувають на квартирному обліку у Богодухівській міській раді:

Загальний список –219 чол.

На позачергове одержання житла – 21 чол.

На першочергове одержання житла – 103 чол.

Загальна черга –95 чол.

2. До 01 лютого 2018 року списки громадян, які перебувають на квартирному обліку, оприлюднити в міській раді для загального огляду.

3. Контроль за виконанням рішення покласти на керуючого справами виконкому міської ради, секретаря житлової комісії Щербак А.М.

 

Міський голова      Оригінал підписано                                     М.ГОЛУБ

УКРАЇНА

БОГОДУХІВСЬКА МІСЬКА РАДА

ХАРКІВСЬКОЇ  ОБЛАСТІ

В И К О Н А В Ч И Й   К О М І Т Е Т

Р І Ш Е Н Н Я

 

25.01.2018                       Богодухів                             № 4

 

Про організацію безоплатних суспільно-корисних робіт для порушників, на яких судом накладено адміністративне стягнення

 

Розглянувши листа начальника Богодухівського районного відділу з питань пробації Північно-Східного міжрегіонального управління з питань виконання кримінальних покарань та пробації Міністерства юстиції підполковника внутрішньої служби Склярова Д.М. від 02.01.2018 № 22/16/14-10/Ск про організацію виконання суспільно-корисних робіт для порушників, на яких судом накладено адміністративне стягнення у вигляді громадських робіт, керуючись статтями 301, 3213 Кодексу України про адміністративні правопорушення, статтею 40 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», виконком міської ради

В И Р І Ш И В:

1. Визначити КП «Богодухівжитло» таким, де будуть виконуватися суспільно-корисні роботи порушниками, на яких судом накладено адміністративне стягнення у вигляді громадських робіт.

2. Начальнику КП «Богодухівжитло» Дубинці С.М.:

1) Визначити перелік об’єктів, на яких порушники відбувають громадські роботи, та види цих робіт, погодити їх з органами кримінально-виконавчої інспекції Богодухівського району.

2) Призначити відповідального за виконанням обов’язків, викладених в статтях 301, 3213 Кодексу України про адміністративні правопорушення:

- здійснення контролю за виконанням порушниками визначених для них робіт та дотримання правил техніки безпеки;

- у трьохденний термін повідомляти кримінально-виконавчу інспекцію Богодухівського району про ухилення порушника від виконання громадських робіт та переведення його на інше місце роботи, появу в стані сп’яніння, порушення громадського порядку;

- вести облік та щомісячно інформувати інспекцію про кількість відпрацьованих порушником годин та його ставлення до праці.

3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на заступника міського голови Ворвуля В.В.

 

Міський голова  Оригінал підписано                                          М.ГОЛУБ

 

УКРАЇНА

БОГОДУХІВСЬКА МІСЬКА РАДА

ХАРКІВСЬКОЇ  ОБЛАСТІ

 В И К О Н А В Ч И Й   К О М І Т Е Т

Р І Ш Е Н Н Я

 

25.01.2018                                  Богодухів                                    № 5

 

Про організацію безоплатних суспільно-корисних робіт для засуджених осіб

 

Розглянувши листа начальника Богодухівського районного відділу з питань пробації Північно-Східного міжрегіонального управління з питань виконання кримінальних покарань та пробації Міністерства юстиції підполковника внутрішньої служби Склярова Д.М. від 02.01.2018 № 22/16/14-49/Ск про організацію виконання покарання у виді громадських робіт для засуджених осіб на 2018 рік, керуючись статтею 56 Кримінального Кодексу України, статтею 39 Кримінально-Виконавчого Кодексу України, статтями 40, 59 Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні”, виконком міської ради

В И Р І Ш И В:

1. Визначити КП «Богодухівжитло» таким, де будуть виконуватися покарання у виді громадських робіт для засуджених осіб.

2. Начальнику КП «Богодухівжитло» Дубинці С.М.:

1) Визначити види громадських робіт, на яких будуть виконуватися покарання, та погодити їх з органами кримінально-виконавчої інспекції Богодухівського району.

2) Призначити відповідального за виконанням обов’язків, викладених в статті 39 КВК України:

- здійснення контролю за виконанням засудженими визначених для них робіт та дотримання правил техніки безпеки.

- у трьохденний термін повідомляти кримінально-виконавчу інспекцію Богодухівського району про ухилення засудженого від відбування покарання та переведення його на інше місце роботи, появу в стані сп’яніння, порушення громадського порядку.

- вести облік та щомісячно інформувати інспекцію про кількість відпрацьованих засудженим годин та його ставлення до праці.

3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на заступника міського голови Ворвуля В.В.

 

Міський голова    Оригінал підписано                             М.ГОЛУБ

 

УКРАЇНА

БОГОДУХІВСЬКА  МІСЬКА  РАДА

ХАРКІВСЬКОЇ  ОБЛАСТІ

 В И К О Н А В Ч И Й   К О М І Т Е Т

Р І Ш Е Н Н Я

25.01.2018                       Богодухів                    № 6

Про організацію та проведення заходів з нагоди свята Масляної

З метою організації змістовного дозвілля жителів територіальної громади під час святкування Масляної, належного рівня проведення запланованих заходів, виховання молодого покоління в дусі поваги до народних традицій та на виконання міської Програми  забезпечення проведення масових і спортивних заходів, відзначення пам’ятних дат та ювілеїв, вшанування видатних людей по Богодухівській міській раді на 2018-2020 роки, затвердженої рішенням Богодухівської міської ради від 15.12.2017 № 709-VIІ (XXII сесія VІI скликання), виконком міської ради

В И Р І Ш И В:

1. Затвердити заходи щодо організації та проведення свята Масляної (далі — Заходи), що додаються.

2. Централізованій бухгалтерії міської ради (Дереведмедь Т.В.) видатки провести за рахунок коштів спеціального фонду бюджету міської ради.

3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступників міського голови Ворвуля В.В., Мальовану О.А.

 

Міський голова  Оригінал підписано                                    М.ГОЛУБ

 

 

Додаток

до  рішення виконкому

25.01.2018 №6

ПЛАН

заходів з проведення свята Масляної

з/п

Назва заходів

Термін виконання

Відповідальні

1. Провести роботи з прибирання  площі Соборності та  прилеглих зон масового відпочинку до і після заходів 16,17.02. КП «Богодухівжитло»
  Передати телефонограми на підприємства, установи, навчальні заклади по запрошенню святкування Масляної.

До 17.02.

 

Торяник І.В.

2. Забезпечити  дотримання правопорядку та припинення руху автотранспорту в місцях проведення  святкових заходів

17.02.

Богодухівський відділ поліції  ГУНП в Харківській області
3. Забезпечити чергування медпрацівників КЗОЗ «Центр первинної медико-санітарної допомоги Богодухівського району»

17.02.

КЗОЗ «Центр первинної медико-санітарної допомоги Богодухівського району»
4. Забезпечити чергування Богодухівського РВ ГУ ДС НС України в Харківській області

17.02.

Богодухівський РВ ГУ ДС НС
5. Забезпечити висвітлення заходів по святкуванню  Масляної в ЗМІ, на веб-порталі міської ради та оголошеннях.

До 13.02.

Мальована О.А.

Квартальні міськради

6. Забезпечити електропостачання до звукопідсилюючої   апаратури для проведення свята

17.02.

КП «Богодухівжитло»
7. Залучити громадські організації, навчальні заклади міста  (ЗОШ, ДНЗ), КЗ Богодухівський СНВК, КУ «Богодухівський дитячий будинок-інтернат», медичний коледж, аграрний ліцей, КУ Богодухівський психоневрологічний інтернат до участі у святі

До 15.02.

Мальована О.А.

Ворвуль В.В.

Торяник І.В.

 

8. Залучити спонсорів щодо забезпечення фінансової підтримки у проведенні свята

До 15.02.

Ворвуль В.В.
9. Залучити підприємців та забезпечити їх місцями для роздрібної торгівлі

До 15.02.

Шубіна Л.Є.

Назаренко Ю.М.

10. Встановити столи на площі Соборності для проведення свята Масляної

17.02.

КП «Богодухівжитло»
11. Підготовка сценарію проведення заходу.

До 09.02.

Волошко А.М.

Мальована О.А.

12. Ігри, конкурси, розваги, спортивні змагання, атракціони

17.02.

Сектор культури, сектор у справах молоді та спорту, КП«Богодухівжитло»
13. Пригощання млинцями, варениками, кашею, чаєм

17.02.

Учасники заходу, міська рада
14. Придбати призи, подарунки та подяки для учасників заходу

До 15.02.

Мальована О.А.

Дереведмедь Т.В.

15. Вітання міського голови, вручення подяк та подарунків учасникам свята

17.02.

Голуб М.В.

Керуючий справами виконкому                                      А.Щербак

Додаток

до  рішення виконкому

25.01.2018 №6

 

КОШТОРИС

на проведення заходів з нагоди свята Масляної

 

1. Придбання подяк, призів, подарунків

8000

 

  Керуючий справами виконкому                                      А.Щербак

УКРАЇНА

БОГОДУХІВСЬКА  МІСЬКА  РАДА

ХАРКІВСЬКОЇ  ОБЛАСТІ

 В И К О Н А В Ч И Й   К О М І Т Е Т

Р І Ш Е Н Н Я

25.01.2018                              Богодухів                            №7

Про надання одноразової грошової допомоги

Розглянувши рішення комісії з питань надання одноразової адресної грошової допомоги мешканцям територіальної громади Богодухівської міської ради, які опинилися в скрутній життєвій ситуації (протоколи №1 від 25.01.2018), відповідно до Положення про відзнаки Богодухівської міської ради, Про затвердження Програми забезпечення проведення масових і спортивних заходів, відзначення пам’ятних дат та ювілеїв, вшанування видатних людей по Богодухівській міській раді на 2018-2020 роки, затвердженої рішенням Богодухівської міської ради від 15.12.2017 № 710-VIІ (XXII сесія VIІ скликання), Програми соціального захисту населення Богодухівської міської ради на 2016-2018 роки, затвердженої рішенням Богодухівської міської ради від 09.02.2016 № 63-VIІ (III сесія VIІ скликання), Положення про надання матеріальної допомоги мешканцям територіальної громади Богодухівської міської ради, затвердженого рішенням виконавчого комітету Богодухівської міської ради від 22.12.2015 №24, 29.01.2016 №8 (зі змінами), 18.02.2016, керуючись статтями 34, 52, 59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», виконком міської ради

В И Р І Ш И В:

1. З метою поліпшення матеріального становища жителів міста, які звернулися із заявою про надання одноразової грошової допомоги, надати одноразову грошову допомогу:

з/п

П.І.П.

Адреса

Розмір допомоги (грн.)

  1. 1
Т вул.

1000

  1. 2
К вул.

1000

  1. 3
С вул.

1000

2. З нагоди Дня вшанування учасників бойових дій на території інших держав та у зв’язку з 29-ю річницею виведення радянських військ з Республіки Афганістан надати грошову винагороду учасникам бойових дій та інвалідам по 1000 гривень:

1) К, інваліду I групи;

2) С, інваліду III групи;

3) С, інваліду II групи;

4) Т, інваліду III групи;

5) Ч, інваліду I групи.

3. Централізованій бухгалтерії міської ради (Дереведмедь Т.В.) виплату зазначеної  допомоги здійснити за рахунок коштів загального фонду бюджету.

4. Контроль за виконанням рішення покласти на заступника міського голови Мальовану О.А.

 

Міський голова     Оригінал підписано                                  М.ГОЛУБ

УКРАЇНА

БОГОДУХІВСЬКА  МІСЬКА  РАДА

ХАРКІВСЬКОЇ  ОБЛАСТІ

 В И К О Н А В Ч И Й   К О М І Т Е Т

Р І Ш Е Н Н Я

 25.01.2018                      Богодухів                       №8

Про присудження персональних стипендій Богодухівської міської ради «Надія Богодухова» творчій та обдарованій учнівській молоді за підсумками 2017року

Відповідно до Положення про встановлення персональних стипендій Богодухівської міської ради «Надія Богодухова» творчій та обдарованій учнівській молоді, затвердженого рішенням виконавчого комітету міської ради від 28.12.2017 № 282, розглянувши протоколи засідання організаційного комітету з присудження персональних стипендій Богодухівської міської ради «Надія Богодухова» творчій та обдарованій учнівській молоді за підсумками 2017 року від 16.01.2018 № 11 та 23.01.2018 №12, керуючись статтями 32, 52, 59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», виконком міської ради

В И Р І Ш И В:

1. Затвердити протоколи засідання організаційного комітету з присудження персональних стипендій Богодухівської міської ради «Надія Богодухова» творчій та обдарованій учнівській молоді за підсумками 2017 року від 16.01.2018 № 11 та 23.01.2018 №12 (додаються).

2. Призначити щомісячну виплату персональних стипендій Богодухівської міської ради «Надія Богодухова», у розмірі 400,00 грн. кожна протягом 2018 року, творчій та обдарованій учнівській молоді за підсумками 2017 року в номінаціях:

- «Інтелектуальний потенціал Богодухова»:

1. _____, учениці 11 класу Богодухівського ліцею № 3;

2. _____, учениці 11 класу Богодухівського ліцею №3.

- «Мистецький потенціал Богодухова»:

1. ___, вихованці відділу сольного співу КПСМ НЗ «Богодухівська дитяча музична школа імені В.Т.Борисова»;

2. ___, вихованці відділу сольного співу КПСМ НЗ «Богодухівська дитяча музична школа імені В.Т.Борисова».

- «За значні спортивні досягнення»:

1. ___, вихованцю ДЮСШ «ХЗТД»;

2. ___, вихованцю ДЮСШ «ХЗТД».

3. Організувати урочисте вручення посвідчень стипендіатів Богодухівської міської ради «Надія Богодухова» за підсумками 2017 року.

4. Централізованій бухгалтерії міської ради (Дереведмедь Т.В.) забезпечити своєчасну виплату персональних стипендій Богодухівської міської ради «Надія Богодухова» за рахунок міського бюджету.

5. Контроль за виконанням рішення покласти на заступника міського голови Мальовану О.А.

 

Міський голова Оригінал підписано                                  М.ГОЛУБ

 

УКРАЇНА

БОГОДУХІВСЬКА МІСЬКА РАДА

ХАРКІВСЬКОЇ  ОБЛАСТІ

В И К О Н А В Ч И Й   К О М І Т Е Т

Р І Ш Е Н Н Я

25.01.2018                                             Богодухів                                                      №9

 

Про пільгове перебування дітей у дошкільних навчальних закладах Богодухівської міської ради

 

Розглянувши рішення комісії з розгляду питань встановлення пільг з плати для батьків за перебування дітей у комунальних дошкільних навчальних закладах міста від 25.01.2018  №1, з метою своєчасного надання пільг з плати для батьків за перебування дітей у комунальних дошкільних навчальних закладах міської ради, недопущення порушень чинного законодавства з цього питання, відповідно до статей 33, 35 Закону України «Про дошкільну освіту», пункту 2.3 Порядку встановлення плати для батьків за перебування дітей у державних і комунальних дошкільних та інтернатних навчальних закладах, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 21.11.2002 № 667 і зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 06.12.2002 за № 953/7241, рішеннями Богодухівської міської ради від 15.12.2017 № 714-VII «Про встановлення вартості харчування та розміру плати для батьків за перебування дітей у дошкільних навчальних закладах міської ради на 2018 рік» (ХХIІ сесія VIІ скликання), керуючись статей 32, 52 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», виконком міської ради

ВИРІШИВ:

1. Зменшити на 50% розмір плати за харчування дитини з багатодітної родини  ____, 2014 р.н. у дошкільному навчальному закладі(яслах-садку) №9 «Берізка» Богодухівської міської ради;

2. Контроль за виконанням рішення покласти на заступника міського голови Мальовану О.А.

 

Міський голова     Оригінал підписано                                        М.ГОЛУБ

УКРАЇНА

БОГОДУХІВСЬКА  МІСЬКА  РАДА

ХАРКІВСЬКОЇ  ОБЛАСТІ

 В И К О Н А В Ч И Й   К О М І Т Е Т

Р І Ш Е Н Н Я

 25.01.2018                         Богодухів                                       №10

Про надання дозволу на порушення обєкту

благоустрою на території міста Богодухова

АК «Харківобленерго» Богодухівський РЕМ

 Розглянувши заяву начальника Богодухівський РЕМ Говорухи С.М. про надання дозволу на порушення об’єкту благоустрою за адресою: м.Богодухів, вул.Троїцькій (біля будинку №4) для проведення ремонту пошкодженої ділянки кабельної лінії 10 кВ, що живить центральну частину міста Богодухова, відповідно до Типового порядку видачі дозволів на порушення об’єктів благоустрою або відмови в їх видачі, переоформлення, видачі дублікатів, анулювання дозволів, затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України від 30.10.2013 № 870, керуючись підпунктом 17 пункту а) статті 30 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», виконком міської ради

  В И Р І Ш И В:

1. Надати дозвіл Богодухівському РЕМ (начальник Говоруха С.М.) на порушення об’єкту благоустрою за адресою: м.Богодухів, вул.Троїцька (біля будинку №4) для проведення ремонту пошкодженої ділянки кабельної лінії 10 кВ, що живить центральну частину міста Богодухова  (додаток – дозвіл № 1).

2. Встановити термін дії даного дозволу – до 25.02.2018 року.

3. Богодухівський РЕМ (начальник Говоруха С.М.) зобов’язаний привести об’єкт благоустрою у належний стан з відновленням покриття (при його наявності) після закінчення проведення ремонтних робіт або у випадках, передбачених пунктом 2 частини другої статті 19 Закону України “Про благоустрій населених пунктів”, сплатити його відновну вартість

4. Контроль за виконанням заявником благоустрою території після завершення земляних робіт, пов’язаних з порушенням об’єкту благоустрою, покласти на КП «Богодухівжитло».

 

Міський голова   Оригінал підписано                                М.ГОЛУБ

 

УКРАЇНА

БОГОДУХІВСЬКА  МІСЬКА  РАДА

ХАРКІВСЬКОЇ  ОБЛАСТІ

 В И К О Н А В Ч И Й   К О М І Т Е Т

Р І Ш Е Н Н Я

25.01.2018                      Богодухів                     № 11

 Про надання дозволу на порушення обєктів

благоустрою на території міста Богодухова,

повязаних з розриттям дорожнього

покриття КП «Богодухіввода»

Розглянувши заяву директора КП «Богодухіввода» Слесарєва В.В. від 27.12.2017 № 534 про надання дозволу на порушення об’єктів благоустрою пов’язаних з розриттям дорожнього покриття вулиць, провулків, площ міста Богодухова для проведення робіт на водопровідних та каналізаційних мереж комунальної власності на території м.Богодухова, відповідно до Типового порядку видачі дозволів на порушення об’єктів благоустрою або відмови в їх видачі, переоформлення, видачі дублікатів, анулювання дозволів, затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України від 30.10.2013 № 870, керуючись статтею 31 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», виконком міської ради

  В И Р І Ш И В:

1. Надати дозвіл КП «Богодухіввода» на порушення об’єктів благоустрою, пов’язаних з розриттям дорожнього покриття вулиць, провулків, площ міста з метою ліквідації аварійних ситуацій на водопровідних та каналізаційних мережах комунальної власності на території Богодухівської міської ради.

2. Директору КП «Богодухіввода» Слесарєву В.В. про необхідність порушення об’єктів благоустрою у кожному конкретному випадку інформувати виконавчий комітет міської ради.

3. Роботи, пов’язані з ліквідацією аварійних ситуацій на водопровідних та каналізаційних мережах комунальної власності, проводити після погодження ділянки порушення об’єкту благоустрою з власниками або балансоутримувачами інженерних мереж, в зоні яких здійснюються роботи.

4. Встановити термін дії даного дозволу – протягом 2018 року.

5. КП «Богодухіввода» (директор Слесарєв В.В.) зобов’язане привести об’єкт благоустрою у належний стан після закінчення проведення ремонтних робіт.

6. Контроль за виконанням заявником благоустрою території після завершення земляних робіт, пов’язаних з порушенням об’єкту благоустрою, покласти на КП «Богодухівжитло».

 

Міський голова  Оригінал підписано                                       М.ГОЛУБ

УКРАЇНА

БОГОДУХІВСЬКА  МІСЬКА  РАДА

ХАРКІВСЬКОЇ  ОБЛАСТІ

 В И К О Н А В Ч И Й  К О М І Т Е Т

Р І Ш Е Н Н Я

25.01.2018                                           Богодухів                                         № 12

Про затвердження протоколу засідання житлової комісії від 25.01.2018 року

Розглянувши протокол засідання житлової комісії міськвиконкому від 25.01.2018 року, керуючись Житловим кодексом Української РСР, Правилами обліку громадян, які потребують поліпшення житлових умов, і надання їм жилих приміщень в Українській РСР, постановою № 5 виконавчого комітету Харківського облвиконкому та президії обласної ради профспілок від 11.01.1985 року, статтею 30 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», виконком міської ради

В И Р І Ш И В:

1. Згідно з пунктом 3 статті 21 Закону України “Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи”, статтею 34 ЖК Української РСР поставити на квартирний облік ___ (1963 р.н.), склад сім’ї – 1 чол. та включити до списку громадян, які потребують позачергового покращення житлових умов як постраждалі внаслідок Чорнобильської катастрофи IІ категорії.

2. Керуючись підпунктом 1 пункту 13  Правил обліку громадян, що потребують покращення житлових умов, та надання їм жилих приміщень в Українській РСР, затверджених постановою Ради Міністрів УРСР та Української Ради профспілок від 11.12.1984 №470, пунктом 3 постанови № 5 виконавчого комітету Харківського облвиконкому та президії обласної ради профспілок від 11.01.1985 року відмовити в постановці на квартирний облік ___, оскільки він забезпечений житловою площею згідно з нормами.

 

Міський голова    Оригінал підписано                                   М.ГОЛУБ

УКРАЇНА

БОГОДУХІВСЬКА  МІСЬКА  РАДА

ХАРКІВСЬКОЇ  ОБЛАСТІ

 В И К О Н А В Ч И Й   К О М І Т Е Т

Р І Ш Е Н Н Я

 

25.01.2018                    Богодухів                       №13

Про затвердження ліміту використання води

на 2018 рік

Розглянувши листи та заяви керівників підприємств усіх форм власності, фізичних осіб підприємців та приватних підприємців щодо затвердження ліміту використання води на 2018 рік, узгоджений з Харківським регіональним управлінням водних ресурсів, погоджених КП «Богодухіввода», відповідно до статті 25 Водного Кодексу України, Наказу Міністерства природи від 16.03.2015 №78, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 03.04.2015 №382/26827, на підставі Порядку ведення державного обліку водокористування, керуючись статтею 40 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, виконком міської ради

ВИРІШИВ :

1. Затвердити ліміти використання води на 2018 рік:

1) ФОП Шитоха Г.І. (більярдна) (додається);

2) ФОП Ольховська Л.О. (магазин «Ліона») (додається);

3) ФОП Бондар А.К. (магазин пл.Незалежності) (додається);

4) Тищенко О.П. (магазин «Садиба») (додається);

5) ФОП Семенюк С.В. (магазин промтоварів) (додається);

6) ФОП Торяник Т.М. (магазин «ТОР») (додається);

7) КП «Богодухівське БТІ» (додається).

2. Контроль за виконанням рішення покласти на заступника міського голови відповідно до розподілу обов’язків та в.о.директора КП “Богодухіввода” Тютюнника В.М.

 

Міський голова   Оригінал підписано                                                  М.ГОЛУБ

 

УКРАЇНА

БОГОДУХІВСЬКА МІСЬКА РАДА

ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

В И К О Н А В Ч И Й  К О М І Т Е Т

Р І Ш Е Н Н Я

 25.01.2018                                          Богодухів                                   № 14

Про затвердження лімітів на використання води

та скид стічних вод

Розглянувши листи керівників установ, підприємств, організацій про затвердження лімітів на використання води та лімітів на скид стічних вод на 2018 рік, узгоджених з Харківським регіональним управлінням водних ресурсів, погоджених КП «Богодухіввода», відповідно до статті 25 Водного Кодексу України, Наказу Міністерства природи від 16.03.2015 №78, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 03.04.2015 №382/26827, на підставі Порядку ведення державного обліку водокористування, з метою обліку скиду  речовин у водні об’єкти організаціями та установами всіх форм власності, відповідно до порядку, встановленого  Правилами приймання стічних вод підприємств і організацій у комунальну систему каналізації м.Богодухів, затвердженими рішенням Богодухівської міської ради від 18.01.2013 № 1173-VІ (ХХVІІ сесія VІ скликання), керуючись статтею 40 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», виконком міської ради

     В И Р І Ш И В:

1. Затвердити ліміти використання води на 2018 рік:

1) ФОП Горбик О.В. (кафе «Калинка» (додається).

2. Затвердити ліміти на скид стічних вод у міську систему каналізації на 2018 рік (вивезення спеціалізованим транспортом):

1) ФОП Горбик О.В. (кафе «Калинка» (додається).

3. Контроль за виконанням рішення покласти на заступника міського голови Ворвуля В.В. та в.о.директора КП “Богодухіввода” Тютюнника В.М.

 

Міський голова    Оригінал підписано                           М.ГОЛУБ

 

УКРАЇНА

БОГОДУХІВСЬКА  МІСЬКА  РАДА

ХАРКІВСЬКОЇ  ОБЛАСТІ

 В И К О Н А В Ч И Й   К О М І Т Е Т

Р І Ш Е Н Н Я

 25.01.2018                                          Богодухів                                              № 15

Про внесення змін до складу адміністративної комісії при виконавчому комітеті міської ради

 З метою розгляду та вирішення питань, віднесених до відання виконавчого комітету міської ради, в зв’язку з кадровими змінами в апараті міської ради, керуючись статтями 52, 54 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», виконком міської ради

В И Р І Ш И В:

1. Внести зміни до адміністративної комісії при виконавчому комітеті міської ради та затвердити її в такому складі:

  Ворвуль Володимир Володимирович - голова комісії, заступник міського голови
  Дубинка Сергій Миколайович - заступник голови комісії, начальник КП «Богодухівжитло»
  Лобойко Володимир Миколайович - секретар комісії, провідний спеціаліст апарату міської ради

ч л е н и  к о м і с і ї:

  Аліксейчик

Михайло Васильович- провідний спеціаліст апарату Богодухівської міської ради  Каменський 

Юрій Олександрович- депутат міської ради (за згодою)  Колосарьов

Олександр Іванович- депутат районної ради (за згодою)  Мальована

Ольга Анатоліївна-          заступник міського голови  Омеляненко 

Іван Сергійович- голова Богодухівської районної ради організації ветеранів України (за згодою)  Павелко 

Тамара Анатоліївна- член громадської організації «Народна варта», член виконавчого комітету (за згодою)

2. Рішення виконавчого комітету міської ради від 27.07.2017 № 162 «Про внесення змін до складу адміністративної комісії при виконавчому комітеті міської ради» вважати таким, що втратило чинність.

3. Контроль за виконанням рішення покласти на заступника міського голови Ворвуля В.В. та керуючого справами виконкому міської ради Щербак А.М.

 

Міський голова       Оригінал підписано                        М.ГОЛУБ

УКРАЇНА

БОГОДУХІВСЬКА  МІСЬКА  РАДА

ХАРКІВСЬКОЇ  ОБЛАСТІ

 В И К О Н А В Ч И Й   К О М І Т Е Т

Р І Ш Е Н Н Я

 

25.01.2018                                           Богодухів                                              № 16

Про внесення змін до складу комісії щодо  присвоєння чи зміни поштових адрес при виконавчому комітеті міської ради

 З метою розгляду та вирішення питань, віднесених до відання виконавчого комітету міської ради, в зв’язку з кадровими змінами в апараті міської ради, керуючись статтями 52, 54 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», виконком міської ради

В И Р І Ш И В:

1. Внести зміни в комісію щодо присвоєння чи зміни поштових адрес при виконавчому комітеті міської ради та затвердити її в такому складі:

Ворвуль

Володимир Володимирович- голова комісії, заступник міського голови

Сердюк

Леся Павлівна- заступник голови комісії, начальник КП «Богодухівське БТІ», депутат міської ради (за згодою)

Шубіна

Людмила Євгеніївна- секретар комісії, інспектор з благоустрою КП «Богодухівжитло»

ч л е н и  к о м і с і ї:

Аліксейчик

Михайло Васильович

- провідний спеціаліст апарату Богодухівської міської ради

Заяц

Микола Миколайович-  державний реєстратор Павлівської сільської ради (за згодою)

Лобойко

Володимир Миколайович- провідний спеціаліст апарату міської ради

Рябка

Роман Олександрович- начальник ПП «Богодухівське БТІ», депутат міської ради (за згодою)

2. Рішення виконавчого комітету міської ради від 27.07.2017 №161 «Про внесення змін до складу комісії щодо  присвоєння чи зміни поштових адрес при виконавчому комітеті міської ради» вважати таким, що втратило чинність.

3. Контроль за виконанням рішення покласти на заступника міського голови Ворвуля В.В. та керуючого справами виконкому міської ради Щербак А.М.

 

Міський голова       оригінал підписано                        М.ГОЛУБ

 УКРАЇНА

БОГОДУХІВСЬКА  МІСЬКА  РАДА

ХАРКІВСЬКОЇ  ОБЛАСТІ

 В И К О Н А В Ч И Й   К О М І Т Е Т

Р І Ш Е Н Н Я

 25.01.2018                                       Богодухів                                 № 17

Про внесення змін до складу комісії з розгляду земельних спорів з приводу суміжного землекористування при виконавчому комітеті міської ради

З метою розгляду та вирішення питань, віднесених до відання виконавчого комітету міської ради, керуючись статтею 40 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», від 20.11.2015 № 10-VII «Про утворення комісій виконавчого комітету Богодухівської міської ради» виконком міської ради

В И Р І Ш И В:

1. Затвердити склад комісії з розгляду земельних спорів з приводу суміжного землекористування при виконавчому комітеті міської ради та затвердити її в такому складі:

Ворвуль Володимир Володимирович - голова комісії, заступник міського голови
Церковна Олена Володимирівна - заступник голови комісії, завідувач сектору державного земельного кадастру відділу Держгеокадастру у Богодухівському районі Харківської області (за згодою)
Шубіна

Людмила Євгеніївна- секретар комісії, інспектор з благоустрою КП «Богодухівжитло»

 ч л е н и  к о м і с і ї:

Аліксейчик

Михайло Васильович- провідний спеціаліст апарату Богодухівської міської ради 

Галас Валерій Леонідович- член комісії  з питань  агропромислового комплексу, земельних відносин та використання природних ресурсів, екології (за згодою)

Лобойко 

Володимир Миколайович - провідний спеціаліст апарату міської ради

Сердюк Леся Павлівна- депутат міської ради, член комісії  з питань регламенту, законності, правопорядку, депутатської діяльності,  етики та взаємодії з органами місцевого самоврядування, начальник КП «Богодухівське БТІ» (за згодою)

2. Пункт 1 рішення виконавчого комітету міської ради від 22.12.2015 № 28 «Про утворення комісії з розгляду земельних спорів з приводу суміжного землекористування при виконавчому комітеті міської ради» вважати таким, що втратив чинність.

3. Контроль за виконанням рішення покласти на заступника міського голови Ворвуля В.В. та керуючого справами виконкому міської ради Щербак А.М.

 

Міський голова         оригінал підписано                                М.ГОЛУБ