« 25 » лютого 2011 року

Переглядiв: 110

БОГОДУХІВСЬКА МІСЬКА РАДА

БОГОДУХІВСЬКОГО РАЙОНУ

ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

VІ СЕСІЯ VІ СКЛИКАННЯ

Р І Ш Е Н Н Я

 від « 25 » лютого 2011  року                                              № 176-VІ

 Про встановлення розміру фіксованогоподатку на доходи фізичних осіб за здійснення підприємницької діяльності

 Керуючись Бюджетним кодексом України, підрозділом 8 розділу ХХ Податкового кодексу України, Указом Президента України від 3 липня 1998 року № 727 «Про спрощену систему оподаткування, обліку та звітності суб’єктів малого підприємництва», п. 1 ст.14 розділу IV Декрету Кабінету Міністрів України від 26 грудня 1992 року № 1392 «Про прибутковий податок з громадян», Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні», Законом України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності», до внесення змін до розділу XIV Податкового кодексу України в частині оподаткування суб’єктів малого підприємництва, міська рада

ВИРІШИЛА:

1.Встановити на території Богодухівської міської ради фіксований податок на доходи фізичних осіб за здійснення підприємницької діяльності у розмірі 100 грн. за календарний місяць.

2. Це рішення вступає в дію з 01 березня 2011 року.

3. Вважати таким, що втратило чинність рішення Богодухівської міської ради від 26.12.2003 року «Про розмір фіксованого прибуткового податку для громадян, що здійснюють підприємницьку діяльність на території Богодухівської міської ради» (XIII сесія XXIV скликання).

4. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну депутатську комісію з питань бюджету (Лещенко Н.В.).

  

Міський голова                              В.БЄЛИЙ

 

                                                         Аналіз регуляторного впливу                                                                    

проекту рішення Богодухівської міської ради
Про встановлення розміру фіксованого податку на доходи фізичних осіб за здійснення підприємницької діяльності “


1. Проблема, яку передбачається розв’язати шляхом державного регулювання –
це збільшення потенційних джерел надходжень до дохідної частини бюджету міста, збалансування інтересів територіальної громади та суб’єктів господарювання. Приведення ставок фіксованого податку у відповідність до чинного законодавства.
Підставою для здійснення регулювання зазначеного питання є: Бюджетний кодекс України, підрозд.8 розд. ХХ Податкового кодексу України, Указ Президента України № 727 «Про спрощену систему оподаткування, обліку та звітності суб’єктів малого підприємництва», п. 1 ст.14 розділу IV Декрету Кабінету Міністрів України № 1392 «Про прибутковий податок з громадян», Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні», Закон України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності»
Відповідно до вищевказаних законодавчих актів проблема не може бути розв’язана за допомогою ринкових механізмів.
 
2. Цілі державного регулювання

Метою регулювання є встановлення ставки фіксованого податку за здійснення підприємницької діяльності з урахуванням балансу інтересів територіальної громади та суб’єктів господарювання.

 3. Визначення та оцінка альтернативних способів досягнення цілей.

 Відповідно до ст 12 Податкового кодексу України повноваження щодо встановлення місцевих податків і зборів належить місцевим радам. Отже прийняття даного рішення міською радою – єдиний законний спосіб вирішення цієї проблеми.

4.Механізм, який застосовується для розв’язання проблем і відповідні заходи

Вказану вище проблему пропонується розв’язати шляхом затвердження міською радою ставки фіксованого податку для фізичних осіб-підприємців міста та приведення її у відповідність до чинного законодавства.  

 5.Визначення втрат та вигод від прийняття регуляторного акта

 Міська рада

Вигоди: забезпечення надходжень до міського бюджету у вигляді сплати фіксованого  податку. Втрати: часові витрати, пов’язані з оприлюдненням, обговоренням та прийняттям регуляторного акта.

Суб’єкти підприємницької діяльності

Вигоди: можливість легального здійснення підприємницької діяльності.Втрати: витрати, пов’язані з оплатою фіксованого податку.

6. Обґрунтування терміну дії регуляторного акта

Запропонований проект рішення Богодухівської міської ради терміном дії не обмежується, з можливістю внесення до нього змін чи відміни його у разі зміни чинного законодавства

 7.Визначення показників результативності акта

 Дане рішення окремо визначених показників не матиме. З його прийняттям взагалі упорядкується механізм встановлення розміру фіксованого податку.
Проте опосередковані показники результативності даного регуляторного акту є:
- розмір надходжень від сплати фіксованого податку з прийняттям цього рішення;
- кількість суб’єктів господарювання, на яких поширюватиметься дія рішення;
- рівень проінформованості суб’єктів господарювання з основних положень рішення.

8. Визначення заходів, за допомогою яких буде здійснюватися відстеження результативності акта

  З метою відстеження результативності регуляторного акту, спеціалістом з економічних питань Богодухівської міської ради буде проводитися відстеження динаміки зміни кількісних показників, що вказані вище. Стосовно даного регуляторного акта послідовно здійснюватиметься базове та повторне відстеження його результативності шляхом використання даних Богодухівської ДПІ.
Базове відстеження результативності регуляторного акта буде проводитись з 01.06.2011р. по 15.07.2011р. Повторне відстеження результативності регуляторного акта буде проводитись з 01.08.2011р. по 15.09.2011р.  Періодичне відстеження здійснюватиметься раз на кожні три роки починаючи з дня закінчення заходів з повторного відстеження результативності цього акта.

Провідний спеціаліст апарату міської ради                                        Л.Моргун