Про затвердження Положення

Переглядiв: 235

 УКРАЇНА

БОГОДУХІВСЬКА МІСЬКА РАДА

ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

 II СЕСІЯ VІІ СКЛИКАННЯ

Р І Ш Е Н Н Я

25.12.2015                                           Богодухів                                 № 47-VІІ

 Про затвердження Положення

помічника-консультанта

депутата Богодухівської міської ради

 З метою підвищення статусу депутата міської ради, вдосконалення його можливостей щодо захисту інтересів виборців, забезпечення якісного та своєчасного вирішення завдань і доручень, які покладаються на депутата законом та виборцями, керуючись п.53  ст.26  Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» та ст.29-1 Закону України «Про статус депутатів місцевих рад», міська рада

ВІРІШИЛА:

  1. Затвердити положення «Про помічника-консультанта депутата Богодухівської міської ради» (додаток 1).
  2.  Затвердити відповідне посвідчення помічника-консультанта депутата

Богодухівської міської ради встановленого зразка (додаток 2).

2.Секретарю ради Зіньковській З.М. забезпечити виготовлення посвідчень помічника-консультанта депутата Богодухівської міської ради.

3. На веб-сайті міської ради, поруч з інформацією про депутатів місцевої ради, розмістити  список   помічників — консультантів депутатів міської ради.

4. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну депутатську комісію з питань регламенту, законності, правопорядку, депутатської діяльності , етики та взаємодії з органами  місцевого самоврядування (голова Векленко В.І.)

Міський голова                                                М.ГОЛУБ

 

 Додаток 1

Затверджено

рішенням Богодухівської міської ради

від 25.12.2015 № 47-VІІ

(ІІ сесія VІІ скликання)

П О Л О Ж Е Н Н Я 
про помічника-консультанта депутата 
Богодухівської міської ради

1. Загальніположення

1.1. Помічником-консультантом депутата ради може бути лише громадянин України, який має середню освіту, вільно володіє державною мовою та дав добровільну  згоду бути помічником, виконувати чинне законодавство, рішення ради, в тому числі дане Положення. Не може бути помічником-консультантом депутата ради особа, яка визнана судом недієздатною;

1.2.Помічник- консультант не може заміняти  депутата під час голосування, обговорення питань в комісіях та пленарних засіданнях та не дозволяється втручатися в роботу комісій та сесій.

1.3 Персональний підбір кандидатур на посади помічників-консультантів депутата Богодухівської міської ради, організацію їх роботи та розподіл обов’язків між ними, здійснює особисто депутат Богодухівської міської ради, який несе відповідальність щодо правомірності своїх рішень;

1.4.Помічник — консультант депутата у своїй роботі керується Конституцією України, Законами України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про статус депутатів місцевих рад», іншими законами та підзаконними нормативними актами, Регламентом Богодухівської міської ради та цим Положенням. Помічник-консультант, надаючи згоду депутату ради бути зарахованим на посаду, автоматично надає згоду на надання громадськості інформації про зарахування помічником, а також відомостей, що містяться в заяві та засобі зв’язку.

2. Перебування на посаді помічника-консультанта

2.1. Зарахування на посаду помічника-консультанта депутата здійснюється на підставі письмового подання цього депутата на ім’я секретаря ради, де зазначаються: прізвище, ім’я та по батькові кандидата на посаду помічника-консультанта депутата ради;

2.2 До подання додаються дві фотографії та заява кандидата на посаду помічника-консультанта депутата ради із зазначенням громадянства, освіти, інформації про судимість, засобів зв’язку, а саме телефони, електронна пошта, адреса для листування. За бажанням особа, яка зараховується на посаду помічника, може вказати додаткові відомості про себе та засоби зв’язку;

2.3 Облік помічників-консультантів веде секретар ради, який невідкладно, але не пізніше 5 робочих днів, оновлює інформацію на веб-сайті ради, про помічників-консультантів депутатів місцевих рад та засоби зв’язку з ними;.

2.4. Повноваження помічника-консультанта припиняються у зв’язку з:

2.4.1 особистою заявою про складення повноважень;

2.4.2 за письмовим поданням депутата, який направив подання відповідно до п.2.1;

2.4.3 припинення повноважень депутата ради, який направив подання відповідно до п. 2.1;

2.4.4 припинення громадянства помічником-консультантом України;

2.4.5 з’ясуванням інформації про неправдиві відомості, вказані помічником-консультантом у заяві відповідно до п.2.2, окрім технічних описок, які підлягають негайному виправленню;

2.4.6 визнання недієздатним помічника-консультанта;

2.4.7вчиненням аморального вчинку, якщо за відповідне рішення про припинення повноваження помічника-консультанта проголосувало  більшість депутатів від складу ради;

2.4.8 смерті помічника-консультанта;

2.4.9 набранням щодо нього законної сили обвинувальним вироком суду або вчинення корупційного правопорушення.

2.5. Помічнику-консультанту депутата ради видається відповідне посвідчення встановленого зразка( додаток 2);

2.6. Посвідчення помічника-консультанта депутата Богодухівської міської ради має єдиний зразок і видається за письмовим поданням депутата Богодухівської міської ради .

2.7. Посвідчення помічника-консультанта депутата Богодухівської міської  ради вважається недійсним та підлягає поверненню в раду у разі припинення повноважень помічника-консультанта депутата Богодухівської міської ради ради або у випадку закінчення терміну повноважень ради відповідного скликання.

3. Права помічника-консультанта депутата ради

3.1. Окрім  безпосередньо визначених законом прав та повноважень помічник-консультант депутата на території Богодухівської міської  ради має право:

3.1.1 бути присутнім на пленарних засіданнях міської ради у відведених для цього місцях, засіданнях виконавчого комітету; користуватися спеціально відведеними сидячими місцями для помічників депутатів ради (але не більше ніж для одного помічника — консультанта від одного депутата);

3.1.2 бути присутнім на засіданнях постійних комісій або тимчасових контрольних комісій міської ради за письмовим дорученням депутата та згодою голови відповідної комісії;

3.1.3. на ознайомлення з актами прийнятими  міською радою, крім прийнятих на її закритих засіданнях,

3.1.4.отримувати надіслану на ім’я депутата поштову й телеграфну кореспонденцію, відправлятиїї за дорученням депутата

3.1.5. гарантованого виступу з метою оголошення позиції депутата у випадку його відсутності на засіданні

3.1.6 подавати у письмовій форміпі дготовлені депутатом проекти, пропозиції, звернення, заяви та інші документи до міської ради, підприємств, установ, організацій незалежно від форми власності.

4. Обов’язки помічника-консультанта депутата ради

4.1. Обов’язки помічника-консультанта депутата безпосередньо пов’язані з виконанням законодавства про статус депутата місцевої ради. Помічник-консультант за дорученням свого депутата:

4.1.1 вивчає питання, необхідні для здійснення його депутатських повноважень, інформує депутата рада про всі документи та матеріали, які надійшли на його адресу, ставить до відома  депутата про всі контакти та пропозиції, які адресовані депутату місцевої ради;

4.1.2 готує матеріали для депутатськихзвернень та запитів, а також пересилає електронні копії депутатських документів для збереження в раді та їх оприлюднення на веб-сайті;

4.1.3 здійснює контроль за своєчасним надходженням відповідей  на депутатські запити та звернення;

4.1.4 допомагає депутату ради у веденні діловодства, підготовці до засідань комісій, пленарнихзасідань, виконавчих та іншихорганів ради;

4.1.5 здійснює заходи, щодо організації зустрічі з виборцями для обговорення річного звіту депутата, а також інші заходи для проведення інформування виборців депутатом про роботу ради та інше, в порядку статті 10 Закону України «Про статус депутата місцевої ради»;

4.1.6 підтримує зв’язок депутата з фракцією та відповідальними працівниками партії, від якої або за підтримки якої, було обрано депутата;

4.1.7 допомагає в організації депутатського прийому, зустрічей з виборцями, трудовими колективами, об’єднаннями громадян, проведенні публічних заходів за участі депутата ради;

4.1.8 підтримує зв’язок депутата з депутатськими групами, до складу яких входить депутат;

4.2. Помічник-консультант депутата зобов’язаний вивчати проблеми громади, здійснюючи аналіз:

4.2.1 проектів рішень ради та її виконавчих органів;

4.2.2 прийнятихрішень ради, виконавчих органів, розпоряджень та інших нормативно-правових актів місцевої влади;

4.2.3 програми соціально-економічногорозвитку та інших затверджених радою програм;

4.2.4 журналу депутатських прийомів;

4.2.5 звернень та інформаційних запитів до депутата;

4.2.6 депутатських звернень, запитів та відповідей на них;

4.2.7 інших матеріалів, що знаходяться в розпорядженні ради.

4.3 Помічник-консультант діє за пред’явленням посвідчення помічника-консультанта. Доручення депутата своєму  помічнику-консультанта для дій за межами приміщень ради видається  в тексті депутатського звернення за підписом депутата.

4.4Помічник-консультант депутата повинен утримуватися відвикористання посвідчення помічника-консультанта депутата в особистих інтересах чи з корисливою метою, дотримуватися етики міжлюдського спілкування, утримуватися від заяв та вчинків, які можуть скомпрометувати депутата ради.

5. Заключні положення

5.1. Посадові та інші особи  міської ради , об’єднання громадян, підприємств, установ та організацій незалежно від форми власності несуть відповідальність згідно з чинним законодавством України за створення перешкод у роботі помічника-консультанта депутата міської ради, невиконання його законних вимог щодо забезпечення діяльності депутата міської ради, а також недотримання  встановлених чинним законодавством України строків надання інформації, надання завідомо неправдивої інформації, виконання законних вимог .

5.2. Про факти, які виникли і стали підставою для застосування до помічника-консультанта депутата міської ради заходів дисциплінарного стягнення, адміністративного затримання, арешту або притягнення до кримінальної відповідальності, відповідні органи чи посадові особи негайно повідомляють депутата міської ради.

 

СЕКРЕТАР РАДИ                                           З.  ЗІНЬКОВСЬКА 

 

Додаток 2

Затверджено

рішенням Богодухівської міської ради

від 25.12.2015 № 47-VІІ

(ІІ сесія VІІ скликання)

 

ЗРАЗОК ПОСВІДЧЕННЯ

Розмір посвідчення  -  9см на 6 см

Номер посвідчення помічника-консультанта депутата складається з номера посвідчення депутата ради і через дріб порядкового номера помічника-консультанта того ж депутата ради.