20 січня 2017 року

Переглядiв: 496

РЕЄСТРАЦІЯ  РІШЕНЬ

ВИКОНАВЧИХ КОМІТЕТІВ

БОГОДУХІВСЬКОЇ  МІСЬКОЇ  РАДИ

 

за 2017 рік

 

№ з/п

Назва питань, що розглядалися

Номер рішення

20 січня 2017 року

Про схвалення Програми економічного та соціального розвитку населених пунктів Богодухівської міської ради на 2017 рік»

№ 1

Про виконання бюджету за 2016 рік

№ 2

Про міські цільові програми

№ 3

Про роботу із зверненнями громадян, що надійшли до Богодухівської міської ради в 2016 році та комунальних підприємств «Богодухівжитло» та «Богодухіввода»

№ 4

Про затвердження списків громадян, які перебувають на квартирному обліку

№ 5

Про організацію безоплатних суспільно-корисних робіт для порушників, на яких судом накладено адміністративне стягнення

№ 6

Про організацію безоплатних суспільно-корисних робіт для засуджених осіб

№ 7

Про надання одноразової грошової допомоги

№ 8

Про виплату персональних стипендій міської ради «Надія Богодухова» творчій та обдарованій учнівській молоді за підсумками 2016 року

№ 9

Про надання дозволу Черкасовій Олександрі Валеріївні  на реєстрацію сина Бутова Віктора Сергійовича, 02.08.2000 року народження в домоволодіння підопічного Мармази Сергія Володимировича, 10.12.1960 року народження, який зареєстрований за адресою: м.Богодухів, вул.Веселкова, буд.8

№ 10

Про затвердження протоколу засідання житлової комісії від 20.01.2017 року

№ 11

Про затвердження ліміту використання води на 2017 рік

№ 12

Про затвердження лімітів на скид стічних вод у міську систему каналізації

№ 13

Про затвердження акт обстеження котлів КБНГ-2,5, що знаходяться в котельні за адресою: м.Богодухів, пров.Лікарняний, 2

№ 14

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

УКРАЇНА

БОГОДУХІВСЬКА МІСЬКА РАДА

ХАРКІВСЬКОЇ  ОБЛАСТІ

 

В И К О Н А В Ч И Й   К О М І Т Е Т

Р І Ш Е Н Н Я

 

20.01.2017                                       Богодухів                                     № 1

Про схвалення Програми економічного та соціального розвитку населених пунктів Богодухівської міської ради на 2017 рік

З метою сталого економічного та соціального розвитку населених пунктів Богодухівської міської ради, на підставі статті 11 Закону України «Про державне прогнозування та розроблення програм економічного і соціального розвитку України», статті 27 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», виконком міської ради

 

В И Р І Ш И В:

1. Схвалити Програму економічного та соціального розвитку населених пунктів Богодухівської міської ради на 2017 рік та направити її на затвердження сесією Богодухівської міської ради.

2. Забезпечити координацію дій, аналіз та контроль за ходом виконання Програми економічного та соціального розвитку населених пунктів Богодухівської міської ради.

3. Контроль за виконанням рішення покласти на виконавчий комітет Богодухівської міської ради.

 

Міський голова                                                  М.ГОЛУБ

УКРАЇНА

БОГОДУХІВСЬКА  МІСЬКА  РАДА

ХАРКІВСЬКОЇ  ОБЛАСТІ

 

В И К О Н А В Ч И Й   К О М І Т Е Т

Р І Ш Е Н Н Я

   20.01.2017                           Богодухів                       № 2

 

Про виконання бюджету за 2016 рік

 

Заслухавши звіт головного бухгалтера централізованої бухгалтерії міської ради Дереведмедь Т.В. про виконання бюджету за 2016 рік, з метою  інформування міської ради з цього питання, керуючись статтею 28 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» виконком міської ради

 

В И Р І Ш И В:

1. Інформацію про виконання бюджету за 2016 рік взяти до відома:

по доходах  – 22121440 грн., у тому числі:

за загальним фондом – 19962492 грн.;

за спеціальним фондом – 2158948 грн.;

 

по видатках – 22096306 грн., у тому числі:

за загальним фондом – 15913191 грн.;

за спеціальним фондом – 6183115 грн.

2. Це рішення затвердити на черговій сесії міської ради.

 

 

Міський голова                             М.ГОЛУБ

 

Інформація про виконання міського бюджету за   2016 рік

(за даними річного звіту)

 

За 2016 рік загальна сума надходжень спрямованих на видатки, склала 22121440 грн., з них доходи загального фонду бюджету 19962492 грн., що становить 107,5 відсотки, затверджених міською радою показників, перевиконання складає 1399662 грн., трансферти в сумі 6613230 грн., на утримання дошкільних навчальних закладів та клубу. Доходи спеціального фонду бюджету 2158948 грн., з них власні надходження бюджетних установ 638934 грн.

На звітний період міським бюджетом за загальним та спеціальним фондом з урахуванням спрямованих залишків коштів, які склалися на 01.01.2016 року та коштів переданих із загального до спеціального фонду плановий обсяг видатків міського бюджету склав 23204648 грн.  Фактичне виконання видатків міського бюджету складає 22096306 грн., або 92,5 % до плану з урахуванням змін.

З метою ефективного управління бюджетними коштами та недопущення дебіторської і кредиторської заборгованості, фінансування запланованих видатків міського бюджету проводилось в межах взятих бюджетних зобов’язань відповідно до встановленого порядку казначейського обслуговування видатків місцевих бюджетів.

Видатки загального фонду міського бюджету виконані в сумі 15913191 грн., або 98,3 % до плану (затверджено з урахуванням внесених протягом звітного  періоду змін в сумі 16181077 грн.).  Протягом року проведено тендерні процедури щодо закупівлі  послуг з постачання електричної енергії (переговорна процедура), яка закінчена у березні та проведено повний розрахунок з постачальником. Закупівля природного газу  проводиться за  процедурою відкритих торгів. Договір на закупівлю природного газу укладено 11 квітня 2016 року та проведено  повний розрахунок за використаний природний газ установами і закладами міської ради.

Фінансування установ та закладів із загального фонду міського бюджету проводилось в першу чергу на захищені статті, з них: на оплату праці спрямовано – 7188513 грн.; видатки на харчування проведені у сумі 704157 грн.; на оплату енергоносіїв – 1268098 грн.

По окремих галузях міського бюджету стан виконання характеризується такими показниками.

Видатки на утримання міської ради передбачені в сумі 2256800 грн., профінансовані у сумі 2254024 грн., касове виконання складає 2254024 грн., в тому числі на захищені статті спрямовано 1952606.грн. або 86,6 % із загального обсягу видатків.

По освіті при плані 7587043 грн. профінансовані в  сумі 7536625 грн., касові видатки склали 7536625 грн. (99,3 % до плану з урахуванням змін), з них на захищені статті витрат спрямовано 7039467 грн., або 93,4 %.

По соціальному захисту видатки передбачені в сумі 654100 грн., профінансовані в обсязі 649373 грн., касові видатки склали 649373 грн., або 99,3  % до плану з урахуванням змін.

Видатки  на житлово – комунальне господарство передбачені в сумі 3626475 грн., профінансовані в обсязі 3552127 грн., або 97,9 % до плану з урахуванням змін.

На культуру і мистецтво видатки передбачені в сумі 185700 грн., профінансовані та використані в сумі 182525 грн., з яких на захищені статті витрат спрямовано 168696 грн., або 92,4 %.

Заборгованість по виплаті заробітної плати та оплаті за спожиті енергоносії в установах, що фінансуються з міського бюджету, відсутня.

Видатки спеціального фонду міського бюджету з урахуванням внесених протягом звітного  періоду змін затверджені в сумі 7023571  грн., з яких профінансовано – 6183115 грн., касові видатки склали 6183115 грн. або 88 % до уточненого плану, які використані на придбання енергозберігаючих насосів, коригування ПКД на капітальний ремонт дороги по вул. Заводській, виготовлення експертної грошової оцінки земельних ділянок з метою їх продажу, придбання  спеціалізованого автотранспорту, капітальний ремонт та придбання обладнання для дошкільних навчальних закладів.

До складу видатків спеціального фонду міського бюджету  належать  власні надходження бюджетних установ надходження яких за звітний період склали    638934 грн., касові видатки 616287 грн. Власні надходження бюджетних установ використовувались відповідно до рішення про місцевий бюджет за напрямами передбаченими  постановою Кабінету Міністрів України від 17.05.2002 р. № 659 „ Про затвердження переліку груп власних надходжень бюджетних установ, вимог щодо їх утворення та напрямів використання». У звітному році  виконано 73603 дітоднів, з них діти молодшого віку 18603 дітоднів, діти старшого віку  47581 дітоднів. Плата для батьків, за утримання дітей у дошкільних навчальних закладах встановлена в розмірі 40% вартості харчування дитини на день за фактичні дні перебування дитини  в ДНЗ і складає  для дітей молодшого віку 4,18 грн. для дітей  старшого віку  6,60 грн.

Від плати звільняються:

-                     на 100 відсотків діти із сімей, які отримують допомогу, як малозабезпечені сім»ї, діти які знаходяться під опікою чи піклуванням, учасників АТО, діти – інваліди  – за рік виконано 2363 дітодень, або  14 дітей.

-                     На 50 відсотків діти з багатодітних сімей – за звітний рік виконано 5056 дітоднів, або 28 дітей.

Середня вартість харчування за рік склала:

для дітей молодшого віку 10,45 грн., старшого віку 16,51  грн.

Таким чином, виконання міського бюджету за 2016 рік складає:

по доходах з урахуванням сум, одержаних з інших бюджетів  у сумі – 22121440 грн., у тому числі:

за загальним фондом – 19962492 грн.;

за спеціальним фондом – 2158948 грн.;

по видатках – 22096306 грн., у тому числі:

за загальним фондом – 15913191 грн.;

за спеціальним фондом – 6183115 грн.

 

Головний бухгалтер                     Т.Дереведмедь

 

 

 УКРАЇНА

БОГОДУХІВСЬКА  МІСЬКА  РАДА

ХАРКІВСЬКОЇ  ОБЛАСТІ

 

В И К О Н А В Ч И Й  К О М І Т Е Т

Р І Ш Е Н Н Я

 

20.01.2017                                           Богодухів                                          № 3

 

Про міські цільові програми

 

Заслухавши і обговоривши інформацію заступників міського голови Ворвуля В.В., Мальованої О.А. про міські цільові програми, виконком міської ради відзначає, що відповідно до ст.27 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» виконавчим комітетом міської ради здійснюється підготовка програми соціально-економічного та культурного розвитку міста, цільових програм з інших питань самоврядування, подання їх на затвердження ради, організація їх виконання. Зокрема, на розгляд виконавчого комітету подані: Програма охорони навколишнього середовища міста Богодухова на 2017 рік,  Програма благоустрою міста Богодухів на 2017 рік,  Програма підтримки організації громадських робіт з благоустрою та озеленення території міста Богодухова на 2017 рік, Міська комплексна Програма профілактики правопорушень на 2017 рік та зміни до Програми розвитку фізичної культури і спорту на території Богодухівської міської ради на 2015-2017 роки,  які радою затверджені.

З метою належної організації виконання міських цільових програм, виконком міської ради

В И Р І Ш И В:

1. Схвалити: Програму охорони навколишнього середовища міста Богодухова на 2017 рік, Програму благоустрою міста Богодухів на 2017 рік, Програму підтримки організації громадських робіт з благоустрою та озеленення території міста Богодухова на 2017 рік, Міську комплексну Програму профілактики правопорушень на 2017 рік і направити їх на затвердження Богодухівської міської ради.

2. Схвалити внесення змін до Програми розвитку фізичної культури і спорту на території Богодухівської міської ради на 2015-2017 років у Розділ VI «Обсяги та джерела фінансування», а саме: пункт 3 «Обсяг фінансування» у розмірі 70 тис.грн., в «Очікувані результати» — Спортивно-військова гра «Зірниця – 15 тис.грн.; Міська волейбольна команда «Рись» — 20 тис.грн.; Міська баскетбольна команда «Фратрія» — 10 тис.грн.; Дитячо-спортивна юнацька школа відділення боксу для проведення турніру – 15 тис.грн.; проведення та фінансування змагань, турнірів, чемпіонатів з Олімпійських та не олімпійських видів спорту серед учнівської молоді, придбання спортивного інвентарю, нагородної атрибутики (кубків, грамот, медалей) – 10 тис.грн. та направити її на затвердження Богодухівської міської ради.

3. Забезпечити координацію дій, аналіз та контроль за ходом виконання прийнятих міських цільових програм.

4. Щорічно подавати міській раді звіти про хід і результати виконання міських цільових програм.

5. Контроль за виконанням рішення покласти на заступників міського голови Ворвуля В.В., Мальовану О.А.

 

Міський голова                                                                  М.ГОЛУБ

 

 

 

УКРАЇНА

БОГОДУХІВСЬКА МІСЬКА РАДА

ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

 

В И К О Н А В Ч И Й  К О М І Т Е Т

Р І Ш Е Н Н Я

 

20.01.2017                                       Богодухів                                           № 4

 

Про роботу із зверненнями громадян, що надійшли до Богодухівської міської ради в 2016 році та комунальних підприємств «Богодухівжитло» та «Богодухіввода»

 

Протягом 2016 року Богодухівською міською радою проводилась робота, спрямована на забезпечення виконання Закону України «Про звернення громадян», Указу Президента України від 07 лютого 2008 року № 109 «Про першочергові заходи щодо забезпечення реалізації гарантування конституційного права на звернення до органів державної влади та місцевого самоврядування», розпоряджень і доручень голови Богодухівської РДА з даного питання, власних рішень.

Вживалися заходи щодо забезпечення системної роботи із зверненнями громадян як пріоритетного напрямку діяльності міської ради.

В цілому до міської ради протягом 2016 року надійшло 794 звернення, що на 9% менше порівняно з 2015 роком. З них поштою – 412, що становить 52% від їх загальної кількості, 382 звернення або 48% надано на особистих прийомах.

За видами звернень домінують заяви щодо вирішення певних питань, які складають 96,5%, 3,5% — скарги, пропозиції в 2016 році не надходили. Протягом року надійшло 2 повторних звернення та 1 дублетне.

Всього у зверненнях за 2016 рік порушено 810 різноманітних питань. З усіх питань, з якими звернулись громадяни до міської ради, відслідковується збільшення кількості звернень з питань соціального захисту:

- соціального захисту 34% (2015 -27%);

- комунального господарства 27% (2015 -29%);

- житлові 10% (2015 -17%);

- аграрної політики і земельних відносин 6% (2015 -13%).

Із загальної кількості питань (810), порушених у зверненнях громадян, що надійшли до міської ради протягом 2016 року, 416 (51%) питання вирішено позитивно, 394 — надані відповідні роз’яснення.

У 2016 році надійшло 51 колективне звернення, що на 13 більше ніж у 2015 році. Порушувалися в основному питання ремонту доріг, водозабезпечення, ремонту колодязів, ремонту багатоквартирних будинків та інше.

До органів влади вищого рівня громадянами міста надіслано 29 звернень, з них: 10 – на урядову гарячу лінію, 9 – до райдержадміністрації, 6 – до обласної держадміністрації, 4 – до райради.

Особлива увага приділялася вирішенню проблем, з якими зверталися інваліди війни, учасники війни, інваліди I, II, III групи (209), дітей війни (126), ветеранів праці (15), громадяни, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи (10), багатодітні сім’ї, одинокі матері та інші громадяни, які потребують соціального захисту та підтримки (53).

На всі листи, що надійшли до міської ради, заяви громадян, подані на особистому прийомі, вжито заходів, визначених чинним законодавством. Всі звернення, що надійшли до міської ради, зареєстровані відповідно до вимог Інструкції з діловодства за зверненнями громадян в органах державної влади і місцевого самоврядування, об’єднаннях громадян, на підприємствах, в установах, організаціях незалежно від форм власності, в засобах масової інформації, затвердженої Постановою Кабінету Міністрів від 14 квітня 1997 року № 348 та взяті на контроль.

Після розгляду порушених у зверненнях та на особистих прийомах питань заявникам направлялись відповіді у письмовій формі.

Усі звернення розглянуті та проаналізовані. Аналіз і узагальнення питань, що порушуються у зверненнях громадян, здійснюються щомісяця, щокварталу, за I півріччя, за 9 місяців та за рік. При проведенні аналізу роботи із зверненнями громадян застосовується Класифікатор звернень громадян, затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 24 вересня 2008 року № 858.

З метою інформування населення в приміщенні міської ради розміщенні інформаційні стенди, також постійно оновлюється інформація на офіційному веб-порталі Богодухівської міської ради.

На належному рівні у 2016 році проводилась робота зі зверненнями громадян на комунальних підприємствах виконкому міської ради. Протягом 2016р. до КП «Богодухіввода» надійшло 289 звернення громадян, з них:

- безпосередньо до підприємства – 263, через міську раду – 20, з РДА – 1, з ХОДА – 2.

За підсумками роботи із зверненнями громадян на протязі 2016 року позитивно вирішено 286 порушених у зверненнях питань.

Найбільш поширені питання, з якими звертаються громадяни: ремонтні роботи водопровідних та каналізаційних мереж, підключення до мережі водопостачання, обслуговування внутрішньо будинкових мереж.

До КП «Богодухівжитло» впродовж 2016 року надійшло 288 звернень, з них: 190 через міську раду, 98 – безпосередньо до підприємства.

З таких питань:  благоустрою (ремонт колодязів, доріг та тротуарів, спиляння дерев, вуличного освітлення), проведення поточного та капітального ремонту житлових будинків, елементів благоустрою, організація з вивезення твердих побутових відходів мешканців приватного сектора міста, погашення заборгованості за комунальні послуги.

У 2016 році забезпечено виконання 193 звернень громадян, 12 — знаходиться на контролі, іншим надані відповідні роз’яснення, 21 звернення — в стадії розгляду.

 

Враховуючи вищевикладене, керуючись Законами України «Про звернення громадян», «Про місцеве самоврядування в Україні», актами Президента та Уряду стосовно забезпечення реалізації конституційного права на звернення, посилення персональної відповідальності посадових та службових осіб за належною організацією роботи із зверненнями громадян щодо задоволення їх повсякденних запитів та життєвих потреб, виконком міської ради

В И Р І Ш И В:

1. Розглядати стан роботи із зверненнями громадян не рідше 1 разу на квартал.

2. Заступникам міського голови, керуючому справами виконкому міської ради:

1) Вжити невідкладних заходів щодо недопущення випадків порушень термінів розгляду звернень громадян, надання необґрунтованих і неповних відповідей на звернення громадян, безпідставної передачі розгляду звернень іншим органам.

2) Забезпечити безумовне дотримання графіків особистого прийому громадян.

3) Установити особистий контроль за ходом розгляду звернень громадян у підвідомчих установах та підприємствах.

4) Посилити роз’яснювальну роботу серед населення міста, у тому числі на сторінках газети «Маяк» та офіційному веб-порталі Богодухівської міської ради, щодо повноважень міської ради та виконавчого комітету.

3. Керуючому справами виконкому міської ради:

1) Забезпечити контроль за виконанням постанови Кабінету Міністрів України від 24.09.2008 № 858 «Про затвердження класифікатора громадян» та Інструкції з діловодства за зверненнями громадян в органах державної влади і місцевого самоврядування, об’єднаннях громадян, на підприємствах, в установах, організаціях незалежно від форм власності, в засобах масової інформації, затвердженої Постановою Кабінету Міністрів від 14 квітня 1997 року № 348.

2) Здійснювати контроль до дотриманням чинного законодавства в роботі із зверненнями на комунальних підприємствах «Богодухівжитло» та «Богодухіввода».

4. Контроль за виконанням рішення покласти на заступників міського голови та керуючого справами виконкому міської ради.

 

Міський голова                   М.ГОЛУБ

 

УКРАЇНА

БОГОДУХІВСЬКА МІСЬКА РАДА

ХАРКІВСЬКОЇ  ОБЛАСТІ

 

В И К О Н А В Ч И Й     К О М І Т Е Т

Р І Ш Е Н Н Я

 

20.01.2017                                          Богодухів                        № 5

 

Про затвердження списків громадян, які

перебувають на квартирному обліку

 

Керуючись ст. 30 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Житловим кодексом України, Правилами обліку громадян, що потребують поліпшення житлових умов, та надання їм житлових приміщень в Українській РСР, постановою № 5 виконавчого комітету Харківського облвиконкому та президії обласної ради профспілок від 11.01.1985 року, виконком міської ради

        В И Р І Ш И В:

 

1. Затвердити списки громадян, які відповідно до законодавства потребують поліпшення житлових умов та перебувають на квартирному обліку у Богодухівській міській раді:

Загальний список –205 чол.

На позачергове одержання житла – 15 чол.

На першочергове одержання житла – 97 чол.

Загальна черга –93 чол.

2. До 01 лютого 2017 року списки громадян, які перебувають на квартирному обліку, оприлюднити в міській раді для загального огляду.

3. Контроль за виконанням рішення покласти на керуючого справами виконкому міської ради, секретаря житлової комісії Щербак А.М.

 

 

Міський голова                                М.ГОЛУБ

 

УКРАЇНА

БОГОДУХІВСЬКА МІСЬКА РАДА

ХАРКІВСЬКОЇ  ОБЛАСТІ

 

В И К О Н А В Ч И Й   К О М І Т Е Т

Р І Ш Е Н Н Я

 

20.01.2017                          Богодухів                                               № 6

 

Про організацію безоплатних суспільно-корисних робіт для порушників, на яких судом накладено адміністративне стягнення

 

Розглянувши листа заступника начальника Богодухівського районного відділу з питань пробації Північно-Східного міжрегіонального управління з питань виконання кримінальних покарань та пробації Міністерства юстиці в Харківській області майора внутрішньої служби Склярова Д.М. від 03.01.2017 № 22/16/14-54/Ск про організацію виконання суспільно-корисних робіт для порушників, на яких судом накладено адміністративне стягнення у вигляді громадських робіт, керуючись ст.ст. 301, 3213 Кодексу України про адміністративні правопорушення, ст. 40 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», виконком міської ради

В И Р І Ш И В:

1. Визначити КП «Богодухівжитло» таким, де будуть виконуватися суспільно-корисні роботи порушниками, на яких судом накладено адміністративне стягнення у вигляді громадських робіт.

2. Начальнику КП «Богодухівжитло» Дубинці С.М.:

1) Визначити перелік об’єктів, на яких порушники відбувають громадські роботи, та види цих робіт, погодити їх з органами кримінально-виконавчої інспекції Богодухівського району.

2) Призначити відповідального за виконанням обов’язків, викладених в ст.ст. 301, 3213 Кодексу України про адміністративні правопорушення:

- здійснення контролю за виконанням порушниками визначених для них робіт та дотримання правил техніки безпеки;

- у трьохденний термін повідомляти кримінально-виконавчу інспекцію Богодухівського району про ухилення порушника від виконання громадських робіт та переведення його на інше місце роботи, появу в стані сп’яніння, порушення громадського порядку;

- вести облік та щомісячно інформувати інспекцію про кількість відпрацьованих порушником годин та його ставлення до праці.

3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на заступника міського голови Ворвуля В.В.

 

Міський голова                                                    М.ГОЛУБ

 

УКРАЇНА

БОГОДУХІВСЬКА МІСЬКА РАДА

ХАРКІВСЬКОЇ  ОБЛАСТІ

В И К О Н А В Ч И Й   К О М І Т Е Т

Р І Ш Е Н Н Я

20.01.2017                                   Богодухів                                      № 7

 

Про організацію безоплатних суспільно-корисних робіт для засуджених осіб

Розглянувши листа заступника начальника Богодухівського районного відділу з питань пробації Північно-Східного міжрегіонального управління з питань виконання кримінальних покарань та пробації Міністерства юстиці в Харківській області майора внутрішньої служби Склярова Д.М. від 03.01.2017 № 22/16/14-53/Ск про організацію виконання покарання у виді громадських робіт для засуджених осіб на 2015 рік, керуючись ст. 56 Кримінального Кодексу України, с.39 Кримінально-Виконавчого Кодексу України, ст.ст. 40, 59 Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні”, виконком міської ради

В И Р І Ш И В:

1. Визначити КП «Богодухівжитло» таким, де будуть виконуватися покарання у виді громадських робіт для засуджених осіб.

2. Начальнику КП «Богодухівжитло» Дубинці С.М.:

1) Визначити види громадських робіт, на яких будуть виконуватися покарання, та погодити їх з органами кримінально-виконавчої інспекції Богодухівського району.

2) Призначити відповідального за виконанням обов’язків, викладених в ст.39 КВК України:

- здійснення контролю за виконанням засудженими визначених для них робіт та дотримання правил техніки безпеки.

- у трьохденний термін повідомляти кримінально-виконавчу інспекцію Богодухівського району про ухилення засудженого від відбування покарання та переведення його на інше місце роботи, появу в стані сп’яніння, порушення громадського порядку.

- вести облік та щомісячно інформувати інспекцію про кількість відпрацьованих засудженим годин та його ставлення до праці.

3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на заступника міського голови Ворвуля В.В.

 

Міський голова                                   М.ГОЛУБ

 

 

 

УКРАЇНА

БОГОДУХІВСЬКА  МІСЬКА  РАДА

ХАРКІВСЬКОЇ  ОБЛАСТІ

 

В И К О Н А В Ч И Й   К О М І Т Е Т

Р І Ш Е Н Н Я

 

 

       20.01.2017                          Богодухів                     №8

 

Про надання одноразової грошової допомоги

 

Розглянувши лист голови Богодухівської районної громадської організації ветеранів локальних війн «Єдність» Літошка В.П. від 18.01.2017 №09 щодо надання одноразової грошової допомоги сім’ям загиблих в Афганістані, з нагоди 28-ї річниці виведення Радянських військ з Республіки Афганістан та з нагоди Дня вшанування учасників бойових дій на території інших держав, відповідно до Програми соціального захисту населення Богодухівської міської ради на 2016-2018 роки, затвердженої рішенням Богодухівської міської ради від 09.02.2016 № 63-VIІ (III сесія VIІ скликання), Положення про надання матеріальної допомоги мешканцям територіальної громади Богодухівської міської ради, затвердженого рішенням виконавчого комітету Богодухівської міської ради від 22.12.2015 №24, 29.01.2016 №8 (зі змінами), 18.02.2016, керуючись ст.ст. 34, 52, 59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», виконком міської ради

В И Р І Ш И В:

1. Надати одноразову грошову допомогу:

з/п

П.І.П.

Адреса

Розмір допомоги (грн.)

С вул.

1000

Ч вул.

1000

2. Централізованій бухгалтерії міської ради (Дереведмедь Т.В.) виплату зазначеної  допомоги здійснити за рахунок коштів загального фонду бюджету.

3. Контроль за виконанням рішення покласти на заступника міського голови Мальовану О.А.

 

Міський голова                                                 М.ГОЛУБ

 

УКРАЇНА

БОГОДУХІВСЬКА  МІСЬКА  РАДА

ХАРКІВСЬКОЇ  ОБЛАСТІ

 

В И К О Н А В Ч И Й   К О М І Т Е Т

Р І Ш Е Н Н Я

 

20.01.2017                        Богодухів                                        №9

 

Про виплату персональних стипендій міської ради «Надія Богодухова» творчій та обдарованій учнівській молоді за підсумками 2016 року

 

Відповідно до Положення про встановлення персональних стипендій міської ради «Надія Богодухова» творчій та обдарованій учнівській молоді, затвердженого рішенням виконавчого комітету міської ради від 22.12.2015 № 23, розглянувши протокол засідання організаційного комітету з присудження персональних стипендій міської ради «Надія Богодухова» творчій та обдарованій учнівській молоді за підсумками 2016 року від 19.01.2017 № 10 та керуючись ст.ст. 32, 52, 59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», виконком міської ради

В И Р І Ш И В:

1. Затвердити протокол засідання організаційного комітету з присудження персональних стипендій міської ради «Надія Богодухова» творчій та обдарованій учнівській молоді за підсумками 2016 року від 19.01.2017 № 10 (додається).

2. Призначити щомісячну виплату персональних стипендій міської ради «Надія Богодухова», у розмірі 300,00 грн. кожна протягом 2017 року, творчій та обдарованій учнівській молоді за підсумками 2016 року в номінаціях:

- «Інтелектуальний потенціал Богодухова»:

1. Кишиченко Анні Андріївні, учениці 10 класу Богодухівського ліцею № 3;

2. Кривенко Софії Сергіївні, учениці 11 класу Богодухівської гімназії № 1;

- «Мистецький потенціал Богодухова»:

1. Доценку Дмитру Вікторовичу, учню Богодухівської музичної школи імені В.Т.Борисова;

- «За значні спортивні досягнення»:

1. Артюху Дмітрію Максимовичу, ДЮСШ;

2. Зміївському Богдану Сергійовичу, ДЮСШ.

3. Організувати урочисте вручення перших стипендій стипендіатам міської ради «Надія Богодухова» за підсумками 2016 року.

4. Централізованій бухгалтерії міської ради (Дереведмедь Т.В.) забезпечити своєчасну виплату персональних стипендій «Надія Богодухова» за рахунок міського бюджету.

5. Контроль за виконанням рішення покласти на заступника міського голови Мальовану О.А.

 

 

Міський голова                                     М.ГОЛУБ

 

УКРАЇНА

БОГОДУХІВСЬКА  МІСЬКА  РАДА

ХАРКІВСЬКОЇ  ОБЛАСТІ

 

В И К О Н А В Ч И Й   К О М І Т Е Т

Р І Ш Е Н Н Я

 

20.01.2017                         Богодухів          № 10

 

Про надання дозволу Черкасовій Олександрі Валеріївні  на реєстрацію місця проживання сина Бутова Віктора Сергійовича, 02.07.2000 року народження в домоволодіння підопічного Мармази Сергія Володимировича, 10.12.1960 року народження, який зареєстрований за адресою: м.Богодухів, вул.Веселкова, буд.8

Розглянувши заяву Черкасової Олександри Валеріївни з проханням розглянути питання щодо надання дозволу на реєстрацію місця проживання сина Бутова Віктора Сергійовича, 02.07.2000 року народження в домоволодіння підопічного Мармази Сергія Володимировича, 10.12.1960 року народження, який зареєстрований за адресою: м.Богодухів, вул.Веселкова, буд.8 та враховуючи рішення опікунської ради при виконавчому комітеті міської ради від 18.01.2017 № 01, керуючись ст. 34 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», виконком міської ради

В И Р І Ш И В:

Надати дозвіл Черкасовій Олександрі Валеріївні  на реєстрацію місця проживання сина Бутова Віктора Сергійовича, 02.07.2000 року народження в домоволодіння підопічного Мармази Сергія Володимировича, 10.12.1960 року народження, який зареєстрований за адресою: м.Богодухів, вул.Веселкова, буд.8, оскільки Черкасова О.В. не має власного житла.

Міський голова                                            М.ГОЛУБ

 

 

 

 УКРАЇНА

БОГОДУХІВСЬКА  МІСЬКА  РАДА

ХАРКІВСЬКОЇ  ОБЛАСТІ

 

В И К О Н А В Ч И Й  К О М І Т Е Т

Р І Ш Е Н Н Я

 

20.01.2017                                       Богодухів                                         №  11

 

Про затвердження протоколу засідання житлової комісії від 20.01.2017 року

Розглянувши протокол засідання житлової комісії міськвиконкому від 20.01.2017 року, керуючись Житловим кодексом Української РСР, Правилами обліку громадян, які потребують поліпшення житлових умов, і надання їм жилих приміщень в Українській РСР, постановою № 5 виконавчого комітету Харківського облвиконкому та президії обласної ради профспілок від 11.01.1985 року, ст.30 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», виконком міської ради

В И Р І Ш И В:

 

1. Відповідно до п.1 ст. 40 ЖК Української РСР (поліпшення житлових умов, внаслідок якого відпали підстави для надання іншого жилого приміщення) зняти з квартирного обліку:

 1. Лященка Юрія Пантелійовича;
 2. Глущенка Романа Анатолійовича;
 3. Бабенко Тетяну Миколаївну;
 4. Лупиренка Максима Олександровича.

Відповідно до п.2 ст. 40 ЖК Української РСР (виїзд з м.Богодухова) зняти з квартирного обліку:

 1. Ошурко Ларису Михайлівну;
 2. Кіяшко Анастасію василівну;
 3. Любичеву Наталію Миколаївну;
 4. Літуна Максима Олександровича;
 5. Мироненко Тетяну Іллівну;
 6. Черкаску Ніну Петрівну;
 7. Литвинову Тетяну Володимирівну;
 8. Шеіна Ігоря В’ячеславовича;
 9. Каплія Володимира Миколайовича (у зв’язку зі смертю).

2. Відповідно до ст.45 ЖК Української РСР перевести Супруна Сергія Сергійовича, склад сім’ї 1 чол., в пільгову чергу, як учасника бойових дій в зоні АТО.

 

Міський голова                              М.ГОЛУБ

 

 

УКРАЇНА

БОГОДУХІВСЬКА  МІСЬКА  РАДА

ХАРКІВСЬКОЇ  ОБЛАСТІ

 

В И К О Н А В Ч И Й   К О М І Т Е Т

Р І Ш Е Н Н Я

 

20.01.2017                    Богодухів                       №12

 

Про затвердження ліміту використання води

на 2017 рік

 

Розглянувши листи та заяви керівників підприємств усіх форм власності, фізичних осіб підприємців та приватних підприємців щодо затвердження ліміту використання води на 2017 рік, узгоджений з Харківським регіональним управлінням водних ресурсів, погоджених КП «Богодухіввода», відповідно до статті 25 Водного Кодексу України, Наказу Міністерства природи від 16.03.2015 №78, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 03.04.2015 №382/26827, на підставі Порядку ведення державного обліку водокористування, керуючись статтею 40 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, виконком міської ради

ВИРІШИВ :

1. Затвердити ліміти використання води на 2017 рік:

1) Богодухівській міській раді (додається);

2) КЗ Богодухівської районної ради «Дитячо-юнацька спортивна школа» (додається);

3) ФОП Ярошенко О.Ю.КПОЗ «Міжлікарняна аптека №339» (додається);

4) СФГ «Промінь» (додається);

5) БРОВФСТ «Колос» (додається);

6) Дергачівське відділення ПАТ «Харківгаз» (додається);

7) Головне територіальне управління юстиції (додається).

2. Контроль за виконанням рішення покласти на заступника міського голови Ворвуля В.В. та директора КП “Богодухіввода” Слесарєва В.В.

 

Міський голова                                                 М.ГОЛУБ        

 

УКРАЇНА

БОГОДУХІВСЬКА МІСЬКА РАДА

ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

В И К О Н А В Ч И Й  К О М І Т Е Т

Р І Ш Е Н Н Я

 

20.01.2017                                          Богодухів                          № 13

 

Про затвердження лімітів на скид

стічних вод у міську систему каналізації

Розглянувши листи керівників установ, підприємств, організацій про затвердження лімітів на скид стічних вод, з метою безпечної експлуатації систем міських каналізаційних мереж та забезпечення їх безперебійної роботи, здійснення обліку скиду  речовин у водні об’єкти організаціями та установами всіх форм власності, відповідно до порядку, встановленого  Правилами приймання стічних вод підприємств і організацій у комунальну систему каналізації м.Богодухів, затвердженими рішенням Богодухівської міської ради від 18.01.2013 № 1173-VІ (ХХVІІ сесія VІ скликання), керуючись статтею 40 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», виконком міської ради

    В И Р І Ш И В:

1. Затвердити ліміти на скид стічних вод у міську систему каналізації на 2017 рік (вивезення спеціалізованим транспортом), а саме:

№ з/п

Споживач

Ліміт на місяць, м3

Ліміт на рік, м3

Перепелиця М.І.

4 рази по 3,9

15,6

ТОВ «Татнєфть» АЗС-126

4 рази по 3,9

15,6

ВП «Сумське будівельно-монтажне експлуатаційне управління» регіональної філії «Південна залізниця» ПАТ «Українська залізниця»

4 рази по 28,5

114,0

ТОВ Марфін-інвест» АЗС вул.Харківська, 209

3,9

46,8

ТОВ СП «Родіна»

30;40;45;50

500,0

2. Контроль за виконанням рішення покласти на заступника міського голови Ворвуля В.В. та директора КП “Богодухіввода” Слесарєва В.В.

 

 

Міський голова                                     М.ГОЛУБ

 

УКРАЇНА

БОГОДУХІВСЬКА МІСЬКА РАДА

ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

 

В И К О Н А В Ч И Й  К О М І Т Е Т

Р І Ш Е Н Н Я

 

20.01.2017                                       Богодухів                                           № 14

 

Про затвердження акт обстеження котлів

КБНГ-2,5, що знаходяться в котельні за

адресою: м.Богодухів, пров.Лікарняний, 2

 

Розглянувши акт обстеження котлів КБНГ-2,5 (2 шт.), що знаходяться в котельні за адресою: м.Богодухів, пров.Лікарняний, 2, від 10.01.2017, враховуючи непридатність їх до подальшої експлуатації, керуючись статтею 40 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», виконком міської ради

В И Р І Ш И В:

1. Затвердити акт обстеження котлів КБНГ-2,5, що знаходяться в котельні за адресою: м.Богодухів, пров.Лікарняний, 2.

2. Демонтувати котли КБНГ-2,5, в кількості 2 шт. з подальшою реалізацією на металобрухт.

3. Головному бухгалтеру централізованої бухгалтерії міської ради провести списання котлів та внести відповідні зміни у бухгалтерську документацію.

4. Контроль за виконанням рішення покласти на заступника міського голови Ворвуля В.В. та головного бухгалтера централізованої бухгалтерії Дереведмедь Т.В.

 

         Міський голова                    М.ГОЛУБ