20 грудня 2018 року

Переглядiв: 424

20 грудня 2018 року

Про схвалення Програми економічного та соціального розвитку населених пунктів Богодухівської міської ради на 2019 рік

№253

Про розгляд проектів цільових міських програм

№254

Про проект міського бюджету на 2019 рік та прогноз міського бюджету міста на 2020 — 2021 роки

№255

Про затвердження плану роботи на I півріччя 2019 року

№256

Про організацію безоплатних суспільно-корисних робіт для порушників, на яких судом накладено адміністративне стягнення

№257

Про організацію безоплатних суспільно-корисних робіт для засуджених осіб

№258

Про внесення змін до Положення з присудження стипендій Богодухівської міської ради «Надія Богодухова» творчій та обдарованій учнівській молоді, затвердженого рішенням виконавчого комітету від 28.12.2017 №282

№259

Про внесення змін до переліку виборчих дільниць по Богодухівській міській раді

№260

Про пропозиції щодо дислокації виборчих дільниць по Богодухівській міській раді

№261

Про преміювання завідувачів дошкільних навчальних закладів Богодухівської міської ради

№262

Про затвердження тарифу на міських автобусних маршрутах загального користування для перевізника КП «Богодухівжитло»

№263

Про встановлення тарифу на теплову енергію для ТОВ “Альтернативні системи опалення”

№264

Про встановлення тарифу на теплову енергію для ТОВ “РЕГІОН ТЕХСЕРВІС”

№265

Про затвердження норм витрачання дезінфікуючих, чистячи, миючих засобів для закладів освіти Богодухівської міської ради

№266

Про затвердження протоколу засідання житлової комісії від 20.12.2018 року

№267

Про затвердження ліміту використання води на 2019 рік

№268

Про затвердження лімітів на використання води та скид стічних вод

№269

Про затвердження лімітів на скид стічних вод

№270

Про забезпечення дровами

№271

Про дозвіл Коршунову Сергію Миколайовичу на підключення домоволодіння, розташованого за адресою: м.Богодухів, вул.Загорулька, 5 до системи водовідведення міста Богодухова

№272

Про встановлення режиму роботи магазину «Посад»   ТОВ «РОДОНІТ-Р» по вул.Леонова, 1 в м. Богодухові

№273

Про присвоєння поштової адреси житловому будинку, розташованому за адресою: с.Семенів Яр, вул.Шкільна, 13

№274

Про присвоєння поштової адреси ½ частині споруди току, розташованого за адресою: с.Семенів Яр, вул.Сонячна, 6

№275

Про присвоєння поштової адреси ½ частині будівлі механічної майстерні, розташованої за адресою: с.Семенів Яр, вул.Сонячна, 6

№276

Про перенесення розгляду питання щодо присвоєння поштової адреси громадському будинку — складу-магазину, розташованому в м.Богодухові  по пл.Соборності

№277

Про відведення місць для розміщення матеріалів передвиборної агітації та перелік місць, визначених для проведення публічних заходів передвиборної агітації на території міської ради

№278

УКРАЇНА

БОГОДУХІВСЬКА МІСЬКА РАДА

ХАРКІВСЬКОЇ  ОБЛАСТІ

В И К О Н А В Ч И Й   К О М І Т Е Т

Р І Ш Е Н Н Я

 

20.12.2018                                         Богодухів                                       № 253

Про схвалення Програми економічного та соціального розвитку населених пунктів Богодухівської міської ради на 2019 рік

З метою сталого економічного та соціального розвитку населених пунктів Богодухівської міської ради, на підставі статті 11 Закону України «Про державне прогнозування та розроблення програм економічного і соціального розвитку України», статті 27 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», виконком міської ради

 

В И Р І Ш И В:

1. Схвалити Програму економічного та соціального розвитку населених пунктів Богодухівської міської ради на 2019 рік та направити її на затвердження сесією Богодухівської міської ради (додається).

2. Забезпечити координацію дій, аналіз та контроль за ходом виконання Програми економічного та соціального розвитку населених пунктів Богодухівської міської ради.

3. Контроль за виконанням рішення покласти на виконавчий комітет Богодухівської міської ради.

 

Заступник міського голови                  оригінал підписано            В.ВОРВУЛЬ

 

Додаток до рішенням виконавчого

комітету Богодухівської міської ради

від 20.12.2018 р № 253

Програма

економічного  та соціального розвитку населених пунктів

Богодухівської міської ради на 2019 рік

I.ВСТУП

Програма економічного і соціального розвитку населених пунктів Богодухівської міської ради на 2019 рік (далі – Програма) підготовлена на основі аналізу показників розвитку населених пунктів Богодухівської міської ради за попередній період, визначає цілі, пріоритетні напрями соціально-економічного розвитку міста на 2019 рік, а також заходи щодо реалізації державної політики, спрямованої на підвищення якості життя громадян.

Програма розроблена відповідно до  Законів України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про державне прогнозування та розроблення програм економічного та соціального розвитку України», постанови Кабінету Міністрів України від 26.04.2003 № 621 «Про розроблення прогнозних і програмних документів економічного і соціального розвитку та складання проекту державного бюджету» з врахуванням Закону України «Про Державний бюджет України на 2018 рік»; постанови Кабінету Міністрів України від 01 липня 2016 року № 399 «Про схвалення Прогнозу економічного і соціального розвитку України на 2017 рік та основних макропоказників економічного і соціального розвитку України на 2018 і 2019 роки», Стратегії розвитку Харківської області на період до 2020 року.

Програма враховує основні пріоритети розвитку міста, конкретні завдання щодо сталого економічного і соціального розвитку міста, ґрунтується на комплексі міських цільових програм, законодавчих та нормативних актів з питань економічної політики, пропозицій міського голови, депутатського корпусу, виконавчого комітету міської ради, комунальних підприємств та установ міста, виходячи із загальної оцінки соціально-економічної ситуації, наявних матеріально-технічних ресурсів та фінансових можливостей.

Реалізація завдань, які передбачається здійснити для виконання визначених цілей, сприятиме підвищенню рівня та покращанню якості життя населення,  інвестиційно-інноваційної активності у місті Богодухові.

У процесі виконання Програма може уточнюватись та доповнюватись.

Зміни та доповнення до Програми затверджуються Богодухівською міською радою за пропозицією виконавчого комітету, а також при уточненні міського бюджету на 2019 рік.

Для оцінки якості виконання завдань, визначених Програмою у 2019 році, здійснюватиметься моніторинг виконання Програми, результати якого  виноситимуться  на  розгляд  виконавчого  комітету  міської  ради.

Термін реалізації програми – 2019 рік.

 

ІІ. ЦІЛІ ТА ПРІОРИТЕТИ ЕКОНОМІЧНОГО І СОЦІАЛЬНОГО РОЗВИТКУ у 2019 році

Виходячи з оцінки головних проблем та потенціалу міста, з метою стабілізації фінансового стану в усіх галузях, відновлення економічного зростання та підвищення на цій основі життєвого рівня населення, відповідно до основних напрямків урядової політики в економічній і соціальній сферах основними цілями і пріоритетами економічного і соціального розвитку міста у 2018 році мають бути:

-поліпшення умов життєдіяльності громадян на основі розвитку економіки, як базису для підвищення рівня доходів зайнятості, підвищення рівня доходів населення;

-підвищення стандартів життя, дієвості і стабільності соціального захисту населення;

-впровадження енергозберігаючих технологій;

-поліпшення стану навколишнього природного середовища;

- будівництво, реконструкція об’єктів житлово-комунального та соціального призначення;

-залучення інвестицій в розвиток міста, в тому числі міжнародної технічної допомоги, реалізація інвестиційних проектів з розбудови інфраструктури міста;

-поліпшення стану комунальних доріг.

 

ІІІ. ШЛЯХИ РОЗВ’ЯЗАННЯ  ГОЛОВНИХ ПРОБЛЕМ РОЗВИТКУ ЕКОНОМІКИ І СОЦІАЛЬНОЇ СФЕРИ ТА ДОСЯГНЕННЯ ПОСТАВЛЕНИХ ЦІЛЕЙ

Основними шляхами розв’язання  головних проблем розвитку економіки і соціальної сфери та досягнення поставлених цілей в 2019 році є:

 • максимальне використання повноважень для наповнення міського бюджету;
 • створення сприятливого бізнес-клімату, умов для  інвестування, використання позабюджетних джерел фінансування;
 • збереження і розвиток історичного обличчя міста, його архітектури, ландшафту, міського середовища, екосистеми, історичних цінностей;
 • розвиток сучасної  інженерно-технічної та транспортної інфраструктури;
 • надання якісних послуг мешканцям і відвідувачам міста;
 • створення сприятливих умов для розвитку підприємницької діяльності шляхом усунення  зайвих  адміністративних та регуляторних бар’єрів;
 • співпраця в рамках повноважень в роботі податкових та інших контролюючих органів із залучення коштів до бюджету міста, у тому числі за рахунок виведення з тіні доходів фізичних та юридичних осіб;
 • забезпечення ефективного управління комунальним майном та земельними ресурсами;
 • забезпечення стабільної та ефективної роботи підприємств комунальної форми власності та на цій основі підвищення рівня якості комунальних послуг;
 • забезпечення відповідних умов для ефективного функціонування установ освіти, культури та інших закладів соціально -  культурної сфери;
 • продовження виготовлення Генерального  плану міста;
 • проведення інвентаризації землі, розмежування земель комунальної та державної власності;
 • підтримка та впровадження заходів з енергозбереження з метою зниження споживання енергоносіїв;
 • підвищення довіри до влади, її прозорість і відкритість до громади, регулярна звітність щодо досягнутих результатів.

Напрями та завдання Програми конкретизуються статтями 91,77,102 Бюджетного кодексу України та переліком міських цільових (комплексних) програм по галузях, фінансування яких у 2019 році здійснюватиметься за рахунок коштів міського бюджету та інших джерел фінансування, не заборонених законодавством, що додається.

 

IV.РОЗВИТОК  ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНОГО  ГОСПОДАРСТВА

КП «Богодухівжитло»

Оцінка  поточної  ситуації

На благоустрій міста та ремонт доріг з міського бюджету протягом 11 місяців 2018 року профінансовано 6266,4 тис. грн. загального та спеціального фондів, проти 5825,0 тис. грн. у 2017 році, з них були використані: на оплату праці працівників з благоустрою з нарахуваннями -2175,8 тис. грн., придбання паливно-мастильних матеріалів -1078,0 тис. грн., матеріалів та обладнання для поточного ремонту доріг -900,3 тис. грн., оплату енергоносіїв — 425,9 тис. грн., оплату послуг сторонніх організацій -716,7 тис. грн.,створення та ремонт елементів благоустрою -696,6 тис. грн.,  та інше.

Виконано значний обсяг робіт в галузі вуличного освітлення.

За рахунок коштів обласного бюджету виконано реконструкцію мережі зовнішнього освітлення на вулиці Сонячна і  Шкільна в селі Семенів Яр.(100 тис.грн.), замінено 78  світильників з світодіодними лампами та вулиць Монастирська, Українська,  Віталія Сахна,  Вокзальна Слобідка, Лозівська, провулку Лозівський в місті Богодухові, замінено 275 світильників (402 тис.грн.).

Крім того за кошти міського бюджету замінені на світодіодні світильники по 37 вулицях та провулках міста. Всього замінено та встановлено на нових об’єктах 627 світодіодних світильників, з них 453 світильника з світодіодними лампами, прокладено 2 км дроту. Вартість матеріалів для забезпечення вуличного освітлення за січень-листопад 2018 року склала 308,5 тис. грн. На оплату спожитої електроенергії на потреби зовнішнього освітлення використано –  425,9 тис.грн.

Економічний ефект від модернізації мережі у 2018 році по вулицях, під’єднаних до підстанції по вул.Мельничній склала в листопаді 915,6 кВт за місяць. Річна економія складатиме 11 тис.кВт. або 27,5 тис.грн. Це дало можливість освітлювати ці вулиці не 6,5 годин нічного часу, а 10 годин  і споживання електроенергії за годину при цьому складає 4,7 кВт/год замість 6,93 кВт/год., як було до заміни світильників. По підстанції по вул. Бєляєва також освітлення продовжено до першої години ночі, витрати електроенергії скоротились при цьому  з 10,96  до 6,64 кВт/год, річна економія складе 15,5 тис. кВт на суму не менше 38 тис.грн.  По підстанції с.Семенів Яр  витрати електроенергії на освітлення після модернізації склали 3,87 кВт/год за умови роботи світильників протягом 6,5 год на добу, до цього складали8,85 кВт/год,  річна економія електроенергії становитиме 11,6  тис.кВт на суму 29 тис.грн.

На кінець листопада 2018 року мережа вуличного освітлення нараховує 1925 світильників (у 2017 році — 1500 шт), з них 1436 – енергозберігаючих (у 2017 році- 809 шт). Робота з заміни світильників триватиме.

На перехресті вулиці Шевченка та площі Незалежності, з найбільш ожвавленим рухом автомобільного транспорту, здійснено заміну світлофорного обладнання на сучасне енергозберігаюче (179,7 тис. грн.). Досягнуто дві мети: за рахунок якості роботи світлофорів значно підвищено безпеку руху пішоходів і в рази зменшені витрати на електроенергію по цьому світлофору. Якщо попереднє обладнання споживало 1000 кВт зі місцяць, то встановлене -40 кВт, річна економія складає 11520 кВт на суму 28,8 тис.грн.

В галузі дорожнього господарства  на придбання асфальтно-бетонної суміші, щебеню, ЩПС тощо використано коштів з міського бюджету 900,3 тис. грн, в тому числі придбано пісок та сіль для для посипання доріг міста під час ожеледиці в зимовий період на суму 169,0 тис. грн., за рахунок яких виконано:

-підсипку відпрацьованим асфальтом та кам’яними матеріалами ділянок доріг, що були пошкоджені паводковими водами, зливами, проведено  планування доріг на вулицях:  Мусійчанська,  Лозівська, Вишнева, Благовіщенська, Бєляєва, Ломоносова, Садовий Яр, Варанкіна, Замісцева,  провулку Залиманівський та частково провулку Лозівський;

-поточний (ямковий) ремонт доріг по вулицях: Троїцька, Моргунова, Молокова, Українська, Григорія Сковороди, Кооперативна, Демянівська, Чернієнка, Покровська, Спортивна, Робітнича та

облаштування ділянки тротуару по вулицях Шевченка та вулиці Троїцька З цією метою було використано понад 200 тонн асфальтобетонної суміші та 36 тон щебеню;

- проведено грейдерування доріг та узбіч на вулицях: Шевченка, Благовіщенська, Піщана,  8-го Березня, Харківська, Набережна, Дружби, Суворова, Лозівська, Бєляєва, Ломоносова, Третяківська, Мусійчанська, Вишнева; провулках: Лозівський, Ударний;

-улаштування плиткою  тротуару вздовж парку  на площі Незалежності від перехрестя вулиці Чернієнка до площі Соборності;

-улаштування тротуару біля колишнього хлібзаводу на площі Незалежності;

-розмітку пішоходних переходів, місць зупинок, осьових ліній на міських дорогах;

-очищення доріг від снігу та посипання вулиць піщано-соляною сумішшю в зимовий період  з залученням спецтехніки КП «Богодухівжитло», а також техніки СФГ «Дручинський і К», СФГ «Лада» та Краснокутського МУВГ;

-очищення водовідвідного каналу та влаштування підпірної водозахисної стіни на перехресті вулиць Центральної та провулку Ударний;

-поточний ремонт водовідвідної споруди від вулиці Українська до вулиці Гагаріна в районі стадіону Богодухівського ліцею №3 (перша частина) та споруди водовідведення по вулиці Українській;

- очищення водовідвідного каналу на пл. Зеленій;

- поточний ремонт тротуару на площі Соборності біля Меморіалу Слави.

За рахунок коштів обласного бюджету виконано поточний ремонт дороги  вулиці Охтирська (1383,00 тис. грн.) та вулиці Горького (1435,60 тис. грн.), виконавець робіт ТОВ «СК ОЛІМПБУД» визначений за відкритих торгів.

Протягом звітного процедурою періоду  здійснено інвентаризацію технічного стану дитячих ігрових та спортивних майданчиків, яких нараховується по місту і селах міської ради  60 одиниць. В результаті визначена необхідність в ремонті окремих елементів майданчиків, укладено договір з Богодухівським електромеханічним заводом і виконано   ремонт на  28 ігрових майданчиках вартістю 121,1 тис. грн. Також додані нові елементи до спортивно-ігрового дитячого майданчика біля будинку №75 на вулиці  Оверченка.

На виконання основних заходів щодо реалізації Програми благоустрою територій населених пунктів Богодухівської міської ради на 2018 рік та  відповідно до звернень громадян було проведено обстеження  шахтних колодязів, вісім з яких  також виробничими засобами Богодухівського електромеханічного заводу облаштовані новими матеріалами (вулиці Макаренка, 6, Красивий Яр, 15, Оксенича, 27, Центральна, 193, Івченка, 18, провулках Гоголя, 30,  Покровський (перехресття вул. Дем’янівської), 1-го Травня, 10) на суму  120,0 тис. грн.

Працівниками КП «Богодухівжитло» підтримувались у належному стані пам’ятники, парки, сквери, місця відпочинку, висаджувались і доглядались квіти, оперативно скошувалась трава, спилювались аварійні дерева (85 шт.), виконувалось кронування дерев (35 шт), проводилась обрізка сухих гілок дерев.

При підготовці до купального сезону на міському ставку «Копань» проведено лабораторне  обстеження води, обстеження дна водойми, було облаштовано та забезпечене функціонування рятувального поста. Регулярно проводилось викошування трави збирання та вивезення ТПВ з території пляжу.  Якість води в ставку постійно моніторилась санітарною службою.

В галузі санітарного очищення переважна більшість території населених пунктів міської ради охоплена місцями для збору твердих побутових відходів. Вивезення ТПВ здійснюється відповідно до схеми санітарної чистки за затвердженими графіками. Територія санітарної очистки міста вдосконалюється, розширюється зона збору ТПВ, поповнюється матеріально-технічна база, необхідна для цього виду діяльності. В звітному періоді додано 2 місця збору ТПВ, огороджені металевими конструкціями 10 майданчиків, встановлено 50 нових контейнерів, з них 46 –  замість старих, 2 – додані на діючі майданчики, 2 – встановлені на нових майданчиках.

Послуги із збирання та вивезення ТПВ за укладеними договорами надаються: населення — 4284 абонента або 7296 особи; інші – 145 абонента, з них ФОП – 84, бюджетні організації — 15, інші юридичні особи — 46. Протягом 11 місяців 2018 року кількість споживачів даної послуги з числа будинків приватного сектору за укладеними договорами зросла на 63 абонентів.

Видалення відходів на даний час здійснюється шляхом його збирання та вивезення на Комплекс по управлінню комунальними відходами, діяльність на якому  здійснює КП ”Господар” Богодухівської районної ради. Перевезення ТПВ здіснюється трьома спеціально обладнаними для цього транспортними засобами: сміттєвозами КО 413 з боковим завантаженням на базі автомобілів ГАЗ 3309  та МАЗ. Протягом 11 місяців 2018 року зібрано і вивезено з території санітарної очистки міста 16,1 тис. куб.м. твердих побутових відходів і 2,5 тис. куб. м. негабаритних відходів

В житловому фонді обліковується на балансі КП “Богодухівжитло” 92 будинки загальною площею 81,7 тис.кв.м. Підприємством надаються послуги з утримання будинків і споруд та прибудинкових територій (5 послуг) 1243 абоненту. Впродовж 11 місяців 2018 року проводилась робота з забезпечення послуг належної якості, виконувались заходи щодо комплексної підготовки житлових будинків до зимового періоду в межах послуг, що надаються. Зокрема, здійснено перевірку димових та вентиляційних каналів будинків житлового фонду за договором з приватним підприємцем з видачею актів ДПО. За результатами актів виконано частковий ремонт димових та вентиляційних каналів в житлових будинках № 4, №6 та №8 по вулиці Героїв Чорнобиля, буд.№ 12 та №13 на вулиці Чалого, будинку №15 на вулиці Молодіжна, буд№6 вул. Катукова, буд. №24 по вул. Моргунова, буд. №30 по вул.  Шевченка, буд. 75д по вул. Дем’янівська, а також поточний ремонт покрівлі будинків №75 на вулиці Дем’янівська та №13 на  вулиці Чалого.

З причин недофінансування, відсутності технічної можливості, а також настання несприятливих погодних умов не були виконані заплановані Програмою благоустрою на 2018 рік роботи:

-з очищення струмка річки Демянівська від пров. Кленівського до р. Мерло, очищення водовідвідних каналів по вул. Шевченка (до магазину «Радуга»), по вул.Ломоносова, від вул. В.Сахна до р. Мерло, від вул. Набережна до р. Мерло, нагорно-ловчого каналу від вул. Лозівської до вул. Гомолко та водовідвідних каналів нагорно-ловчого каналу до р. Мерло;

-виготовлення проектно-кошторисної документації на облаштування тротуару на площі Соборності від світлофору до Будинку культури,  на облаштування тротуару по вул. Шевченка від світлофору до повороту на м. Харків;

- не було придбано техніку, інструменти та обладнання для ремонту доріг.

 

Пріоритетні завдання на 2019 рік:

 • продовжити роботу щодо реконструкції мереж зовнішнього освітлення (згідно кошторису), а саме: заміні опор вуличного освітлення по вулицях Харківська, Пушкіна, парку «Слави», площах Соборності і Незалежності та заміні 366 натрієвих світильників на світодіодні на 19 вулицях і 7 площах міста. Придбати матеріали для вуличного освітлення, приладів обліку (лампи, світильники, лічильники, реле управління вуличного освітлення та інше) – 550,0 тис. грн.
 • виконати облаштування тротуарів на площі Соборності від світлофору до Будинку культури,  до пам’ятного знаку «Воїнам, що віддали своє життя за Україну» в Центральному парку, від вул. Чернієнка (поліклініка) до пл. Свято-Духівська, від вул. Чернієнка (поліклініка) до пл.  Соборності (меморіал) – згідно з кошторисом;
 • розробити ПКД на капітальний ремонт дорожнього покриття по вулиці Гомолка (від Центральної до Молокова), та вулиці Третяківської (від Харківської до Млинової), вул.Охтирська, вул. Катукова (від траси Харків-Суми до вул. Охтирської) та виконати роботи (згідно кошторису);
 • виконати роботи з розчищення водовідвідних каналів по вул. Ломоносова, перехрестя вулиць Троїцької та Молодіжної (район магазину «Будівельник»), вул. Шевченка (біля пам’ятника Т.Г. Шевченку);
 • встановити світлофорне обладнання зі світлодіодними лампами з метою забезпечення безпеки дорожнього руху на перехресті вулиць Харківська і Оверченка та економії електроенергії -                         250,0 тис.грн.;
 • для посипання доріг в зимовий період придбати сіль 35 т – 90,0 тис. грн. та пісок 300 куб. м – 90,0 тис. грн. та суміші для посипання тротуарів з тротуарної плитки;
 • облаштувати навіс для стоянки автотранспорту на господарському подвір’ї КП «Богодухівжитло» по вул. Григорія Сковороди — 450,0 тис. грн.(кошти спецфонду);
 • з метою розвитку матеріально-технічної бази КП «Богодухівжитло» та технічного забезпечення виконання робіт в галузі благоустрою придбати:

- трактор МТЗ -82 з навісним фронтальним навантажувачем, косаркою, фрезою для зняття асфальтного покриття, щіткою для підмітання — 850 тис. грн.;

- снігоприбиральники для належного та своєчасного прибирання території Богодухівської міської ради від снігу – 110,0 тис. грн.;

- сміттєвоз з заднім ручним завантаженням сміття з метою запровадження подвірного збирання сміття за графіком — орієнтовно 2300 тис. грн;

- техніку, інструмент та обладнання для ремонту доріг (повітродуйку, ямобур, електрогенератор, віброплиту) –110,0 тис. грн. ;

 • виконати ремонт та облаштування шахтних колодязів по вулицях міста – 150 тис. грн.;
 • продовжити роботу щодо примусового стягнення боргів за надані житлово-комунальні послуги;
 • виконати поточний ремонт та фарбування дитячих ігрових, спортивних та інших майданчиків — 200 тис. грн., монументів, пам’ятних знаків — 50,0 тис. грн.;
 • збільшити обсяги надання послуг із вивезення та захоронення ТПВ шляхом укладання договорів з підприємствами, організаціями та установами міста та власниками приватних домоволодінь на 12 відсотків;
 • придбати 50 контейнерів для збору твердих побутових відходів, 25 огорож для контейнерних майданчиків, 30 урн для сміття -250 тис. грн;
 • покращити якість надання послуг з вивезення твердих побутових відходів (дотримання графіків з вивезення, підтримання в належному санітарному стані прилеглої  території біля  майданчиків для збору ТПВ);
 • розробити нову схему санітарного очистки міста.

 

КП «Богодухіввода»

Оцінка поточної ситуації

КП «Богодухіввода» надаються послуги з централізованого водопостачання, водовідведення, вивезення рідких відходів на очисні споруди і їх знешкодження та інші послуги.

Протяжність міських водопроводів  становить 75,5 км. Централізованним водопостачанням користується 63 % мешканців території міської ради, за рік кількість абонентів збільшена на 71 споживача, з них 64 -з категорії населення. Загальна кількість споживачів послуги станом на 1 грудня 2018 року налічує 4951 абонент, з них населення — 4814, бюджетні установи -29, інші (госпрозрахункові) -108 абонентів.

Протягом 2018 року КП «Богодухіввода» збільшило обсяги надання послуг в порівнянні з аналогічним періодом 2017 року з водопостачання на 1,8%, або на 3,2 тис. м. куб., водовідведення на 6,9%, або на 2,5 тис. м. куб.. Всього реалізовано  води 185,7 тис. м3 (2017 р. – 182,4 тис.м3).

Протяжність системи водовідведення по місту становить 12,25 км, в звітному періоді довжина мережі збільшилась 154,4 погонних метрів  за рахунок реконструкції дворової системи водовідведення житлового будинку по вул. Загорулька, 18. Послугами міської каналізації забезпечені 21,16 %  мешканців.

Послуги з вивезення рідких відходів (РПВ) асенізаційними машинами надаються  46,2 % мешканців міста, що на 2,6 % більше рівня 2017 року. Обсяг вивезення РПВ комунальним підприємством збільшився на 3,2 % , та складає 9,5 тис. м3 .

Обсяги надання послуг із знешкодження рідких побутових відходів (РПВ) на очисних спорудах збільшився  на 11 % і склав за 2018 рік 6,2 тис. м3 (2017 р. -  4,8 тис.м3).

Комунальним підприємством «Богодухіввода» в 2018 році проводились планові оганізаційно-технічні заходи з модернізації системи водопостачання та водовідведення в місті та забезпечення населення якісними послугами:

-оперативно ліквідовано 58 поривів водопровідної мережі, що на 5 випадків менше ніж в аналогічному періоді 2017 року;

-виконано ремонтні роботи внутрішньо-будинкових водопровідних та каналізаційних мереж в багатоквартирних будинках та дитячих садках;

- відремонтовано глибинні насоси свердловин на водозаборах по вулиці Катукова і Північному;

- встановлено та прийнято на абонентський облік 169 нових та повірених лічильників;

- реконструйовано водопроводи: по вулиці Покровський поділ, замінено 185 метрів погонних водопроводу та заново під’єднано 11 абонентів; по вулиці Катукова (приватний сектор), прокладено             86 м.п. водопроводу; житлового будинку по вулиці Катукова №1, прокладено 124 м. п. водопроводу; по вулиці Спортивній, відновлено 106 м. п. водопроводу;

- завершено  реконструкцію каналізації житлового будинку по вулиці Охтирська №27/14;

- виконані організаційно-технічні роботи з підключення енергоживлення на водозаборі та  частину робіт з реконструкції водопроводу по вулиці Індустріальній, замінено 30 м. п. водопроводу,  подано воду до 4 приватних домоволодінь. На водозаборі встановлений блок управління з частотним регулюванням роботи глибинного насосу — 81.7 тис. грн. з міського бюджету;

- на очисних по вулиці Комарова завершені роботи з очищення та ремонту ілової карти, виконані заходи з підготовки очисних споруд до роботи в зимових умовах, встановлена та введена в експлуатацію нова повітродувка — 124 тис. грн.з міського бюджету;

-за рахунок коштів обласного бюджету та співфінансуванні з міського бюджету (190 тис. грн.) виконано реконструкцію системи водовідведення житлового будинку №18 по вулиці Загорулька;

- встановлений  внутрішньобудинковий лічильник в будинку №62 по вул Шевченка;

- розпочата  розробка проектно-кошторисної документації на об’єкти: «Реконструкція насосної станції Південна», «Реконструкція системи водопостачання водозабору ВАТ «Богодухівське»;

-закінчується  розробка проектно-кошторисної документації «Будівництво системи водовідведення в м. Богодухів Харківської області» за рахунок коштів районного бюджету — 680,4 тис. грн.

Всі заходи з реконструкції системи водопостачання і водовідведення, які виконувались КП «Богодухіввода» протягом року, були націлені на оптимізацію витрат та енергозбереження, що при постійному зростанні цін на енергоносії і інші матеріали дало фінансову можливість забезпечувати повноцінну виробничу діяльність.

 

Пріоритетні завдання на 2019 рік:

 • будівництво  очисних споруд с.Семенів Яр  з попереднім вирішенням питання джерела фінансування;
 • отримання експертного висновку до проектно-кошторисної документації на будівництво системи водовідведення в м.Богодухові (розробка детального плану будівництва  системи водовідведення в межах населеного пункту, оформлення права власності на земельну ділянку під будівництво КНС №2,3. отримання технічних умов від АТ «Харківобленерго»  на підключення КНС  № 1 та №2, державна експертиза ПКД);
 • придбання обладнання для пошуку трас, в тому числі самовільних врізок в мережу та прихованих витоків води в результаті поривів -180 тис.грн.;
 • виконання програми робіт з геологічного вивчення, в тому числі дослідно-промислової розробки питних підземних вод ділянки надр водозабору КП «Богодухіввода», в тому числі виготовлення проектно-кошторисної документації щодо тампонування свердловин по вулицях Покровська, Пушкіна, Моргунова, Охтирській,  площі Театральній,  трьох свердловин на водозаборі «Південний» (вартість згідно кошторисів);
 • забезпечення постійного контролю на всіх етапах виробництва, постачання та споживання всіма категоріями споживачів та підвищення культури водоспоживання. На виконання закону України «Про комерційний облік» до 01.06.2019 року завершити роботу з встановлення внутрішньо-будинкових лічильників комерційного обліку холодної води в багатоквартирних будинках та в будинках та квартирах фізичних осіб, які не мають лічильників обліку води;
 • недопущення  перевищення фактичних витрат та втрат питної води при транспортуванні через централізовані мережі водопостачання більше нормативних (30 % від загальної кількості забраної води);
 • забезпечення стабільного в повному обсязі надання  послуг:

-з централізованого водопостачання 195 тис.м3;

-з централізованого водовідведення 40 тис.м3;

-з вивезення РПВ 5 тис.м3.

 

V.  РЕАЛІЗАЦІЯ ЗЕМЕЛЬНОЇ РЕФОРМИ  ТА ПОЛІТИКА  МІСЬКОЇ РАДИ В ЗЕМЕЛЬНИХ ВІДНОСИНАХ

Оцінка  поточної  ситуації

Загальна площа земель території міської ради становить 8352,4 га, в тому числі в  межах населених пунктів -2119,1 га. Землі сільськогосподарського призначення, на яких здійснюють свою діяльність товариства, фермерські господарства та одноосібники становлять  5593 га або 67%. За межами міста в оренді знаходиться 16 земельних ділянок площею 415,4 га, в основному це землі сільськогосподарського призначення, договори на оренду яких укладає района державна адміністрація. З числа забудованих земель станом на 01.12.2018 на території міста  в оренді знаходиться 154 земельних ділянок площею 43,6 га.

Протягом 2018 року міською радою укладено 16 договорів оренди землі та додаткових угод до них, з них — 11 нових договорів ( в тому числі 2 за результатами аукціону), 3 договори переукладено на нового власника майна, дію 2 договорів продовжено За звітний період припинено дію 9 договорів оренди земельних ділянок,  які були продані за встановленою процедурою.

Надходження від плати за землю в січні-листопаді  2018 року склали третину  надходжень до загального фонду міського бюджету: 4241,4 тис.грн., що на 163,3  тис.грн. або 4% більше рівня  2017 року, в тому числі  2890,6 тис.грн. орендної плати та 1350,8 тис.грн. земельного податку.

Відповідно до поданих заяв власників нерухомості у 2018 році продано 12 земельних ділянок, з них 2 земельних ділянки вільні від забудови продані за процедурою аукціону. Всього від продажу землі надійшло до міського бюджету за 11 місяців разом зі сплатою ростроченого платежу 782,8 тис.грн. Отримані від продажу кошти направлені на поповнення та ремонт матеріально-технічної бази комунальних підприємств, дошкільних навчальних закладів, покращення благоустрою міста.

В березні поточного року міською радою затверджена нормативна грошова оцінка земель міста Богодухова, виконана ТОВ «ЗЕМІНФОРМ», відповідно до чинного законодавства, яка вступить в дію з 1 січня 2019 року. Базова вартість 1 кв.м. землі в місті згідно з технічною документацією складає 151,80 грн, що на 4,8% більше діючої грошової оцінки, з врахуванням індексів інфляції за 2011-2017 роки.

В червні 2018 року відповідно до Податкового Кодексу Украни, за процедурою прийняття регуляторних актів міською радою встановлені місцеві податки і збори на 2019 рік,  в тому числі ставки та пільги щодо сплати земельного податку.

 

Пріоритетні завдання на 2018 рік:

 • встановлення меж населеного пункту міста Богодухова;
 • інвентаризація земель;
 • виготовлення Генерального плану міста;
 • поновлення нормативно- грошової оцінки на землю сільських населених пунктів Богодухівської міської ради;
 • посилення контролю за використанням земель територіальної громади міста Богодухова з боку виконавчого комітету міської ради та депутатської комісії з питань агропромислового комплексу, земельних відносин та використання природних ресурсів, екології;
 • відповідно до поданих заяв проводити земельні торги (аукціони) для отримання права власності та  оренди на земельні ділянки, вільні від забудови;
 • укладення нових договорів оренди земельних ділянок;
 • перегляд ставок та пільг земельного податку на 2020 рік відповідно до Податкового Кодексу України;
 • збільшення доходної частини бюджету міста за рахунок надходжень від плати за землю та виконання планових показників по надходженнях від продажу землі.

 

VI. РОЗВИТОК ПІДПРИЄМНИЦТВА 

Оцінка  поточної  ситуації

Протягом останніх років відбулись відчутні позитивні зміни у сфері внутрішньої торгівлі та побутового обслуговування населення.  Торговельна мережа в місті Богодухові на теперішній час не лише збережена, а й розширюється, набуває вищого рівня обслуговування торгівля, громадське харчування, побутові послуги. Протягом звітного періоду відкрито 4 нових об’єктів торгівлі, закрились — 4. Дана сфера є досить розвиненою, в місті працюють 148 приватних магазинів та кіосків, з них: продовольчих – 63, непродовольчих – 72, 13 із змішаним асортиментом, 15 приватних аптек і ветаптек, 11 закладів громадського харчування (ресторани, кафе, бари), 40 об’єктів побутового обслуговування населення, 9 АЗС та АГЗС. Відповідно до затверджених міською радою Правил торгівлі на ринках надають торгівельні місця ринки:  продовольчих і промислових товарів -ТОВ «Богодухівський ринок», промислових товарів — БГКТ «Підприємець», ринок торгівлі сільськогосподарською продукцією  ПП «Гранд».

У цій галузі суб’єктами виконання послуг створене в місті активне конкурентне середовище.  В останні роки  комунальними підприємствами, підприємствами малого та середнього бізнесу, фізичними особами-підприємцями надаються майже всі необхідні мешканцям міста послуги.

Для покращення якості пасажироперевезень змінюються вимоги до перевізників щодо забезпечення автобусних маршрутів транспортними засобами середньої та великої місткості.

В сфері міських пасажироперевезень продовжували здійснюють свою діяльність два перевізника: КП «Богодухівжитло» та ПП Дубонос Н.В. Загальна довжина перевезень по місту складає 29 км. Щоденно на п’яти маршрутах загального користування, якими здійснюються перевезення мешканців міста з с. Семенів Яр, району колишнього колгоспу «Перемога», с.Мусійки, вул. Космічної, вул. Катукова до  центру міста та до центральної районної лікарні, працюють 5 автобусів. На всі маршрути, міською радою проводиться конкурсний відбір перевізників, затверджуються графіки руху, тарифи. З міського бюджету виділено 100 тис.грн. на компенсацію перевізникам за пільгові перевезення.

Міська рада в межах своїх повноважень постійно працює над створенням комфортних умов для роботи  фізичних осіб-підприємців, малого та середнього бізнесу. За встановленою процедурою за конкурсом надаються в оренду приміщення та споруди комунальної власності, у  відведені законодавством терміни надаються дозволи на розміщення зовнішньої реклами, приймаються рішення щодо надання земельних ділянок в оренду,  продаж, передачу у власність, встановлюються оптимальні ставки місцевих податків і зборів. У зв’язку зі збільшенням рівня мінімальної заробітної плати ставка  єдиного податку для платників 2 групи  зменшена з 20 до 12 відсотків,зменшені відсоткові ставки податку на нерухоме майно, відмінне від земельного податку.

 

Пріоритетні завдання на 2018 рік:

 • недопущення торгівлі в невідведених місцях;
 • ініціювання  заходів з упорядкування прилеглої території біля об’єктів торгівлі та сфери обслуговування, прибирання від сміття та снігу;
 • недопущення нелегальних  та забезпечення  безпечних регулярних пасажироперевезень;
 • підвищення рівня захисту споживчого ринку міста від насичення його неякісними, фальсифікованими та небезпечними для життя і здоров’я громадян товарами;
 • сприяння суб’єктам малого бізнесу в отриманні у виробниче користування незадіяних приміщень комунальної власності та продажу земельних ділянок під об’єктами, що використовуються для здійснення бізнесу.

 

VII. ІНВЕСТИЦІЙНА ПОЛІТИКА

Оцінка  поточної  ситуації

В рамках проекту «Сприяння розвитку соціальної інфраструктури» в третьому кварталі 2018 років завершена розпочата в кінці 2016 року реалізація  мікропроекту «Створення житлових умов для ВПО (соціальние житло-квартири) в м.Богодухів (вул. Моргунова, 23Б)».   Координатор проекту — Український фонд соціальних інвестицій (УФСІ). Донором УФСІ в реалізації даного проекту є Уряд Німеччини через німецький банк KfW (5454,2 тис.грн). В результаті  реконструкції будівлі шкіро-венерологічного диспансера  створено соціальний гуртожиток  для 12 сімей переселенців, який передано на баланс КП «Богодухівжитло» для подальшого утримання. Гуртожиток вже заселений сім’ями внутрішніх переселенців. Розподілення житла проведено наглядовою радою виконавчого комітету міської ради та затверджено рішенням виконавчого комітету.

За рахунок коштів обласного бюджету та співфінансуванні з міського бюджету (190 тис. грн.) у 2018 році виконано реконструкцію системи водовідведення житлового будинку №18 по вулиці Загорулька.

За рахунок коштів обласного бюджету виконано поточний ремонт дороги  вулиці Охтирська (1383,00 тис. грн.) та вулиці Горького (1435,60 тис. грн.).

За кошти державного бюджету виконується капітальний ремонт даху Богодухівського ДНЗ №6 «Дзвіночок», що розташований по вул. Віталія Сахна, 52. Вартість робіт відповідно до результатів аукціону 1293,4 тис.грн. Роботи будуть завершені до кінця 2018 року.

Згідно з інвестиційним проектом за рахунок коштів обласної ради (502 тис.грн.) в звітному періоді виконані роботи з реконструкції мережі зовнішнього освітлення на вулицях Шкільна та Сонячна в селі Семенів Яр -встановлено 78 світлодіодних світильників, на вулицях міста: Лозівська, Монастирська, Українська, Віталія Сахна, Привокзальна Слобідка, та провулку Лозівський встановлено 275 світлодіодних світильників.

Іде до завершення  розробка проектно-кошторисної документації «Будівництво системи водовідведення в м. Богодухів Харківської області», кошти районного бюджету — 680,4 тис. грн.

В результаті участі міської ради та ініціативних груп населення міста в щорічному обласному  конкурсі міні-проектів «Разом у майбутнє»  для ДНЗ №5 з обласного бюджету виділено 253 тис.грн, за рахунок яких проведено капітальний ремонт паркану, встановлено тіньовий навіс та облаштовано тротуарною плиткою, встановлено пандуси укріплено стіну на центральному вході, придбано розвиваючий дидактичний матеріал та дитячі ігрові меблі.

 

Пріоритетні завдання на 2019 рік:

 • Виготовити проектно-кошторисну документацію на  реконструкцію мереж зовнішнього освітлення на території Богодухівської міської ради в рамках регіонального (обласного) проекту «Енергія світла», яка полягатиме в заміні опор вуличного освітлення по вулицях Харківська, Пушкіна, парку «Слави», площах Соборності і Незалежності та заміні 366 натрієвих світильників на світодіодні на 19 вулицях і 7 площах міста;
 • «Будівництво  очисних споруд с.Семенів Яр»  (орієнтовна вартість 50 млн.грн.);
 • «Будівництво системи централізованого водовідведення  в м.Богодухів Харківської області».

У 2019 році отримати експертний висновок до проектно-кошторисної документації, виготовлення якої завершиться до початку 2019 року і розпочати будівництво після виділення коштів з бюджетів вищих рівнів. Для отримання експертного висновку до проектно-кошторисної документації на будівництво системи водовідведення в м.Богодухові:

-розробити детальний план будівництва  системи водовідведення в м. Богодухів Харківської області в межах населеного пункту;

-оформити право власності на земельну ділянку під будівництво КНС №2;

-сплатити за послуги та отримати технічні умови від АТ «Харківобленерго»  на підключення КНС  № 1 та №2;

-сплатити за державну експертизу та отримати експертний висновок на ПКД;

 • Продовжити пошук інвесторів для реалізації проектів, на які вже виготовлена проектно-кошторисна документація :

- «Реконструкція гуртожитку під багатоквартирний житловий будинок по вул. Космічній, 1/1 в м. Богодухові» (5302,691 тис.грн.);

- «Будівництво водопроводу в с. Семенів Яр» (2296,798 тис.грн.);

- «Реконструкція будівлі дитячого садка по вул.Миру в с.Семенів Яр Богодухівського району під дошкільний навчальний заклад» (9718 тис.грн.);

 • Приймати участь в щорічному обласному конкурсі міні-проектів «Разом у майбутнє» з метою створення нових елементів з благоустрою та вирішення інших суспільних потреб громади;
 •  Розробити План дій зі сталого енергетичного розвитку та адаптації до змін клімату до 2030 року, відповідно до  європейської ініціативи «Угода мерів – Схід» щодо  зобов’язань скоротити на своїй території викиди СО2 (та, за можливості, інших парникових газів) до 2030 року  щонайменше на 30% за рахунок заходів з підвищення енергоефективності та використання відновлюваних джерел енергії.

 

VIII. ФІНАНСОВА ТА БЮДЖЕТНА ПОЛІТИКА

Оцінка  поточної  ситуації

Протягом 11 місяців 2018 року зберігається позитивна динаміка надходжень доходів до загального фонду бюджету міста. Бюджет м. Богодухова  поповнився на 19588,2 тис. грн. власних надходжень, що на 3420 тис.грн. більше ніж за аналогічний період 2017 року. Традиційно найбільша частка в доходах загального фонду бюджету міста належить місцевим податкам і зборам – 68,5% і складає                      13423,0 тис.грн., що на 2366,8 тис.грн. більше за відповідний період минулого року.

Акцизного податку, що зараховується до бюджету міста за 11 місяців звітного року надійшло 4525,0 тис.грн., що на 0,44 тис.грн. більше ніж у відповідному періоді попереднього року.

Відповідно до внесених змін у законодавчі акти України щодо розширення повноважень органів місцевого самоврядування та оптимізації надання адміністративних послуг було збільшено коло адміністративних послуг, що надаються. В результаті, до бюджету міста за звітний період зараховано 932,2 тис.грн., що на 294,5 тис.грн. більше за відповідний період 2017 року.

Видатки міського бюджету направлені на стабільну роботу бюджетних установ та якісне надання адміністративних послуг мешканцям міста. За січень-листопад  поточного року використано                   32776,1 тис.грн. (з урахуванням трансфертів з бюджетів всіх рівнів – 12387,7 тис.грн.), що на 41% більш аналогічного періоду 2017 року.

За січень-листопад з міського бюджету було профінансовано видатків на загальну суму         32776,1 тис.грн., у тому числі на розвиток житлово-комунального господарства 12181,0 тис.грн., соціальний захист населення – 629,0 тис.грн., утримання закладів освіти,розвиток культури та спорту, тощо.

Районному бюджету передана субвенція з міського бюджету у сумі 887,8 тис. грн.

За рахунок міського бюджету надані пільги окремим категоріям громадян з житлово-комунальних послуг.

Своєчасно виплачена заробітна плата працівникам бюджетних установ, проведена оплата енергоносіїв, які споживаються бюджетними установами, заборгованість станом на 01.12.2018 відсутня.

Пріоритетні завдання на 2019 рік:

 • проводити активну роботу щодо мобілізації надходжень до бюджету міста, залучати додаткові резерви по збільшенню доходної частини;
 • розширити базу оподаткування, створити сприятливі умови для розвитку виробництва, приватного підприємництва, скоротити неофіційний сектор економіки міста;
 • сформувати збалансований бюджет міста на 2019 рік на основі реальних показників економічного і соціального розвитку міста на засадах бюджетної децентралізації;
 • забезпечити якісне застосування програмно-цільового методу складення і виконання місцевих бюджетів та середньострокове бюджетне планування на місцевому рівні;
 • забезпечити безумовне виконання статті 77 Бюджетного кодексу України в частині передбачення в повному обсязі коштів на виплату заробітної плати працівникам бюджетних установ та проведення розрахунків за енергоносії;
 • підвищення якості послуг, що надаються за рахунок бюджетних коштів;
 • покращити фінансову дисципліну на всіх етапах виконання міського бюджету, підвищити ефективність видатків бюджету Богодухова.

 

IX. ДЕМОГРАФІЧНИЙ СТАН ТА ЗАЙНЯТІСТЬ НАСЕЛЕННЯ

Оцінка поточної ситуації

Чисельність населення території Богодухівської міської ради станом на 1 січня 2018 року становила 16948 чол., в тому числі: м.Богодухів-15476 чол., с.Мусійки — 585 чол., с.Семенів Яр — 736 чол., с.Москаленки — 137 чол., с. Паляничники — 14 чол.  Протягом 11 місяців 2018 року народилось 232 чол, померло 276 чол. З врахуванням міграції населення міста і сіл міської ради збільшилось на 65 чол. і склало 17013 чол.

Реалізація державної політики щодо регулювання ринку праці, сприяння зайнятості населення та забезпечення соціального захисту громадян від безробіття здійснювалась на основі діючої нормативно-правової бази у сфері зайнятості населення з метою збалансування попиту і пропозиції робочої сили, зменшення рівня безробіття, досягнення продуктивної зайнятості населення.

Протягом 2019 року послугами служби зайнятості скористалися 814 громадян міста Богодухова. За сприяння центру зайнятості працевлаштовано 474 особи. Професійне навчання за направленням служби зайнятості під замовлення роботодавців  проходило 84 особи з числа безробітних.

Важливим економічним стимулом роботодавців є компенсація єдиного внеску роботодавцям на створення додаткових робочих місць. Районним центром зайнятості надано компенсацію єдиного соціального внеску 14 роботодавцям по 30 працевлаштованим безробітним, в тому числі по 9 безробітним з числа осіб, які мають додаткові гарантії у сприянні працевлаштуванню. До участі в громадських роботах залучено 30 безробітних. Для організації цих робіт витрачено коштів всього 90 тис.грн, в т.ч. місцевого бюджету – 45,0 тис.грн., фонду соціального страхування на випадок безробіття – 45,0 тис.грн. Також протягом року центром занятості за зверненням підприємств проводилася робота по залученню безробітних до інших роботах тимчасового характеру за кошти підприємств. Протягом року до таких робіт було залучено 158 безробітних громадян.

Профорієнтаційними послугами Богодухівським районним центром зайнятості охоплено всіх  випускників навчальних закладів, які знаходяться на території міста.

Пріоритетні завдання на 2019 рік:

 • реалізація державної політики щодо регулювання ринку праці;
 • сприяння зайнятості населення та абезпечення соціального захисту громадян від безробіття на основі діючої нормативно-правової бази з метою збалансування попиту і пропозиції робочої сили;
 • зменшення рівня безробіття;
 • досягнення продуктивної зайнятості населення відповідно  до Програми зайнятості  населення на 2019 рік:
 • працевлаштувати (з урахуванням плинності кадрів) -  260 чол.
 • в т.ч. з компенсацією єдиного внеску роботодавцям- 20 чол.;
 • залучити до участі в громадських та інших роботах тимчасового характеру — 150 чол., в тому числі на виконання міської  Програми підтримки організації громадських робіт з благоустрою та озеленення території міста Богодухова на 2019 рік - 90 чол., (кошти центру зайнятості 50,0 тис.грн, міського бюджету - 50,0 тис.грн), за рахунок підприємств інших форм власності — 40 чол.);
 • направити на професійне навчання за направленням служби зайнятості  під замовлення  роботодавців- 130  чол.

X. СОЦІАЛЬНИЙ  ЗАХИСТ

Оцінка  поточної  ситуації

Відповідно до законів України „Про місцеве самоврядування в Україні“, „Про бюджет на 2018 рік“, „Про місцеві державні адміністрації“, Бюджетний кодекс України, іншого чинного законодавства та враховуючи статус міста Богодухова, як міста районного підпорядкування, питаннями соціального захисту населення, як в районі, так і в місті, займається управління праці та соціального захисту населення Богодухівської районної державної адміністрації. Тому допомоги за рахунок субвенцій з державного бюджету, призначення субсидій, відшкодування житлово-комунальним підприємствам вартості послуг, отриманих пільговими категоріями громадян, проводить відповідно управління праці та соціального захисту населення.

Враховуючи низький рівень доходів громадян та велику кількість пільгових категорій  населення, міська рада щорічно  передбачає у міському бюджеті видатки на соціальні програми та заходи.

Для реалізації повноважень у сфері соціального захисту відповідно до Комплексної програми соціального захисту населення у 2018 році з міського бюджету було використано 670,1 тис. грн., в тому числі:

-  50% знижки інвалідам по зору I групи (15 інвалідів) на оплату за електроенергію, природний газ, послуги водопостачання і водовідведення, квартирну плату та виплата компенсації на придбання твердого палива – 10,4 тис.грн.;

- на фінансову підтримку міської ради ветеранів – 92,1 тис. грн.;

- на матеріальну допомогу – 528,6 тис.грн., учасникам АТО – 14,0 тис.грн.;

- на підтримку творчої та обдарованої молоді – 28,8 тис.грн.;

- сім’ї загиблого учасника АТО – 5,0 тис.грн.;

- матеріальна допомога на поховання – 26,0 тис.грн.

Пріоритетні завдання на 2019 рік

 •  Забезпечити виконання у повному обсязі Комплексної програми соціального захисту населення Богодухівської міської ради на 2016-2018 роки, тис.грн.:
- встановлення пандусів та кнопок виклику згідно з кошторисами
- надання одноразової адресної грошової допомоги мешканцям міської ради, які опинилися в скрутній життєвій ситуації (за зверненнями),

в тому числі:

- учасникам бойових дій на території інших держав, учасникам АТО;

- постраждалим від аварії на ЧАЕС (інвалідам I групи, дітям-сиротам, дітям-інвалідам, вдовам та учасникам ліквідації наслідків аварій на ЧАЕС);

- сім’ям загиблих учасників АТО щорічно надавати одноразову матеріалу допомогу до Дня захисника України та 50% знижку плати за користування комунальними послугами (газом, електроенергією та іншими послугами) та скрапленим газом для побутових потреб в межах середніх норм споживання, 50% знижку вартості палива, в тому числі рідкого, в межах норм, встановлених для продажу населенню, для осіб, які проживають у будинках, що не мають центрального опалення.

540,0
30,0
5,0
10,0
-надання допомоги на поховання деяких категорій осіб виконавцю волевиявлення померлого або особі, яка зобов’язалась поховати померлого; 39,0
-надання матеріальної допомоги квартальним міста 40,0
-підтримка творчої та обдарованої молоді 36,0

 

 • Надати субвенцію районному бюджету:

- на компенсаційні виплати ліквідаторам ЧАЕС (I, II категорії) — 312 тис. грн;

-на фінансову підримку районній організації ветеранів України -97 тис.грн.,

-надання інвалідам по зору I групи, які не користуються іншими пільгами з оплати за спожиті комунальні послуги, 50% знижки на оплату за електроенергію, природний газ, послуги водопостачання і водовідведення, квартирної плати та виплата компенсації на придбання твердого палива –16,3 тис.грн.

 • Продовжувати співпрацювати з управлінням соціального захисту населення, службою у справах дітей, РЦСССДМ, громадськими організаціями ветеранів, воїнів-інтернаціоналістів, учасників ліквідації наслідків аварії на ЧАЕС для вирішення актуальних питань жителів територіальної громади, які опинилися у складних життєвих обставинах і потребують стороннього втручання.

 

XI. ОСВІТА

Оцінка  поточної  ситуації

У комунальній власності міської ради знаходяться 6 дошкільних навчальних закладів, у яких виховується – 625 дітей у 25 групах. Їх обслуговують 135 працівників. На фінансування галузі «Освіта» у 2018 році використано 13 935,3 тис. грн.

Відповідно до Програми «Дошкільна освіта на 2018-2020 роки» протягом 2018 року продовжувалась робота над зміцненням і оновленням матеріально-технічної бази ДНЗ за рахунок коштів міського бюджету, залучення позабюджетних надходжень, з державного бюджету (1419,0 тис.грн.), обласного бюджету по галузі «Освіта» (253,0 тис.грн.), меценатські та спонсорські кошти:

ДНЗ№3 – придбано холодильник, проведено ремонт приміщення молодшо-середньої групи (облаштування стін гіпсокартоном), переклеювання шпалер;

ДНЗ№5 – виконано капітальний ремонт паркану, встановлено тіньовий навіс та облаштовано тротуарною плиткою, встановлено пандуси, укріплено стіну на центральному вході, придбано розвиваючий дидактичний матеріал та дитячі ігрові меблі;

ДНЗ №6 — виконано капітальний ремонт даху;

ДНЗ№7 – придбано водонагрівач, встановлено здвоєну гойдалку, лави, відремонтовано водогін, придбано килим, тюль для трьох роздягалень, 24 українських національних костюмів для дітей;

ДНЗ №8 – виконано ремонт опорної стіни, сходів в приміщення ДНЗ,  каналізаційної системи в харчоблоці,  замінено килими та штори в усіх групових кімнатах;

ДНЗ №9 – утеплено підлогу, обшито стіни та стелю гіпсокартоном, поклеєно шпалери, встановлено світильники з енергозберігаючими лампами  в коридорі; облаштовано східці на вході на територію ДНЗ, замінено троє внутрішніх дверей.

Для всіх ДНЗ придбано кухонний посуд, електронні ваги (105,0 тис.грн.) та розвиваючі ігри для дітей (50,0 тис.грн.).

Вихованці ДНЗ забезпечені необхідним для їх нормального росту і розвитку збалансованим харчуванням, з дотриманням натурального набору продуктів та затверджених норм харчування. Витрати на харчування за 2018 рік склали 1790,1 тис.грн., в тому числі бюджетні кошти в сумі 1074,1 тис. грн., батьківська плата – 703,9 тис.грн грн., благодійна допомога – 12,0 тис.грн. Розмір плати для батьків за перебування дітей у дошкільних навчальних закладах міської ради на 2018 рік становив 40 відсотків від вартості харчування на день.   Вартість харчування на день склала для дітей молодшого віку 14,97  грн., старшого віку – 23,29 грн. За рахунок міського бюджету для дітей ДНЗ 618 придбано новорічних подарунків.

Від плати за харчування дітей звільнені батьки або особи, які їх замінюють, у сім’ях, у яких сукупний дохід на кожного члена сім’ї за попередній квартал не перевищував рівня прожиткового мінімуму  (гарантованого  мінімуму),  який  щороку  встановлюється  законом  про  Державний  бюджет України для визначення права на звільнення від плати за харчування дитини у комунальних дошкільних навчальних закладах.

Безкоштовним харчуванням забезпечувались також діти-сироти, діти, позбавлені батьківського піклування, діти-інваліди, діти із сімей, які отримують допомогу відповідно до Закону України «Про державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім’ям», діти учасників бойових дій. Розмір плати для батьків, у сім’ях яких троє і більше дітей зменшувався на 50%. Всього в ДНЗ протягом 2018 року звільнено від сплати за харчування 35 дітей, зменшена плата на 50% для 40 дітей.

Централізованою бухгалтерією міської ради своєчасно здійснювались розрахунки за спожиті енергоносії, виплачувалась заробітна плата працівникам освіти. Були забезпечені виплати, передбачені ст.57 Закону України «Про освіту»: надбавка за вислугу років, грошова винагорода за сумлінну працю, зразкове виконання службових обов’язків – 681,1 тис.грн., допомога на оздоровлення при наданні щорічної відпустки – 212,7 тис. грн., преміювання працівників ДНЗ — 94,0 тис. грн. та виплата коштів на відрядження  -8,0 тис.грн.

З міського бюджету була надана субвенція на оплату за харчування дітей 1-4 класів у загальноосвітніх навчальних закладах, що розташовані на території Богодухівської міської ради, крім пільгового контингенту, у розмірі 1 214,4  тис.грн., на харчування дітей у пришкільних таборах – 136,9 тис.грн., на оздоровлення дітей пільгового контингенту – 141,1 тис.грн.

 

Пріоритетні завдання на 2019 рік

Продовжити роботу над зміцненням і оновленням матеріально-технічної бази закладів дошкільної освіти. За кошти міського бюджету та залучені кошти від участі в обласному конкурсі «Разом в майбутнє» виконати:

ДНЗ №3 — утеплення фасаду будівлі, придбання ліжок;

ДНЗ№5  — побудову прогулянкових павільйонів та облаштування доріжок;

ДНЗ №6 — заміну вхідних дверей у всіх групах;

ДНЗ №7 — дооблаштування огорожі, оновлення меблів;

ДНЗ №8 — переобладнання павільйонів, облаштування прогулянкових майданчиків, оновлення меблів, заміну унітазів;

ДНЗ №9 — реконструкцію каналізаційної системи, придбати вентиляційне обладнання та електричну плиту на харчоблок.

Забезпечити харчування дітей відповідно до норм харчування та умови утримання дітей ДНЗ відповідно до санітарних умов і стандартів.

 

XII. КУЛЬТУРА ТА СПОРТ

  Оцінка  поточної  ситуації

Для задоволення культурних потреб у місті діє 3 бібліотеки, районний будинок культури,  Семеноярські клуб та бібліотека-філія, дитяча музична школа, Центр дитячої та юнацької творчості.

Спільно з сектором культури райдержадміністрації та районним будинком культури міською радою проводились культурні заходи з нагоди народних та державних свят, професійних днів, вшановувались кращі представники трудових колективів міста, здійснювались урочисті прийоми у міського голови.

До Міжнародного дня захисту дітей та випускних вечорів у закладах освіти міста, обдарованим дітям та медалістам, міською радою вручено грамоти та цінні подарунки на суму 13,4 тис.грн.

До сфери підпорядкування міської ради належить Семеноярський сільський клуб, на утримання та заробітну плату у 2018 році використано 281,0 тис. грн.

Міська рада брала активну участь в проведенні спортивних заходів на території міста відповідно до Програми розвитку фізичної культури і спорту на території Богодухівської міської ради, виділялись кошти на вручення призів. У рамках заходів до 73-ї річниці Перемоги над нацизмом у Європі, проведено міську військово-спортивну гру, присвячену пам’яті воїна-інтернаціоналіста Віталія Сахна, за участі навчальних закладів міста Богодухова. Командам переможцям вручено спортивний інвентар на суму 10 тис.грн. Також було проведено низку спортивних заходів: змагання з пляжного волейболу, тенісу, шахів, шашок. Всім переможцям було вручено призи за рахунок міського бюджету та спонсорських коштів.

За рахунок коштів міського бюджету для міської волейбольної команди «Рись» придбано волейбольну форму та волейбольні м’ячі на суму 20 тис.грн.

В звітному році волейбольна команда «Рись» виступала у відкритому чемпіонаті в місті Харкові серед любителів та зайняла друге місце у III лізі, що дало право гравцям піднятися у II лігу. Команда брала участь у традиційному чемпіонаті в Харківській області з волейболу. Чоловіча збірна команда другий рік поспіль займає п’яте місце, що говорить про високий рівень команди. На щорічному відкритому турнірі у м.Охтирці команда отримала медалі бронзової проби. Команда взяла участь у відкритому Кубку міста Харкова, присвяченому Дню звільнення міста та у запеклій боротьбі отримала срібну медаль.

 

Пріоритетні завдання на 2019 рік

 • Підвищення культурного рівня населення шляхом організації різноманітних культурно-мистецьких заходів, спрямованих на виховання любові та поваги до України, відродження народних звичаїв та традицій.
 • Пропагування та збереження традицій Богодухівщини, культурної спадщини рідного краю, забезпечення та організація змістовного дозвілля дітей та молоді.
 •  Охоплення різними формами художньої самодіяльності більшої, в порівнянні із минулим роком, кількості учасників.
 • Створення умов для виявлення та розвитку творчих здібностей молоді та дітей.
 • Проведення культурно-масових заходів на території Богодухівської міської ради відповідно до Програми  забезпечення проведення  масових і спортивних  заходів, відзначення пам’ятних дат та ювілеїв, вшанування видатних  людей по Богодухівській міській раді на 2018-2020 роки.
 • Забезпечення участі аматорів художньої самодіяльності Семеноярського клубу у культурно-масових заходах.
 • Облаштувати волейбольний майданчик,  дообладнати спортивними елементами майданчик біля Семеноярського клубу.
 • Створити краєзнавчий музей у Семеноярському клубі.

 

XIII.ВІДКРИТІСТЬ ВЛАДИ, РОЗВИТОК ІНФОРМАЦІЙНОГО ПРОСТОРУ.

Оцінка  поточної  ситуації

Богодухівська  міська рада протягом 2018 року здійснювала свою діяльність керуючись принципами демократичного врядування на місцевому рівні, постійно працювала над забезпеченням

ефективності роботи в частині відкритості і прозорості. Відкритість і прозорість діяльності органів міського самоврядування забезпечується через можливість доступу членів міської громади до повної, об’єктивної, достовірної інформації про цю діяльність в обсягах та у порядку, встановлених законом, а також передбачає здійснення громадського контролю і вплив громадськості на формування і реалізацію політики у місті Богодухові через прийняття владними органами та посадовими особами рішень, здійснення ними дій або утримання від них, як неправомірних.

Вся робота здійснювалась з дотриманням виконання вимог Закону України „Про доступ до публічної інформації“. Протягом року постійно наповнювавсь офіційний портал міської ради. Місцева громада заохочувалась до участі в процесі прийняття рішень, городяни запрошувались до діалогу.

На офіційному порталі міської ради публікувались проекти рішень та рішення міської ради, виконавчого комітету, забезпечувавсь зворотній електронний зв’язок.Таким чином, створені умови для прозорості процедури прийняття нормативних документів. Забезпечено систематичне та оперативне оприлюднення й оновлення інформації про діяльність міської ради, виконкому та міського голови.

З боку громадськості відчувалась не тільки зацікавленість до роботи міської ради, але й реальний жорсткий  громадський контроль за прийнятими рішеннями виконавчого комітету та міської ради.

Активне використання засобів масової інформації дозволяє значно підвищити інформованість населення, вирішувати проблеми на стадії їх виникнення, при необхідності оперативно вживати відповідних заходів. З метою систематичного забезпечення оприлюднення нормативно-правових актів, новин, подяк, анонсів, оголошень апарату міської ради та привітань міського голови  в районній  газеті «Маяк»,  з міського бюджету, відповідно до Програми, використано 24,5 тис.грн., за публікації в газеті «Слобідський край» — 5,2 тис.грн.

Тісний зв’язок населення з міською радою здійснювавсь через  взаємодію   квартальних, що представляють інтереси жителів відповідних територій. 26 квартальних на добровільних засадах організовують населення у здійсненні заходів з проведення робіт з благоустрою, озеленення та утримання  в належному стані садиб, дворів, вулиць, місць відпочинку. Також квартальні сприяють депутатам міської ради в організації зустрічей з виборцями, розглядають звернення громадян, ведуть облік населення за віком, місцем роботи і навчання,  надають характеристики, довідки, розносять  повістки, повідомлення про сплату податків та інше.

Міською радою забезпечується право богодухівців  бути присутніми на відкритих засіданнях міської ради та міськвиконкому при обговоренні питань, пов’язаних з розробкою планів економічного та соціального розвитку населених пунктів Богодухівської міської ради, проекту бюджету, проектів міських цільових програм та інших рішень, що представляють суспільний інтерес загальноміського значення.

На виконання Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо розширення повноважень органів місцевого самоврядування та оптимізації надання адміністративних послуг» в 2018 році послугу з реєстрації/зняття з реєстрації місця проживання отримали 2537 громадян із них 1301 зареєстрованих, 1236 знятих з реєстрації, видано 1381 довідок з цих питань.

У Верховній Раді України знаходиться на розгляді проект Закону про внесення змін до Закону України «Про державну реєстрацію актів цивільного стану» та деяких інших законодавчих актів України щодо децентралізації та наближення до громадян адміністративних послуг у сфері державної реєстрації актів цивільного стану відповідно до якого органи місцевого самоврядування одержать повноваження реєстрації актів цивільного стану, що надасть можливість розширити спектр адміністративних послуг.

 

Пріоритетні завдання на 2019 рік:

Систематично забезпечувати оприлюднення про діяльність міської ради та виконавчого комітету в районній  газеті «Маяк».

З метою забезпечення права кожного богодухівця на доступ до публічної інформації, що знаходиться у володінні міської ради, виконавчого комітету та на виконання Закону України „Про доступ до публічної інформації“ постійно наповнювати та оновлювати матеріали офіційного порталу міської ради.

Збільшити кількість адміністративних послуг, що надаються виконавчим комітетом міської ради. Продовжити вивчення позитивного досвіду інших міських рад  та ініціюватия впровадження такого досвіду у сфері надання адміністративних послуг.

З метою забезпечення ефективності місцевої влади підвищувати рівень професійної етики працівників міської ради, впроваджувати етичні кодекси для посадових осіб міської ради та депутатів міської ради в рамках реалізації Програми Ради Європи „Підвищення інституційної спроможності органів місцевого самоврядування“.

У разі необхідності проводити громадські слухання, відкриті чи відображені у ЗМІ, публічно обговорювати проблеми, що мають суспільно-громадське значення.

Продовжувати практику проведення сходок громадян за місцем проживання за участю депутатів міської ради, членів виконавчого комітету та спеціалістів апарату виконавчого комітету міської ради.

Здійснювати звітування міським головою перед громадою міста відповідно до вимог чинного законодавства, а також, у разі необхідності, його заступників, секретаря міської ради та керуючого справами  виконавчого комітету у засобах масової інформації.

Депутатам міської ради проводити періодичні зустрічі з виборцями у виборчих округах вивчати проблеми та брати активну участь у їх розв’язанні (самостійно, за участю міського голови, працівників міськвиконкому та керівників комунальних служб).

Депутатам міської ради запровадити щорічне звітування перед виборцями свого округу відповідно до вимог Закону України „Про статус депутата місцевої ради“.

Забезпечити підтримку діяльності громадських організацій, органів самоорганізації населення, спрямовану  на вирішення питань благоустрою міста, комунальних проблем, спільного утримання багатоквартирних житлових будинків, підтримання громадського правопорядку, задоволення потреб населення за інтересами (створення екологічних, спортивних, культурно-масових об’єднань), організації зайнятості і дозвілля молоді.

 

XIII.ВІДКРИТІСТЬ ВЛАДИ, РОЗВИТОК ІНФОРМАЦІЙНОГО ПРОСТОРУ.

Оцінка  поточної  ситуації

Богодухівська  міська рада протягом 2018 року здійснювала свою діяльність керуючись принципами демократичного врядування на місцевому рівні, постійно працювала над забезпеченням ефективності роботи в частині відкритості і прозорості. Відкритість і прозорість діяльності органів міського самоврядування забезпечується через можливість доступу членів міської громади до повної, об’єктивної, достовірної інформації про цю діяльність в обсягах та у порядку, встановлених законом, а також передбачає здійснення громадського контролю і вплив громадськості на формування і реалізацію політики у місті Богодухові через прийняття владними органами та посадовими особами рішень, здійснення ними дій або утримання від них, як неправомірних.

Вся робота здійснювалась з дотриманням виконання вимог Закону України „Про доступ до публічної інформації“. Протягом року постійно наповнювавсь офіційний портал міської ради. Місцева громада заохочувалась до участі в процесі прийняття рішень, городяни запрошувались до діалогу.

На офіційному порталі міської ради публікувались проекти рішень та рішення міської ради, виконавчого комітету, забезпечувавсь зворотній електронний зв’язок.Таким чином, створені умови для прозорості процедури прийняття нормативних документів. Забезпечено систематичне та оперативне оприлюднення й оновлення інформації про діяльність міської ради, виконкому та міського голови.

З боку громадськості відчувалась не тільки зацікавленість до роботи міської ради, але й реальний жорсткий  громадський контроль за прийнятими рішеннями виконавчого комітету та міської ради.

Активне використання засобів масової інформації дозволяє значно підвищити інформованість населення, вирішувати проблеми на стадії їх виникнення, при необхідності оперативно вживати відповідних заходів. З метою систематичного забезпечення оприлюднення нормативно-правових актів, новин, подяк, анонсів, оголошень апарату міської ради та привітань міського голови  в районній  газеті «Маяк»,  з міського бюджету, відповідно до Програми, використано 24,5 тис.грн., за публікації в газеті «Слобідський край» — 5,2 тис.грн.

Тісний зв’язок населення з міською радою здійснювавсь через  взаємодію   квартальних, що представляють інтереси жителів відповідних територій. 26 квартальних на добровільних засадах організовують населення у здійсненні заходів з проведення робіт з благоустрою, озеленення та утримання  в належному стані садиб, дворів, вулиць, місць відпочинку. Також квартальні сприяють депутатам міської ради в організації зустрічей з виборцями, розглядають звернення громадян, ведуть облік населення за віком, місцем роботи і навчання,  надають характеристики, довідки, розносять  повістки, повідомлення про сплату податків та інше.

Міською радою забезпечується право богодухівців  бути присутніми на відкритих засіданнях міської ради та міськвиконкому при обговоренні питань, пов’язаних з розробкою планів економічного та соціального розвитку населених пунктів Богодухівської міської ради, проекту бюджету, проектів міських цільових програм та інших рішень, що представляють суспільний інтерес загальноміського значення.

На виконання Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо розширення повноважень органів місцевого самоврядування та оптимізації надання адміністративних послуг» в 2018 році послугу з реєстрації/зняття з реєстрації місця проживання отримали 2537 громадян із них 1301 зареєстрованих, 1236 знятих з реєстрації, видано 1381 довідок з цих питань.

У Верховній Раді України знаходиться на розгляді проект Закону про внесення змін до Закону України «Про державну реєстрацію актів цивільного стану» та деяких інших законодавчих актів України щодо децентралізації та наближення до громадян адміністративних послуг у сфері державної реєстрації актів цивільного стану відповідно до якого органи місцевого самоврядування одержать повноваження реєстрації актів цивільного стану, що надасть можливість розширити спектр адміністративних послуг.

 

Пріоритетні завдання на 2019 рік:

Систематично забезпечувати оприлюднення про діяльність міської ради та виконавчого комітету в районній  газеті «Маяк».

З метою забезпечення права кожного богодухівця на доступ до публічної інформації, що знаходиться у володінні міської ради, виконавчого комітету та на виконання Закону України „Про доступ до публічної інформації“ постійно наповнювати та оновлювати матеріали офіційного порталу міської ради.

Збільшити кількість адміністративних послуг, що надаються виконавчим комітетом міської ради. Продовжити вивчення позитивного досвіду інших міських рад  та ініціюватия впровадження такого досвіду у сфері надання адміністративних послуг.

З метою забезпечення ефективності місцевої влади підвищувати рівень професійної етики працівників міської ради, впроваджувати етичні кодекси для посадових осіб міської ради та депутатів міської ради в рамках реалізації Програми Ради Європи „Підвищення інституційної спроможності органів місцевого самоврядування“.

У разі необхідності проводити громадські слухання, відкриті чи відображені у ЗМІ, публічно обговорювати проблеми, що мають суспільно-громадське значення.

Продовжувати практику проведення сходок громадян за місцем проживання за участю депутатів міської ради, членів виконавчого комітету та спеціалістів апарату виконавчого комітету міської ради.

Здійснювати звітування міським головою перед громадою міста відповідно до вимог чинного законодавства, а також, у разі необхідності, його заступників, секретаря міської ради та керуючого справами  виконавчого комітету у засобах масової інформації.

Депутатам міської ради проводити періодичні зустрічі з виборцями у виборчих округах вивчати проблеми та брати активну участь у їх розв’язанні (самостійно, за участю міського голови, працівників міськвиконкому та керівників комунальних служб).

Депутатам міської ради запровадити щорічне звітування перед виборцями свого округу відповідно до вимог Закону України „Про статус депутата місцевої ради“.

Забезпечити підтримку діяльності громадських організацій, органів самоорганізації населення, спрямовану  на вирішення питань благоустрою міста, комунальних проблем, спільного утримання багатоквартирних житлових будинків, підтримання громадського правопорядку, задоволення потреб населення за інтересами (створення екологічних, спортивних, культурно-масових об’єднань), організації зайнятості і дозвілля молоді.

 

ХIV. РЕЗУЛЬТАТИ ВИКОНАННЯ ПРОГРАМИ

Результати реалізації Програми економічного і соціального розвитку населених пунктів Богодухівської міської ради на 2019 рік (далі – Програма) визначаються шляхом проведення моніторингу показників  соціально-економічного розвитку  міста.

Для проведення моніторингу застосовуються статистичні та аналітичні показники соціально-економічного розвитку міста. Основними завданнями моніторингу реалізації Програми є збір, узагальнення, періодичний аналіз відповідних показників та визначення ефективності реалізації Програми.Моніторинг проводиться на підставі даних централізованої бухгалтерії  міської ради, управлінь районної державної адміністрації, комунальних підприємств та інших суб’єктів господарювання.

Виконавчий комітет щоквартально здійснює збір та узагальнення інформації щодо  виконання Програми, розглядає її та інформує Богодухівську міську раду до кінця місяця наступного за звітним про хід виконання Програми.

Організація виконання реалізації Програми покладається на секретаря Богодухівської міської ради, заступників міського голови згідно з розподілом обов’язків.

Керуючий справами виконавчого

комітету міської ради                                                         А.Щербак

УКРАЇНА

БОГОДУХІВСЬКА  МІСЬКА  РАДА

ХАРКІВСЬКОЇ  ОБЛАСТІ

 В И К О Н А В Ч И Й  К О М І Т Е Т

Р І Ш Е Н Н Я

20.12.2018                                       Богодухів                                                    №253

 

Про розгляд проектів цільових міських програм

 

Заслухавши і обговоривши проекти цільових міських програм: Програму благоустрою міста Богодухів на 2019 рік, Програми організації  громадських робіт та інших робіт тимчасового характеру у  Богодухівській міській раді на 2019 рік, виконком міської ради відзначає, що відповідно до ст.27 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» виконавчим комітетом міської ради здійснюється підготовка програми соціально-економічного та культурного розвитку міста, цільових програм з інших питань самоврядування, подання їх на затвердження ради, організація їх виконання.

З метою належної організації виконання міських цільових програм, виконком міської ради

В И Р І Ш И В:

1. Схвалити: Програму благоустрою міста Богодухів на 2019 рік, Програму організації  громадських робіт та інших робіт тимчасового характеру у  Богодухівській міській раді на 2019 рік та направити їх на затвердження сесії Богодухівської міської ради (додаються).

2. Забезпечити координацію дій, аналіз та контроль за ходом виконання прийнятих міських цільових програм.

3. Подавати міській раді звіти про хід і результати виконання міських цільових програм.

4. Контроль за виконанням рішення покласти на заступників міського голови та керуючого справами виконавчого комітету Богодухівської міської ради.

 

 

Заступник міського голови          оригінал підписано                       В.ВОРВУЛЬ

 

Додаток 1 до рішенням виконавчого

комітету Богодухівської міської ради

від 20.12.2018 р № 254_

П Р О Г Р А М А

з благоустрою територій населених пунктів Богодухівської міської ради

на 2019 рік

Загальні положення.

Загальноміська програма благоустрою територій населених пунктів Богодухівської міської ради (далі Програма) розроблена з метою реалізації на території міста державної політики, власних повноважень виконавчого органу міської ради в сфері розвитку і функціонування всього міського господарства та визначає порядок планування, ремонту, утримання і фінансування робіт з комплексного благоустрою міста, створення умов щодо утримання, відновлення і захисту сприятливого для життєдіяльності населення середовища, а також встановлює певний перелік заходів і пропозицій щодо суттєвого та якісного покращення благоустрою, санітарного стану і довкілля у відповідності до Законів України «Про благоустрій населених пунктів», «Про місцеве самоврядування в Україні»

Благоустрій міста є одним із пріоритетних напрямів єдиної системи розвитку і функціонування всього міського господарства.

Розвиток людського суспільства супроводжується постійним зростанням вимог до якостей міського середовища, в якому все частіше крім утилітарних (матеріально – практичних) функцій зростає потреба в архітектурно – художніх та духовних потребах людини.

Практика показує, що інтегроване середовище наших міст далеко не завжди виконує функції соціально – культурної комунікації і не досягає того рівня комфортності, як того вимагають сучасні стандарти проживання. Проблема полягає у складності вирішення дуже різних за своїм характером і змістом питань з благоустрою міста, що робить надзвичайно актуальним застосування комплексного підходу під час розроблення Програми, спрямованої на облаштування міського середовища, яка б враховувала ресурсозабезпеченість, варіантність заходів, визначила переваги конкретних пропозицій і передбачила послідовність та етапність реалізації поставлених задач, сприяла раціональному використанню інвестиційних надходжень в бюджет міста.

Розроблення Програми є необхідною передумовою, яка забезпечує та враховує чітке планування та фінансування актуальних заходів із сучасного благоустрою міста та охоплює широке коло соціально-економічних, санітарно-гігієнічних, інженерних і архітектурних питань:

-      соціально-економічні вимоги передбачають створення сприятливих умов життя населення, а також раціональне використання територій населених пунктів;

-      санітарно-гігієнічні вимоги зводяться до забезпечення у населених пунктах здорових умов: нормальний мікроклімат, чистий повітряний басейн і водний простірй забудови;

-      до питань інженерної підготовки територій населених пунктів відносять її інженерне устаткування та створення зручної вулично-дорожньої мережі;

-     архітектурно-художні вимоги передбачають створення цілісної та індивідуальної об’ємно-просторової композиції кожного населеного пункту з використанням і збагаченням місцевого ландшафту.

Природним руслом розвитку благоустрою Богодухова є реалізація покликання міста, закладеного його вартостями, традиціями, ландшафтною структурою і притаманних йому специфічних особливостей.

Мета та завдання Програми

Метою міської Програми є організація благоустрою загальноміських територій та житлових кварталів, осучаснення архітектурного вигляду міста, забезпечення ремонту і реконструкції існуючих об`єктів благоустрою, оптимізація мережі існуючих об`єктів, споруд і конструкцій, що істотно впливають на архітектурний та естетичний вигляд міста, організація робіт з інженерного захисту, очищення та озеленення територій, підтримка належного санітарного та технічного стану загальноміських територій, раціональне використання та охорона об’єктів благоустрою, зниження рекреаційних навантажень, підвищення комфортності проживання та відпочинку мешканців та гостей міста.

Завданням Програми є реалізація виконання містобудівних, архітектурно – художніх, організаційних, інженерно – технічних, екологічних та економічних заходів, що забезпечать благоустрій території міста, захист і відновлення довкілля, та створять сприятливі та безпечні умови для життєдіяльності людини в місті.

Для розв’язання цих завдань необхідно:

 1. розробити і здійснити ефективні заходи з утримання території міста у належному стані, його санітарного очищення, збереження об’єктів загального користування, а також природних ландшафтів;
 2. організувати належне утримання і раціональне використання територій, будівель, інженерних споруд та об’єктів рекреаційного, історико-культурного, іншого призначення;
 3. здійснити заходи з благоустрою міста, озеленення та утримання в належному стані прибудинкових територій, дворів, парків, скверів, площ, вулиць, кладовищ, братських могил, обладнання дитячих і спортивних майданчиків, ремонту вулиць і тротуарів, ін. об’єктів;
 4. створити умови для реалізації прав та встановити межі відповідальності суб’єктів господарювання у сфері благоустрою міста;
 5. виготовити генеральний план міста, дотримуючись екологічних і санітарних норм, забезпечивши умови для безпечного руху пішоходів та транспорту.

Основні напрями та заходи удосконалення системи благоустрою міста

Визначені Програмою завдання з удосконалення системи благоустрою        м. Богодухова передбачається розв’язати шляхом виконання наступних заходів за такими напрямами:

1. Загальні питання благоустрою:

 1. дотримання Правил благоустрою міста Богодухова;
 2. технічне переоснащення комунальних підприємств, задіяних у сфері благоустрою;
 3. проведення паспортизації та інвентаризації об`єктів благоустрою міста;
 4. вирішення питань доступності до громадських об’єктів осіб з обмеженими фізичними можливостями та інших маломобільних груп населення (проведення робіт з влаштування пандусів на пішохідних зонах та переходах міста, обладнання світлофорних об’єктів уніфікованою візуальною та звуковою системою сповіщення);
 5. благоустрій пам’ятників культурної та історичної спадщини;
 6. впорядкування існуючих кладовищ та братських могил;
 7. залучення громадськості, насамперед молоді, до здійснення заходів з благоустрою міста;
 8. будівництво сучасних контейнерних майданчиків та облаштування під’їздів до них, уточнення схем санітарного очищення міста, покращення зовнішнього вигляду та санітарного стану міста (організація прибирання міста, забезпечення своєчасного і повного видалення твердих і рідких побутових відходів, ліквідація стихійних сміттєзвалищ, покіс зелених зон, облаштування майданчиків для розміщення контейнерів для збору твердих побутових відходів, підготовка до впровадження роздільного збору твердих побутових відходів, паркування транспортних засобів, встановлення урн для випадкового сміття тощо);
 9.  контроль за утриманням домашніх тварин та регулювання чисельності безпритульних тварин гуманними методами;
 10. залучення громадськості, насамперед молоді, до здійснення заходів з благоустрою міста;
 11. проведення екологічно-просвітницьких та інформаційно – рекламних заходів з населенням з питань благоустрою та санітарного стану міста;
 12. систематичне висвітлювання в засобах масової інформації проблемних питань та шляхів реформування і розвитку сфери благоустрою населених пунктів;
 13. залучення до виконання робіт із благоустрою міста осіб з числа безробітних, зареєстрованих у центрі зайнятості на договірній основі, а також осіб засуджених до виконання громадських робіт.

2. Утримання вулично-дорожньої мережі:

 1. підтримання належного експлуатаційного стану вулиць міста –проведення капітального та поточного ремонту доріг та вулиць міста, забезпечення заходів по безпеці руху з відновленням дорожніх та інформаційних знаків, розмітки тротуарів, огорожі, облаштування  зливової каналізації, утримання зупинок транспорту;
 2. удосконалення руху транспорту та пішоходів, забезпечивши комфорт і зручність пересування дорогами міста;
 3. облаштування та утримання майданчиків для паркування транспортних засобів відповідно до законодавства;
 4. утримання, поточний ремонт та обслуговування об’єктів зовнішнього освітлення міста; реконструкція зовнішнього освітлення міста з впровадженням енергозберігаючих технологій.

3.   Утримання зелених насаджень:

 1. окультурення зелених насаджень з одночасною санітарною вирізкою сухих, аварійних дерев та формуванням крон існуючих дерев, утримання клумб, газонів, смуг зелених насаджень;
 2. захист зелених насаджень міста від шкідників та збудників хвороб; відновлення клумб, газонів, квітників;
 3. організація прибирання території міста та вивіз твердих побутових відходів;
 4. впорядкування зелених зон з використанням сучасних дизайнерських рішень та методів ландшафтного дизайну.

4.  Інженерний  захист територій:

 1. організація відведення поверхневого стоку води, укріплення аварійних ділянок з метою запобігання підтопленню територій та пошкодженню об’єктів благоустрою;
 2. утримання водойм міста, їх прибережних смуг в належному стані.

Джерела фінансування Програми  

Процес вирішення проблемних питань з благоустрою міста потребує удосконалення підходів до планування і організації територій міста, розробки заходів з благоустрою та фінансового забезпечення для їх виконання, а також розроблення ефективних механізмів залучення позабюджетних коштів, спонсорської та доброчинної діяльності.

Фінансування заходів Програми передбачається виконувати за рахунок видатків змісцевих бюджетів, коштів підприємств, установ та організацій, спонсорів, благодійних організацій, громадськості міста і примусових робіт, передбачених законодавством.

Фінансування Програми здійснюватиметься згідно плану заходів на її проведення, в межах асигнувань, передбачених бюджетом шляхом спрямування коштів відповідним виконавцям, та з інших джерел, не заборонених законодавством.

В ході реалізації заходів Програми можливі коректування, пов´язані з фактичним надходженням коштів на реалізацію розділів Програми, уточненням обсягів робіт і виходячи з реальних можливостей бюджету.

Моніторинг та контроль за виконанням Програми

Моніторинг та контроль за виконанням Програми здійснюється Богодухівською міською радою та її виконавчим  комітетом в межах повноважень визначених чинним законодавством.

Громадський контроль за ходом реалізації Програми здійснюється відповідно до Закону України «Про благоустрій населених пунктів», «Про охорону навколишнього середовища» та Правил благоустрою міста Богодухів, представниками громадських організацій, у статуті яких передбачено діяльність у сфері житлово – комунального господарства.

Контроль за використанням коштів, спрямованих на забезпечення виконання Програми, здійснюється у порядку, встановленому бюджетним законодавством України.

Джерелами інформаційного забезпечення, необхідними для збору та формування баз даних, проведення аналізу реалізації Програми, може бути статистична звітність, оперативна інформація підприємств житлово-комунального господарства, результати спеціальних досліджень та інші.

 

Очікуваний результат

Дія Програми поширюється на відносини, що виникають у сфері благоустрою, а саме: землеустрою, містобудування, озеленення територій, утримання будинків і споруд, освітлення територій, а також у галузі охорони здоров’я та охорони навколишнього середовища.

Учасниками правовідносин з питань благоустрою є міська рада, виконавчий комітет міської ради, керівники та інші уповноважені посадові особи підприємств, організацій, установ, незалежно від форм власності, які здійснюють господарську діяльність на території міста, громадяни, а також посадові особи, уповноважені здійснювати контроль за станом благоустрою.

Програма приймається на 2019 рік.

У разі необхідності внесення змін до Програми, пропозиції можуть вноситися на розгляд міської ради громадянами, громадськими організаціями,  виконавчим комітетом та, в разі необхідності,  з подальшим громадським обговоренням.

Участь громадян, громадських організацій у виконанні Програми здійснюється на доброчинних засадах.

В ході виконання Програми очікується досягнення наступних показників:

1. Вирішення загальних питань благоустрою.

2. Забезпечення належного експлуатаційного стану міських територій.

3. Поліпшення санітарного та естетичного стану міста.

4. Залучення громадськості до здійснення заходів у сфері благоустрою.

5. Інформованість   населення   через   ЗМІ   про   здійснення   заходів   із благоустрою.

6. Реалізація місцевої політики щодо поліпшення благоустрою міста.

7. Забезпечення ефективного та системного контролю за використанням інвестицій, в т.ч. з міського бюджету.

8. Поліпшення якості послуг.

9. Забезпечення належних умов відпочинку населення.

10. Формування позитивного іміджу міста та його привабливості.

Основні заходи, щодо реалізації Програми благоустрою

територій населених пунктів Богодухівської міської ради на 2019 рік

Зміст заходу Відповідальні виконавці Вартість, тис.грн. Термін виконання
1 Заробітна плата з нарахуваннями працівників з благоустрою КП «Богодухівжитло» 4100,0 Протягом року
2 Придбання матеріалів на поточний ремонт та утримання  площ, вулиць, доріг, прибудинкових територій, проїздів, алей, бульварів, тротуарів, пішохідних  зон, доріжок та будинків Виконавчий комітет,

КП «Богодухівжитло»

3300,0 Протягом року
3 Виготовлення проектно-кошторисної документації на поточний ремонт доріг по вулицях: Катукова, Третяківська, Гомолка, Охтирська, Віталія Сахна Виконавчий комітет,

КП «Богодухівжитло»

Згідно з коштори-сом Протягом року
Виконання робіт з поточного ремонту доріг по вулицях: Катукова, Третяківська, Гомолка, Охтирська, Віталія Сахна
4 Виготовлення проектно-кошторисної документації з облаштування тротуару на площі Соборності від світлофору до Будинку культури Виконавчий комітет,

КП «Богодухівжитло»

Згідно з коштори-сом Протягом року
Виконання робіт з облаштування тротуару на площі Соборності від світлофору до Будинку культури
5 Виготовлення проектно-кошторисної документації з облаштування тротуару до пам’ятного знаку «Воїнам, що віддали своє життя за Україну» в Центральному парку Виконавчий комітет,

КП «Богодухівжитло»

Згідно з коштори-сом Протягом року
Виконання робіт з облаштування тротуару до пам’ятного знаку «Воїнам, що віддали своє життя за Україну» в Центральному парку
6

 

Виготовлення проектно-кошторисної документації по облаштуванні тротуарів від вул. Чернієнка (поліклініка) до пл. Свято-Духівська, від вул. Чернієнка до пл.  Соборності (меморіал) Виконавчий комітет,

КП «Богодухівжитло»

Згідно з коштори-сом Протягом року
Виконання робіт по облаштуванню тротуарів від вул. Чернієнка (поліклініка) до пл. Свято-Духівська, від вул. Чернієнка до пл.  Соборності (меморіал)
7 Виготовлення проектно-кошторисної документації та реконструкція скверу розміщеного на пл.Свято-Духівській (район старої лікарні) Виконавчий комітет,

КП «Богодухівжитло»

Згідно з коштори-сом Протягом року
Виконання робіт з реконструкції скверу розміщеного на пл.Свято-Духівській (р-н ст.лік-і)
8 Виготовлення проектно-кошторисної документації з реконструкції мереж зовнішнього освітлення на території Богодухівської міської ради ( вулиці: Пушкіна, Шевченка, Харківська, Молокова,  Центральна,  Молодіжна,  Загорулька, Третяківська,  Леонова, Чернієнка, Спортивна, Покровська,  Міліцейська, Троїцька,  Горького, Гагаріна, Горького,  Катукова, 8-го Мехкорпусу, Підлісна; Парк «Слави», площі: Театральна, Поштова, Незалежності, Соборності, Героїв Чорнобиля, Свято-Духівська; провулок Ринковий) Виконавчий комітет,

КП «Богодухівжитло»

Згідно з коштори-сом Протягом року
Виконання робіт з реконструкції мереж зовнішнього освітлення на території Богодухівської міської ради ( вулиці: Пушкіна, Шевченка, Харківська, Молокова,  Центральна,  Молодіжна,  Загорулька, Третяківська,  Леонова, Чернієнка, Спортивна, Покровська,  Міліцейська, Троїцька,  Горького, Гагаріна, Горького,  Катукова, 8-го Мехкорпусу, Підлісна; Парк «Слави», пл.: Театральна, Поштова, Незалежності, Соборності, Героїв Чорнобиля, Свято-Духівська; пров.Ринковий)
9 Придбання паливно-мастильних матеріалів Виконавчий комітет,

КП «Богодухівжитло

1500,0 Протягом року
10 Придбання контейнерів та урн для сміття, огорожі Виконавчий комітет,

КП «Богодухівжитло»

310,0 Протягом року
11 Утримання, ремонт та відновлення мереж вуличного освітлення, оплата електроенергії, матеріали для вуличного освітлення Виконавчий комітет,

КП «Богодухівжитло»

1600,0 Протягом року
12 Утримання в належному стані та улаштування дитячих, спортивних та інших майданчиків для відпочинку (придбання матеріалів та ремонт) Виконавчий комітет,

КП «Богодухівжитло»

200,0 Протягом року
13 Здійснення профілактичного ремонту історичних пам’яток, монументів, пам’ятних знаків (придбан-ня матеріалів та ремонт) Виконавчий комітет,    КП «Богодухівжитло 50,0 Протягом року
14 Утримання, ремонт та встановлення технічних засобів регулювання дорожнього руху, придбання дорожніх знаків Виконавчий комітет,   КП «Богодухівжитло» 35,0 Протягом року
15 Видалення аварійних сухостійних дерев та чагарників, косіння трави (матеріали, запасні частини, інвентар та обладнання) Виконавчий комітет,   КП «Богодухівжитло 80,0 Протягом року
16 Відлов безпритульних тварин Виконавчий комітет,   КП «Богодухівжитло» 30,0 Протягом року
17 Забезпечення належних умов для безпечного  відпочинку на ставу «Копань» Виконавчий комітет,

КП «Богодухівжитло»

40,0 Квітень-вересень 2019
18 Утримання кладовища та інших місць поховань

Встановлення огорожі,системи відеоспостережен-ня  та освітлення на центральному кладовищі.(матеріали), інвентаризація земель

місць поховання

Виконавчий комітет,

КП «Богодухівжитло»

1000,0 Протягом року
19 Забезпечення виконання заходів з охорони праці, збереження життя та здоров’я працівників (індивідуальні захисні засоби, вогнегасники, медичні засоби, спецодяг тощо) КП «Богодухівжитло» 80,0 Протягом року
20 Ремонт та облаштування шахтних колодязів по вулицях території населених пунктів Богодухівської міської ради Виконавчий комітет,

КП «Богодухівжитло»

150,0 березень-жовтень 2019
21 Проведення робіт з очищення водовідвідного каналу від вул. Центральна через вул. Солов’їну до р. Мерло Виконавчий комітет,

КП «Богодухівжитло»

Згідно з коштори-сом Травень-жовтень 2019
22 Проведення робіт з відведення грунтових і зливових вод каналу на  перехресті вулиць Троїцької та Молодіжної (район магазину «Будівельник») Виконавчий комітет,

КП «Богодухівжитло»

Згідно зкошторисом березень-жовтень 2019
23 Проведення земляних робіт з очищення водовідвідного каналу по вул. Шевченка (біля пам’ятника Т.Г. Шевченку) Виконавчий комітет,

КП «Богодухівжитло»

Згідно з коштори-сом березень-жовтень 2019
24 Проведення земляних робіт, ремонт водовідвідного каналу по вул.Центральній (в районі гімназії №1) Виконавчий комітет,

КП «Богодухівжитло»

Згідно з коштори-сом березень-жовтень 2019
25 Проведення земляних робіт, ремонт водовідвідного каналу по вул.Центральній (в районі пл.Зеленої) Виконавчий комітет,

КП «Богодухівжитло»

Згідно з коштори-сом березень-жовтень 2019
26 Проведення земляних робіт, ремонт водовідвідного каналу по вул.Центральній (в районі будинків №111, №117) Виконавчий комітет,

КП «Богодухівжитло»

Згідно з коштори-сом березень-жовтень 2019
27 Проведення земляних робіт з очищення водовідвідного каналу по вул. Шевченко

(до магазину «Радуга»)

Виконавчий комітет,

КП «Богодухівжитло»

Згідно з коштори-сом березень-жовтень 2019
28 Проведення земляних робіт з очищення водовідвідного каналу по вул. Ломоносова, від вул. В.Сахна до р.Мерло Виконавчий комітет,

КП «Богодухівжитло»

Згідно з коштори-сом березень-жовтень 2019
29 Проведення земляних робіт з очищення водовідвідного каналу від кафе «Імператор» до р.Мерло Виконавчий комітет,

КП «Богодухівжитло»

Згідно з коштори-сом березень-жовтень 2019
30 Проведення земляних робіт з очищення водовідвідвідних каналів від вул.Набережна до р.Мерло Виконавчий комітет,

КП «Богодухівжитло»

Згідно з коштори-сом березень-жовтень 2019
31 Проведення земляних робіт з очищення нагорно-ловчого каналу від вул.Лозівської

до вул.Гомолко та  водовідвідвідних каналів нагорно-ловчого каналу до р.Мерло

Виконавчий комітет,

КП «Богодухівжитло»

Згідно з коштори-сом березень-жовтень 2019
32 Здійснення контролю з благоустрою прилеглих земельних ділянок до індивідуальних  домоволодінь, підприємств, установ, організацій, які розміщуються на території міста

та утримують закріплену за ними територію. Інформування жителів  про необхідність утриман-ня території житлових будинків, присадибних ділянок в належному санітарному стані

Виконавчий комітет,

КП «Богодухівжитло»

інспектор з благоустрою

- Протягом року
33 Проведення Днів довкілля Виконавчий комітет,

КП «Богодухівжитло

5,0 Березень-травень 2019
34 Придбання  та утримання зелених насаджень Виконавчий комітет,

КП «Богодухівжитло»

50,0 Квітень-вересень 2018
35 Підвищення кваліфікації та навчання працівників з охорони праці та отримання дозвільних документів для проведення робіт з підвищеною небезпекою для життя та здоров’я Виконавчий комітет,

КП «Богодухівжитло

10,0 Протягом року
36 Придбання техніки, інструментів та обладнання  для ремонту та обслуговування доріг та тротуарів міста Виконавчий комітет,

КП «Богодухівжитло

110,0 Протягом року
37 Встановлення нових дитячих майданчиків Виконавчий комітет,

КП «Богодухівжитло»

100,0 Протягом року
38 Придбання запасних частин, матеріалів, агрегатів, автошин та іншого для автотранспорту, тракторів  та їх ремонт (поточний, капітальний). КП «Богодухівжитло» 300,0 Протягом року
39 Організація та проведення заходів масового відпочинку жителів та гостей міста, придбання ялинкових прикрас КП «Богодухівжитло» 250,0 Протягом року
40 Послуги з очищення та утримання доріг, автопослуги КП «Богодухівжитло» 350,0 Протягом року
41 Офісне обладнання та приладдя, технічне обслуговування офісної техніки та відеоспостереження, канцелярське приладдя, консультаційні послуги КП «Богодухівжитло» 90,0 Протягом року
42 Водопостачання (поливання квітів, фонтан, міський ставок «Копань») Виконавчий комітет,

КП«Богодухівжитло

15,0 Квітень-жовтень 2018
43 Встановлення світлофорного обладнання зі світлодіодними лампами з метою забезпечення безпеки дорожнього руху на перехресті вул. Харківська – Оверченка та економії електроенергії Виконавчий комітет,

КП «Богодухівжитло»

250,0 Протягом року
44 Перевірка технічного стану транспортних засобів та обов’язкове страхування цивільно-правової відповідальності КП «Богодухівжитло» 20,00 Протягом року
45 Вивезення, збирання та захоронення ТПВ, джерела утворення якого не визначені та ліквідація несанкціонованих сміттєзвалищ Виконавчий комітет,

КП «Богодухівжитло»

800,00 Протягом року
46 Придбання (за навності коштів):

- трактора МТЗ -82 з навісним фронтальним навантажувачем, косаркою, фрезою для зняття асфальтного покриття, щіткою для підмітання;

- снігоприбиральника (мала механізація)

Виконавчий комітет,

КП «Богодухівжитло»

1000,00

 

Протягом року
47 Технічне обслуговування та догляд за гідротехнічною спорудою ставу «Копань» КП «Богодухівжитло» 20,00 Протягом року
48 Обслуговування та догляд за водовідвідними каналами та малими річками міста Богодухова визначених договором КП «Богодухівжитло» Згідно з коштори-сом Протягом року
49 Виготовлення проектно-кошторисної документації на облаштування пішохідного мосту через річку Дем’янівську (в районі вул.Лозівської) КП «Богодухівжитло» Згідно з коштори-сом Протягом року
50 Виготовлення проектно-кошторисної документаці на водовідведення по пров.Гімназійному (в районі будинків №№31,33) КП «Богодухівжитло» Згідно з коштори-сом Протягом року
51 Виготовлення проектно-кошторисної документації на будівництво дороги по вул.Мусійчанській Виконавчий комітет,

КП «Богодухівжитло»

Згідно з коштори-сом Протягом року

 Керуючий справами виконавчого комітету міської ради                                  А.Щербак

Додаток 2 до рішенням виконавчого

комітету Богодухівської міської ради

від 20.12.2018 р № 254

 

ПРОГРАМА

організації  громадських робіт та інших робіт тимчасового характеру у  Богодухівській міській раді на 2019 рік

 

І. Загальні положення

Відповідно до п.22 ч.1 ст.26 Закону, п.9 ч.3 ст.42 України «Про місцеве самоврядування», до статті 31 Закону України «Про зайнятість населення» від 05.07.2012 року № 5067-VІ, «Порядку організації  громадських та інших робіт тимчасового характеру» затвердженого постановою Кабінету міністрів України 20.03.2013 року № 175 органами місцевого самоврядування, виконавчими органами міської ради, що реалізує державну політику у сфері зайнятості населення та трудової міграції, в інтересах територіальної громади організовуються громадські роботи. Ці роботи є видом суспільно корисних оплачуваних робіт в інтересах територіальної громади, які організовуються для додаткового стимулювання мотивації до праці, матеріальної підтримки безробітних та інших категорій осіб.

Відповідно до вищезазначеного Закону фінансування організації громадських робіт та інших робіт тимчасового характеру здійснюється за рахунок коштів міського бюджету, роботодавців та інших не заборонених законодавством джерел. У разі залучення зареєстрованих безробітних до громадських робіт фінансування організації таких робіт здійснюється пропорційно рівними частинами за рахунок коштів міського бюджету та Фонду загальнообов’язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття. Отже, організація цих робіт за рахунок коштів Фонду можлива лише за умови участі в їх фінансуванні коштів міського бюджету.

 

ІІ. Нормативно-правове забезпечення програми

 

З метою реалізації у 2019 році норм Закону України «Про зайнятість населення» щодо організації громадських робіт необхідно дотримуватися вимог нормативно – правових документів, а саме:

• статті 31 Закону України «Про зайнятість населення» від 05.07.2012 року №5067-VІ.

• «Порядку організації громадських та інших робіт тимчасового характеру» затвердженого постановою КМУ від 20.03.2013 № 175.

 • Закону України «Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування на випадок безробіття».

• Договору про спільну діяльність з організації оплачуваних громадських робіт між Богодухівською районною філією Харківського обласного центру зайнятості та вказаними у додатку 3 до рішення міської ради підприємствами, установами та організаціями.

ІІІ. Управління проектом

Богодухівська міська рада, виконавчий комітет міської ради на виконання Закону України «Про зайнятість населення»:

 • передбачають у міському бюджеті видатки на організацію громадських робіт на пропорційній основі в межах 50,0 тис. гривень, що становить 50% від загальної суми фінансування громадських робіт на 2019 рік;
 • організують проведення громадських робіт та інших робіт тимчасового характеру на підприємствах комунальної та інших форм власності;
 • забезпечують контроль за виконанням Програми організації громадських робіт та інших робіт тимчасового характеру.

 

Богодухівська районна філія Харківського обласного центру зайнятості організує:

 • укладення договорів з підприємствами, установами, організаціями про організацію та проведення  громадських робіт;
 • підбір та направлення безробітних громадян на громадські роботи;
 • інформування безробітних, які дали згоду на участь в громадських роботах, про умови, режим роботи, оплату праці та соціальні гарантії на підприємстві, в організації, установі;
 • при фінансуванні громадських робіт здійснює компенсацію витрат роботодавців  на створення тимчасових робочих місць для організації громадських робіт пропорційно рівними частинами за рахунок коштів міського бюджету та Фонду загальнообов’язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття згідно з поданими розрахунками (кошторисом) в частині оплати праці безробітних.

Підприємства, установи і організації згідно переліку, зазначеного у додатку 2 до Програми:

 • створюють тимчасові робочі місця для організації громадських робіт;
 • укладають договори з Богодухівською районною філією Харківського обласного центру зайнятості про організацію та проведення  громадських робіт;
 • надають перелік видів та обсягів громадських робіт;
 • укладають з безробітними громадянами трудові договори на участь в громадських роботах;
 • оформлюють  звітну документацію на оплату праці безробітних зайнятих на громадських роботах.

 

ІV. Фінансове та матеріально-технічне забезпечення програми

Фінансування громадських робіт проводиться пропорційно рівними частинами за рахунок коштів міського бюджету та Фонду загальнообов’язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття згідно з кошторисом витрат на оплату праці безробітних. Фінансування інших робіт тимчасового характеру здійснюється за рахунок коштів роботодавців та інших не заборонених законодавством джерел.

 

V. Очікувані  результати

Реалізація заходів Програми  організації  громадських робіт та інших робіт тимчасового характеру у  Богодухівській міській раді на 2019 рік надасть змогу виконати планові показники в повному обсязі та забезпечити продуктивну зайнятість населення.

Скорочення безробіття шляхом підвищення економічної заінтересованості  підприємств і організацій у створенні  додаткових робочих місць, переважно з гнучкими формами зайнятості.

 

 

Керуючий справами виконавчого

комітету міської ради                                                             А.Щербак

 

УКРАЇНА

БОГОДУХІВСЬКА МІСЬКА РАДА

ХАРКІВСЬКОЇ  ОБЛАСТІ

 В И К О Н А В Ч И Й    К О М І Т Е Т

Р І Ш Е Н Н Я

 

20.12.2018                                            Богодухів                                      №  255

 

 

Про проект міського бюджету на 2019 рік

та прогноз міського бюджету міста на 2020 — 2021 роки

 

Розглянувши проект міського бюджету на 2019 рік та прогноз міського бюджету міста на 2020 — 2021 роки, з метою виконання ст.21,76 Бюджетного Кодексу України, керуючись п.п.1 п.«а» ст.28, ст. 52 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», виконком міської ради

В И Р І Ш И В:

1. Схвалити проект міського бюджету на 2019 рік та прогноз міського бюджету міста на 2020 — 2021 роки  і подати їх Богодухівській міській раді на затвердження (додаються).

2. Рішення направити на розгляд сесії міської ради.

3. Контроль за виконанням рішення покласти на члена виконавчого комітету, секретаря Богодухівської міської ради Зіньковську З.М. та заступників міського голови.

 

Заступник міського голови          оригінал підписано                                     В.ВОРВУЛЬ

 

ПОЯСНЮВАЛЬНА  ЗАПИСКА

до проекту міського бюджету на 2019  рік

ФОРМУВАННЯ МІСЬКОГО БЮДЖЕТУ НА  2019  РІК

 

Законодавчою основою формування місцевих бюджетів є Конституція України, Бюджетний та Податковий кодекси України, Закон України “Про місцеве самоврядування в Україні”.

Міський бюджет на 2019 рік сформований з урахуванням Програми економічного і соціального розвитку міста Богодухів на 2019 рік.

Фінансовий ресурс міського бюджету на 2019 рік сформовано на основі норм законодавчих актів, що стосуються місцевих бюджетів та міжбюджетних відносин, основних положень проекту Основних напрямів бюджетної політики на 2019-2021 роки, схвалених розпорядженням Кабінету Міністрів України від 18 квітня 2018 року № 315-р.

ДОХОДИ МІСЬКОГО БЮДЖЕТУ НА 2019 РІК

Міський бюджет за доходами на 2019 рік сформовано відповідно до Податкового та Бюджетного кодексів України,   постанови Кабінету Міністрів України «Про схвалення Прогнозу економічного і соціального розвитку України на 2019 – 2021 роки»

Враховуючи очікуване виконання за 2018 рік, обсяг доходів загального фонду міського бюджету (без врахування міжбюджетних трансфертів) на 2019 рік обрахований  в сумі 21619500грн.

Відповідно до статті 69 Бюджетного кодексу України до доходівзагального фонду міського бюджету належать:

1) рентна плата за спеціальне використання лісових ресурсів (крім рентної плати за спеціальне використання лісових ресурсів в частині деревини, заготовленої в порядку рубок головного користування) 39800 грн.

2) акцизний податок з вироблених в Україні підакцизних товарів (продукції — пального), що перераховуватиметься з Державного бюджету 607900 грн.;

3) акцизний податок з ввезених на митну територію України підакцизних товарів (продукції — пального), що перераховуватиметься з Державного бюджету  2567400 грн.;

4) акцизний податок з реалізації суб’єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів   2266100 грн.;

5)місцеві податки і збори  16138300 грн., в тому числі:

а) податок на майно, що зараховується до бюджетів місцевого самоврядування, з врахуванням наданих міською радою пільг   6077500 грн., зокрема:

- податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки  1409300 грн.;

- плата за землю  4647200 грн.;

- транспортний податок  21000 грн.;

б) єдиний податок, що зараховується до бюджетів місцевого самоврядування    8743800 грн.;

6)  адміністративні штрафи, що накладаються місцевими органами виконавчої влади та виконавчими органами місцевих рад або утвореними ними в установленому порядку адміністративними комісіями  3000 грн.;

7) плата за надання інших адміністративних послуг, що справляється за місцем надання послуг  1043500 грн.;

8) надходження від орендної плати за користування цілісним майновим комплексом та іншим майном, що перебуває в комунальній власності  91500 грн.;

9) державне мито,що зараховується до бюджетів місцевого самоврядування за місцем вчинення дій та видачі документів  169000 грн.;

10) інші надходження  10000 грн.

Склад доходів спеціального фонду місцевих бюджетів визначений статтею 691 та частиною першою статті 71 Бюджетного кодексу України. Обсяг спеціального фонду міського бюджету обрахований в сумі 1269100 тис. грн. До доходів спеціального фонду, за якими прогнозуються надходження, належать:

1) доходи бюджету розвитку:

-  кошти від відчуження майна, що перебуває в комунальній власності  30000 грн.;

- кошти від продажу земельних ділянок несільськогосподарського призначення, що перебувають у державній або комунальній власності, та земельних ділянок, які знаходяться на території Автономної Республіки Крим  200000 грн.

2) 50 відсотків грошових стягнень за шкоду, заподіяну порушенням законодавства про охорону навколишнього природного середовища внаслідок господарської та іншої діяльності 100000 грн.;

3)  25 відсотків екологічного податку (крім екологічного податку, визначеного пунктом 161 частини другої статті 29Бюджетного кодексу України)  70000 грн.;

5) власні надходження бюджетних установ, що утримуються за рахунок відповідного місцевого бюджету  869100 грн.;

Обсяг субвенцій з районного бюджету до загального фонду на 2019 рік – 7873200 грн., зокрема:

-          дошкільна освіта – 7822900 грн.;

-          Палаци і будинки культури, клуби та інші заклади клубного типу – 50300 грн.

Всього обсяг міжбюджетних трансфертів до загального фонду міського бюджету – 7873200 грн.

Отже, обсяг міського бюджету пропонується до затвердження за доходами в сумі  30761800 грн.

ВИДАТКИ МІСЬКОГО БЮДЖЕТУ

Видатки міського бюджету на 2019 рік визначені в розмірі
30761800 грн., в тому числі по загальному фонду 29492700 грн. та по спеціальному фонду 1269100 грн.

При визначенні видатків на оплату праці враховановстановленнямінімальної заробітної плати з 1 січня 2019 року у розмірі 4173 грн. на місяць тапосадового окладу працівника І тарифного розряду ЄТС –1921 грн.

В повному обсязі враховано асигнування на оплату комунальних послуг та енергоносіїв, що споживаються бюджетними установами, із врахуванням їх очікуваного споживання за 2018 рік та запровадження заходів з енергозбереження. Видатки по енергоносіях на 2019 рік розраховані по тарифах листопада місяця 2018 року без застосування коефіцієнту.

Розподіл видатків міського бюджету

На виконання бюджетної програми «Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад» передбачені видатки по загальному фонду в сумі 4086600грн.,  з них: на оплату праці з нарахуваннями 3748300 грн., оплату комунальних послуг та енергоносіїв 104500 грн., інші  видатки 228800 грн.

З  міського  бюджету  фінансуються  6 дошкільних навчальних закладів, за бюджетною програмою «Надання дошкільної освіти» передбачено видатки у загальному обсязі 15396400 грн., у тому числі видатки загального фонду міського бюджету передбачені в обсязі 6704400  грн., субвенція районного бюджету 7822900 грн., спеціального фонду, власні надходження бюджетних установ (батьківська плата) 869100 грн.

Видатки на харчування по закладам дошкільної освіти за рахунок міського бюджету складають 2172700 грн. Вартість харчування однієї дитини в дошкільних навчальних закладах складає:

ясельні групи – 21 грн., в тому числі за рахунок міського бюджету – 12,60 грн. або 600 відсотків, за рахунок батьківської плати – 8,40 грн. або 40 відсотків; садові групи — 30 грн. на день, в тому числі за рахунок міського бюджету — 18,0 грн., або 60 відсотків, за рахунок батьківської плати — 12 грн. або 40 відсотків.

Із загальної суми видатків загального фонду бюджету на освіту видатки на оплату праці з нарахуваннями визначені в сумі 11572000 грн., на розрахунки за комунальні послуги та енергоносії 1886400 грн.

На харчування дітей в дошкільних навчальних закладах,  передбачено 1303600 грн.

За бюджетною програмою «Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти» за загальним фондом передбачені видатки в сумі  770100 грн. Видатки передбачені на фінансування централізованої бухгалтерії.

За бюджетною програмою «Палаци і будинки культури, клуби та інші заклади клубного типу» за загальним фондом передбачено видатки у загальному обсязі 507000 грн., у тому числі видатки загального фонду міського бюджету передбачені в обсязі 456700  грн., субвенція районного бюджету 50300 грн. Видатки передбачені на фінансування Семено Ярського сільського клубу.

На виконання бюджетної програми «Організація та проведення громадських робіт» передбачені видатки по загальному фонду на оплату праці з нарахуваннями в сумі 50000 грн.

За бюджетною програмою «Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення» передбачені видатки по загальному фонду на соціальний захист та соціальне забезпечення мешканців територіальної громади  в сумі 700000 грн.

За бюджетною програмою «Членські внески до асоціацій органів місцевого самоврядування» за загальним фондом передбачені видатки в сумі 10000 грн., оплата членських внесків до асоціацій органів місцевого самоврядування.

За бюджетною програмою «Інші заходи в галузі культури та мистецтва» за загальним фондом передбачені видатки в сумі 400000 грн. на виконання програми «Проведення масових і спортивних  заходів, відзначення пам»ятних дат та ювілеїв, вшанування видатних людей по Богодухівській міській раді на 2018 – 2020 роки».

За бюджетною програмою «Організація благоустрою населених пунктів» передбачено видатки  у обсязі 5019000 грн., в тому числі по загальному фонду – 5019000 грн. Зазначені видатки по загальному фонду планується спрямувати на  роботи з поточного ремонту та утримання об’єктів благоустрою, прибирання, поточний ремонт міжбудинкових проїздів, благоустрій міських кладовищ, збереження та утримання на належному рівні об’єктів озеленення з метою поліпшення його екологічних умов (утримання, поточний ремонт та ін.), благоустрій дитячих та спортивних майданчиків а також проведення їх технічної інвентаризації, встановлення біотуалетів  при проведенні  загальноміських заходів, забезпечення функціонування  зовнішнього освітлення (утримання та поточний ремонт), на оплату електроенергії із зовнішнього освітлення, проведення заходів із забезпечення сприятливих умов для співіснування людей та тварин, здійснення  технічних заключень, поточний ремонт захисних споруд, придбання аншлагів, прапорців для прикрашання міста до свят та виготовлення інвентарних справ на житлові будинки.

За бюджетною програмою «Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету» передбачено видатки  загального фонду 2000000 грн.

За бюджетною програмою «Забезпечення діяльності водопровідно-каналізаційного господарства» передбачено видатки по загальному фонду в сумі 100000 грн. Зазначені видатки будуть спрямовані на проведення заходів із заміни лічильників води.

За бюджетною програмою «Здійснення заходів із землеустрою» передбачено видатки  по загальному фонду  в сумі 30000 грн., які планується направити на оплату послуг з виготовлення проектів відведення земельних ділянок, які підлягають продажу.

За бюджетною програмою «Розроблення схем планування та забудови територій (містобудівної документації) 200000 грн. які планується направити на виготовлення проекту землеустрою для визначення адміністративної межі міста Богодухів

За бюджетною програмою «Природоохоронні заходи за рахунок цільових фондів» передбачено видатки по спеціальному фонду 170000 грн. які планується направити на придбання контейнерів для сміття, захоронення ТПВ, очиску водовідних каналів.

На виконання бюджетної програми «Інші субвенції з місцевого бюджету» передбачено надання субвенції районному бюджету на  харчування  учнів 1-4 класів, без урахування дітей  пільгового контингенту 887400 грн.;

Компенсацію вартості продуктів харчування за фізіологічними нормами громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи та  віднесені до категорії 1 та 2  312000 грн.;

підтримка районної ради ветеранів 97000 грн.;

пільги на ЖКГ інвалідам по зору 1 групи  16300 грн.

 

Керуючий справами

виконкому міської ради                                                        А.Щербак

 

ПРОГНОЗ
бюджету міста Богодухова на 20
20 — 2021 роки

І. Загальна частина

 Прогноз районного бюджету Богодухівського району на 2020 — 2021 роки (далі – Прогноз) розроблено на основі положень Бюджетного кодексу України, Податкового кодексу України, міських цільових програм, з урахуванням середньострокового бюджетного планування.

Метою середньострокового бюджетного прогнозування є створення дієвого механізму управління бюджетним процесом як складової системи управління фінансами, встановлення взаємозв’язку між стратегічними цілями розвитку району та можливостями бюджету у середньостроковій перспективі, забезпечення прозорості, передбачуваності та послідовності бюджетної політики.

Основними завданнями Прогнозу є:

підвищення ефективності використання бюджетних коштів;

посилення бюджетної дисципліни та контролю за витратами бюджету;

забезпечення фінансування інвестиційних проектів (програм), що мають термін реалізації більше одного року.

Прогноз включає індикативні прогнозні показники економічного і соціального розвитку країни і регіону, міського бюджету за основними видами доходів, фінансування, видатків і кредитування, взаємовідносин між міським бюджетом і державним бюджетом, а також за бюджетними програмами, які забезпечують протягом декількох років виконання інвестиційних програм (проектів).

Прогноз ґрунтується на принципах збалансованості та стійкості бюджетної системи в умовах мінливості ринкової економіки.

Прогноз бюджету міста Богодухова зорієнтований на формування сприятливого економічного середовища, забезпечення збалансованості та стабільного функціонування бюджетної системи міста, стимулювання інноваційно-інвестиційної складової економіки, встановлення взаємозв’язку між соціально-економічними цілями розвитку міста і можливостями бюджету.

На середньострокову перспективу в умовах відновлення економіки України та поступового виходу економіки міста  з кризи основними завданнями міського бюджету є:

забезпечення у повному обсязі проведення видатків на оплату праці працівників бюджетних установ відповідно до встановлених чинним законодавством умов оплати праці і розмірів мінімальної заробітної плати, інших соціальних виплат, а також розрахунків за енергоносії та комунальні послуги;

здійснення видатків місцевих бюджетів в межах реального фінансового ресурсу;

підвищення ефективності управління бюджетними коштами шляхом використання елементів програмно-цільового методу планування;

забезпечення необхідних фінансових пропорцій згідно з планом економічного і соціального розвитку міста;

оптимізація бюджетних видатків шляхом скорочення неефективних бюджетних програм;

визначення резервів росту доходів міського бюджету, напрямків оптимізації міського бюджету;

стимулювання інвестиційно-інноваційної складової бюджету розвитку міського бюджету.

Індикативні прогнозні показники міського бюджету на 2020-2021 роки є основою для складання головним розпорядником бюджетних коштів планів своєї діяльності та формування показників проекту бюджету міста Богодухова на 2019 рік.

ІІ. Показники прогнозу економічного та соціального розвитку міста

на 2020-2021 роки

Основні прогнозні показники економічного і соціального розвитку

міста Богодухова на 2019 рік, покладені в основу формування прогнозу міського бюджету на 2017-2018 роки

Показники Одиниця виміру 2020 прогноз 2021 прогноз
Фонд оплати праці штатних працівників млн. грн. 14120,7 15532,8
Середньомісячна заробітна плата одного працівника грн. 7219,0 7941,0
Індекс інфляції % 8,1 5,5

ІІІ. Індикативні прогнозні показники бюджету міста Богодухова на 2020-2021 роки тис. грн.

  2020 рік 2021 рік
Доходи бюджетів міст районного значення загального фонду 23781,5 26159,6
Видатки 23781,5 26159,6

Доходи бюджету міста Богодухова на 2020-2021 роки

Прогноз доходів бюджету міста Богодухова на 2020-2021 роки розроблено з урахуванням основних прогнозних показників економічного і соціального розвитку України та міста на 2020-2021 роки.

Головним пріоритетом бюджетної політики в частині доходів є забезпечення надходжень податкових і неподаткових доходів міського бюджету не тільки в запланованих обсягах, але й з позитивною динамікою до звітного 2018 року.

Індикативні прогнозні показники доходів міського бюджету на 2020-2021 роки тис. грн

Найменування 2020 рік 2021 рік
Загальний обсяг доходів 23781,5 26159,6
Податкові надходження, 22519,8 24771,8
     
     
Неподаткові надходження 2767,7 3044,5

Видатки міського бюджету на 2020-2021 роки

Прогноз видатків бюджету на 2020-2021 роки розроблено на основі відповідних макроекономічних показників, показників дохідної частини міського бюджету.

В структурі видатків міського бюджету на 2020-2021 роки видатки на заробітну плату враховані на рівні розмірів соціальних стандартів та соціальних гарантій, передбачених у проекті Закону України «Про Державний бюджет України на 2019 рік» з урахуванням індексів інфляції на відповідний рік,  усі інші видатки визначені також з урахуванням індексів інфляції на відповідний рік.

Індикативні прогнозні показники видатків міського бюджету за функціональним призначенням на 2020-2021 роки:

тис.грн.

Найменування 2020 рік 2021 рік
Загальний обсяг видатків, в тому числі 33838,0 37221,8
Соціальний захист та соціальне забезпечення 770,0 847,0
освіта 17783,2 19561,5
Житлово-комунальне та дорожнє господарство та інші заходи соціально-економічного розвитку територій будуть визначені в межах реального фінансового ресурсу на заходи, передбачені в Програмі економічного та соціального розвитку м. Богодухова на відповідні роки

 

ІV. У 2020-2021 роках передбачається здійснити такі заходи:

підтримка стійкого економічного та соціального розвитку міста з урахуванням збалансування міських інтересів та інтересів територіальної громади;

збільшення інвестиційних ресурсів місцевого бюджету;

узгодження пріоритетів та дій місцевого органу виконавчої влади, органу місцевого самоврядування щодо місцевого розвитку;

запровадження використання елементів програмно-цільового методу планування і виконання місцевого бюджету.

Основними результатами, яких планується досягти, є:

забезпечення реалізації державної бюджетної політики на міському рівні;

посилення ролі місцевого самоврядування у розв’язанні актуальних проблем соціально-економічного розвитку відповідної території;

зменшення диспропорцій у рівні соціально-економічного розвитку території;

удосконалення формульних розрахунків показників місцевого бюджету, що враховуються при визначенні міжбюджетних трансфертів.

V. Пріоритетні завдання, перелік заходів, які необхідно здійснити, та результати яких планується досягти в основних сферах діяльності

 

Соціальний захист та соціальне забезпечення

Пріоритетними завданнями у сфері соціального захисту та соціального забезпечення є підвищення рівня охоплення соціальною підтримкою малозабезпечених верств населення, учасників АТО, ЧАЕС при раціональному використанні бюджетних коштів.

У 2020-2021 роках передбачається здійснити такі заходи:

- забезпечення роз’яснювальної роботи серед населення щодо отримання пільг, допомог та компенсацій;

Основними результатами, яких планується досягти, є:

- підвищення ефективності використання бюджетних коштів соціального спрямування;

- зменшення скарг, що надходять від громадян в сфері соціального забезпечення та

 

Житлово-комунальне господарство

Пріоритетними завданнями реформування житлово-комунального господарства є підвищення якості житлово-комунальних послуг для всіх верств населення та проведення обґрунтованої тарифної політики.

У 2020-2021 роках передбачається здійснити такі заходи:

- комплексна модернізація систем водопостачання та водовідведення;

- збільшення кількості об’єднань співвласників багатоквартирних будинків;

-планомірне приведення тарифів на житлово-комунальні послуги до рівня, що покриває економічно обґрунтовані витрати та інвестиційну складову;

Основними результатами, яких планується досягти, є:

- зменшення до рівня експлуатаційної безпеки зношеності основних фондів у житлово-комунальній сфері та обсягів використання енергоресурсів під час виробництва (надання) житлово-комунальних послуг;

- надання населенню житлово-комунальних послуг належної якості відповідно до вимог національних стандартів та підвищення рівня безпеки систем життєзабезпечення населених пунктів;

- обґрунтованість і прозорість у формуванні тарифної та цінової політики на житлово-комунальні послуги;

- створення конкурентного середовища у житлово-комунальній сфері.

  

Інвестиційні програми (проекти)

Прогноз міського бюджету на 2020-2021 роки щодо показників витрат міського бюджету на виконання інвестиційних програм (проектів) та їх переліку визначається, виходячи з положень Бюджетного кодексу України. Відповідно до статті 76 Кодексу при формуванні місцевих бюджетів враховуються показники витрат місцевого бюджету, необхідних на наступні бюджетні періоди для реалізації інвестиційних програм проектів, що враховані в бюджеті.

 

 

Керуючий справами

виконкому міської ради                                                        А.Щербак

УКРАЇНА

БОГОДУХІВСЬКА  МІСЬКА  РАДА

ХАРКІВСЬКОЇ  ОБЛАСТІ

 В И К О Н А В Ч И Й   К О М І Т Е Т

Р І Ш Е Н Н Я

20.12.2018                                           Богодухів                                 № 256

 

Про затвердження плану роботи на I півріччя 2019 року

 

Відповідно до статті 40 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Регламенту виконавчого комітету міської ради, затвердженого рішенням виконавчого комітету від 22.12.2015 №17, з метою ефективного впровадження заходів щодо покращення життєдіяльності територіальної громади міста, вдосконалення системи планування діяльності виконавчого комітету Богодухівської міської ради, враховуючи пропозиції заступників міського голови та керуючого справами виконкому, виконком міської ради

         В И Р І Ш И В:

1. Затвердити календарний план засідань виконавчого комітету міської ради на I півріччя 2019 року: січень – 24, лютий – 21, березень – 21, квітень – 18, травень – 23, червень — 20.

2. Затвердити план роботи виконавчого комітету Богодухівської міської ради на I півріччя 2019 року, додається.

3. Заступникам міського голови Ворвулю В.В., Мальованій О.А. та керуючому справами виконкому міської ради Щербак А.М. забезпечити своєчасну і якісну підготовку питань на розгляд виконавчого комітету та виконання прийнятих рішень.

4. Контроль за виконанням рішення покласти на заступників міського голови, керуючого справами виконкому міської ради, згідно з розподілом обов’язків.

 

 

Заступник міського голови          оригінал підписано                               В.ВОРВУЛЬ

 

УКРАЇНА

БОГОДУХІВСЬКА МІСЬКА РАДА

ХАРКІВСЬКОЇ  ОБЛАСТІ

 В И К О Н А В Ч И Й   К О М І Т Е Т

Р І Ш Е Н Н Я

20.12.2018                                               Богодухів                                                   № 257

 

Про організацію безоплатних суспільно-корисних робіт для порушників, на яких судом накладено адміністративне стягнення

 

Розглянувши листа начальника Богодухівського районного відділу філії Державна установа «Центр пробації» в Харківській області підполковника внутрішньої служби Склярова Д.М. від 14.12.2018 № 1126/24/16-18 про організацію виконання суспільно-корисних робіт для порушників, на яких судом накладено адміністративне стягнення у вигляді громадських робіт, керуючись статтями 301, 3213 Кодексу України про адміністративні правопорушення, статтею 40 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», виконком міської ради

В И Р І Ш И В:

1. Визначити КП «Богодухівжитло» таким, де будуть виконуватися суспільно-корисні роботи порушниками, на яких судом накладено адміністративне стягнення у вигляді громадських робіт.

2. В.о.начальника КП «Богодухівжитло» Назаренку Ю.М.:

1) Визначити перелік об’єктів, на яких порушники відбувають громадські роботи, та види цих робіт, погодити їх з органами Богодухівського районного відділу філії Державна установа «Центр пробації» в Харківській області.

2) Призначити відповідального за виконанням обов’язків, викладених в статтях 301, 3213 Кодексу України про адміністративні правопорушення:

- здійснення контролю за виконанням порушниками визначених для них робіт та дотримання правил техніки безпеки;

- у трьохденний термін повідомляти Богодухівський районний відділ філії Державна установа «Центр пробації» в Харківській області про ухилення порушника від виконання громадських робіт та переведення його на інше місце роботи, появу в стані сп’яніння, порушення громадського порядку;

- вести облік та щомісячно інформувати інспекцію про кількість відпрацьованих порушником годин та його ставлення до праці.

3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на заступника відповідно до розподілу обов’язків.

 

Заступник міського голови          оригінал підписано                  В.ВОРВУЛЬ

 

УКРАЇНА

БОГОДУХІВСЬКА МІСЬКА РАДА

ХАРКІВСЬКОЇ  ОБЛАСТІ

 В И К О Н А В Ч И Й   К О М І Т Е Т

Р І Ш Е Н Н Я

20.12.2018                                                 Богодухів                                                    № 258

 

Про організацію безоплатних суспільно-корисних робіт для засуджених осіб

 

Розглянувши листа начальника Богодухівського районного відділу філії Державна установа «Центр пробації» в Харківській області підполковника внутрішньої служби Склярова Д.М. від 14.12.2018 № 1103/24/16-18 про організацію виконання покарання у виді громадських робіт для засуджених осіб на 2019 рік, керуючись статтею 56 Кримінального Кодексу України, статтею 39 Кримінально-Виконавчого Кодексу України, статтями 40, 59 Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні”, виконком міської ради

В И Р І Ш И В:

1. Визначити КП «Богодухівжитло» таким, де будуть виконуватися покарання у виді громадських робіт для засуджених осіб.

2. В.о.начальника КП «Богодухівжитло» Назаренку Ю.М.:

1) Визначити види громадських робіт, на яких будуть виконуватися покарання, та погодити їх з органами Богодухівського районного відділу філії Державна установа «Центр пробації» в Харківській області.

2) Призначити відповідального за виконанням обов’язків, викладених в статті 39 КВК України:

- здійснення контролю за виконанням засудженими визначених для них робіт та дотримання правил техніки безпеки.

- у трьохденний термін повідомляти Богодухівський районний відділ філії Державна установа «Центр пробації» в Харківській області про ухилення засудженого від відбування покарання та переведення його на інше місце роботи, появу в стані сп’яніння, порушення громадського порядку.

- вести облік та щомісячно інформувати інспекцію про кількість відпрацьованих засудженим годин та його ставлення до праці.

3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на заступника відповідно до розподілу обов’язків.

 

Заступник міського голови          оригінал підписано                В.ВОРВУЛЬ

 

УКРАЇНА

БОГОДУХІВСЬКА  МІСЬКА  РАДА

ХАРКІВСЬКОЇ  ОБЛАСТІ

 В И К О Н А В Ч И Й   К О М І Т Е Т

Р І Ш Е Н Н Я

20.12.2018                                                 Богодухів                                              № 259

 

Про внесення змін до Положення з присудження

стипендій Богодухівської міської ради «Надія

Богодухова» творчій та обдарованій учнівській

молоді, затвердженого рішенням виконавчого

комітету від 28.12.2017 №282  

 

З метою морального та матеріального стимулювання творчої та обдарованої учнівської молоді, яка проживає на території Богодухівської міської ради, керуючись статтею 32 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», виконком міської ради

 

В И Р І Ш И В:

1. Внести зміни до підпункту 1.3. пункту I «Загальні положення» Положення з присудження стипендій Богодухівської міської ради «Надія Богодухова» творчій та обдарованій учнівській молоді, затвердженого рішенням виконавчого комітету від 28.12.2017 №282 «Про затвердження Положення з присудження стипендій Богодухівської міської ради «Надія Богодухова» творчій та обдарованій учнівській молоді та внесення змін до складу організаційного комітету з присудження персональних стипендій Богодухівської міської ради «Надія  Богодухова» творчій та обдарованій учнівській молоді», виклавши в такій редакції:

«1.3. Стипендії призначаються один раз на рік — у січні поточного року за підсумками минулого року та виплачуються в розмірі 500,0 грн. кожному щомісяця.

Кількість персональних стипендій — 6 (по 2 у кожній номінації).».

2. Контроль за виконанням рішення покласти на заступника міського голови Мальовану О.А.

 

Заступник міського голови       оригінал підписано                                 В.ВОРВУЛЬ

 

УКРАЇНА

БОГОДУХІВСЬКА МІСЬКА РАДА

ХАРКІВСЬКОЇ  ОБЛАСТІ

В И К О Н А В Ч И Й   К О М І Т Е Т

Р І Ш Е Н Н Я

20.12.2018                                                Богодухів                                                №260

Про внесення змін до переліку виборчих дільниць по Богодухівській міській раді

 

Відповідно до статті 20 Закону України «Про вибори Президента України», керуючись Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні», виконком міської ради

 

ВИРІШИВ:

 

1. Внести до переліку виборчих дільниць, утворених на постійній основі, такі зміни:

Виборчу дільницю № 630129: приміщення нежитлової будівлі кафе «Сосновий бір», вул.Харківська, 99В, м.Богодухів, Богодухівський район, Харківська область, 62103, замінити на приміщення ФОП Нечитайло В.Г.,  вул.8-го Мехкорпусу, 1/3, м.Богодухів, Богодухівський район, Харківська область, 62103, у зв’язку з відмовою власника будівлі в оренді приміщення.

2. Контроль за виконанням рішення покласти на члена виконавчого комітету Богодухівської міської ради Зіньковську З.М.

 

 Заступник міського голови        оригінал підписано                         В.ВОРВУЛЬ

 

УКРАЇНА

БОГОДУХІВСЬКА МІСЬКА РАДА

ХАРКІВСЬКОЇ  ОБЛАСТІ

В И К О Н А В Ч И Й   К О М І Т Е Т

Р І Ш Е Н Н Я

20.12.2018                                                Богодухів                                                № 261

 

Про пропозиції щодо дислокації виборчих дільниць по Богодухівській міській раді

 

Відповідно до Закону України «Про вибори Президента України», керуючись Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні», виконком міської ради

ВИРІШИВ:

1. Внести пропозиції щодо дислокації виборчих дільниць по Богодухівській міській раді, а саме:

ВИБОРЧА ДІЛЬНИЦЯ № 630122:(приміщення ЦРЛ, 62103, м. Богодухів, вул. Комарова, 3) – 1217 виборців

- Вулиці:

Івана Франка з №1 по №55,

Затишна №1,

Ватутіна з №1 по №7 (№7 кв. 1-4), 27,

Комарова з №2 по №24 (№5 кв.1-30; №22 кв. 1-2),

Соснова з №1 по №47 (№ 32 кв. 1-4),

Лесі Українки з №1 по №47, (17А),

Веселкова з №1 по №21непарні (№19 кв.1-2; № 21 кв.1‑2), з №4 по №78 парні, (72А, 76/1), (4Е, 36А, 40А),

1-го Травня з №1 по №19 непарні, з № 2 по № 10 парні (10А),

Ленська з № 1 по № 9непарні, з №2 по №10 парні,

Кривоносова з №1 по №33 непарні, (№ 1А кв. 1-24; № 1 кв. 1-16; № 3 кв. 1-16), 123,

8-го Березня з №1 по №33 непарні (№ 1 кв. 1-3), з №2 по №34 парні,84 (13А, 26А, 32А),

Вокзальна Набережна з №2 по №18 парні, з №3 по №17 непарні,

Привокзальна Слобідка з №1 по №75 непарні, (43А), з №2 по №74 парні, 171 (11А, 20А, 28А, 43А, 47А, 60А),

Залізнична з №1 по №13 (№ 3 кв. 1-4),

Індустріальна з №1 по № 6.

- Провулки:

Лісний з №1 по №20 (№ 7 кв. 1-4),

Лесі Українки з №1 по №28,

Сосновий з №1 по №38,

1-го Травня з №1 по №10 парні (10А),

8-го Березня з №1 по №7 непарні, з №2 по №12 парні,

Залізничний з №1 по №9.

ВИБОРЧА ДІЛЬНИЦЯ № 630123:(приміщення колегіуму №2, 62103. м. Богодухів, вул. Шевченка, 33) – 1769 виборців

- Вулиці:

В.Сахна з №1 по №96,

Заводська з №1 по №112, (1А, 34А, 47А, 57А, 69А),

Ломоносова з №1 по №93, (73А, 75А)

Шевченка з №1 по №178, (№ № кв.1-12; № 7 кв. 1-4; № 18 кв. 1-3; № 28 1-12; №30 кв. 1-16; № 36 кв.1-2; № 60 кв. 1-16; № 60/1 кв. 1-16; № 62 кв. 1-16; № 64 кв.1-12; № 64 кв. 1-2; № 64А кв. 1-18; № 64Б 1-18; 64-Г кв. 1-18; № 64Д кв. 1-18; № 73 кв.  1-4; № 81 кв. 1-3; № 176 кв. 1-2), (24А, 37А, 60А, 65Б),

Третяківська з №1 по №125,

Млинова з №1 по №47.

-Провулки:

Вокзальний з №1 по №102, (29А, 32А, 42А, 72А, 74А, 74В, 74Г)

Будівельний з №1 по №9

Сонячний з №1 по №31, (7А)

Заводський з №1 по №32,  (1А, 13А, 32А), №57

Ломоносова з №1 по №19

Круглий з №1 по №46, (12А)

Третяківський з №1 по №9, № 15, № 82.

ВИБОРЧА ДІЛЬНИЦЯ № 630124:(приміщення Центру дитячої та юнацької творчості, 62103, м. Богодухів, вул.Троїцька, 15) – 1721 виборці

- Вулиці:

Охтирська з№ 1по № 144 (№ 27/1 кв. 1-12; №27/2 кв. 1-16; №27/3 кв. 1-16; №27/4 кв.1-16; №27/5 кв.1-3; № 27/8 кв. 1-16; № 27/10 кв. 1-16; №27/11 кв. 1-16; №27/12 кв. 1-16; №27/13 кв.1‑16; №27/9 кв.1-21; №24/14 кв.1‑16; № 27/15 кв. 1-16; № 45Г кв. 1-16; № 45В кв. 1-16), (4А, 11А, 38А)

Робітнича з №1 по №69 непарні, №2 по №66 парні

Чкалова з №1 по №52

Байдукова з №1 по №45

Чалого з №2 по №28 парні, з №1 по №31 непарні(№ 8 кв. 1-4; № 9 кв. 1-2; № 10 кв. 1-16; №11 кв. 1-16; №12 кв.1-16; № 13 кв. 1-16; № 14 кв. 1-16)

Загорулька з № 1 по № 63 (№ 5 кв. 1-16), (32А, 36А)

Горького з №1 по №31 (№ 11 кв. 1-5), (14А, 20А, 22А)

Молодіжна з №3 по №23,  (№ 15 кв. 1-8, №№ 19/1; 19/2; 22/2, 22А), №  13А

Троїцька з №1 по №39 непарні; з № 4 по № 36 парні (№ 6 кв. 1-3; №10 кв.1-4; № 12 кв. 1-5; № 13 кв. 1-2; № 14 кв. 1-2; №16 кв.1-3; № 18 кв. 1-3; № 26 кв.1-5; № 36 кв.1-16), № 2В.

- Провулки:

Охтирський з №1 по №26,

Робітничий з №1 по №17 непарні, з №2 по № 8 парні,

Зоряний з №1 по №13,

Піщаний з №1 по №11,

П’ятикутний з №1 по №12,

Чкалова з №1 по №10,

Байдукова з №1 по №7, (1А)

Краснокутський з №2 по №27 (4А, 8А, 25А)

Чалого з №1 по №12 (1А).

- Площа

Театральна з №2 по №10 (№ 8 кв.1-2; №2 кв.1-4).

 

ВИБОРЧА ДІЛЬНИЦЯ № 630125: (приміщення Будинку культури, 60103, м. Богодухів, пл.Соборності, 1) – 1227 виборців

- Вулиці:

Слобожанська з №1 по №56 (6А)

Гомолка з №2 по №49 (4А, 36А, 43А)

Грайворонська з №1 по №48, №9А, №10А, №38А), (№ 2, кв. 1-16; №27 кв.1-3; № 36 кв. 1-4; № 39 кв. 1-4; № 48 кв.1-3)

Чернієнка з №1 по №10 (№ 1 кв. 1-3; № 2 кв. 1-2; № 3 кв. 1-4; № 5 кв. 1-2; № 7 кв. 1-8; № 9 кв. 1-2; № 10 кв. 1-2)

Спортивна з №5 по №10 (7А)

Харківська з №1 по № 131 непарні, з №2 по № 186 парні (№4 кв. 1-2), (14А, 20А, 35А, 46А, 60А, 61А, 96А, 96В, 101А, 101Б, 110А, 122А, 134А, 162А)

Кооперативна з №9 по №21, (№ 21А кв. 1-2)

Набережна з №1 по №20

Леонова з №1 по №26

Харківська Набережна з №1 по №5 (4А)

Суворова з №1 по №60 (№ 8 кв. 1-2; № 10 кв.1-2; №12 кв.  1-2; № 23 кв. 1-6)

Дружби з №1 по №52 (2А, 4А)

Зарічна з №1 по №25, № 36, №38

Центральна з №1 по №18 (№ 2 кв. 1-8; №4 кв. 1-16; № 3 кв. 1-16), № 15А.

- Провулки:

Грайворонський з №1 по №14

Кооперативний з №1 по №3, (3А)

Ринковий №№ 1,2 (№ 1 кв. 1-16).

- Площі:

Зелена з №1 по №18, (4А, 5А, 10А, 11А)

Незалежності  №16 (кв. 1-4), №17,

Соборності № 3 (кв. 1-16),

Свято-Духівська з №3 по №7 (№ 3 кв. 1-2).

 

ВИБОРЧА ДІЛЬНИЦЯ № 630126: (приміщення ліцею № 3, 62103, м.Богодухів, вул. Моргунова, 7) – 1739 виборців

- Вулиці:

Замісцева з №1 по №70, (4А, 47А, 57А, 68А)

Успенська з №1 по №29 непарні, з №2 по № 30 парні (15А, 22А, 23Б, 24А)

Гагаріна з №1 по №49, (№ 15 кв. 1-2; № 3 кв. 1-2; № 23 кв.1‑2; 43А)

Моргунова з №2 по №37

Міліцейська з №1 по №20 (№15 кв.1-16; №12 кв.1-8), № 13/2

Монастирська з №1 по №82

Українська з №1 по №78 (20А, 52А, 53А, 61А), № 110

Пушкіна з №1 по №83 (3А, 13А, 35А, 45А, 53А)

Григорія Сковороди з №1 по №32 (№ 1 кв. 1-3; № 3 кв. 1-2; № 5 кв.1‑4; №11 кв. 1-6)

Грайворонська з № 49 по №100 (99А)

Козацька з №1 по №47 (6А, 23А)

проїзд Дачний з №1 по №88 кв. 1-2 (36А, 40А).

- Провулки:

Зелений з №1 по №29 непарний, з №2 по № 30 парний (1А, 21А)

Тупий з №1 по № 14 (14А)

Лікарняний з №1 по №12

Монастирський з №1 по №29

Північний з №1 по №14

Український з №1 по №20 (10А, 16А)

Пушкіна з №1 по №18

Грінченка з №1 по №11

Веденічева з №1 по №7 (6А)

Покровський Подол з №1 по №33 (10А, 25А)

Григорія Сковороди №1 по №17.

- Площі:

Героїв Чорнобиля з №1 по № 11, (2А), № 4 кв. 1-16; № 6 кв. 1-16; №7 кв. 1-8; №8 кв. 1-16

Праці з №1 по №29.

 

ВИБОРЧА ДІЛЬНИЦЯ № 630127: (приміщення гімназії № 1, 62103, м.Богодухів, пл.Каразіна, 14, перший поверх, ліве крило) – 1430 виборці

- Вулиці:

Івченка з №1 по №78 (10А)

Короленка з №1 по №39 (1А)

Вишнева з №1 по №80 (6А, 43А, 72А)

Бєляєва з № 66 по № 72

Центральна з №19 по №264 (24А, 25В, 31А, 49А, 53А, 55А, 60А, 63А, 93А, 99А, 114А, 131А, 204А, 210А, 225В, 245А, 264А, № 225 кв. 1-8; № 227 кв. 1-8),

Оксенича з №1 по №48 (1А, 1Б, 27А, 38А)

Красивий Яр з №1 по №33

Генерала Нікітіна з №1 по №14 (№ 1 кв. 1-4).

- Провулки:

Кленівський з №1 по №20,

Глобіна з №1 по №34,

Бєляєва з №1 по №30,

Короленка з №1 по №39 (1А)

Гоголя з №1 по №41 (1А, 26А, 29А)

Вишневий з №1 по №20

Красивий Яр з №1 по №5

Волошковий з №1 по №14 (4А, 13А)

Ударний з №1 по №22 (1А, 2А, 2Б, 2В).

- Села:

Москаленки з №2 по №77 (13А, 33А, 37А)

Паляничники №7 по №63.

ВИБОРЧА ДІЛЬНИЦЯ № 630128: (приміщення гімназії № 1, перший поверх, праве крило, 62103, м. Богодухів, пл. Каразіна, 14) – 1696 виборців (приміщення для голосування актову залу замінено на праве крило першого поверху у зв’язку з обов’язковим дотриманням норм санітарного законодавства України)

- Вулиці:

Історична з №1 по №46, (19А, 21А, 23А, 31Б)

Дем’янівська з №1 по №109 (№69 кв. 1-16; №71 кв. 1-16; № 75 кв. 1-16; №75Б кв. 1-16; № 75В кв.1-16;  № 75Г кв.1-16 № 75Д кв 1-16; № 75Е кв. 1-16. №73 кв. 1-16), № 19А

Покровська з №1 по №140 (№ 2  кв. 1-8; № 3 кв. 1-2)

Гімназійна з №1 по №51, (1А, 6А, 11А, 15А, 22А, 35А 43А)

Лозівська з №1 по №55, № 55А

Веденічева з №1 по №6

Солов’їна з №1 по №9

Бєляєва з №1 по №65

Садовий Яр з №1 по №16.

- Провулки:

Залиманівський з №1 по №64 (21А, 36А, 40А)

Садовий з №2 по №46 (17А),

Латіна з №2 по №27 (20А)

Варанкіна з №1 по №37,

Гімназійний з №1 по №33 (6А, 20А, 22А)

Каразіна з №1 по №18 (до 2001 року – Дзержинського),

Лозівський з №1 по №44,

Шпильки з №1 по №15,

Покровський з №1 по №22.

- Площа

Каразіна з №1 по №19 (8А, № 11 кв. 1-2; №12 кв.1-8) , № 52 (до 2001 року – Дзержинського).

 

ВИБОРЧА ДІЛЬНИЦЯ № 630129: (приміщення ФОП Нечитайло В.Г., 62103, м.Богодухів, вул. 8-го Мехкорпусу, 1/3) – 1876 виборців

- Вулиці:

8-го Мехкорпусу з №1 по №19 (1Б, 2А, №  2 кв. 1-6; №2 кв.1-16; № 5 кв. 1-2; № 6П кв.1‑16; № 4П кв. 1-16; № 4К кв. 1-16; № 6К кв. 1-16; № 8 кв. 1-16; № 7 кв. 1-16; № 13 кв. 1-16; №15 кв. 1-16), № 23А (кв. 1-2), 4А, 6П, 17А)

Молокова з №1 по №33 (1А, 20А)

Піщана з №1 по №57 (10А)

Мічуріна з №1 по №21

Новоселівка з №1 по №25 (11А)

Лозівська з №56 по №113 (56А, 71А, 95А, 95Б, 95Г, 101А)

Благовіщенська з №2 по №22 парні (14/1, 14/2, 14/4, 14/7, 14/8, 14/9), з №3 по №105 непарні (5А, 7А, 12А, 12Г, 16А, 18А, 43А, 63А)

Підлісна №1

Дерегуса з №1 по №131 непарні (11А, 51А, 99А) (до 2001 року 21-го Партз’їзду)

Оверченка з №1 по №97(№16 кв.1-5; №38 кв.1-2; №38А) кв. 1-3; № 43Б кв. 1-16; № 93 кв. 1-2; № 95 кв.1-4), (11А, 18А, 35А, 39А, 53А, 61А, 73А, 89Б, 91А)

Мусійчанська з №2 по №102 парні (20А, 38А, 64Б, 78А, 82А, 84А)

- Провулки: 

8-го Мехкорпусу №1 по №11

Благовіщенський з №2 по №10

Оверченка №3 (кв.1-4); № 3А  (кв. 1-3), № 14, № 16

Харківський з №1 по №26 (26А)

Колодяжний з №1 по №9.

 

Село Мусійки:

- Вулиці:

Мусійчанська з № 1 по № 37 непарні, (15А, 37А), № 64Б, № 79, № 111

Благовіщенська з №107 по №191 непарні, № 24 по № 96 парні, (30А, 38А, 64А)

Харківська з №133 по №235 непарні, з №188 по № 274 парні, (165А, 181А, 232А, 234А, 252А)

Поповича з №1 (кв. 1-8) по № 3

Котляревського № 30.

Дерегуса  з №2 до № 74 парні (2А, 6А, 28А, 28Б, 30В, 30Г, 46А, 68А), № 100, № 160 (до 2001 року 21-го Партз’їзду).

               — Провулок:

Благовіщенський з № 1 по № 11 непарні (5А).

 

 

ВИБОРЧА ДІЛЬНИЦЯ № 630130: (приміщення Семеноярського сільського клубу, вул. Миру, 14) – 652 виборці

Село Семенів Яр:

- Вулиці:

Сонячна з №1 по №159 (70А)

Лісова з №1 по №67, з № 1К по № 10К, (5А, 61А, 63А)

Миру з №1 по №47 (1А)

Костянтинівка з №1 по №30, з № 1Ф по № 6Ф,

Макаренка з №1 по №16 ( до 2001 року – Польова),

Шкільна з №1 по №84 (1А, 22А)

Богодухівська з №4 по №22, № 41, № 61, № 66.

- Провулки:

Лісовий з №1 по №17.

 

ВИБОРЧА ДІЛЬНИЦЯ № 630131: (приміщення РАЙДУ, 62103, м. Богодухів, 

вул.Катукова, 2) – 996 виборців

- Вулиці:

Катукова з №1 по № 61 непарні, з №6 по № 22 парні (№1 кв. 1-12; № 1А кв. 1-36; №2 кв. 1-12; №4 кв.1-75; №5 кв. 1-50; № 6А кв. 1-16; №7 кв. 1-75; №8 1-60; № 10А кв. 1-4; № 12А кв. 1-4; №13А кв.1-4; № 14А кв. 1-4; № 15А кв. 1-4; №16А кв.1‑4; 17А кв. 1-4; кв. 18-А кв. 1-4), № 15А ДОС, № 61А, № 35А

Космічна з №1 по №5 (№ 3 кв. 1-16; №3 кв.1-8; №3А кв. 1-40; №4 кв.1-48; № 1/3 кв. 1-14), № 1/4, № 1/2, № 3Б.

 

 

Заступник міського голови      оригінал підписано                            В.ВОРВУЛЬ

 

УКРАЇНА

БОГОДУХІВСЬКА  МІСЬКА  РАДА

ХАРКІВСЬКОЇ  ОБЛАСТІ

 В И К О Н А В Ч И Й   К О М І Т Е Т

Р І Ш Е Н Н Я

  20.12.2018                                    Богодухів                                                      №262

 

Про преміювання завідувачів дошкільних навчальних

закладів Богодухівської міської ради

 

Розглянувши клопотання голів профспілкових комітетів дошкільних навчальних закладів міста, Проаналізувавши роботу дошкільних навчальних закладів Богодухівської міської ради у 2018 році, враховуючи високі результати в роботі, а саме: виконання заходів з енергозбереження, вчасну та якісну підготовку ДНЗ до нового навчального року та опалювального сезону 2018/2019 років, економію фонду заробітної плати, керуючись Наказом Міністерства освіти і науки України від 26.09.2005 №557 «Про впорядкування умов оплати праці та затвердження схем тарифних розрядів працівників навчальних закладів, установ освіти та наукових установ» (зі змінами):

 

В И Р І Ш И В:

1. Преміювати завідувачів дошкільних навчальних закладів Богодухівської міської ради за роботу у 2018 році у розмірі 1000 гривень кожному:

- __, завідувача ДНЗ №3 «Веселка»;

- __,  завідувача ДНЗ №5 «Ялинка»;

- __, завідувача ДНЗ №7 «Теремок»;

- __, завідувача ДНЗ №8 «Казка»;

- __, завідувача ДНЗ №9 «Берізка».

2. Централізованій бухгалтерії міської ради (Дереведмедь Т.В.) преміювання здійснити за рахунок коштів передбачених кошторисом.

3. Контроль за виконанням рішення покласти на заступника міського голови Мальовану О.А.

 

Заступник міського голови       оригінал підписано                                 В.ВОРВУЛЬ

УКРАЇНА

БОГОДУХІВСЬКА МІСЬКА РАДА

ХАРКІВСЬКОЇ  ОБЛАСТІ

 В И К О Н А В Ч И Й   К О М І Т Е Т

Р І Ш Е Н Н Я

20.12.2018                                         Богодухів                                                     № 263

 

Про затвердження тарифу на міських

автобусних маршрутах загального

користування для перевізника

КП «Богодухівжитло»

 

Розглянувши лист в.о. начальника  КП «Богодухівжитло»  Назаренка Ю.М. від  ­­­14.12.  2018 №559    та калькуляції вартості пасажироперевезень на міських автобусних маршрутах загального користування «Центр (пл. Соборності – ТОВ СП «Перемога», «Центр (пл. Соборності) – с.Семенів Яр», «Центр (пл. Соборності) – ВАТ «Богодухівське»,   у зв’язку зі збільшенням цін на паливно-мастильні матеріали, запасні частини, матеріали та послуги, відповідно до статті 5, статті 10 Закону України  «Про автомобільний транспорт», наказу Міністерства транспорту та зв’язку України   від 17.11.2009 №1175 «Про затвердження Методики розрахунку тарифів на послуги пасажирського автомобільного транспорту», керуючись підпунктом 2) пункту а.) ст. 28 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», виконком міської ради

В И Р І Ш И В:

1. Затвердити КП «Богодухівжитло» тариф на автобусні маршрути загального користування «Центр (пл. Соборності – ТОВ СП «Перемога», «Центр (пл. Соборності) – с.Семенів Яр», «Центр (пл. Соборності) – ВАТ «Богодухівське» в розмірі 7 грн.00 коп. за разовий проїзд одного пасажира.

2. Це рішення набирає чинності з 08.01.2019.

3. З моменту введення в дію цього рішення вважати таким, що втратило чинність рішення виконавчого комітету «Про затвердження тарифу  на міських автобусних маршрутах загального користування» від 22.02.2018 № 21.

4. Контроль за виконанням рішення покласти на заступника міського голови відповідно до розподілу обов’язків.

 

     Заступник міського голови       оригінал підписано                                 В.ВОРВУЛЬ

 

УКРАЇНА

БОГОДУХІВСЬКА МІСЬКА РАДА

ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

 В И К О Н А В Ч И Й К О М І Т Е Т

Р І Ш Е Н Н Я

 20.12.2018                                           Богодухів                                             № 264

 

Про встановлення тарифу

на теплову енергію для ТОВ

Альтернативні системи опалення”

 

На підставі листа директора ТОВ “Альтернативні системи опалення” Хов’якова С.М. № 45 від 17.12.2018 та наданих розрахунків тарифу на теплову енергію, враховуючи надане підтвердження про своєчасне повідомлення споживачів послуги про проекти тарифів, відповідно до Закону України «Про теплопостачання», згідно з Порядком формування тарифів на теплову енергію, її виробництво, транспортування та постачання, послуги з централізованого опалення і постачання гарячої води, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України «Про забезпечення єдиного підходу до формування тарифів на житлово-комунальні послуги» від 01.06.2011 №869, зі змінами, керуючись ст.ст. 7, 31 Закону України “Про житлово-комунальні послуги”, ст.28 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, виконком міської ради

В И Р І Ш И В:

1. Установити для ТОВ «Альтернативні системи опалення» тариф на теплову енергію в розмірі 2620 грн. 08 коп. за 1Гкал без ПДВ, в тому числі:

-на виробництво теплової енергії 2612 грн. 76 коп.
-на транспортування теплової енергії 6 грн. 19 коп.
-на постачання теплової енергії 1 грн. 13 коп.

2. Визнати таким, що втратило чинність, рішення виконавчого комітету міської ради від 28.12.2017 № 288 «Про встановлення тарифу на теплову енергію для ТОВ «Альтернативні системи опалення».

3.Це рішення набуває чинності з дня опублікування.

4.Контроль за виконанням рішення покласти на заступника міського голови відповідно до розподілу обов’язків.

 

 

Заступник міського голови       оригінал підписано                                 В.ВОРВУЛЬ

УКРАЇНА

БОГОДУХІВСЬКА МІСЬКА РАДА

ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

 В И К О Н А В Ч И Й К О М І Т Е Т

Р І Ш Е Н Н Я

 20.12.2018                                               Богодухів                                                   № 265

 

Про встановлення тарифу

на теплову енергію для ТОВ

РЕГІОН ТЕХСЕРВІС”

На підставі листа директора ТОВ “РЕГІОН ТЕХСЕРВІС” Воробйова С.О. № 58 від 18.12.2018 року та наданих розрахунків тарифу на теплову енергію, враховуючи надане підтвердження про своєчасне повідомлення споживачів послуги про проекти тарифів, відповідно до Закону України «Про теплопостачання», згідно з Порядком формування тарифів на теплову енергію, її виробництво, транспортування та постачання, послуги з централізованого опалення і постачання гарячої води, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України «Про забезпечення єдиного підходу до формування тарифів на житлово-комунальні послуги» від 01.06.2011 № 869, зі змінами, керуючись ст.ст. 7, 31 Закону України “Про житлово-комунальні послуги”, ст.28 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, виконком міської ради

В И Р І Ш И В:

 

1. Установити для ТОВ “РЕГІОН ТЕХСЕРВІС” тариф на теплову енергію в розмірі 2632 грн. 00 коп. за 1Гкал без ПДВ, в тому числі:

-на виробництво теплової енергії 2582 грн. 42 коп.
-на транспортування теплової енергії 48 грн. 18 коп.
-на постачання теплової енергії 1 грн. 40 коп.

2. Визнати таким, що втратило чинність, рішення виконавчого комітету міської ради від 28.12.2017 № 289 «Про встановлення тарифу на теплову енергію для ТОВ “РЕГІОН ТЕХСЕРВІС”.

3.Це рішення набуває чинності з дня опублікування.

4.Контроль за виконанням рішення покласти на заступника міського голови відповідно до розподілу обов’язків.

Заступник міського голови       оригінал підписано                                 В.ВОРВУЛЬ

УКРАЇНА

БОГОДУХІВСЬКА МІСЬКА РАДА

ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

 В И К О Н А В Ч И Й   К О М І Т Е Т

Р І Ш Е Н Н Я

20.12.2018                                           Богодухів                                      № 266

 

Про затвердження норм витрачання

дезінфікуючих, чистячи, миючих

засобів для закладів освіти

Богодухівської міської ради

 

Відповідно до Бюджетного кодексу України, керуючись Законами України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність» та п. 12 Постанови Кабінету міністрів України від 28.02.2002 № 228 «Про затвердження Порядку складання, розгляду, затвердження та основних вимог до виконання кошторису бюджетних  установ» з метою нормування витрат та раціонального витрачання  бюджетних коштів, виконком міської ради

ВИРІШИВ:

1. Затвердити норми витрачання дезінфікуючих, миючих, чистячих засобів для закладів освіти Богодухівської міської ради (додається).

2. Керівникам закладів дошкільної  освіти :

1) довести до відома підпорядкованих працівників закладів норми витрачання дезінфікуючих, миючих, чистячи засобів;

2) зобов’язати підпорядкованих працівників дотримуватись норм витрачання дезінфікуючих, миючих, чистячи засобів.

3. Відповідальність за виконання наказу покласти на керівників закладів освіти Богодухівської  міської ради та працівника централізованої бухгалтерії,  відповідального працівника за списання вказаних засобів.

4. Контроль за виконанням даного наказу покласти на заступника міського голови Мальовану О.А.

 

Заступник міського голови       оригінал підписано                                 В.ВОРВУЛЬ

УКРАЇНА

БОГОДУХІВСЬКА  МІСЬКА  РАДА

ХАРКІВСЬКОЇ  ОБЛАСТІ

 В И К О Н А В Ч И Й  К О М І Т Е Т

Р І Ш Е Н Н Я

20.12.2018                                                 Богодухів                                         № 267

 

Про затвердження протоколу засідання житлової комісії від 20.12.2018 року

 

Розглянувши протокол засідання житлової комісії міськвиконкому від 20.12.2018 року, керуючись Житловим кодексом Української РСР, Правилами обліку громадян, які потребують поліпшення житлових умов, і надання їм жилих приміщень в Українській РСР, постановою № 5 виконавчого комітету Харківського облвиконкому та президії обласної ради профспілок від 11.01.1985 року, статтею 30 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», виконком міської ради

В И Р І Ш И В:

1. Згідно зі статтями 34, 45 ЖК Української РСР поставити на квартирний облік ___, 1986 р.н., склад сім’ї – 2 чол. (син – __, 2012 р.н.) та включити до списку громадян, які мають право на першочергове одержання житла, як мати-одиночка.

2. Відповідно до пункту 37 Правил обліку громадян, що потребують покращення житлових умов та надання їм жилих приміщень в Українській РСР, надати ___, склад сім’ї – 1 чоловік  однокімнатну квартиру загальною площею 23,0 м2, житловою 15,0 м2 за адресою: м.Богодухів, вул._______ зі зняттям з квартирного обліку.

На підставі статті 58 Житлового кодексу Української РСР видати ордер _____ на житлову площу за адресою: м.Богодухів, вул.____.

 

 

Заступник міського голови       оригінал підписано                                 В.ВОРВУЛЬ

 

УКРАЇНА

БОГОДУХІВСЬКА  МІСЬКА  РАДА

ХАРКІВСЬКОЇ  ОБЛАСТІ

 В И К О Н А В Ч И Й   К О М І Т Е Т

Р І Ш Е Н Н Я

 

20.12.2018                                                  Богодухів                                            №268

 

Про затвердження ліміту

використання води на 2019 рік

 

Розглянувши заяви щодо затвердження ліміту використання води на 2019 рік, узгоджений з Харківським регіональним управлінням водних ресурсів, погоджених КП «Богодухіввода», відповідно до статті 25 Водного Кодексу України, Наказу Міністерства природи від 16.03.2015 №78, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 03.04.2015 №382/26827, на підставі Порядку ведення державного обліку водокористування, керуючись статтею 40 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, виконком міської ради

ВИРІШИВ:

1. Затвердити ліміт використання води на 2019 рік:

1) ФОП Власенко О.В., перукарня (додається);

2) Богодухівська міська рада, ДНЗ міста, міська рада (додається);

3)  Суялко Н.М., перукарня (додається);

4)  Богодухівському районному лабораторному відділенню Краснокутської міжрайонної філії (додається);

5) ТОВ «Богодухівський молзавод» (додається).

2. Контроль за виконанням рішення покласти на заступника міського голови відповідно до розподілу обов’язків та директора КП “Богодухіввода” Слесарєва В.В.

 

Заступник міського голови       оригінал підписано                                 В.ВОРВУЛЬ

 

УКРАЇНА

БОГОДУХІВСЬКА МІСЬКА РАДА

ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

В И К О Н А В Ч И Й  К О М І Т Е Т

Р І Ш Е Н Н Я

20.12.2018                                          Богодухів                                              № 269

 

Про затвердження лімітів на використання води

та скид стічних вод

 

Розглянувши листи керівників установ, підприємств, організацій про затвердження лімітів на використання води та лімітів на скид стічних вод на 2019 рік, узгоджених з Харківським регіональним управлінням водних ресурсів, погоджених КП «Богодухіввода», відповідно до статті 25 Водного Кодексу України, Наказу Міністерства природи від 16.03.2015 №78, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 03.04.2015 №382/26827, на підставі Порядку ведення державного обліку водокористування, з метою обліку скиду  речовин у водні об’єкти організаціями та установами всіх форм власності, відповідно до порядку, встановленого  Правилами приймання стічних вод підприємств і організацій у комунальну систему каналізації м.Богодухів, затвердженими рішенням Богодухівської міської ради від 18.01.2013 № 1173-VІ (ХХVІІ сесія VІ скликання), керуючись статтею 40 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», виконком міської ради

     В И Р І Ш И В:

1. Затвердити ліміти використання води на 2019 рік:

1) Богодухівському електромеханічному заводу – філії ДНВП «Об’єднання Комунар» (додається);

2) Територіальному центру соціального обслуговування (надання соціальних послуг) Богодухівської РДА (додається);

3) КУОЗ Богодухівськ центральна районна лікарня (додається);

4) ТОВ «Лекорна» (додається).

2. Затвердити ліміти на скид стічних вод у міську систему каналізації на 2019 рік (вивезення спеціалізованим транспортом):

1) Богодухівському електромеханічному заводу – філії ДНВП «Об’єднання Комунар» (додається);

2) Територіальному центру соціального обслуговування (надання соціальних послуг) Богодухівської РДА (додається);

3) КУОЗ Богодухівськ центральна районна лікарня (додається);

4) ТОВ «Лекорна» (додається).

3. Контроль за виконанням рішення покласти на заступника міського голови Ворвуля В.В. та директора КП “Богодухіввода” Слесарєва В.В.

 

Заступник міського голови       оригінал підписано                                 В.ВОРВУЛЬ

УКРАЇНА

БОГОДУХІВСЬКА МІСЬКА РАДА

ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

 В И К О Н А В Ч И Й  К О М І Т Е Т

Р І Ш Е Н Н Я

20.12.2018                                                    Богодухів                                                №270

 

Про затвердження лімітів на скид стічних вод

 

Розглянувши лист про затвердження лімітів на скид стічних вод на 2019 рік, узгоджених з Харківським регіональним управлінням водних ресурсів, погоджених КП «Богодухіввода», відповідно до статті 25 Водного Кодексу України, Наказу Міністерства природи від 16.03.2015 №78, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 03.04.2015 №382/26827, на підставі Порядку ведення державного обліку водокористування, з метою обліку скиду  речовин у водні об’єкти організаціями та установами всіх форм власності, відповідно до порядку, встановленого  Правилами приймання стічних вод підприємств і організацій у комунальну систему каналізації м.Богодухів, затвердженими рішенням Богодухівської міської ради від 18.01.2013 № 1173-VІ (ХХVІІ сесія VІ скликання), керуючись статтею 40 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», виконком міської ради

 

     В И Р І Ш И В:

 

1. Затвердити ліміти на скид стічних вод у міську систему каналізації на 2019 рік (вивезення спеціалізованим транспортом):

1) КП «Богодухівжитло» (додається);

2) Виробничому підрозділу «Сумське територіальне управління» філії «Центр будівельно-монтажних робіт та експлуатації будівель і споруд» ПАТ «Українська залізниця» (додається);

3) ТОВ «Богодухівський завод «Продтовари» (додається).

2. Контроль за виконанням рішення покласти на заступника міського голови Ворвуля В.В. та директора КП “Богодухіввода” Слесарєва В.В.

 

 

Заступник міського голови       оригінал підписано                                 В.ВОРВУЛЬ

УКРАЇНА

БОГОДУХІВСЬКА  МІСЬКА  РАДА

ХАРКІВСЬКОЇ  ОБЛАСТІ

В И К О Н А В Ч И Й   К О М І Т Е Т

Р І Ш Е Н Н Я

20.12.2018                    Богодухів                     

№271

Про забезпечення дровами

 

З метою соціального захисту та поліпшення матеріального становища учасників АТО, що звернулися із заявою про забезпечення дровами, керуючись статтею 34 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», виконком міської ради

В И Р І Ш И В:

1. Богодухівському КП «Богодухівжитло» забезпечити завезення 2-х складометрів дров із запасів від спиляння дерев по місту, а саме:

№ з/п П.І.П. Статус Адреса
1. С Уч.АТО м.Богодухів, вул.

2. Контроль за виконанням рішення покласти на заступника міського голови відповідно до розподілу обов’язків та в.о.начальника КП «Богодухівжитло» Назаренка Ю.М.

 

Заступник міського голови       оригінал підписано                                 В.ВОРВУЛЬ

 

УКРАЇНА

БОГОДУХІВСЬКА  МІСЬКА  РАДА

ХАРКІВСЬКОЇ  ОБЛАСТІ

 В И К О Н А В Ч И Й   К О М І Т Е Т

Р І Ш Е Н Н Я

 

20.12.2018

Богодухів

№ 272

 

Про дозвіл К__ на підключення домоволодіння, розташованого за адресою: м.Богодухів, вул.___ до системи водовідведення міста Богодухова

 

Розглянувши заяву К___  про надання дозволу на підключення домоволодіння, розташованого за адресою: м.Богодухів, вул.____ до системи водовідведення міста Богодухова, керуючись статтею 40 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», виконком міської ради

В И Р І Ш И В:

1. Надати дозвіл К____ на підключення домоволодіння, розташованого за адресою: м.Богодухів, вул.___ до системи водовідведення міста Богодухова після виготовлення проектної документації.

2. Надати К___ дозвіл на порушення об’єктів благоустрою, пов’язаних з проведенням земляних робіт, підключенням до системи водовідведення домоволодіння, розташованого за адресою: м.Богодухів, вул.___ (додаток – дозвіл №40).

3. Всі роботи проводити за рахунок замовника, в тому числі відновлення дороги, тротуарів, зелених насаджень.

4. Роботи проводити під наглядом представника КП «Богодухіввода».

5. Контроль за підключенням домоволодіння, розташованого за адресою: м.Богодухів, вул.___, до системи водовідведення покласти на КП “Богодухіввода”.

6. Контроль за відновленням заявником порушених об’єктів благоустрою покласти на КП «Богодухівжитло».

 

Заступник міського голови       оригінал підписано                                 В.ВОРВУЛЬ

 

УКРАЇНА

БОГОДУХІВСЬКА МІСЬКА РАДА

ХАРКІВСЬКОЇ  ОБЛАСТІ

 В И К О Н А В Ч И Й   К О М І Т Е Т

Р І Ш Е Н Н Я

 

20.12.2018                 Богодухів                № 273

 

Про встановлення режиму роботи магазину «Посад»   ТОВ «РОДОНІТ-Р» по вул.Леонова, 1 в м. Богодухові

 

Розглянувши заяву директора ТОВ «РОДОНІТ-Р» Рєзникової Г.В. про затвердження режиму роботи об’єкту нерухомості (магазину), який ТОВ «РОДОНІТ-Р» орендує у ТОВ фірми «Посад», розташованого за адресою: м. Богодухів, вул.Леонова, 1, керуючись підпунктом 4) пункту б) статті 30 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», виконком міської ради

В И Р І Ш И В:

1. Встановити за погодженням з орендарем ТОВ «РОДОНІТ-Р»  режим роботи магазину, розташованого за адресою: м.Богодухів, вул.Леонова, 1, а саме: цілодобово, без перерви та вихідних.

2. Зобов’язати директора ТОВ «РОДОНІТ-Р» Рєзникову Г.В.  дотримуватись встановленого режиму роботи магазину.

 

Заступник міського голови       оригінал підписано                                 В.ВОРВУЛЬ

 

УКРАЇНА

БОГОДУХІВСЬКА МІСЬКА РАДА

ХАРКІВСЬКОЇ  ОБЛАСТІ

 В И К О Н А В Ч И Й   К О М І Т Е Т

Р І Ш Е Н Н Я

20.12.2018                   Богодухів                   №274

 

Про присвоєння поштової адреси

житловому будинку, розташованому

за адресою: с.Семенів Яр, вул.___

 

Розглянувши заяву Х___ щодо присвоєння поштової адреси житловому будинку, розташованому за адресою: с.Семенів Яр, ___, інші надані документи, протокол комісії щодо присвоєння чи зміни поштових адрес об’єктам нерухомого майна при виконавчому комітеті міської ради від 13.12.2018 №10, з метою упорядкування нумерації об’єктів нерухомого майна на території Богодухівської міської ради, керуючись статтею 40 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», виконком міської ради

ВИРІШИВ:

1. Присвоїти житловому будинку А-1, розташованому за адресою: с.Семенів Яр, вул.__ поштову адресу: с.Семенів Яр, вул.____.

Присвоїти житловому будинку Б-1, розташованому за адресою: с.Семенів Яр, вул.___ поштову адресу: с.Семенів Яр, вул.____.

2. Контроль за виконанням рішення покласти на заступника міського голови відповідно до розподілу обов’язків.

 

Заступник міського голови       оригінал підписано                                 В.ВОРВУЛЬ

 

УКРАЇНА

БОГОДУХІВСЬКА МІСЬКА РАДА

ХАРКІВСЬКОЇ  ОБЛАСТІ

 В И К О Н А В Ч И Й   К О М І Т Е Т

Р І Ш Е Н Н Я

 

20.12.2018

Богодухів

               №275

 

Про присвоєння поштової адреси

½ частині споруди току, розташованого за

адресою: с.Семенів Яр, вул._____

 

Розглянувши заяву С___ щодо присвоєння поштової адреси ½ частині споруди току, розташованого за адресою: с.Семенів Яр, ___, інші надані документи, протокол комісії щодо присвоєння чи зміни поштових адрес об’єктам нерухомого майна при виконавчому комітеті міської ради від 13.12.2018 №10, з метою упорядкування нумерації об’єктів нерухомого майна на території Богодухівської міської ради, керуючись статтею 40 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», виконком міської ради

ВИРІШИВ:

1. Присвоїти ½ частині споруди току, розташованого за адресою: с.Семенів Яр, __ поштову адресу: с.Семенів Яр, ___.

2. Контроль за виконанням рішення покласти на заступника міського голови відповідно до розподілу обов’язків.

 

Заступник міського голови       оригінал підписано                                 В.ВОРВУЛЬ

 

 

УКРАЇНА

БОГОДУХІВСЬКА МІСЬКА РАДА

ХАРКІВСЬКОЇ  ОБЛАСТІ

 В И К О Н А В Ч И Й   К О М І Т Е Т

Р І Ш Е Н Н Я

 

20.12.2018                  Богодухів                        №276

 

Про присвоєння поштової адреси

½ частині будівлі механічної майстерні,

розташованої за адресою: с.Семенів Яр,

__

 Розглянувши заяву Чуба Івана Вікторовича щодо присвоєння поштової адреси ½ частині будівлі механічної майстерні, розташованої за адресою: с.Семенів Яр, вул.____, інші надані документи, протокол комісії щодо присвоєння чи зміни поштових адрес об’єктам нерухомого майна при виконавчому комітеті міської ради від 13.12.2018 №10, з метою упорядкування нумерації об’єктів нерухомого майна на території Богодухівської міської ради, керуючись статтею 40 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», виконком міської ради

ВИРІШИВ:

1. Присвоїти ½ частині будівлі механічної майстерні, розташованої за адресою: с.Семенів Яр, вул.___ поштову адресу: с.Семенів Яр, вул.____.

2. Контроль за виконанням рішення покласти на заступника міського голови відповідно до розподілу обов’язків.

 

Заступник міського голови      оригінал підписано                              В.ВОРВУЛЬ

 

УКРАЇНА

БОГОДУХІВСЬКА МІСЬКА РАДА

ХАРКІВСЬКОЇ  ОБЛАСТІ

В И К О Н А В Ч И Й   К О М І Т Е Т

Р І Ш Е Н Н Я

 

20.12.2018 Богодухів                №277

 

Про перенесення розгляду питання щодо

присвоєння поштової адреси громадському

будинку — складу-магазину, розташованому

в м.Богодухові  по пл.Соборності

 

Розглянувши заяву Л_____ щодо присвоєння поштової адреси громадському будинку — складу-магазину, розташованому в м.Богодухові  по пл.Соборності,  для упорядкування нумерації на об’єкт нерухомого майна, інші надані документи, протокол комісії щодо присвоєння чи зміни поштових адрес об’єктам нерухомого майна при виконавчому комітеті міської ради від 13.12.2018 №10, з метою упорядкування нумерації об’єктів нерухомого майна на території Богодухівської міської ради, керуючись статтею 40 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», виконком міської ради

ВИРІШИВ:

1. Перенести розгляд питання щодо присвоєння поштової адреси громадському будинку — складу-магазину, розташованому в м.Богодухові  по пл.Соборності, на засідання комісії з присвоєння поштових адрес після надання замовником Л___ правової документації на вищезазначену будівлю.

2. Контроль за виконанням рішення покласти на заступника міського голови відповідно до розподілу обов’язків.

 

Заступник міського голови     оригінал підписано                          В.ВОРВУЛЬ

 

 

УКРАЇНА

БОГОДУХІВСЬКА МІСЬКА РАДА

ХАРКІВСЬКОЇ  ОБЛАСТІ

 

В И К О Н А В Ч И Й   К О М І Т Е Т

Р І Ш Е Н Н Я

 

20.12.2018                                               Богодухів                                                 № 278

 

Про відведення місць для розміщення матеріалів передвиборної агітації та перелік місць, визначених для проведення публічних заходів передвиборної агітації на території міської ради

 

З метою впорядкування розміщення матеріалів передвиборної агітації, враховуючи   Закон України «Про  вибори Президента України», постанову Центральної виборчої комісії від 20.12.2018 № 250, керуючись ст.59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», виконком міської ради

ВИРІШИВ:

1. Відвести місця для розміщення матеріалів передвиборної агітації на території міської ради, а саме дошки об’яв:

за адресами:

пл. Незалежності, 20;

пл.    Соборності, 3;

пл. Соборності , 1

пров.Круглий, 1;

пл. Поштова;

вул. Катукова (житловий масив колишньої військової частини).

а також:

на території ТОВ «Богодухівський ринок»;

у приміщеннях виборчих дільниць (згідно з дислокацією).

2. Затвердити перелік місць придатних для проведення публічних заходів передвиборної агітації, а саме приміщення:

районного будинку культури (пл. Соборності, 1);

Центру дитячої та юнацької творчості (вул.Троїцька, 15);

Семеноярського сільського клубу (вул.Миру, 14).

3. Контроль за виконанням рішення покласти на заступника міського голови Ворвуля В.В. та секретаря міської ради Зіньковську З.М.

 

Заступник міського голови       оригінал підписано                           В.ВОРВУЛЬ