19 грудня 2019 року

Переглядiв: 381

19 грудня 2019 року

Про схвалення Програми економічного та соціального розвитку населених пунктів Богодухівської міської ради на 2020 рік

№202

 
Про проект міського бюджету на 2020 рік та прогноз міського бюджету міста на 2021 — 2022 роки

№203

 
Про схвалення цільових міських програм

№204

 
Про затвердження переліку підприємств, об’єктів та установ на території Богодухівської міської ради та видів суспільно-корисних робіт

№205

 
Про затвердження плану роботи на I півріччя 2020 року

№206

 
Про пільгове перебування дітей у дошкільних навчальних закладах Богодухівської міської ради

№207

 
Про преміювання завідувачів дошкільних навчальних закладів Богодухівської міської ради

№208

 
Про присвоєння  поштової адреси житловому будинку, розташованому за адресою: м.Богодухів, вул.

№209

 
Про присвоєння поштової адреси майновому комплексу ТОВ «Перемога Агро-Плюс», що розташований за адресою: м.Богодухів, вул.Охтирська, 27, до складу якого входять нежитлові будівлі та споруди

№210

 
Про присвоєння поштової адреси частині житлового будинку, розташованому за адресою: м.Богодухів, вул.

№211

 
Про створення постійно діючої робочої групи для запобігання та виявлення фактів спалення рослинності та її залишків

№212

 
Про затвердження заходів щодо  запобігання загибелі людей на водних об’єктах Богодухівської міської ради у зимовий період 2019 — 2020 років

№213

 
Про надання дозволу ______ на газифікацію квартири №__, розташованої за адресою: м.Богодухів, вул.____

№214

 
Про затвердження ліміту використання води на 2020 рік

№215

 
Про затвердження лімітів на скид стічних вод

№216

 
Про затвердження лімітів на використання води та скид стічних вод

№217

 
Про затвердження індивідуальних технологічних нормативів використання питної води для комунального підприємства «Богодухіввода»

№218

 
Про затвердження соціальних нормативів користування послугами з вивезення рідких побутових відходів

№219

 
Про внесення змін до рішення  виконавчого комітету Богодухівської міської ради «Про утворення конкурсної комісії з визначення організацій на проведення експертної грошової оцінки земельної ділянки» від 22.12.2015 №31

№220

 

УКРАЇНА

БОГОДУХІВСЬКА  МІСЬКА  РАДА

ХАРКІВСЬКОЇ  ОБЛАСТІ

 В И К О Н А В Ч И Й   К О М І Т Е Т

Р І Ш Е Н Н Я

19.12.2019                                         Богодухів                                    №202

Про схвалення Програми економічного та соціального розвитку населених пунктів Богодухівської міської ради на 2020 рік

З метою сталого економічного та соціального розвитку населених пунктів Богодухівської міської ради, на підставі статті 11 Закону України «Про державне прогнозування та розроблення програм економічного і соціального розвитку України», статті 27 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», виконком міської ради

 

В И Р І Ш И В:

1. Схвалити Програму економічного та соціального розвитку населених пунктів Богодухівської міської ради на 2020 рік та направити її на затвердження сесією Богодухівської міської ради (додається).

2. Забезпечити координацію дій, аналіз та контроль за ходом виконання Програми економічного та соціального розвитку населених пунктів Богодухівської міської ради.

3. Контроль за виконанням рішення покласти на виконавчий комітет Богодухівської міської ради.

 

Міський голова        оригінал підписано                        М.ГОЛУБ

 

 

Програма

 економічного  та соціального розвитку населених пунктів

Богодухівської міської ради на  2020 рік

 

I.ВСТУП

Програма економічного і соціального розвитку населених пунктів Богодухівської міської ради на 2020 рік (далі – Програма) підготовлена на основі аналізу показників розвитку населених пунктів Богодухівської міської ради за попередній період, визначає цілі, пріоритетні напрями соціально-економічного розвитку міста на 2020 рік, а також заходи щодо реалізації державної політики, спрямованої на підвищення якості життя громадян.

Програма розроблена відповідно до  Бюджетного кодексу України, законів України «Про державне прогнозування та розроблення програм економічного і соціального розвитку України», «Про Державний бюджет України на 2020 рік», «Про місцеве самоврядування в Україні», постанови Кабінету Міністрів України від 26.04.2003 № 621 «Про розроблення прогнозних і програмних документів економічного і соціального розвитку та складання проекту державного бюджету», та Стратегії розвитку Харківської області на період до 2020 року.

Програма враховує основні пріоритети розвитку міста, конкретні завдання щодо сталого економічного і соціального розвитку міста, ґрунтується на комплексі міських цільових програм, законодавчих та нормативних актів з питань економічної політики, пропозицій міського голови, депутатського корпусу, виконавчого комітету міської ради, комунальних підприємств та установ міста, виходячи із загальної оцінки соціально-економічної ситуації, наявних матеріально-технічних ресурсів та фінансових можливостей.

Реалізація завдань, які передбачається здійснити для виконання визначених цілей, сприятиме підвищенню рівня та покращанню якості життя населення,  інвестиційно-інноваційної активності у місті Богодухові.

У процесі виконання Програма може уточнюватись та доповнюватись.

Зміни та доповнення до Програми затверджуються Богодухівською міською радою за пропозицією виконавчого комітету, а також при уточненні міського бюджету на 2020 рік. Для оцінки якості виконання завдань, визначених Програмою у 2020 році, здійснюватиметься моніторинг виконання Програми, результати якого  виноситимуться  на  розгляд  виконавчого  комітету  міської  ради.

Термін реалізації програми – 2020 рік.

ІІ. ЦІЛІ ТА ПРІОРИТЕТИ ЕКОНОМІЧНОГО І СОЦІАЛЬНОГО РОЗВИТКУ У 2020 РОЦІ

Виходячи з оцінки головних проблем та потенціалу міста, з метою стабілізації фінансового стану в усіх галузях, відновлення економічного зростання та підвищення на цій основі життєвого рівня населення, відповідно до основних напрямків урядової політики в економічній і соціальній сферах основними цілями і пріоритетами економічного і соціального розвитку міста у 2020 році мають бути:

-поліпшення умов життєдіяльності громадян на основі розвитку економіки, як базису для підвищення рівня зайнятості та доходів населення;

-підвищення стандартів життя, дієвості і стабільності соціального захисту населення;

-впровадження енергозберігаючих технологій;

-поліпшення стану навколишнього природного середовища;

- будівництво, реконструкція об’єктів житлово-комунального та соціального призначення;

-залучення інвестицій в розвиток міста, в тому числі міжнародної технічної допомоги, реалізація інвестиційних проектів з розбудови інфраструктури міста;

-поліпшення стану комунальних доріг.

ІІІ. ШЛЯХИ РОЗВ’ЯЗАННЯ  ГОЛОВНИХ ПРОБЛЕМ РОЗВИТКУ ЕКОНОМІКИ І СОЦІАЛЬНОЇ СФЕРИ ТА ДОСЯГНЕННЯ ПОСТАВЛЕНИХ ЦІЛЕЙ

Основними шляхами розв’язання  головних проблем розвитку економіки і соціальної сфери та досягнення поставлених цілей в 2020 році є:

 • · максимальне використання повноважень для наповнення міського бюджету;
 • · створення сприятливого бізнес-клімату, умов для  інвестування, використання позабюджетних джерел фінансування;
 • · збереження і розвиток історичного обличчя міста, його архітектури, ландшафту, міського середовища, екосистеми, історичних цінностей;
 • · розвиток сучасної  інженерно-технічної та транспортної інфраструктури;
 • · створення сприятливих умов для розвитку підприємницької діяльності шляхом усунення  зайвих  адміністративних та регуляторних бар’єрів;
 • · співпраця в рамках повноважень в роботі податкових та інших контролюючих органів із залучення коштів до бюджету міста, у тому числі за рахунок виведення з тіні доходів фізичних та юридичних осіб;
 • · забезпечення ефективного управління комунальним майном та земельними ресурсами;
 • · забезпечення стабільної та ефективної роботи підприємств комунальної форми власності та на цій основі підвищення рівня якості комунальних послуг;
 • · забезпечення відповідних умов для ефективного функціонування установ освіти, культури та інших закладів соціально -  культурної сфери;
 • · продовження виготовлення Генерального  плану міста;
 • · проведення інвентаризації землі, розмежування земель комунальної та державної власності;
 • · підтримка та впровадження заходів з енергозбереження з метою зниження споживання енергоносіїв;
 • · підвищення довіри до влади, її прозорість і відкритість до громади, регулярна звітність щодо досягнутих результатів.

Напрями та завдання Програми конкретизуються статтями 91,77,102 Бюджетного кодексу України та переліком міських цільових (комплексних) програм по галузях, фінансування яких у 2020 році здійснюватиметься за рахунок коштів міського бюджету та інших джерел фінансування, не заборонених законодавством, що додається.

 

IVРОЗВИТОК  ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНОГО  ГОСПОДАРСТВА
 

КП «Богодухівжитло»

Оцінка поточної ситуації

На благоустрій міста та ремонт доріг з міського бюджету протягом 11 місяців 2019 року профінансовано 8 632,5 тис. грн. загального та спеціального фондів, проти 12 377,0 тис. грн. у 2018 році, з них були використані: на оплату праці працівників з благоустрою з нарахуваннями – 2 876,3 тис. грн., придбання паливно-мастильних матеріалів -997,4 тис. грн., матеріалів та обладнання для поточного ремонту доріг – 2027,0 тис. грн., предмети, оплату енергоносіїв та послуг з водопостачання – 686,7 тис. грн., оплату послуг сторонніх організацій – 559,0 тис. грн., запасних частин та матеріалів – 322,8 тис. грн., електротоварів (лампи, світильники, тощо) – 239,1 тис. грн., послуги зі зберігання та захоронення ТПВ – 839,0 тис. грн. та інше.

Виконано значний обсяг робіт в галузі вуличного освітлення.

За кошти міського бюджету замінено та встановлено 171 світильник з світодіодними лампами, прокладено 1,28 км. дроту. На початок грудня 2019 року мережа вуличного освітлення вже нараховує 1925 світильників, з них 1581 – енергозберігаючих. Проте,  не зважаючи на збільшення протяжності мережі вуличного освітлення, а також збільшення часу роботи вуличного освітлення, у порівнянні з минулим роком використано електроенергії на 16,5 тис. кВт/год менше. За 11 місяців 2019 р. на потреби вуличного освітлення було використано 183,7 тис.кВт/год  електроенергії ( у 2018 році – 200,3 тис.кВт/год). Вартість спожитої електроенергії на потреби зовнішнього освітлення склала за 11 місяців 676,7 тис.грн. Робота з заміни світильників триває.

В галузі дорожнього господарства протягом звітного періоду КП «Богодухівжитло» виконано поточний (ямковий) ремонт доріг по вулицях: Кооперативна,  Міліцейська, Спортивна, Троїцька, Молодіжна, Гомолка, Молокова, Українська, 8-го Мехкорпусу, Охтирська, Загорулька, Катукова, підйом вулиць Дем’янівська та Покровська, Катукова, з’їзд з вулиці Харківської на вулицю 8-го Мехкорпусу, з’їзд на вулицю Шевченка з вулиці Заводська, Робітнича та до буд. 60/1, 62-64 по вулиці Шевченка, на площах Незалежності (в районі парковки), Соборності, облаштування ділянки тротуару по вул. Спортивна. З цією метою придбано  464 тони асфальтобетонної суміші та 36 тон щебеню, а також пісок, сіль та гранвідсів з тротуарної плитки для посипання доріг і тротуарів міста під час ожеледиці, на суму 1 610,1 тис. грн. коштів з міського бюджету.

Крім того, виконано поточні ремонти: тротуарів на площі Незалежності, по вулиці Шевченка, 2,  сходів на перехресті вулиць Пушкіна та Моргунова, водопропускної споруди по річці Дем’янівка та пішохідного містка по вулиці Центральній.

Періодично  проводилось грейдерування комунальних доріг та узбіч доріг на 18 вулицях та провулках.

Комунальним підприємством «Богодухівжитло» також поновлені розмітки пішоходних переходів, місць зупинок, осьових ліній на міських дорогах.

Очищення доріг від снігу та посипання вулиць піщано-соляною сумішшю в зимовий період виконувалось як спецтехнікою КП «Богодухівжитло», так і залученою технікою СФГ «Дручинський і К», СФГ «Лада», Лозівське училище.

Відповідно до Програми благоустрою виготовлено проектну документацію з експертизою на об’єкти з облаштування тротуарів на площі Соборності від світлофору до Будинку культури,  до пам’ятного знаку «Воїнам, що віддали своє життя за Україну» в Центральному парку, від поліклініки на вулиці  Чернієнка до площі Свято-Духівська та до меморіалу на площі  Соборності. У звязку з відсутністю джерел фінансування виконання робіт переноситься на 2020 рік.

Протягом року здійснено інвентаризацію технічного стану дитячих ігрових та спортивних майданчиків, яких нараховується по місту і селах міської ради 60 одиниць. В результаті визначена необхідність в ремонті, відповідно до укладеного договору з Богодухівським електромеханічним заводом виконано ремонт окремих елементів ігрових майданчиків на суму 91,0 тис. грн. Також додані нові елементи до спортивно-ігрового дитячого майданчика вулиці Млинова, 47 (дві гойдалки, грибок без лавки, пісочниця, гойдалка-балансир), на вулиці Охтирська 27/3 (дві гойдалки) та огорожа майданчика.

На виконання основних заходів щодо реалізації Програми благоустрою територій населених пунктів Богодухівської міської ради на 2019 рік та відповідно до звернень громадян було проведено обстеження шахтних колодязів, чотири з яких Богодухівським електромеханічним заводом облаштовані новими матеріалами (вул. Покровська, 109, перехрестя вул. В. Сахна, пров. Круглого,  вул. Оверченка, 93 та вул. Латіна, 19).

Працівниками КП «Богодухівжитло» підтримувались у належному стані пам’ятники, парки, сквери, місця відпочинку, висаджувались і доглядались квіти, оперативно скошувалась трава, спилювались аварійні дерева (52 шт.), виконувалось кронування дерев (33 шт), проводилась обрізка сухих гілок дерев.

При підготовці до купального сезону на міському ставку «Копань» проведено лабораторне обстеження води, обстеження дна водойми, було облаштовано та забезпечене функціонування рятувального поста. Регулярно проводилось викошування трави збирання та вивезення ТПВ з території пляжу. Якість води в ставку постійно моніторилась санітарною службою.

В галузі санітарного очищення встановлено 19 нових контейнерів, з них 18 – замість старих, а 1 – встановлено на новому місці, на вулиці Ломоносова (район цегельного заводу). Послуги із збирання та вивезення ТПВ за укладеними договорами надаються: населення — 4330 абонента або 7283 особи; інші – 145 абонента, з них ФОП – 84, бюджетні організації — 15, інші юридичні особи — 46. Протягом 11 місяців 2019 року кількість споживачів даної послуги з числа будинків приватного сектору за укладеними договорами зросла на 46 абонентів.

Вивезення ТПВ здійснюється відповідно до схеми санітарної чистки за затвердженими графіками. Видалення відходів здійснюється шляхом його збирання та вивезення на Комплекс по управлінню комунальними відходами, діяльність на якому здійснює КП ”Господар” Богодухівської районної ради. Перевезення ТПВ здіснюється трьома спеціально обладнаними для цього транспортними засобами: сміттєвозами КО 413 з боковим завантаженням на базі автомобілів ГАЗ 3309  та МАЗ. Протягом 11 місяців 2019 року зібрано і вивезено з території санітарної очистки міста 17.7 тис. куб.м. твердих побутових відходів і 4,05 тис. куб. м. негабаритних відходів.

В житловому фонді обліковується на балансі КП “Богодухівжитло” 89 будинки загальною площею 80,0 тис.кв.м. Підприємством надаються послуги з утримання будинків і споруд та прибудинкових територій (5 послуг) 1226 абоненту. Впродовж 11 місяців 2019 року проводилась робота з забезпечення послуг належної якості, виконувались заходи щодо комплексної підготовки житлових будинків до зимового періоду в межах послуг, що надаються. Зокрема, здійснено перевірку димових та вентиляційних каналів будинків житлового фонду за договором з приватним підприємцем та з видачею актів ДПО 23 будинкам. За результатами обстеження було виконано поточний ремонт ганку повул. Шевченка №62 та вул.8-го Мехкорпусу № 6-П, а також поточний ремонт покрівлі з заміною примикань до димових та вентиляційних каналів по вул. 8 Мехкорпусу№6.

З причин недофінансування, відсутності технічної можливості, не були виконані заплановані Програмою благоустрою на 2019 рік роботи:

-з очищення струмка річки Демянівська від пров. Кленівського до р. Мерло, очищення водовідвідних каналів по вул. Шевченка (до магазину «Радуга»), по вул.Ломоносова, від вул. В.Сахна до р. Мерло, від вул. Набережна до р. Мерло (частково), нагорно-ловчого каналу від вул. Лозівської до вул. Гомолко та водовідвідних каналів нагорно-ловчого каналу до р. Мерло;

-виготовлення проектно-кошторисної документації на облаштування тротуару по вул. Шевченка від світлофору до повороту на м. Харків;

- не було придбано техніку, інструменти та обладнання для ремонту доріг.

Пріоритетні завдання на 2020 рік:

 • продовжити роботу щодо реконструкції мереж зовнішнього освітлення, а саме: заміні опор вуличного освітлення по вулицях Харківська, Пушкіна, парку «Слави», площах Соборності і Незалежності та заміні 344 натрієвих світильників на світодіодні на 19 вулицях і 7 площах міста. З цією метою придбати матеріали для вуличного освітлення, приладів обліку (лампи, світильники, лічильники, реле управління вуличного освітлення та інше) – 550,0 тис. грн.;
 • встановити світлофорне обладнання зі світлодіодними лампами на перехресті вулиць Харківська і Оверченка та вул. Шевченка та Загорулька — 500,0 тис.грн.;
 • виконати облаштування тротуарів на площі Соборності від світлофору до Будинку культури,  до пам’ятного знаку «Воїнам, що віддали своє життя за Україну» в Центральному парку, від вул. Чернієнка (поліклініка) до пл. Свято-Духівська, від вул. Чернієнка (поліклініка) до пл.  Соборності (меморіал)- згідно з кошторисом;
 • розробити ПКД на капітальний ремонт дорожнього покриття по вулиці Гомолка (від Центральної до Молокова), та вулиці Третяківської (від Харківської до Млинової), вул.Охтирська, вул. Катукова (від траси Харків-Суми до вул. Охтирської) та виконати роботи -згідно  з кошторисом;
 • продовжити  роботи з розчищення водовідвідних каналів відповідно до Програми благоустрою на 2020 рік;
 • для посипання доріг в зимовий період придбати сіль 40 т – 100,0 тис. грн. та пісок 320 куб. м – 180,0 тис. грн. та суміші для посипання тротуарів з тротуарної плитки;
 • облаштувати навіс для стоянки автотранспорту на господарському подвір’ї КП «Богодухівжитло» по вул. Григорія Сковороди — 450,0 тис. грн. (кошти спецфонду);
 • з метою розвитку матеріально-технічної бази КП «Богодухівжитло» та технічного забезпечення виконання робіт в галузі благоустрою придбати:

- трактор МТЗ -82 з навісним фронтальним навантажувачем, косаркою, фрезою для зняття асфальтного покриття, щіткою для підмітання — 850 тис. грн.;

- снігоприбиральники (мала механізація) для належного та своєчасного прибирання території Богодухівської міської ради від снігу – 110,0 тис. грн.;

- сміттєвоз з заднім ручним завантаженням сміття з метою запровадження подвірного збирання сміття за графіком — орієнтовно 1000 тис. грн;

- техніку, інструмент та обладнання для ремонту доріг (повітродуйку, ямобур, електрогенератор, віброплиту) –110,0 тис. грн. ;

 • виконати ремонт та облаштування шахтних колодязів по вулицях міста – 150 тис. грн.;
 • продовжити роботу щодо примусового стягнення боргів за надані житлово-комунальні послуги;
 • виконати поточний ремонт та фарбування дитячих ігрових, спортивних та інших майданчиків — 200 тис. грн., монументів, пам’ятних знаків — 50,0 тис. грн.;
 • збільшити обсяги надання послуг із вивезення та захоронення ТПВ шляхом укладання договорів з підприємствами, організаціями та установами міста та власниками приватних домоволодінь на 12 відсотків;
 • придбати 50 контейнерів для збору твердих побутових відходів, 25 огорож для контейнерних майданчиків, 30 урн для сміття -250 тис. грн;
 • покращити якість надання послуг з вивезення твердих побутових відходів (дотримання графіків з вивезення, підтримання в належному санітарному стані прилеглої території біля майданчиків для збору ТПВ).

 

КП «Богодухіввода»

Оцінка поточної ситуації

КП «Богодухіввода» надаються послуги з централізованого водопостачання, водовідведення, вивезення рідких відходів на очисні споруди і їх знешкодження та інші послуги.

Протяжність міських водопроводів  становить 75,5 км. Централізованним водопостачанням користується 63,5 % мешканців території міської ради. Кількість споживачів послуги станом на 1 грудня 2019 року налічує 4966 абонент, з них населення — 4829, бюджетні установи -29, інші (госпрозрахункові) -108 абонентів. Протягом 2019 року  кількість абонентів збільшена на 15. Рреалізовано  води в звітному періоді 179,5  тис. м3, що  менше рівня 2018 року на 3,3 %, або на 6,2 тис. м. куб., з них населення — 4,5 тис. м. куб.

Протяжність системи водовідведення по місту становить 12,3 км, Послугами міської каналізації забезпечені 21,7 %  мешканців міської ради. Обсяг послуг  з водовідведення залишився на рівні 2018 року — 39 тис.м. куб.

Послуги з вивезення рідких відходів (РПВ) асенізаційними машинами надаються  46,2 % мешканців міста. Обсяг вивезення РПВ комунальним підприємством залишився на рівні 2018 року -                     9,5 тис. м3 .

Обсяги надання послуг із знешкодження рідких побутових відходів (РПВ) на очисних спорудах збільшився  на 3,2 % і склав у 2019 році 6,4 тис. м3.

Комунальним підприємством «Богодухіввода» в 2019 році проводились планові оганізаційно-технічні заходи з модернізації системи водопостачання та водовідведення в місті та забезпечення населення якісними послугами:

-оперативно ліквідовано 54 поривів водопровідної мережі, що на 4 випадки менше ніж в аналогічному періоді 2018 року;

-  замінено 3 пожежних  гідранта, відремонтовано 4 оглядових колодязя;

-встановлено та прийнято на абонентський облік 67 нових та повірених лічильників;

-реконструйовано водопровід біля житлового будинку №75В по вул. Демьянівська, відновлено 64 м. п. водопроводу по вулиці Охтирська №27/14;

-виконано ремонтні роботи внутрішньо-будинкових водопровідних та каналізаційних мереж в багатоквартирних будинках та дитячих садках;

-за кошти міського бюджету замінено насоси на водозаборах по вулицях Катукова, Підлісна, Індустріальна, створено резервний фонд глибинних насосів(87 тис. грн.); замінено  ділянку водопроводу (33 м. п.) через річку Мерло (12 тис. грн.); завершено встановлення системи водовідведення дощових вод по вул. Шевченка (24 тис. грн.); на очисних спорудах по вулиці Комарова виконано гідродинамічне промивання мереж каналізації, очищення та ремонт мулової карти, будівництво додаткового вертикального гравійного фільтру для фільтрації рідких побутових відходів (38 тис. грн.);

- на водозаборі по вулиці Індустріальній виконані організаційно-технічні роботи з підключення енергоживлення та  реконструкції водопроводу (81,7 тис. грн.). Замінено 385 м. п. водопроводу, встановлено блок управління з частотним регулюванням роботи глибинного насосу, встановлений  внутрішньобудинковий лічильник в двохповерховомубудинку №1 по вулиці Індустріальній. Ще буде  закінчено тестування частотного перетворювача з метою виведення з експлуатації водонапірної вежі та заміна внутрішньо-будинкової мережі водопостачання в будинку №1;

- проводиться робота з встановлення інтегральних лічильників з їх підключенням до АСКОЕ (автоматизованої системи обліку енергоносіїв) та погодинним обліком споживання енергоносіїв за графіком. Станом на 1 грудня розроблено технічне завдання та проектна документація на створення 11 точок обліку електроенергії з підключенням до АСКОЕ.  Роботи проводяться за рахунок міського бюджету: на розробку ПКД заплановано 54 тис. грн., на придбання обладнання та створення 11 точок АСКОЕ -165 тис. грн. Це дасть можливість облікувати і оплачувати за спожиту електроенергію позонно (24 зони) а не за середньозваженим тарифом;

-продовжувалась  розробка проектно-кошторисної документації «Будівництво системи водовідведення в м. Богодухів Харківської області» ( 680,4 тис. грн. районного бюджету);

- силами КП «Богодухіввода» відновлено роботу зовнішньої каналізації ліцею №3 (29 тис. грн.);

- подана для проходження державної експертизи проектно-кошторисна документація на об’єкти: «Будівництво очисних споруд с. Семенів Яр», «Реконструкція насосної станції Південна» та «Реконструкція системи водопостачання ВАТ «Богодухівське»;

Всі заходи з реконструкції системи водопостачання і водовідведення, які виконувались КП «Богодухіввода» протягом року, були націлені на оптимізацію витрат та енергозбереження.

Пріоритетні завдання на 2020 рік:

 • · забезпечення стабільного в повному обсязі надання  послуг:

-з централізованого водопостачання 195 тис.м3;

-з централізованого водовідведення 40 тис.м3;

-з вивезення РПВ 5 тис.м3.;

 • · недопущення  перевищення фактичних витрат та втрат питної води при транспортуванні через централізовані мережі водопостачання більше нормативних -30 % від загальної кількості забраної води;
 • · забезпечення постійного контролю на всіх етапах виробництва, постачання та споживання всіма категоріями споживачів, підвищення культури водоспоживання;
 • · на виконання закону України «Про комерційний облік» до 01.05.2020 року завершити роботу з встановлення внутрішньо-будинкових лічильників комерційного обліку холодної води в багатоквартирних будинках та в будинках і квартирах фізичних осіб, які не мають лічильників обліку води;
 • · розробка програми фінансування робіт з розробки ПКД та забезпечення обладнанням всіх багатоквартирних будинків будинковими засобами обліку води їх повірки та заміни;
 • · придбання обладнання для пошуку трас, в тому числі самовільних врізок в мережу та прихованих витоків води в результаті поривів -180 тис.грн.;
 • · виконання програми робіт з геологічного вивчення, в тому числі дослідно-промислової розробки питних підземних вод ділянки надр водозабору КП «Богодухіввода», в тому числі виготовлення проектно-кошторисної документації щодо тампонування свердловин по вулицях Покровська, Пушкіна, Моргунова, Охтирській,  площі Театральній,  трьох свердловин на водозаборі «Південний» (вартість згідно кошторисів);
 • реконструкція водопроводу по вул. Моргунова, санація водопроводу під дорогою по вул.Пушкіна;
 • · реконструкція власними силами водозабору  Катукова, придбання та встановлення насосу другого підйому для подачі води на мікрорайон вул. Охтирської;
 • · встановлення інтегральних лічильників на об’єктах КП «Богодухіввода», підключенням їх до АСКОЕ з метою зменшення витрат на енергоносії;
 • · укладення нових договорів на послуги централізованого водопостачання та водовідведення.
 • · розробка тарифів на послуги централізованого водопостачання та водовідведення у відповідності до нової редакції Закону України «Про житлово-комунальні послуги»;
 • · корегування місцевих «Правил користування централізованим водопостачанням та водовідведенням у м. Богодухові» у відповідності до нового закону України «Про житлово-комунальні послуги».

 

V.  РЕАЛІЗАЦІЯ ЗЕМЕЛЬНОЇ РЕФОРМИ  ТА ПОЛІТИКА  МІСЬКОЇ РАДИ В ЗЕМЕЛЬНИХ ВІДНОСИНАХ

Оцінка  поточної  ситуації

Загальна площа земель території міської ради становить 8352,4 га, в тому числі в  межах населених пунктів -2119,1 га. Землі сільськогосподарського призначення, на яких здійснюють свою діяльність товариства, фермерські господарства та одноосібники становлять  5593 га або 67%. За межами міста в оренді знаходиться 16 земельних ділянок площею 415,4 га, в основному це землі сільськогосподарського призначення, договори на оренду яких укладені  районною державною адміністрацією. З числа забудованих земель станом на 01.12.2019 на території міста  в оренді знаходиться 156 земельних ділянок площею 50 га.

Протягом 2019 року міською радою укладено 10 договорів оренди землі та додаткових угод до них, з них — 7 нових договорів ( в тому числі 3 за результатами аукціону), 2 договори переукладено на нового власника майна, дію 1 договора продовжено. За звітний період припинено дію 10 договорів оренди земельних ділянок,  які були продані за встановленою процедурою.

Надходження від плати за землю в січні-листопаді  2019 року склали 24%  всіх надходжень до загального фонду міського бюджету —  5437,3 тис.грн., що на 1195,9  тис.грн. або 28,2% більше рівня  аналогічного періоду 2018 року, в тому числі  3314 тис.грн. орендної плати та 2123,3 тис.грн. земельного податку. Збільшення плати за землю відбулось завдяки запровадженню нової нормативної грошової оцінки,  а також  новим  ставкам земельного податку, встановленим  міською радою на 2019 рік відповідно до Податкового Кодексу України.

Відповідно до поданих заяв власників нерухомості у 2019 році продано 8 земельних ділянок, з них одна земельна ділянка, вільна від забудови продана за процедурою аукціону. Також продано на земельних торгах право оренди на три земельних ділянки, вільних від забудови.  Всього за 11 місяців від продажу землі разом зі сплатою ростроченого платежу до міського бюджету надійшло 951,4 тис.грн., що на 168,6 тис.грн більше аналогічного періоду минулого року.  Отримані від продажу кошти направлені на оплату робіт з виготовлення Генерального плану міста. В поточному році реалізовувася другий етап з його виготовлення: проведено аерозйомку, дешифрування  ортофотопланів та перенесення електронної версії на паперові карти, з яких саме і буде складатись Генеральний план міста.

Пріоритетні завдання на 2020 рік:

 • · встановлення меж населеного пункту міста Богодухова;
 • · інвентаризація земель;
 • · завершення проектних робіт з виготовлення Генерального плану міста;
 • · поновлення нормативно- грошової оцінки на землю сільських населених пунктів Богодухівської міської ради;
 • · посилення контролю за використанням земель територіальної громади міста Богодухова з боку виконавчого комітету міської ради та депутатської комісії з питань агропромислового комплексу, земельних відносин та використання природних ресурсів, екології;
 • · відповідно до поданих заяв проводити земельні торги (аукціони) для отримання права власності та  оренди на земельні ділянки, вільні від забудови;
 • · укладення нових договорів оренди земельних ділянок;
 • · перегляд ставок та пільг земельного податку на 2021 рік відповідно до Податкового Кодексу України;
 • · збільшення доходної частини бюджету міста за рахунок надходжень від плати за землю та виконання планових показників по надходженнях від продажу землі.

 

VI. РОЗВИТОК ПІДПРИЄМНИЦТВА 

Оцінка  поточної  ситуації

Підприємствами малого та середнього бізнесу, фізичними особами-підприємцями надаються майже всі необхідні мешканцям міста послуги. Мережа побутових послуг, торгівлі і громадського харчування в місті Богодухові досить розвинена і щороку набирає вищого рівня. Протягом звітного періоду в місті відкрито 5  об’єктів торгівлі, припинило роботу — 2. На кінець звітного періоду в місті працюють 152 приватних магазинів та кіосків, з них: продовольчих – 64, непродовольчих – 75, 13 із змішаним асортиментом, 15 приватних аптек і ветаптек, 11 закладів громадського харчування (ресторани, кафе, бари), 42 об’єкта побутового обслуговування населення, 9 АЗС та АГЗС. Відповідно до затверджених міською радою Правил торгівлі на ринках надають торгівельні місця ринки:  продовольчих і промислових товарів -ТОВ «Богодухівський ринок», промислових товарів — БГКТ «Підприємець», ринок торгівлі сільськогосподарською продукцією  ПП «Гранд».

Для покращення якості пасажироперевезень змінюються вимоги до перевізників щодо забезпечення автобусних маршрутів транспортними засобами середньої та великої місткості.

В сфері міських пасажироперевезень продовжували здійснюють свою діяльність два перевізника: КП «Богодухівжитло» та ПП Дубонос Н.В. Загальна довжина перевезень по місту складає 29 км. Щоденно на п’яти маршрутах загального користування, якими здійснюються перевезення мешканців міста з с. Семенів Яр, району колишнього колгоспу «Перемога», с.Мусійки, вул. Космічної, вул. Катукова до  центру міста та до центральної районної лікарні, працюють 5 автобусів. На всі маршрути, міською радою здійснено конкурсний відбір перевізників, затверджені графіки руху, тарифи.

Міська рада в межах своїх повноважень постійно працює над створенням комфортних умов для роботи  фізичних осіб-підприємців, малого та середнього бізнесу. За встановленою процедурою за конкурсом надаються в оренду приміщення та споруди комунальної власності, у  відведені законодавством терміни надаються дозволи на розміщення зовнішньої реклами, приймаються рішення щодо надання земельних ділянок в оренду,  продаж, передачу у власність, встановлюються оптимальні ставки місцевих податків і зборів. З метою зменшення податкового тягара  та у зв’язку зі збільшенням рівня мінімальної заробітної плати ставка  єдиного податку для платників 2 групи  зменшена з 20 до 12 відсотків, зменшені відсоткові ставки податку на нерухоме майно, відмінне від земельного податку.

Пріоритетні завдання на 2020 рік:

 • · ініціювання  заходів з упорядкування прилеглої території біля об’єктів торгівлі та сфери обслуговування, прибирання від сміття та снігу;
 • · недопущення нелегальних  та забезпечення  безпечних регулярних пасажироперевезень;
 • · недопущення торгівлі в невідведених місцях;
 • · підвищення рівня захисту споживчого ринку міста від насичення його неякісними, фальсифікованими та небезпечними для життя і здоров’я громадян товарами;
 • · сприяння суб’єктам малого бізнесу в отриманні у виробниче користування незадіяних приміщень комунальної власності та продажу земельних ділянок під об’єктами, що використовуються для здійснення бізнесу.

 

VII. ІНВЕСТИЦІЙНА ПОЛІТИКА

Оцінка  поточної  ситуації

В результаті  участі в щорічному  конкурсі міні-проектів Харківської обласної ради «Разом в майбутнє», профінансовано   4 міні- проекти на загальну суму 856,4 тис.грн. (385,8 тис.грн. -з міського бюджету):

-утеплення фасаду і декоративне облаштування будівлі ДНЗ №3;

-встановлення павільйону і елементів дитячих ігрових майданчиків в ДНЗ №5;

-ремонт під’їзду (встановлення міжповерхових вікон, двері для запасного виходу, штукатурка 500м2) в буд. 27/9 по вул.Охтирській, ОСББ «Фортуна»;

-повна заміна покрівлі сучасними матеріалами в будинку №227 вул.Центральна,ОСББ «Височінь».

Виконувались роботи з  розробки проектно-кошторисної документації на проект «Будівництво системи водовідведення в м. Богодухів Харківської області» за  кошти районного бюджету 680,4 тис. грн.

Решта проектів та конкусних пропозицій, поданих міською радою до включення до Плану заходів на 2018-2020 роки з реалізації Стратегії розвитку Харківської області на період до 2020 року та за іншими напрямками, своїх зацікавлених інвесторів поки що не знайшли.

Пріоритетні завдання на 2020 рік

 • · Приймати участь в щорічному обласному конкурсі міні-проектів «Разом у майбутнє» з метою створення нових елементів з благоустрою та вирішення інших суспільних потреб громади.
 • · Виконати інвентаризацію земель на перехресті вулиць Троїцька і Молодіжна, з метою подальшої розробки проекту з облаштування  штучного водоймища.
 • · Отримання експертного висновку до проектно-кошторисної документації на будівництво системи водовідведення в м.Богодухові (розробка детального плану будівництва  системи водовідведення в межах населеного пункту, оформлення права власності на земельну ділянку під будівництво КНС №2, отримання технічних умов від АТ «Харківобленерго»  на підключення КНС  № 1 та №2, державна експертиза ПКД), за наявності джерела фінансування –початок робіт.
 • · Продовжити пошук інвесторів, в тому числі іноземних, для реалізації проектів, на які вже виготовлена проектно-кошторисна документація :

-Будівництво каналізаційних очисних споруд в м.Богодухів в с.Семенів Яр продуктивністю 700м3 на доб.»;

- «Реконструкція гуртожитку під багатоквартирний житловий будинок по вул. Космічній, 1/1 в м. Богодухові»;

- «Будівництво водопроводу в с. Семенів Яр»;

- «Реконструкція будівлі дитячого садка по вул.Миру в с.Семенів Яр Богодухівського району під дошкільний навчальний заклад».

 

VIII. ФІНАНСОВА ТА БЮДЖЕТНА ПОЛІТИКА

Оцінка  поточної  ситуації

Протягом 11 місяців 2019 року зберігається позитивна динаміка надходжень доходів до загального фонду бюджету міста. Бюджет м. Богодухова  поповнився на 22592,3 тис. грн. власних надходжень, що на 3004,1 тис.грн. більше ніж за аналогічний період 2018 року.

Акцизного податку, що зараховується до бюджету міста за 11 місяців звітного року надійшло 4545,3 тис.грн., що на 20,2 тис.грн. більше ніж у відповідному періоді попереднього року.

Відповідно до внесених змін у законодавчі акти України щодо розширення повноважень органів місцевого самоврядування та оптимізації надання адміністративних послуг було збільшено коло адміністративних послуг, що надаються. В результаті, до бюджету міста за звітний період зараховано 1198,9 тис.грн., що на 266,7 тис.грн. більше за відповідний період 2018 року.

Видатки міського бюджету направлені на стабільну роботу бюджетних установ та якісне надання адміністративних послуг мешканцям міста. За січень-листопад  поточного року використано                   32337,5 тис.грн. (з урахуванням трансфертів з бюджетів всіх рівнів – 7291,8 тис.грн.), що на 21,8% більш аналогічного періоду 2018 року, з них на розвиток житлово-комунального господарства 10240 тис.грн., соціальний захист населення – 857,1 тис.грн., утримання закладів освіти, розвиток культури та спорту, тощо.

Районному бюджету передана субвенція з міського бюджету у сумі 1251,7 тис. грн.

За рахунок міського бюджету надані пільги окремим категоріям громадян з житлово-комунальних послуг.

Своєчасно виплачена заробітна плата працівникам бюджетних установ, проведена оплата енергоносіїв, які споживаються бюджетними установами, заборгованість станом на 01.12.2019 відсутня.

Пріоритетні завдання на 2020 рік:

 • · проводити активну роботу щодо мобілізації надходжень до бюджету міста, залучати додаткові резерви по збільшенню доходної частини;
 • · розширити базу оподаткування, створити сприятливі умови для розвитку виробництва, приватного підприємництва, скоротити неофіційний сектор економіки міста;
 • · сформувати збалансований бюджет міста на 2020 рік на основі реальних показників економічного і соціального розвитку міста на засадах бюджетної децентралізації;
 • · забезпечити якісне застосування програмно-цільового методу складення і виконання місцевих бюджетів та середньострокове бюджетне планування на місцевому рівні;
 • · забезпечити безумовне виконання статті 77 Бюджетного кодексу України в частині передбачення в повному обсязі коштів на виплату заробітної плати працівникам бюджетних установ та проведення розрахунків за енергоносії;
 • · підвищення якості послуг, що надаються за рахунок бюджетних коштів;
 • · покращити фінансову дисципліну на всіх етапах виконання міського бюджету, підвищити ефективність видатків бюджету Богодухова.

 

IX. ДЕМОГРАФІЧНИЙ СТАН ТА ЗАЙНЯТІСТЬ НАСЕЛЕННЯ

Оцінка поточної ситуації

Чисельність населення території Богодухівської міської ради станом на 1 січня 2019 року становила 17016 чол., в тому числі: м.Богодухів 15561 чол., с.Мусійки 585 чол., с.Семенів Яр 722 чол., с.Москаленки 135 чол., с. Паляничники 13 чол.  Протягом 11 місяців 2019 року народилось  68 чол, померло 260 чол. За кількістю народжених дітей — це найменший показник за останні 10 років. З врахуванням міграції населення міста і сіл міської ради зменшилось  на 192 чол. і склало 16824 чол.

Протягом 2019 року послугами служби зайнятості скористалися 819 громадян міста Богодухова. За сприяння центру зайнятості працевлаштовано 475 осіб, у тому числі шляхом виплати допомоги по безробіттю одноразово — 5 безробітним особам. Професійне навчання за направленням служби зайнятості під замовлення роботодавців  проходило 99  осіб з числа безробітних.

Важливим економічним стимулом роботодавців є компенсація єдиного внеску роботодавцям на створення додаткових робочих місць. Районним центром зайнятості надано компенсацію єдиного соціального внеску 13 роботодавцям по 27 працевлаштованим безробітним, в тому числі по 8 безробітним з числа осіб, які мають додаткові гарантії у сприянні працевлаштуванню. До участі в громадських роботах залучено 44 безробітних. Для організації цих робіт витрачено коштів всього 264,1 тис. грн., в т.ч. місцевого бюджету –140,0 тис. грн., фонду соціального страхування на випадок безробіття – 124,1 тис. грн. Також протягом січня-грудня центром занятості за зверненням підприємств проводилася робота по залученню безробітних до інших роботах тимчасового характеру за кошти підприємств. Протягом року до таких робіт було залучено 153 безробітних громадян.

Профорієнтаційними послугами Богодухівським районним центром зайнятості охоплено всіх  випускників навчальних закладів, які знаходяться на території міста.

Пріоритетні завдання на 2020 рік:

 • реалізація державної політики щодо регулювання ринку праці;
 • сприяння зайнятості населення та абезпечення соціального захисту громадян від безробіття на основі діючої нормативно-правової бази з метою збалансування попиту і пропозиції робочої сили;
 • зменшення рівня безробіття;
 • досягнення продуктивної зайнятості населення відповідно  до Програми зайнятості  населення на 2020 рік:
 • працевлаштувати (з урахуванням плинності кадрів) - 450 чол.
 • в т.ч. з компенсацією єдиного внеску роботодавцям- 5 чол.;
 • залучити до участі в громадських та інших роботах тимчасового характеру — 150 чол., в тому числі на виконання міської  Програми підтримки організації громадських робіт з благоустрою та озеленення території міста Богодухова на 2020 рік - 40_чол., (кошти центру зайнятості 150 тис.грн, міського бюджету - 120 тис.грн), за рахунок підприємств інших форм власності — 120 чол.);
 • направити на професійне навчання за направленням служби зайнятості  під замовлення  роботодавців- 60  чол.

X. СОЦІАЛЬНИЙ  ЗАХИСТ

Оцінка  поточної  ситуації

Відповідно до Бюджетного кодексу України, законів України „Про місцеве самоврядування в Україні“, „Про державний бюджет України на 2019 рік», „Про місцеві державні адміністрації“, іншого чинного законодавства та враховуючи статус міста Богодухова, як міста районного підпорядкування, питаннями соціального захисту населення в районі займається управління праці та соціального захисту населення Богодухівської районної державної адміністрації. Тому допомоги за рахунок субвенцій з державного бюджету, призначення субсидій, відшкодування житлово-комунальним підприємствам вартості послуг, отриманих пільговими категоріями громадян, проводить відповідно управління праці та соціального захисту населення.

Враховуючи низький рівень доходів громадян та велику кількість пільгових категорій  населення, міська рада щорічно  передбачає у міському бюджеті видатки на соціальні програми та заходи.

Для реалізації повноважень у сфері соціального захисту відповідно до Комплексної програми соціального захисту населення у 2019 році з міського бюджету було використано 966,2 тис. грн., в тому числі:

- на матеріальну допомогу – 722 тис.грн.,

- учасникам АТО – 167,0 тис.грн.;

- на підтримку творчої та обдарованої молоді – 36,0 тис.грн.;

- сім’ї загиблого учасника АТО –10,0 тис.грн.;

- матеріальна допомога на поховання – 31,2 тис.грн.

Субвенція районному бюджету на виплату 50% компенсації вартості продуктів харчування за фізіологічними нормами громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи та віднесені до категорії 1 та 2 склала 156,0 тис.грн.

Пріоритетні завдання на 2020 рік

 • Забезпечити виконання у повному обсязі Комплексної програми соціального захисту населення Богодухівської міської ради на 2020 роки  в розмірі 500 тис.грн., а саме:
- встановлення пандусів та кнопок виклику

20,0

- надання одноразової адресної грошової допомоги мешканцям міської ради, які опинилися в скрутній життєвій ситуації (за зверненнями), в тому числі:

учасникам бойових дій на території інших держав, учасникам АТО; постраждалим від аварії на ЧАЕС (інвалідам I групи, дітям-сиротам, дітям-інвалідам, вдовам та учасникам ліквідації наслідків аварій на ЧАЕС);

338

-сім’ям загиблих учасників АТО щорічно надавати одноразову матеріалу допомогу до Дня захисника України та 50% знижку плати за користування комунальними послугами (газом, електроенергією та іншими послугами) та скрапленим газом для побутових потреб в межах середніх норм споживання, 50% знижку вартості палива, в тому числі рідкого, в межах норм, встановлених для продажу населенню, для осіб, які проживають у будинках, що не мають центрального опалення.

10,0

-надання допомоги на поховання деяких категорій осіб виконавцю волевиявлення померлого або особі, яка зобов’язалась поховати померлого;

32.5

-надання матеріальної допомоги квартальним міста

36.8

-підтримка творчої та обдарованої молоді

43.2

надання інвалідам по зору I групи, які не користуються іншими пільгами з оплати за спожиті комунальні послуги, 50% знижки на оплату за електроенергію, природний газ, послуги водопостачання і водовідведення, квартирної плати та виплата компенсації на придбання твердого палива

19,5

 • · Продовжувати співпрацювати з управлінням соціального захисту населення, службою у справах дітей, РЦСССДМ, громадськими організаціями ветеранів, воїнів-інтернаціоналістів, учасників ліквідації наслідків аварії на ЧАЕС для вирішення актуальних питань жителів територіальної громади, які опинилися у складних життєвих обставинах і потребують стороннього втручання.

 

XI. ОСВІТА

Оцінка  поточної  ситуації

У комунальній власності міської ради знаходяться 6 дошкільних навчальних закладів, у яких виховується – 625 дітей у 25 групах. Їх обслуговують 135 працівників. На фінансування галузі «Освіта» за 2019 рік із загального та спеціального фондів використано 14526,4 тис. грн.

Відповідно до Програми «Дошкільна освіта на 2019-2020 роки» та затверджених заходів протягом 2019 року виконано:

в ДНЗ №3 – в рамках реалізації конкурсу міні-проектів «Разом в майбутнє» утеплення фасаду, декоративно облаштовано будівлю закладу, придбано холодильник, укладено договір щодо придбання чотирьохярусних ліжок;

в ДНЗ №5 – встановлення прогулянкового павільйону та елементів спортивного дитячого майданчика (конкурс «Разом в майбутнє»), поточний частковий ремонт цоколя фундаменту будівлі, пофарбовано підлогу та обладнання, поклеєні шпалери в коридорах та групових кімнатах;

в ДНЗ №6 – заміну покрівель гаражу та передпокою кімнати для прання білизни, утеплення зовнішньої стіни адміністративного корпусу, утеплення димових та вентиляційних каналів топкової, капітальний ремонт підлоги у роздягальні та утеплення внутрішньої і зовнішньої стіни роздягальні старшої групи, поточний ремонт групових кімнат, роздягалень, кімнат для проведення санітарно-гігієнічних процедур;

в ДНЗ№7 – поточний ремонт групових кімнат, проведено ремонтні роботи в умивальній кімнаті старшої групи (заміна системи водовідведення та напольної плитки);

в ДНЗ №8 - ремонт даху, замінено 2 вхідних дверей, ремонт цегляних споруд на входах у приміщення, заміну плитки на сходах, штукатурні роботи, підготовку котельні до опалювального сезону, косметичний ремонт всіх приміщень ДНЗ, поточний ремонт підлоги з покриттям лінолеумом. Придбано подушки та матраци.

в ДНЗ №9 – капітальний ремонт коридору середньої та старшої групи (заміна дверей, підлоги, електропроводки, обшивка стін і стелі гіпсокартоном, поклейка шпалер),  частковий ремонт на харчоблоці та пральні, придбання холодильника.

Для всіх ДНЗ міста міською радою придбано фарбу, 200 комплектів постільної білизни, розвиткові ігри та іграшки.

Заасфальтовано під’їзди до ДНЗ №№3, 6 та доріжки на території ДНЗ №7.

У всіх ДНЗ виконані протипожежні заходи та підготовку топкових до роботи в опалювальний сезон. Заготовлені картопля та овочі. Укладені договори з газопостачальними підприємствами.

Вихованці ДНЗ забезпечені необхідним для їх нормального росту і розвитку збалансованим харчуванням, з дотриманням натурального набору продуктів та затверджених норм харчування. Витрати на харчування за 2019 рік склали 2229,7 тис.грн., в тому числі бюджетні кошти в сумі 1373,4 тис. грн., батьківська плата – 850,1 тис.грн грн., благодійна допомога – 6,2 тис.грн. Розмір плати для батьків за перебування дітей у дошкільних навчальних закладах міської ради на 2019 рік становить 40 відсотків від вартості харчування на день.   Вартість харчування на день для дітей молодшого віку 17,69  грн., старшого віку – 27,06 грн.

Від плати за харчування дітей звільнені батьки або особи, які їх замінюють, у сім’ях, у яких сукупний дохід на кожного члена сім’ї за попередній квартал не перевищував рівня прожиткового мінімуму  (гарантованого  мінімуму),  який  щороку  встановлюється  законом  про  Державний  бюджет України для визначення права на звільнення від плати за харчування дитини у комунальних дошкільних навчальних закладах.

Безкоштовним харчуванням забезпечувались також діти-сироти, діти, позбавлені батьківського піклування, діти з інвалідністю, діти із сімей, які отримують допомогу відповідно до Закону України «Про державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім’ям», діти учасників бойових дій (47 дітей). Розмір плати для батьків, у сім’ях яких троє і більше дітей зменшувався на 50% (41 дитина).

Централізованою бухгалтерією міської ради своєчасно здійснювались розрахунки за спожиті енергоносії, виплачувалась заробітна плата працівникам освіти. Були забезпечені виплати, передбачені ст.57 Закону України «Про освіту», матеріальна допомога до Дня дошкілля.

З міського бюджету була надана субвенція на оплату за харчування дітей 1-4 класів закладів освіти розташованих на території Богодухівської міської ради, крім пільгового контингенту, у розмірі 591,7 тис.грн., на харчування дітей у пришкільних таборах – 237,0 тис.грн.

Пріоритетні завдання на 2020 рік

Продовжити роботу над зміцненням і оновленням матеріально-технічної бази, протипожежного захисту закладів дошкільної освіти. За кошти міського бюджету та залучені кошти від участі в обласному конкурсі «Разом в майбутнє» виконати:

ДНЗ №3 – облаштування території ДНЗ;

ДНЗ№5  — облаштування віконних відкосів;

ДНЗ №6 – утеплення кімнати старшої групи, ремонт системи водовідведення та підлоги в ясельній групі;

ДНЗ №7 — дооблаштування огорожі та встановлення прогулянкового навісу;

ДНЗ №8 – продовження  робіт з ремонту системи водовідведення;

ДНЗ №9 – облаштування ясельної групи відповідно до вимог нового освітнього простору.

Забезпечити харчування та утримання дітей закладів дошкільної освіти відповідно до Санітарного регламенту для дошкільних навчальних закладів.

 

XII. КУЛЬТУРА ТА СПОРТ

  Оцінка  поточної  ситуації

Протягом 2019 року були проведені культурно-масові заходи відповідно до Програми  забезпечення проведення  масових і спортивних  заходів, відзначення пам’ятних дат та ювілеїв, вшанування видатних  людей по Богодухівській міській раді на 2018-2020 роки. Спільно з сектором культури райдержадміністрації та районним будинком культури міською радою проводились культурні заходи з нагоди народних та державних свят, професійних днів, вшановувались кращі представники трудових колективів міста, здійснювались урочисті прийоми у міського голови.

На утримання та заробітну плату Семеноярського сільського клубу у 2019 році використано 317,5 тис. грн. Аматори художньої самодіяльності Семеноярського клубу протягом року брали активну участь в  культурно-масових заходах міста та району.

До Міжнародного дня захисту дітей, випускних вечорів у закладах освіти міста, обдарованим дітям та медалістам, міською радою вручено грамоти та цінні подарунки.

Міська рада приймала активну участь в проведенні спортивних заходів на території міста. Відповідно до Програми розвитку фізичної культури і спорту на території Богодухівської міської ради виділялись кошти на вручення призів. Серед команд закладів середньої освіти району проведені змагання з баскетболу, присвячені пам’яті видатного спортсмена та тренера Ярошенка Бориса Сергійовича, призерам придбані баскетбольні м’ячі високої якості.  У рамках заходів до 76-ї річниці Перемоги над нацизмом у Європі серед навчальних закладів міста Богодухова проведено міську військово-патріотичну гру, присвячену пам’яті воїна-інтернаціоналіста Віталія Сахна. Усі команди учасники гри отримали сертифікати на придбання спортивного інвентаря. В четвертій лізі чемпіонату міста Харкова серед чоловічих волейбольних команд сезону 2018-2019 років виборола чемпіонство Богодухівська волейбольна команда «Драйв». Проведені змагання з шахів, присвячені 76-й річниці визволення Богодухова від фашистських загарбників та Дню міста. На День міста проведені змагання з пляжного волейболу у двох вікових групах та кросліфтингу. Переможці нагороджені грамотами, медалями та заохочувальними призами.

Пріоритетні завдання на 2020 рік

 • · Підвищення культурного рівня населення шляхом організації різноманітних культурно-мистецьких заходів, спрямованих на виховання любові та поваги до України, відродження народних звичаїв та традицій.
 • · Пропагування та збереження традицій Богодухівщини, культурної спадщини рідного краю, забезпечення та організація змістовного дозвілля дітей та молоді.
 • Охоплення різними формами художньої самодіяльності більшої, в порівнянні із минулим роком, кількості учасників.
 • · Створення умов для виявлення та розвитку творчих здібностей молоді та дітей.
 • · Проведення культурно-масових заходів на території Богодухівської міської ради відповідно до Програми  забезпечення проведення  масових і спортивних  заходів, відзначення пам’ятних дат та ювілеїв, вшанування видатних  людей по Богодухівській міській раді на 2018-2020 роки.
 • · Забезпечення участі аматорів художньої самодіяльності Семеноярського клубу у культурно-масових заходах.
 • · Облаштувати волейбольний майданчик,  дообладнати спортивними елементами майданчик біля Семеноярського клубу.
 • · Здійснювати заходи щодо створення краєзнавчого музею у Семеноярському сільському клубі.

 

XIII.ВІДКРИТІСТЬ ВЛАДИ, РОЗВИТОК ІНФОРМАЦІЙНОГО ПРОСТОРУ.

Оцінка  поточної  ситуації

Богодухівська  міська рада протягом 2019 року здійснювала свою діяльність керуючись принципами демократичного врядування на місцевому рівні. Відкритість і прозорість діяльності міського самоврядування забезпечувалась шляхом доступу членів міської громади до повної інформації в установленому законами порядку,  а також здійснення громадського контролю і впливу громадськості на прийняття міською радою та посадовими особами рішень.

Вся робота здійснювалась з дотриманням виконання вимог Закону України „Про доступ до публічної інформації“. Протягом року постійно наповнювавсь офіційний портал міської ради. Місцева громада заохочувалась до участі в процесі прийняття рішень, городяни запрошувались до діалогу.

На офіційному порталі міської ради публікувались проекти рішень та рішення міської ради, виконавчого комітету, забезпечувавсь зворотній електронний зв’язок. Були створені умови для прозорості процедури прийняття нормативних документів. Забезпечено систематичне та оперативне оприлюднення й оновлення інформації про діяльність міської ради, виконкому та міського голови.

З боку громадськості відчувалась не тільки зацікавленість до роботи міської ради, але й реальний жорсткий  громадський контроль за прийнятими рішеннями виконавчого комітету та міської ради. Активне використання засобів масової інформації дозволяє значно підвищити інформованість населення, вирішувати проблеми на стадії їх виникнення, при необхідності оперативно вживати відповідних заходів.

Активне використання засобів масової інформації дозволяло значно підвищити інформованість населення, вирішувати проблеми на стадії їх виникнення, при необхідності оперативно вживати відповідних заходів. На оприлюднення нормативно-правових актів, новин, подяк, анонсів, оголошень апарату міської ради та привітань міського голови  в районній  газеті «Маяк»  з міського бюджету, використано 41,5 тис.грн.

Тісний зв’язок населення з міською радою здійснювавсь через  взаємодію   квартальних, що представляють інтереси жителів відповідних територій. 23 квартальних на добровільних засадах організовують населення у здійсненні заходів з проведення робіт з благоустрою, озеленення та утримання  в належному стані садиб, дворів, вулиць, місць відпочинку. Також квартальні сприяють депутатам міської ради в організації зустрічей з виборцями, розглядають звернення громадян, ведуть облік населення за віком, місцем роботи і навчання,  надають характеристики, довідки, розносять  повістки, повідомлення про сплату податків та інше.

Міською радою забезпечується право богодухівців  бути присутніми на відкритих засіданнях міської ради та міськвиконкому при обговоренні питань, пов’язаних з розробкою планів економічного та соціального розвитку населених пунктів Богодухівської міської ради, проекту бюджету, проектів міських цільових програм та інших рішень, що представляють суспільний інтерес загальноміського значення. Відповідно до заяв ініціативних групп населення та згідно з законами  України «Про місцеве самоврядування в Україні» (стаття 14) і «Про органи самоорганізації населення» (статті 3,8,9,14) Богодухівська міська рада дала дозвіл на створення органів саморганізації населення: «Сільський комітет «Паляничники –Дейнеко» і «Квартальний комітет «Східний».

На виконання Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо розширення повноважень органів місцевого самоврядування та оптимізації надання адміністративних послуг» в 2019 році послугу з реєстрації/зняття з реєстрації місця проживання отримали 1969 громадян із них 988 зареєстрованих, 981 знятих з реєстрації, видано 1666 довідок з цих питань.

Пріоритетні завдання на 2019 рік:

Систематично забезпечувати оприлюднення про діяльність міської ради та виконавчого комітету в районній  газеті «Маяк» та офіційному порталі міської ради. З метою забезпечення права кожного богодухівця на доступ до публічної інформації, що знаходиться у володінні міської ради, виконавчого комітету та на виконання Закону України „Про доступ до публічної інформації“ постійно наповнювати та оновлювати матеріали офіційного порталу міської ради.

Збільшити кількість адміністративних послуг, що надаються виконавчим комітетом міської ради. Продовжити вивчення позитивного досвіду інших міських рад  та ініціюватия впровадження такого досвіду у сфері надання адміністративних послуг.

З метою забезпечення ефективності місцевої влади підвищувати рівень професійної етики працівників міської ради, впроваджувати етичні кодекси для посадових осіб міської ради та депутатів міської ради в рамках реалізації Програми Ради Європи „Підвищення інституційної спроможності органів місцевого самоврядування“.

У разі необхідності проводити громадські слухання, відкриті чи відображені у ЗМІ, публічно обговорювати проблеми, що мають суспільно-громадське значення.

Продовжувати практику проведення сходок громадян за місцем проживання за участю депутатів міської ради, членів виконавчого комітету та спеціалістів апарату виконавчого комітету міської ради.

Здійснювати звітування міським головою перед громадою міста відповідно до вимог чинного законодавства, а також, у разі необхідності, його заступників, секретаря міської ради та керуючого справами  виконавчого комітету у засобах масової інформації.

Депутатам міської ради проводити періодичні зустрічі з виборцями у виборчих округах вивчати проблеми та брати активну участь у їх розв’язанні (самостійно, за участю міського голови, працівників міськвиконкому та керівників комунальних служб). Депутатам міської ради звітувати перед виборцями свого округу відповідно до вимог Закону України „Про статус депутата місцевої ради“.

Забезпечити підтримку діяльності громадських організацій, органів самоорганізації населення, спрямовану  на вирішення питань благоустрою міста, комунальних проблем, спільного утримання багатоквартирних житлових будинків, підтримання громадського правопорядку, задоволення потреб населення за інтересами (створення екологічних, спортивних, культурно-масових об’єднань), організації зайнятості і дозвілля молоді.

 

ХIV. РЕЗУЛЬТАТИ ВИКОНАННЯ ПРОГРАМИ

Результати реалізації Програми економічного і соціального розвитку населених пунктів Богодухівської міської ради на 2020 рік (далі – Програма) визначаються шляхом проведення моніторингу показників  соціально-економічного розвитку  міста.

Для проведення моніторингу застосовуються статистичні та аналітичні показники соціально-економічного розвитку міста. Основними завданнями моніторингу реалізації Програми є збір, узагальнення, періодичний аналіз відповідних показників та визначення ефективності реалізації Програми. Моніторинг проводиться на підставі даних централізованої бухгалтерії  міської ради, управлінь районної державної адміністрації, комунальних підприємств та інших суб’єктів господарювання.

Виконавчий комітет щоквартально здійснює збір та узагальнення інформації щодо  виконання Програми, розглядає її та інформує Богодухівську міську раду до кінця місяця наступного за звітним про хід виконання Програми.

Організація виконання реалізації Програми покладається на секретаря Богодухівської міської ради, заступників міського голови згідно з розподілом обов’язків.

 

 Керуючий справами виконавчого комітету                              А.Щербак

УКРАЇНА

БОГОДУХІВСЬКА МІСЬКА РАДА

ХАРКІВСЬКОЇ  ОБЛАСТІ

В И К О Н А В Ч И Й    К О М І Т Е Т

Р І Ш Е Н Н Я

 

19.12.2019                                            Богодухів                                      №  203

 

Про проект міського бюджету на 2020 рік

та прогноз міського бюджету міста на 2021 — 2022 роки

 

Розглянувши проект міського бюджету на 2020 рік та прогноз міського бюджету міста на 2021 — 2022 роки, з метою виконання ст.21,76 Бюджетного Кодексу України, керуючись п.п.1 п.«а» ст.28, ст. 52 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», виконком міської ради

В И Р І Ш И В:

1. Схвалити проект міського бюджету на 2020 рік та прогноз міського бюджету міста на 2021 — 2022 роки  і подати їх Богодухівській міській раді на затвердження (додаються).

2. Контроль за виконанням рішення покласти на секретаря Богодухзівської міської ради (Зіньковська З.М.) та заступника міського голови (Ворвуля В.В.)

 

Міський голова       оригінал підписано      М.ГОЛУБ

 

ПОЯСНЮВАЛЬНА  ЗАПИСКА

до проекту міського бюджету на 2020  рік

ФОРМУВАННЯ МІСЬКОГО БЮДЖЕТУ НА  2020  РІК

 

Законодавчою основою формування місцевих бюджетів є Конституція України, Бюджетний та Податковий кодекси України, Закон України “Про місцеве самоврядування в Україні”.

Міський бюджет на 2020 рік сформований з урахуванням Програми економічного і соціального розвитку міста Богодухів на 2020 рік.

Фінансовий ресурс міського бюджету на 2020 рік сформовано на основі норм законодавчих актів, що стосуються місцевих бюджетів та міжбюджетних відносин, основних положень проекту Основних напрямів бюджетної політики на 2020-2022 роки, схвалених розпорядженням Кабінету Міністрів України від 18 квітня 2018 року № 315-р.

ДОХОДИ МІСЬКОГО БЮДЖЕТУ НА 2020 РІК

Міський бюджет за доходами на 2020 рік сформовано відповідно до Податкового та Бюджетного кодексів України,   постанови Кабінету Міністрів України «Про схвалення Прогнозу економічного і соціального розвитку України на 2020 – 2022 роки»

Враховуючи очікуване виконання за 2019 рік, обсяг доходів загального фонду міського бюджету (без врахування міжбюджетних трансфертів) на 2020 рік обрахований  в сумі 23000000грн.

Відповідно до статті 69 Бюджетного кодексу України до доходів загального фонду міського бюджету належать:

1) рентна плата за спеціальне використання лісових ресурсів (крім рентної плати за спеціальне використання лісових ресурсів в частині деревини, заготовленої в порядку рубок головного користування) 39800 грн.

2) акцизний податок з вироблених в Україні підакцизних товарів (продукції — пального), що перераховуватиметься з Державного бюджету 607900 грн.;

3) акцизний податок з ввезених на митну територію України підакцизних товарів (продукції — пального), що перераховуватиметься з Державного бюджету  2567400 грн.;

4) акцизний податок з реалізації суб’єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів   2266100 грн.;

5)місцеві податки і збори  16138300 грн., в тому числі:

а) податок на майно, що зараховується до бюджетів місцевого самоврядування, з врахуванням наданих міською радою пільг   6077500 грн., зокрема:

- податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки  1409300 грн.;

- плата за землю  4647200 грн.;

- транспортний податок  21000 грн.;

б) єдиний податок, що зараховується до бюджетів місцевого самоврядування    8743800 грн.;

6)  адміністративні штрафи, що накладаються місцевими органами виконавчої влади та виконавчими органами місцевих рад або утвореними ними в установленому порядку адміністративними комісіями  3000 грн.;

7) плата за надання інших адміністративних послуг, що справляється за місцем надання послуг  1043500 грн.;

8) надходження від орендної плати за користування цілісним майновим комплексом та іншим майном, що перебуває в комунальній власності  91500 грн.;

9) державне мито,що зараховується до бюджетів місцевого самоврядування за місцем вчинення дій та видачі документів  169000 грн.;

10) інші надходження  10000 грн.

Склад доходів спеціального фонду місцевих бюджетів визначений статтею 691 та частиною першою статті 71 Бюджетного кодексу України. Обсяг спеціального фонду міського бюджету обрахований в сумі 1087200 тис. грн. До доходів спеціального фонду, за якими прогнозуються надходження, належать:

1) доходи бюджету розвитку:

- кошти від продажу земельних ділянок несільськогосподарського призначення, що перебувають у державній або комунальній власності, та земельних ділянок, які знаходяться на території Автономної Республіки Крим  100000 грн.

 

2)  25 відсотків екологічного податку (крім екологічного податку, визначеного пунктом 16частини другої статті 29Бюджетного кодексу України)  70000 грн.;

5) власні надходження бюджетних установ, що утримуються за рахунок відповідного місцевого бюджету  917200 грн.;

Обсяг субвенцій з районного бюджету до загального фонду на 2020 рік – 9844200 грн., зокрема:

-          дошкільна освіта – 9787900 грн.;

-          Палаци і будинки культури, клуби та інші заклади клубного типу – 56300 грн.

Отже, обсяг міського бюджету пропонується до затвердження за доходами в сумі  33931400 грн.

ВИДАТКИ МІСЬКОГО БЮДЖЕТУ

Видатки міського бюджету на 2020 рік визначені в розмірі
33931400 грн., в тому числі по загальному фонду 32844200 грн. та по спеціальному фонду 1087200 грн.

При визначенні видатків на оплату праці враховано встановлення мінімальної заробітної плати з 1 січня 2020 року у розмірі 4723 грн. на місяць та посадового окладу працівника І тарифного розряду ЄТС –2102 грн.

В повному обсязі враховано асигнування на оплату комунальних послуг та енергоносіїв, що споживаються бюджетними установами, із врахуванням їх очікуваного споживання за 2019 рік та запровадження заходів з енергозбереження. Видатки по енергоносіях на 2020 рік розраховані по тарифах листопада місяця 2019 року без застосування коефіцієнту.

Розподіл видатків міського бюджету

На виконання бюджетної програми «Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад» передбачені видатки по загальному фонду в сумі 6434500 грн.,  з них: на оплату праці з нарахуваннями 5982800 грн., оплату комунальних послуг та енергоносіїв 132700 грн., інші  видатки 319000 грн.

З  міського  бюджету  фінансуються  6 дошкільних навчальних закладів, за бюджетною програмою «Надання дошкільної освіти» передбачено видатки у загальному обсязі 17312000 грн., у тому числі видатки загального фонду міського бюджету передбачені в обсязі 16394800  грн., субвенція районного бюджету 9787900 грн., спеціального фонду, власні надходження бюджетних установ (батьківська плата) 917200 грн.

Видатки на харчування по закладам дошкільної освіти за рахунок міського бюджету складають 2293000 грн. Вартість харчування однієї дитини в дошкільних навчальних закладах складає:

ясельні групи – 25 грн., в тому числі за рахунок міського бюджету – 15,00 грн. або 60 відсотків, за рахунок батьківської плати – 10,00 грн. або 40 відсотків; садові групи — 35 грн. на день, в тому числі за рахунок міського бюджету — 21,0 грн., або 60 відсотків, за рахунок батьківської плати — 14 грн. або 40 відсотків.

Із загальної суми видатків загального фонду бюджету на освіту видатки на оплату праці з нарахуваннями визначені в сумі 12682400 грн., на розрахунки за комунальні послуги та енергоносії 1793600 грн.

На харчування дітей в дошкільних навчальних закладах,  передбачено 1375800 грн.

За бюджетною програмою «Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти» за загальним фондом передбачені видатки в сумі  1358800 грн.

За бюджетною програмою «Палаци і будинки культури, клуби та інші заклади клубного типу» за загальним фондом передбачено видатки у загальному обсязі 569900 грн., у тому числі видатки загального фонду міського бюджету передбачені в обсязі 513600  грн., субвенція районного бюджету 56300 грн. Видатки передбачені на фінансування Семено Ярського сільського клубу.

На виконання бюджетної програми «Інші заходи та заклади молодіжної політики» передбачені видатки по загальному фонду на оплату праці з нарахуваннями в сумі 43200 грн.

На виконання бюджетної програми «Організація та проведення громадських робіт» передбачені видатки по загальному фонду на оплату праці з нарахуваннями в сумі 55000 грн.

За бюджетною програмою «Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення» передбачені видатки по загальному фонду на соціальний захист та соціальне забезпечення мешканців територіальної громади  в сумі 500000 грн.

За бюджетною програмою «Членські внески до асоціацій органів місцевого самоврядування» за загальним фондом передбачені видатки в сумі 8000 грн., оплата членських внесків до асоціацій органів місцевого самоврядування.

За бюджетною програмою «Інші заходи в галузі культури та мистецтва» за загальним фондом передбачені видатки в сумі 450000 грн. на виконання програми «Проведення масових і спортивних  заходів, відзначення пам»ятних дат та ювілеїв, вшанування видатних людей по Богодухівській міській раді на 2018 – 2020 роки».

За бюджетною програмою «Організація благоустрою населених пунктів» передбачено видатки  у обсязі 5020000 грн., в тому числі по загальному фонду – 5020000 грн. Зазначені видатки по загальному фонду планується спрямувати на  роботи з поточного ремонту та утримання об’єктів благоустрою, прибирання, поточний ремонт міжбудинкових проїздів, благоустрій міських кладовищ, збереження та утримання на належному рівні об’єктів озеленення з метою поліпшення його екологічних умов (утримання, поточний ремонт та ін.), благоустрій дитячих та спортивних майданчиків а також проведення їх технічної інвентаризації, встановлення біотуалетів  при проведенні  загальноміських заходів, забезпечення функціонування  зовнішнього освітлення (утримання та поточний ремонт), на оплату електроенергії із зовнішнього освітлення, проведення заходів із забезпечення сприятливих умов для співіснування людей та тварин, здійснення  технічних заключень, поточний ремонт захисних споруд, придбання аншлагів, прапорців для прикрашання міста до свят та виготовлення інвентарних справ на житлові будинки.

За бюджетною програмою «Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету» передбачено видатки  загального фонду 2000000 грн.

 

За бюджетною програмою «Здійснення заходів із землеустрою» передбачено видатки  по загальному фонду  в сумі 100000 грн., які планується направити на оплату послуг з виготовлення проектів відведення земельних ділянок, які підлягають продажу.

За бюджетною програмою «Природоохоронні заходи за рахунок цільових фондів» передбачено видатки по спеціальному фонду 70000 грн. які планується направити на придбання контейнерів для сміття, захоронення ТПВ, очистку водовідвідних каналів.

 

 

Керуючий справами виконкому міської ради                                            А.Щербак

 

ПРОГНОЗ
бюджету міста Богодухова на 20
21 — 2022 роки

І. Загальна частина

 

Прогноз районного бюджету Богодухівського району на 2021 — 2022 роки (далі – Прогноз) розроблено на основі положень Бюджетного кодексу України, Податкового кодексу України, міських цільових програм, з урахуванням середньострокового бюджетного планування.

Метою середньострокового бюджетного прогнозування є створення дієвого механізму управління бюджетним процесом як складової системи управління фінансами, встановлення взаємозв’язку між стратегічними цілями розвитку району та можливостями бюджету у середньостроковій перспективі, забезпечення прозорості, передбачуваності та послідовності бюджетної політики.

Основними завданнями Прогнозу є:

підвищення ефективності використання бюджетних коштів;

посилення бюджетної дисципліни та контролю за витратами бюджету;

забезпечення фінансування інвестиційних проектів (програм), що мають термін реалізації більше одного року.

Прогноз включає індикативні прогнозні показники економічного і соціального розвитку країни і регіону, міського бюджету за основними видами доходів, фінансування, видатків і кредитування, взаємовідносин між міським бюджетом і державним бюджетом, а також за бюджетними програмами, які забезпечують протягом декількох років виконання інвестиційних програм (проектів).

Прогноз ґрунтується на принципах збалансованості та стійкості бюджетної системи в умовах мінливості ринкової економіки.

Прогноз бюджету міста Богодухова зорієнтований на формування сприятливого економічного середовища, забезпечення збалансованості та стабільного функціонування бюджетної системи міста, стимулювання інноваційно-інвестиційної складової економіки, встановлення взаємозв’язку між соціально-економічними цілями розвитку міста і можливостями бюджету.

На середньострокову перспективу в умовах відновлення економіки України та поступового виходу економіки міста  з кризи основними завданнями міського бюджету є:

забезпечення у повному обсязі проведення видатків на оплату праці працівників бюджетних установ відповідно до встановлених чинним законодавством умов оплати праці і розмірів мінімальної заробітної плати, інших соціальних виплат, а також розрахунків за енергоносії та комунальні послуги;

здійснення видатків місцевих бюджетів в межах реального фінансового ресурсу;

підвищення ефективності управління бюджетними коштами шляхом використання елементів програмно-цільового методу планування;

забезпечення необхідних фінансових пропорцій згідно з планом економічного і соціального розвитку міста;

оптимізація бюджетних видатків шляхом скорочення неефективних бюджетних програм;

визначення резервів росту доходів міського бюджету, напрямків оптимізації міського бюджету;

стимулювання інвестиційно-інноваційної складової бюджету розвитку міського бюджету.

Індикативні прогнозні показники міського бюджету на 2021-2022 роки є основою для складання головним розпорядником бюджетних коштів планів своєї діяльності та формування показників проекту бюджету міста Богодухова на 2020 рік.

 

ІІ. Показники прогнозу економічного та соціального розвитку міста на 2021-2022 роки

 

Основні прогнозні показники економічного і соціального розвитку

міста Богодухова на 2020 рік, покладені в основу формування прогнозу міського бюджету на 2018-2019 роки

Показники

Одиниця виміру 2021 прогноз 2022 прогноз
Фонд оплати праці штатних працівників млн. грн. 16776,4 17665,5
Середньомісячна заробітна плата одного працівника грн. 9320,0 9814
Індекс інфляції % 5,7 5,3

ІІІ. Індикативні прогнозні показники бюджету міста Богодухова на 2021-2022 роки тис. грн.

2021 рік

2022 рік

Доходи бюджетів міст районного значення загального фонду

24311,0

25599,5

Видатки

24311,0

25599,5

 

Доходи бюджету міста Богодухова на 2021-2022 роки

Прогноз доходів бюджету міста Богодухова на 2021-2022 роки розроблено з урахуванням основних прогнозних показників економічного і соціального розвитку України та міста на 2021-2022 роки.

Головним пріоритетом бюджетної політики в частині доходів є забезпечення надходжень податкових і неподаткових доходів міського бюджету не тільки в запланованих обсягах, але й з позитивною динамікою до звітного 2019 року.

Індикативні прогнозні показники доходів міського бюджету на 2021-2022 роки тис. грн

Найменування

2021 рік

2022 рік

Загальний обсяг доходів

24311,0

25599,5

Податкові надходження,

21481,8

22620,3

 

 

Неподаткові надходження

2829,2

2979,2

Видатки міського бюджету на 2021-2022 роки

Прогноз видатків бюджету на 2021-2022 роки розроблено на основі відповідних макроекономічних показників, показників дохідної частини міського бюджету.

В структурі видатків міського бюджету на 2021-2022 роки видатки на заробітну плату враховані на рівні розмірів соціальних стандартів та соціальних гарантій, передбачених у проекті Закону України «Про Державний бюджет України на 2020 рік» з урахуванням індексів інфляції на відповідний рік,  усі інші видатки визначені також з урахуванням індексів інфляції на відповідний рік.

Індикативні прогнозні показники видатків міського бюджету за функціональним призначенням на 2021-2022 роки:

 

тис.грн.

Найменування

2021 рік

2022 рік
Загальний обсяг видатків, в тому числі

33838,0

37221,8

Соціальний захист та соціальне забезпечення 528,5 556,5
освіта 18796,8 19793,1
Житлово-комунальне та дорожнє господарство та інші заходи соціально-економічного розвитку територій будуть визначені в межах реального фінансового ресурсу на заходи, передбачені в Програмі економічного та соціального розвитку м. Богодухова на відповідні роки

 

ІV. У 2021-2022 роках передбачається здійснити такі заходи:

підтримка стійкого економічного та соціального розвитку міста з урахуванням збалансування міських інтересів та інтересів територіальної громади;

збільшення інвестиційних ресурсів місцевого бюджету;

узгодження пріоритетів та дій місцевого органу виконавчої влади, органу місцевого самоврядування щодо місцевого розвитку;

запровадження використання елементів програмно-цільового методу планування і виконання місцевого бюджету.

Основними результатами, яких планується досягти, є:

забезпечення реалізації державної бюджетної політики на міському рівні;

посилення ролі місцевого самоврядування у розв’язанні актуальних проблем соціально-економічного розвитку відповідної території;

зменшення диспропорцій у рівні соціально-економічного розвитку території;

удосконалення формульних розрахунків показників місцевого бюджету, що враховуються при визначенні міжбюджетних трансфертів.

V. Пріоритетні завдання, перелік заходів, які необхідно здійснити, та результати яких планується досягти в основних сферах діяльності

 

Соціальний захист та соціальне забезпечення

Пріоритетними завданнями у сфері соціального захисту та соціального забезпечення є підвищення рівня охоплення соціальною підтримкою малозабезпечених верств населення, учасників АТО, ЧАЕС при раціональному використанні бюджетних коштів.

У 2021-2022 роках передбачається здійснити такі заходи:

- забезпечення роз’яснювальної роботи серед населення щодо отримання пільг, допомог та компенсацій;

Основними результатами, яких планується досягти, є:

- підвищення ефективності використання бюджетних коштів соціального спрямування;

- зменшення скарг, що надходять від громадян в сфері соціального забезпечення та

 

Житлово-комунальне господарство

Пріоритетними завданнями реформування житлово-комунального господарства є підвищення якості житлово-комунальних послуг для всіх верств населення та проведення обґрунтованої тарифної політики.

У 2021-2022 роках передбачається здійснити такі заходи:

- комплексна модернізація систем водопостачання та водовідведення;

- збільшення кількості об’єднань співвласників багатоквартирних будинків;

-планомірне приведення тарифів на житлово-комунальні послуги до рівня, що покриває економічно обґрунтовані витрати та інвестиційну складову;

Основними результатами, яких планується досягти, є:

- зменшення до рівня експлуатаційної безпеки зношеності основних фондів у житлово-комунальній сфері та обсягів використання енергоресурсів під час виробництва (надання) житлово-комунальних послуг;

- надання населенню житлово-комунальних послуг належної якості відповідно до вимог національних стандартів та підвищення рівня безпеки систем життєзабезпечення населених пунктів;

- обґрунтованість і прозорість у формуванні тарифної та цінової політики на житлово-комунальні послуги;

- створення конкурентного середовища у житлово-комунальній сфері.

  

Інвестиційні програми (проекти)

Прогноз міського бюджету на 2021-2022 роки щодо показників витрат міського бюджету на виконання інвестиційних програм (проектів) та їх переліку визначається, виходячи з положень Бюджетного кодексу України. Відповідно до статті 76 Кодексу при формуванні місцевих бюджетів враховуються показники витрат місцевого бюджету, необхідних на наступні бюджетні періоди для реалізації інвестиційних програм проектів, що враховані в бюджеті.

 

 

Керуючий справами виконкому міської ради                                             А.Щербак

 

Дереведмедь Т.В.

УКРАЇНА

БОГОДУХІВСЬКА  МІСЬКА  РАДА

ХАРКІВСЬКОЇ  ОБЛАСТІ

 В И К О Н А В Ч И Й   К О М І Т Е Т

Р І Ш Е Н Н Я

 

19.12.2019                                       Богодухів                                    №204

 

Про схвалення цільових міських програм

 

Заслухавши і обговоривши проекти цільових міських програм: Програму благоустрою міста Богодухів на 2020 рік, Програми організації  громадських робіт та інших робіт тимчасового характеру у  Богодухівській міській раді на 2019 рік, виконком міської ради відзначає, що відповідно до ст.27 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» виконавчим комітетом міської ради здійснюється підготовка програми соціально-економічного та культурного розвитку міста, цільових програм з інших питань самоврядування, подання їх на затвердження ради, організація їх виконання.

З метою належної організації виконання міських цільових програм, виконком міської ради

В И Р І Ш И В:

1. Схвалити: Програму благоустрою міста Богодухів на 2020 рік, Програму організації  громадських робіт та інших робіт тимчасового характеру у  Богодухівській міській раді на 2020 рік та направити їх на затвердження сесії Богодухівської міської ради (додаються).

2. Забезпечити координацію дій, аналіз та контроль за ходом виконання прийнятих міських цільових програм.

3. Контроль за виконанням рішення покласти на заступників міського голови та керуючого справами виконавчого комітету Богодухівської міської ради.

 

          Міський голова        оригінал підписано                М.ГОЛУБ

 

СХВАЛЕНО

рішенням виконавчого комітету Богодухівської міської ради 19.12.2019 р

№ 204

 

ПРОГРАМА

організації  громадських робіт та інших робіт тимчасового характеру у  Богодухівській міській раді на 2020 рік

 І. Загальні положення

Відповідно до п.22 ч.1 ст.26 Закону, п.9 ч.4 ст.42 України «Про місцеве самоврядування», до статті 31 Закону України «Про зайнятість населення» від 05.07.2012 року № 5067-VІ, «Порядку організації  громадських та інших робіт тимчасового характеру» затвердженого постановою Кабінету міністрів України 20.03.2013 року №175 органами місцевого самоврядування, виконавчими органами міської ради, що реалізує державну політику у сфері зайнятості населення та трудової міграції, в інтересах територіальної громади організовуються громадські роботи. Ці роботи є видом суспільно корисних оплачуваних робіт в інтересах територіальної громади, які організовуються для додаткового стимулювання мотивації до праці, матеріальної підтримки безробітних та інших категорій осіб.

Відповідно до вищезазначеного Закону фінансування організації громадських робіт та інших робіт тимчасового характеру здійснюється за рахунок коштів міського бюджету, роботодавців та інших не заборонених законодавством джерел. У разі залучення зареєстрованих безробітних до громадських робіт, фінансування організації таких робіт здійснюється пропорційно рівними частинами за рахунок коштів міського бюджету та Фонду загальнообов’язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття. Отже, організація цих робіт за рахунок коштів Фонду можлива лише за умови участі в їх фінансуванні коштів міського бюджету.

 

ІІ. Нормативно-правове забезпечення програми

З метою реалізації у 2020 році норм Закону України «Про зайнятість населення» щодо організації громадських робіт необхідно дотримуватися вимог нормативно – правових документів, а саме:

• статті 31 Закону України «Про зайнятість населення» від 05.07.2012 року №5067-VІ (зі змінами);

• Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» (зі змінами);

• Порядку організації громадських та інших робіт тимчасового характеру, затвердженого постановою КМУ від 20.03.2013 № 175;

• Закону України «Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування на випадок безробіття» (зі змінами);

• Договору про спільну діяльність з організації оплачуваних громадських робіт між Богодухівською районною філією Харківського обласного центру зайнятості та підприємствами, установами та організаціями, на яких планується проведення громадських робіт.

 

ІІІ. Управління проектом

Богодухівська міська рада, виконавчий комітет міської ради на виконання Закону України «Про зайнятість населення»:

 • передбачають у міському бюджеті видатки на організацію громадських робіт на пропорційній основі в межах 55,0 тис. гривень, що становить 50% від загальної суми фінансування громадських робіт на 2020 рік;
 • організують проведення громадських робіт та інших робіт тимчасового характеру на підприємствах комунальної та інших форм власності;
 • забезпечують контроль за виконанням Програми організації громадських робіт та інших робіт тимчасового характеру.

 

Богодухівська районна філія Харківського обласного центру зайнятості організує:

 • укладення договорів з підприємствами, установами, організаціями про організацію та проведення  громадських робіт;
 • підбір та направлення безробітних громадян на громадські роботи;
 • інформування безробітних, які дали згоду на участь в громадських роботах, про умови, режим роботи, оплату праці та соціальні гарантії на підприємстві, в організації, установі;
 • при фінансуванні громадських робіт здійснює компенсацію витрат роботодавців  на створення тимчасових робочих місць для організації громадських робіт пропорційно рівними частинами за рахунок коштів міського бюджету та Фонду загальнообов’язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття згідно з поданими розрахунками (кошторисом) в частині оплати праці безробітних.

 

Підприємства, установи і організації:

 • створюють тимчасові робочі місця для організації громадських робіт;
 • укладають договори з Богодухівською районною філією Харківського обласного центру зайнятості про організацію та проведення  громадських робіт;
 • надають перелік видів та обсягів громадських робіт;
 • укладають з безробітними громадянами трудові договори на участь в громадських роботах;
 • оформлюють  звітну документацію на оплату праці безробітних зайнятих на громадських роботах.

 

ІV. Фінансове та матеріально-технічне забезпечення програми

Фінансування громадських робіт проводиться пропорційно рівними частинами за рахунок коштів міського бюджету та Фонду загальнообов’язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття згідно з кошторисом витрат на оплату праці безробітних. Фінансування інших робіт тимчасового характеру здійснюється за рахунок коштів роботодавців та інших не заборонених законодавством джерел.

 

VОчікувані  результати

Реалізація заходів Програми  організації  громадських робіт та інших робіт тимчасового характеру у  Богодухівській міській раді на 2020 рік надасть змогу виконати планові показники в повному обсязі та забезпечити продуктивну зайнятість населення.

Скорочення безробіття шляхом підвищення економічної заінтересованості  підприємств і організацій у створенні  додаткових робочих місць, переважно з гнучкими формами зайнятості.

 

Керуючий справами виконкому міської ради                                                      А.Щербак

 

СХВАЛЕНО

рішенням виконавчого комітету Богодухівської міської ради 19.12.2019 р № 204

П Р О Г Р А М А

з благоустрою територій населених пунктів Богодухівської міської ради на 2020 рік

Загальні положення.

Благоустрій міста є одним із пріоритетних напрямів розвитку і функціонування всього міського господарства.

Розроблення Програми є необхідною передумовою, яка забезпечує та враховує чітке планування та фінансування актуальних заходів із сучасного благоустрою міста та охоплює широке коло соціально-економічних, санітарно-гігієнічних, інженерних і архітектурних питань:

-      соціально-економічні вимоги передбачають створення сприятливих умов життя населення, а також раціональне використання територій населених пунктів;

-      санітарно-гігієнічні вимоги зводяться до забезпечення у населених пунктах здорових умов проживання;

-      до питань інженерної підготовки територій населених пунктів відносять її інженерне устаткування та створення зручної вулично-дорожньої мережі;

-     архітектурно-художні вимоги передбачають створення цілісної та індивідуальної об’ємно-просторової композиції кожного населеного пункту з використанням і збагаченням місцевого ландшафту.

Загальноміська програма благоустрою територій населених пунктів Богодухівської міської ради (далі Програма) розроблена з метою реалізації на території міста державної політики, власних повноважень виконавчого органу міської ради в сфері розвитку і функціонування всього міського господарства та визначає порядок планування, ремонту, утримання і фінансування робіт з благоустрою міста, а також встановлює певний перелік заходів і пропозицій щодо суттєвого та якісного покращення благоустрою, санітарного стану і довкілля у відповідності до Законів України «Про благоустрій населених пунктів», «Про місцеве самоврядування в Україні».

Мета та завдання Програми

Метою міської Програми є організація благоустрою загальноміських територій та житлових масивів, осучаснення архітектурного вигляду міста, забезпечення ремонту і реконструкції існуючих об`єктів благоустрою, оптимізація мережі існуючих об`єктів, споруд і конструкцій, що істотно впливають на архітектурний та естетичний вигляд міста, організація робіт з інженерного захисту, очищення та озеленення територій, підтримка належного санітарного та технічного стану загальноміських територій, раціональне використання та охорона об’єктів благоустрою, зниження рекреаційних навантажень, підвищення комфортності проживання та відпочинку мешканців та гостей міста.

Завданням Програми є реалізація виконання містобудівних, організаційних, інженерно – технічних, екологічних та економічних заходів, що забезпечать благоустрій території міста, захист і відновлення довкілля, та створять сприятливі та безпечні умови для життєдіяльності людини в місті.

Для розв’язання цих завдань необхідно:

 1. розробити і здійснити ефективні заходи з утримання території міста у належному стані, його санітарного очищення, збереження об’єктів загального користування, а також природних ландшафтів;
 2. організувати належне утримання і раціональне використання територій, будівель, інженерних споруд та об’єктів рекреаційного, історико-культурного, іншого призначення;
 3. здійснити заходи з благоустрою міста, озеленення та утримання в належному стані прибудинкових територій, дворів, парків, скверів, площ, вулиць, кладовищ, братських могил, обладнання дитячих і спортивних майданчиків, ремонту вулиць і тротуарів, ін. об’єктів;
 4. створити умови для реалізації прав та встановити межі відповідальності суб’єктів господарювання у сфері благоустрою міста;
 5. виготовити генеральний план міста, дотримуючись екологічних і санітарних норм, забезпечивши умови для безпечного руху пішоходів та транспорту.

Основні напрями та заходи удосконалення системи благоустрою міста

Визначені Програмою завдання з удосконалення системи благоустрою м.Богодухова передбачається розв’язати шляхом виконання наступних заходів за такими напрямами:

I. Загальні питання благоустрою:

 1. дотримання Правил благоустрою міста Богодухова;
 2. технічне переоснащення комунальних підприємств, задіяних у сфері благоустрою;
 3. проведення паспортизації та інвентаризації об`єктів благоустрою міста;
 4. вирішення питань доступності до громадських об’єктів осіб з обмеженими фізичними можливостями та інших маломобільних груп населення (проведення робіт з влаштування пандусів на пішохідних зонах та переходах міста, обладнання світлофорних об’єктів уніфікованою візуальною та звуковою системою сповіщення);
 5. благоустрій пам’ятників культурної та історичної спадщини;
 6. впорядкування існуючих кладовищ та братських могил;
 7. залучення громадськості, насамперед молоді, до здійснення заходів з благоустрою міста;
 8. будівництво сучасних контейнерних майданчиків та облаштування під’їздів до них, уточнення схеми санітарного очищення міста, покращення зовнішнього вигляду та санітарного стану міста (організація прибирання міста, забезпечення своєчасного і повного видалення твердих і рідких побутових відходів, ліквідація стихійних сміттєзвалищ, покіс зелених зон, облаштування майданчиків для розміщення контейнерів для збору твердих побутових відходів, підготовка до впровадження роздільного збору твердих побутових відходів, паркування транспортних засобів, встановлення урн для випадкового сміття тощо);
 9.  контроль за утриманням домашніх тварин та регулювання чисельності безпритульних тварин гуманними методами;
 10. залучення громадськості, насамперед молоді, до здійснення заходів з благоустрою міста;
 11. проведення екологічно-просвітницьких та інформаційно – рекламних заходів з населенням з питань благоустрою та санітарного стану міста;
 12. систематичне висвітлювання в засобах масової інформації проблемних питань та шляхів реформування і розвитку сфери благоустрою населених пунктів;
 13. залучення до виконання робіт із благоустрою міста осіб з числа безробітних, зареєстрованих у центрі зайнятості на договірній основі, а також осіб засуджених до виконання громадських робіт.

II. Утримання вулично-дорожньої мережі:

 1. підтримання належного експлуатаційного стану вулиць міста –проведення капітального та поточного ремонту доріг та вулиць міста, забезпечення заходів по безпеці руху з відновленням дорожніх та інформаційних знаків, розмітки тротуарів, огорожі, облаштування  зливової каналізації, утримання зупинок транспорту;
 2. удосконалення руху транспорту та пішоходів, забезпечивши комфорт і зручність пересування дорогами міста;
 3. облаштування та утримання майданчиків для паркування транспортних засобів відповідно до законодавства;
 4. утримання, поточний ремонт та обслуговування об’єктів зовнішнього освітлення міста; реконструкція зовнішнього освітлення міста з впровадженням енергозберігаючих технологій.

III.   Утримання зелених насаджень:

 1. окультурення зелених насаджень з одночасною санітарною вирізкою сухих, аварійних дерев та формуванням крон існуючих дерев, утримання клумб, газонів, смуг зелених насаджень;
 2. захист зелених насаджень міста від шкідників та збудників хвороб; догляд за існуючими клумбами, газонами, квітниками та створення нових;
 3. організація прибирання території міста та вивіз твердих побутових відходів;
 4. впорядкування зелених зон з використанням сучасних дизайнерських рішень та методів ландшафтного дизайну.

IV.  Інженерний  захист територій:

 1. організація відведення поверхневого стоку води, укріплення аварійних ділянок з метою запобігання підтопленню територій та пошкодженню об’єктів благоустрою;
 2. утримання водойм міста, їх прибережних смуг в належному стані.

Джерела фінансування Програми  

Процес вирішення проблемних питань з благоустрою міста потребує фінансового забезпечення для їх виконання, а також розроблення ефективних механізмів залучення позабюджетних коштів, спонсорської та доброчинної діяльності.

Фінансування заходів Програми передбачається виконувати за рахунок видатків з міського бюджету, коштів підприємств, установ та організацій, спонсорів, благодійних організацій, громадськості міста і примусових робіт, передбачених законодавством.

Фінансування Програми здійснюватиметься згідно плану заходів на її проведення, в межах асигнувань, передбачених бюджетом шляхом спрямування коштів відповідним виконавцям, та з інших джерел, не заборонених законодавством.

В ході реалізації заходів Програми можливі коректування, пов´язані з фактичним надходженням коштів на реалізацію розділів Програми, уточненням обсягів робіт і виходячи з реальних можливостей бюджету.

Моніторинг та контроль за виконанням Програми

 

Моніторинг та контроль за виконанням Програми здійснюється Богодухівською міською радою та її виконавчим  комітетом в межах повноважень, визначених чинним законодавством.

Громадський контроль за ходом реалізації Програми здійснюється відповідно до Закону України «Про благоустрій населених пунктів», «Про охорону навколишнього середовища» та Правил благоустрою міста Богодухів, представниками громадських організацій.

Контроль за використанням коштів, спрямованих на забезпечення виконання Програми, здійснюється у порядку, встановленому бюджетним законодавством України.

Джерелами інформаційного забезпечення, необхідними для збору та формування баз даних, проведення аналізу реалізації Програми, може бути статистична звітність, оперативна інформація комунальних підприємств, дані централізованої бухгалтерії міської ради.

 

Очікуваний результат

 

Дія Програми поширюється на відносини, що виникають у сфері благоустрою, а саме: землеустрою, містобудування, озеленення територій, утримання будинків і споруд, освітлення територій, а також у галузі охорони здоров’я та охорони навколишнього середовища.

Учасниками правовідносин з питань благоустрою є міська рада, виконавчий комітет міської ради, керівники та інші уповноважені посадові особи підприємств, організацій, установ, незалежно від форм власності, які здійснюють господарську діяльність на території міста, громадяни, а також посадові особи, уповноважені здійснювати контроль за станом благоустрою.

Програма приймається на 2020 рік.

У разі необхідності внесення змін до Програми, пропозиції можуть вноситися на розгляд міської ради громадянами, громадськими організаціями,  виконавчим комітетом та, в разі необхідності,  з подальшим громадським обговоренням.

Участь громадян, громадських організацій у виконанні Програми здійснюється на доброчинних засадах.

В ході виконання Програми очікується досягнення наступних показників:

1. Вирішення загальних питань благоустрою.

2. Забезпечення належного експлуатаційного стану міських територій.

3. Поліпшення санітарного та естетичного стану міста.

4. Залучення громадськості до здійснення заходів у сфері благоустрою.

5. Інформованість   населення   через   ЗМІ   про   здійснення   заходів   із благоустрою.

6. Реалізація місцевої політики щодо поліпшення благоустрою міста.

7. Забезпечення ефективного та системного контролю за використанням інвестицій, в т.ч. з міського бюджету.

8. Поліпшення якості послуг.

9. Забезпечення належних умов відпочинку населення.

10. Формування позитивного іміджу міста та його привабливості.

 

         Основні заходи щодо реалізації Програми благоустрою

територій населених пунктів Богодухівської міської ради на 2020 рік

Зміст заходу

Відповідальні виконавці

Вартість, тис.грн.

Термін виконання

1 Заробітна плата з нарахуванням

КП «Богодухівжитло»

4550,0

Протягом року

2 Придбання матеріалів на поточний ремонт асфальтового покриття площ, вулиць, доріг, будинків, прибудинкових територій, проїздів, алей, бульварів, тротуарів, пішохідних  зон і доріжок та будинків

КП «Богодухівжитло»

3300,0

Протягом року

3 Виготовлення проектно-кошторисної документації на капітальний ремонт доріг по вулицях: Катукова, Третяківській, Охтирській,  Гомолка, В.Сахна

Виконавчий комітет,

КП «Богодухівжитло»

Згідно з кошторисом

1 квартал 2020

 

4 Виконання робіт з капітального ремонту доріг по вулицях: Катукова, Третяківській, Охтирській,  Гомолка, В.Сахна

Виконавчий комітет,

КП «Богодухівжитло»

Згідно з кошторисом

2-3 квартал

2020

5 Коригування проектно-кошторисної документації на облаштування тротуару на площі Соборності від світлофору до Будинку культури

Виконавчий комітет,

КП «Богодухівжитло»

Згідно з кошторисом

1 квартал 2020

6 Виконання робіт по облаштуванню тротуару на площі Соборності від світлофору до Будинку культури

Виконавчий комітет,

КП «Богодухівжитло»

Згідно з кошторисом

2-3 квартал

2020

8 Коригування проектно-кошторисної документації з облаштування тротуару до пам’ятного знаку «Воїнам, що віддали своє життя за Україну» в Центральному парку

Виконавчий комітет,

КП «Богодухівжитло»

Згідно з кошторисом

1 квартал 2020

9 Виконання робіт з облаштування тротуару до пам’ятного знаку «Воїнам, що віддали своє життя за Україну» в Центральному парку

Виконавчий комітет,

КП «Богодухівжитло»

Згідно з кошторисом

2-3 квартал

2020

10 Коригування проектно-кошторисної документації по облаштуванні тротуару від вул. Чернієнка (поліклініка) до пл. Свято-Духівська

Виконавчий комітет,

КП «Богодухівжитло»

Згідно з кошторисом

1 квартал 2020

11 Виконання робіт по облаштуванню тротуару від вул. Чернієнка (поліклініка) до пл. Свято-Духівська

Виконавчий комітет,

КП «Богодухівжитло»

Згідно з кошторисом

2-3 квартал

2020

12 Виготовлення проектно-кошторисної документації по облаштуванні тротуару від вул. Чернієнка (поліклініка) до пл.  Соборності (меморіал)

Виконавчий комітет,

КП «Богодухівжитло»

Згідно з кошторисом

1 квартал 2020

13 Виконання робіт по облаштуванню тротуару від вул. Чернієнка (поліклініка) до пл.  Соборності (меморіал)

Виконавчий комітет,

КП «Богодухівжитло»

Згідно з кошторисом

2-3 квартал

2020

14 Виготовлення проектно-кошторисної документації та реконструкція скверу розміщеного на пл.Свято-Духівській (район старої лікарні)

Виконавчий комітет,

КП «Богодухівжитло»

Згідно з кошторисом

1 квартал 2020

15 Виконання робіт з реконструкції скверу розміщеного на пл.Свято-Духівській (район старої лікарні)

Виконавчий комітет,

КП «Богодухівжитло»

Згідно з кошторисом

2-3 квартал

2020

16 Виготовлення проектно-кошторисної документації  з реконструкції мереж зовнішнього освітлення на території Богодухівської міської ради (вулиці: Пушкіна, Шевченка, Харківська, Молокова, Центральна, Молодіжна, Загорулька, Третяківська, Леонова, Чернієнка, Спортивна, Покровська, Міліцейська, Троїцька, Горького, Катукова, 8-го Мехкорпусу, Підлісна; Парк «Слави», площі: Театральна, Поштова, Незалежності, Соборності, Героїв Чорнобиля, Свято-Духівська; провулок Ринковий)

Виконавчий комітет,

КП «Богодухівжитло

Згідно з кошторисом

1-3 квартал 2020

17 Виконання робіт з реконструкції мереж зовнішнього освітлення на території Богодухівської міської ради (вулиці: Пушкіна, Шевченка, Харківська, Молокова, Центральна, Молодіжна, Загорулька, Третяківська, Леонова, Чернієнка, Спортивна, Покровська, Міліцейська, Троїцька, Горького, Катукова, 8-го Мехкорпусу, Підлісна; Парк «Слави», площі: Театральна, Поштова, Незалежності, Соборності, Героїв Чорнобиля, Свято-Духівська; провулок Ринковий)

Виконавчий комітет,

КП «Богодухівжитло

Згідно з кошторисом

1-3 квартал 2020

18 Придбання паливно-мастильних матеріалів

КП «Богодухівжитло»

1500,0

Протягом року

19 Придбання контейнерів та урн для сміття, огорожі

Виконавчий комітет,

КП «Богодухівжитло»

250,0

Протягом року

20 Утримання, ремонт та відновлення мереж вуличного освітлення, оплата електроенергії, матеріали для вуличного освітлення

Виконавчий комітет,    КП «Богодухівжитло

1600,0

Протягом року

21 Утримання в належному стані та улаштування дитячих, спортивних та інших майданчиків для відпочинку (придбання матеріалів та ремонт)

Виконавчий комітет,   КП «Богодухівжитло»

200,0

Протягом року

22 Здійснення профілактичного ремонту історичних пам’яток, монументів, пам’ятних знаків, меморіальних дошок (придбан-ня матеріалів та ремонт) та їх придбання і встановлення

Виконавчий комітет,

КП «Богодухівжитло

50,0

Протягом року

23 Утримання, ремонт та встановлення технічних засобів регулювання дорожнього руху, придбання дорожніх знаків

 

 

Виконавчий комітет,

  КП «Богодухівжитло»

35,0

Протягом року

24 Видалення аварійних сухостійних дерев та чагарників, косіння трави (паливно-мастильні матеріали, матеріали, запасні частини, інвентар та обладнання)

КП «Богодухівжитло»

80,0

Квітень-вересень 2020

25 Відлов безпритульних тварин

КП «Богодухівжитло»

50,0

Протягом року

26 Забезпечення належних умов для безпечного  відпочинку на ставу «Копань»

КП «Богодухівжитло»

40,0

Протягом року

27 Утримання кладовища та інших місць поховань

Встановлення огорожі, системи відеоспостережен-ня  та освітлення на центральному кладовищі (матеріали), інвентаризація земель місць поховання

Виконавчий комітет,

КП «Богодухівжитло»

1000,0

березень-жовтень 2020

28 Забезпечення виконання заходів з охорони праці, збереження життя та здоров’я працівників (індивідуальні захисні засоби, вогнегасники, медичні засоби, спецодяг тощо)

КП «Богодухівжитло»

80,0

Протягом року

29 Ремонт та облаштування шахтних колодязів по вулицях території населених пунктів Богодухівської міської ради

КП «Богодухівжитло»

150,0

березень-жовтень 2020

30 Проведення робіт з очищення водовідвідного каналу від вул. Центральна через вул. Солов’їну до р. Мерло

КП «Богодухівжитло»

Згідно з кошторисом

березень-жовтень 2020

31 Проведення земляних робіт з відведення грунтових і зливних вод каналу на  перехресті вулиць Троїцької та Молодіжної (район магазину «Будівельник»),

Виконавчий комітет,

КП «Богодухівжитло»

Згідно з кошторисом

березень-жовтень 2020

32 Проведення земляних робіт, ремонт водовідвідного каналу по вул.Центральній (в районі гімназії №1)

Виконавчий комітет,

КП «Богодухівжитло»

Згідно з кошторисом

березень-жовтень 2020

33 Проведення земляних робіт, ремонт водовідвідного каналу по вул.Центральній (в районі пл.Зеленої)

Виконавчий комітет,

КП «Богодухівжитло»

Згідно з кошторисом

березень-жовтень 2020

34 Проведення земельних робіт, ремонт водовідвідного каналу по вул.Центральній (в районі будинків №111, №117)

Виконавчий комітет,

КП «Богодухівжитло»

Згідно з кошторисом

березень-жовтень 2020

35 Проведення земляних робіт з очищення водовідвідного каналу по вул. Шевченко (до магазину «Радуга»)

Виконавчий комітет,

КП «Богодухівжитло»

Згідно з кошторисом

березень-жовтень 2020

36 Проведення земляних робіт з очищення водовідвідного каналу по вул. Ломоносова, від вул. В.Сахна до р.Мерло

Виконавчий комітет,

КП «Богодухівжитло»

Згідно з кошторисом

березень-жовтень 2020

37 Проведення земляних робіт з очищення водовідвідного каналу від кафе «Імператор» до р.Мерло

Виконавчий комітет,

КП «Богодухівжитло»

Згідно з кошторисом

березень-жовтень 2020

38 Проведення земляних робіт з очищення водовідвідвідних каналів від вул.Набережна до р.Мерло

Виконавчий комітет,

КП «Богодухівжитло»

Згідно з кошторисом

Протягом року

39 Проведення земляних робіт з очищення нагорно-ловчого каналу від вул.Лозівської до вул.Гомолка та  водовідвідвідних каналів нагорно-ловчого каналу до р.Мерло

Виконавчий комітет,

КП «Богодухівжитло»

Згідно з кошторисом

Березень-травень 2019

40 Здійснення контролю за дотриманням Правил благоустрою прилеглих земельних ділянок до індивідуальних  домоволодінь, підприємств, установ, організацій, утриманням закріпленої  за ними території в належному санітарному стані

Виконавчий комітет,

КП «Богодухівжитло», інспектор з благоустрою

-

Квітень-вересень 2018

41 Проведення робіт з ліквідації самочинно утвореного ставу по вул.Благовіщенській

Виконавчий комітет,

КП «Богодухівжитло

Згідно з кошторисом

Протягом року

42 Придбання саджанців, посадка та догляд за зелениими насадженнями

КП «Богодухівжитло

50,0

Протягом року

43 Підвищення кваліфікації та навчання працівників з охорони праці та отримання дозвільних документів для проведення робіт з підвищеною небезпекою для життя та здоров’я

КП «Богодухівжитло»

10,0

Протягом року

44 Придбання техніки, інструментів та обладнання  для ремонту та обслуговування доріг та тротуарів міста

КП «Богодухівжитло»

110,0

Протягом року

45 Встановлення нових дитячих майданчиків

Виконавчий комітет,

КП «Богодухівжитло»

100,0

Протягом року

46 Придбання запасних частин, матеріалів, агрегатів, автошин та іншого для автотранспорту, тракторів  та їх ремонт (поточний, капітальний).

КП «Богодухівжитло»

300,0

Протягом року

47 Організація та проведення заходів масового відпочинку жителів та гостей міста, придбання ялинкових прикрас

КП «Богодухівжитло»

250,0

Протягом року

48 Послуги з очищення та утримання доріг, автопослуги

КП «Богодухівжитло»

350,0

Квітень-жовтень 2018

49 Придбання офісного обладнання, канцелярських приладів, технічне обслуговування офісної техніки, та відеоспостереження, консультаційні послуги

КП «Богодухівжитло»

90,0

Протягом року

50 Водопостачання (поливання квітів, фонтан, міський ставок «Копань»)

КП «Богодухівжитло»

15,0

Протягом року

51 Встановлення світлофорного обладнання зі світлодіодними лампами з метою забезпечення безпеки дорожнього руху на перехресті вул. Харківська – Оверченка та економії електроенергії

КП «Богодухівжитло»

250,0

Протягом року

52 Встановлення світлофорного обладнання зі світлодіодними лампами з метою забезпечення безпеки дорожнього руху на перехресті вул. Шевченко – Загорулько (район ЗОШ №2) та економії електроенергії

КП «Богодухівжитло»

250,0

Протягом року

53 Перевірка технічного стану транспортних засобів та обов’язкове страхування цивільно-правової відповідальності

КП «Богодухівжитло»

30,0

Протягом року

54 Вивезення, збирання та захоронення ТПВ, джерела утворення якого не визначені та ліквідація несанкціонованих сміттєзвалищ

КП «Богодухівжитло»

800,00

Протягом року

55 Придбання (за наявності коштів):

-трактора МТЗ -82 з навісним фронтальним навантажувачем, косаркою, фрезою для зняття асфальтного покриття, щіткою для підмітання;

-снігоприбиральника (мала механізація);

- сміттєвоз з задньою загрузкою для покрашення екологічної ситуації в місті та розширення зони обслуговування

КП «Богодухівжитло»

2000,00

Протягом року

56 Технічне обслуговування та догляд за гідротехнічною спорудою ставу «Копань»

КП «Богодухівжитло»

20,0

Протягом року

57 Обслуговування та догляд за водовідвідними каналами та малими річками міста Богодухова визначених договором

КП «Богодухівжитло»

Згідно з кошторисом

Протягом року

58 Виготовлення проектно-кошторисної документації з водовідведення по пров.Гімназійному (в районі будинку №№31, 33)

КП «Богодухівжитло»

Згідно з кошторисом

Протягом року

59 Виготовлення проектно-кошторисної документації з будівництва дороги по вул.Мусійчанській

КП «Богодухівжитло»

Згідно з кошторисом

Протягом року

60 Виготовлення проектно-кошторисної документації з поточного ремонту водопровідної споруди та очищення водовідвідного каналу по вул.Шевченка (біля пам’ятника Т.Г. Шевченку)

КП «Богодухівжитло»

Згідно з кошторисом

Протягом року

61 Проведення робіт з поточного ремонту водопровідної споруди та очищення водовідвідного каналу по вул.Шевченка (біля пам’ятника Т.Г. Шевченку)

КП «Богодухівжитло»

Згідно з кошторисом

Протягом року

62 Благоустрій вулиці Івченка від вул.Центральної до пров.Кленівського (земляні роботи)

КП «Богодухівжитло»

Згідно з кошторисом

Протягом року

 

Керуючий справами виконкому міської ради                                                      А.Щербак

 

УКРАЇНА

БОГОДУХІВСЬКА  МІСЬКА  РАДА

ХАРКІВСЬКОЇ  ОБЛАСТІ

 В И К О Н А В Ч И Й   К О М І Т Е Т

Р І Ш Е Н Н Я

 

19.12.2019                                        Богодухів                                №205

 

Про затвердження переліку підприємств, об’єктів та установ на території Богодухівської міської ради та видів суспільно-корисних робіт

 

Розглянувши листа начальника Богодухівського районного відділу філії Державної установи «Центр пробації» в Харківській області підполковника внутрішньої служби Склярова Д.М. від 25.11.2019 №24/4/2144-19 щодо визначення переліку об’єктів та видів суспільно-корисних робіт для порушників, на яких судом накладено адміністративне стягнення у вигляді суспільно-корисних робіт, відповідно до статей 311, 3251 Кодексу України про адміністративні правопорушення», відповідно до пункту «б» частини 1 статті 38 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», виконком  міської ради

ВИРІШИВ:

1. Визначити КП «Богодухівжитло» таким, де будуть виконуватися суспільно-корисні роботи порушниками, на яких судом накладено адміністративне стягнення у вигляді суспільно-корисних робіт.

2. Затвердити види суспільно-корисних робіт:

- благоустрій та озеленення території населених пунктів, кладовища, придорожніх смуг;

- прибирання мікрорайонів та вулиць міста;

- впорядкування братських могил загиблим воїнам.

3. В.о.начальника КП «Богодухівжитло» Назаренку Ю.М.:

- погодити перелік об’єктів та види суспільно-корисних робіт з Богодухівським районним відділом філії Державної установи «Центр пробації» в Харківській області;

- здійснювати контроль за виконанням засудженими призначених їм робіт;

- здійснювати нарахування плати порушнику за виконання суспільно-корисних робіт та перерахування її на відповідний рахунок органу державної виконавчої служби для подальшого погашення заборгованості зі сплати аліментів.

4. Контроль за виконанням рішення покласти на заступника міського голови Ворвуля В.В.

 

Міський голова         оригінал підписано                 М.ГОЛУБ

 

УКРАЇНА

БОГОДУХІВСЬКА МІСЬКА РАДА

ХАРКІВСЬКОЇ  ОБЛАСТІ

 В И К О Н А В Ч И Й   К О М І Т Е Т

Р І Ш Е Н Н Я

 

19.12.2019                                           Богодухів                                 № 206

 

Про затвердження плану роботи на I півріччя 2020 року

 

Відповідно до статті 40 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Регламенту виконавчого комітету міської ради, затвердженого рішенням виконавчого комітету від 22.12.2015 №17, з метою ефективного впровадження заходів щодо покращення життєдіяльності територіальної громади міста, вдосконалення системи планування діяльності виконавчого комітету Богодухівської міської ради, враховуючи пропозиції заступників міського голови та керуючого справами виконкому, виконком міської ради

         В И Р І Ш И В:

1. Затвердити календарний план засідань виконавчого комітету міської ради на I півріччя 2020 року: січень – 23, лютий – 20, березень – 19, квітень – 23, травень – 21, червень — 18.

2. Затвердити план роботи виконавчого комітету Богодухівської міської ради на I півріччя 2020  року, додається.

3. Заступникам міського голови Ворвулю В.В., Мальованій О.А. та керуючому справами виконкому міської ради Щербак А.М. забезпечити своєчасну і якісну підготовку питань на розгляд виконавчого комітету та виконання прийнятих рішень.

4. Контроль за виконанням рішення покласти на заступників міського голови, керуючого справами виконкому міської ради, згідно з розподілом обов’язків.

 

Міський голова       оригінал підписано                        М.ГОЛУБ

 

Додаток

до рішення виконкому міської ради                                                                                    від 19.12.2019 №206

 

ПЛАН РОБОТИ виконавчого комітету Богодухівської міської ради

на І півріччя  2020 року

 

з/п

Зміст роботи

Термін    виконання

Відповідальні

за виконання

Доповідачі

1

2

3

4

5

І. ПИТАННЯ ДЛЯ РОЗГЛЯДУ НА ЗАСІДАННІ ВИКОНАВЧОГО КОМІТЕТУ МІСЬКОЇ РАДИ

1. Про підсумки роботи із зверненнями громадян, які надійшли до міської ради та комунальних підприємств у 2019 році

23 січня

Щербак А.М.

 

Щербак А.М.

 

2. Про виконання прану роботи виконавчого комітету за II півріччя 2019 року

23 січня

Щербак А.М.

 

Щербак А.М.

 

3. Про стан виконання делегованих повноважень передбачених ЗУ «Про місцеве самоврядування в Україні»

23 січня

Щербак А.М.

 

Щербак А.М.

 

4. Про виконання рішення виконавчого комітету від 18.04.2019 №44 «Про затвердження акту обстеження технічного стану вулично-шляхової мережі м.Богодухова на предмет виконання поточного ремонту комунальним підприємством «Богодухівжитло»

23 січня

Ворвуль В.В.

Назаренко Ю.М.

Ворвуль В.В.
5. Про виконання бюджету за 2019 рік

20 лютого

ДереведмедьТ.В. ДереведмедьТ.В.
6. Про результати фінансово-господарської діяльності КП «Богодухіввода» за 2019 рік та погодження фінансово-господарського плану комунального підприємства на 2020 рік

20 лютого

Ворвуль В.В.

 

Назаренко Ю.М.
7. Про результати фінансово-господарської діяльності КП «Богодухівжитло» за 2019 рік та погодження фінансово-господарського плану комунального підприємства на 2020 рік

20 лютого

Ворвуль В.В.

 

Слесарєв В.В.
8. Про облік громадян, які відповідно до законодавства потребують поліпшення житлових умов

20 лютого

Щербак А.М.

 

Щербак А.М.

 

9. Про стан збереження житла дітей-сиріт та дітей позбавлених батьківського піклування

19 березня

Мальована О.А.

 

Мальована О.А.

 

10. Про затвердження заходів щодо проведення на території Богодухівської міської ради щорічної всеукраїнської акції «За чисте довкілля» та дня благоустрою

19 березня

Ворвуль В.В.

Назаренко Ю.М.

Ворвуль В.В.
11. Про виконання рішення виконавчого комітету від 21.11.2019 №192 «Про стан укладання договорів про поводження з побутовими відходами»

19 березня

Ворвуль В.В.

Назаренко Ю.М.

Ворвуль В.В.
12. Про виконання бюджету за I квартал 2020 року

23 квітня

ДереведмедьТ.В Дереведмедь Т.В.
13. Про підсумки роботи комунальних підприємств «Богодухівжитло», «Богодухіввода», ДНЗ міста в осіньо-зимовий період та завдання щодо підготовки до опалювального сезону 2019-2020 роки

23 квітня

Ворвуль В.В.

Мальована О.А.

Назаренко Ю.М.

Слесарєв В.В.

Завідувачі ДНЗ

Ворвуль В.В.

Мальована О.А.

 

14. Про ревізію житлового фонду територіальної громади та використання службового житла

23 квітня

Ворвуль В.В.

Назаренко Ю.М.

Ворвуль В.В.
15. Про роботу з контрольними документами

21 травня

Щербак А.М. Щербак А.М.
16. Про підготовку місць масового відпочинку

21 травня

Слесарєв В.В.

Назаренко Ю.М.

Ворвуль В.В.
17. Про забезпечення утримання в належному стані кладовищ та надання ритуальних послуг

21 травня

Ворвуль В.В.

Назаренко Ю.М.

Ворвуль В.В.

Назаренко Ю.М.

18. Про надходження до бюджету місцевих податків та зборів

18 червня

ДереведмедьТ.В.

Моргун Л.М.

ДереведмедьТ.В.
19. Про технічний стан дитячих майданчиків

18 червня

Ворвуль В.В.

Мальована О.А.

Назаренко Ю.М.

Ворвуль В.В.

Мальована О.А.

Назаренко Ю.М.

20. Про хід виконання рішення виконавчого комітету від 21.11.2019 №45 «Про затвердження переліку шахтних колодязів, які потребують ремонту»

18 червня

Ворвуль В.В.

Назаренко Ю.М.

Ворвуль В.В.

Назаренко Ю.М.

ІІ. ПИТАННЯ ДЛЯ РОЗГЛЯДУ В РОБОЧОМУ ПОРЯДКУ:

а) підготовка проектів рішень виконавчого комітету міської  ради

Про надання одноразової грошової допомоги

Протягом І півріччя

МальованаО.А.

МіщенкоО.М.

Мальована О.А.
Про розгляд житлових питань

Протягом І півріччя

Ворвуль В.В.

Щербак А.М.

Щербак А.М.
Про надання дозволу на підключення домоволодінь громадян міста до міського водопроводу

Протягом І півріччя

Щербак А.М.

Слесарєв В.В.

Щербак А.М.
Про надання дозволу на газифікацію домоволодінь громадян міста

Протягом І півріччя

Щербак А.М.

 

Щербак А.М.
Про забезпечення дровами соціально-незахищених верств населення

Протягом І півріччя

Ворвуль В.В.

НазаренкоЮ.М.

Ворвуль В.В.

 

Про затвердження маршрутів і графіків місцевого пасажирського транспорту

Протягом І півріччя

Ворвуль В.В.

Говоруха С.М.

Ворвуль В.В.

 

Про надання дозволів на порушення об’єктів благоустрою

Протягом І півріччя

Ворвуль В.В.

 

Ворвуль В.В.

 

Про видалення зелених насаджень на території міської ради

Протягом І півріччя

Ворвуль В.В.

Назаренко Ю.М.

Ворвуль В.В.

 

Про затвердження норм використання води підприємствами, організаціями усіх форм власності

Протягом І півріччя

Ворвуль В.В.

Слесарєв В.В.

 

Ворвуль В.В.

 

Про присвоєння та зміну поштових адрес

Протягом І півріччя

Ворвуль В.В.

 

Ворвуль В.В.

 

б) підготовка проектів розпоряджень міського голови

З основної діяльності

Протягом І півріччя

Щербак А.М. Щербак А.М.
З особового складу

Протягом І півріччя

Щербак А.М. Щербак А.М.
Про надання щорічних оплачуваних відпусток та відпусток у зв’язку з навчанням

Протягом І півріччя

Щербак А.М. Щербак А.М.
Про стягнення, надання короткострокових відряджень працівникам

Протягом І півріччя

Щербак А.М. Щербак А.М.
З адміністративно-господарських питань

Протягом І півріччя

Щербак А.М. Щербак А.М.

ІІІ. Вивчення роботи підприємств, установ та організацій (у межах наданих повноважень)

Заслуховування звітів про роботу комунальних підприємств: «Богодухіввода», «Богодухівжитло»

Протягом І півріччя

Ворвуль В.В.

Керівники комунальних підприємств

Керівники комунальних підприємств
Про роботу комунальних дошкільних навчальних закладів міста (ДНЗ)

Протягом І півріччя

МальованаО.А

Завідув. ДНЗ

Мальована О.А.

 

IV. КОНТРОЛЬ ЗА ВИКОНАННЯМ ДОКУМЕНТІВ:

IV.І. Законів України

Про службу в органах місцевого самоврядування

Протягом І півріччя

Посадові особи апарату міськради

Про місцеве самоврядування в Україні

Протягом І півріччя

Посадові особи апарату міськради

 

Про доступ до публічної інформації

Протягом І півріччя

Посадові особи апарату міськради

Про захист персональних даних

Протягом І півріччя

Посадові особи апарату міськради

Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо посилення відповідальності за порушення законодавства про захист персональних даних

Протягом І півріччя

Посадові особи апарату міськради

Про звернення громадян

Протягом І півріччя

Посадові особи апарату міськради

Про запобігання корупції

Протягом І півріччя

Посадові особи апарату міськради

Про охорону праці

Протягом І півріччя

Посадові особи апарату міськради

Про захист прав споживачів

Протягом І півріччя

Посадові особи апарату міськради

Про мови в Україні

Протягом І півріччя

Посадові особи апарату міськради

Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту

Протягом І півріччя

Посадові особи апарату міськради

Про зайнятість населення

Протягом І півріччя

Посадові особи апарату міськради

Про охорону дитинства

Протягом І півріччя

Посадові особи апарату міськради

Про сприяння соціальному ставленню та розвитку молоді в Україні

Протягом І півріччя

Посадові особи апарату міськради

 

Про захист економічної конкуренції

Протягом І півріччя

Посадові особи апарату міськради

Про оренду землі

Протягом І півріччя

Посадові особи апарату міськради

Про оцінку землі

Протягом І півріччя

Посадові особи апарату міськради

Про оренду державного та комунального майна

Протягом І півріччя

Посадові особи апарату міськради

Про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність в Україні

Протягом І півріччя

Посадові особи апарату міськради

Про регулювання містобудівної діяльності

Протягом І півріччя

Посадові особи апарату міськради

 

Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо розширення повноважень органів місцевого самоврядування та оптимізації надання адміністративних послуг

Протягом І півріччя

Посадові особи апарату міськради

Про житлово-комунальні послуги

Протягом І півріччя

Посадові особи апарату міськради

Про внесення змін до деяких законодавчих актів України з питань забезпечення жилими приміщеннями військовослужбовців та членів сімей військовослужбовців, які загинули під час виконання обов’язків військової служби

Протягом І півріччя

Посадові особи апарату міськради

ІV.ІІ. Указів (розпоряджень, доручень) Президента України

Про першочергові заходи щодо забезпечення реалізації та гарантування конституційного права на звернення до органів державної влади та органів місцевого самоврядування

Протягом І півріччя

Щербак А.М.

ІV.ІІІ. Розпоряджень голови районної державної адміністрації

1

Про стан діяльності та проблеми сільських закладів культури

 

Про стан виконання Закону України «Про безоплатну правову допомогу»

Протягом І півріччя

Аліксейчик М.В.

 

Про проведення обліку дітей та учнів у Богодухівському районі

 

Протягом І півріччя

Щербак А.М.

Про заходи щодо безаварійного пропуску осіньо-зимових дощових паводків, льодоходу і весняної повені в районі у 2018-2019 роках

Протягом І квартал

Ворвуль В.В.

 

Про запобігання загибелі людей на водних об’єктах району у зимовий період 2018-2019 років

Протягом І квартал

Ворвуль В.В.

 

Про організацію і проведення приписки громадян України 2002 року народження до призовної дільниці Богодухівського району у 2019 році

Протягом І півріччя

Щербак А.М.

ІVV. Доручень голови районної державної адміністрації

Про дотримання вимог екологічної безпеки підприємствами харчової промисловості на території м.Богодухова Харківської обл..

Постійно

Ворвуль В.В.

 

 

ІV.IVРішень міської ради

 1. 1.
Про хід виконання Програми економічного та соціального розвитку населених пунктів Богодухівської міської ради за 2018 рік

Протягом кварталу

Зіньковська З.М.

Ворвуль В.В.

Мальована О.А.

Щербак А.М.

 
 1. 2.
Про хід виконання цільових програм

Протягом кварталу

Зіньковська З.М.

Ворвуль В.В.

Мальована О.А.

Щербак А.М.

 

 

ІVVI. Рішень виконавчого комітету міської ради

Звіти керівників комунальних підприємств міста про підсумки фінансово-господарської діяльності за 2018 рік та погодження фінансових планів комунальних підприємств на 2019 рік

Протягом кварталу

Ворвуль В.В.  
Про роботу із зверненнями громадян, що надійшли до Богодухівської міської ради в 2018 році

Січень

Щербак А.М.  
Про надходження до бюджету місцевих податків та зборів

Протягом півріччя

Моргун Л.М.

ДереведмедьТ.В.

 

ІV.VІI. Розпоряджень міського голови

Про проведення атестації посадових осіб місцевого самоврядування

І квартал

Щербак А.М.  

ІV. VІIІ.  Інших документів

Про надання інформації до Державного реєстру виборців

щомісячно

Щербак А.М.

Банюліс І.В.

 
Про надання інформації до Богодухівського районного сектора ГУ Державної міграційної служби України в Харківській області

щомісячно

Щербак А.М.

Банюліс І.В.

 
Про надання звітів до відділу статистики

щомісячно

Щербак А.М.  
Про надання відомостей щодо фізичних осіб, які мають право на отримання дотації за молодняк до Департаменту агропромислового розвитку Харківської обласної державної адміністрації

щоквар-тально

Щербак А.М.  

V. ОРГАНІЗАЦІЙНА РОБОТА, РОЗРОБКА ПРОГРАМ  

1

Проведення засідань постійно діючих при виконкомі комісій:  

 

 

При необхідност

Ворвуль В.В.

Мальована О.А.

житлової, адміністративної, з призначення матеріальної допомоги малозабезпеченим верствам населення

з розгляду земельних спорів з приводу суміжного землекористування, щодо присвоєння чи зміни поштової адреси, з питань діяльності зовнішньої реклами, опікунська рада

VI. РОБОТА ЩОДО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ГРОМАДСЬКИХ ВІДНОСИН,

ФОРМУВАННЯ ІНФОРМАЦІЙНОГО ПРОСТОРУ

Інформування населення міста через засоби масової інформації про діяльність виконавчого комітету

Постійно

Голуб М.В.

Ворвуль В.В.

МальованаО.А.

Організація сходок, виїзних прийомів громадян

Постійно

Ворвуль В.В.

Щербак А.М.

I. РОБОТА З КАДРАМИ

Участь посадових осіб місцевого самоврядування Богодухівської міської ради в тематичних семінарах, навчаннях за професійною програмою в регіональному інституті державного управління Національної академії державного управління при Президентові України

Постійно

Голуб М.В.

Щербак А.М.

 

Навчання працівників апарату виконкому міської ради

 

Постійно

Щербак А.М.

 

VIIІ. НАРАДИ, УЧАСТЬ У  РАЙОННИХ ЗАХОДАХ 

Участь у нарадах при районній державній адміністрації

Протягом І півріччя

Голуб М.В.

ЗіньковськаЗ.М

Ворвуль В.В.

МальованаО.А.

Щербак А.М.

Проведення семінарів, нарад з квартальними міста

Протягом І півріччя

Щербак А.М.

Проведення нарад із завідуючими комунальними дошкільними навчальними закладами міста

Протягом І півріччя

Голуб М.В.

МальованаО.А.

Апаратні наради

Щопонеділка

Голуб М.В.

Наради міського голови з керівниками комунальних служб міста

Щоденно

Голуб М.В.

Ворвуль В.В.

ІX.  УЧАСТЬ У ПІДГОТОВЦІ ТА ПРОВЕДЕННІ МАСОВИХ ЗАХОДІВ, УРОЧИСТОСТЕЙ, ВИСТАВОК ТОЩО

Проведення свята Водохреща

Січень

Голуб М.В.

Ворвуль В.В., МальованаО.А.

Участь у проведенні свята Дня Соборності України

Січень

Голуб М.В.

МальованаО.А.

Участь у проведенні дня вшанування учасників бойових дій на території інших держав

Лютий

Голуб М.В.

МальованаО.А.

Участь у проведенні свята Дня 8 Березня

Березень

Голуб М.В.

МальованаО.А.

Підготовка і проведення свята Дня працівників комунального господарства і побутового обслуговування населення

Березень

Голуб М.В. Ворвуль В.В.,  МальованаО.А.

Участь у проведенні Всеукраїнського Дня працівників культури і аматорів народного мистецтва

Березень

Голуб М.В.

МальованаО.А.

Участь у проведенні Днів довкілля

Квітень

Голуб М.В.

Ворвуль В.В.

Участь у проведенні Дня Чорнобильської трагедії

Квітень

Голуб М.В.

Ворвуль В.В.

МальованаО.А.

Участь у проведенні Дня пам’яті та примирення і Перемоги над нацизмом у Європі

Травень

Голуб М.В. Ворвуль В.В.,  МальованаО.А.

Участь у проведенні заходів до Міжнародного дня захисту дітей

Червень

Голуб М.В.

МальованаО.А.

Участь у проведенні Дня скорботи та вшанування пам’яті жертв війни в Україні

Червень

Голуб М.В. Ворвуль В.В.,  МальованаО.А.

Участь у проведенні свята Дня Конституції України

Червень

Голуб М.В. Ворвуль В.В.,  МальованаО.А.

 

Керуючий справами виконкому міської ради                                       А.Щербак

 

УКРАЇНА

БОГОДУХІВСЬКА  МІСЬКА  РАДА

ХАРКІВСЬКОЇ  ОБЛАСТІ

 В И К О Н А В Ч И Й   К О М І Т Е Т

Р І Ш Е Н Н Я

 

19.12.2019                                       Богодухів                                                       №207

 

Про пільгове перебування дітей у дошкільних навчальних закладах Богодухівської міської ради

 

Розглянувши протокол комісії з розгляду питань встановлення пільг з плати для батьків за перебування дітей у комунальних дошкільних навчальних закладах міста від 18.12.2019  №11, з метою своєчасного надання пільг з плати для батьків за перебування дітей у комунальних дошкільних навчальних закладах міської ради, недопущення порушень чинного законодавства з цього питання, відповідно до статей 33, 35 Закону України «Про дошкільну освіту», пункту 2.3 Порядку встановлення плати для батьків за перебування дітей у державних і комунальних дошкільних та інтернатних навчальних закладах, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 21.11.2002 № 667 і зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 06.12.2002 за № 953/7241, рішенням Богодухівської міської ради від 21.12.2018 № 1171-VII «Про встановлення вартості харчування та розміру плати для батьків за перебування дітей у дошкільних навчальних закладах міської ради на 2019 рік» (ХХХІІ сесія VIІ скликання), керуючись статтею 32 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», виконком міської ради

ВИРІШИВ:

1. Зменшити на 50% розмір плати за харчування дітей з багатодітної родини _____, 2014 р.н., ___, 2015 р.н.  у дошкільному навчальному закладі(яслах-садку) №9 «Берізка» міської ради.

2. Забезпечити безкоштовним харчуванням дитину із малозабезпеченої  сім’ї _____,2017 р.н. у дошкільному навчальному закладі (яслах-садку) №6 «Дзвіночок» міської ради.

3. Контроль за виконанням рішення покласти на заступника міського голови Мальовану О.А.

 

 

Міський голова       оригінал підписаний                  М.ГОЛУБ

 

УКРАЇНА

БОГОДУХІВСЬКА МІСЬКА РАДА

ХАРКІВСЬКОЇ  ОБЛАСТІ

 В И К О Н А В Ч И Й    К О М І Т Е Т

Р І Ш Е Н Н Я

 

       19.12.2019                                         Богодухів                                                      №208

 

Про преміювання завідувачів дошкільних навчальних

закладів Богодухівської міської ради

 

Розглянувши клопотання голів профспілкових комітетів дошкільних навчальних закладів міста, Проаналізувавши роботу дошкільних навчальних закладів Богодухівської міської ради у 2019 році, враховуючи високі результати в роботі, а саме: виконання заходів з енергозбереження, вчасну та якісну підготовку ДНЗ до нового навчального року та опалювального сезону 2019/2020 років, економію фонду заробітної плати, керуючись Наказом Міністерства освіти і науки України від 26.09.2005 №557 «Про впорядкування умов оплати праці та затвердження схем тарифних розрядів працівників навчальних закладів, установ освіти та наукових установ» (зі змінами):

 

В И Р І Ш И В:

1. Преміювати завідувачів дошкільних навчальних закладів Богодухівської міської ради за роботу у 2019 році у розмірі 1500 гривень кожному:

- ____, завідувача ДНЗ №3 «Веселка»;

- ____,  завідувача ДНЗ №5 «Ялинка»;

- ____, завідувача ДНЗ №6 «Дзвіночок»;

- ____, завідувача ДНЗ №7 «Теремок»;

- ____, завідувача ДНЗ №8 «Казка»;

- ____, завідувача ДНЗ №9 «Берізка».

2. Завідувачам дошкільних навчальних закладів розподілити кошти між працівниками закладів, враховуючи особистий внесок кожного працівника, а саме: ДНЗ №3 – 9500 грн.; ДНЗ №5 – 15500 грн.; ДНЗ №6 – 9500 грн.; ДНЗ №7 – 9500 грн.; ДНЗ №8 – 15500 грн.; ДНЗ №9 – 11500 грн.

3. Централізованій бухгалтерії міської ради (Дереведмедь Т.В.) преміювання здійснити за рахунок коштів передбачених кошторисом.

4. Контроль за виконанням рішення покласти на заступника міського голови Мальовану О.А.

 

 

Міський голова       оригінал підписаний                  М.ГОЛУБ

 

УКРАЇНА

БОГОДУХІВСЬКА  МІСЬКА  РАДА

ХАРКІВСЬКОЇ  ОБЛАСТІ

 В И К О Н А В Ч И Й   К О М І Т Е Т

Р І Ш Е Н Н Я

 

19.12.2019

Богодухів

               №209

Про присвоєння  поштової адреси

житловому будинку, розташованому за

адресою: м.Богодухів, вул.____

 

 

Розглянувши заяву _____ щодо присвоєння поштової адреси житловому будинку, розташованому за адресою: м.Богодухів, вул.___, інші надані документи, протокол комісії щодо присвоєння чи зміни поштових адрес об’єктам нерухомого майна при виконавчому комітеті міської ради від 17.12.2019 №10, керуючись Порядком присвоєння та зміни поштових адрес об’єктам нерухомого майна населених пунктів Богодухівської міської ради, затвердженим рішенням Богодухівської міської ради від 22.06.2018 №924 (XVII сесія VII скликання), статтею 40 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», виконком міської ради

 

ВИРІШИВ:

1. Присвоїти поштову адресу, а саме: м.Богодухів, вул. ___ житловому будинку, розташованому за адресою: м.Богодухів, вул.___,  який  належить ___ на праві власності відповідно до договору купівлі-продажу від 30.03.1988 року (реєстраційний запис №4035 від 12.04.1988 року, посвідчений державним нотаріусом Селютіною Л.П.).

2. Контроль за виконанням рішення покласти на заступника міського голови Ворвуля В.В.

 

Міський голова       оригінал підписаний                  М.ГОЛУБ

 

УКРАЇНА

БОГОДУХІВСЬКА МІСЬКА РАДА

ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

В И К О Н А В Ч И Й  К О М І Т Е Т

Р І Ш Е Н Н Я

 

19.12.2019

Богодухів

               № 210

Про присвоєння поштової адреси

майновому комплексу ТОВ «Перемога

Агро-Плюс», що розташований за адресою:

м.Богодухів, вул.Охтирська, 27, до складу

якого входять нежитлові будівлі та споруди

 

Розглянувши заяву ____ щодо присвоєння поштової адреси майновому комплексу ТОВ «Перемога Агро-Плюс», що розташований за адресою: м.Богодухів, вул.Охтирська, 27, до складу якого входять нежитлові будівлі та споруди, інші надані документи, протокол комісії щодо присвоєння чи зміни поштових адрес об’єктам нерухомого майна при виконавчому комітеті міської ради від 17.12.2019 №10, керуючись Порядком присвоєння та зміни поштових адрес об’єктам нерухомого майна населених пунктів Богодухівської міської ради, затвердженим рішенням Богодухівської міської ради від 22.06.2018 №924 (XVII сесія VII скликання), статтею 40 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», виконком міської ради

 

ВИРІШИВ:

1. Присвоїти поштову адресу, а саме: м.Богодухів, вул.Охтирська, 27А майновому комплексу ТОВ «Перемога Агро-Плюс», що розташований за адресою: м.Богодухів, вул.Охтирська, 27, який  належить ТОВ «Перемога Агро-Плюс», згідно з свідоцтвом про право власності від 25.11.2014.

2. Контроль за виконанням рішення покласти на заступника міського голови Ворвуля В.В.

 

 

Міський голова       оригінал підписаний                  М.ГОЛУБ

 

УКРАЇНА

БОГОДУХІВСЬКА МІСЬКА РАДА

ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

В И К О Н А В Ч И Й  К О М І Т Е Т

Р І Ш Е Н Н Я

 

19.12.2019

Богодухів

               № 211

Про присвоєння поштової адреси  

частині житлового будинку, розташованому

за адресою: м.Богодухів, вул.____

 

Розглянувши заяву ____ щодо присвоєння поштової адреси частині житлового будинку, розташованому за адресою: м.Богодухів, вул.____, інші надані документи, протокол комісії щодо присвоєння чи зміни поштових адрес об’єктам нерухомого майна при виконавчому комітеті міської ради від 17.12.2019 №10, керуючись Порядком присвоєння та зміни поштових адрес об’єктам нерухомого майна населених пунктів Богодухівської міської ради, затвердженим рішенням Богодухівської міської ради від 22.06.2018 №924 (XVII сесія VII скликання), статтею 40 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», виконком міської ради

ВИРІШИВ:

1. Відмовити ____  у  присвоєнні поштової адреси частині житлового будинку, розташованому за адресою: м.Богодухів, вул.__ у зв’язку з тим, що він  не надав на розгляд комісії необхідні документи, відповідно до пункту 5.4. Порядку присвоєння та зміни поштових адрес об’єктам нерухомого майна населених пунктів Богодухівської міської ради.

2. Контроль за виконанням рішення покласти на заступника міського голови Ворвуля В.В.

 

 Міський голова       оригінал підписаний                  М.ГОЛУБ

 

УКРАЇНА

БОГОДУХІВСЬКА  МІСЬКА  РАДА

ХАРКІВСЬКОЇ  ОБЛАСТІ

В И К О Н А В Ч И Й   К О М І Т Е Т

Р І Ш Е Н Н Я

 

19.12.2018                                    Богодухів                                                      №212

 

Про створення постійно діючої робочої групи для запобігання та

виявлення фактів спалення рослинності та її залишків

 

На виконання вимог законів України «Про охорону навколишнього природного середовища», «Про благоустрій населених пунктів», листа Богодухівської районної державної адміністрації від 05.12.2019 №01-33/4318 про запобігання та виявлення фактів спалення рослинності та її залишків, з метою охорони довкілля, керуючись підпунктом 12 пункту б) статті 33  Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», виконком міської ради

 

В И Р І Ш И В:

1. Створити постійно діючу робочу групу для запобігання та виявлення фактів спалення рослинності та її залишків на території Богодухівської міської ради у складі:

- Назаренка Юрія Михайловича – в.о.начальника КП «Богодухівжитло», голови комісії;

- Аліксейчика Михайла Васильовича  — провідного спеціаліста апарату міської ради;

- Лобойка Володимира Миколайовича — провідного спеціаліста апарату міської ради;

- Каменського Юрія Олександровича — депутата Богодухівської міської ради (за згодою);

- Долуди Олега Івановича, начальника Богодухівського районного управління Головного управління Держпродспоживслужби в Харківській області (за згодою);

- Шитохи Андрія Івановича, інспектора з благоустрою КП «Богодухівжитло»;

- дільничні поліцейські Богодухівського відділу поліції ГУНП в Харківській області;

- квартальні Богодухівської міської ради.

2. Постійно діючій робочій групі проводити роз’яснювальну роботу серед населення, а при виявленні фактів спалення рослинності та її залишків, складати протоколи про адміністративні правопорушення та направляти на розгляд адміністративної комісії виконавчого комітету Богодухівської міської ради.

3. Контроль за виконанням рішення покласти на заступника міського голови Ворвуля В.В.

 

 

Міський голова       оригінал підписаний                  М.ГОЛУБ

 

 

УКРАЇНА

БОГОДУХІВСЬКА  МІСЬКА  РАДА

ХАРКІВСЬКОЇ  ОБЛАСТІ

В И К О Н А В Ч И Й   К О М І Т Е Т

Р І Ш Е Н Н Я

 

19.12.2018                                    Богодухів                                                      №213

 

Про затвердження заходів щодо  запобігання загибелі людей на водних об’єктах Богодухівської міської ради у зимовий період 2019 — 2020 років 

 

Розглянувши листа першого заступника голови районної державної адміністрації Зирянової В.В. від 18.11.2019 №01-33/4097, з метою попередження нещасних випадків, недопущення загибелі людей на водних об`єктах у зимовий період 2019-2020 року та в місцях масового перебування та купання людей у період святкування «Водохреща» на території Богодухівської міської ради, додержання вимог розпорядження Президента України від 14 липня 2001 року №190 «Про невідкладні заходи щодо запобігання загибелі людей на водних об`єктах», Наказу Міністерства Внутрішніх Справ України від 10.04.2017  № 301 «Про затвердження Правил охорони життя людей на водних об’єктах України», керуючись  статтями 38, 40 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», виконком міської ради

ВИРІШИВ:

 

1. Затвердити План організаційних і практичних заходів щодо запобігання загибелі людей  на водних об’єктах у зимовий період 2019-2020 років на території Богодухівської міської ради (додається).

2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на  заступника міського голови Ворвуля В.В., в.о.начальника КП «Богодухівжитло» Назаренка Ю.М.

 

Міський голова       оригінал підписаний                  М.ГОЛУБ

Додаток до рішення

                                                                                                    виконавчого комітету

Богодухівської міської ради

19.12.2019 №213

 

План організаційних і практичних заходів 

щодо запобігання загибелі людей на водних об’єктах 

у зимовий період 2019-2020 років  на території Богодухівської міської ради

пп.

                    Заходи    Відповідальні       Термін

виконання

1. На виконання Постанови Кабінету Міністрів України  від 18.07.1998р. №1126 «Про затвердження порядку здійснення любительського і спортивного рибальства» щодо заборони пересування автотранспортних засобів по кризі водойм у період льодоставу, встановити інформаційні таблички

«ВИЇЗД НА ЛІД ЗАБОРОНЕНО»

В.о.начальника

КП«Богодухівжитло»

З початку льодоставу

2 Вжити заходи щодо повної заборони доступу населення на кригу, забезпечити установлення в місцях заборонених для рибальства інформаційні таблички

«ВИХІД НА ЛІД ЗАБОРОНЕНО»

В.о.начальника

КП«Богодухівжитло»

З початку льодоставу

3 Здійснити заходи по безпечному перебуванню людей на водних об’єктах у місцях проведення масових святкувань Водохреща 19.01.2020р. Виконавчий комітет

В.о.начальника

КП«Богодухівжитло», Богодухівський РВ ГУ ДСНСУ в Х/о, Богодухівський ВП ГУ НП в Х/о

до 19.01.2020р.

4 Інформувати дошкільні навчальні заклади  про необхідність обладнати куточки та провести бесіди на тему: «Безпека на льоду», «Правила надання першої медичної допомоги потерпілим при переохолодженні та обмороженні» Мальована О.А.

Завідуючі ДНЗ

Протягом зимового періоду

5 Провести інформаційно-роз’яснювальну роботу через засоби масової інформації з питання безпеки на водних об’єктах у зимовий період, правил поведінки на льоду. В.о.начальника

КП«Богодухівжитло»

Протягом зимового періоду

6 Про проведені заходи і роботу по забезпеченню безпеки на водних об’єктах міської ради інформувати:

- Богодухівську РДА через сектор цивільного захисту

В.о.начальника

КП«Богодухівжитло»

Протягом зимового періоду

Керуючий справами виконавчого комітету                               А.ЩЕРБАК

Ворвуль В.

 

УКРАЇНА

БОГОДУХІВСЬКА  МІСЬКА  РАДА

ХАРКІВСЬКОЇ  ОБЛАСТІ

В И К О Н А В Ч И Й   К О М І Т Е Т

Р І Ш Е Н Н Я

 

19.12.2018                                    Богодухів                                                      №214

 

Про надання дозволу ____ на газифікацію квартири №__, розташованої за адресою: м.Богодухів, вул.______

 

Розглянувши заяву _____ з проханням надати дозвіл на газифікацію квартири №__, розташованої за адресою: м.Богодухів, вул._______ та інші надані документи, з метою забезпечення належного соціально-економічного розвитку території міста Богодухова та керуючись статтею 319 Цивільного Кодексу України, статтею 40 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», виконком міської ради

 

В И Р І Ш И В:

 

1. Дозволити ____ газифікацію квартири №___, розташованої за адресою: м.Богодухів, вул._____, після виготовлення проектної документації.

 

Міський голова       оригінал підписаний                  М.ГОЛУБ

 

УКРАЇНА

БОГОДУХІВСЬКА  МІСЬКА  РАДА

ХАРКІВСЬКОЇ  ОБЛАСТІ

В И К О Н А В Ч И Й   К О М І Т Е Т

Р І Ш Е Н Н Я

 

19.12.2018                                    Богодухів                                                      №215

 

Про затвердження ліміту

використання води на 2020 рік

 

Розглянувши заяви щодо затвердження ліміту використання води на 2020 рік, узгоджений з Харківським регіональним управлінням водних ресурсів, погоджених КП «Богодухіввода», відповідно до статті 25 Водного Кодексу України, Наказу Міністерства природи від 16.03.2015 №78, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 03.04.2015 №382/26827, на підставі Порядку ведення державного обліку водокористування, керуючись статтею 40 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, виконком міської ради

ВИРІШИВ:

1. Затвердити ліміт використання води на 2020 рік:

1) ФОП Гайдук Ю.Й., магазин «Щедрий господар» (додається);

2) ТОВ «Надія», магазин «Ашан» та офіс (додається);

3) Стеріоні Л.А., кафе «Сосновий бір» (додається);

4) ТОВ «АНДІ-Р» (додається);

5) Богодухівському відділу обслуговування громадян (сервісний центр) Головного управління Пенсійного фонду України в Х/о (додається);

6) КЗ Богодухівської районної ради «Дитячо-юнацька спортивна школа», стадіон (додається);

7) Громадській організації «Богодухівська районна організація Всеукраїнського фізкультурно-спортивного товариства «Колос» АПК України» (додається);

8) ФОП Ляшенко Ю.П. (додається).

2. Контроль за виконанням рішення покласти на заступника міського голови відповідно до розподілу обов’язків та директора КП “Богодухіввода” Слесарєва В.В.

 

Міський голова       оригінал підписаний                  М.ГОЛУБ

 

УКРАЇНА

БОГОДУХІВСЬКА  МІСЬКА  РАДА

ХАРКІВСЬКОЇ  ОБЛАСТІ

В И К О Н А В Ч И Й   К О М І Т Е Т

Р І Ш Е Н Н Я

 

19.12.2018                                    Богодухів                                                      №216

 

Про затвердження лімітів на скид стічних вод

Розглянувши лист про затвердження лімітів на скид стічних вод на 2020 рік, узгоджених з Харківським регіональним управлінням водних ресурсів, погоджених КП «Богодухіввода», відповідно до статті 25 Водного Кодексу України, Наказу Міністерства природи від 16.03.2015 №78, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 03.04.2015 №382/26827, на підставі Порядку ведення державного обліку водокористування, з метою обліку скиду  речовин у водні об’єкти організаціями та установами всіх форм власності, відповідно до порядку, встановленого  Правилами приймання стічних вод підприємств і організацій у комунальну систему каналізації м.Богодухів, затвердженими рішенням Богодухівської міської ради від 18.01.2013 № 1173-VІ (ХХVІІ сесія VІ скликання), керуючись статтею 40 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», виконком міської ради

 

     В И Р І Ш И В:

 

1. Затвердити ліміти на скид стічних вод у міську систему каналізації на 2020 рік (вивезення спеціалізованим транспортом):

1) ТОВ «Богодухівський ринок» (додається);

2) АЗС №126 по вул.Пушкіна, 85 (додається);

3) КСП «Балабанівське» (додається).

2. Контроль за виконанням рішення покласти на заступника міського голови Ворвуля В.В. та директора КП “Богодухіввода” Слесарєва В.В.

 

Міський голова       оригінал підписаний                  М.ГОЛУБ

 

УКРАЇНА

БОГОДУХІВСЬКА  МІСЬКА  РАДА

ХАРКІВСЬКОЇ  ОБЛАСТІ

В И К О Н А В Ч И Й   К О М І Т Е Т

Р І Ш Е Н Н Я

 

19.12.2018                                    Богодухів                                                      №217

 

Про затвердження лімітів на використання води

та скид стічних вод

 

Розглянувши листи керівників установ, підприємств, організацій про затвердження лімітів на використання води та лімітів на скид стічних вод на 2020 рік, узгоджених з Харківським регіональним управлінням водних ресурсів, погоджених КП «Богодухіввода», відповідно до статті 25 Водного Кодексу України, Наказу Міністерства природи від 16.03.2015 №78, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 03.04.2015 №382/26827, на підставі Порядку ведення державного обліку водокористування, з метою обліку скиду  речовин у водні об’єкти організаціями та установами всіх форм власності, відповідно до порядку, встановленого  Правилами приймання стічних вод підприємств і організацій у комунальну систему каналізації м.Богодухів, затвердженими рішенням Богодухівської міської ради від 18.01.2013 № 1173-VІ (ХХVІІ сесія VІ скликання), керуючись статтею 40 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», виконком міської ради

     В И Р І Ш И В:

1. Затвердити ліміти використання води на 2020 рік:

1) Територіальному центру соціального обслуговування (надання соціальних послуг) Богодухівської РДА  (додається);

2) ФОП Горбик О.В., кафе «Калинка» (додається);

3) ФОП Лещенко О.М., лазня по вул.Катукова, 96 (додається);

4) Відділу освіти Богодухівської РДА (додається);

5) Богодухівському відділу поліції (додається);

6) ТОВ «АКТІСII» (додається);

7)ПАТ «Державний ощадний банк України» (додається);

8) ФОП Довгий І.В., кафе «Голубий Дунай» (додається);

9) ФОП Бондар А.К., магазин «Аттика» (додається).

2. Затвердити ліміти на скид стічних вод у міську систему каналізації на 2020 рік (вивезення спеціалізованим транспортом):

1) Територіальному центру соціального обслуговування (надання соціальних послуг) Богодухівської РДА  (додається);

2) ФОП Горбик О.В., кафе «Калинка» (додається);

3) ФОП Лещенко О.М., лазня по вул.Катукова, 96 (додається);

4) Відділу освіти Богодухівської РДА (додається);

5) Богодухівському відділу поліції (додається);

6) ТОВ «АКТІСII» (додається);

7)ПАТ «Державний ощадний банк України» (додається);

8) ФОП Довгий І.В., кафе «Голубий Дунай» (додається);

9) ФОП Бондар А.К., магазин «Аттика» (додається).

3. Контроль за виконанням рішення покласти на заступника міського голови Ворвуля В.В. та директора КП “Богодухіввода” Слесарєва В.В.

 

 Міський голова       оригінал підписаний                  М.ГОЛУБ

 

УКРАЇНА

БОГОДУХІВСЬКА  МІСЬКА  РАДА

ХАРКІВСЬКОЇ  ОБЛАСТІ

В И К О Н А В Ч И Й   К О М І Т Е Т

Р І Ш Е Н Н Я

 

19.12.2018                                    Богодухів                                                      №218

 

Про затвердження індивідуальних технологічних нормативів використання питної води для комунального підприємства «Богодухіввода»

 

Розглянувши лист директора комунального підприємства «Богодухіввода» Слесарєва В.В. від 02.12.2019 №314 про затвердження поточних індивідуальних технологічних нормативів використання питної води для комунального підприємства «Богодухіввода», погоджених Департаментом екології і природних ресурсів Харківської ОДА, Сектором у Харківській області Державного агентства водних ресурсів України, керуючись статтею 29 Закону України «Про питну воду і питне водопостачання в Україні», статтею 40 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», виконком міської ради

В И Р І Ш И В:

1. Затвердити для комунального підприємства «Богодухіввода» індивідуальні технологічні нормативи використання питної води строком на 5 років до 18.12.2024 року.

2. КП «Богодухіввода» (директор Слесарєв В.В.) забезпечити додержання затверджених поточних індивідуальних технологічних нормативів використання питної води при виробництві і наданні послуг з водопостачання.

3. Контроль за виконанням рішення покласти на виконавчий комітет Богодухівської міської ради.

 

Міський голова       оригінал підписаний                  М.ГОЛУБ

 

УКРАЇНА

БОГОДУХІВСЬКА  МІСЬКА  РАДА

ХАРКІВСЬКОЇ  ОБЛАСТІ

В И К О Н А В Ч И Й   К О М І Т Е Т

Р І Ш Е Н Н Я

 

19.12.2018                                    Богодухів                                                      №219

Про затвердження соціальних нормативів користування послугами з вивезення рідких побутових відходів

 

Розглянувши листа директора КП «Богодухіввода» Слесарєва В.В. від 18.11.2019 року № 304 щодо затвердження соціальних нормативів з вивезення рідких побутових відходів, у зв’язку зі змінами до Постанови Кабінету Міністрів від 06.08.2014 №409 «Про встановлення державний соціальних стандартів у сфері житлово-комунального обслуговування», з метою забезпечення державних соціальних гарантій у сфері житлово-комунального обслуговування, керуючись підпунктом 2 пункту а) статті 28 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», виконком міської ради

В И Р І Ш И В:

1. Затвердити соціальні нормативи користування житлово-комунальними послугами, щодо оплати яких держава надає пільги та встановлює субсидії, а саме:

- за користування послугою з вивезення рідких побутових відходів особам з інвалідністю внаслідок війни та членам їх сімей, на яких відповідно до законодавства поширюються пільги, за наявності централізованого водопостачання та вигрібних ям, — 3,6 куб.м на одне домогосподарство на місяць.

2. Рішення виконавчого комітету Богодухівської міської ради від 29.10.2014 №242 «Про затвердження соціальних нормативів користування послугами з централізованого постачання холодної води та вивезення рідких побутових відходів» вважати таким, що втратило чинність.

3. Це рішення набирає чинності з 1 грудня 2019 року.

4. Контроль за виконанням рішення покласти на заступника міського голови Ворвуля В.В. та директора КП «Богодухіввода» Слесарєва В.В.

 

 

Міський голова       оригінал підписаний                  М.ГОЛУБ

 

УКРАЇНА

БОГОДУХІВСЬКА  МІСЬКА  РАДА

ХАРКІВСЬКОЇ  ОБЛАСТІ

В И К О Н А В Ч И Й   К О М І Т Е Т

Р І Ш Е Н Н Я

 

19.12.2018                                    Богодухів                                                      №220

Про внесення змін до рішення  виконавчого комітету Богодухівської міської ради «Про утворення конкурсної комісії з визначення організацій на проведення експертної грошової оцінки земельної ділянки» від 22.12.2015 №31

 

З метою уточнення  деяких умов та порядку проведення конкурсу з визначення організацій з проведення експертної грошової оцінки земельної ділянки та приведення їх у відповідність до чинного законодавства, керуючись статтею 40 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні” та рішенням Богодухівської міської ради «Про затвердження Порядку продажу земельних ділянок або прав на них на підставі цивільно-правових договорів у м.Богодухові» від 15.10.2009 №2188-V (XXXVI позачергова сесія V скликання), виконком міської ради

 

В И Р І Ш И В:

1. Внести зміни в Додаток 1 до рішення  виконавчого комітету Богодухівської міської ради «Про утворення конкурсної комісії з визначення організацій на проведення експертної грошової оцінки земельної ділянки» від 22.12.2015 №31, а саме:

1) абзац 2 підпункту 2) пункту 3 викласти в новій редакції:

«-засвідчені належним чином копії Витягу з Єдиного державного реєстру юридичних та фізичних осіб-підприємців, Статуту, довідки про включення до Єдиного державного реєстру підприємств та організацій України;»

2) підпункту 3) пункту 3 викласти в новій редакції:

«3) Заява і конкурсна документація, що складається з підтверджуючих документів, а також їх опису та конкурсної пропозиції, подаються  секретарю конкурсної комісії у запечатаних конвертах. Конкурсна пропозиція подається у окремо запечатаному конверті й має містити пропозиції щодо вартості виконання робіт по складанню звіту з експертної грошової оцінки земельної ділянки. Подані документи реєструються за датою їх надходження».

 

3) підпунк 4) пункту 4 доповнити таким абзацом:

«-вартість проведення експерної грошової оцінки земельних ділянок (конкурсна пропозиція) за такою градацією:

Площа земельної

ділянки, га

Конкурсна пропозиція (вартість проведення експертної грошової оцінки земельної ділянки)  грн.  
До 0,0500    
0,0501- 0,1500    
0,1501 – 0,3000    
0,3001- 0,6000    
0,6001- 1,0000    
1,0000- 2,0000    
Більш ніж 2,0000   »

4) підпункт 8) пункту 3 викласти в такій редакції:

«8) Комісія розглядає подані документи та обговорює їх. Переможцем визначається учасник конкурсу, який має найкращі показники, передбачені підпунктом 4) пункту 4 Основним критерієм визначення переможця є найменша запропонована вартість проведення експертної грошової оцінки земельної ділянки».

2.Контроль за виконанням рішення покласти на заступника міського голови Ворвуля В.В. та керуючого справами виконкому міської ради Щербак А.М.

Міський голова       оригінал підписаний                  М.ГОЛУБ