Про затвердження Положення про порядок розміщення телекомунікаційних мереж,

Переглядiв: 2836

  БОГОДУХІВСЬКА МІСЬКА РАДА

ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ХLVIII  СЕСІЯ  VI СКЛИКАННЯ

РІШЕННЯ 

26.09.2014                                   Богодухів                      № 1970- VI

  Про затвердження Положення про порядок

розміщення телекомунікаційних мереж,

мереж зв’язку, іншого слабкострумового

обладнання в житлових будинках та  інших

об’єктах комунальної власності територіальної

громади міста Богодухова

З метою впорядкування та забезпечення контролю за розміщенням телекомунікаційних мереж, мереж зв’язку  та іншого слабкострумового обладнання в житлових будинках та інших об’єктах комунальної власності територіальної громади міста, на підставі Законів України «Про телекомунікації», «Про житлово-комунальні послуги», «Про радіочастотний ресурс України», «Про засади державної регуляторної політики в сфері господарської діяльності»,  керуючись пунктом 38 частини першої статті 26, статтями 59 та 60 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Затвердити Положення про порядок розміщення телекомунікаційних мереж, мереж зв’язку та іншого слабкострумового обладнання  в житлових будинках та інших об’єктах комунальної власності територіальної громади міста Богодухова (додаток 1).

2.Затвердити Методику розрахунку  плати суб’єктами підприємницької діяльності  за розміщення телекомунікаційних мереж, мереж зв’язку, іншого слабкострумового обладнання в житлових будинках та  інших об’єктах комунальної власності територіальної громади міста Богодухова  (додаток 2).

3. Затвердити Типовий договір розміщення телекомунікаційних мереж, мереж зв’язку та іншого слабкострумового обладнання в житлових будинках та інших об’єктах комунальної власності територіальної громади міста (додаток 3).

4. Зобов’язати балансоутримувачів житлових будинків та інших об’єктів комунальної  власності територіальної громади міста Богодухова укладати договори на розміщення телекомунікаційних мереж, мереж зв’язку та іншого слабкострумового обладнання з використанням нерухомого майна комунальної власності міста з операторами згідно затверджених Положення, Типового договору та Методики розрахунку плати та забезпечити контроль за їх виконанням.

5. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну депутатську комісію з  питань соціально-економічного розвитку міста, промисловості, транспорту та зв’язку (голова Шкарлат С.Б.).

Міський голова                                                                  Н.ОЛЕКСЕНКО

                           Додаток 1

до рішення Богодухівської міської ради від 26.09.2014                            № 1970- VI

(ХLVIII  сесія  VI кликання)

 Положення

про порядок розміщення телекомунікаційних мереж, мереж зв’язку,  іншого слабкострумового обладнання в житлових будинках та інших  об’єктах комунальної власності територіальної громади міста

1. Загальні положення

1.1. Це положення регулює порядок погодження розміщення та надання в користування місць для прокладання телекомунікаційних мереж, мереж зв’язку та іншого слабкострумового обладнання та встановлення додаткових пристроїв в житлових будинках та інших об’єктах, що віднесені до комунальної власності територіальної громади міста Богодухова, регулює правові відносини, що виникають у процесі розгляду питання щодо погодження, розміщення та прокладання телекомунікаційних мереж та встановлення додаткових пристроїв між суб’єктами підприємницької діяльності та Богодухівською міською радою. як представницьким органом співвласника частин чи цілих об’єктів, що віднесені до комунальної власності територіальної громади міста.

1.2. Порядок є обов’язковим для суб’єктів підприємницької діяльності всіх форм власності, які згідно з чинним законодавством мають право на виконання робіт з встановлення технічних елементів телекомунікаційних мереж та для балансоутримувачів усіх форм власності.

1.3. Контроль за виконанням цього Порядку здійснює виконком Богодухівськохї міської ради.

1.4. У цьому Порядку наведені нижче терміни відповідно до діючого законодавства, які вживаються або мають бути використані у такому значенні:

- загальнодоступні (універсальні) телекомунікаційні послуги — мінімальний набір визначених Законом України «Про телекомунікації» послуг нормованої якості, доступний усім споживачам на всій території України;

- оператор телекомунікацій — суб’єкт господарювання,  який має право на здійснення діяльності у сфері телекомунікацій  із  правом на  технічне  обслуговування  та  експлуатацію  телекомунікаційних мереж;

- ліцензія — документ, що засвідчує право суб’єкта господарювання на здійснення зазначеного в ньому виду діяльності у сфері телекомунікацій протягом визначеного строку на конкретних територіях з виконанням ліцензійних умов;

- споживач телекомунікаційних послуг (абонент) — юридична або фізична особа, яка потребує, замовляє та/або отримує телекомунікаційні послуги для власних потреб;

- телекомунікаційна мережа — комплекс технічних засобів телекомунікацій та споруд, призначених для маршрутизації, комутації, передавання та/або приймання знаків, сигналів, письмового тексту, зображень та звуків або повідомлень будь-якого роду по радіо, проводових, оптичних чи інших електромагнітних системах між кінцевим обладнанням;

- технічні засоби телекомунікацій — обладнання, станційні та лінійні споруди, призначені для утворення телекомунікаційних мереж;

- співвласник (власник) допоміжних приміщень будинку – управління житлово-комунального господарства та містобудування як представник територіальної громади на підставі комунальної власності, власники приватизованих та неприватизованих квартир будинку з державного житлового фонду;

- допоміжні приміщення будинку — підвали, сараї, кладовки, горища, колясочні та інше;

- балансоутримувач будинку (споруди, житлового комплексу або комплексу будинків і споруд) — власник або самостійна юридична особа, яка за договором з співвласником (власником) утримує на балансі відповідне майно, а також веде бухгалтерську, статистичну та іншу передбачену законодавством звітність, здійснює розрахунки коштів, необхідних для своєчасного проведення капітального і поточного ремонтів та утримання, а також забезпечує управління цим майном і несе відповідальність згідно з законом;

- управитель — самостійна юридична особа, яка за договором з співвласником (власником) здійснює управління будинком, спорудою, житловим комплексом або комплексом будинків і споруд ( далі — управління будинком ) і забезпечує його належну експлуатацію відповідно до закону та умов договору;

- об’єкт — житлові багатоквартирні будинки ( разом з неподільним і спільним майном), нежитлові будинки та споруди, що входить до складу комунальної власності територіальної громади міста;

- користувач (провайдер, оператор телекомунікацій та інше) — суб’єкт підприємницької діяльності, який надає абоненту телекомунікаційні послуги;

- абонентський ввід — частина абонентської лінії від кінцевого лінійно-кабельного пристрою у будинку або від розподільчої коробки до точки підключення кінцевого обладнання абонента;

- точка закінчення мережі користувача — місце з’єднання телекомунікаційної мережі та абонентського вводу;

- ушкодження будівельних конструкцій будинків і споруд — це погіршення їх фізичного стану, зовнішнього вигляду фасадів, покрівель, оголовків, димовентканалів та інших елементів будинків і споруд внаслідок розміщення, встановлення та експлуатації технічних елементів телекомунікаційних мереж, охоронних та інших засобів.

1.5. Порядок розміщення телекомунікаційних мереж, мереж зв’язку та іншого слабкострумового обладнання в житлових будинках та інших об’єктах комунальної власності територіальної громади міста розроблено відповідно до законодавства:

Законів України:

-  «Про місцеве самоврядування в Україні»;

- «Про забезпечення санітарного та епідеміологічного благополуччя населення»;

- «Про житлово-комунальні послуги»;

- «Про радіочастотний ресурс України»;

- «Про телекомунікації»;

- «Про приватизацію державного житлового фонду»;

постанов Кабінету Міністрів України:

- № 720 від 09.08.2005 року «Про затвердження Правил надання та отримання телекомунікаційних послуг».

2. Обмеження та заборона на встановлення технічних елементів телекомунікаційних мереж, супутникових антен та охоронних засобів на будівлях і спорудах.

2.1. Забороняється:

2.1.1. Розміщення та встановлення технічних елементів телекомунікаційних мереж (Інтернету, кабельного телебачення), супутникових антен та охоронних засобів виключно на об’єктах комунальної власності без відповідного погодження, визначеного цим Положенням .

2.1.2. Встановлення технічних елементів телекомунікаційних мереж (Інтернету, кабельного телебачення), супутникових антен та охоронних засобів з кріпленням до цегляних оголовків димовентканалів.

2.1.3. Встановлення технічних елементів телекомунікаційних мереж (Інтернету, кабельного телебачення), супутникових антен та охоронних засобів з кріпленням у допоміжних приміщеннях на житлових будинках без узгодження з співвласниками цих  будинків.

2.2. Обмеження:

2.2.1. Встановлення технічних елементів телекомунікаційних мереж (Інтернету, кабельного телебачення), супутникових антен та охоронних засобів на дахах будинків та споруд дозволяється за умови обов’язкової герметизації місця врізки в будинок зовнішніх кабелів.

2.3. Самовільно розміщені телекомунікаційні мережі та обладнання для їх функціонування на Об’єктах підлягають демонтажу у місячний термін з моменту отримання письмового повідомлення Власника будинку.

3. Особливості доступу до місця на Об’єктах

3.1. Балансоутримувач визначає технічну можливість надання доступу до місця на Об’єктах шляхом влаштування Користувачем каналів на вільних ділянках та надає Користувачу відповідну пропозицію.

3.2. Користувач залишає за собою право вибору підрядної організації для виконання монтажних робіт. Відповідальність за виконання монтажних робіт несе Користувач.

4. Вимоги до прокладання та встановлення технічних елементів телекомунікаційних мереж (Інтернету, кабельного телебачення), супутникових антен та охоронних засобів на будівлях і спорудах

Все обладнання та устаткування для побудови мережі та надання послуг повинно мати сертифікат.

4.1. Телекомунікаційні мережі повинні прокладатись із дотриманням вимог:

Законів України:

- «Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення»;

- «Про радіочастотний ресурс України»;

- «Про телекомунікації»;

постанов Кабінету Міністрів України:

- № 466 від 13.04.2011 року «Деякі питання виконання підготовчих і будівельних робіт»;

- Наказу Державного комітету зв’язку та інформації України від 28.12.1999 р. №157 «Керівництво щодо будівництва лінійних споруд волоконно-оптичних ліній зв’язку».

4.2. Технічні елементи телекомунікаційних мереж (Інтернету, кабельного телебачення), супутникові антени та охоронні засоби повинні прокладатися з дотриманням пожежних і будівельних норм та інших нормативних документів в цій сфері.

4.2.1. Вимоги щодо дотримання пожежних норм при побудові та обслуговуванні технічних елементів телекомунікаційних мереж (Інтернету, кабельного телебачення), супутникових антен та охоронних засобів:

4.2.1.1. Прокладання тільки негорючого кабелю за наявності відповідного сертифікату.

4.2.1.2. Для уникнення пошкодження електричної мережі всі кабелі живлення мають бути прокладені у відповідності до вимог ПУЕ;

4.2.2. Вимоги щодо дотримання будівельних норм при побудові та обслуговуванні технічних елементів телекомунікаційних мереж (Інтернету, кабельного телебачення), супутникових антен та охоронних засобів:

4.2.2.1. В приміщеннях технічні елементи телекомунікаційних мереж (Інтернету, кабельного телебачення), супутникові антени та охоронні засоби мають бути прокладені в кабельних каналах відповідно до робочого проекту.

4.2.2.2.Через проїжджу частину та між будинками дозволяється прокладати лише магістральні кабелі.

4.2.2.3. При прокладанні магістралей застосовувати лише оптично-волоконний кабель за виключенням мереж радіомовлення.

4.2.2.4. Замовник технічних елементів телекомунікаційних мереж (Інтернету, кабельного телебачення), супутникових антен та охоронних засоби повинен розміщувати обладнання в металевій шафі охайного вигляду, антивандального типу.

4.2.2.5. Замовник має підтримувати технічні елементи телекомунікаційних мереж (Інтернету, кабельного телебачення), супутникові антени та охоронні засоби згідно з нормативно — технічними документами.

4.2.2.6. Замовник зобов’язаний слідкувати за станом технічних елементів телекомунікаційних мереж (Інтернету, кабельного телебачення), супутникових антен та охоронних засобів і демонтувати обладнання, яке не використовується.

4.2.2.7. При переобладнанні, реконструкції, ремонту фасадів та дахів балансоутримувач (власник) будинку перед початком робіт повідомляє письмово власників технічних елементів телекомунікаційних мереж (Інтернету, кабельного телебачення), супутникових антен та охоронних засобів для вирішення питань щодо впорядкування, переносу або відновленню телекомунікаційних мереж.

4.3. Дотримання норм будівництва при побудові та обслуговуванні мережі передачі даних:

- наявність у Користувача у разі будівництва мережі або у підрядника, залученого до виконання робіт відповідних дозвільних документів;

- виконавці повинні мати дозвіл з електробезпеки та на виконання висотних робіт;

- мережа, прокладена в приміщеннях, має бути прокладена в кабельних каналах відповідно до стандартів;

- Користувач має здійснювати перевірку можливості використання існуючої кабельної мережі та здійснювати заміну старого обладнання на нове, відповідно до потреб сучасності та чинного законодавства;

- догляд та обслуговування каналу має здійснювати Користувач.

4.4. Маркування кабелів та кабельних каналів Користувачем, що надають послуги:

- кабелі мають бути маркованими на вході і виході з будинку;

- кабелі мають бути маркованими на вході і виході з комутаційної шафи.

4.5. Користувач повинен розміщувати обладнання в металевій шафі охайного вигляду.

4.6. Металева шафа повинна мати маркування, стосовно її належності тому чи іншому власнику, з обов’язковим зазначенням контактних телефонних номерів.

4.7. Користувач повинен узгоджувати підключення електропостачання (електроживлення) свого обладнання з Балансоутримувачем (власником).

4.8. Щодо існуючих на об’єктах телекомунікаційних мереж Користувачу необхідно звернутися до Балансоутримувача (власника) з метою складання графіка обстеження для вжиття заходів з приведення їх у відповідність до цього Положення.

5. Порядок оформлення приймання побудованих телекомунікаційних мереж та обладнання їх функціонування в житлових об’єктах та інших об’єктах

5.1. Після закінчення прокладання телекомунікаційних мереж та обладнання їх функціонування в житлових об’єктах та інших об’єктах Користувачу необхідно звернутися до Балансоутримувача для оформлення Акта приймання побудованих телекомунікаційних мереж та обладнання їх функціонування (далі-Акт приймання).

5.2. Для отримання Акта приймання Користувачу необхідно надати Балансоутимувачу відповідну проектну документацію.

5.3. У разі якщо пакет документів є неповним або не відповідає нормам діючого законодавства чи проектній документації, Балансоутримувач визначає недоліки та у письмовій формі повідомляє суб’єкта господарювання про необхідність їх усунення або надання додаткових пояснень у письмовій формі.

5.4. Користувач протягом 5 календарних днів з дати отримання листа усуває зазначені в ньому недоліки та повідомляє про це Балансоутримувача.

6. Відповідальність за порушення порядку встановлення технічних елементів телекомунікаційних мереж (Інтернету, кабельного телебачення), супутникових антен та охоронних засобів на будівлях і спорудах та їх експлуатації

6.1. Відповідальність за організацію заходів з виявлення і усунення порушень вимог цього Положення у частині розміщення та встановлення технічних елементів телекомунікаційних мереж (Інтернету, кабельного телебачення), супутникових антен та охоронних засобів у всіх випадках покладається на Балансоутримувачів (власників) будівель і споруд.

6.2. У випадку виявлення факту встановлення технічних елементів телекомунікаційних мереж (Інтернету, кабельного телебачення), супутникових антен та охоронних засобів на об’єктах комунальної власності з порушенням вимог цього Положення (на які отримано відповідне погодження), Балансоутримувач (власник) будинку чи споруди видає особі, яка встановила технічні елементи телекомунікаційних мереж (Інтернету, кабельного телебачення), супутникові антени та охоронні засоби, припис про усунення порушень у десятиденний термін з моменту отримання припису.

6.3. При самовільному встановленні технічних елементів телекомунікаційних мереж (Інтернету, кабельного телебачення), супутникових антен та охоронних засобів суб’єкти підприємницької діяльності всіх форм власності притягуються до відповідальності згідно з чинним законодавством.

6.4. В разі руйнування або заподіяння значної шкоди конструкцій покрівель (дахів), оголовків димовентканалів, фасадів, балконів будівель та споруд, під’їздів що є комунальною (державною) власністю, винні у цьому суб’єкти підприємницької діяльності всіх форм власності, повинні відновити зазначені конструкції або відшкодувати власнику (Балансоутримувачу) збитки в розмірах заподіяної шкоди конструкціям будівель і споруд.

7. Розрахунок плати суб’єктами підприємницької діяльності  за використання елементів житлового фонду, на яких встановлені технічні елементи телекомунікаційних мереж (Інтернету, кабельного телебачення), супутникові антени та охоронні засоби

 

7.1. Розрахунок  плати суб’єктами підприємницької діяльності  за розміщення телекомунікаційних мереж, мереж зв’язку, іншого слабкострумового обладнання в житлових будинках та  інших об’єктах комунальної власності територіальної громади міста Богодухова здійснює Балансоутримувач у відповідності до Методики               (Додаток 2), затвердженої рішенням Богодухівської міської ради.

7.2. Розрахунок плати визначає механізм нарахування вартості відшкодування витрат за користування майном, що знаходиться виключно на балансі Власника.

7.3. При укладанні договору за надання місця для встановлення технічних елементів телекомунікаційних мереж (Інтернету, кабельного телебачення), супутникових антен та охоронних засобів враховувати, що розмір місячної плати за використання елементів житлового фонду, може бути переглянутий рішенням Богодухівської міської радив залежності від змін чинного законодавства.

8. Експлуатаційні роботи на Об’єктах

8.1. У випадку виявлення Користувачем, Балансоутримувачем або Управителем пошкодження на Об’єктах, яке впливає або може впливати на технічний стан телекомунікаційних мереж та обладнання для їх функціонування, особа, що виявила таке пошкодження повинна негайно повідомити про це Балансоутримувача.

8.2. Підтвердження про проведення позапланових робіт Користувачем має поступити до Балансоутримувача повідомленням не пізніше ніж через добу з моменту передачі Балансоутримувачем телефонного повідомлення Користувачу про виявлені пошкодження.

8.3. На підставі повідомлення Балансоутримувач дає Користувачу можливість доступу до місця на Об’єктах.

8.4. Кожного разу після завершення робіт по ліквідації будівельних недоліків (планових або позапланових) Користувач та Балансоутримувач підтверджують виконання робіт відповідним актом, підписаним сторонами. Факт відмови у підписанні акту прийому виконаних робіт будь-якою зі сторін фіксується у ньому, при цьому вказується причина відмови.

8.5. З метою забезпечення своєчасного виконання робіт по усуненню будівельних недоліків Управитель зобов’язаний допомагати Балансоутримувачу в організації доступу до приміщень, де розташоване обладнання Користувача.

9. Вивільнення місця в існуючих внутрішніх стояках слабих струмів, власних стояках, коробах в житлових об’єктах та інших Об’єктах

9.1. У разі відсутності потреби у використанні місця у стояках слабих струмів, коробах в житлових об’єктах та інших Об’єктах Користувач має власними коштами забезпечити демонтаж телекомунікаційної мережі та обладнання для її функціонування.

10. Вирішення спорів

10.1.Усі спори між Користувачем, абонентом, Управителем та Балансоутримувачем (власником), які виникають при наданні доступу та використання місця на Об’єктах вирішуються шляхом проведення переговорів.

10.2. У разі недосягнення згоди будь-яка зі сторін має право звернутися до суду відповідної інстанції для вирішення спору в порядку, передбаченому законодавством України.

Секретар ради                                                              З.ЗІНЬКОВСЬКА

 

 

 

 Додаток 2

до рішення Богодухівської міської ради від 26.09.2014    № 1970- VI

(ХLVIII  сесія  VI кликання)

МЕТОДИКА

розрахунку оплати за розміщення телекомунікаційних мереж,

мереж зв’язку, іншого слабкострумового обладнання в житлових будинках

та  іншихоб’єктах комунальної власності територіальної громади

міста Богодухова

 

1. Методику розрахунку оплати  за розміщення телекомунікаційних мереж, мереж зв’язку, іншого слабкострумового обладнання в житлових будинках та  інших об’єктах комунальної власності територіальної громади міста Богодухова   розроблено з метою створення єдиного організаційно-економічного механізму управління та експлуатації цими мережами.

2.Плата за користування в будинках комунальної форми власності міста  Богодухова місцями для розміщення ТМ є платіж, який вносить користувач незалежно від наслідків своєї господарської діяльності щомісячно до десятого числа місяця що настає за звітним періодом, відповідно до умов договору, укладеного з Балансоутримувачем (власником).

3. Розмір плати за користування в будинках комунальної форми власності міста місцями для розміщення ТМ визначається за формулою:

 

С = (КВ х КП серед. х ОП серед. х 5%) : 100% х І інф.

КВ- кількість Т.Д. (точок колективного доступу);

КП серед. — кількість підключень, що очікується;

ОП — середнє значення абонплати за місяць;

5% — середній коефіцієнт розміщення 1 ТКД на 100 квартир по України.

І інф. — щомісячний індекс інфляції.

4. Розрахунок вартості плати за користування в житлових будинках та інших об’єктів комунальної власності м. Богодухова місцями для розміщення телекомунікаційних мереж та обладнання здійснюється індивідуально по кожному Користувачу.

5. Платежі за користування електричною енергією для живлення обладнання сплачуються користувачем за окремим договором із енергопостачальною організацією

6. Всі Оператори, чиє обладнання на момент затвердження цього Порядку вже встановлено в житлових будинках та інших об’єктах комунальної власності територіальної громади м. Богодухова, мають привести його розміщення у відповідність до цього Порядку протягом одного року.

 

Секретар міської ради                                           З.ЗІНЬКОВСЬКА

 

Додаток 1

до рішення Богодухівської міської ради від 26.09.2014   № 1970- VI

                                                                                                          (ХLVIII  сесія  VI кликання)

Типовий договір

розміщення телекомунікаційних мереж, мереж зв’язку, іншого слабкострумового обладнання в житлових будинках та  інших об’єктах комунальної власності територіальної громади міста Богодухова

Ми, що нижче підписалися: наименування Балансоутримувача, код ЄДРПОУ _______________, юридична адреса Балансоутримувача (далі Балансоутримувач), в особі  ____________________, що діє на підставі _________________, з однієї сторони, та _____________________________________ юридична адреса: ____________________, код ЄДРПОУ ___________, в особі _____________________________________,який діє на підставі ____________________________________________  (далі Оператор), з другої сторони, в подальшому іменуються «Сторони», а кожна окремо – «Сторона», уклали цей договір про наступне:

Предмет договору

Оператор, на умовах цього Договору, виконує монтажні та пусконалагоджувальні роботи з метою створення, розміщення та введення в експлуатацію ________________________________________ в будинках та спорудах м.Богодухова, які перебувають на балансі Балансоутримувача, та належать до комунальної власності територіальної громади міста.

2. Права та обов’язки сторін

2.1. Права та обов’язки Оператора:

2.1.1. Виконує будівельні роботи та роботи у відповідності до  попереднього узгодження своєї діяльності з Управлінням УМВС України у Харківській  області, Держінспекцією електрозв’язку по Харківській області, органами пожежної охорони, СЕС та комунальним підприємством, яке обслуговує житловий будинок (споруду).

2.1.2. Після закінчення виконання робіт по______________________________ _______________________________________________________ в житлових об’єктах та інших об’єктах комунальної власності міста Оператору необхідно звернутися до Балансоутримувача для оформлення Акта приймання побудованих мереж та їх обладнання у відповідності до чинного законодавства (далі Акт приймання).

2.1.3. Для отримання Акта приймання Оператору необхідно надати Балансоутримувачу відповідну проектну документацію.

2.1.4. У разі, якщо пакет документів є неповним або не відповідає нормам діючого законодавства чи проектній документації, Балансоутримувач визначає недоліки та у письмовій формі повідомляє Оператора про необхідність їх усунення або надання додаткових пояснень у письмовій формі.

2.1.5. Оператор протягом 5 календарних днів з дати отримання листа усуває зазначені в ньому недоліки та повідомляє про це Балансоутримувача  .

2.1.6. Все обладнання та устаткування для _______________________________ ______________________________________повинно мати відповідний сертифікат.

2.1.7.  Після створення ________________________________ надає населенню, що мешкає у житловому фонді  Балансоутримувача послуги_____________________________.

2.1.8.  Після підключення користувачів, що мешкають у будинках здійснює  подальше обслуговування __________________________________________________.

2.1.9.  Виконує роботи із збереження власних мереж, інженерних мереж та обладнання будинків, конструкцій будинку.

2.1.10.  Встановлює металеві грати та двері із замками індивідуального користування на входи у техпідвал та технічні поверхи, на покрівлю, електрощитові та інше. Ключі мають зберігатися у старших будинку.

2.1.11.  Проводить  монтажні та пусконалагоджувальні  роботи щодо_______________ _______________________________________своїми силами і за рахунок власних матеріально — технічних засобів. Роботи контролюються Балансоутримувачем з метою уникнення пошкоджень конструкцій   та  внутрішньобудинкових мереж, а також дотримання правил техніки безпеки, протипожежних заходів тощо.

2.1.12.  Забезпечує створення прямої договірної бази між своїми абонентами.

2.1.13. Приймає заяви від абонентів на усунення пошкоджень у _______________________

_____________________________________________ із зазначенням конкретної адреси.

2.1.14. В разі руйнування або заподіяння значної шкоди конструкціям покрівель (дахів), оголовків, димовентканалів, фасадів, балконів будівель та споруд, під’їздів, що є комунальною власністю, з вини Оператора, повинен відновити зазначені конструкції або відшкодувати Балансоутримувачу збитки в розмірах заподіяної шкоди.

2.1.15. У випадку розкрадання, навмисного пошкодження, аварії або пошкодження __________________________________________________________ внаслідок стихійного лиха разом з представниками Балансоутримувача складає відповідний акт. Ремонтно — відновлювальні роботи проводяться  Оператором, а у випадку аварій на   внутрішньобудинкових мережах – за його участю у терміни, передбачені правилами утримання будинків та прибудинкових територій.

2.1.16.Самовільно розміщені_____________________________________________________ для їх функціонування на об’єктах комунальної власності міської ради  підлягають демонтажу у місячний термін з моменту отримання припису Балансоутримувача  .

2.1.17. У випадку не виконання Оператором п. 2.2.16., останні притягуються до відповідальності згідно з чинним законодавством.

2.1.18. Щомісячно, у розмірі та порядку, визначених методикою сплачує плату за розміщення _____________________________________ з використанням нерухомого майна міської громади.

2.1.19. У випадку розірвання цього договору, припинення його дії за власний рахунок  демонтує мережі та на протязі одного календарного місяця  усуває завдані демонтажем пошкодження нерухомого майна.

 2.2.  Права та обов’язки Балансоутримувача:

2.2.1.  Має право здійснювати перевірку дотримання  Оператором умов договору.

2.2.2.  Зобов’язується надати  Оператору списки голів будинкових комітетів, старших будинків, в яких ___________________________________________, для використання в роботі.

2.2.3.  Зобов’язується у разі необхідності забезпечити працівникам  Оператора вільний доступ  в усі технічні приміщення будинку у супроводі свого представника.

2.2.4.  У випадку виникнення не з вини Оператора  аварій, пов’язаних з пошкодженням електропровідних мереж тощо, Балансоутримувач зобов’язується негайно інформувати Оператора  про виникнення і терміни ліквідації таких аварій, вжити заходів щодо якнайшвидшого усунення їх наслідків.

2.2.5.  Видає Оператору технічні умови та укладає договір про спільне використання електричних мереж Балансоутримувача для підключення обладнання Оператора до внутрішньобудинкових  електричних  мереж та засобів електрозахисту, на підставі яких  Оператор укладає договір з Богодухівським РЕМ для прямих розрахунків за спожиту електричну енергію.

2.2.6. При переобладнанні, реконструкції, ремонту фасадів та дахів Балансоутримувач перед початком робіт повідомляє письмово Оператора про це для вирішення питань щодо впорядкування, переносу або відновлення  _______________________________________.

3. Порядок розрахунків

3.1  Оператор щомісяця самостійно нараховує та вносить плату за розміщення __________________________________________________________________ на об’єктах комунальної власності у розмірі ____________________________________________на р/р _______________________, МФО _________, код __________ у УДК Харківській обл., код платежу –  __________.

3.2. Плата вноситься не пізніше 15 числа місяця, за який сплачується платіж. Разом з перерахуванням  плати Оператор надає Балансоутримувачу офіційну довідку за підписом директора, завіреним печаткою, про кількість укладених абонентських договорів на початок звітного місяця.

3.3. Розмір місячної плати за розміщення __________________________________________ ___________________________може бути переглянутий Балансоутримувачем в залежності від змін чинного законодавства та прийняття відповідних рішень міської ради.

4. Відповідальність сторін

4.1. Сторони несуть матеріальну відповідальність за порушення умов цього договору у порядку та розмірах, визначених чинним законодавством.

4.2. У випадку несплати (несвоєчасної сплати) плати за цим Договором Оператор сплачує до міського бюджету  пеню у розмірі 0,2% простроченого платежу за кожний день прострочення.

У випадку затримки більш як на 15 діб, Оператор додатково сплачує штраф у розмірі 2 грн. за кожного абонента, які підключені до мережі, що експлуатується Оператором.

Невиконання обов’язку із сплати коштів у відповідності до п.3.1 цього договору протягом більше одного календарного місяця є підставою для дострокового одностороннього розірвання договору та відкликання Балансоутримувачем згоди на розміщення _______________________________________________________ на нерухомому комунальному майні.

4.3. Неповідомлення (надання недостовірної інформації) Оператором Балансоутримувача про кількість абонентів, які обслуговуються Оператором, або заниження суми платежу, тягне за собою сплату Оператором  до міського бюджету штрафу у розмірі річної плати, визначеної Методикою розрахунку, затвердженої рішенням міської ради.

4.4. Оператор не може передавати майно в користування третім особам та розміщати третіх осіб.

4.5. Оператор повинен забезпечити додержання працівниками, під час їх перебування на об’єктах, протипожежних правил, санітарних норм, правил користування електроенергією та загальних правил техніки безпеки, встановлених чинним законодавством України.

5. Термін дії та умови змін, розірвання договору

5.1.  Термін дії Договору встановлюється з моменту його підписання по „____”______________ року терміном на ______________ роки.

5.2. Умови Договору зберігають чинність впродовж  всього терміну його дії.

5.3. Зміни або розірвання Договору, за винятком обставин, викладених у п.4.2 цього Договору, можуть мати місце лише за узгодженням сторін. Зміни, які вносяться, розглядаються сторонами впродовж 20 днів. Одностороння відмова від виконання прийнятих сторонами умов договору і внесених змін допускається в судовому порядку.

5.4.    У випадку відсутності заяви однієї із сторін про припинення або зміну договору впродовж місяця до закінчення його терміну,  договір  вважається продовженим на той же термін.

6. Юридичні адреси сторін

БАЛАНСОУТРИМУВАЧ:

________________________________

________________________________

________________________________

________________________________

________________________________

________________________________ОПЕРАТОР:

________________________________

________________________________

________________________________

________________________________

________________________________

________________________________

А