07 грудня 2017 року

Переглядiв: 498

РЕЄСТРАЦІЯ  РІШЕНЬ

ВИКОНАВЧОГО КОМІТЕТУ

БОГОДУХІВСЬКОЇ  МІСЬКОЇ  РАДИ

 

від 07 грудня 2017 року

 

№ з/п

Назва питань, що розглядалися

Номер рішення

Про схвалення Програми економічного та соціального розвитку населених пунктів Богодухівської міської ради на 2018 рік

№253

Про розгляд проектів цільових міських програм

№254

Про проект міського бюджету на 2018 рік

№255

Про організацію та проведення заходів з нагоди Дня святого Миколая, Новорічних та Різдвяних свят

№256

Про влаштування до психоневрологічного закладу П, 1998 р.н. та закріплення за ним права на проживання

№257

Про встановлення меморіальної дошки Кочнєву Євгену Володимировичу

№258

Про безкоштовне та пільгове перебування дітей у дошкільних навчальних закладах Богодухівської міської ради

№259

Про надання одноразової грошової допомоги

№260

Про матеріальне заохочення квартальних міста

№261

Про встановлення дорожніх знаків

№262

Про затвердження ліміту використання води на 2018 рік

№263

Про затвердження лімітів на використання води та скид стічних вод

№264

Про затвердження ліміту використання води на 2017 рік

№265

Про затвердження лімітів на скид стічних вод у міську систему каналізації

№266

Про дозвіл П___ на підключення до централізованої системи водопостачання нежитлової будівлі, розташованої за адресою: м.Богодухів, вул.Шевченка, буд.11

№267

Про дозвіл КЗОЗ «Центр первинної медико-санітарної допомоги Богодухівського району» на підключення до централізованої системи водопостачання нежитлової будівлі (гаражу), розташованої за адресою: м.Богодухів, вул.Молодіжна, буд.5

№268

Про присвоєння поштових адрес

№269

Про присвоєння поштових адрес

№270

Про присвоєння поштових адрес

№271

Про надання дозволу на видалення зелених насаджень за адресою: м.Богодухів,  вул.Загорулька, 48

№272

Про надання дозволу на видалення зелених насаджень за адресою: м.Богодухів,  вул.Центральна, 232

№273

Про надання дозволу на видалення зелених насаджень за адресою: м.Богодухів,  вул.Центральна, 31

№274

Про надання дозволу на порушення об’єкту благоустрою на території міста Богодухова ТОВ «МЕГАВАТ ПЛЮС»

№275

Про забезпечення дровами

№276

Про надання дозволу І__ на газифікацію житлового будинку,  розташованого за адресою: м.Богодухів, ___

№277

   УКРАЇНА

БОГОДУХІВСЬКА  МІСЬКА  РАДА

ХАРКІВСЬКОЇ  ОБЛАСТІ

 В И К О Н А В Ч И Й   К О М І Т Е Т

Р І Ш Е Н Н Я

 07.12.2017                                         Богодухів                          № 253

Про схвалення Програми економічного та соціального розвитку населених пунктів Богодухівської міської ради на 2018 рік

З метою сталого економічного та соціального розвитку населених пунктів Богодухівської міської ради, на підставі статті 11 Закону України «Про державне прогнозування та розроблення програм економічного і соціального розвитку України», статті 27 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», виконком міської ради

 

В И Р І Ш И В:

1. Схвалити Програму економічного та соціального розвитку населених пунктів Богодухівської міської ради на 2018 рік та направити її на затвердження сесією Богодухівської міської ради.

2. Забезпечити координацію дій, аналіз та контроль за ходом виконання Програми економічного та соціального розвитку населених пунктів Богодухівської міської ради.

3. Контроль за виконанням рішення покласти на виконавчий комітет Богодухівської міської ради.

 

Міський голова        оригінал підписано                                    М.ГОЛУБ

Програма

 економічного  та соціального розвитку населених пунктів

Богодухівської міської ради на  2018 рік

 

I.ВСТУП

Програма економічного і соціального розвитку населених пунктів Богодухівської міської ради на 2018 рік (далі – Програма) підготовлена на основі поглибленого аналізу показників розвитку населених пунктів Богодухівської міської ради за попередній період, визначає цілі, пріоритетні напрями соціально-економічного розвитку міста на 2018 рік, а також заходи щодо реалізації державної політики, спрямованої на підвищення якості життя громадян.

Програма розроблена відповідно до  Законів України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про державне прогнозування та розроблення програм економічного та соціального розвитку України», постанови Кабінету Міністрів України від 26.04.2003 № 621 «Про розроблення прогнозних і програмних документів економічного і соціального розвитку та складання проекту державного бюджету» з врахуванням Закону України «Про Державний бюджет України на 2018 рік»; постанови Кабінету Міністрів України від 01 липня 2016 року № 399 «Про схвалення Прогнозу економічного і соціального розвитку України на 2017 рік та основних макропоказників економічного і соціального розвитку України на 2018 і 2019 роки», Плану на 2015 – 2017 роки з реалізації Стратегії розвитку Харківської області на період до 2020 року, затвердженого рішенням Харківської обласної ради від 18 червня 2015 року № 1227-VI.

Програма враховує основні пріоритети розвитку міста, конкретні завдання щодо сталого економічного і соціального розвитку міста, ґрунтується на комплексі міських цільових програм, законодавчих та нормативних актів з питань економічної політики, пропозицій міського голови, депутатського корпусу, виконавчого комітету міської ради, комунальних підприємств та установ міста, виходячи із загальної оцінки соціально-економічної ситуації, наявних матеріально-технічних ресурсів та фінансових можливостей.

На основі аналізу результатів розвитку за попередній період, нагальних потреб територіальної громади і можливостей міського бюджету на 2018 рік визначено цілі, пріоритети та завдання, розроблено заходи щодо їх реалізації.

Реалізація завдань, які передбачається здійснити для виконання визначених цілей, сприятиме підвищенню рівня та покращанню якості життя населення,  інвестиційно-інноваційної активності у місті Богодухові.

У процесі виконання Програма може уточнюватись та доповнюватись.

Зміни та доповнення до Програми затверджуються Богодухівською міською радою за пропозицією виконавчого комітету, а також при уточненні міського бюджету на 2018 рік.

Для оцінки якості виконання завдань, визначених Програмою у 2018 році, здійснюватиметься моніторинг виконання Програми, результати якого  виноситимуться  на  розгляд  виконавчого  комітету  міської  ради.

Термін реалізації програми – 2018 рік.

ІІ. ЦІЛІ ТА ПРІОРИТЕТИ ЕКОНОМІЧНОГО І СОЦІАЛЬНОГО РОЗВИТКУ у 2018 році

Виходячи з оцінки головних проблем та потенціалу міста, з метою стабілізації фінансового стану в усіх галузях, відновлення економічного зростання та підвищення на цій основі життєвого рівня населення, відповідно до основних напрямків урядової політики в економічній і соціальній сферах основними цілями і пріоритетами економічного і соціального розвитку міста у 2018 році мають бути:

-поліпшення умов життєдіяльності громадян на основі розвитку економіки, як базису для підвищення рівня доходів зайнятості, підвищення рівня доходів населення;

-підвищення стандартів життя, дієвості і стабільності соціального захисту населення;

-впровадження енергозберігаючих технологій;

-поліпшення стану навколишнього природного середовища;

-продовження будівництва (реконструкції) об’єктів житлово-комунального та соціального призначення;

-залучення інвестицій в розвиток міста, в тому числі міжнародної технічної допомоги, реалізація інвестиційних проектів з розбудови інфраструктури міста;

-поліпшення стану комунальних доріг.

ІІІ. ШЛЯХИ РОЗВ’ЯЗАННЯ  ГОЛОВНИХ ПРОБЛЕМ РОЗВИТКУ ЕКОНОМІКИ І СОЦІАЛЬНОЇ СФЕРИ ТА ДОСЯГНЕННЯ ПОСТАВЛЕНИХ ЦІЛЕЙ

Основними шляхами розв’язання  головних проблем розвитку економіки і соціальної сфери та досягнення поставлених цілей в 2018 році є:

 • розробка Стратегічного плану розвитку міста на 2018-2020 роки за участі представників підприємств, установ, організацій, малого бізнесу та зацікавлених мешканців міста.
 • максимальне використання повноважень для наповнення міського бюджету;
 • створення сприятливого бізнес-клімату, умов для  інвестування, використання позабюджетних джерел фінансування;
 • збереження і розвиток історичного обличчя міста, його архітектури, ландшафту, міського середовища, екосистеми, історичних цінностей;
 • розвиток сучасної  інженерно-технічної та транспортної інфраструктури;
 • надання високоякісних послуг мешканцям і відвідувачам міста;
 • створення сприятливих умов для розвитку підприємницької діяльності шляхом усунення  зайвих  адміністративних та регуляторних бар’єрів;
 • співпраця в рамках повноважень в роботі податкових та інших контролюючих органів із залучення коштів до бюджету міста, у тому числі за рахунок виведення з тіні доходів фізичних та юридичних осіб;
 • забезпечення ефективного управління комунальним майном та земельними ресурсами;
 • забезпечення стабільної та ефективної роботи підприємств комунальної форми власності та на цій основі підвищення рівня якості комунальних послуг;
 • забезпечення відповідних умов для ефективного функціонування установ освіти, культури та інших закладів соціально -  культурної сфери;
 • виготовлення Генерального  плану міста;
 • проведення інвентаризації землі, розмежування земель комунальної та державної власності;
 • підтримка та впровадження заходів з енергозбереження з метою зниження споживання енергоносіїв;
 • підвищення довіри до влади, її прозорість і відкритість до громади, регулярна звітність щодо досягнутих результатів.

Напрями та завдання Програми конкретизуються статтями 91,77,102 Бюджетного кодексу України та переліком міських цільових (комплексних) програм по галузях, фінансування яких у 2018 році здійснюватиметься за рахунок коштів міського бюджету та інших джерел фінансування, не заборонених законодавством, що додається.

 

IV. РОЗВИТОК  ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНОГО  ГОСПОДАРСТВА

КП «Богодухівжитло»

Оцінка  поточної  ситуації

На благоустрій міста та ремонт доріг з міського бюджету протягом 11 місяців 2017 року профінансовано   5825,0 тис.грн. загального та спеціального фондів, проти 6558,4 тис. грн., за  2016 рік, які були використані: на оплату праці працівників з благоустрою(з нарахуваннями) (1452,9 тис.грн.), придбання паливно-мастильних матеріалів (755,3 тис.грн.), запасних частин(99,9) та інших матеріалів (390,1 тис.грн.), електрообладнання для освітлення (192,6 тис.грн.), матеріалів та обладнання для поточного ремонту доріг (700,3 тис.грн.), оплату енергоносіїв (640,9 тис.грн.), оплату послуг (556,2 тис.грн.), придбання та капітальний ремонт транспортних засобів (94,9 тис.грн)створення та ремонт елементів благоустрою (591,4 тис.грн.).

Продовжувалась робота з розширення та модернізації мережі вуличного освітлення. Відновлене освітлення по вулицях Лозівська, Веселкова, Макаренка, Загорулько, 8-го Березня, Привокзальна Слобідка, Каразіна, пров. Гоголя, Вєденічева, 8-го Мехкорпусу, додатково проведене освітлення волейбольного майданчика на ставку “Копань.” З цією метою було використано 4,22 км. дроту СиП 1х16. Підтримувався робочий стан об’єктів вуличного освітлення і світлофорного обладнання, замінялись лампи, здійснювався демонтаж та ремонт старих світильників. Замінено 183 світильники з лампами розжарювання на світлодіодні та натрієві світильники та 218  лампочок, з них натрієвих 18, діодних 20. Всього по місту на кінець листопада 2017 року в мережі обліковується 1568 світильників, з них 827–енергозберігаючих. Вартість матеріалів для забезпечення вуличного освітлення склала 192,6 тис.грн. На оплату спожитої електроенергії використано –  550,8 тис.грн.

В галузі дорожнього господарства  на придбання асфальтно-бетонної суміші, щебеню, ЩПС, солі використано коштів з міського бюджету 700,3 тис.грн, за рахунок яких виконано:

- поточний (ямковий) ремонт доріг по вулицях Троїцька, Кооперативна,   Покровська, Чернієнка, Молодіжна, Спортивна, Дем’янівська,  Успенська, Г.Сковороди, Чалого, Богодухівська,  Охтирська, Кривоносова, пров. Український, площах Соборності, Незалежності,   — загальною площею 2396,0 м.кв., для чого придбано асфальтобетонної суміші 304 тонн на 456 тис.грн., щебеню 98 тон на 49,4тис.грн., бітумної емульсії  1,0 тона на 10,0 тис.грн;

- було придбано 336 тон ШПС на суму 139,1 тис.грн та проведено підсипку на вул. Третяківська, Історична, Слобожанська, Каразіна, пров. Залиманівський, проведено засипку   бувшим у вжитку асфальтом   вулиць Лозівська, Замісцева,Ломоносова, Суворова, Дружби, Харківська набережна, Мусійчанська, пров. Веденічева та Лозівський

- виконане грейдерування ґрунтових доріг по вулицях Третяківська, Лозівська, Мусійчанська, Благовіщенська, Піщана, Мічуріна, Суворова, Дружби, Харківська набережна, Грайворонська, Демянівська, пров. Лозівського, Залиманівського, Покровського, а також міського цвинтаря та дороги на ставку “Копань”;

- в зимовий період постійно проводилось очищення доріг від снігу та посипання вулиць ПСС ;

- нанесено розмітки пішоходних переходів, місць зупинок, осьових ліній на дорогах, виконувався поточний ремонт світлофорного обладнання;

- завершено капітальний ремонт дороги по вул. Заводській  (ПРАТ УМБ-23) — 302,2 тис.грн.

 

До об’єктів благоустрою додались:    спортивно-дитячий майданчик на вул.Загорулька, дитячий майданчик по вул.Третьяківській та вул.Покровська, два дитячих майданчика в с.Москаленки  відремонтовано і додатково встановлено   різноманітних елементів на 15 дитячих майданчиках на суму 182.0 тис.грн. На теперішній час замовлено  виготовлення та встановлення додаткових елементів на ігрові майданчики та облаштування нових по вул.Дружба та вул.Ломоносова на сумму  100,0 тис.грн

Замовлено облаштування для 11 шахтних колодязів на вулицях Сонячна, Вишнева, Благовіщенська, Біляєва, Москаленки, Харківська, Центральна, пров. Круглому на суму 120.0 тис.грн.

Працівниками КП «Богодухівжитло» підтримувались у належному стані пам’ятники, парки, сквери, місця відпочинку, висаджувались і доглядались квіти, оперативно скошувалась трава, спилювались аварійні дерева (64 шт.), виконувалось кронування  дерев (26 шт), проводилась обрізка сухих гілок дерев. Для забезпечення цих робіт були придбані  3 мотокоси та 3 бензопилки (20,29тис.грн.).  На сьогодні для виконання маємо 57 ордерів на спилювання та кронування 125 дерев.

 

На міському ставку Копань зусиллями КП «Богодухівжитло» та з допомогою інвесторів та ініціативної групи було облаштовано новий волейбольний майданчик, встановлене додаткове освітлення та лавки для глядачів. При підготовці до купального сезону проведено лабораторне  обстеження води, обстеження дна водойми, було облаштовано та забезпечене функціонування рятувального поста. Додатково встановлено ще одну вбиральню та контейнер для збору сміття. Регулярно проводилось викошування трави збирання та вивезення ТПВ з території пляжу.  Якість води в ставку постійно моніториться санітарною службою.

 

В галузі санітарного очищення виконано

Переважна більшість території населених пунктів міської ради охоплена місцями для збору твердих побутових відходів. Вивезення ТПВ здійснюється відповідно до схеми санітарної чистки за затвердженими графіками. Щороку система санітарної очистки міста вдосконалюється, розширюється зона збору ТПВ, поповнюється матеріально-технічна база, необхідна для цього виду діяльності.

На сьогодні на території міської ради на 182 місцях збору ТПВ з них огороджениих — 47 встановлено 330 контейнерів для збору сміття. Контейнерними майданчиками охоплене практично все місто. У цьому році замовлено ще 50 контейнерів (154,9 тис.гр) для заміни старих та встановлення нових, 22 огорожі для контейнерних майданчиків (80,2 тис.грн), де вона відсутня, встановлено 30 урн для сміття (16,5 тис.грн), у центральній частині міста.

Послуги із збирання та вивезення ТПВ за укладеними договорами надаються: населення — 4226 абонентів або  7368 осіб; інші- 136 абонента, з них ФОП – 76, бюджетні організації — 15, інші юридичні особи — 45.

Видалення відходів на даний час здійснюється шляхом його збирання та вивезення на Комплекс по управлінню ТПВ . Діяльність із захоронення відходів на Комплексі здійснює КП ”Господар” Богодухівської районної ради.

Протягом 11 місяців 2017 року зібрано з території санітарної очистки міста та сіл відповідно до укладених договорів на вивезення і захоронення ТПВ — 20,5 тис.м3 відходів, проти 21,6 тис. куб.м за весь 2016 рік., вивезено негабаритного сміття 1996 м3 проти 943 м3 у 2016 році.

Перевезення    ТПВ здіснюється  трьома спеціально обладнаними для цього транспортними засобами: сміттєвозами КО 413 з боковим завантаженням на базі автомобілів ГАЗ 3309  та МАЗ.

 

         В житловому фонді обліковується на балансі КП “Богодухівжитло” 91 будинок загальною площею 81,1 тис.кв.м. Підприємством надаються послуги з утримання будинків і споруд та прибудинкових територій (5 послуг) 1251 абоненту. Впродовж 10 місяців 2017 року проводилась робота по забезпеченню послуг належної якості, виконувались заходи щодо комплексної підготовки житлових будинків до зимового періоду в межах послуг, що надаються, зокрема здійснено перевірку димових та вентиляційних каналів будинків житлового фонду за договором з приватним підприємцем з видачею актів ДПО. За результатами актів виконано частковий ремонт димових та вентиляційних каналів в житлових будинках   по  вул.Охтирська 27/11, 27/12,27/13, вул.Чалого 11,14 вул.Шевченка 30,60/1,62,64, вул.8-го Мехкорпусу 4к,15л,8,6к,4п.   Ремонтні роботи по забезпеченню освітлення місць загального користування будинків житлового фонду виконуються постійно та в повному обсязі.

Протягом 2017 року було  створено одне ОСББ по вул. Загорулько,18. Всього в місті Богодухові зареєстровано 16 юридичних осіб зі статусом ОСББ .  Це низький показник, попри те, що виконавчим комітетом міської ради проводиться постійна робота щодо ініцювання мешканцями будинків  створення таких об’єднань, проводяться зустрічі та відповідна робота з представниками ОСББ щодо переваг об’єднань в утриманні будинків та участі у різноманітних конкурсах, пріоритетним напрямком яких є поліпшення стану матеріально-технічної бази об’єктів житлово-комунального господарства.

Пріоритетні завдання на 2018 рік:

 • для розвитку матеріально-технічної бази КП «Богодухівжитло» придбати:

-трактор МТЗ -82 з навісним фронтальним навантажувачем, косаркою, фрезою для зняття асфалтного покриття, щіткою для підмітання- 850 тис.грн.;

-з метою розширення зони обслуговування та, якщо буде прийняте рішення, переходу на повуличне збирання сміття за графіком, треба придбати сміттєвоз з заднім ручним завантаженням сміття ( близько 2300 тис.грн);

-техніку, інструмент та обладнання для ремонту доріг  (повітродуйку, ямобур, , електрогенератор, віброплиту) –110,0 тис.грн. ;

-50 контейнерів для збору твердих побутових відходів, 25 огорож для контейнерних майданчиків, 30 урн для сміття (250 тис.грн.);

- запчастини для автотранспорту- 195,0 тис.грн.;

- запчастини на світлофори -5,0 тис.грн., знаки дорожні – 32,0 тис.грн.;

- бензокоси- 3 шт, бензопили- 3 шт., запасні частини та матеріали до них -52,0 тис.грн.;

-виконати проект землевідводу 20,0 тис.грн. та облаштувати навіс для стоянки автотранспорту на господарському подвір’ї КП «Богодухівжитло» по вул.Григорія Сковороди -450,0 тис.грн.(кошти спецфонду);

- застрахувати автотранспорт та виконати його техогляд  – 30,0 тис.грн;

 • продовжити роботу щодо розширення вуличного освітлення  100,0тис.грн.:

-вул.Садовий Яр ;

-вул.Пушкіна(кладовище) ;

-вул Мусійчанська (від вул.Харківської до Благовіщенської)

-вул.Вокзальна Набережна

-вул.Привокзальна слобідка(частково)

-вул.Молодіжна(від вул.Шевченко до вул.Леонова)

-вул.Гомолко(від пров.Лікарняного до вул..Крупської)

-вул.Веселкова(частково)

-с.С.Яр вул..Шкільна (частково)

 • придбати матеріали для вуличного освітлення, приладів обліку (лампи, світильники, лічильники, реле управління вуличного освітлення та інше)- 550,0 тис.грн;
 • для посипання доріг в зимовий період придбати сіль 30т – 65,0 тис.грн. та пісок 300 куб.м – 80,0 тис. грн.;
 • виконати поточний ремонт дорожнього покриття по вулицях:
 • здійснити підсипання щебенем  обсягом  до 1000 куб.м. та грейдерування комунальних грунтових доріг (вулиці: 1-го Травня, Дружби, Суворова, Чкалова, Ломоносова, Лозівська, Вишнева, Залиманівська, Оксенича, Варанкіна, Беляєва – перехрестя вул. Центральної, Пролетарська, Замісцева, Байдукова, Латіна, Глобіна, 8 Березня, Івана Франка, Затишна, Соснова, Третяківська, Грайворонська, Заводська, Короленка, Веселкова, Слобожанська, Млинова, Віталія Сахна, Набережна, Нова, Мусійчанська, Садовий Яр, Заводська, Веденічева;  провулки: Лозівський, Краснокутський, Ударний, Пролетарський, Вокзальний, Залиманівський; проїзд Дачний; міське кладовище) –220,0 тис.грн.;
 • виконати при необхідності розчищення доріг від снігу(за договорами) – 120,0 тис.грн.;
 • розробити ПКД на капітальний ремонт дорожного покриття по вулиці Гомолка (від Центральної до Молокова), та вулиці Третяківської (від Харківської до Млинової), вул.Охтирська  ;
 • розробити проект землевідведення під міське кладовище (вул.Пушкіна)-20,0 тис.грн.;
 • збільшити обсяги надання послуг із вивезення та захоронення ТПВ шляхом укладання договорів з  підприємствами, організаціями та установами міста та власниками приватних домоволодінь на 12 відсотків;
 •  покращити якість надання послуг з вивезення твердих побутових відходів (дотримання графіків з вивезення, підтримання в належному санітарному стані прилеглої  території біля  майданчиків для збору ТПВ);
 • реконструкція квітника на пл. Незалежності;
 • виконати поточний ремонт та фарбування дитячих ігрових, спортивних та інших майданчиків -50 тис.грн., монументів, пам’ятних занків -50, тис.грн.;
 • здійснювати видалення аварійних сухостійних дерев та чагарників, косіння трави в зонах відпочинку та обабіч доріг -60 тис.грн.;
 • забезпечити відлов безпритульних тварин -30 тис.грн;;
 • забезпечити належні умови для  відпочинку на ставу «Копань» — 20 тис.грн.;
 • виконати ремонт та облаштування шахтних колодязів по вулицях міста – 120 тис.грн.;
 • забезпечити обстеження та ремонт димових та вентиляційних каналів будинків житлового фонду підприємства, укласти договори на технічне обслуговування внутрішньо-будинкових систем газопостачання;
 • здійснити належне утримання та ремонт внутрішньо-будинкових електричних мереж, систем водопостачання та водовідведення, обробку підвальних приміщень дератизаційними засобами та інше;
 • продовжити роботу щодо примусового стягнення боргів за надані житлово-комунальні послуги;

 

КП «Богодухіввода»

Оцінка поточної ситуації

КП «Богодухіввода» надаються послуги з централізованого водопостачання, водовідведення, вивезення рідких відходів на очисні споруди і їх знешкодження та інші послуги.

Протяжність міських водопроводів  становить 75,5 км. Водою з міського водопроводу користується 61,6% мешканців території міської ради, за рік кількість абонентів збільшена на 5 споживачів (у т.ч. 1 споживач госпрозрахунок). Загальна кількість споживачів послуги, за підсумками дев’яти місяців 2017 року налічує 4880 абонентів, у т. ч. населення 4749 абонентів, бюджетні установи 30 абонентів, інші (госпрозрахункові) 101 абонентів.

Протягом 2017 року КП «Богодухіввода» збільшило обсяги надання послуг в порівнянні з аналогічним періодом 2016 рокуз водопостачання на 14,2 % (або на 29,7 тис. м. куб. ) та водовідведення на 13,01 % (або на 4,2 тис. м. куб. ). Всього реалізовано  води 182,4 тис. м3 (2016 р. – 159,7 тис.м3).

Протяжність системи водовідведення по місту становить 12,1 км, послугами міської каналізації забезпечені 21,1%  мешканців. За рахунок реконструкції дворової системи водовідведення житлових будинків вул. Катукова 1, 2 3,  у листопаді 2017 році оновлено 111 м. системи водовідведення.

 

Послуги з вивезення рідких відходів (РПВ) асенізаційними машинами надаються  43,6 % мешканців міста, що на 5,7 % більше рівня 2016 року. Обсяг вивезення РПВ комунальним підприємством збільшився на 372 м.куб, та складає 9,2 тис. м3 .

Обсяги надання послуг із знешкодження рідких побутових відходів (РПВ) на очисних спорудах зменшений на 38,4 % і склав за 2017 рік 4,8 тис. м3 (2016 р. -  12,5 тис.м3). Зменшення обсягів пов’язане з розірванням договірних відносин з ПП «Хелком» та ФОП Яремчук В.В., які завершили будівництво власних очисних споруд.

Комунальним підприємством «Богодухіввода» в 2017 році проводились планові оганізаційно-технічні заходи з модернізації системи водопостачання та водовідведення в місті та забезпечення населення якісними послугами:

-оперативно ліквідовано 63 поривів водопровідної мережі, що на 24 менше ніж в аналогічному періоді 2017 року;

-виконано ремонтні роботи внутрішньо-будинкових водопровідних та каналізаційних мереж в багатоквартирних будинках та дитячих садках;

- відремонтовано глибинні насоси свердловин на вул. Катукова, водозаборах Південний і Північний;

- організаційно-технічні роботи з підключення енергоживлення на водозаборі вул.Індустріальна;

-продовжуються  роботи з метрологічної повірки квартирних засобів обліку води, встановлено та прийнято на абонентський облік 320 нових та повірених лічильників;

- у зв’язку з тривалим терміном експлуатації водопроводу по пров. Каразіна, були виконані роботи з його реконструкції: прокладено 360 м. нового водопроводу, старий виведений з експлуатації;

Для підтримання в належному стані матеріально-технічної бази підприємства  та розвитку інженерної інфраструктури міста, з міського бюджету виділено 643,8 тис. грн., за рахунок яких профінансовані:

1.розробка проектної документації землевідведення під об’єкти КП «Богодухіввода» — 35тис. грн. Станом на 01.11.2017 року оформлено право власності на всі земельні за винятком:

- два об’єкти по вул.. Катукова, об’єкти на землях МОУ. Проект землевідведення розроблений документи подані до МОУ для передачі земельних ділянок.

- один об’єкт за межами міста, вул. Космічна. Проект землевідведення розроблений, документи подані до Харківської обласної адміністрації для видачі наказу на передачу земельної ділянки у комунальну власність;

- два об’єкти за межами міста, ВАТ «Богодухівське» та с.Семенів Яр. Проект землевідведення розроблений, документи подані до держгеокадастру для видачі наказу про передачу земельної ділянки у комунальну власність;

2 проведення геологічного вивчення запасів підземних вод для отримання спеціального дозволу на користування надрами (вартість послуги 27 тис. грн.), Спеціальний дозвіл на користування надрами, реєстраційний номер № 4863 від 04 жовтня 2017 року отриманий. Вартість збору за отримання ліцензії в сумі 35,2 тис. грн.. сплачено за рахунок підприємства.

3.Насос свердловинний SPI 6.45-19-A1/XC6-WR-37-DOL-F1 – 1шт. (водозабір Північний) – 105 тис. грн.

4.Теплоізоляційні сегменти з кріпленням для утеплення 50 м. п. подавальної труби на водонапірній башті водозабору ЦРЛ – 9,5 тис.грн.

4.1.Нагріваючий кабель для захисту труб від промерзання – 250 м -15 тис. грн.

5.Пружини для прочисного обладнання 5 шт. – 17 тис. грн.

6.Насос ЭЦВ 8-40-180. – 39 тис. грн.

8. Розробка проектно-кошторисної документації та проведення проектно-вишукувальних робіт по об’єкту «Реконструкція водозабору та системи водопостачання житлового масиву с. Семенів Яр, вул. Богодухівська, Харківської області» — 21 тис. грн.. Договора подані до казначейства для проведення оплати. Завершення розробки ПКД грудень 2017 року.

9. Для розробки та корегування проектно-кошторисної документації «Реконструкція водопроводу по пл. Незалежності, м. Богодухів, Харківської області» —  25 тис. грн.

Продовжувалась робота  в КП «Богодухіввода» щодо економного витрачання коштів і зниження собівартості послуг. Всі заходи з реконструкції системи водопостачання і водовідведення, які виконувались КП «Богодухіввода» протягом року, були націлені на оптимізацію витрат та енергозбереження, що дало можливість при постійному зростанні цін на енергоносії і інші матеріали забезпечувати повноцінну виробничу діяльність. При загальному зростанні кількості наданих послуг з водопостачання та водовідведення відбулось зменшення кількості витрат електроенергії як на одиницю наданих послуг, так і на одиницю піднятої води.

Пріоритетні завдання на 2018 рік:

 • забезпечення стабільного в повному обсязі надання  послуг:

-з централізованого водопостачання 195 тис.м3;

- з централізованого водовідведення 40 тис.м3;

-з вивезення РПВ 11,6 тис.м3;

 • не допущення  перевищення фактичних витрат та втрат питної води при транспортуванні через централізовані комунальні мережі водопостачання більше нормативних 30 % від загальної кількості забраної води;
 • забезпечення постійного контролю на всіх етапах виробництва, постачання та споживання всіма категоріями споживачів та підвищення культури водоспоживання. На виконання закону України «Про комерційний облік» до 1 жовтня 2018 року завершити роботу з встановлення внутрішньо-будинкових лічильників комерційного обліку холодної води в багатоквартирних будинках та в будинках та квартирах фізичних осіб, які немали лічильників обліку води;
 • виконання програми робіт з геологічного вивчення, в тому числі дослідно-промислової розробки питних підземних вод ділянки надр водозабору КП «Богодухіввода», в т.ч. виготовлення ПКД щодо тампонування свердловин по вулицях Покровська, Пушкіна, Моргунова, пл.Театральній, Охтирській, трьох свердловин на водозаборі «Південний» (вартість згідно договору);
 • будівництво  очисних споруд с.Семенів Яр(пошук джерела фінансування);
 • придбання обладнання для пошуку трас, в тому числі самовільних врізок в мережу та прихованих витоків води в результаті поривів (180 тис.грн.).
 • розробка проектно-кошторисної документації на будівництво системи водовідведення в м.Богодухові.

 

V.  РЕАЛІЗАЦІЯ ЗЕМЕЛЬНОЇ РЕФОРМИ  ТА ПОЛІТИКА         МІСЬКОЇ РАДИ В ЗЕМЕЛЬНИХ ВІДНОСИНАХ

Оцінка  поточної  ситуації

Загальна площа земель території міської ради становить 8352,4 га, в тому числі в  межах населених пунктів -2119,1 га. Землі сільськогосподарського призначення, на яких здійснюють свою діяльність товариства, фермерські господарства та одноосібники становлять  5593 га або 67%. За межами міста в оренді знаходиться 16 земельних ділянок площею 415,4 га, в основному це землі сільськогосподарського призначення, договори на оренду яких укладає района державна адміністрація. З числа забудованих земель на території міста  в оренді знаходиться 155 земельних ділянок площею 43,6 га.

Протягом 2017 року міською радою укладено 12 договорів оренди землі, з них — 3 нових договори, один договір переукладено на нового власника майна, 8 договорів переукладено на новий термін дії. За звітний період припинено дію 7 договорів оренди земельних ділянок, з них 5  були продані за встановленою процедурою.

В січні місяці 2017 року, в зв’зку з  внесенням змін до Податкового Кодексу Украни, міською радою внесені відповідні зміни до Положення про плату за землю в частині пільг та ставок земельного податку. Надходження від плати за землю в січні-жовтні 2017 склали 30% надходжень до загального фонду міського бюджету: 3808,9 тис.грн., що на 417,6  тис.грн. або 12,3% більше рівня  2016 року, в тому числі  2630,7 тис.грн. орендної плати та 1178,2 тис.грн. земельного податку. Значне збільшення надходжень від плати за землю відбулося як за рахунок збільшення ставок земельного податку, так і в результаті індексування нормативної грошової оцінки землі за результатами рівня інфляції у 2016 році (коеф. 6,0).

Відповідно до поданих заяв власників нерухомості у 2017 році продано 13 земельних ділянок, з них 5 земельних ділянки площею 1,6471 га вільні від забудови продані за процедурою аукціону, вперше запровадженого міською радою в цьому році. Всього від продажу землі надійшло до міського бюджету за 10 місяців разом зі сплатою ростроченого платежу 2447,2 тис.грн. проти 358,5 тис. грн. за аналогічний період  2016 року. Отримані від продажу кошти направлені на поповнення та ремонт матеріально-технічної бази комунальних підприємств, дошкільних навчальних закладів, покращення благоустрою міста.

Відповідно до чинного законодавства нормативна грошова оцінка земель проводиться  кожні 7 років. В поточному році  міською радою було замовлено та виконано ТОВ «ЗЕМІНФОРМ» проектні роботи щодо нормативної грошової оцінки землі міста Богодухова. Залишилось отримати експертні висновки. Попередня оцінка земель міста була виконана у 2011 році, земель сіл міської ради- у 2013 році.

 

Пріоритетні завдання на 2018 рік:

 • виготовлення Генерального плану міста;
 • поновлення нормативно- грошової оцінки на землю населених пунктів Богодухівської міської ради;
 • посилення контролю за використанням земель територіальної громади міста Богодухова з боку виконавчого комітету міської ради та депутатської комісії з питань агропромислового комплексу, земельних відносин та використання природних ресурсів, екології;
 • відповідно до поданих заяв проводити земельні торги (аукціони) для отримання права власності та  оренди на земельні ділянки, вільні від забудови;
 • укладення нових договорів оренди земельних ділянок;
 • перегляд ставок та пільг земельного податку відповідно до змін у Податковому Кодексі України;
 • збільшення доходної частини бюджету міста за рахунок надходжень від плати за землю та виконання планових показників по надходженнях від продажу землі.

 

VI. РОЗВИТОК ПІДПРИЄМНИЦТВА 

Оцінка  поточної  ситуації

У цій галузі суб’єктами виконання послуг створене в місті активне конкурентне середовище.  В останні роки  комунальними підприємствами, підприємствами малого та середнього бізнесу, фізичними особами-підприємцями надаються майже всі необхідні мешканцям міста послуги.

Для покращення якості пасажироперевезень змінюються вимоги до перевізників щодо забезпечення автобусних маршрутів транспортними засобами середньої та великої місткості.

В сфері міських пасажироперевезень продовжували здійснювати свою діяльність два перевізника: КП «Богодухівжитло» та ПП Дубонос Н.В. Загальна довжина перевезень по місту складає 29 км. Щоденно на п’яти маршрутах загального користування, якими здійснюються перевезення мешканців міста з с. Семенів Яр, району колишнього колгоспу «Перемога», с.Мусійки, вул. Космічної, вул. Катукова до  центру міста та до центральної районної лікарні, працюють 5 автобусів. На всі маршрути, міською радою проводиться конкурсний відбір перевізника, затверджуються графіки руху, тарифи.

Протягом останніх років відбулись відчутні позитивні зміни у сфері внутрішньої торгівлі та побутового обслуговування населення.  Розширюється мережа торговельних закладів, набуває вищого рівня обслуговування торгівля, громадське харчування, побутові послуги. Протягом звітного періоду відкрито 5 нових об’єктів торгівлі, закрились- 4. Дана сфера є досить розвиненою, в місті працюють 158 приватних магазинів та кіосків, 15 приватних аптек і ветаптек, 11 закладів громадського харчування, 36 об’єктів побутового обслуговування населення, 9 автозаправок. Відповідно до затверджених міською радою Правил торгівлі на ринках в попередньому режимі працювали та надавали торгівельні місця ринки: ТОВ «Богодухівський ринок», торгівельні майданчики ПП «Гранд» і БГКТ «Підприємець».

Міська рада в межах своїх повноважень постійно працює над створенням комфортних умов для роботи  фізичних осіб-підприємців, малого та середнього бізнесу. За встановленою процедурою за конкурсом надаються в оренду приміщення та споруди комунальної власності, у  відведені законодавством терміни надаються дозволи на розміщення зовнішньої реклами, приймаються рішення щодо надання земельних ділянок в оренду,  продаж, передачу у власність, встановлюються оптимальні ставки місцевих податків і зборів. Так на початку року після підвищення розміру мінімальної заробітної плати до 3200 грн. міською радою була зменшена ставка єдиного податку для платників 2 групи  з 20 до 12 відсотків мінімальної зарплати. Також зменшені відсоткові ставки податку на нерухоме майно, відмінне від земельного податку.

Міська рада постійно ініціює роботу приватних підприємців щодо приведення прилеглої до об’єктів бізнесу територій в естетично привабливий вигляд.На площі Незалежності залишився не добудованим один магазин. Територія біля нових магазинів упорядкована.

Пріоритетні завдання на 2018 рік:

 • · недопущення торгівлі в невідведених місцях;
 • · ініціювання  заходів з упорядкування прилеглої території біля об’єктів торгівлі та сфери обслуговування, прибирання від сміття та снігу;
 • · недопущення нелегальних  та забезпечення  безпечних регулярних пасажироперевезень;
 • · підвищення рівня захисту споживчого ринку міста від насичення його неякісними, фальсифікованими та небезпечними для життя і здоров’я громадян товарами;
 • · сприяння суб’єктам малого бізнесу в отриманні у виробниче користування незадіяних приміщень комунальної власності та продажу земельних ділянок під об’єктами, що використовуються для здійснення бізнесу.

 

VII. ІНВЕСТИЦІЙНА ПОЛІТИКА

Оцінка  поточної  ситуації

З метою залучення коштів інвесторів в розвиток інфраструктури міста міською радою виділяються кошти для виготовлення проектно-кошторисної документації під будівництво об’єктів, визначених Програмою соціально-економічного розвитку міста та іншими програмами. За наявності такої документації використовується кожна можливість для подання проектів на різні конкурси та для врахування під час планування обласного і державного бюджету.

В рамках проекту «Сприяння розвитку соціальної інфраструктури.  УФСІ-V»  Український фонд соціальних інвестицій  закінчується реалізація відібраного на конкурсній основі мікропроекту щодо реконструкції будівлі колишнього шкіро-венерологічного відділення лікарні по вул. Моргунова під житлову будівлю. Донором в реалізації даного проекту, вартістю  6 млн.грн. є Уряд Німеччини.

Проект щодо будівництва  водопроводу в с.Семенів Яр (2296,798 тис.грн.) другий рік поспіль надається на конкурс для фінансування з Державного фонду регіонального розвитку. За рішенням регіональної комісії Державного фонду регіонального розвитку в поточному році проект пройшов попередній конкурсний відбір. За позитивного результату в слідуючому етапі конкурсного відбору в 2018 році будуть можуть бути виділені відповідні кошти на будівництва актуального для громади міської ради об’єкта.

В результаті участі міської ради та ініціативних груп населення міста в щорічному обласному  конкурсі міні-проектів «Разом у майбутнє»  були відібрані для фінансування та реалізації 5 проектів на загальну вартість  657,161 тис.грн., з них з обласного бюджету – 328,580 тис.грн., з міського – 295,702 тис.грн., кошти ініціативних груп -32,879 тис.грн.:

-          Ініціативна група ДНЗ №5, проект «Наш сучасний дошкільний заклад»(номінація-чисте довкілля),ремонт каналізаційної системи, загальна вартість  177,823 тис.грн., з міського – 80,020 тис.грн.

-          Ініціативна група ДНЗ№9, проект «У «Берізці»тепло всім: і дорослим і малим» (номінація-енергоефективність),заміна вікон та дверей, загальна вартість  58,228 тис.грн., з міського – 26,203 тис.грн.

-          Ініціативна група «Разом», проект «Наша оселя — комфортна, безпечна оселя» (номінація-чисте довкілля), ремонт каналізаційної системи вул.Катукова буд.1,2,3, загальна вартість  46,680 тис.грн., з міського -21,006 тис.грн.

-          Ініціативна група ДНЗ №3,проект «Сучасному дитсадку-бути»(номінація-добробуд громад),облаштування дитячого,спортивного майданчика, загальна вартість  199,576 тис.грн., з міського – 89,788 тис.грн.

-          Ініціативна група «Фантазія», проект «Дружна громада-міцна держава»(номінація-добробуд громад), облаштування дитячого,спортивного майданчика , загальна вартість  174,854 тис.грн., з міського – 78,685 тис.грн.

Пріоритетні завдання на 2018 рік:

Полягають у вжитті заходів для участі в конкурсних відборах з метою залучення інвестицій щодо проектів:

 • · Утеплення будівель дошкільних  навчальних закладів №5 (1468,446 тис.грн.), №7 (694,587 тис.грн.), №8 (1489,405 тис.грн.);
 • · Будівництво водопроводу в с. Семенів Яр (2296,798 тис.грн.);
 • · Переоснащення мереж зовнішнього освітлення вулиць (501,986 тис.грн.);
 • · Капітального ремонту автодоріг не комунальної власності по вул. Шевченка, вул.Центральна  за кошти балансоутримувача (власника) доріг;
 • · Реконструкція будівлі дитячого садка по вул.Миру в с.Семенів Яр Богодухівського району під дошкільний навчальний заклад (9718 тис.грн.);
 • · Реконструкція гуртожитку під багатоквартирний житловий будинок по вул. Космічній, 1/1 в м. Богодухові (5302,691 тис.грн.);
 • · Благоустрій водоймища та прилеглої території на перехресті вулиць Троїцька-Чапаєва в м.Богодухові (орієнтовно 800 тис.грн.);
 • · «Влада та громада разом»  (конкурс міні-проектів ініціативних груп територіальної громади міста Богодухова);
 • · «Разом у майбутнє» (обласний конкурс міні-проектів з метою створення нових елементів з благоустрою та вирішення інших суспільних потреб громади).

Одним з пріоритних завданням міської ради буде приєднання до європейської ініціативи «Угода мерів – Схід» щодо  зобов’язань скоротити на своїй території викиди СО2 (та, за можливості, інших парникових газів) щонайменше на 30% до 2030 року за рахунок заходів з підвищення енергоефективності та використання відновлюваних джерел енергії. Після  чого необхідно буде розробити План дій зі сталого енергетичного розвитку та адаптації до змін клімату до 2030 року, розробляти і просувати відповідно до нього актуальні для міста проекти з енергозбереження за  фінансової підтримки Європейського Союзу.

 

IX. ДЕМОГРАФІЧНИЙ СТАН ТА ЗАЙНЯТІСТЬ НАСЕЛЕННЯ

Оцінка поточної ситуації

Чисельність населення території Богодухівської міської ради станом на 1 січня 2017 року становила 16854 чол., в тому числі: м.Богодухів-15167 чол., с.Мусійки — 613 чол., с.Семенів Яр — 883 чол., с.Москаленки — 161 чол., с. Паляничники — 30 чол.  Протягом 2017 року народилось 129 чол. (у 2016 році 190 дітей), померло 212 чол. (у 2016 — 272 чол.).

Реалізація державної політики щодо регулювання ринку праці, сприяння зайнятості населення та забезпечення соціального захисту громадян від безробіття здійснювалась на основі діючої нормативно-правової бази у сфері зайнятості населення з метою збалансування попиту і пропозиції робочої сили, зменшення рівня безробіття, досягнення продуктивної зайнятості населення.

Протягом 2017 року послугами служби зайнятості скористалися 837 громадян міста Богодухова. За сприяння центру зайнятості працевлаштовано 513 осіб. Професійне навчання за направленням служби зайнятості під замовлення роботодавців  проходило 118 осіб з числа безробітних.

Важливим економічним стимулом роботодавців є компенсація єдиного внеску роботодавцям на створення додаткових робочих місць. Районним центром зайнятості надано компенсацію єдиного соціального внеску 16 роботодавцям по 64 працевлаштованим безробітним, в тому числі по 33 безробітним з числа осіб, які мають додаткові гарантії у сприянні працевлаштуванню. До участі в громадських роботах залучено 30 безробітних. Для організації цих робіт витрачено коштів всього 80 тис.грн, в т.ч. місцевого бюджету – 40,0 тис.грн., фонду соціального страхування на випадок безробіття – 40,0 тис.грн. Також протягом року центром занятості за зверненням підприємств проводилася робота по залученню безробітних до інших роботах тимчасового характеру за кошти підприємств. Протягом року до таких робіт було залучено 202 безробітних громадян.

Профорієнтаційними послугами Богодухівським районним центром зайнятості охоплено всіх  випускників навчальних закладів, які знаходяться на території міста.

Пріоритетні завдання на 2018 рік:

 • реалізація державної політики щодо регулювання ринку праці;
 • сприяння зайнятості населення та забезпечення соціального захисту громадян від безробіття на основі діючої нормативно-правової бази з метою —збалансування попиту і пропозиції робочої сили;
 • зменшення рівня безробіття;
 • досягнення продуктивної зайнятості населення відповідно до Програми зайнятості населення на 2018 рік:
 • працевлаштувати (з урахуванням плинності кадрів) -  260 чол.
 • в т.ч. з компенсацією єдиного внеску роботодавцям- 20 чол.;
 • залучити до участі в громадських та інших роботах тимчасового характеру — 150 чол., в тому числі на виконання міської  Програми підтримки організації громадських робіт з благоустрою та озеленення території міста Богодухова на 2018 рік — 90 чол., (кошти центру зайнятості 45,0 тис.грн, міського бюджету — 45,0 тис.грн), за рахунок підприємств інших форм власності — 40 чол.);
 • направити на професійне навчання за направленням служби зайнятості під замовлення роботодавців — 130  чол.

 

X. СОЦІАЛЬНИЙ  ЗАХИСТ

Оцінка  поточної  ситуації

Відповідно до законів України „Про місцеве самоврядування в Україні“, „Про бюджет на 2017 рік“, „Про місцеві державні адміністрації“, Бюджетний кодекс України, іншого чинного законодавства та враховуючи статус міста Богодухова, як міста районного підпорядкування, питаннями соціального захисту населення, як в районі, так і в місті, займається управління праці та соціального захисту населення Богодухівської районної державної адміністрації. Тому допомоги за рахунок субвенцій з державного бюджету, призначення субсидій, відшкодування житлово-комунальним підприємствам вартості послуг, отриманих пільговими категоріями громадян, проводить відповідно управління праці та соціального захисту населення.

Враховуючи низький рівень доходів громадян та велику кількість пільгових категорій  населення, міська рада щорічно  передбачає у міському бюджеті видатки на соціальні програми та заходи.

Для реалізації повноважень у сфері соціального захисту відповідно до Комплексної програми соціального захисту населення у 2017 році з міського бюджету було використано 760,1 тис. грн., в тому числі:

-  50% знижки інвалідам по зору I групи (15 інвалідів) на оплату за електроенергію, природний газ, послуги водопостачання і водовідведення, квартирну плату та виплата компенсації на придбання твердого палива – 18,1 тис.грн.;

- на фінансову підтримку міської ради ветеранів та громадської організації ветеранів локальних війн «Єдність» — 67,3 тис. грн.;

- на матеріальну допомогу – 601,0 тис.грн., учасникам АТО – 30,0 тис.грн.;

- на підтримку творчої та обдарованої молоді – 18,0 тис.грн.;

- сім’ї загиблого учасника АТО – 3,0 тис.грн.;

- матеріальна допомога на поховання – 23,4 тис.грн.

Пріоритетні завдання на 2018 рік

Забезпечити виконання у повному обсязі Комплексної програми соціального захисту населення Богодухівської міської ради на 2016-2018 роки, тис.грн.: 700,0
- встановлення пандусів та кнопок виклику 20,0
- надання одноразової адресної грошової допомоги мешканцям міської ради, які опинилися в скрутній життєвій ситуації (за зверненнями), в тому числі:

- учасникам бойових дій на території інших держав, учасникам АТО;

- постраждалим від аварії на ЧАЕС (інвалідам I групи, дітям-сиротам, дітям-інвалідам, вдовам та учасникам ліквідації наслідків аварій на ЧАЕС)

- сім’ям загиблих учасників АТО щорічно надавати одноразову матеріалу допомогу до Дня захисника України та 50% знижку плати за користування комунальними послугами (газом, електроенергією та іншими послугами) та скрапленим газом для побутових потреб в межах середніх норм споживання, 50% знижку вартості палива, в тому числі рідкого, в межах норм, встановлених для продажу населенню, для осіб, які проживають у будинках, що не мають центрального опалення.533,7-надання допомоги на поховання деяких категорій осіб виконавцю волевиявлення померлого або особі, яка зобов’язалась поховати померлого;52,0-надання матеріальної допомоги квартальним міста41,6-надання інвалідам по зору I групи, які не користуються іншими пільгами з оплати за спожиті комунальні послуги, 50% знижки на оплату за електроенергію, природний газ, послуги водопостачання і водовідведення, квартирної плати та виплата компенсації на придбання твердого палива10,0

 

 

-надання фінансової підтримки міській організації ветеранів України на статутну діяльність106,6

-підтримка творчої та обдарованої молоді 28,8

Продовжувати співпрацювати з управлінням соціального захисту населення, службою у справах дітей, РЦСССДМ, громадськими організаціями ветеранів, воїнів-інтернаціоналістів, учасників ліквідації наслідків аварії на ЧАЕС для вирішення актуальних питань жителів територіальної громади, які опинилися у складних життєвих обставинах і потребують стороннього втручання.

 

XI. ОСВІТА

Оцінка  поточної  ситуації

У комунальній власності міської ради знаходяться 6 дошкільних навчальних закладів, у яких виховується – 624 дітей у 25 групах. Їх обслуговують 122 працівника. На фінансування галузі «Освіта» у 2017 році використано 11,1 млн.грн.

Відповідно до Програми протягом 2017 року продовжувалась робота над зміцненням і оновленням матеріально-технічної бази ДНЗ:

ДНЗ№3 – 2 мийки, капітальний ремонт ясельної групи (заміна підлоги та покриття її ліноліумом, утеплення стін гіпсокартоном), замінено котел, водовідвід з даху, придбано матраци, подушки;

ДНЗ№5 – придбано рушники, матраци, подушки, мультимедійне обладнання (ноутбук, екран, проектор), посуд (тарілки мілкі, глибокі, чашки), ліжка, шафи, столи, стільці, двері (5 шт.);

ДНЗ№6 – пилосос, матраци, подушки;

ДНЗ№7 – холодильник, морозильну камеру, мультимедійне обладнання (ноутбук, екран, проектор), матраци, подушки;

ДНЗ №8 – встановлення вентиляційного обладнання, встановлено лавки та гойдалки-балансири на ігрових майданчиках груп (6 груп), матраци, подушки.

ДНЗ№9 – матраци, подушки, рушники, бойлер, ваги, прогулянковий павільйон.

На виконання Програми «Дошкільна освіта на 2013-2017 роки», крім бюджетних, залучались позабюджетні надходження, кошти обласної ради від участі в конкурсі міні-проектів «Разом в майбутнє», меценатські та спонсорські кошти на які було придбано:

-  ДНЗ №5, проект «Наш сучасний дошкільний заклад»(номінація-чисте довкілля),ремонт каналізаційної системи, загальна вартість  177,823 тис.грн., з обласного бюджету – 88,911 тис.грн., міського – 80,020 тис.грн.

- ДНЗ№9, проект «У «Берізці» тепло всім: і дорослим і малим» (номінація-енергоефективність),заміна вікон та дверей, загальна вартість  58,228 тис.грн., з обласного – 29,114 тис.грн. з міського – 26,203 тис.грн.

-  ДНЗ №3,проект «Сучасному дитсадку-бути»(номінація-добробуд громад),облаштування дитячого,спортивного майданчика, загальна вартість  199,576 тис.грн., з обласного – 99,788 тис.грн., з міського – 89,788 тис.грн.;

- ДНЗ№7 – електричний бойлер на 100л;

- ДНЗ №3 – придбано вхідні двері, огорожу на майданчик, пенал для посуду;

- ДНЗ №5 – встановлено вхідні двері.

Вихованці ДНЗ забезпечуються збалансованим харчуванням, необхідним для їх нормального росту і розвитку, з дотриманням натурального набору продуктів та затверджених норм харчування. Витрати на харчування за 2017 рік склали 1305,1 тис.грн., в тому числі бюджетні кошти в сумі 820,1 тис. грн., батьківська плата – 418,8 тис.грн грн., благодійна допомога – 66,2 тис.грн. Розмір плати для батьків за перебування дітей у дошкільних навчальних закладах міської ради на 2017 рік становив 40 відсотків від вартості харчування на день.   Вартість харчування на день склала для дітей молодшого віку 12,83 грн., старшого віку — 19,83 грн. У 2017 році за рахунок міського бюджету було придбано 605 новорічних подарунків, настільні ігри, розмальовки, книжки  для дітей ДНЗ.

Від плати за харчування дітей звільняються батьки або особи, які їх замінюють, у сім’ях, у яких сукупний дохід на кожного члена сім’ї за попередній квартал не перевищував рівня прожиткового мінімуму  (гарантованого  мінімуму),  який  щороку  встановлюється  законом  про  Державний  бюджет України для визначення права на звільнення від плати за харчування дитини у комунальних дошкільних навчальних закладах.

Безкоштовним харчуванням забезпечувались також діти-сироти, діти, позбавлені батьківського піклування, діти-інваліди, діти із сімей, які отримують допомогу відповідно до Закону України «Про державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім’ям», діти учасників бойових дій. Розмір плати для батьків, у сім’ях яких троє і більше дітей зменшувався на 50%. Всього в ДНЗ протягом 2017 року звільнено від сплати за харчування 36 дітей, зменшена плата на 50% для  42 дітей.

Централізованою бухгалтерією міської ради своєчасно здійснювались розрахунки за спожиті енергоносії, виплачувалась заробітна плата працівникам освіти. Були забезпечені виплати, передбачені ст.57 Закону України «Про освіту»: надбавка за вислугу років, грошова винагорода за сумлінну працю, зразкове виконання службових обов’язків — 15,321 тис.грн., допомога на оздоровлення при наданні щорічної відпустки – 155,37 тис. грн., преміювання працівників ДНЗ 13,932 тис. грн. та виплата коштів на відрядження 17,0 тис.грн.

З міського бюджету була надана субвенція на оплату за харчування дітей 1-4 класів у загальноосвітніх навчальних закладах, що розташовані на території Богодухівської міської ради, крім пільгового контингенту, у розмірі 785,9 тис.грн., на харчування дітей у пришкільних таборах – 94,5 тис.грн., на оздоровлення дітей пільгового контингенту – 47,250 тис.грн.

Пріоритетні завдання на 2018 рік

Продовжити роботу над зміцненням і оновленням матеріально-технічної бази закладів освіти, підвищенням їх енергоефективності. За кошти міського бюджету та залучені кошти від участі в обласному конкурсі «Разом в майбутнє» виконати:

ДНЗ №3

Перебудова коридору в молодшій групі, утеплення стін будівлі і горища, обробка дерев’яних конструкцій даху вогнетривким розчином, покриття території подвір’я тротуарною плиткою або асфальтом.

ДНЗ №5

Заміна паркана (60м), воріт, 2 хвірток, побудова опорної стіни для підтримки ґрунту біля центрального входу у дошкільний заклад (D-60м, Н-1,5м), побудова 4-х прогулянкових павільйонів.

ДНЗ №6

Капітальний ремонт даху ДНЗ площею 143кв.м, продовжити роботу щодо заміни застарілих дверей (6 шт.)Капітальний ремонт харчоблоку.

ДНЗ №7

Виконати ремонт та утеплення даху головної будівлі закладу, встановити 2 прогулянкових павільйони, замінити водогін, замінити каналізаційну систему у першій молодшій групі та на подвір’ї, продовжити заміну паркану по периметру дошкільного закладу, зробити навіси над входами до прачки та музично-спортивного залу, придбати електробойлер на 100л, придбати постільну білизну (простирадла, наволочки, підодіяльники) та рушники махрові.

ДНЗ №8

Капітальний ремонт тіньових навісів на 6 дитячих майданчиках, ремонт каналізаційної системи, заміна 12 дитячих унітазів, придбати ноутбук, принтер, придбати столи та стільчики для дітей ясельної групи (на 18 дітей) та молодшої групи (на 20 дітей), лавки у дитячі роздягальні (12 шт.), на харчоблоці замінити мийки (3 шт.), столи кухонні (3 шт.), придбати каструлі 20л (2 шт.), холодильник, придбати пилососи, укомплектувати ігровими спорудами, столиками, лавками 6 дитячих майданчиків.

ДНЗ №9

Капітальний ремонт або перебудова надвірного туалету на території закладу, ремонт підлоги у ясельній групі, встановити павільйони.

 XII. КУЛЬТУРА ТА СПОРТ

  Оцінка  поточної  ситуації

Для задоволення культурних потреб у місті діє 3 бібліотеки, районний будинок культури,  Семеноярські клуб та бібліотека-філія, дитяча музична школа, Центр дитячої та юнацької творчості.

Спільно з сектором культури райдержадміністрації та районним будинком культури міською радою проводились культурні заходи з нагоди народних та державних свят, професійних днів, вшановувались кращі представники трудових колективів міста, здійснювались урочисті прийоми у міського голови.

До Міжнародного дня захисту дітей медалістам міста, обдарованим дітям Богодухова міською радою вручено грамоти та цінні подарунки на 10,0 тис.грн.

До сфери підпорядкування міської ради належить Семеноярський сільський клуб, на утримання та заробітну плату у 2017 році використано 281,0 тис. грн. Для жіночого ансамблю «Калинка» було придбано нові українські костюми у кількості 12 штук на суму 29,650 тис.грн.

Міська рада брала активну участь в проведенні спортивних заходів на території міста відповідно до Програми розвитку фізичної культури і спорту на території Богодухівської міської ради на 2015-2017 роки, виділялись кошти на вручення призів. У рамках заходів до 72-ї річниці Перемоги над нацизмом у Європі, проведено міську військово-спортивну гру, присвячену пам’яті воїна-інтернаціоналіста Віталія Сахна, за участі навчальних закладів міста Богодухова. Командам переможцям вручено спортивний інвентар на суму 10 тис.грн. Також було проведено низку спортивних заходів: пляжний волейбол, змагання з тенісу, шахів, шашок. Всім переможцям було вручено призи.

Пріоритетні завдання на 2018 рік

- Підвищення культурного рівня населення шляхом організації різноманітних культурно-мистецьких заходів, спрямованих на виховання любові та поваги до своєї малої батьківщини, відродження народних звичаїв та традицій.

- Пропагування та збереження традицій Богодухівщини, культурної спадщини рідного краю, забезпечення та організація змістовного дозвілля дітей та молоді.

- Охоплення різними формами художньої самодіяльності більшої, в порівнянні із минулим роком, кількості учасників.

- Створення умов для виявлення та розвитку творчих здібностей молоді та дітей.

- Проведення культурно-масових заходів на території Богодухівської міської ради відповідно до Програми  забезпечення проведення  масових і спортивних  заходів, відзначення пам’ятних дат та ювілеїв, вшанування видатних  людей по Богодухівській міській раді на 2018-2020 роки.

- Облаштувати вело доріжку;

- Забезпечення участі аматорів художньої самодіяльності Семеноярського клубу у культурно-масових заходах.

- облаштувати волейбольний майданчик,  дообладнати спортивними елементами майданчик біля Семеноярського клубу;

- створити краєзнавчий музей у Семеноярському клубі.

 

XIII.ВІДКРИТІСТЬ ВЛАДИ, РОЗВИТОК ІНФОРМАЦІЙНОГО ПРОСТОРУ.

Оцінка  поточної  ситуації

Богодухівська  міська рада протягом 2017 року здійснювала свою діяльність керуючись принципами демократичного врядування на місцевому рівні, постійно працювала над забезпеченням

 

ефективності роботи в частині відкритості і прозорості. Відкритість і прозорість діяльності органів міського самоврядування забезпечується через можливість доступу членів

міської громади до повної, об’єктивної, достовірної інформації про цю діяльність в обсягах та у порядку, встановлених законом, а також передбачає здійснення громадського контролю і вплив громадськості на формування і реалізацію політики у місті Богодухові через прийняття владними органами та посадовими особами рішень, здійснення ними дій або утримання від них, як неправомірних.

Продовжує використовуватись та наповнюватись офіційний портал міської ради. Місцева громада заохочувалась до участі в процесі прийняття рішень, городяни запрошувались до діалогу. Вся робота здійснювалась з дотриманням виконання вимог Закону України „Про доступ до публічної інформації“.

На офіційному порталі міської ради публікувались проекти рішень та рішення міської ради, виконавчому комітету, запроваджено електронний зворотній зв’язок.Таким чином, створені умови для прозорості процедури прийняття нормативних документів. Забезпечено систематичне та оперативне оприлюднення й оновлення інформації про діяльність міської ради, виконкому та міського голови.

З боку громадськості відчувається не тільки цікавість до роботи міської ради, але й реальний жорсткий  громадський контроль за прийнятими рішеннями виконавчого комітету та міської ради.

Активне використання засобів масової інформації дозволяє значно підвищити інформованість населення, вирішувати проблеми на стадії їх виникнення, при необхідності оперативно вживати відповідних заходів. З метою систематичного забезпечення оприлюднення нормативно-правових актів, новин, подяк, анонсів, оголошень апарату міської ради та привітань міського голови  в районній  газеті «Маяк»,  з міського бюджету, відповідно до Програми, використано 11 тис.грн.

Важливою складовою розвитку інформаційного простору є чіткий зв’язок населення з міською радою через  взаємодію   квартальних, які представляють інтереси жителів відповідних територій. 26 квартальних на добровільних засадах організовують населення у здійсненні заходів з проведення робіт з благоустрою, озеленення та утримання  в належному стані садиб, дворів, вулиць, місць відпочинку. Також квартальні сприяють депутатам міської ради в організації зустрічей з виборцями, розглядають звернення громадян, ведуть облік населення за віком, місцем роботи і навчання,  надають характеристики, довідки, розносять  повістки, повідомлення про сплату податків та інше.

Міською радою забезпечується право богодухівців  бути присутніми на відкритих засіданнях міської ради та міськвиконкому при обговоренні питань, пов’язаних з розробкою планів економічного та соціального розвитку населених пунктів Богодухівської міської ради, проекту бюджету, проектів міських цільових програм та інших рішень, що представляють суспільний інтерес загальноміського значення.

На виконання Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо розширення повноважень органів місцевого самоврядування та оптимізації надання адміністративних послуг» в 2017 році послугу з реєстрації/зняття з реєстрації місця проживання отримали 2661 громанян із них 1755(прописаних), 906(виписаних) членів територіальної громади, видано 1206 довідок з цих питань.

У Верховній Раді України знаходиться на розгляді проект Закону про внесення змін до Закону України «Про державну реєстрацію актів цивільного стану» та деяких інших законодавчих актів України щодо децентралізації та наближення до громадян адміністративних послуг у сфері державної реєстрації актів цивільного стану відповідно до якого органи місцевого самоврядування одержать повноваження реєстрації актів цивільного стану, що надасть можливість розширити спектр адміністративних послуг.

Пріоритетні завдання на 2017 рік:

Систематично забезпечувати оприлюднення про діяльність міської ради та виконавчого комітету в районній  газеті «Маяк» — 20,0 тис.грн.

З метою забезпечення права кожного богодухівця на доступ до публічної інформації, що знаходиться у володінні міської ради, виконавчого комітету та на виконання Закону України „Про доступ до публічної інформації“ постійно наповнювати та оновлювати матеріали офіційного порталу міської ради.

Збільшити кількість адміністративних послуг, що надаються виконавчим комітетом міської ради. Продовжити вивчення позитивного досвіду інших міських рад  та ініціюватия впровадження такого досвіду у сфері надання адміністративних послуг.

З метою забезпечення ефективності місцевої влади підвищувати рівень професійної етики працівників міської ради, впроваджувати етичні кодекси для посадових осіб міської ради та депутатів міської ради в рамках реалізації Програми Ради Європи „Підвищення інституційної спроможності органів місцевого самоврядування“.

У разі необхідності проводити громадські слухання, відкриті чи відображені у ЗМІ, публічно обговорювати проблеми, що мають суспільно-громадське значення.

Продовжувати практику проведення сходок громадян за місцем проживання за участю депутатів міської ради, членів виконавчого комітету та спеціалістів апарату виконавчого комітету міської ради.

Здійснювати звітування міським головою перед громадою міста відповідно до вимог чинного законодавства, а також, у разі необхідності, його заступників, секретаря міської ради та керуючого справами  виконавчого комітету у засобах масової інформації.

Депутатам міської ради проводити періодичні зустрічі з виборцями у виборчих округах вивчати проблеми та брати активну участь у їх розв’язанні (самостійно, за участю міського голови, працівників міськвиконкому та керівників комунальних служб).

Депутатам міської ради запровадити щорічне звітування перед виборцями свого округу відповідно до вимог Закону України „Про статус депутата місцевої ради“.

Забезпечити підтримку діяльності громадських організацій, органів самоорганізації населення, спрямовану  на вирішення питань благоустрою міста, комунальних проблем, спільного утримання багатоквартирних житлових будинків, підтримання громадського правопорядку, задоволення потреб населення за інтересами (створення екологічних, спортивних, культурно-масових об’єднань), організації зайнятості і дозвілля молоді.

 

ХIV. РЕЗУЛЬТАТИ ВИКОНАННЯ ПРОГРАМИ

Результати реалізації Програми економічного і соціального розвитку населених пунктів Богодухівської міської ради на 2018 рік (далі – Програма) визначаються шляхом проведення моніторингу показників  соціально-економічного розвитку  міста.

Для проведення моніторингу застосовуються статистичні та аналітичні показники соціально-економічного розвитку міста.

Основними завданнями моніторингу реалізації Програми є збір, узагальнення, періодичний аналіз відповідних показників та визначення ефективності реалізації Програми.

Моніторинг проводиться на підставі даних централізованої бухгалтерії  міської ради, управлінь районної державної адміністрації, комунальних підприємств та інших суб’єктів господарювання.

Виконавчий комітет щоквартально здійснює збір та узагальнення інформації щодо  виконання Програми, розглядає її та інформує Богодухівську міську раду до кінця місяця наступного за звітним про хід виконання Програми.

Організація виконання реалізації Програми покладається на секретаря Богодухівської міської ради, заступників міського голови згідно з розподілом обов’язків.

УКРАЇНА

БОГОДУХІВСЬКА МІСЬКА РАДА

ХАРКІВСЬКОЇ  ОБЛАСТІ

В И К О Н А В Ч И Й    К О М І Т Е Т

Р І Ш Е Н Н Я

 

07.12.2017                                       Богодухів                                                № 254

 

Про розгляд проектів цільових міських програм

 

Заслухавши і обговоривши проекти цільових міських програм: Програми охорони навколишнього середовища міста Богодухова на 2018-2020 роки,  Програми благоустрою міста Богодухів на 2018 рік, Програми підтримки організації громадських робіт з благоустрою та озеленення території міста Богодухова на 2018 рік, Міської комплексної Програми профілактики правопорушень на 2018-2020 роки, Програми розвитку фізичної культури і спорту на території Богодухівської міської ради на 2018-2020 роки, Програми забезпечення проведення масових і спортивних заходів, відзначення пам’ятних дат та ювілеїв, вшанування видатних людей по Богодухівській міській раді на 2018-2020 роки, виконком міської ради відзначає, що відповідно до ст.27 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» виконавчим комітетом міської ради здійснюється підготовка програми соціально-економічного та культурного розвитку міста, цільових програм з інших питань самоврядування, подання їх на затвердження ради, організація їх виконання.

З метою належної організації виконання міських цільових програм, виконком міської ради

В И Р І Ш И В:

1. Схвалити: Програму охорони навколишнього середовища міста Богодухова на 2018-2020 роки,  Програму благоустрою міста Богодухів на 2018 рік,  Програму підтримки організації громадських робіт з благоустрою та озеленення території міста Богодухова на 2018 рік, Міську комплексну Програму профілактики правопорушень на 2018-2020 роки, Програму розвитку фізичної культури і спорту на території Богодухівської міської ради на 2018-2020 роки, Програму забезпечення проведення масових і спортивних заходів, відзначення пам’ятних дат та ювілеїв, вшанування видатних людей по Богодухівській міській раді на 2018-2020 роки та направити їх на затвердження сесії Богодухівської міської ради.

2. Забезпечити координацію дій, аналіз та контроль за ходом виконання прийнятих міських цільових програм.

3. Щорічно подавати міській раді звіти про хід і результати виконання міських цільових програм.

4. Контроль за виконанням рішення покласти на заступників міського голови Ворвуля В.В., Мальовану О.А.

 

 

Міський голова  оригінал підписано                                            М.ГОЛУБ

ПРОГРАМА

 

охорони навколишнього природного середовища міста Богодухова на 2018-2020  роки

 

1. Загальні положення

Програма охорони навколишнього природного середовища міста Богодухова на 2018–2020 роки (далі – Програма) – це система принципів, пріоритетних напрямів та конкретних заходів у сфері охорони навколишнього природного середовища.

Міська Програма розроблена відповідно до чинного природоохоронного законодавства України: законів України «Про відходи», «Про охорону навколишнього природного середовища», «Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення».

Богодухів має  визначене місце видалення твердих побутових відходів — комплекс по управлінню комунальними відходами, проектна потужність 39 тис.м3 відходів на рік. Комплекс належить до спільної спільної власності територіальних громад сіл, селищ міста Богодухівського району і обслуговується КП «Господар».

Переважна більшість території населених пунктів міської ради охоплена місцями для збору твердих побутових відходів. Вивезення ТПВ здійснюється відповідно до схеми санітарної чистки за затвердженими графіками. Щороку система санітарної очистки міста вдосконалюється, розширюється зона збору ТПВ, поповнюється матеріально-технічна база, необхідна для цього виду діяльності. Абонентами послуг з вивезення ТПВ  є  4266 споживачів  з групи «населення» та 268 абонентів з числа юридичних осіб (підприємств, установ, організацій). Видалення відходів на даний час здійснюється шляхом його захоронення на існуючому звалищі ТПВ.

Протягом 2016 року зібрано з території санітарної очистки міста та сіл відповідно до укладених договорів на вивезення та захоронення ТПВ — 21,6 тис.м3, протягом січня-листопада 2017 року – 18,5тис.м3. Перевезення    ТПВ    здіснюється  трьома спеціально обладнаними для цього транспортними засобами: сміттєвозами на базі автомобілів ГАЗ 3309  та МАЗ. Збирання ТПВ здійснюється контейнерним методом за унітарною (валовою)  системою. Контейнери металеві ємністю 0,7-1,0 м3 в кількості 330 шт встановлені на 182 місцях збору ТПВ, з них  огорожених майданчиків — 47. Протягом 2017 року замінено та встановлено нових контейнерів для збору ТПВ- 50 шт.(155 тис.грн), 22 огорожі (80,0тис.грн) для контейнерних майданчиків, встановлено 30 урн для сміття (16,5 тис.грн). Всього протягом 2017 року з фонду охорони та раціонального використання природних ресурсів витрачено 251,0 тис.грн.

Обсяги надання послуг з відведення стоків склали у 2016 році  43,3 тис. м3, протягом січня-листопада 2017 року- 44,2 тис.м3. Послугами міської каналізації забезпечені 21,1%  мешканців, протягом 2017 року кількість абонентів збільшена на 5 споживачів. Решта стоків від будинків з централізованим водопостачанням збирається у вигрібних ямах та вивозиться спеціалізованим автотранспортом. Річний обсяг вивезення рідких побутових відходів (РПВ) комунальним транспортом склав у 2016 році 11,8 тис. м3, у 2017 за 11 місяців –11,3 тис.м3.

На даний час заключною стадією поводження з рідкими побутовими відходами в місті Богодухові є їх знешкодження, яке здійснюється на очисних спорудах з аеротенками потужністю 200 куб. м. на добу по вул. Комарова та очисних спорудах «біоплато» з каналізаційною насосною станцією потужністю 131 куб в с. Семенів Яр по вул. Костянтинівка, які не забезпечували повну очистку стічних вод внаслідок недостатнього проектного рішення. З метою покращення якості очистки та попередження забруднення навколишнього природного середовища розроблений та отриманий висновок ДАБК на будівництво нових очисних споруд. Проектуємі очісні споруди повинні забезпечити очистку як господарсько-побутових стічних вод так і промислових. На даний час вирішується питання пошуку джерела фінансування  цього будівництва.

Контроль за якістю стічних вод  здійснює санітарно-гігієнічна лабораторія ТОВ «Науково-дослідний інститут профілактичної медицини» та бактеріологічна лабораторія відділу дослідження біологічних факторів Державної установи «Харківський обласний лабораторний центр Держсаніпідемслужби України» Краснокутської міжрайонної філії  з періодичністю 1 проба на квартал від кожного споживача послуг.

Міський фонд охорони навколишнього природного середовища є складовою частиною спеціального фонду міського бюджету відповідно до Закону України «Про охорону навколишнього природного середовища». Реалізація Програми потребує узгодженості дій міської ради, підприємств та населення, що є необхідною умовою вирішення проблем поводження з твердими побутовими відходами на території ради.

 

2. Мета  та  основні  завдання  Програми

Ця  Програма є одним з напрямків реалізації політики Богодухівської міської ради у сфері оздоровлення навколишнього природного середовища.

Мета Програми – поліпшення екологічного стану довкілля шляхом забезпечення охорони, раціонального використання і відтворення природних ресурсів; досягнення гармонійної взаємодії громади і навколишнього середовища за умов активізації економічних процесів, розвитку виробничого комплексу та інфраструктури міста.

Завдання Програми – спрямування дій міської ради та її виконавчого комітету, організацій, установ та підприємств всіх форм власності на реалізацію пріоритетних напрямів діяльності у сфері ефективного природокористування, дотримання вимог екологічної безпеки та охорони навколишнього природного середовища.

Програма включає в себе природоохоронні заходи за наступними напрямами:

-         охорона і раціональне використання водних ресурсів;

-         охорона атмосферного повітря;

-         охорона і раціональне використання земель;

-         охорона і раціональне використання природних рослинних ресурсів;

-         заходи щодо поводження з побутовими та промисловими відходами;

-          екологічна освіта, інформаційне забезпечення, організаційно-масові заходи.

 

3. Фінансове забезпечення Програми

Джерелами фінансування заходів Програми є: кошти міського бюджету; кошти міського, обласного та державного фондів охорони навколишнього природного середовища; кошти підприємств, установ та організацій; кошти інвесторів; кошти з інших джерел. Міський фонд охорони навколишнього природного середовища створюється за рахунок коштів: екологічного податку,  грошових стягнень за шкоду, заподіяну порушеннями законодавства про охорону навколишнього природного середовища в результаті господарської діяльності згідно з чинним законодавством, та  інших джерел, не заборонених чинним законодавством. Головний розпорядник коштів фонду є Богодухівська міська рада, її виконавчий комітет.

Для досягнення мети необхідно максимально використати як бюджетні, так і позабюджетні кошти, залучаючи до вирішення проблем юридичних та фізичних осіб, враховуючи при цьому соціальні та економічні умови, що склалися на сьогодні в місті.

Фінансування заходів з охорони навколишнього природного середовища в значній мірі пов’язане з забезпеченням роботи в сфері  поводження з відходами, які утворюються на території населених пунктів Богодухівської міської ради.

 

4. Очікувані результати впровадження Програми

Виконання Програми дасть змогу:

- покращити екологічний стан міста;

- захистити від підтоплень територію міста;

- зменшити забруднення і покращити гідрологічний режим р. Мерло в межах міста;

- зберегти існуючі та створити нові зелені насадження;

- зменшити шкідливий вплив побутових відходів на навколишнє природне середовище та здоров’я людини;

- зменшити забруднення міста побутовими відходами;

- зменшити обсяги захоронення побутових відходів;

- впровадити нові технології в сфері поводження з твердими побутовими відходами;

- покращити якість питної води.

 

5. Заходи з реалізації Програми

 

1. На виконання  заходів передбачених  відповідно до Програми соціально-економічного розвитку міста згідно затверджених кошторисів доходів та видатків природоохоронного фонду, кошти спрямовуються на фінансування витрат, пов’язаних з:

 • придбанням насосного і технологічного обладнання для заміни такого, що використало свої технічні можливості на комунальних каналізаційних системах;
 • паспортизацією водойм;
 • паспортизацією та інвентаризацією відходів;
 • отриманням дозволу на викиди в атмосферу;
 • відновленням і підтриманням сприятливого гідрологічного режиму та санітарного стану річки, а також заходами з боротьби з шкідливою дією вод (упорядкування джерела);
 • озелененням міста;
 • забезпеченням екологічно безпечного збирання, перевезення, зберігання, оброблення, утилізації, видалення, знешкодження і захоронення відходів;
 • проведенням екологічної експертизи;
 • розробленням екологічних програм;
 • ліквідаційним тампонажем артезіанських свердловин;
 • будівництвом, ремонтом  та реконструкцією очисних споруд;

придбання вищої водної рослинності для очищення стічних вод на очисних спорудах технологій «біоплато»;

 • придбанням паливно – мастильних матеріалів для ліквідації стихійних сміттєзвалищ ;
 • виконанням інших заходів відповідно до Переліку видів діяльності, що належать до природоохоронних заходів.

2. Забороняється використання коштів фонду не за цільовим призначенням на заходи, що не передбачені п.1 цієї Програми та постановою Кабінету Міністрів України від 17 вересня 1996 року № 1147 «Про Затвердження переліку видів діяльності, що належать до природоохоронних заходів» із змінами та доповненнями.

3. Видатки з фонду  проводяться в межах надходження коштів до нього в установленому законодавством порядку.

4. Контроль за своєчасністю та повнотою сплати екологічного податку до місцевих фондів охорони навколишнього природного середовища здійснюють  органи державної податкової інспекції.

5. Контроль за цільовим використанням коштів фонду здійснює головний розпорядник коштів.

6. Невикористані у звітному році кошти фонду  вилученню не підлягають, переходять на наступний рік і використовуються на цілі, передбачені цією Програмою.

 

П Р О Г Р А М А

з благоустрою міста Богодухова на 2018 рік

Загальні положення.

Питання по благоустрою міста Богодухова є надзвичайно актуальним , що зумовлено характеристиками умов життя громадян міста. Приведення території міста в належний стан, дотримання санітарно-гігієнічних норм, проведення комплексного благоустрою міста – є основним завданням міської ради.

Мета програми.

Метою Програми є розроблення заходів, спрямованих на проведення комплексу робіт з інженерного захисту, розчищення, озеленення території, а також соціально-економічних, організаційно – правових та екологічних заходів з покращення мікроклімату, санітарного очищення, зниження рівня шуму та інше, що здійснюється на території міста для раціонального використання, належного утримання та охорони, створення умов щодо захисту і відновлення сприятливого для життєдіяльності людини довкілля.

Програма розрахована на один рік. Фінансування Програми здійснюється за рахунок коштів, передбачених в загальному та спеціальному фондах бюджету міста на 2018 рік.

 

Основні завдання Програми.

Основним завданням Програми є:

 • організація забезпечення на території міста чистоти і порядку, дотримання тиші в громадських місцях;
 • організація місць відпочинку для населення;
 • затвердження правил благоустрою територій населених пунктів Богодухівської міської ради;
 • залучення на договірних засадах коштів і матеріально-технічних ресурсів юридичних і фізичних осіб для здійснення заходів з благоустрою населених пунктів Богодухівської міської ради;
 • здійснення контролю за станом благоустрою та утриманням територій, інженерних споруд та об’єктів, підприємств, установ та організацій, їх озелененням, охороною зелених насаджень;
 • визначення місць стоянок транспортних засобах на об’єктах благоустрою населених пунктів Богодухівської міської ради, графіку роботи кладовища, зовнішнього освітлення та санітарного очищення території, термінів проведення робіт з утримання, реконструкції та капітального ремонту об’єктів благоустрою.

 

Основні заходи, щодо реалізації Програми

Зміст заходу

Відповідальні виконавці

Вартість, тис.грн.

Термін виконання

1. Заробітна плата з нарахуванням КП «Богодухівжитло»

2300,0

Протягом року
2. Будівництво, ремонт асфальтового покриття площ, вулиць, доріг, прибудинкових територій, проїздів, алей, бульварів, тротуарів, пішохідних зон і доріжок та утримання вулиць і доріг комунальної власності.

Виконавчий комітет,

КП «Богодухівжитло»

1800,0

Квітень — вересень

3. Паливно-мастильні матеріали

Виконавчий

комітет,

КП «Богодухівжитло

     1500,0

Березень -листопад

4. Утримання зелених насаджень, придбання контейнерів та урн для сміття, огорожі

Виконавчий комітет,

КП «Богодухівжитло»

310,0

Квітень-жовтень

5. Утримання та відновлення мереж вуличного освітлення  (оплата за використану електроенергію, світильники, лампи, дроти, запчастини та матеріали для ремонту мереж вуличного освітлення, відновлення вуличного освітлення : вул.Вокзальна Набережна, вул.Привокзальна слобідка частково, вул.Садовий Яр, вул.Молодіжна частково (від вул.Шевченко до вул.Леонова),вул.Гомолко частково     (від пров.Лікарняного до вул.Слобожанської), вул.Веселкова частково(верх), с.С.Яр вул. Шкільна частково.)

Виконавчий комітет, КП «Богодухівжитло»

1600,0

Постійно

6. Утримання в належному стані та улаштування дитячих, спортивних та інших майданчиків для відпочинку (фарба, інструмент)

Виконавчий комітет, КП «Богодухівжитло»

50,0

Постійно

7. Здійснення профілактичного ремонту історичних пам’яток, монументів, пам’ятних знаків (фарба, інструмент, будівельні матеріали)

Виконавчий комітет, КП «Богодухівжитло

50,0

Постійно

8. Утримання та встановлення технічних засобів регулювання дорожнього руху (поточний ремонт світлофорів, ламп),придбання дорожніх знаків

Виконавчий комітет, КП «Богодухівжитло»

35,0

Постійно

9. Видалення аварійних сухостійних дерев та чагарників, косіння трави (паливно-мастильні матеріали, запчастини на бензокоси)

Виконавчий комітет, КП «Богодухівжитло

80,0

Постійно

10. Відлов безпритульних тварин

Виконавчий комітет, КП «Богодухівжитло»

30,0

За потребою

11. Забезпечення належних умов для відпочинку на ставу «Копань» (обстеження, навчання персоналу)

Виконавчий комітет,

КП «Богодухівжитло»

20,0

Квітень-травень

12. Встановлення огорожі на центральному кладовищі.

Виготовлення проекту землевідведення на кладовищеВиконавчий комітет,

КП «Богодухівжитло»

 

Згідно з кошторисом

20,0

Квітень-вересень

13.Ремонт та облаштування шахтних колодязів по вулицях містаВиконавчий комітет,

 

КП «Богодухівжитло»

120,0

Квітень-вересень

14Влаштування тротуару на площі Незалежності від перехрестя вул.Чернієнка до площі СоборностіВиконавчий комітет,

 

КП «Богодухівжитло»

500,0

Квітень-вересень

 

 

15.Виготовлення проектно-кошторисної документації на облаштування тротуару на площі Соборності від світлофору до Будинку культуриВиконавчий комітет,

КП «Богодухівжитло»

Згідно кошторису

Квітень-вересень

16.

 

 

 

Виготовлення проектно-кошторисної документації на облаштування тротуару по вул.Шевченка від світлофору до повороту на ХарківВиконавчий комітет,

КП «Богодухівжитло»

Згідно кошторису

Квітень-вересень

 

 

17Завершення земляних робіт з очистки водовідвідного каналу від вул.Центральної через вул.Солов’їну до р.МерлаВиконавчий комітет,

КП «Богодухівжитло»

23,0

Квітень-вересень

18.Проведення земляних робіт з очистки водовідвідного каналу від площі Бідила до р.МерлоВиконавчий комітет,

 

КП «Богодухівжитло»

Згідно з кошторисом,близько 22,0 тис.грн

Квітень-вересень

19Проведення земляних робіт з очистки водовідвідного каналу по вул. Шевченко (до магазину «Радуга»)Виконавчий комітет,

 

КП «Богодухівжитло»

Згідно з кошторисом,близько 17,0 тис.грн

Квітень-вересень

20Проведення земляних робіт з очистки водовідвідного каналу по вул.Ломоносова, від вул.В.Сахна до р.МерлоВиконавчий комітет,

 

КП «Богодухівжитло»

Згідно з кошторисом,близько 100,0 тис.грн

Квітень-вересень

21Проведення земляних робіт з очистки водовідвідного каналу від кафе «Імператор» до р.МерлоВиконавчий комітет, КП «Богодухівжитло»

Згідно з кошторисом,близько 50,0 тис.грн

Квітень-вересень

22Проведення земляних робіт з очистки водовідвідного каналу від кафе «Імператор» до р.МерлоВиконавчий комітет,

 

КП «Богодухівжитло»

Згідно з кошторисом,близько 50,0 тис.грн

Квітень-вересень

23Проведення земляних робіт з очистки водовідвідвідних каналів від вул.Набережна до р.МерлоВиконавчий комітет,

 

КП «Богодухівжитло»

Згідно з кошторисом,близько 75,0 тис.грн

Квітень-вересень

24Проведення земляних робіт з очистки нагорно-ловчого каналу від вул.Лозівської до вул.Гомолко та  водовідвідвідних каналів нагорно-ловчого каналу до р.МерлоВиконавчий комітет,

 

КП «Богодухівжитло»

Згідно з кошторисом,близько 570,0 тис.грн

Квітень-вересень

25Здійснення контролю з благоустрою прилеглих земельних ділянок до індивідуальних домоволодінь, підприємств, установ, організацій, які розміщуються на території міста та утримують закріплену за ними територію. Інформування жителів міста про необхідність утримання території житлових будинків, присадибних ділянок в належному санітарному стані

Виконавчий комітет,

КП «Богодухівжитло»

інспектор з благоустрою

-

Постійно

 

 

26Проведення Днів довкілля

Виконавчий комітет,

КП «Богодухівжитло

-

Березень-квітень

27Заміна автомобільних світлофорів з лампами розжарювання на світлодіодні у центрі міста  у кількості 4 пари.

Виконавчий комітет,

КП «Богодухівжитло

100,0

Січень-грудень

28Придбання техніки, інструментів та обладнання для ремонту доріг(повітродуйка, ямобур,електрогенератор, вібропліта, трактор МТЗ-82)Виконавчий комітет,

 

КП «Богодухівжитло

880,0

Січень-квітень

29Розширення проїжджої частини за рахунок реконструкції квітника на площі НезалежностіВиконавчий комітет,

 

КП «Богодухівжитло

Згідно кошторису

Квітень-вересень

30Встановлення нових дитячих майданчиків (вул.Дружби, Ломоносова)Виконавчий комітет,

 

КП «Богодухівжитло

100,0

Квітень-жовтень

 

   П Р О Г Р А М А

підтримки організації громадських робіт з благоустрою та озеленення міста Богодухова  на 2018 рік           

    І. Загальні положення

Програма   підтримки організації громадських робіт з благоустрою та озеленення міста Богодухова на 2018 рік розроблена відповідно до Закону України “Про зайнятість населення”, Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, Закону України «Про обов’язкове державне соціальне страхування на випадок безробіття», Порядку організації громадських та інших робіт тимчасового характеру, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 20.03.2013 року №175 та з метою запобігання  зростанню безробіття, створення умов для забезпечення тимчасовою роботою незайнятих громадян, передусім зареєстрованих в службі зайнятості, вирішення питань соціального розвитку міста.

Програма   підтримки організації громадських робіт з благоустрою та озеленення міста Богодухова на 2018 рік спрямована на:

- запобігання розвиткові безробіття і його скорочення шляхом підвищення економічної заінтересованості  підприємств і організацій у створенні  додаткових робочих місць, переважно з гнучкими формами зайнятості;

- поліпшення системи відтворення робочої  сили у поєднанні з розвитком робочих місць, професійної орієнтації, підготовки, перепідготовки і підвищення кваліфікації населення, ефективне використання трудових ресурсів;

- захист безробітних та їх сімей від негативних наслідків безробіття та забезпечення зайнятості громадян, які потребують соціального захисту і нездатні на рівних умовах конкурувати на ринку праці.

Передбачається, що реалізація програми буде здійснюватись на засадах соціального партнерства.

ІІ. Завдання Програми.

З метою активізації роботи по залученню безробітних до громадських робіт, спрямованих на вирішення поточних і перспективних завдань розвитку міста Богодухова, таких як: благоустрій та впорядкування території, відновлення пам’яток архітектури, будівництво та ремонт об’єктів соціальної сфери тощо, відповідно до статті 14 Закону України “Про зайнятість населення”, статті 34 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”.

Визначити комунальні підприємства «Богодухівжитло» ,«Богодухіввода» виконавчого комітету Богодухівської міської ради підприємствам для організації Програми   підтримки організації громадських робіт з благоустрою та озеленення міста Богодухова на 2018 рік.

Направлення на оплачувані громадські роботи здійснює Богодухівський районний центр зайнятості.

Оплата праці осіб, зайнятих на громадських роботах, здійснюється за фактично виконану роботу за розцінками, тарифними ставками та посадовими окладами відповідно до законодавства і не може бути меншою мінімальної заробітної плати, встановленої законодавством.

Рекомендувати комунальним  підприємствам «Богодухівжитло» , «Богодухіввода»    встановити гнучкі форми організації робочого дня та робочого тижня для осіб, які виконують громадські роботи, суворо дотримуватися правил техніки безпеки при проведенні цих робіт.

ІІІ. Фінансове забезпечення

Фінансування Програми здійснюється за рахунок коштів місцевого бюджету та коштів Фонду загальнообов’язкового державного соціального страхування на випадок безробіття рівними частинами пропорційно сумі витрат на їх організацію. У 2018 році кошти міського бюджету — 45000 грн.; кошти Фонду – 45000 грн.

 

ІV. Контроль за виконанням Програми

Контроль за реалізацією Програми підтримки організації громадських робіт з благоустрою та озеленення міста Богодухова на 2018 рік здійснюється виконкомом міської ради та постійними депутатськими комісіями шляхом постійного моніторингу виконання її основних заходів та показників у місті. Підведення підсумків виконання Програми розглядається на виконкомах Богодухівської міської ради.

V. Очікувані результати виконання Програми

Реалізація заходів Програми  підтримки організації громадських робіт з благоустрою та озеленення міста Богодухова на 2018 рік надасть змогу виконати планові показники в повному обсязі та забезпечити продуктивну зайнятість населення.

Скорочення безробіття шляхом підвищення економічної заінтересованості  підприємств і організацій у створенні  додаткових робочих місць, переважно з гнучкими формами зайнятості.

Міська Комплексна Програма профілактики правопорушень

на території міста Богодухова на 2018 рік

 

Одним із важливих завдань органів місцевої влади та місцевого самоврядування є діяльність, спрямована на захист конституційних прав та свобод громадян, захист населення від протиправних посягань, що полягає у визначенні та реалізації комплексних заходів, спрямованих на усунення причин та умов, що сприяють правопорушення, координації зусиль діяльності на цьому напрямку органів влади та правоохоронних, інших державних контролюючих органів, широке залучення до цієї роботи громадськості та населення.

Ефективність проведення органами влади, правоохоронними органами та представниками громадського суспільства заходів щодо забезпечення правопорядку та безпеки на території Богодухова, обумовлена системністю їх проведення на основі детального аналізу криміногенної ситуації в місті та застосування комплексних підходів до їх вирішення шляхом планування профілактичних заходів в рамках програми. Позитивний характер такої практики підтверджується статистичними даними про характер криміногенної ситуації міста, тенденціями його розвитку, динамікою та структурою кримінальних правопорушень, ставленням суспільства до проблем злочинності, а також залучення до участі у правоохоронній діяльності все більшої кількості громадян та громадських організацій.

Системна реалізація Програми профілактики правопорушень у місці Богодухів , безперервний характер проведення передбачених нею заходів щодо забезпечення правопорядку на території Богодухова дозволили стабілізувати криміногенну ситуацію та гарантувати рівень безпеки населення в цілому. Проводилася профілактична робота з особами, які раніше притягувались до кримінальної відповідальності, що дало змогу значно зменшити рівень рецидивної злочинності та недопущення скоєння ними повторних злочинів.

З урахуванням позитивного ефекту, одержаного від реалізації програмних заходів, доцільно зберегти та продовжити напрацьовану систему аналізу стану правопорядку на території обслуговування, виявлення проблемних питань, які негативно впливають на стан правопорядку в місті, та визначення комплексних заходів, спрямованих на їх вирішення. Особливо, враховуючи те, що, незважаючи на заходи що вживаються, якісне удосконалення системи охорони громадського порядку, криміногенна ситуація на території Богодухова залишається стабільною.

У зв’язку із продовженням військового протистояння в окремих районах Луганської та Донецької областей, зберігається високою ймовірність терористичних загроз, у тому числі під час проведення масових заходів, у місцях перебування значної кількості громадян, спостерігається підвищена активність діяльності екстремістських настроїв, передусім серед молоді. У зв’язку із цим питання протидії терористичним проявам є одним із першочергових в роботі правоохоронних органів та органів влади, передусім щодо забезпечення безпеки критичної інфраструктури та об’єктів життєзабезпечення населення.

Потребують продовження заходи щодо встановлення засобів розгалуже системи відеоспостереження, основним призначенням якої має стати постійни моніторинг обстановки, зокрема в місцях масових скупчень громадян, забезпечення негайного реагування на виявлені в ході моніторингу правопорушення. Необхідно вирішити питання щодо оптимальних методів обробки інформації, що надходить засобами відеоспостереження, що обумовлює необхідність створення спеціалізованого програмно-апаратного комплексу для накопичення відеоданих. Основним робочим засобом системи має стати інтелектуальна складова, яка надасть можливість не лише організовувати збереження відеоінформації на серверах та, у разі необхідності, її перегляд, а також дозволить організувати безпосередній доступ до кожної відеокамери на детальній інтерактивній карті району, відобразити об’єкти та осіб, які можуть впливати на розвиток ситуації в кожному конкретному випадку, а також спрогнозувати подальший розвиток ситуації та організувати швидке вжиття необхідних заходів реагування силами нарядів охорони правопорядку, бригадами комунальних та спеціальних служб, що найближче знаходяться від місця вчинення правопорушення тощо.

В умовах реформування правоохоронної системи нагальною є необхідність удосконалення їх технічного оснащення, об’єднання зусиль силових відомств, координації їх дій з діяльністю органів влади, у тому числі шляхом затвердження Програми профілактики правопорушень в місці Богодухів на 2018 рік, що дозволить здійснювати цю роботу на плановій та системній основі, сконцентрувати наявні можливості на першочерговий завданнях, спрямованих на боротьбу зі злочинністю, профілактику правопорушень, забезпечення громадського порядку, безпеки громадян та правопорядку в місті.

 

2. Мета та завдання Програми.

Основною метою програми є удосконалення системи профілактики правопорушень координація дій на цьому напрямку органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, правоохоронних відомств, державних контролюючих органів, громадських інститутів та населення з метою захисту конституційних прав і свобод громадян, забезпечення правопорядку та безпеки на території міста Богодухів, зниження тиску злочинного середовища на громадян, недопущення загострення криміногенної ситуації в місті, створення умов для продуктивного та ефективного розвитку економічного, промислового, культурного та науково-технічного потенціалу.

Для досягнення визначеної мети потребують вирішення пріоритетні завдання:

безперервний моніторинг криміногенної ситуації та забезпечення своєчасного реагування на негативні зміни;

аналіз соціальних та економічних проблем, інших чинників, які впливають на криміногенну ситуацію, визначення заходів щодо мінімізації їх негативних наслідків;

вивчення та провадження у практичну діяльність світового досвіду профілактики правопорушень та протидії злочинності;

удосконалення взаємодії* органів влади та правоохоронних органів у питаннях профілактики та попередження правопорушень;

надання допомоги в удосконаленні матеріально-технічного забезпечення правоохоронних та інших органів, що приймають участь у забезпеченні правопорядку;

залучення до організації системи забезпечення громадського порядку науковців, представників громадських інститутів, підтримання ініціативи громадян з цих питань;

профілактична робота з керівниками громадських об’єднань з метою попередження радикальних та екстремістських проявів, усунення причин та умов, що сприяють тероризму, екстремізму, роз’яснення руйнівних та негативних наслідків цих проявів;

контроль за міграційними потоками, удосконалення системи контролю цих процесів з метою зниження рівня незаконної міграції;

боротьба з незаконним обігом спирту, лікеро-горілчаної продукції, профілактика правопорушень на побутовому ґрунті, на ґрунті зловживання алкогольними напоями;

запровадження системних заходів попередження захисту дітей від протиправних посягань, втягнення неповнолітніх у протиправну діяльність, попередження бездоглядності, безпритульності, жебракування серед дітей;

визначення методів удосконалення профілактичної роботи з особами, які раніше притягувалися до кримінальної відповідальності, створення системи заходів для соціальної адаптації осіб, які повернулися з місць відбування кримінального покарання, усунення причин та умов, які обумовлюють їх повернення до протиправної діяльності;

реалізація комплексних заходів у галузі безпеки дорожнього руху;

посилений контроль ситуації у громадських місцях;

системна реалізація заходів щодо патріотичного, культурного, морального спортивного виховання громадян, передусім дітей, підлітків та молоді, залучення до процесів виховання представників громадськості та правоохоронців;

запровадження комплексних заходів, спрямованих на формування довіри між населення, органами влади, правоохоронними органами, у тому числі у питаннях побудови правового суспільства.

 

3. Очікувані результати:

зниження рівня корупції серед службових осіб органів виконавчої влади, місцевого самоврядування, працівників правоохоронних, державних контролюючих органів, органів, наділених дозвільними та владними повноваженнями, у тому числі зловживань при використанні бюджетних коштів та земельних ресурсів;

підвищення рівня вуличної безпеки; зниження долі тяжких та особливо тяжких злочинів у громадських місцях та на вулицях;

зниження рівня дитячої злочинності;

зниження рівня аварій на автошляхах, зменшення кількості постраждалих внаслідок ДТП;

ліквідація незаконного грального бізнесу;

зниження рівня порушень авторського права, правил реалізації алкогольної, тютюнової, лікеро-горілчаної продукції, спирту, нафто-газової сировини, видобутку та використання природних ресурсів; правопорушень у сфері моралі.

З.Механізми досягнення результатів:

Скоординована та узгоджена реалізація виконавцями визначених програмою заходів у встановлені терміни; відповідальність виконавців за якісне виконання завдань та ефективне використання бюджетних асигнувань, виділених на реалізацію програми;

реалізація Програми з урахуванням заходів, передбачених іншими документами;

постійний та системний контроль ефективності реалізації заходів, передбачених Програмою шляхом надання виконавцями піврічних письмових звітів про виконання програми, а також шляхом звітування про хід виконання програми перед громадськістю.

Практичні заходи комплексної Програми профілактики правопорушень

 

І.Організаційне та правове забезпечення діяльності з профілактики правопорушень

1.1.  Забезпечити постійний моніторинг стану громадського порядку та безпеки на
території міста, вивчення структури та динаміки правопорушень, а також
проведення на основі аналізу комплексних та цільових профілактичних заходів,
спрямованих на зниження рівня правопорушень, захист громадян від
протиправних посягань

1.2.         Організувати проведення координаційних нарад за участю керівників правоохоронних органів, представників громадських інститутів з питань профілактики правопорушень, спільне визначення заходів, спрямованих на профілактику правопорушень

1.3.         Організувати проведення спільного прийому громадян начальниками територіальних підрозділів органів внутрішніх справ та керівниками місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування з метою визначення проблемних питань щодо стану громадського порядку та громадської безпеки та визначення заходів щодо їх вирішення

1.4.         Забезпечити інформування громадян про заходи щодо профілактики правопорушень

 

2. Профілактичні заходи щодо попередження правопорушень у громадських місцях та житловому секторі

2.1. На підставі загальної потреби, враховуючи особливості території міста, продовжити заходи щодо обладнання місць масового перебування громадян (вокзали, ринки, великі підприємства, розважальні заклади тощо), масового відпочинку громадян, громадських місць, де найбільш часто відбуваються правопорушення, системами відеонагляду, а також стаціонарних переговорних апаратів термінового виклику спеціальних служб (поліції, ДСНС, медичної допомоги) з виведенням сигналу, який від них надходить, до органів внутрішніх справ або служби «112» з метою оперативного реагування на надзвичайні події 2.2 Організувати інформування населення, у тому числі через засоби масової інформації, про необхідність вжиття заходів щодо посилення охорони власного

майна, встановлення охоронної сигналізації, домофонів, укріплення вхідних дверей, встановлення кодових замків на під’їздах житлових будинків тощо з метою попередження квартирних крадіжок та інших крадіжок майна з житла громадян

2.3.     Надати допомогу в забезпеченні мобільних патрульних нарядів, автомобілів чергової частини, паливо-мастильними матеріалами з метою здійснення постійного патрулювання місць з ускладненою оперативною обстановкою, та забезпечення негайного реагування групами швидкого реагування на всі повідомлення громадян

2.4.     Організувати проведення заходів щодо освітлення вуличної мережі, під’їздів житлових будинків, придомової території, зупинок автотранспорту з метою зниження рівня вуличної злочинності

2.5.     Забезпечити своєчасне інформування правоохоронних органів про виявлення зброї, вибухових предметів, випадки застосування озброєння, проведення несанкціонованих розкопок, несанкціонованої організації тренувальних баз на території обслуговування.

2.6.     Провести роз’яснювальну роботу з керівниками суб’єктів підприємницької діяльності, що надають охоронні послуги, з метою залучення їх можливостей до здійснення заходів з охорони громадського порядку та безпеки під час проведення культурно-спортивних та релігійних заходів за участю значної кількості громадян

2.7.     З використанням можливостей державних засобів масової інформації
забезпечити на системній основі інформування громадян про засоби, способи та
методи забезпечення особистої безпеки

3.       Профілактичні заходи щодо попередження терористичних та
екстремістських проявів вилучення зброї, боєприпасів, вибухових речовин,
що перебувають у незаконному обігу

3.1.       Організувати проведення координаційних нарад за участю керівників державних органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, правоохоронних органів, підрозділів ГУДСНС з метою координації дій відомств щодо забезпечення безпеки на території області, протидії екстремізму та тероризму недопущення вчинення терористичних актів на об’єктах життєзабезпечення, критичної інфраструктури та у місцях масового перебування громадян

3.2.       Забезпечити розміщення повідомлень про безвісне зникнення громадян у засобах масової інформації, доведення їх до працівників житлово-комунальної сфери з метою активізації роботи щодо встановлення їх місцезнаходження

 

4.  Соціальні профілактичні заходи щодо попередження правопорушень, що
вчиняються громадянами у стані алкогольного сп’яніння

4.1. Із залученням підрозділів поліції, органів охорони здоров’я, освіти провести роз’яснювальну роботу у ЗМІ, організувати поширення друкованих матеріалів, розміщення соціальної реклами щодо попередження розповсюдження та зловживання     алкогольними,     слабоалкогольними     напоями, вживання

наркотичних, психотропних препаратів, їх аналогів, токсичних та інших одурманюючих речовин

5. Ресурсне забезпечення Комплексної програми профілактики правопорушень на 2018 рік.

 

№п/п Найменування заходів Обсяг ресурсів
1 Придбання паливно — мастильних матеріалів 50 тис. грн
2 Придбання та встановлення відеоспостереження 60 тис.грн
3 Обслуговування системи відео спостереження 10 тис.грн

Програма розвитку фізичної культури і спорту на території Богодухівської міської ради на 2018 – 2020 роки

 І. Підстави для прийняття рішення про розробку Програми:

Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні», Закони України «Про сприяння соціальному становленню та розвитку молоді в Україні», «Про соціальну роботу з сім’ями, дітьми та молоддю».

Державна молодіжна політика в Україні є пріоритетним та специфічним напрямом діяльності держави і здійснюється в інтересах сім’ї, молоді, суспільства та держави в цілому.

Основними причинами, що зумовлюють прийняття даної програми є підвищення ролі молоді в створенні належних умов для культурного та фізичного розвитку молодих громадян; проведення заходів по профілактиці негативних явищ у молодіжному середовищі, пропаганді здорового способу життя.Тому виникає необхідність у створенні умов для розбудови спортивних споруд, таких як дитячі ігрові майданчики, стадіони, спортивні площадки тощо.

ІІ. Мета Програми:

Заохочення жителів територіальної громади міста Богодухова до здорового способу життя шляхом занять фізичною культурою та спортом.

Основні програмні заходи:

 • популяризація здорового способу життя, розвитку різних видів спорту;
 • залучення до занять фізичною культурою та спортом;
 • організація дозвілля молоді з метою профілактики негативних явищ тютюнопалінню, вживання алкоголю та наркотичних препаратів;
 • сприяння розвитку волонтерського руху серед шкільної молоді;
 • підготовка спортсменів до участі в міських змаганнях в індивідуальних і командних видах спорту;
 • участь у міських, районних та обласних змаганнях з волейболу, футболу, шахів, шашок, тенісу;
 • облаштування спортивних майданчиків разом з громадою;
 •  утримання спортивних споруд у належному стані;

облаштування велодоріжки, волейбольного майданчика.

IIІ. Обсяги та джерела фінансування:

Фінансування Програми здійснюватиметься відповідно до законодавства за рахунок коштів, передбачених у міському бюджеті, спонсорських надходжень та інших джерел, не заборонених діючим законодавством.

№ з/п

Рік

Обсяг фінансування

Заходи

1. 2018 200,0 тис.грн.

Проведення та фінансування змагань, турнірів, чемпіонатів з Олімпійських та не олімпійських видів спорту серед учнівської молоді, придбання спортивного інвентарю, нагородної атрибутики (кубків, грамот, медалей) для:

- міської спортивно – військової гри,

- міської волейбольної команди,

- шахово-шашкових турнірів,

- пляжного волейболу;

- велопробігів;

- тенісу.

Встановлення спортивних майданчиків.2.2019В межах фінансування3.2020В межах фінансування

 

IV. Очікувані результати.

Реалізація даної Програми дасть змогу залучати більшу чисельність молоді до занять фізичною культурою та спортом, пропагувати здоровий спосіб життя, організовувати змістовне дозвілля для молоді, що призведе до зменшення правопорушень, розвитку інтелектуальних та фізичних якостей молодих людей, які проживають на території Богодухівської міської ради; розбудовувати спортивну інфраструктуру; зміцнить матеріально-технічну базу даної галузі.

 

ПРОГРАМА

забезпечення проведення масових і спортивних заходів, відзначення пам’ятних дат та ювілеїв, вшанування видатних людей по Богодухівській міській раді на 2018-2020  роки

 

1. Мета Програми

 

Організація та проведення святкових заходів, відзначення знаменних та пам’ятних дат, історичних подій, які мають загальнодержавне, місцеве значення, професійних свят, вшанування пам’яті визначних діячів міста і України.

 

2. Завдання Програми

Забезпечення організації та проведення святкових заходів з нагоди відзначення державних, місцевих та релігійних свят, пам’ятних та ювілейних дат, визначних діячів міста і України, Дня міста, професійних та міжнародних свят.

 

3. Основні заходи Програми

1) Організація і проведення масових і спортивних заходів, танцювальних шоу, міських свят, народних гулянь, фестивалів, конкурсів, фотовиставок, у тому числі для учнівської молоді; художнє оформлення міста.

2) Придбання квітів та оформлення корзин для покладання з нагоди державних свят, з метою увіковічення пам’яті видатних діячів України — уродженців міста, вшанування ветеранів Великої Вітчизняної війни та локальних війн; виготовлення і установка меморіальних дощок, пам’ятних знаків, ювілейних та пам’ятних медалей.

3) Придбання подарунків/виплата матеріальної допомоги, придбання квітів:

- до ювілеїв та визначних дат видатних людей, вшанування Почесних громадян, жителів міста, які зробили значний внесок у його соціально-економічний та культурний розвиток;

- з нагоди професійних свят;

- активним учасникам ветеранського руху;

- славним родинам та новонародженим.

4) Робота з молоддю: грошова винагорода переможцям олімпіад та конкурсів, подарунки та призи загальноосвітнім та дошкільним навчальним закладам, Центру дитячої та юнацької творчості, сектору культури, Семеноярському сільському клубу, КЗ Богодухівський СНВК, КЗ Богодухівської районної ради «Дитячо-юнацька спортивна школа», КПСМНЗ «Богодухівська дитяча музична школа ім.В.Т.Борисова», професійному аграрному ліцею, медичному коледжу.

5) Спортивно-масові заходи (придбання кубків, призів, дипломів, грамот, виплата грошової премії).

6) Придбання та оформлення вітальних листівок до свят, запрошень; вітання в друкованих засобах масової інформації.

4. Фінансове забезпечення Програми

Фінансування Програми здійснюється в межах асигнувань, передбачених у міському бюджеті, та з інших джерел фінансування, не заборонених чинним законодавством України.

№ з/п

Рік

Обсяг фінансування

Заходи

1. 2018 300,0 тис.грн.

Придбання квітів та оформлення корзин, виготовлення меморіальних дощок, пам’ятних знаків, ювілейних та пам’ятних медалей, придбання подарунків та призів, кубків, дипломів, грамот, подяк, листівок, запрошень, рамок для грамот, ламінату, виплата грошової винагороди, фінансування святкової концертної програми до Дня міста, вітання в друкованих засобах масової інформації2.2019В межах фінансування3.2020В межах фінансування

 

                                    5. Очікувані результати

Виконання Програми забезпечення проведення масових і спортивних заходів, відзначення пам’ятних дат та ювілеїв, вшанування видатних людей по Богодухівській міській раді на 2018-2020 роки сприятиме підвищенню  якості проведення масових заходів, збільшенню кількості їх учасників.

Реалізація Програми сприятиме вихованню мешканців міста почуття патріотизму до рідного міста, краю, України, підвищенню національної свідомості.

УКРАЇНА

БОГОДУХІВСЬКА  МІСЬКА  РАДА

ХАРКІВСЬКОЇ  ОБЛАСТІ

 В И К О Н А В Ч И Й  К О М І Т Е Т

Р І Ш Е Н Н Я

 

07.12.2017                                       Богодухів                                       № 255

 

Про проект міського бюджету на 2018 рік

 

Відповідно до статей 75, 76, 77 Бюджетного кодексу України та статті 28 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», виконком міської ради

ВИРІШИВ:

1. Погодити проект бюджету на 2018 рік та подати його на затвердження сесії міської ради.

2. Звернутись до районної ради щодо перегляду обсягів іншої субвенції на утримання дошкільних навчальних закладів та Семеноярського сільського клубу у 2018 році з наближенням суми до фактичних видатків 2017 року (п.20 розділу VI «Прикінцевих та перехідних положень Бюджетного кодексу України»).

3. Контроль за виконанням рішення покласти на виконавчий комітет міської ради.

 

Міський голова         оригінал підписано                                                                    М.ГОЛУБ

Додаток 1

до рішення виконавчого комітету

від 15.12.2017 №255

 

Проект бюджету на 2018 рік

 

Доходи міського бюджету на 2018 рік плануються в сумі  26387,1 тис. грн., з них: доходи загального фонду – 25107,1 тис. грн., з них субвенція на утримання закладів освіти та культури – 7001,6 тис. грн.., спеціального – 1280,0 тис. грн., в тому числі плата батьків за утримання дітей у дошкільних навчальних закладах – 730,0 тис. грн..

Відповідно до надходжень міського бюджету пропонуються такі напрямки їх використання:

КПК Проект видаткової частини на 2018 рік тис. грн. Доходи
Міський бюджет субвенція різниця
0100170 управління 4090,1 3371,3 -718,8
0101010 дошкільна освіта 13358,3 5465,1 6956,2 -937,0
0101190 централізована бухгалтерія 939,4 722,8 -216,6
0104090 клуб 489,0 443,6 45,4
0103202 міська рада ветеранів 100,3 100,3
0103240 громадські роботи 45,0 45,0
0103400 соціальний захист населення 700,0 700,0
0106060 благоустрій 6075,0 5075,0 -1000,0
0108600 інші видатки 10,0 10,0
0107420 програма стабілізації та соціально-економічного розвитку 300,0 300,0
0106650 утримання доріг 4000,0 1872,4 -2127,6
Разом загальний фонд 30107,1 18105,5 7001,6 -5000,0
0108600 інші субвенції 1612,0 1612,0 -1612,0

Спеціальний фонд

0101010 дошкільна освіта 730,0 730,0
0106430 генплан 500,00 500,00
0109110 охорона навколишнього середовища 50,0 50,0
Разом спеціальний фонд 1280,0 1280,0

 

 

 

УКРАЇНА

БОГОДУХІВСЬКА МІСЬКА РАДА

ХАРКІВСЬКОЇ  ОБЛАСТІ

В И К О Н А В Ч И Й    К О М І Т Е Т

Р І Ш Е Н Н Я

 

07.12.2017                    Богодухів                                № 256

 

Про організацію та проведення заходів з нагоди Дня святого Миколая, Новорічних та Різдвяних свят

 

З метою організації змістовного дозвілля жителів територіальної громади під час новорічних та різдвяних свят, належного рівня проведення запланованих заходів, виховання молодого покоління в дусі поваги до народних традицій та на виконання міської Програми  забезпечення проведення масових і спортивних заходів, відзначення пам’ятних дат та ювілеїв, вшанування видатних людей по Богодухівській міській раді на 2013-2017 роки, затвердженої рішенням Богодухівської міської ради від 18.01.2013 № 1167-VІ (XXVIII сесія VІ скликання), виконком міської ради

В И Р І Ш И В:

1. Затвердити заходи щодо організації та проведення Дня святого Миколая, Новорічних та Різдвяних свят (далі — Заходи), що додаються.

2. Централізованій бухгалтерії міської ради (Дереведмедь Т.В.) видатки провести за рахунок коштів спеціального фонду бюджету міської ради.

3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на членів виконкому міської ради Ворвуля В.В., Мальовану О.А.

 

Міський голова оригінал підписано                                     М.ГОЛУБ

 

 

Додаток

до  рішення виконкому

07.12.2017 №256

КОШТОРИС

на проведення заходів з нагоди

Дня Святого Миколая, Новорічних та Різдвяних свят

 

1. Придбання поздоровчих листівок і конвертів

1000

2. Придбання маленьких ялинок для оформлення головної ялинки міста, ялинок для ДНЗ міста, Семеноярського клубу

7000

3. Придбання подарунків на День Святого Миколая, Новорічних та Різдвяних свят для вихованців ДНЗ міста, для навчальних та інтернатних закладів, для юних аматорів творчих колективів, призів та костюмів на відкриття міської ялинки

58000

 

Керуючий справами виконкому                                       А.Щербак

Додаток

до  рішення виконкому

                                                                                                         07.12.2017 №25

Заходи з підготовки та святкування

Дня Святого Миколая, Новорічних та Різдвяних свят

з/п

Назва заходів

Термін виконання

Відповідальні

1. Підготувати поздоровлення міського голови жителям міста в районній газеті «Маяк» та вітальні листівки трудовим колективам, почесним громадянам міста Богодухова та іншим До 25 грудня Мальована О.А.
2. Провести благоустрій площі Соборності та центральних вулиць міста. Привести в належний стан прибудинкові території підприємств, установ, організацій. До 25 грудня Ворвуль В.В.

Дубинка С.М.3.Установити і оформити міську ялинку, обладнати сцену на площі Соборності.До 22 грудняВорвуль В.В.

Дубинка С.М.4.Сприяти у проведенні міських заходів з нагоди  Новорічних та Різдвяних свят та свят у дошкільних навчальних закладах містаГрудень 2017р.- січень 2018р.Мальована О.А.

Керівники закладів5.Придбати подарунки на День Святого Миколая, Новорічні та Різдвяні свята для вихованців ДНЗ міста, для навчальних та інтернатних закладів, призи та костюми для конкурсів з нагоди відкриття міської ялинки, подарунки юним аматорам творчих колективів.Грудень 2017 рокуМальована О.А.

Дереведмедь Т.В.6.Взяти участь у святкуванні Нового року та Різдва Христового у дошкільних навчальних закладах міста, навчальних та інтернатних закладах з врученням подарунків.Грудень 2017 рокуГолуб М.В.

Мальована О.А.7.Участь в організації свята відкриття міської ялинки.27 грудняВорвуль В.В.

Мальована О.А.8.Взяти під контроль організацію святкових заходів у Семеноярському сільському клубіГрудень 2017р.- січень 2018р.Мальована О.А.

 

Керуючий справами виконкому                                      А.Щербак

УКРАЇНА

БОГОДУХІВСЬКА МІСЬКА РАДА

ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

 В И К О Н А В Ч И Й К О М І Т Е Т

Р І Ш Е Н Н Я

        07.12.2017                                           Богодухів                                         № 257

 

Про влаштування до психоневрологічного закладу П___, _____1998 р.н. та закріплення за ним права на проживання

 

Розглянувши заяву П____, батька-опікуна недієздатного П___, 1998 р.н. щодо влаштування його сина до психоневрологічного закладу системи соціального захисту населення та закріплення за ним права на проживання та користування житлом за адресою: м.Богодухів, вул.____, рішення опікунської ради від 05.12.2017 №2 «Про влаштування до психоневрологічного закладу П__, 1998 р.н. та закріплення за ним права на проживання», відповідно до статті 71 Житлового кодексу України, Цивільного Кодексу України, Постановою Кабінету Міністрів України від 14.12.2016 №957 «Про затвердження Типового положення про психоневрологічний інтернат», Правил опіки та піклування, затверджених наказом Державного комітету України у справах сім’ї та молоді, Міністерством освіти України, Міністерством охорони здоров’я України, Міністерством праці та соціальної політики України №34/166/131/88 від 26.05.1999, керуючись статтями 34, 40 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», виконком міської ради

ВИРІШИВ:

1. Влаштувати до психоневрологічного закладу  системи соціального захисту населення П___, 1998 р.н., який проживає за адресою: м.Богодухів, вул.___.

2. Закріпити за П__, 1998 р.н. проживання та користування житлом за адресою: м.Богодухів, вул.______.

3. Зобов’язати опікуна П____, 1972 р.н. інформувати опікунську раду виконавчого комітету Богодухівської міської ради про влаштування його недієздатного сина до психоневрологічного закладу системи соціального захисту населення та здійснити заходи щодо зняття з реєстрації місця проживання недієздатної особи.

4. Рішення виконавчого комітету від 21.02.2006 №88 «Про влаштування малолітнього П___, 1998 р.н. до будинку-інтернату системи соціального забезпечення» вважати таким, що втратило чинність.

 

       Міський голова        оригінал підписано                                                                  М.ГОЛУБ

     

УКРАЇНА

БОГОДУХІВСЬКА МІСЬКА РАДА

ХАРКІВСЬКОЇ  ОБЛАСТІ

В И К О Н А В Ч И Й    К О М І Т Е Т

Р І Ш Е Н Н Я

 

07.12.2017                                    Богодухів                   № 258

Про встановлення меморіальної дошки Кочнєву Євгену Володимировичу

З метою увічнення та вшанування пам’яті почесного працівника відділення легкої атлетики Кочнєва Євгена Володимировича, який 37 років пропрацював у Комунальному закладі Богодухівської районної ради «Дитячо-юнацька спортивна школа», розглянувши протокол комісії з найменування або перейменування об’єктів міського підпорядкування, увічнення пам’яті видатних діячів та подій, встановлення пам’ятних знаків і меморіальних дощок на території Богодухівської міської ради від 05.12.2017 про встановлення на фасаді адміністративної будівлі Богодухівської дитячо-юнацької спортивної школи меморіальної дошки Кочнєву Євгену Володимировичу, на виконання Порядку найменування або перейменування об’єктів міського підпорядкування, увічнення пам’яті видатних діячів та подій, встановлення пам’ятних знаків і меморіальних дощок на території Богодухівської міської ради в новій редакції, затвердженого рішенням Богодухівської міської ради від 22.05.2015 № 2183‑VІ (LV сесія VІ скликання), керуючись ст. 40 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», виконавчий комітет Богодухівської міської ради

ВИРІШИВ:

1. Встановити меморіальну дошку почесному працівнику відділення легкої атлетики Кочнєву Євгену Володимировичу на фасаді адміністративної будівлі Богодухівської дитячо-юнацької спортивної школи за адресою: м.Богодухів, пл.Соборності, буд 1.

2. Взяти до відома, що виготовлення та встановлення меморіальної дошки здійснюється не за рахунок коштів міського бюджету.

3. Винести це рішення на розгляд чергової сесії Богодухівської міської ради.

4. Контроль за виконанням рішення покласти на заступника міського голови Мальовану О.А.

 

Міський голова       оригінал підписано                                                          М.ГОЛУБ                

 

УКРАЇНА

БОГОДУХІВСЬКА МІСЬКА РАДА

ХАРКІВСЬКОЇ  ОБЛАСТІ

 В И К О Н А В Ч И Й   К О М І Т Е Т

Р І Ш Е Н Н Я

 07.12.2017                                       Богодухів                                                     №259

Про безкоштовне та пільгове перебування дітей у дошкільних навчальних закладах Богодухівської міської ради

Розглянувши рішення комісії з розгляду питань встановлення пільг з плати для батьків за перебування дітей у комунальних дошкільних навчальних закладах міста від 06.12.2017  №9, з метою своєчасного надання пільг з плати для батьків за перебування дітей у комунальних дошкільних навчальних закладах міської ради, недопущення порушень чинного законодавства з цього питання, відповідно до статей 33, 35 Закону України «Про дошкільну освіту», пункту 2.3 Порядку встановлення плати для батьків за перебування дітей у державних і комунальних дошкільних та інтернатних навчальних закладах, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 21.11.2002 № 667 і зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 06.12.2002 за № 953/7241, рішеннями Богодухівської міської ради від 09.02.2016 № 61-VII «Про встановлення вартості харчування та розміру плати для батьків за перебування дітей у дошкільних навчальних закладах міської ради на 2016 рік» (ІIІ сесія VIІ скликання) зі змінами внесеними рішенням Богодухівської міської ради від 14.04.2016 № 127-VII,  керуючись статей 32, 52 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», виконком міської ради

ВИРІШИВ:

1. Зменшити на 50% розмір плати за харчування дітей з багатодітних родин:

-  К___, 2012 р.н. у дошкільному навчальному закладі(яслах-садку) №8 «Казка» міської ради;

- Г___, 2015 р.н. у дошкільному навчальному закладі (яслах-садку) №8 «Казка» міської ради;

-  К__, 2013 р.н. у дошкільному навчальному закладі (яслах-садку) №9 «Берізка» міської ради.

2.  Забезпечити безкоштовним харчуванням дітей із сімей учасників бойових дій:

-  Ц__, 2014р.н. у дошкільному навчальному закладі (яслах-садку) №9 «Берізка» міської ради.

3. Забезпечити безкоштовним харчуванням дітей із малозабезпечених сімей:

- З___, 2014р.н. у дошкільному навчальному закладі (яслах-садку) №3 «Веселка» міської ради;

- З___, 2013р.н. у дошкільному навчальному закладі (яслах-садку) №6 «Дзвіночок» міської ради.

4. Забезпечити безкоштовним харчуванням:

- дитини-сироти Н___, 2013 р.н. у дошкільному навчальному закладі (яслах-садку) №8 «Казка» міської ради;

- дитини позбавленої батьківського піклування О__, 2013р.н. у дошкільному навчальному закладі (яслах-садку) №3 «Веселка» міської ради.

5. Контроль за виконанням рішення покласти на заступника міського голови Мальовану О.А.

Міський голова  оригінал підписано                                          М.ГОЛУБ

 УКРАЇНА

БОГОДУХІВСЬКА МІСЬКА РАДА

ХАРКІВСЬКОЇ  ОБЛАСТІ

В И К О Н А В Ч И Й   К О М І Т Е Т

Р І Ш Е Н Н Я

07.12.2017                       Богодухів                                №260

 Про надання одноразової грошової допомоги

Розглянувши рішення комісії з питань надання одноразової адресної грошової допомоги мешканцям територіальної громади Богодухівської міської ради, які опинилися в скрутній життєвій ситуації (протоколи №10 від 05.12.2017), відповідно до Положення про відзнаки Богодухівської міської ради, Програми забезпечення проведення масових і спортивних заходів, відзначення пам’ятних дат та ювілеїв, вшанування видатних людей по Богодухівській міській раді на 2013-2017 роки, затвердженої рішенням Богодухівської міської ради від 18.01.2013 № 1167-VІ (XXVIII сесія VІ скликання), Програми соціального захисту населення Богодухівської міської ради на 2016-2018 роки, затвердженої рішенням Богодухівської міської ради від 09.02.2016 № 63-VIІ (III сесія VIІ скликання), Положення про надання матеріальної допомоги мешканцям територіальної громади Богодухівської міської ради, затвердженого рішенням виконавчого комітету Богодухівської міської ради від 22.12.2015 №24, 29.01.2016 №8 (зі змінами), 18.02.2016, керуючись статтями 34, 52, 59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», виконком міської ради

В И Р І Ш И В:

1. З метою поліпшення матеріального становища жителів міста, які звернулися із заявою про надання одноразової грошової допомоги, надати одноразову грошову допомогу:

з/п

П.І.П.

Адреса

Розмір допомоги (грн.)

 1. 1
Г вул.

1000

 1. 2
З вул.

1000

 1. 3
Л вул.

1000

 1. 4
У вул.

1000

2. Централізованій бухгалтерії міської ради (Дереведмедь Т.В.) виплату зазначеної  допомоги здійснити за рахунок коштів загального фонду бюджету.

3. Контроль за виконанням рішення покласти на заступника міського голови Мальовану О.А.

 

Міський голова   оригінал підписано                                          М.ГОЛУБ

 

УКРАЇНА

БОГОДУХІВСЬКА  МІСЬКА  РАДА

ХАРКІВСЬКОЇ  ОБЛАСТІ

 В И К О Н А В Ч И Й   К О М І Т Е Т

Р І Ш Е Н Н Я

 07.12.2017                                      Богодухів                                               № 261

Про матеріальне заохочення квартальних міста

За виконання доручень міської ради, проведення роботи з населенням міста у жовтні-грудні 2017 року, з метою заохочення квартальних міста до вирішення питань місцевого значення, задоволення соціальних, культурних, побутових та інших жителів територіальної громади Богодухівської міської ради, керуючись статтею 40 Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні», виконком міської ради

В И Р І Ш И В:

1. Виплатити матеріальне заохочення квартальним міста в сумі 6900 грн. (шість тисяч дев’ятсот гривень), а саме:

 1. Б – 300 грн.
 2. В – 300 грн.
 3. Г– 300 грн.
 4. Г – 300 грн.
 5. Г – 300 грн.
 6. Д– 300 грн.
 7. І. – 300 грн.
 8. К – 300 грн.
 9. К. – 300 грн.
 10. К. – 300 грн.
 11. М – 300 грн.
 12. Н – 300 грн.
 13. Н – 300 грн.
 14. П – 300 грн.
 15. П – 300 грн.
 16. П. – 300 грн.
 17. С. – 300 грн.
 18. С– 300 грн.
 19. С – 300 грн.
 20. Т – 300 грн.
 21. Ц –300 грн.
 22. Ч. – 300 грн.
 23. Я. – 300 грн.

2. Видатки провести у межах асигнувань, виділених для надання матеріальної допомоги.

3. Контроль за виконанням рішення покласти на головного бухгалтера централізованої бухгалтерії міської ради Дереведмедь Т.В.

 

Міський голова   оригінал підписано                                                      М.ГОЛУБ

УКРАЇНА

БОГОДУХІВСЬКА  МІСЬКА  РАДА

ХАРКІВСЬКОЇ  ОБЛАСТІ

 В И К О Н А В Ч И Й   К О М І Т Е Т

Р І Ш Е Н Н Я

 07.12.2017                      Богодухів                              № 262

 

Про встановлення дорожніх знаків

Розглянувши акт обстеження технічного стану знаків дорожнього руху, місць для паркування автомобілів в м.Богодухові від 24.10.2017, з метою запобігання нещасних випадків на території міста, керуючись статтею 40 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», виконком міської ради

В И Р І Ш И В:

1. КП «Богодухівжитло» (начальник Дубинка С.М.) до 01.02.2018:

1) встановити дорожні знаки:

- на в’їзді з вул.Харківської на вул.Леонова – інформаційно-вказівний знак «Дорога з одностороннім рухом» 5.5.;

- при в’їзді на автовокзал з вул.Леонова — інформаційно-вказівний знак «Кінець дороги з одностороннім рухом» 5.6. та демонтувати наказовий дорожній знак «Рух праворуч» 4.2.;

- на початку вул.Леонова з боку пл.Незалежності заборонний дорожній знак «Рух заборонено» 3.1.;

- на перехресті вул.Молодіжної та вул.Леонова знак пріоритету «Дати  дорогу» 2.1., заборонний знак «Поворот праворуч заборонено» 3.22.;

- на пл.Незалежності, в районі магазину Світличного О.І., знак пріоритету «Дати дорогу» 2.1.;

- на перехресті вул.Кооперативної та пл.Незалежності знак пріоритету «Дати дорогу» 2.1.;

- на пл.Незалежності, в районі магазину «Київстар», інформаційно-вказівний знак «Дорога з одностороннім рухом» 5.5.;

- на пл.Незалежності, біля магазину «М’ясний м’ясокомбінат», інформаційно-вказівний знак «Кінець дороги з одностороннім рухом» 5.6.;

- на перехресті вул.Шевченка та пл.Незалежності, в районі бувшого хлібзаводу, інформаційно-вказівний знак «Дорога з одностороннім рухом» 5.5.;

- пл.Незалежності, в районі кафе «У Бориса», інформаційно-вказівний знак «Кінець дороги з одностороннім рухом» 5.6.;

- перед перехрестям вул.Леонова та пл.Незалежності знак пріоритету «Проїзд без зупинки заборонено» 2.2. та заборонний знак «Поворот праворуч заборонено» 3.22.;

-  пл.Незалежності, в районі Приватбанку, знак сервісу «Сервісний центр» 6.10.

- на пл.Незалежності, перед перехрестям з вул.Шевченка, в районі аптеки «Лекта», інформаційно-вказівний знак «Покажчик напрямку» (На Харків) 5.54;

2) демонтувати:

- 2 заборонних дорожніх знаки «В’їзд заборонено» 3.21. на в`їзді на територію автовокзалу та 3 дорожніх знаки, що знаходяться на опорі напроти автовокзалу по вул.Леонова;

- заборонний дорожний знак «Зупинка заборонена» 3.34 на пл.Незалежності, в районі будівлі районного суду.

2. Контроль за виконанням рішення покласти на заступника міського голови Ворвуля В.В. та начальника КП «Богодухівжитло» Дубинку С.М.

 

Міський голова оригінал підписано                                       М.ГОЛУБ

 

УКРАЇНА

БОГОДУХІВСЬКА  МІСЬКА  РАДА

ХАРКІВСЬКОЇ  ОБЛАСТІ

 В И К О Н А В Ч И Й   К О М І Т Е Т

Р І Ш Е Н Н Я

07.12.2017                         Богодухів                                     №263

 Про затвердження ліміту використання води

на 2018 рік

Розглянувши листи та заяви керівників підприємств усіх форм власності, фізичних осіб підприємців та приватних підприємців щодо затвердження ліміту використання води на 2018 рік, узгоджений з Харківським регіональним управлінням водних ресурсів, погоджених КП «Богодухіввода», відповідно до статті 25 Водного Кодексу України, Наказу Міністерства природи від 16.03.2015 №78, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 03.04.2015 №382/26827, на підставі Порядку ведення державного обліку водокористування, керуючись статтею 40 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, виконком міської ради

ВИРІШИВ :

1. Затвердити ліміти використання води на 2018 рік:

1) КП «Богодухівжитло» (додається);

2) ПФ «Лекта» (додається);

3) ТОВ «Богодухівський молзавод»(додається);

4) ФОП Чокотило А.І.(ломбард) (додається);

5) ФОП Цвітайло З.Я. (магазин «Меблі») (додається);

6) ФОП Гончаренко Н.М. (магазини)(додається);

7) ФОП Дегтярь В.Г. (магазин) (додається);

8)  Напрієнко Д.О. (магазин) (додається);

9) Мальченко Л.Ф. (магазин вул.Центральна) (додається);

10) ТОВ Корпорація «ЛІСКОР» (магазин м’ясний) (додається);

11) ТВБВ №10020/0403 філії Харківського обласного управління АТ «Ощадбанк» (додається);

12) Відділу у Богодухівському районі Головного управління Держгеокадастру у Харківській області (додається);

13) ФОП Гапоненко (перукарня «Март» (додається);

14)  ТОВ «Альтернативні системи опалення» (котельні по вул.Комарова, 3, вул.Чернієнка, 13А (додається).

2. Контроль за виконанням рішення покласти на заступника міського голови відповідно до розподілу обов’язків та директора КП “Богодухіввода” Слесарєва В.В.

 

Міський голова  оригінал підписано                                                       М.ГОЛУБ

 

 УКРАЇНА

БОГОДУХІВСЬКА  МІСЬКА  РАДА

ХАРКІВСЬКОЇ  ОБЛАСТІ

 В И К О Н А В Ч И Й   К О М І Т Е Т

Р І Ш Е Н Н Я

 

07.12.2017                                          Богодухів                                   № 264

Про затвердження лімітів на використання води

та скид стічних вод

Розглянувши листи керівників установ, підприємств, організацій про затвердження лімітів на використання води та лімітів на скид стічних вод на 2018 рік, узгоджених з Харківським регіональним управлінням водних ресурсів, погоджених КП «Богодухіввода», відповідно до статті 25 Водного Кодексу України, Наказу Міністерства природи від 16.03.2015 №78, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 03.04.2015 №382/26827, на підставі Порядку ведення державного обліку водокористування, з метою обліку скиду  речовин у водні об’єкти організаціями та установами всіх форм власності, відповідно до порядку, встановленого  Правилами приймання стічних вод підприємств і організацій у комунальну систему каналізації м.Богодухів, затвердженими рішенням Богодухівської міської ради від 18.01.2013 № 1173-VІ (ХХVІІ сесія VІ скликання), керуючись статтею 40 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», виконком міської ради

     В И Р І Ш И В:

1. Затвердити ліміти використання води на 2018 рік:

1) ТОВ «МК М’ясний» (додається);

2)  Богодухівському відділенню управління виконавчої дирекції фонду соціального страхування України в Харківській області (додається);

3) ФОП Миргород О.В. (додається);

4) Управлінню державної казначейської служби у Богодухівському районі(додається);

5) ТОВ «ЛЕКОРНА» (додається);

6) Гапоненко С.Ю. (додається);

7) Перепелиці М.І. (ветлікарня, ветаптека) (додається).

2. Затвердити ліміти на скид стічних вод у міську систему каналізації на 2018 рік (вивезення спеціалізованим транспортом):

1)  ТОВ «МК М’ясний» (додається);

2)  Богодухівському відділенню управління виконавчої дирекції фонду соціального страхування України в Харківській області (додається);

3) ФОП Миргород О.В. (додається);

4) Управлінню державної казначейської служби у Богодухівському районі (додається);

5) ТОВ «ЛЕКОРНА» (додається);

6) Гапоненко С.Ю. (додається);

7) Перепелиці М.І. (ветаптека та лікарня) (додається).

3. Контроль за виконанням рішення покласти на заступника міського голови Ворвуля В.В. та директора КП “Богодухіввода” Слесарєва В.В.

 

Міський голова  оригінал підписано                                             М.ГОЛУБ

 

УКРАЇНА

БОГОДУХІВСЬКА МІСЬКА РАДА

ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

В И К О Н А В Ч И Й  К О М І Т Е Т

Р І Ш Е Н Н Я

 

07.12.2017                   Богодухів                                 №265

 

Про затвердження ліміту використання води

на 2017 рік

 

Розглянувши заяви  щодо затвердження ліміту використання води на 2017 рік, узгоджені з Харківським регіональним управлінням водних ресурсів, погоджених КП «Богодухіввода», відповідно до статті 25 Водного Кодексу України, Наказу Міністерства природи від 16.03.2015 №78, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 03.04.2015 №382/26827, на підставі Порядку ведення державного обліку водокористування, керуючись статтею 40 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, виконком міської ради

 

ВИРІШИВ:

1. Затвердити ліміт використання води на 2017 рік Луценку О.М. (маг.промтоварів) (додається).

2. Затвердити уточнений ліміт використання води на 2017 рік Суялко Н.М. (офіс, перукарня) (додається).

3. Контроль за виконанням рішення покласти на заступника міського голови відповідно до розподілу обов’язків та директора КП “Богодухіввода” Слесарєва В.В.

 

Міський голова   оригінал підписано                                  М.ГОЛУБ

 

 

УКРАЇНА

БОГОДУХІВСЬКА  МІСЬКА  РАДА

ХАРКІВСЬКОЇ  ОБЛАСТІ

 В И К О Н А В Ч И Й   К О М І Т Е Т

Р І Ш Е Н Н Я

 

07.12.2017                                          Богодухів                                   № 266

Про затвердження лімітів на скид

стічних вод у міську систему каналізації

 

Розглянувши листи керівників установ, підприємств, організацій про затвердження лімітів на скид стічних вод, з метою безпечної експлуатації систем міських каналізаційних мереж та забезпечення їх безперебійної роботи, здійснення обліку скиду  речовин у водні об’єкти організаціями та установами всіх форм власності, відповідно до порядку, встановленого  Правилами приймання стічних вод підприємств і організацій у комунальну систему каналізації м.Богодухів, затвердженими рішенням Богодухівської міської ради від 18.01.2013 № 1173-VІ (ХХVІІ сесія VІ скликання), керуючись статтею 40 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», виконком міської ради

    В И Р І Ш И В:

1. Затвердити ліміти на скид стічних вод у міську систему каналізації на 2018 рік (вивезення спеціалізованим транспортом), а саме:

1) Богодухівська міська рада (додається):

2) ВП «Сумське територіальне управління» філії «Центр будівельно-монтажних робіт та експлуатації будівель і споруд» ПАТ «Українська залізниця» (додається);

3) Богодухівський РЕМ (додається);

4) Богодухівський РВЕ (додається).

2. Контроль за виконанням рішення покласти на заступника міського голови Ворвуля В.В. та директора КП “Богодухіввода” Слесарєва В.В.

 

Міський голова  оригінал підписано                                       М.ГОЛУБ

 

УКРАЇНА

БОГОДУХІВСЬКА  МІСЬКА  РАДА

ХАРКІВСЬКОЇ  ОБЛАСТІ

 В И К О Н А В Ч И Й   К О М І Т Е Т

Р І Ш Е Н Н Я

 

07.12.2017

Богодухів

         № 267

 

Про дозвіл П___ на підключення до централізованої системи водопостачання нежитлової будівлі, розташованої за адресою: м.Богодухів, вул.Шевченка, буд.11

 

Розглянувши заяву П__ від 10.11.2017 про дозвіл на підключення до централізованої системи водопостачання нежитлової будівлі, розташованої за адресою: м.Богодухів, вул.Шевченка, буд.11 та технічні умови підключення, з метою забезпечення належного соціально-економічного розвитку території міста Богодухова, керуючись статтею 319 Цивільного Кодексу України, статтею 40 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», виконком міської ради

В И Р І Ш И В:

1. Дозволити П__ підключити нежитлову будівлю, розташовану за адресою: м.Богодухів, вул.Шевченка, буд.11  до централізованої системи водопостачання, яка проходить по вул.Шевченка, після виготовлення проектно-кошторисної документації.

2. Всі роботи проводити за рахунок замовника.

3. Зобов’язати замовника проводити роботи згідно з технічними нормами, врізку у водопровідну мережу виконувати силами спеціалізованого підприємства.

4. Утримувати в робочому стані оглядовий колодязь, запірну арматуру і водопровід за рахунок замовника.

5. Роботи проводити в присутності представника КП «Богодухіввода».

6. Зобов’язати П___ встановити водяний лічильник.

7. Надати П__ дозвіл на порушення об’єктів благоустрою, пов’язаних з проведенням земляних робіт, підключенням та прокладання водопровідних труб до нежитлової будівлі, розташованої за адресою: м.Богодухів, вул.Шевченка, буд.11 (додаток – дозвіл №28).

8. Контроль за підключенням нежитлової будівлі, розташованої за адресою: м.Богодухів, вул.Шевченка, буд.11 до централізованої системи водопостачання покласти на КП “Богодухіввода”.

9. Контроль за відновленням заявником порушених об’єктів благоустрою покласти на КП «Богодухівжитло».

 

Міський голова  оригінал підписано                                       М.ГОЛУБ

 

 

УКРАЇНА

БОГОДУХІВСЬКА  МІСЬКА  РАДА

ХАРКІВСЬКОЇ  ОБЛАСТІ

 В И К О Н А В Ч И Й   К О М І Т Е Т

Р І Ш Е Н Н Я

 

07.12.2017

Богодухів

         № 268

 

Про дозвіл КЗОЗ «Центр первинної медико-санітарної допомоги Богодухівського району» на підключення до централізованої системи водопостачання нежитлової будівлі (гаражу), розташованої за адресою: м.Богодухів, вул.Молодіжна, буд.5

 

Розглянувши заяву головного лікаря  КЗОЗ «Центр первинної медико-санітарної допомоги Богодухівського району» Прошуті В.В. від 20.11.2017 про дозвіл на підключення до централізованої системи водопостачання нежитлової будівлі (гаражу), розташованої за адресою: м.Богодухів, вул.Молодіжна, буд.5 та технічні умови підключення, з метою забезпечення належного соціально-економічного розвитку території міста Богодухова, керуючись статтею 319 Цивільного Кодексу України, статтею 40 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», виконком міської ради

В И Р І Ш И В:

1. Дозволити КЗОЗ «Центр первинної медико-санітарної допомоги Богодухівського району» підключити нежитлову будівлю (гараж), розташовану за адресою: м.Богодухів, вул.Молодіжна, буд.5  до централізованої системи водопостачання, яка проходить по вул.Молодіжній, після виготовлення проектно-кошторисної документації.

2. Всі роботи проводити за рахунок замовника.

3. Зобов’язати замовника проводити роботи згідно з технічними нормами, врізку у водопровідну мережу виконувати силами спеціалізованого підприємства.

4. Утримувати в робочому стані оглядовий колодязь, запірну арматуру і водопровід за рахунок замовника.

5. Роботи проводити в присутності представника КП «Богодухіввода».

6. Зобов’язати головного лікаря КЗОЗ «Центр первинної медико-санітарної допомоги Богодухівського району» Прошутю В.В. встановити водяний лічильник.

7. Надати КЗОЗ «Центр первинної медико-санітарної допомоги Богодухівського району» дозвіл на порушення об’єктів благоустрою, пов’язаних з проведенням земляних робіт, підключенням та прокладання водопровідних труб до нежитлової будівлі (гараж), розташованої за адресою: м.Богодухів, вул.Молодіжна, буд.5 (додаток – дозвіл №27).

8. Контроль за підключенням нежитлової будівлі (гаражу), розташованої за адресою: м.Богодухів, вул.Молодіжна, буд.5 до централізованої системи водопостачання покласти на КП “Богодухіввода”.

9. Контроль за відновленням заявником порушених об’єктів благоустрою покласти на КП «Богодухівжитло».

 

Міський голова  оригінал підписано                                       М.ГОЛУБ

 

УКРАЇНА

БОГОДУХІВСЬКА  МІСЬКА  РАДА

ХАРКІВСЬКОЇ  ОБЛАСТІ

 В И К О Н А В Ч И Й   К О М І Т Е Т

Р І Ш Е Н Н Я

 

07.12.2017

Богодухів

               № 269

 

Про присвоєння поштових адрес

 

Розглянувши заяву О___ щодо зміни поштової адреси житловому будинку, розташованому за адресою: с.Семенів Яр, __, інші надані документи, протокол комісії щодо присвоєння чи зміни поштових адрес об’єктам нерухомого майна при виконавчому комітеті міської ради від 06.12.2017 №9, з метою упорядкування нумерації об’єктів нерухомого майна на території Богодухівської міської ради, керуючись статтею 40 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», виконком міської ради

ВИРІШИВ:

1. Змінити поштову адресу об’єкту нерухомого майна житловому будинку, розташованому за адресою: с.Семенів Яр, ___, а саме: с.Семенів Яр, вул.__, який належить О__, згідно з свідоцтвом про право власності на житловий будинок від 1976 р.

2. Контроль за виконанням рішення покласти на заступника міського голови відповідно до розподілу обов’язків.

Міський голова   оригінал підписано                                      М.ГОЛУБ

 

УКРАЇНА

БОГОДУХІВСЬКА  МІСЬКА  РАДА

ХАРКІВСЬКОЇ  ОБЛАСТІ

 В И К О Н А В Ч И Й   К О М І Т Е Т

Р І Ш Е Н Н Я

 

07.12.2017

Богодухів

               № 270

 Про присвоєння поштових адрес

Розглянувши заяву К__ щодо зміни поштової адреси житловому будинку, розташованому за адресою: с.Семенів Яр, ___, інші надані документи, протокол комісії щодо присвоєння чи зміни поштових адрес об’єктам нерухомого майна при виконавчому комітеті міської ради від 06.12.2017 №9, з метою упорядкування нумерації об’єктів нерухомого майна на території Богодухівської міської ради, керуючись статтею 40 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», виконком міської ради

ВИРІШИВ:

1. Змінити поштову адресу об’єкту нерухомого майна житловому будинку, розташованому за адресою: с.Семенів Яр, __, а саме: с.Семенів Яр, __, який належить К__, згідно з договором купівлі-продажу від 2003 р.

2. Контроль за виконанням рішення покласти на заступника міського голови відповідно до розподілу обов’язків.

 

Міський голова  оригінал підписано                                М.ГОЛУБ

 

УКРАЇНА

БОГОДУХІВСЬКА  МІСЬКА  РАДА

ХАРКІВСЬКОЇ  ОБЛАСТІ

 В И К О Н А В Ч И Й   К О М І Т Е Т

Р І Ш Е Н Н Я

 

07.12.2017

Богодухів

               № 271

 Про присвоєння поштових адрес

Розглянувши заяву Т___ щодо зміни поштової адреси житловому будинку, розташованому за адресою: м.Богодухів, вул___, інші надані документи, протокол комісії щодо присвоєння чи зміни поштових адрес об’єктам нерухомого майна при виконавчому комітеті міської ради від 06.12.2017 №9, з метою упорядкування нумерації об’єктів нерухомого майна на території Богодухівської міської ради, керуючись статтею 40 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», виконком міської ради

ВИРІШИВ:

1. Змінити поштову адресу об’єкту нерухомого майна житловому будинку, розташованому за адресою: м.Богодухів, ___, а саме: м.Богодухів, __, який належить Т, згідно з витягом з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності на житловий будинок від 2017 р.

2. Контроль за виконанням рішення покласти на заступника міського голови відповідно до розподілу обов’язків.

Міський головаоригінал підписано                                          М.ГОЛУБ

УКРАЇНА

БОГОДУХІВСЬКА  МІСЬКА  РАДА

ХАРКІВСЬКОЇ  ОБЛАСТІ

 В И К О Н А В Ч И Й   К О М І Т Е Т

Р І Ш Е Н Н Я

 07.12.2017                    Богодухів                                 № 272

Про надання дозволу на видалення зелених насаджень за адресою: м.Богодухів,  вул.Загорулька, 48

 Розглянувши заяву А__ щодо надання дозволу на видалення зелених насаджень за адресою: м.Богодухів,  вул.Загорулька, 48, взявши до уваги акт обстеження зелених насаджень, що підлягають видаленню від 06.12.2017 №40, у зв’язку з небезпекою для життя, керуючись статтею 40 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», постановою Кабінету Міністрів України від 1 серпня 2006 року № 1045 «Про затвердження Порядку видалення дерев, кущів, газонів і квітників у населених пунктах» зі змінами, виконком міської ради

В И Р І Ш И В:

1. КП «Богодухівжитло» виконати видалення зелених насаджень у кількості 2 одиниць (тополі).

2. Надати ордер на видалення зелених насаджень, згідно з актом.

3. Зобов’язати КП «Богодухівжитло»:

1) Провести видалення зелених насаджень зазначеного у пункті 1 цього рішення.

2) Вжити заходів щодо дотримання техніки безпеки при виконанні робіт та збереження майна, що знаходиться поряд з насадженнями, які підлягають видаленню.

3) В триденний термін привести в належний стан територію після видалення зелених насаджень.

4. Дрова, що утворюються від видалення аварійних дерев, надати соціально незахищеним верствам населення, відповідно до прийнятих виконкомом рішень.

5. Контроль за виконанням рішення покласти на виконавчий комітет міської ради.

 

Міський голова оригінал підписано                                         М.ГОЛУБ

 

 

УКРАЇНА

БОГОДУХІВСЬКА  МІСЬКА  РАДА

ХАРКІВСЬКОЇ  ОБЛАСТІ

 В И К О Н А В Ч И Й   К О М І Т Е Т

Р І Ш Е Н Н Я

 07.12.2017                    Богодухів                                № 273

Про надання дозволу на видалення зелених насаджень за адресою: м.Богодухів,  вул.Центральна, 232

 Розглянувши заяву С__ щодо надання дозволу на видалення зелених насаджень за адресою: м.Богодухів,  вул.Центральна, 232, взявши до уваги акт обстеження зелених насаджень, що підлягають видаленню від 06.12.2017 №39, у зв’язку з небезпекою для життя, керуючись статтею 40 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», постановою Кабінету Міністрів України від 1 серпня 2006 року № 1045 «Про затвердження Порядку видалення дерев, кущів, газонів і квітників у населених пунктах» зі змінами, виконком міської ради

В И Р І Ш И В:

1. КП «Богодухівжитло» виконати видалення зелених насаджень у кількості 1 одиниці (береза).

2. Надати ордер на видалення зелених насаджень, згідно з актом.

3. Зобов’язати КП «Богодухівжитло»:

1) Провести видалення зелених насаджень зазначеного у пункті 1 цього рішення.

2) Вжити заходів щодо дотримання техніки безпеки при виконанні робіт та збереження майна, що знаходиться поряд з насадженнями, які підлягають видаленню.

3) В триденний термін привести в належний стан територію після видалення зелених насаджень.

4. Дрова, що утворюються від видалення аварійних дерев, надати соціально незахищеним верствам населення, відповідно до прийнятих виконкомом рішень.

5. Контроль за виконанням рішення покласти на виконавчий комітет міської ради.

 

Міський голова   оригінал підписано                                       М.ГОЛУБ

УКРАЇНА

БОГОДУХІВСЬКА  МІСЬКА  РАДА

ХАРКІВСЬКОЇ  ОБЛАСТІ

 В И К О Н А В Ч И Й   К О М І Т Е Т

Р І Ш Е Н Н Я

 07.12.2017                    Богодухів                                № 274

Про надання дозволу на видалення зелених насаджень за адресою: м.Богодухів,  вул.Центральна, 31

 Розглянувши заяву Г__ щодо надання дозволу на видалення зелених насаджень за адресою: м.Богодухів,  вул.Центральна, 31, взявши до уваги акт обстеження зелених насаджень, що підлягають видаленню від 06.12.2017 №38, у зв’язку з небезпекою для життя, керуючись статтею 40 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», постановою Кабінету Міністрів України від 1 серпня 2006 року № 1045 «Про затвердження Порядку видалення дерев, кущів, газонів і квітників у населених пунктах» зі змінами, виконком міської ради

В И Р І Ш И В:

1. КП «Богодухівжитло» виконати видалення зелених насаджень у кількості 1 одиниці (верба).

2. Надати ордер на видалення зелених насаджень, згідно з актом.

3. Зобов’язати КП «Богодухівжитло»:

1) Провести видалення зелених насаджень зазначеного у пункті 1 цього рішення.

2) Вжити заходів щодо дотримання техніки безпеки при виконанні робіт та збереження майна, що знаходиться поряд з насадженнями, які підлягають видаленню.

3) В триденний термін привести в належний стан територію після видалення зелених насаджень.

4. Дрова, що утворюються від видалення аварійних дерев, надати соціально незахищеним верствам населення, відповідно до прийнятих виконкомом рішень.

5. Контроль за виконанням рішення покласти на виконавчий комітет міської ради.

Міський голова    оригінал підписано                                      М.ГОЛУБ

 

 УКРАЇНА

БОГОДУХІВСЬКА  МІСЬКА  РАДА

ХАРКІВСЬКОЇ  ОБЛАСТІ

 В И К О Н А В Ч И Й   К О М І Т Е Т

Р І Ш Е Н Н Я

 07.12.2017                    Богодухів                                   №275

 

Про надання дозволу на порушення обєкту

благоустрою на території міста Богодухова

ТОВ «МЕГАВАТ ПЛЮС»

 Розглянувши заяву директора ТОВ «МЕГАВАТ ПЛЮС» Краснокутського В.М. від 10.11.2017  про надання дозволу на порушення об’єкту благоустрою за адресою: с.Мусійки по вул.Харківській від будинку 208 до будинку 244 для виконання робіт з монтажу кабельної лінії 0,4 кВ згідно з ТУ «ХОЕ» №13-54-Богодухов/1525 від 29.12.2012, відповідно до Типового порядку видачі дозволів на порушення об’єктів благоустрою або відмови в їх видачі, переоформлення, видачі дублікатів, анулювання дозволів, затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України від 30.10.2013 № 870, керуючись підпунктом 17 пункту а) статті 30 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», виконком міської ради

  В И Р І Ш И В:

1. Надати дозвіл ТОВ «МЕГАВАТ ПЛЮС» (директор Краснокутський В.М.) на порушення об’єкту благоустрою за адресою: с.Мусійки по вул.Харківській від будинку 208 до будинку 244   (додаток – дозвіл № 29).

2. Встановити термін дії даного дозволу – до 07.02.2018 року.

3. ТОВ «МЕГАВАТ ПЛЮС» (директор Краснокутський В.М.) зобов’язаний привести об’єкт благоустрою у належний стан з відновленням покриття (при його наявності) після закінчення проведення робіт або у випадках, передбачених пунктом 2 частини другої статті 19 Закону України “Про благоустрій населених пунктів”, сплатити його відновну вартість.

4. Контроль за виконанням заявником благоустрою території після завершення земляних робіт, пов’язаних з порушенням об’єкту благоустрою, покласти на КП «Богодухівжитло».

 

Міський голова   оригінал підписано                                       М.ГОЛУБ

 

УКРАЇНА

БОГОДУХІВСЬКА  МІСЬКА  РАДА

ХАРКІВСЬКОЇ  ОБЛАСТІ

 В И К О Н А В Ч И Й   К О М І Т Е Т

Р І Ш Е Н Н Я

 

07.12.2017

Богодухів

№276

Про забезпечення дровами

З метою соціального захисту та поліпшення матеріального становища жителів міста, які опинилися в складній життєвій ситуації, учасників бойових дій в зоні проведення  антитерористичної операції, що звернулися із заявою про забезпечення дровами, керуючись статтею 34 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», виконком міської ради

В И Р І Ш И В:

1. Богодухівському КП «Богодухівжитло» забезпечити завезення 2-х складометрів дров із запасів від спиляння дерев по місту, а саме:

№ з/п

П.І.П.

Статус

Адреса

1.

У Уч.ВВв м.Богодухів,

2.

С Уч.АТО м.Богодухів,

3.

М Багатодітн. м.Богодухів,

2. Контроль за виконанням рішення покласти на заступника міського голови відповідно до розподілу обов’язків та начальника КП «Богодухівжитло» Дубинку С.М.

 

Міський голова   оригінал підписано                                       М.ГОЛУБ

 

 УКРАЇНА

БОГОДУХІВСЬКА  МІСЬКА  РАДА

ХАРКІВСЬКОЇ  ОБЛАСТІ

 В И К О Н А В Ч И Й   К О М І Т Е Т

Р І Ш Е Н Н Я

 

07.12.2017

Богодухів

№ 277

Про надання дозволу І___ на газифікацію житлового будинку,  розташованого за адресою: м.Богодухів, __

Розглянувши заяву І__ з проханням надати дозвіл на газифікацію житлового будинку, розташованого за адресою: м.Богодухів, ___ та інші надані ним документи, з метою забезпечення належного соціально-економічного розвитку території міста Богодухова та керуючись статтею 319 Цивільного Кодексу України, статтею 40 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», виконком міської ради

 

В И Р І Ш И В:

1. Дозволити І__ газифікацію житлового будинку, розташованого за адресою: м.Богодухів, ___, після виготовлення проектної документації.

2. Контроль за виконанням рішення покласти на заступника міського голови Ворвуля В.В.

 

Міський голова  оригінал підписано                                        М.ГОЛУБ