06 ” травня 2011 року

Переглядiв: 336

БОГОДУХІВСЬКА МІСЬКА РАДА

БОГОДУХІВСЬКОГО  РАЙОНУ

ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

VІІІ СЕСІЯ VІ СКЛИКАННЯ

Р І Ш Е Н Н Я

 

від “ 06 ” травня 2011 року                                                          № 253- VІ

 

Про затвердження Правил утримання домашніхтварин на території Богодухівської міської ради

 

Розглянувши лист начальника управління ветеринарної медицини у Богодухівському районі Змієвського І.С. від 13.04.2011 р. № 120, відповідно до законів України «Про тваринний світ», «Про ветеринарну медицину» та керуючись Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні», міська рада

В И Р І Ш И Л А:

1. Затвердити Правила утримання домашніх тварин на території Богодухівської міської ради (додаються).

2. Доручити секретарю міської ради здійснити оприлюднення цього рішення протягом 10 днів в ЗМІ.

3. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну депутатську комісію з питань законності, правопорядку, депутатської діяльності та депутатської етики, місцевого самоврядування (голова Векленко В.І.)

 

 

Міський голова                              В.БЄЛИЙ

 

ПРАВИЛА утримання домашніхтварин на території Богодухівської міської ради  див. у розділі  «ПРАВИЛА«

 

АНАЛІЗ РЕГУЛЯТОРНОГО ВПЛИВУ

проекту рішення Богодухівської міської ради

«Про затвердження Правил утримання домашніх тварин  на території Богодухівської міської ради»

 Цей аналіз підготовлено згідно зі ст. ст. 1, 4, 8 Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності», постанови Кабінету Міністрів України від 11.03.2004р. №308 «Про затвердження методик проведення аналізу впливу та відстеження результативності регуляторного акта».

 1. Визначення та аналіз проблеми, яку пропонується розв’язати шляхом державного регулювання господарських відносин, а також оцінка важливості цієї проблеми.

На теперішній час у місті склалася дуже не проста ситуація з питання утримання домашніх тварин, а саме: не ведеться у повному обсязі облік та реєстрація домашніх тварин, не достатньо контролюється правильність їх утримання, розмноження, своєчасність проведення вакцинації та стерилізації, що у подальшому призводить до збільшення популяції безпритульних тварин, які становлять підвищену небезпеку для життя та здоров’я мешканців міста, погіршує санітарно-епідеміологічний стан міста. Тому у даній ситуації необхідне державне втручання з метою встановлення чітких правил і вимог до власників домашніх тварин.

Цілі регулювання:

- забезпечення виконання вимог Законів України «Про захист тварин від жорстокого поводження», «Про благоустрій населених пунктів», «Про ветеринарну медицину».

- посилення відповідальності власників тварин за їх утримання;

- врегулювання відносин, що виникають у зв’язку з наявністю тварин у місті;

- врегулювання відносин між органами виконавчої влади, ветеринарними службами, санітарно-епідеміологічною станцією, органами місцевого самоврядування та власниками тварин;

- забезпечення безпеки життя мешканців міста;

- встановлення належного контролю за утриманням тварин.

 2. Обґрунтування того, чому визначена проблема не може бути розв’язана за допомогою ринкових механізмів і потребує державного регулювання.

 Проблема, яку передбачається розв’язати з прийняттям даного рішення, не може бути розв’язана за допомогою ринкових механізмів у зв’язку з необхідністю визначення основних напрямів діяльності, що передбачають урегулювання відносин у сфері поводження з домашніми тваринами на території Богодухівської міської ради , визначення прав і обов’язків власників домашніх тварин і відповідних органів у цій сфері.

Основними напрямами діяльності у сфері поводження з домашніми тваринами слід визначити:

1. Діяльність у сфері поводження з домашніми тваринами, що мають власників та з безпритульними тваринами.

2. Урегулювання нормативно-правового забезпечення питання утримання тварин у місті.

3. Інформаційно-просвітницька і виховна робота, спрямована на формування гуманного ставлення населення міста до тварин.

 3. Обґрунтування того, чому визначена проблема не може бути розв’язана за допомогою діючих регуляторних актів, та можливості внесення змін до них.

 Діючих регуляторних актів з питання утримання домашніх тварин у місті не існує. На виконання вимог Закону України «Про захист тварин від жорстокого поводження» для урегулювання відносин між власниками домашніх тварин та органами, які мають повноваження у сфері утримання та поводження з тваринами, необхідним є затвердження Правил утримання домашніх тварин на території Богодухівської міської ради.

 4. Визначення очікуваних результатів прийняття запропонованого акта, у тому числі здійснення розрахунку очікуваних витрат та вигод суб’єктів господарювання, громадян та держави внаслідок дії регуляторного акта.

Сфера інтересів     

Вигоди       

Витрати

Територіальна громада     - забезпечення безпеки життя та здоров’я мешканців міста;

- виховання гуманного ставлення до тварин шляхом формування високого рівня етичної свідомості та культури громадян;

- покращення санітарно-епідеміологічного стану міста;

- вирішення проблемних питань і конфліктних ситуацій, пов’язаних з утриманням домашніх тварин.

Реєстрація домашніх тварин.

Вакцинація.

Суб’єкти господарювання           - урегулювання відносин, що виникають у зв’язку з наявністю тварин у місті, у тому числі домашніх та безпритульних;

- урегулювання відносин між власниками тварин та органами, які мають повноваження у сфері поводження з тваринами;

- урегулювання нормативно-правового забезпечення питання поводження з домашніми тваринами та їх утриманням у місті.    

Реєстрація домашніх тварин.

Збір з власників тварин.

Вакцинація

Органи місцевого самоврядування        - приведення нормативно-правової бази місцевого рівня з питання утримання домашніх тварин у відповідність до чинного законодавства;

- посилення відповідальності власників домашніх тварин за їх утримання;

- контроль за чисельністю безпритульних тварин;

- здійснення контролю за дотриманням ветеринарно-санітарних вимог;

- забезпечення епізоотичного благополуччя.

Інформування населення

 5. Визначення цілей державного регулювання.

 Запровадження даного регуляторного акту на території міста дозволить:

- підвищити рівень безпеки і комфортності середовища існування людини;

- забезпечити виконання вимог Законів України «Про захист тварин від жорстокого поводження», «Про благоустрій населених пунктів», «Про ветеринарну медицину», «Про забезпечення санітарно-епідеміологічного благополуччя населення», «Про захист населення від інфекційних хвороб»;

- урегулювати нормативно-правові відносини між органами, що мають повноваження у сфері утримання домашніх тварин та власниками тварин;

- посилити відповідальність власників тварин за належне їх утримання;

- вирішити проблему виникнення безпритульних тварин;

- підвищити рівень еколого-етичної свідомості та культури у ставленні громадян до домашніх тварин;

- забезпечити суспільний спокій і підвищення моральності;

- поліпшити естетичний вигляд міста Богодухова;

- поліпшити епізоотичний стан, знизити витрати на епідеміологічні заходи і лікування населення.

 6. Визначення та оцінка усіх прийнятних альтернативних способів досягнення встановлених цілей, у тому числі тих, які не передбачають безпосереднього державного регулювання господарських відносин.

 В якості альтернативи до запропонованого нормативно-правового регулювання даного питання розглянемо можливість залишення ситуації без змін. Однак, такий підхід лише поглибить існуючу проблему і жодним чином не сприяє її вирішенню, а призведе до:

- збільшення кількості нападів домашніх тварин на людину;

- погіршення епідеміологічного та епізоотичного стану міста;

- збільшення кількості безпритульних тварин на території міста;

- погіршення санітарного стану території міста.

Прийняття запропонованого регуляторного акту дозволить забезпечити виконання вимог Законів України «Про захист тварин від жорстокого поводження», «Про благоустрій населених пунктів», «Про ветеринарну медицину», врегулювання нормативно-правових відносин між органами, що мають повноваження у сфері утримання домашніх тварин та власниками тварин, вирішити проблему виникнення безпритульних тварин на території міста.

 7. Аргументування переваги обраного способу досягнення встановлених цілей.

 Запропонований проект рішення розроблено на виконання вимог Закону України «Про захист тварин від жорстокого поводження», досягає мети регулювання відносин між власниками тварин та органами, які мають повноваження у сфері поводження з тваринами, забезпечує безпеку життя мешканців, контролює та вирішує проблему чисельності безпритульних тварин у місті, посилює відповідальність власників домашніх тварин за їх утриманням.

 8. Механізми та заходи, які забезпечують розв’язання визначених проблем шляхом прийняття запропонованого регуляторного акта.

 Для досягнення поставлених цілей пропонується застосувати наступні механізми та заходи:

- проведення роз’яснювальної роботи серед мешканців міста щодо дотримання вимог та рекомендацій належного утримання домашніх тварин.

- проведення обліку, реєстрації домашніх тварин, що дозволить встановити їх кількість;

- здійснення контролю за дотриманням власниками тварин нормативно-правових актів у цій сфері;

- притягнення винних осіб до відповідальності за порушення Правил утримання домашніх тварин у місті.

 9. Обґрунтування можливості досягнення встановлених цілей у разі прийняття запропонованого регуляторного акта.

 Можливості досягнення цілей регуляторного акту забезпечуються: встановленням контролю за виконанням власниками тварин Правил утримання домашніх тварин, притягненням винних осіб до відповідальності за їх порушення, відповідальним ставленням власників до тварин, яких вони утримують, урегулюванням нормативно-правових відносин між органами, що мають повноваження у сфері утримання домашніх тварин та власниками тварин.

 10. Обґрунтування можливості досягнення визначених цілей з найменшими витратами для суб’єктів господарювання, територіальної громади та держави.

 Законами України «Про захист тварин від жорстокого поводження», «Про систему оподаткування» встановлені обов’язкові витрати суб’єктів господарювання та громадян міста, які є мінімальними та пов’язані з оплатою зборів з власників тварин, які мешкають у місті.

Витрати органу місцевого самоврядування пов’язані із забезпеченням на території міста безпеки життя мешканців, санітарно-епідемічного благополуччя, формуванням гуманного та відповідального ставлення власників тварин до їх утримання, а також створення єдиного реєстру домашніх тварин.

 11. Обґрунтувати, що вигоди, які виникатимуть внаслідок дії запропонованого акта, виправдовують відповідні витрати у випадку, якщо витрати та/або вигоди не можуть бути кількісно визначені.

 Не всі вигоди, яки виникають внаслідок дії цього регуляторного акту, можуть бути визначені кількісно. Серед них є такі, які не можливо визначити кількісно, але вони найголовніші: створення безпечних умов для здоров’я, життя та діяльності мешканців міста, покращення санітарно-епідеміологічного та епізоотичного стану міста, виховання гуманного ставлення до тварин. Таким чином, вигоди, отримані внаслідок дії запропонованого регуляторного акту, виправдовують ці витрати.

 12. Оцінка ризику впливу зовнішніх чинників на дію запропонованого регуляторного акта.

 Зовнішні чинники (економічні та політичні) можуть прискорити або уповільнити вирішити проблемні питання у даній сфері. При виникненні змін у чинному законодавстві та за результатами базового відстеження результативності дії запропонованого регуляторного акта до нього будуть вноситися відповідні коригування.

 13. Обґрунтувати запропонований строк чинності регуляторного акта.

 Проект рішення Богодухівської міської ради «Про затвердження Правил утримання домашніх тварин на території Богодухівської міської ради » є регуляторним нормативно-правовим актом, який діє на невизначене коло осіб, є загальнообов’язковим до застосування на всій території населених пунктів Богодухівської міської ради, та строк дії якого не визначено.

 14. Визначення заходів, за допомогою яких буде здійснюватися відстеження результативності дії регуляторного акта у разі його прийняття.

 Результативність регуляторного акту в разі його прийняття буде визначатись за статистичними даними кількості зареєстрованих тварин, кількості випадків укусів тваринами людей. За цими даними після зазначеного строку буде встановлена ефективність введення в дію регуляторного акту.

Базове відстеження результативності буде проведене після набрання чинності цього рішення, але не пізніше дня, з якого починається проведення повторного відстеження результативності цього рішення.

Повторне – через рік з дня набрання ним чинності.

Періодичне – раз на кожні три роки від повторного відстеження.

На підставі даних, отриманих при проведенні відстежень результативності регуляторного акту у разі його прийняття, буде можливо зробити висновки про досягнення очікуваних результатів та цілей регулювання.

 У разі виявлення неурегульованих та проблематичних питань, вони будуть усунені шляхом внесення відповідних змін до регуляторного акта.

  

Провідний спеціаліст апарату     Богодухівської міської ради                                       В.І.Тризна