05 вересня 2019 року

Переглядiв: 222

05 вересня 2019 року

Про роботу із зверненнями громадян, що надійшли до Богодухівської міської ради в І півріччі 2019 року

№132

Про погодження мережі та затвердження режиму роботи дошкільних навчальних закладів Богодухівської міської ради на 2019/2020 навчальний рік

№133

Про доцільність призначення З__, яка зареєстрована за адресою: м.Богодухів, вул.К__, буд.__ опікуном над матір’ю З__, 1942 р.н.

№134

Про нагородження з нагоди Всеукраїнського Дня дошкілля та Дня працівників освіти

№135

Про надання одноразової грошової допомоги учасникам АТО та ООС

№136

Про надання грошової допомоги Слісаренко Тетяні Дмитрівні, матері загиблого учасника АТО Слісаренка Сергія Петровича

№137

Про надання одноразової грошової допомоги

№138

Про матеріальне заохочення квартальних міста

№139

Про пільгове перебування дітей у дошкільних навчальних закладах Богодухівської міської ради

№140

Про організацію та проведення заходів у жовтні — листопаді 2019 року

№141

Про дозвіл К__ на підключення до централізованої системи водопостачання нежитлового приміщення, розташованого за адресою: м.Богодухів, пл.Н_

№142

Про дозвіл Д__ на підключення до централізованої системи водопостачання земельної ділянки, розташованої за адресою: м.Богодухів, вул.__

№143

Про надання дозволу на улаштування каналізаційного вигребу за адресою: м.Богодухів, вул.__ К__

№144

Про надання дозволу Б__ на газифікацію квартири №5, розташованої у житловому будинку за адресою: м.Богодухів, вул.__

№145

Про надання дозволу Я__ на газифікацію квартири №__, розташованої у житловому будинку за адресою: м.Богодухів, вул.___

№146

Про надання дозволу З__ на газифікацію житлового будинку, розташованого за адресою: м.Богодухів, вул.___

№147

Про забезпечення дровами

№148

Про затвердження протоколу засідання житлової комісії від 05.09.2019 року

№149

Про надання дозволу на видалення зелених насаджень за адресою: м.Богодухів, пл.Праці, 3

№150

УКРАЇНА

БОГОДУХІВСЬКА МІСЬКА РАДА

ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

 

В И К О Н А В Ч И Й  К О М І Т Е Т

Р І Ш Е Н Н Я

 

05.09.2019                                        Богодухів                                           № 132

 

Про роботу із зверненнями громадян, що надійшли до Богодухівської міської ради в І півріччі 2019 року

 

Протягом I півріччя 2019 року Богодухівською міською радою проводилась робота, спрямована на забезпечення виконання Закону України «Про звернення громадян», Указу Президента України від 07 лютого 2008 року № 109 «Про першочергові заходи щодо забезпечення реалізації гарантування конституційного права на звернення до органів державної влади та місцевого самоврядування», розпоряджень і доручень голови Богодухівської РДА з даного питання, власних рішень.

Вживалися заходи щодо забезпечення системної роботи із зверненнями громадян як пріоритетного напрямку діяльності міської ради.

В цілому до міської ради протягом I півріччя 2019 року надійшло 507 звернень, що на 14% менше порівняно з аналогічним періодом 2018 року. З них поштою – 203,  що становить 40% від їх загальної кількості, 304 звернення або 60% надано на особистих прийомах.

За видами звернень домінують заяви щодо вирішення певних питань, які складають 98%, 2% — скарги. Повторних звернень у I півріччі 2019 року не надходило.

Всього у зверненнях за I півріччя 2019 року порушено 517 різноманітних питань. З усіх питань, з якими звернулись громадяни до міської ради, відслідковується зменшення (-81), надалі все ще актуальними залишаються питання:

- соціального захисту 35% (2018 — 31%);

- комунального та дорожнього господарства 27% (2018 -29%);

- житлові 14% (2018 – 18,5%).

У I півріччі 2019 року надійшло 17 колективних звернень, що на 4 менше, ніж за аналогічний період 2018 року. Порушувалися, в основному, питання ремонту доріг, водозабезпечення, ремонту колодязів, ремонту багатоквартирних будинків та інше.

Від органів вищого рівня до міської ради надійшло 23 звернення, що на 10 звернень менше, ніж в I півріччі 2018 року.

Особлива увага приділялася вирішенню проблем, з якими зверталися інваліди (25), ветерани війни та праці (4), громадяни, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи (2), багатодітні сім’ї, одинокі матері та інші громадяни, які потребують соціального захисту та підтримки (12).

На всі листи, що надійшли до міської ради, заяви громадян, подані на особистому прийомі, вжито заходів, визначених чинним законодавством. Всі звернення, що надійшли до міської ради, зареєстровані відповідно до вимог Інструкції з діловодства за зверненнями громадян в органах державної влади і місцевого самоврядування, об’єднаннях громадян, на підприємствах, в установах, організаціях незалежно від форм власності, в засобах масової інформації, затвердженої Постановою Кабінету Міністрів від 14 квітня 1997 року № 348 та взяті на контроль.

Після розгляду порушених у зверненнях та на особистих прийомах питань заявникам направлялись відповіді у письмовій формі.

Усі звернення розглянуті та проаналізовані. Аналіз і узагальнення питань, що порушуються у зверненнях громадян, здійснюються щомісяця, щокварталу, за I півріччя, за 9 місяців та за рік. При проведенні аналізу роботи із зверненнями громадян застосовується Класифікатор звернень громадян, затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 24 вересня 2008 року № 858.

З метою інформування населення в приміщенні міської ради розміщенні інформаційні стенди, також постійно оновлюється інформація на офіційному веб-порталі Богодухівської міської ради.

У I півріччі 2019 року забезпечено виконання 297 звернень громадян, 198 – надані відповідні роз’яснення, 12 звернень перебувало в стадії розгляду.

З метою забезпечення реалізації та гарантування закріпленого Конституцією України права громадян на звернення, підвищення ефективності роботи зі зверненнями громадян, враховуючи необхідність об’єктивного, всебічного і вчасного розгляду звернень громадян, керуючись законами України «Про звернення громадян», «Про місцеве самоврядування в Україні» та Указом Президента України від 07.02.08 №109 «Про першочергові заходи щодо забезпечення реалізації та гарантування конституційного права на звернення до органів державної влади та органів місцевого самоврядування»,

виконком міської ради

В И Р І Ш И В:

1. Інформацію керуючого справами виконкому міської ради Щербак А.М. взяти до відома.

2. Заступникам міського голови, керуючому справами виконавчого комітету міської ради:

1) Не допускати порушень графіків особистого прийому громадян.

2) Забезпечити контроль за розглядом кожного звернення, вирішенням питань, які громадяни порушують у своїх листах.

3) Вжити невідкладних заходів щодо недопущення випадків порушень термінів розгляду звернень громадян, надання необґрунтованих і неповних відповідей на звернення громадян, безпідставної передачі розгляду звернень іншим органам.

3. Керуючому справами виконкому міської ради Щербак А.М. забезпечити:

1) Дотримання Інструкції з діловодства за зверненнями громадян в органах державної влади і місцевого самоврядування, об’єднаннях громадян, на підприємствах, в установах, організаціях незалежно від форм власності, в засобах масової інформації, що затверджена постановою Кабінету Міністрів України від 14.04.1997 № 348.

2) Проведення аналітичної роботи щодо причин заяв та скарг громадян, окремих проблем, які порушуються у зверненнях.

4. Контроль за виконанням рішення покласти на заступників міського голови відповідно до розподілу обов’язків та керуючого справами виконкому міської ради.

 

 

Міський голова            оригінал підписано            М.ГОЛУБ

 

УКРАЇНА

БОГОДУХІВСЬКА  МІСЬКА  РАДА

ХАРКІВСЬКОЇ  ОБЛАСТІ

 В И К О Н А В Ч И Й   К О М І Т Е Т

Р І Ш Е Н Н Я

 

05.09.2019                                   Богодухів                                    № 133

 

Про погодження мережі та затвердження

режиму роботи дошкільних

навчальних закладів Богодухівської міської

ради на 2019/2020 навчальний рік

З метою задоволення потреб мешканців територіальної громади м.Богодухова у якісній і доступній дошкільній освіті, розглянувши надані завідувачами дошкільних навчальних закладів міської ради мережу груп та режим роботи закладів, керуючись підпунктом 2 пункту б) статті 32, статті 59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», законами України «Про освіту», «Про дошкільну освіту», постановою Кабінету Міністрів України від 12.03.2003 № 305 «Про затвердження положення про дошкільний навчальний заклад», виконком міської ради

ВИРІШИВ:

1. Погодити мережу груп та затвердити режим роботи дошкільних навчальних закладів Богодухівської міської ради на 2019/2020 навчальний рік у розрізі ДНЗ (додається).

2. Контроль за виконанням рішення покласти на заступника міського голови Мальовану О.А.

 

 

Міський голова            оригінал підписано            М.ГОЛУБ

 

Фактично діюча мережа та режим роботи дошкільних навчальних закладів Богодухівської міської ради на 2019/2020 навчальний рік

№ з/п

Назва закладу

Години  роботи

Кількість груп

Режим роботи груп

Кількість дітей

Всього

В т.числі

В групі

Всього

1. ДНЗ № 3 «Веселка»

7.00-17.30

3

група раннього віку

9 год.

25

80

молодшо-середня група (4-5р.ж.)

9 год.

25

старша група

10,5 год.

30

2. ДНЗ № 5 «Ялинка»

7.00-17.30

6

група раннього віку

9 год.

15

146

I молодша група

10,5 год.

27

II молодша група

10,5 год.

35

середня група (4-5р.ж.)

10,5 год.

34

старша група №1(інклюзивна)

9 год.

20

старша група №2(інклюзивна)

9 год.

15

3. ДНЗ № 6 «Дзвіночок»

7.15-17.45

3

група раннього віку

9 год.

20

78

молодшо-середня група (4-5 р.ж.)

9 год.

28

старша група

10,5 год.

30

4. ДНЗ № 7 «Теремок»

7.00-17.30

3

група раннього віку

10,5 год.

22

80

молодшо-середня група (4-5 р.ж.)

9 год.

29

старша група

9 год.

29

5. ДНЗ №8 «Казка»

7.00-17.30

6

група раннього віку (3 р.ж.)

10,5 год.

18

130

II молодша група (4 р.ж.)

9 год.

22

середня група №1 (5 р.ж.)

9 год.

24

середня група №2 (5 р.ж.)

9 год.

24

старша група №1 (6 р.ж.)

9 год.

21

старша група №2 (6 р.ж.)

10,5  год.

21

6. ДНЗ №9 «Берізка»

7.00-17.30

4

I молодша група (3 р.ж.)

10,5 год.

23

114

II молодша група (4 р.ж.)

9 год.

29

середня група (5 р.ж.)

9 год.

31

старша група

9 год.

31

ВСЬОГО    

25

9 год — 16

10,5 год. -9

628

628

 

 

Заступник міського голови                                          О.Мальована

УКРАЇНА

БОГОДУХІВСЬКА  МІСЬКА  РАДА

ХАРКІВСЬКОЇ  ОБЛАСТІ

В И К О Н А В Ч И Й   К О М І Т Е Т

Р І Ш Е Н Н Я

 

05.09.2019                                     Богодухів                               № 134

Про доцільність призначення З__, яка зареєстрована за адресою: м.Богодухів, вул.__ опікуном над матір’ю З__, 1942 р.н.

 

Розглянувши заяву З_, яка зареєстрована за адресою: м.Богодухів, вул.__, з проханням розглянути питання про доцільність призначення її опікуном над матір’ю З_, 1942 р.н., яка мешкає за адресою: м.Богодухів, вул.__, надані документи, враховуючи рішення опікунської ради при виконавчому комітеті міської ради від 04.09.2019 № 03 та керуючись підпунтком 4) пункту б) статті 34 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», статями 55, 56, 58, 60, 62 Цивільного кодексу України, виконком міської ради

В И Р І Ш И В:

1. Вважати за доцільне призначити З_, яка зареєстрована за адресою: м.Богодухів, вул.__, опікуном над матір’ю З_, 1942 р.н., яка мешкає за адресою: м.Богодухів, вул.__ і затвердити подання Богодухівському районному суду, що додається.

Міський голова            оригінал підписано            М.ГОЛУБ

 

УКРАЇНА

БОГОДУХІВСЬКА  МІСЬКА  РАДА

ХАРКІВСЬКОЇ  ОБЛАСТІ

 

В И К О Н А В Ч И Й   К О М І Т Е Т

Р І Ш Е Н Н Я

 

        05.09.2019                            Богодухів                                           №135

 

Про нагородження з нагоди Всеукраїнського

Дня дошкілля та Дня працівників освіти

 

Розглянувши подання завідувачів Богодухівських дошкільних навчальних закладів про грошову винагороду працівникам за сумлінну працю, створення належних умов для навчання та виховання підростаючого покоління та з нагоди Всеукраїнського Дня дошкілля та Дня працівників освіти, керуючись статтями 32, 40 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», виконком міської ради

 

В И Р І Ш И В:

Надати грошову винагороду з нагоди Всеукраїнського Дня дошкілля та Дня працівників освіти:

1. працівникам ДНЗ №3 (завідувач Тризна В.В.):

1) К – 1000 грн.;

2) П – 1000 грн.;

3) С – 1000 грн.;

4) І – 1000 грн.;

5) Ч – 1000 грн.;

6) Ш – 1000 грн.;

7) К – 1000 грн.;

8) С – 1000 грн.;

9) Д – 1000 грн.;

10) С – 1000 грн.;

2. працівникам ДНЗ №5 (завідувач Нечай Л.Г.):

1) Б – 1000 грн.;

2) Г – 1000 грн.;

3) К – 1000 грн.;

4) К – 1000 грн.;

5) К – 1000 грн.;

6) К – 1000 грн.

7) Л – 1000 грн.;

8) П – 1000 грн.;

9) П – 1000 грн.;

10) С – 1000 грн.;

11) С – 1000 грн.;

12) Р — 1000 грн.;

13) Т – 1000 грн.;

14) Ш — 1000 грн.;

3. працівникам ДНЗ №6 (завідувач Євченко Ю.М.):

1) К – 1000 грн.;

2) Є – 1000 грн.;

3) Г – 1000 грн.;

4) Г – 1000 грн.;

5) В – 500 грн.;

6) Р –  500 грн.;

7) Б – 1000 грн.;

8) К – 1000 грн.;

9) Ш – 1000 грн.;

10) Ш – 1000 грн.

4. працівникам ДНЗ №7 (завідувач Назаренко Н.В.):

1) М 1000 грн.

2) Я – 1000 грн.;

3) С – 1000 грн.;

4) С – 1000 грн.;

5) Ш – 1000 грн.;

6) Н – 1000 грн.;

7) С – 1000 грн.;

8) Ш – 1000 грн.;

9) Д – 1000 грн.;

5. працівникам ДНЗ №8 (завідувач Мовчан Т.В.):

1) Б – 1000 грн.;

2) Г – 1000 грн.;

3) Г – 1000 грн.;

4) Д – 1000 грн.;

5) Л – 1000 грн.;

6) Н – 1000 грн.;

7) Н– 1000 грн.

8) Ц – 1000 грн.;

9) Р – 1000 грн.;

10) Х – 1000 грн.;

11) Р – 1000 грн.;

12) Д– 1000 грн.;

13) Л – 1000 грн.

6. працівникам ДНЗ №9 (завідувач Кудленок Ю.В.):

1) А – 1000 грн.;

2) Б – 1000 грн.;

3) Б – 1000 грн.;

4) Л – 1000 грн.;

5) Л – 1000 грн.;

6) Н– 1000 грн.;

7) С – 1000 грн.;

8) С – 1000 грн.;

9) У – 1000 грн.;

10) Х – 1000 грн.;

11) Ц – 1000 грн.;

12) Ш – 1000 грн.

2. Централізованій бухгалтерії міської ради (Дереведмедь Т.В.) виплату зазначеної  винагороди здійснити через завідувачів дошкільних закладів (Тризну В.В., Нечай Л.Г., Назаренко Н.В., Мовчан Т.В., Кудленок Ю.В., Євченко Ю.М.) за рахунок коштів міського бюджету.

3. Контроль за виконанням рішення покласти на заступника міського голови Мальовану О.А.

 

Міський голова            оригінал підписано            М.ГОЛУБ

 

УКРАЇНА

БОГОДУХІВСЬКА  МІСЬКА  РАДА

ХАРКІВСЬКОЇ  ОБЛАСТІ

 

В И К О Н А В Ч И Й   К О М І Т Е Т

Р І Ш Е Н Н Я

 

        05.09.2019                                  Богодухів                                     №136

 

Про надання одноразової грошової

допомоги учасникам АТО та ООС

 

Розглянувши протокол комісії з надання матеріальної допомоги учасникам АТО та ООС з нагоди Дня захисника України (протокол №1 від 04.09.2019), відповідно до Комплексної Програми соціального захисту населення Богодухівської міської ради на 2019-2020 роки, затвердженої рішенням міської ради від 22.02.2019 №1194 (XXXIII сесії VII скликання), керуючись статтями 34, 59, 91 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», виконком міської ради

 

В И Р І Ш И В:

1. З нагоди Дня захисника України надати одноразову грошову допомогу учасникам АТО та ООС:

з/п

П.І.П.

Адреса

Розмір допомоги (грн.)

А м.Богодухів, вул.

1000

А м.Богодухів, вул.

1000

А м.Богодухів, вул.

1000

Б м.Богодухів, пров.

1000

Б м.Богодухів, вул.

1000

Б м.Богодухів, вул.

1000

Б м.Богодухів, вул.

1000

Б м.Богодухів, вул.

1000

Б м.Богодухів, вул.

1000

Б м.Богодухів, вул.

1000

Б м.Богодухів, вул.

1000

Б м.Богодухів, вул.

1000

Б м.Богодухів, вул.

1000

Б м.Богодухів, вул.

1000

Б м.Богодухів, вул.

1000

Б м.Богодухів, вул.

1000

Б с.Семенів Яр, вул.

1000

Б м.Богодухів, вул.

1000

В м.Богодухів, вул.

1000

В м.Богодухів, вул.

1000

В м.Богодухів, вул.

1000

В м.Богодухів, вул.

1000

В м.Богодухів, вул.

1000

В м.Богодухів, вул.

1000

Г м.Богодухів, пров.

1000

Г м.Богодухів, вул.

1000

Г м.Богодухів, вул.

1000

Г м.Богодухів, пров.

1000

Г м.Богодухів, вул.

1000

Г м.Богодухів, вул.

1000

Г м.Богодухів, вул.

1000

Д м.Богодухів, вул.

1000

Д м.Богодухів, вул.

1000

Д с.Семенів Яр, вул.

1000

Д м.Богодухів, вул.

1000

Ж м.Богодухів, вул.

1000

Ж м.Богодухів, вул.

1000

Ж м.Богодухів, вул.

1000

З м.Богодухів, вул.

1000

З м.Богодухів, вул.

1000

З м.Богодухів, вул.

1000

З м.Богодухів, вул.

1000

З м.Богодухів, пров.

1000

З м.Богодухів, вул.

1000

З м.Богодухів, вул.

1000

З м.Богодухів, вул.

1000

І м.Богодухів, пл.

1000

І м.Богодухів, вул.

1000

К м.Богодухів, пров.

1000

К м.Богодухів, вул.

1000

К м.Богодухів, пл.

1000

К м.Богодухів, вул.

1000

К м.Богодухів, вул.

1000

К м.Богодухів, вул.

1000

К .Богодухів, вул.

1000

К м.Богодухів, вул.

1000

К м.Богодухів, вул.

1000

К м.Богодухів, вул.

1000

К м.Богодухів, вул.

1000

К м.Богодухів, вул.

1000

К м.Богодухів, вул.

1000

К м.Богодухів, вул.

1000

К м.Богодухів, вул.

1000

К м.Богодухів, вул.

1000

К м.Богодухів, вул.

1000

К м.Богодухів, вул.

1000

К м.Богодухів, вул.

1000

К м.Богодухів, вул.

1000

К С.Семенів Яр, вул.

1000

К м.Богодухів, пров.

1000

К м.Богодухів, вул

1000

К м.Богодухів,

1000

К м.Богодухів, вул.

1000

К м.Богодухів, вул.

1000

К м.Богодухів, вул.

1000

К м.Богодухів, вул.

1000

К м.Богодухів, вул.

1000

Л м.Богодухів, вул.

1000

Л м.Богодухів, пл.

1000

Л м.Богодухів, вул.

1000

Л м.Богодухів, пров.

1000

М м.Богодухів, вул.

1000

М м.Богодухів, вул.

1000

М м.Богодухів, вул.

1000

М м.Богодухів, вул.

1000

М м.Богодухів, вул.

1000

М м.Богодухів, пров.

1000

М м.Богодухів, вул.

1000

М с.Семенів Яр, вул.

1000

М м.Богодухів, пров.

1000

М м.Богодухів, пров.

1000

М м.Богодухів, вул.

1000

М м.Богодухів, вул

1000

Н м.Богодухів, пров.

1000

Н м.Богодухів, пров.

1000

Н м.Богодухів, вул.

1000

Н м.Богодухів, пров.

1000

Н м.Богодухів, вул.

1000

Н м.Богодухів, пл.

1000

О м.Богодухів, вул.

1000

О м.Богодухів, вул.

1000

О м.Богодухів, вул.

1000

О м.Богодухів, вул.

1000

О м.Богодухів, вул.

1000

О м.Богодухів, вул.

1000

О м.Богодухів, вул.

1000

О м.Богодухів, вул.

1000

П м.Богодухів, пров

1000

П м.Богодухів, вул.

1000

П м.Богодухів, вул.

1000

П м.Богодухів, пров.

1000

П м.Богодухів, вул.

1000

П м.Богодухів, вул.

1000

П м.Богодухів, вул.

1000

П м.Богодухів, вул.

1000

Р м.Богодухів, проїзд

1000

Р м.Богодухів, вул.

1000

Р м.Богодухів, вул.

1000

Р м.Богодухів, пров.

1000

Р м.Богодухів, вул.

1000

Р м.Богодухів, пров.

1000

С м.Богодухів, вул.

1000

С м.Богодухів, вул.

1000

С м.Богодухів, вул.

1000

С м.Богодухів, вул.

1000

С м.Богодухів, вул.

1000

С м.Богодухів, вул.

1000

С м.Богодухів, вул.

1000

С м.Богодухів, пров.

1000

С м.Богодухів, вул.

1000

С м.Богодухів, вул.

1000

С м.Богодухів, вул.

1000

С м.Богодухів, вул.

1000

С м.Богодухів, вул.

1000

С м.Богодухів, вул.

1000

С м.Богодухів, вул.

1000

С м.Богодухів, вул.

1000

Т м.Богодухів, пров.

1000

Т м.Богодухів, вул.Б

1000

Т м.Богодухів, вул.

1000

Т м.Богодухів, пров.

1000

Т м.Богодухів, вул.

1000

Т м.Богодухів, вул.

1000

Т м.Богодухів, проїзд

1000

У м.Богодухів, вул.

1000

Ф м.Богодухів, вул.

1000

Х м.Богодухів, вул.

1000

Х м.Богодухів, вул.

1000

Ц м.Богодухів, пров.

1000

Ц м.Богодухів, пров.

1000

Ч м.Богодухів, пров.

1000

Ч м.Богодухів, вул.

1000

Ч м.Богодухів, вул.

1000

Ч м.Богодухів, вул.

1000

Ч м.Богодухів, вул.

1000

Ч м.Богодухів, вул.

1000

Ч м.Богодухів, вул.

1000

Ш м.Богодухів, вул.

1000

Ш м.Богодухів, вул.

1000

Ш с. Семенів Яр, вул.

1000

Ш м.Богодухів, вул.

1000

Я м.Богодухів, пров.

1000

Я м.Богодухів, вул.

1000

Я м.Богодухів, вул.

1000

2. Централізованій бухгалтерії міської ради (Дереведмедь Т.В.) виплату зазначеної  допомоги здійснити за рахунок коштів місцевого бюджету, передбачених у Комплексній Програмі соціального захисту населення Богодухівської міської ради на 2019-2020 роки.

3. Контроль за виконанням рішення покласти на заступника міського голови Мальовану О.А.

Міський голова                         оригінал підписано                         М.ГОЛУБ

УКРАЇНА

БОГОДУХІВСЬКА  МІСЬКА  РАДА

ХАРКІВСЬКОЇ  ОБЛАСТІ

 

В И К О Н А В Ч И Й   К О М І Т Е Т

Р І Ш Е Н Н Я

 

        05.09.2019                            Богодухів                                           №137

 

Про надання грошової допомоги Слісаренко

Тетяні Дмитрівні, матері загиблого учасника АТО

Слісаренка Сергія Петровича

 

На виконання рішення Богодухівської міської ради від 22.02.2019 №1194-VII (XXXIII сесія VII скликання) «Про виконання за 2018 рік та затвердження комплексної Програми соціального захисту населення Богодухівської міської ради на 2019-2020 роки»,  відповідно до Програми забезпечення проведення масових і спортивних заходів, відзначення пам’ятних дат та ювілеїв, вшанування видатних людей по Богодухівській міській раді на 2018-2020 роки, затвердженої рішенням Богодухівської міської ради від 15.12.2017 № 709-VII (XXII сесія VIІ скликання), керуючись Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні», виконком міської ради

В И Р І Ш И В:

1. Надати матеріальну допомогу Слісаренко Тетяні Дмитрівні, матері загиблого учасника АТО Слісаренка Сергія Петровича, з нагоди Дня захисника України в сумі 5000 грн.

2. Виділити кошти Слісаренко Т.Д. в сумі 5000 грн. для придбання твердого палива (дров).

3. Централізованій бухгалтерії міської ради (Дереведмедь Т.В.) виплату зазначеної  допомоги здійснити за рахунок коштів загального фонду бюджету.

4. Контроль за виконанням рішення покласти на заступника міського голови Мальовану О.А.

 

 

Міський голова            оригінал підписано            М.ГОЛУБ

 

УКРАЇНА

БОГОДУХІВСЬКА  МІСЬКА  РАДА

ХАРКІВСЬКОЇ  ОБЛАСТІ

 

В И К О Н А В Ч И Й   К О М І Т Е Т

Р І Ш Е Н Н Я

 

        05.09.2019                                  Богодухів                                     №138

 

Про надання одноразової грошової допомоги

Розглянувши протокол комісії з надання одноразової грошової допомоги мешканцям територіальної громади Богодухівської міської ради, які опинилися у складних життєвих умовах (протокол №8 від 05.09.2019), відповідно до Комплексної Програми соціального захисту населення Богодухівської міської ради на 2019-2020 роки, затвердженої рішенням міської ради від 22.02.2019 №1194 (XXXIII сесії VII скликання), Положення про порядок надання одноразової грошової допомоги мешканцям територіальної громади Богодухівської міської ради, які опинилися у складних життєвих умовах за рахунок коштів міського бюджету, затвердженого рішенням Богодухівської міської ради від 23.03.2018 № 852-VIІ (XXIV сесія VIІ скликання), керуючись статтями 34, 59, 91 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», виконком міської ради

В И Р І Ш И В:

1. З метою поліпшення матеріального становища мешканців територіальної громади Богодухівської міської ради, які опинилися у складних життєвих умовах та звернулися із заявою про надання одноразової грошової допомоги:

з/п

П.І.П.

Адреса

Розмір допомоги (грн.)

1

Б вул.

4000

2

Б вул.

5000

3

Г вул.

2000

4

Д вул.

2000

5

З вул.

відмова

6

К вул.

1200

7

М вул.

відмова

8

М вул.

5000

9

М вул.

2000

10

Н пров.

5000

11

Н вул.

5000

12

П пл.

4000

13

Т пров.

4000

14

Т вул.

4000

15

Я вул.

4000

16

Х вул.

5000

 

2. З метою підтримки учасників антитерористичних операцій, які звернулися із заявою про надання одноразової грошової допомоги:

з/п

П.І.П.

Адреса

Розмір допомоги (грн.)

Н пров.

відмова

 

3. Надати грошову допомогу довгожительці територіальної громади м.Богодухова з нагоди особистого ювілею (90 років), яка святкуватиме у вересні 2019 року:

з/п

П.І.П.

Адреса

Розмір допомоги (грн.)

Ч пров.

500

Ц вул.

500

4. Централізованій бухгалтерії міської ради (Дереведмедь Т.В.) виплату зазначеної  допомоги здійснити за рахунок коштів загального фонду бюджету, передбачених у бюджеті на соціальний захист.

5. Контроль за виконанням рішення покласти на заступника міського голови Мальовану О.А.

 

Міський голова            оригінал підписано            М.ГОЛУБ

 

УКРАЇНА

БОГОДУХІВСЬКА МІСЬКА РАДА

ХАРКІВСЬКОЇ  ОБЛАСТІ

 

В И К О Н А В Ч И Й    К О М І Т Е Т

Р І Ш Е Н Н Я

 

05.09.2019                                      Богодухів                                        № 139

 

Про матеріальне заохочення квартальних міста

 

За виконання доручень міської ради, проведення роботи з населенням міста у липні-вересні 2019 року, з метою заохочення квартальних міста до вирішення питань місцевого значення, задоволення соціальних, культурних, побутових та інших жителів територіальної громади Богодухівської міської ради, керуючись статтею 40 Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні», виконком міської ради

В И Р І Ш И В:

1. Виплатити матеріальне заохочення квартальним міста в сумі 9200 грн. (дев’ять тисяч двісті гривень), а саме:

 1. Б – 400 грн.
 2. В – 400 грн.
 3. Г – 400 грн.
 4. Г – 400 грн.
 5. Г – 400 грн.
 6. Т – 400 грн.
 7. К – 400 грн.
 8. К – 400 грн.
 9. К – 400 грн.
 10. М – 400 грн.
 11. Н – 400 грн.
 12. Н – 400 грн.
 13. П – 400 грн.
 14. П – 400 грн.
 15. П – 400 грн.
 16. С – 400 грн.
 17. С – 400 грн.
 18. С – 400 грн.
 19. Т – 400 грн.
 20. Т – 400 грн.
 21. Ц –400 грн.
 22. Ч – 400 грн.
 23. Я – 400 грн.

2. Видатки провести у межах асигнувань, виділених для надання матеріальної допомоги.

3. Контроль за виконанням рішення покласти на головного бухгалтера централізованої бухгалтерії міської ради Дереведмедь Т.В.

 

Міський голова                                               М.ГОЛУБ

 

УКРАЇНА

БОГОДУХІВСЬКА МІСЬКА РАДА

ХАРКІВСЬКОЇ  ОБЛАСТІ

В И К О Н А В Ч И Й   К О М І Т Е Т

Р І Ш Е Н Н Я

 

05.09.2019                                       Богодухів                                           №140

 

Про пільгове перебування дітей у дошкільних навчальних закладах Богодухівської міської ради

 

Розглянувши протокол комісії з розгляду питань встановлення пільг з плати для батьків за перебування дітей у комунальних дошкільних навчальних закладах міста від 04.09.2019  №7, з метою своєчасного надання пільг з плати для батьків за перебування дітей у комунальних дошкільних навчальних закладах міської ради, недопущення порушень чинного законодавства з цього питання, відповідно до статей 33, 35 Закону України «Про дошкільну освіту», пункту 2.3 Порядку встановлення плати для батьків за перебування дітей у державних і комунальних дошкільних та інтернатних навчальних закладах, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 21.11.2002 № 667 і зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 06.12.2002 за № 953/7241, рішенням Богодухівської міської ради від 21.12.2018 № 1171-VII «Про встановлення вартості харчування та розміру плати для батьків за перебування дітей у дошкільних навчальних закладах міської ради на 2019 рік» (ХХХІІ сесія VIІ скликання), керуючись статтею 32 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», виконком міської ради

ВИРІШИВ:

1. Зменшити на 50% розмір плати за харчування дитини з багатодітної родини Б_, 12.07.2015 р.н. у дошкільному навчальному закладі(яслах-садку) №8 «Казка» міської ради.

2. Зменшити на 50% розмір плати за харчування дитини з багатодітної родини Б_, 22.05.2016 р.н. у дошкільному навчальному закладі(яслах-садку) №8 «Казка» міської ради.

3. Зменшити на 50% розмір плати за харчування дитини з багатодітної родини Н_, 22.12.2016 р.н. у дошкільному навчальному закладі(яслах-садку) №5 «Ялинка» міської ради.

4. Зменшити на 50% розмір плати за харчування дитини з багатодітної родини С_, 29.03.2018 р.н. у дошкільному навчальному закладі(яслах-садку) №5 «Ялинка» міської ради.

5. Забезпечити безкоштовним харчуванням дитину із малозабезпеченої  сім’ї  Н__, 30.12.2016 р.н. у дошкільному навчальному закладі (яслах-садку) №6 «Дзвіночок» міської ради.

6. Забезпечити безкоштовним харчуванням дитину із малозабезпеченої  сім’ї  З_, 12.04.2014 р.н. у дошкільному навчальному закладі (яслах-садку) №3 «Веселка» міської ради.

7. Забезпечити безкоштовним харчуванням дитину із сім’ї учасника бойових дій Б_, 31.12.2016р.н.  у дошкільному навчальному закладі (яслах-садку) №5 «Ялинка» міської ради.

8. Забезпечити безкоштовним харчуванням дитину із сім’ї учасника бойових дій М_, 28.09.2016р.н. у дошкільному навчальному закладі (яслах-садку) №6 «Дзвіночок» міської ради.

9. Забезпечити безкоштовним харчуванням дитину із сім’ї учасника бойових дій Н_, 05.12.2016р.н.  у дошкільному навчальному закладі (яслах-садку) №9 «Берізка» міської ради.

10. Звільнити від плати за харчування дитину-інваліда С_, 12.09.2017р.н., у дошкільному навчальному закладі (яслах-садку) №5 «Ялинка».

11. Контроль за виконанням рішення покласти на заступника міського голови Мальовану О.А.

 

 

Міський голова            оригінал підписано            М.ГОЛУБ

 

УКРАЇНА

БОГОДУХІВСЬКА  МІСЬКА  РАДА

ХАРКІВСЬКОЇ  ОБЛАСТІ

В И К О Н А В Ч И Й   К О М І Т Е Т

Р І Ш Е Н Н Я

 

05.09.2019                                       Богодухів                             № 141

 

Про організацію та проведення заходів у жовтні — листопаді 2019 року

 

З метою організації змістовного дозвілля жителів територіальної громади належного рівня проведення заходів, виховання молодого покоління в дусі поваги до народних традицій та на виконання міської Програми  забезпечення проведення масових і спортивних заходів, відзначення пам’ятних дат та ювілеїв, вшанування видатних людей по Богодухівській міській раді на 2018-2020 роки, затвердженої рішенням Богодухівської міської ради від 15.12.2017 № 709-VII (XXII сесія VIІ скликання), виконком міської ради

В И Р І Ш И В:

1. Затвердити кошторис заходів у жовтні – листопаді 2019 року (додаток).

2. Привітати та вручити грамоти, квіти, подарунки з нагоди свят:

- Дня людей похилого віку;

- Дня працівників освіти;

- Дня захисника Вітчизни;

- Дня автомобіліста та дорожника;

- Дня працівника соціальної сфери;

- Всеукраїнського дня працівників культури та аматорів народного мистецтва;

- Дня пам’яті жертв голодоморів.

3. Централізованій бухгалтерії міської ради (Дереведмедь Т.В.) видатки провести за рахунок коштів місцевого бюджету.

4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на членів виконкому міської ради Ворвуля В.В., Мальовану О.А.

 

Міський голова            оригінал підписано            М.ГОЛУБ

 

УКРАЇНА

БОГОДУХІВСЬКА  МІСЬКА  РАДА

ХАРКІВСЬКОЇ  ОБЛАСТІ

 В И К О Н А В Ч И Й   К О М І Т Е Т

Р І Ш Е Н Н Я

 

05.09.2019

Богодухів

№ 142

 

Про дозвіл К___ на підключення до централізованої системи водопостачання нежитлового приміщення, розташованого за адресою: м.Богодухів, пл.___

 

Розглянувши заяву К_ про дозвіл на підключення до централізованої системи водопостачання нежитлового приміщення, розташованого за адресою: м.Богодухів, пл.__ та технічні умови підключення, з метою забезпечення належного соціально-економічного розвитку території міста Богодухова, керуючись Законом України «Про благоустрій населених пунктів», статтею 319 Цивільного Кодексу України, статтею 40 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», виконком міської ради

В И Р І Ш И В:

1. Дозволити К_ підключити нежитлове приміщення, розташоване за адресою: м.Богодухів, пл.__ до централізованої системи водопостачання, яка проходить від вул.__ до іншої частини приміщення, розташованої за адресою: м.Богодухів, пл.__, після виготовлення проектної документації.

2. Всі роботи проводити за рахунок замовника.

3. Зобов’язати замовника проводити роботи згідно з технічними нормами, врізку у водопровідну мережу виконувати силами спеціалізованого підприємства.

4. Утримувати в робочому стані оглядовий колодязь, запірну арматуру і водопровід за рахунок замовника.

5. Роботи проводити в присутності представника КП «Богодухіввода».

6. Зобов’язати К_ встановити водяний лічильник.

7. Контроль за підключенням нежитлового приміщення, розташованого за адресою: м.Богодухів, пл.__, до централізованої системи водопостачання покласти на КП “Богодухіввода”.

 

 

Міський голова            оригінал підписано            М.ГОЛУБ

 

УКРАЇНА

БОГОДУХІВСЬКА  МІСЬКА  РАДА

ХАРКІВСЬКОЇ  ОБЛАСТІ

 В И К О Н А В Ч И Й   К О М І Т Е Т

Р І Ш Е Н Н Я

 

05.09.2019

Богодухів

№ 143

 

Про дозвіл Д_ на підключення до централізованої системи водопостачання земельної ділянки, розташованої за адресою: м.Богодухів, вул._

 

Розглянувши заяву Д_ про дозвіл на облаштування водопроводом від централізованої системи водопостачання земельної ділянки, розташованої за адресою: м.Богодухів, вул.__ та технічні умови підключення, з метою забезпечення належного соціально-економічного розвитку території міста Богодухова, відповідно до Типового порядку видачі дозволів на порушення об’єктів благоустрою або відмови в їх видачі, переоформлення, видачі дублікатів, анулювання дозволів, затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України від 30.10.2013 № 870, керуючись Законом України «Про благоустрій населених пунктів», статтею 319 Цивільного Кодексу України, статтею 40 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», виконком міської ради

В И Р І Ш И В:

1. Дозволити Д_ облаштування водопроводом від централізованої системи водопостачання земельної ділянки, розташованої за адресою: м.Богодухів, вул.__, яка проходить по вул._, після виготовлення проектно-кошторисної документації.

2. Всі роботи проводити за рахунок замовника.

3. Зобов’язати замовника проводити роботи згідно з технічними нормами, врізку у водопровідну мережу виконувати силами спеціалізованого підприємства.

4. Утримувати в робочому стані оглядовий колодязь, запірну арматуру і водопровід за рахунок замовника.

5. Роботи проводити в присутності представника КП «Богодухіввода».

6. Зобов’язати Д_ встановити водяний лічильник.

7. Надати Д_ дозвіл на порушення об’єктів благоустрою, пов’язаних з проведенням земляних робіт, підключенням та прокладанням водопровідних труб до земельної ділянки, розташованої за адресою: м.Богодухів, вул.__ (додаток – дозвіл №14).

8. Контроль за облаштуванням земельної ділянки водопроводом від централізованої системи водопостачання, розташованої за адресою: м.Богодухів, вул.__, покласти на КП “Богодухіввода”.

9. Контроль за відновленням заявником порушених об’єктів благоустрою покласти на КП «Богодухівжитло».

 

Міський голова            оригінал підписано            М.ГОЛУБ

 

УКРАЇНА

БОГОДУХІВСЬКА  МІСЬКА  РАДА

ХАРКІВСЬКОЇ  ОБЛАСТІ

 

В И К О Н А В Ч И Й   К О М І Т Е Т

Р І Ш Е Н Н Я

 

05.09.2019                                       Богодухів                             № 144

 

Про надання дозволу на улаштування каналізаційного вигребу за адресою: м.Богодухів, вул.__ К__

 

Розглянувши заяву К_ про надання дозволу на улаштування каналізаційного вигребу за адресою: м.Богодухів, вул.__, керуючись статтею 31 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», виконком міської ради

В И Р І Ш И В:

1. Надати дозвіл К_ на улаштування каналізаційного вигребу за адресою: м.Богодухів, вул.__ після виготовлення проектної документації.

2. К_ необхідно обладнати вигріб з водонепроникних матеріалів, своєчасно проводити вивіз рідких нечистот. У разі невиконання умов експлуатація вигребу буде припинена.

3. Роботи проводити в присутності представника КП «Богодухіввода».

4. Надати К_ дозвіл на порушення об’єктів благоустрою, пов’язаних з улаштуванням каналізаційного вигребу за адресою: м.Богодухів, вул.__ (додаток – дозвіл №11).

5. Контроль за улаштуванням каналізаційного вигребу за адресою: м.Богодухів, вул.__ покласти на КП “Богодухіввода”.

 

 

Міський голова            оригінал підписано            М.ГОЛУБ

 

УКРАЇНА

БОГОДУХІВСЬКА  МІСЬКА  РАДА

ХАРКІВСЬКОЇ  ОБЛАСТІ

В И К О Н А В Ч И Й   К О М І Т Е Т

Р І Ш Е Н Н Я

05.09.2019

Богодухів

№145

 

Про надання дозволу Б_ на газифікацію квартири №5, розташованої у житловому будинку за адресою: м.Богодухів, вул.__

 

Розглянувши заяву Б__  з проханням надати дозвіл на газифікацію квартири №5, розташованої у житловому будинку за адресою: м.Богодухів, вул.__ та інші надані ним документи, з метою забезпечення належного соціально-економічного розвитку території міста Богодухова та керуючись статтею 319 Цивільного Кодексу України, статтею 40 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», виконком міської ради

В И Р І Ш И В:

1. Дозволити Б_ газифікацію квартири №5, розташованої у житловому будинку за адресою: м.Богодухів, вул.__, після виготовлення проектної документації.

 

Міський голова            оригінал підписано            М.ГОЛУБ

 

УКРАЇНА

БОГОДУХІВСЬКА  МІСЬКА  РАДА

ХАРКІВСЬКОЇ  ОБЛАСТІ

В И К О Н А В Ч И Й   К О М І Т Е Т

Р І Ш Е Н Н Я

05.09.2019

Богодухів

№146

 

Про надання дозволу Я__ на газифікацію квартири №50, розташованої у житловому будинку за адресою: м.Богодухів, вул._

 

Розглянувши заяву Я__  з проханням надати дозвіл на газифікацію квартири №50, розташованої у житловому будинку за адресою: м.Богодухів, вул._ та інші надані нею документи, з метою забезпечення належного соціально-економічного розвитку території міста Богодухова та керуючись статтею 319 Цивільного Кодексу України, статтею 40 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», виконком міської ради

В И Р І Ш И В:

1. Дозволити Я__  газифікацію квартири №50, розташованої у житловому будинку за адресою: м.Богодухів, вул.__, після виготовлення проектної документації.

 

 

Міський голова            оригінал підписано            М.ГОЛУБ

 

УКРАЇНА

БОГОДУХІВСЬКА  МІСЬКА  РАДА

ХАРКІВСЬКОЇ  ОБЛАСТІ

В И К О Н А В Ч И Й   К О М І Т Е Т

Р І Ш Е Н Н Я

05.09.2019

Богодухів

№147

 

Про надання дозволу З_ на газифікацію житлового будинку, розташованого за адресою: м.Богодухів, вул.__

 

Розглянувши заяву З_  з проханням надати дозвіл на газифікацію житлового будинку, розташованого за адресою: м.Богодухів, вул.__ та інші надані нею документи, з метою забезпечення належного соціально-економічного розвитку території міста Богодухова та керуючись статтею 319 Цивільного Кодексу України, статтею 40 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», виконком міської ради

В И Р І Ш И В:

1. Дозволити З_ газифікацію житлового будинку, розташованого за адресою: м.Богодухів, вул.__, після виготовлення проектної документації.

 

 

Міський голова            оригінал підписано            М.ГОЛУБ

 

УКРАЇНА

БОГОДУХІВСЬКА  МІСЬКА  РАДА

ХАРКІВСЬКОЇ  ОБЛАСТІ

 В И К О Н А В Ч И Й   К О М І Т Е Т

Р І Ш Е Н Н Я

05.09.2019

Богодухів

№148

 

Про забезпечення дровами

 

З метою соціального захисту населення територіальної громади міста, що звернулися із заявою про забезпечення дровами, керуючись статтею 34 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», виконком міської ради

В И Р І Ш И В:

1. Богодухівському КП «Богодухівжитло» забезпечити завезення 2-х складометрів дров із запасів від спиляння дерев по місту, а саме:

№ з/п П.І.П. Статус Адреса
1. К Інвалід I гр м.Богодухів, вул.
2. Д вдова чорнобильця м.Богодухів, пров.
3. П Уч.АТО м.Богодухів, вул.
4. К Багатодітна родина м.Богодухів, пров.

 

2. Контроль за виконанням рішення покласти на заступника міського голови відповідно до розподілу обов’язків та в.о.начальника КП «Богодухівжитло» Назаренка Ю.М.

 

Міський голова            оригінал підписано            М.ГОЛУБ

 

УКРАЇНА

БОГОДУХІВСЬКА  МІСЬКА  РАДА

ХАРКІВСЬКОЇ  ОБЛАСТІ

 В И К О Н А В Ч И Й  К О М І Т Е Т

Р І Ш Е Н Н Я

 

05.09.2019                                         Богодухів                                     №149

 

Про затвердження протоколу засідання житлової комісії від 05.09.2019 року

 

Розглянувши протокол засідання житлової комісії міськвиконкому від 05.09.2019 року, керуючись Житловим кодексом Української РСР, Правилами обліку громадян, які потребують поліпшення житлових умов, і надання їм жилих приміщень в Українській РСР, постановою № 5 виконавчого комітету Харківського облвиконкому та президії обласної ради профспілок від 11.01.1985 року, пунктом 14 статті 12, пунктом 18 статті 13  Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту», статтею 30 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», виконком міської ради

В И Р І Ш И В:

1. Згідно з підпунктом 4 пункту 44  Правил обліку громадян, які потребують поліпшення житлових умов, і надання їм жилих приміщень в Українській РСР, пунктом 14 статті 12 Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту» поставити на квартирний облік Ч__, 1985 р. н., склад сім’ї – 1 чол. та включити до списку громадян, які мають право на першочергове одержання житла.

2. Включити до складу сім’ї Б_, яка перебуває на квартирному обліку в пільговій черзі, сина Б__, 06.07.2019 року народження.

3. Включити до складу сім’ї Н_, яка перебуває на квартирному обліку в пільговій черзі, чоловіка Н_, 1984 року народження.

4. Відповідно до ст.46 ЖК Української РСР, пункту 18 статті 13 Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту» включити К_, склад сім’ї 3 чол., до списку громадян, які мають право на позачергове одержання житла, як учасника ліквідації наслідків аварії на ЧАЕС та інваліда війни третьої групи.

Виключити К__ із списку громадян, які перебувають у загальній черзі на одержання жилих приміщень.

 

Міський голова            оригінал підписано            М.ГОЛУБ

 

УКРАЇНА

БОГОДУХІВСЬКА  МІСЬКА  РАДА

ХАРКІВСЬКОЇ  ОБЛАСТІ

В И К О Н А В Ч И Й   К О М І Т Е Т

Р І Ш Е Н Н Я

 

05.09.2019                                       Богодухів                                    № 150

 

Про надання дозволу на видалення зелених насаджень за адресою: м.Богодухів, пл.Праці, 3

 

Розглянувши заяву С__ щодо спиляння дерева (шовковиця) за адресою: м.Богодухів,  пл.Праці, 3, взявши до уваги акт обстеження зелених насаджень, що підлягають видаленню від 04.09.2019 №1, у зв’язку з небезпекою для життя мешканців, керуючись статтею 40 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», постановою Кабінету Міністрів України від 1 серпня 2006 року № 1045 «Про затвердження Порядку видалення дерев, кущів, газонів і квітників у населених пунктах» зі змінами, виконком міської ради

В И Р І Ш И В:

1. КП «Богодухівжитло» виконати видалення зелених насаджень у кількості 1 одиниці (шовковиця).

2. Надати ордер на видалення зелених насаджень, згідно з актом.

3. Зобов’язати КП «Богодухівжитло»:

1) Провести видалення зелених насаджень зазначеного у пункті 1 цього рішення.

2) Вжити заходів щодо дотримання техніки безпеки при виконанні робіт та збереження майна, що знаходиться поряд з насадженнями, які підлягають видаленню.

3) В триденний термін привести в належний стан територію після видалення зелених насаджень.

4. Дрова, що утворюються від видалення аварійних дерев, надати соціально незахищеним верствам населення, відповідно до прийнятих виконкомом рішень.

5. Контроль за виконанням рішення покласти на виконавчий комітет міської ради.

 

Міський голова                         оригінал підписано                         М.ГОЛУБ