« 03 » квітня 2012 року

Переглядiв: 238

   

БОГОДУХІВСЬКА МІСЬКА РАДА

БОГОДУХІВСЬКОГО РАЙОНУ

ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ХХ СЕСІЯ VІ СКЛИКАННЯ

 

Р І Ш Е Н Н Я

 

 

від « 03 »  квітня  2012 року                                                      № 668-VІ

http://bogodukhov-city.com.ua/bogodukhov-city/templates/Bogodukhov/images/spacer.gif

http://bogodukhov-city.com.ua/bogodukhov-city/templates/Bogodukhov/images/spacer.gif

 

Про затвердження Положення про порядок

зняття з балансу КП «Богодухівжитло»

житлових будинків, у яких приватизоване

або викуплене житло, та передачу їх у власність

громадянам, юридичним особам

 

З метою вдосконалення механізму зняття житлових будинків з балансу КП «Бодухівжитло», керуючись Законом України «Про приватизацію державного житлового фонду», Положенням про порядок передачі квартир (будинків) жилих приміщень у гуртожитках у власність громадян, затвердженого наказом Міністерства з питань ЖКГ від 16.12.2009  № 396, враховуючи рішення Конституційного Суду України від 02.03.2004  № 4-рп/2004, керуючись п.п.4 п.а ст.29, п.п 3 п.а ст.30, п.п.1,2,5 ст. 60 Закону України « Про місцеве самоврядування в Україні», враховуючи висновок постійної комісії з питань паливно-енергетичного комплексу,  комунальної власності, будівництва та житлового-комунального господарства, міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Затвердити Положення про порядок зняття з балансу КП «Богодухівжитло» житлових будинків, у яких приватизоване або викуплене житло, та передачу їх у власність громадянам, юридичним особам, що додається.

2. Оприлюднити Положення на офіційному веб-порталі Богодухівської міської ради та в місцевих засобах масової інформації.

3. Це Положення набирає чинності з моменту опублікування.

4. Контроль за виконанням рішення покласти на заступника міського голови І.Коваленко та постійну комісію з питань паливно-енергетичного комплексу,  комунальної власності, будівництва та жилового-комунального господарства.

В.о. міського голови, секретар ради                                     Н.Олексенко

                                                                                          Додаток до рішення

                                                                        Богодухівської міської ради

                                                                        03.04.2012 р. №668-VІ

ХХ сесія УІ скликання

                                                                               

ПОЛОЖЕННЯ

про порядок зняття з балансу КП «БОГОДУХІВЖИТЛО» житлових будинків, у яких приватизоване або викуплене житло та передачу їх у власність громадянам, юридичним особам

1. Положення про порядок зняття з балансу КП «БОГОДУХІВЖИТЛО» житлових будинків, у яких приватизоване або викуплене житло та передачу їх у власність громадянам, юридичним особам (надалі-Положення) складене відповідно до Закону України « Про приватизацію державного житлового фонду» Положення про порядок передачі квартир (будинків) жилих приміщень у гуртожитках у власність громадян, затвердженого наказом Міністерства з питань ЖКГ від 16.12.2009  № 396, та визначає порядок зняття з балансу КП «БОГОДУХІВЖИТЛО» житлових будинків, у яких приватизоване або викуплене житло, нежитлові приміщення, та передачу їх у власність громадянам, юридичним особам.

2. Зняттю з балансу КП «БОГОДУХІВЖИТЛО» житлових будинків, у яких приватизоване або викуплене житло, нежитлові приміщення, та передачу їх у власність громадянам, юридичним особам, підлягають одно-багатоквартирні будинки.

3. Передача житлового будинку власникам приватизованого або викупленого житла, нежитлових приміщеннь, здійснюється за письмовою заявою (додаток 1) всіх повнолітніх співвласників квартир, власників викуплених приміщень.

4. Передача житлового будинку власникам приватизованого (викупленого) житла, нежитлового приміщення здійснюється безоплатно відповідно до рішення виконкому міської ради.

5. Після прийняття рішення про зняття з балансу комунального КП «БОГОДУХІВЖИТЛО» житлового будинку у якому приватизоване або викуплене житло, нежитлові приміщення, КП «БОГОДУХІВЖИТЛО» здійснює списання з основної діяльності приватизованого житла і передає будинок за актом приймання — передачі (додаток 2) власникам приватизованого житла, нежитлового приміщення.

6. Вартість приватизованого житла, яке підлягає списанню, визначається балансовою вартістю одного квадратного метра площі житлового будинку на момент списання і загальної площі приватизованого житла.

 

В.о.міського голови, секретар ради                                   Н.Олексенко

 

 

Додаток1
до Положення

Директору комунального підприємству «Богодухівжитло»

Богодухівської міської ради
____________________________
від власників приватизованого житла, що знаходиться за адресою:м.Богодухів вул.(пров.,пл..)
прізвище, ім’я, по батькові
телефон ______________________

ЗАЯВА

Просимо зняти з балансу міської ради житловий будинок №______ на вул.(пров.,пл.)____________________, в м. Богодухові у якому нами приватизоване (викуплене) житло, нежитлові приміщення, та передати його нам у власність у зв’язку з тим, що ми надалі хочемо самі експлуатувати будинок (або вказати інші аргументи).
При передачі у власність будинку зобов’язуємося здійснювати утримання його відповідно до вимог діючих Правил користування приміщеннями житлових будинків та прибудинкових територій.

Підписи співвласників квартир,

юридичних осіб ________________________
________________________
«_____» ______________ 201__р.

 

 

       Додаток 2

        до Положення

 

«ЗАТВЕРДЖУЮ»

Директор КП«Богодухівжитло»
  П.І.Б. __________ (підпис)
«____» ____________ 201__ р.

 А К Т

передачі-приймання будинку №______ на вул.(пров., пл.)_____________ у власність громадянам (юридичним особам)

Діючи на підставі (назва розпорядчого документа), комісія у складі: представників від організації, на балансі якої знаходиться житловий будинок, від мешканців, юридичних осіб здійснила передачу-приймання житлового будинку №____ на вул.( пров., пл.) ______________ в м. Богодухові у власність громадянам (юридичним особам):


I. Загальна характеристика будинку


1. Рік побудови _________________________
2. Матеріал стін (цегляні, панельні тощо)__________
3. Кількість поверхів _________________________
4. Наявність підвалу, мезоніну __________________
5. Об’єм будинку ___________________________
6. Вартість будинку:
                       балансова вартість _________________________
                       залишкова вартість _________________________
                      фізичний знос __________________________
7. Загальна площа __________________________
в т.ч.: підвалу __________________________
I поверху __________________________
II поверху _________________________
III поверху __________________________
8. Кількість квартир __________________________
9. Кількість мешканців ________________________
10. Площа нежитлова ________________________

 

 

II. Технічний стан частини будинку та конструкції

Основні конструктивні елементи знаходяться у задовільному стані

№№ з/п

Найменування
конструктивних
елементів

Характеристика
конструктивних
елементів
(матеріалів)

Техстан
конструктивних
елементів

Приміт-
ка

1

2

3

4

5

1

Фундамент

Цегляний-стрічковий

2

Стіни і перегородки

Цегляні

3

Фасади

Отинькований

4

Перекриття

Дерев’яне

5

Покрівля

Металева

6

Підлога

Дощата, паркетна

III. Технічний стан інженерного обладнання

№№
з/п

Найменування
інженерного
обладнання

Характеристика
інженерного
обладнання

Техстан
інженерного
обладнання

Приміт-
ка

1

2

3

4

5

1

Центральне опалення

Відсутнє

2

Водопровід

Є (зовнішній)

3

Гаряче водопостачання

Відсутнє

4

К

налізація

Є (зовнішня)

5

Газообладнання

Є (зовнішнє)

6

Вентиляція

Є

7

Електрообладнання

Є

IV. Благоустрій

1. Подвір’я
Відмостка _________________________________________________________
Зелені насадження _________________________________________________
Прилегла територія вулиці ___________________________________________

V. Висновок комісії щодо стану будинку

__________________________________________________________________________________________________________________________________


VІ. Рішення комісії


Будинок №______ на вул. ( пров., пл.) _____________в м.Богодухові вважати переданим у власність громадянам (юридичним особам).

Зауваження:
Будинок передали:
Представники КП «БОГОДУХІВЖИТЛО»
__________________________
Будинок прийняли:
Представники від мешканців

(юридичних осіб)

                                               АНАЛІЗ РЕГУЛЯТОРНОГО ВПЛИВУ

до рішення Богодухівської міської ради «Про затвердження Положення про порядок знаття з балансу КП «БОГОДУХІВЖИТЛО» житлових будинків у яких приватизоване або викуплене житло та передачу їх у власність громадянам, юридичним особам»

1. Визначення проблеми, яку передбачається розв’язати шляхом державного регулювання

На даний час чинним законодавством процедура зняття з балансу комунального підприємства малоквартирних житлових будинків у яких приватизоване або викуплене житло та передача їх у власність громадянам, юридичним особам не врегульована. З метою вирішення зазначеного питання розроблено відповідне положення про порядок знаття з балансу комунального підприємства одно-багатоквартирних житлових будинків, у яких приватизоване або викуплене житло та передачу їх у власність громадянам, юридичним особам.

Відповідно до рішення Конституційного Суду від 02.03.2004 р. № 4-рп/2004 та Положення про порядок передачі квартир(будинків), жилих приміщень у гуртожитках у власність громадян від 16.12.2009 р. № 396 у яких вказується, що допоміжні приміщення передаються у спільну власність громадянам одночасно з приватизацією ними квартир. Підтвердження права власності на допоміжні приміщення не потребує здійснення додаткових дій, зокрема створення об’єднання співвласників багатоквартирного будинку, вступу до нього.

2. Цілі державного регулювання

Забезпечення ефективного використання майна комунальної власності, встановлення єдиного порядку передачі малоквартирних будинків, у яких приватизоване або викуплене житло, та економічно невигідно створювати ОСББ, у власність громадянам.

3. Визначення та оцінка прийнятих альтернативних способів досягнення визначених цілей

Врегулювання питання запропоноване чинним законодавством не вирішує проблеми утримання мешканцями багатоквартирних будинків. Так, як в таких будинках, де приватизовані всі житлові та нежитлові приміщення у зв’язку з невеликою кількістю мешканців економічно не вигідно створювати ОСББ.

4. Механізми та заходи, що пропонуються для розв’язання проблеми шляхом прийняття запропонованого регуляторного акта

Прийняття запропонованого регуляторного акта дозволить вдосконалити систему управління майном, що належить до комунальної власності громади Богодухівської міської ради.

Дiя регуляторного акта поширюється на багатоквартирні житлові будинки, де приватизовані або викуплені всі житлові та нежитлові приміщення, що належать до комунальної власностi територiальної громади Богодухівської міської ради.

Регуляторний акт доводиться до вiдома суб’єктiв вiдносин через засоби масової iнформацiї шляхом розмiщення на офіційному веб-порталі Богодухівської міської ради.

5. Можливість досягнення визначених цілей у разі прийняття регуляторного акта

Регуляторний акт забезпечує єдиний підхід до передачі багатоквартирних будинків у яких недоцільно створювати ОСББ у власність громадянам.

6. Очікувані результати від прийняття регуляторного акта. Аналіз вигод та витрат

Впровадження цього регуляторного акта дозволить покращити процес передачі багатоквартирних житлових будинків, де приватизовані або викуплені всі житлові та нежитлові приміщення, у власність громадянам, юридичним особам та визначити єдиний порядок знаття з балансу КП «БОГОДУХІВЖИТЛО» таких житлових будинків.

Даний регуляторний акт додаткових витрат не принесе, а дозволить вдосконалити систему управління майном, що належить до комунальної власності територіальної громади Богодухівської міської ради, а також зменшити обсяги витрат з місцевого бюджету на утримання будинків. Мешканці таких будинків отримають змогу самостійно управляти будинком.

7. Строк дії регуляторного акта

Термін дії регуляторного акта не обмежується. Зміни та доповнення до нього прийматимуться на підставі здійснення повторних та періодичних відстежень його результативності та з врахуванням змін у чинному законодавстві, які можуть впливати на дію запропонованого регуляторного акта.

8. Показники результативності регуляторного акта:

кількість знятих з балансу КП «БОГОДУХІВЖИТЛО» багатоквартирних будинків;

сума коштів з місцевого бюджету на утримання житлового фонду, грн.

9. Заходи, за допомогою яких буде здійснюватися відстеження результативності регуляторного акта

Здійснення відстеження результативності даного рішення буде проводитися на підставі аналізу суми коштів з місцевого бюджету на утримання житлового фонду та кількості знятих з балансу КП «БОГОДУХІВЖИТЛО» багатоквартирних будинків.

Цільова група: мешканці та суб’єкти підприємницької діяльності, які є власниками приміщень у багатоквартирних житлових будинках Богодухівської міської ради.

Відстеження результативності даного регуляторного акту буде проведене після набрання ним чинності, повторне відстеження результативності буде проведене через 1 рік після набрання чинності регуляторним актом.

 

Провідний спеціаліст аппарату міської ради                     Тризна В.І.